Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane"

Transkrypt

1 Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane jako przykład systemowego podejścia do zarządzania danymi w zakresie zagadnień przestrzennych i środowiskowych Szczyrk, r. Główny Instytut Górnictwa Zakład Ochrony Wód dr inż. Jan Bondaruk mgr Anna Pilch

2 Tereny poprzemysłowe i zdegradowane Województwo śląskie - bardzo wysoki stopień zurbanizowania i uprzemysłowienia - przedmiot intensywnych działań rewitalizacyjnych, w tym terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Niedobór lub brak kompleksowych i aktualnych informacji o stopniu degradacji tych terenów - odstąpienie od działań rewitalizacyjnych lub podejmowanie błędnych decyzji, co do kierunków i sposobu i przywrócenia ich do obiegu społeczno gospodarczego. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - uniknięcie zagospodarowania terenów zielonych oraz poprawa warunków rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. ODPOWIEDZIĄ NA BRAK INFORMACJI ORAZ NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM REWITALIZACJĘ JEST SYSTEM OPI-TPP!!

3 Tereny poprzemysłowe i zdegradowane to: potencjalnie tereny które powinny ponownie pełnić określone funkcje gospodarcze - posiadają korzystną lokalizację - posiadają dostęp do mediów, są uzbrojone - mogą być źródłem zagrożeń dla środowiska - wpływają niekorzystnie na wizerunek regionu rozwiązaniem jest przywrócenie na tych terenach funkcji gospodarczych, przyrodniczych czy też rekreacyjnych Tereny nie są dobrem nieskończonym!!! Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych ogranicza zapotrzebowanie na tereny zielone!!!

4 Dotychczasowe działania województwa w dziedzinie terenów poprzemysłowych Kontakty dwustronne z regionem Nord-Pas de Calais Wstępna inwentaryzacja TPP, baza terenów w ramach RSIP lata Projekt w ramach INTERREGU IIIc Region. Trójk. Weimarski (Woj. Śląskie, Nord Pas de Calais, Północna Nadrenia Westfalia) Wojewódzki program przekształceń TPP i zdegradowanych Podstawowe wady utworzonej w roku 2007 bazy terenów: nie była bazą ogólnodostępną (tylko dla uprawnionych), nie funkcjonował system jej aktualizacji Te doświadczenia posłużyły do podjęcia prac nad OPI-TPP

5 Podstawowe bariery we wprowadzaniu terenów poprzemysłowych do ponownego obiegu gospodarczego Prawne Ekonomiczne Własnościowe Informacyjne (brak kompleksowej, a często podstawowej informacji o terenach) - pełna i wiarygodna informacja podstawą dla podejmowania racjonalnych decyzji.

6 to: regionalny system informatyczny integrujący różne obszary w ramach regionalnej i krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP), kompletne i zintegrowane narzędzie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania różnorodnych danych w postaci warstw informacji przestrzennej, zasób wiedzy oraz informacji na potrzeby efektywnego planowania, gospodarowania i zarządzania przestrzenią, narzędzie służące intensyfikowaniu procesów rekonwersji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w regionie, system zapewniający komercjalizację wyników badań w zakresie REMEDIACJI I REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I ZDEGRADOWANYCH, zasoby bazodanowe systemu OPI-TPP, jako źródło danych do opracowania i wdrażania technologii innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska, portal dziedzinowy systemu ORSIP.

7 Planowanie rozwoju Identyfikacja stanu Procesy decyzyjne Zarządzanie środowiskiem Inwestycje

8 Zakres danych portalu OPI-TPP DANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA WODNA LEŚNICTWO ZAGOSPODAROWANIE TERENU GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA OCHRONA PRZYRODY

9 Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) jako: źródło informacji dla powstających specjalistycznych systemów informacji przestrzennej w tym OPI-TPP, ogólnokrajowy system gromadzenia i zarządzania danymi topograficznymi obejmujący zasób danych jak i system zarządzania danymi, zasilacz aktualnymi, wysokiej jakości danymi topograficznymi SIP budowanych przez administrację, samorządy, instytucje publiczne baza, dzięki której uniknie się wielokrotnego pozyskiwania, gromadzenia i aktualizacji tych samych danych przez wielu użytkowników.

10 System OPI-TPP Baza rekordów

11 System OPI-TPP

12 Funkcjonalności systemu Intuicyjne komponowanie treści mapy Tworzenie własnych, niestandardowych zapytań do bazy danych przestrzennych Obsługa wielu układów współrzędnych Generowania raportów graficznych i opisowych one click Dostęp do aktualnych i archiwalnych danych dotyczących terenów poprzemysłowych (studia historyczne)

13 jest wyposażony w interaktywne narzędzie do wprowadzania danych odnośnie terenów poprzemysłowych zarejestrowanym użytkownikom - elektroniczny formularz etpp pozwala na wprowadzanie, aktualizację oraz usuwanie (z pozostawieniem kopii w archiwum systemu) kluczowych informacji o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych do bazy danych. Moduł I ogólny, obejmujący wstępny opis terenu poprzemysłowego - wypełnia podmiot władający terenem (np. gmina, instytucja, właściciel) etpp

14 Formularz etpp narzędzie ułatwiające zbieranie jednolitych informacji od dysponentów o nowych terenach poprzemysłowych i zdegradowanych obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu dysponent terenu w mało skomplikowany sposób jest w stanie wprowadzać i weryfikować dane o terenie, jak również dodawać/usuwać nowe tereny lub obiekty. służy do wprowadzania szczegółowych danych o terenie poprzemysłowym lub zdegradowanym przez użytkownika systemu dysponenta terenu, i stanowi tzw. MODUŁ I informacji o terenie. Formularz składa się z następujących obszarów tematycznych w formie zakładek: Informacje osobowe i data Podstawowe informacje o terenie Własność, status prawny Użytkowanie, rekultywacja, uzbrojenie Zabudowa Zabytki, obiekty i obszary chronione Przyszłe zagospodarowanie terenu Degradacja, zanieczyszczenia, zagrożenia Informacje dodatkowe

15 Raporty

16 Moduły systemu OPI-TPP OPI-TPP Odpowiedzialny za funkcjonowanie operator systemu OPI-TPP Moduł I dysponent terenu Moduł II analityczny Moduł III ekspercki Algorytm oceny terenu względem docelowej formy jego zagospodarowania Algorytm oceny ryzyka środowiskowego (cz.i) Algorytm rozszerzonej oceny ryzyka środowiskowego (cz.ii) Scenariusz zagospodarowania dla danego terenu

17 Moduł II analityczny Moduł III ekspercki Umożliwia przeprowadzenie wielokryterialnej oceny terenów poprzemysłowych w aspekcie potencjalnego przeznaczenia inwestycyjnego oraz dokonanie oceny ryzyka środowiskowego Pobór danych jest realizowany w tle Automatycznie zestawia dane o terenie i pozwala na identyfikację interakcji z bezpośrednim otoczeniem, a następnie w oparciu o jednolite kryteria dokonuje punktowej oceny danego terenu Pozwala na weryfikację danych wprowadzonych w Module I Moduł III umożliwia kompleksową ocenę danego terenu Wymaga udziału ekspertów w przeprowadzeniu badań. W wyniku prac eksperckich następuje aktualizacja danych w systemie Eksperci korzystają z danych zawartych w Module I i Module II

18 Przyjęte rozwiązanie modułowe oraz zaimplementowane algorytmy analityczne wprowadzają nową jakość w proces podejmowania decyzji, szacowania ryzyka oraz prowadzenia działań administracyjnych w zakresie przygotowania i realizacji procesów rewitalizacyjnych. Narzędzia wspomagające procesy rewitalizacji Diagnoza Analiza wariantowa Szacowanie kosztów Analiza ryzyka Wskaźniki przyszłego monitorowania

19 Mapa przedstawiająca rozkład terenów ujętych w systemie OPI-TPP

20 System To skuteczne narzędzie programowania rozwoju i zarządzania terenami poprzemysłowymi oraz wspomagające procesy ich rewitalizacji Dostęp do rozszerzonych informacji o terenach poprzemysłowych Spójna i zagregowana informacja o stanie środowiska przyrodniczego Identyfikowanie konfliktów środowiskowych Sprawne postępowania administracyjne Efektywne narzędzie do programowania polityki miejskiej Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r. Wsparcie działań inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych Intensyfikacja działań rewitalizacyjnych, w tym z wykorzystaniem mechanizmu Jessica czy też programów urban development

21 Praktyczne wdrożenie narzędzia DANE I INFORMACJE WSPOMAGAJĄCE PROCESY REWITALIZACJI dobre praktyki użytkownik - procedury Zagrożenie DANE I INFORMACJE WSPOMAGAJĄCE PROCESY REWITALIZACJI dobre praktyki użytkownik - procedury

22 Przedsiębiorca poszukujący odpowiedniego dla siebie terenu wprowadza: oczekiwaną wielkość terenu (np. ponad., od. - do..) sposób zagospodarowania terenu (wskazuje jeden z 8 kierunków) wagi (opcja: dla genezy terenu, interakcji z otoczeniem, uwarunkowań górniczych) otrzymuje Uszeregowaną listę terenów spełniających jego oczekiwania. może wygenerować Pełny raport o wybranym terenie (lub terenach).

23 Główne korzyści dla gmin/powiatów Możliwość wykorzystania systemu na poziomie gminy bez konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie; Możliwość bezpośredniego wykorzystania danych środowiskowych istniejących w systemie (zamiast szukania w źródłach rozproszonych); Minimum ze strony gminy/powiatu- osoba odpowiedzialna za współpracę z systemem. Kolejne zadanie - baza środowisko?

24 Co dalej?? Funkcjonowanie i rozwój systemu OPI-TPP są uzależnione od wdrożenia procedur i zasad użytkowania systemu w jednostkach samorządu terytorialnego i u innych dysponentach terenów. Wyposażenie systemu OPI-TPP w narzędzia, które zapewnią prawidłowy proces podejmowania decyzji administracyjnych i inwestycyjnych. Utworzenie portalu dziedzinowego Środowisko w ramach ORSIP uzupełnieniem funkcjonalności systemu OPI-TPP. Włączenie ORSIPu wraz z innymi portalami dziedzinowymi w planowanie strategiczne rozwoju regionu, powiatu oraz gmin. OPI-TPP, jako system zapewniający komercjalizację wyników badań w zakresie remediacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Zasoby bazodanowe systemu OPI-TPP, jako źródło danych do opracowania i wdrażania innowacyjnych technologii rozwiązań w ochronie środowiska.

25 Dziękujemy za uwagę

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 Jan Bondaruk, Paweł Zawartka OGÓLNODOSTĘPNA PLATFORMA INFORMACJI TERENY POPRZEMYSŁOWE I ZDEGRADOWANE

Bardziej szczegółowo

TERENY POPRZEMYSŁOWE I POGÓRNICZE. SKALA PROBLEMU. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ.

TERENY POPRZEMYSŁOWE I POGÓRNICZE. SKALA PROBLEMU. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. TERENY POPRZEMYSŁOWE I POGÓRNICZE. SKALA PROBLEMU. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Izabella Nawara-Słomska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 23 czerwca 2014 r. Skala problemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. dla. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Raport z badania. dla. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Raport z badania Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeostwa ekologicznego w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Podręcznik został opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 34-442 Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia

Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia dr Anna Starzewska-Sikorska mgr inż. Wanda Jarosz Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia Wstęp Rozwój naukowo-techniczny ostatnich dekad wywołał pojawienie się zagrożenia przez wprowadzenie

Bardziej szczegółowo