Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu"

Transkrypt

1 Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015

2 Na podstawie ekspertyzy dla Ministerstwa Środowiska: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz Wytycznych do przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Zespół Autorski : dr inż. arch. Justyna Gorgoń, dr Anna Starzewska-Sikorska, dr Joachim Bronder, dr Beata Michaliszyn-Gabryś, dr hab. Tomasz Staszewski, dr Bartosz Nowak, dr Janusz Krupanek, mgr Monika Działoszyńska- Wawrzkiewicz, mgr inż. Ewa Strzelecka- Jastrząb, mgr inż. Marian Cenowski.

3 Cel opracowania i charakter opracowania Celem pracy było przeprowadzenie analizy i oceny wrażliwości obszarów miejskich w Polsce na możliwe zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz opracowanie wytycznych do przygotowania strategii adaptacji do zmian klimatu dla większych polskich miast- powyżej 100 tys. mieszkańców. Wytyczne te mogą również być wykorzystane dla mniejszych miast.

4 Wrażliwość /Podatność na zmiany klimatu Wrażliwość miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz aktualna zdolność do przystosowania się do tych zmian określa jego podatność. Im mniej miasto jest obecnie przygotowane na zagrożenia, tym bardziej jest ono na nie podatne.

5 I część - Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu Ma charakter analityczno-diagnostyczny i stanowi ocenę wrażliwości polskich obszarów zurbanizowanych na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Zagrożenia przedstawiono w kontekście dokumentów unijnych i opracowań omawiających ten zakres problemowy w skali całego obszaru Unii Europejskiej.

6 Część druga - wytyczne do przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej Główne elementy miejskiej strategii (planu) adaptacji do zmian klimatu: 1. Diagnoza wrażliwości miasta na zmiany klimatu, 2. Zestaw działań adaptacyjnych dla poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta wraz z analizą opcji, 3. Ocena i wybór opcji, 4. SOOŚ.

7 Główne zagrożenia dla miast w UE wynikające ze zmian klimatu na podstawie dostępnych opracowań Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Zagrożenia klimatyczne związane z gospodarką wodną w miastach, Zagrożenia miejskie związane z ekstremalnymi temperaturami, Inne zjawiska w miastach związane z wrażliwością miast na zmiany klimatu.

8 Specyficzne zagrożenia miejskie występujące w Polsce, charakterystyka i uwarunkowania ich występowania Zagrożenia miejskie związane z występowaniem opadów: 1) Powodzie i podtopienia, 2) Susze, Zagrożenia miast związane z ekstremami temperaturowymi: 1) Miejska Wyspa Ciepła w warunkach polskich, 2) Smog (kwaśny i fotochemiczny), Inne zagrożenia miejskie związane z podatnością na zmiany klimatu: 1) Zaburzenia cyrkulacji powietrza w mieście, 2) Zagrożenia dotyczące różnorodności biologicznej, 3) Uszczelnianie terenu - zagrożenia wynikające z suburbanizacji.

9 Lokalizacja miast powyżej 100 tys. mieszkańców

10

11

12 Wrażliwość polskich miast na występowanie różnych typów powodzi

13

14 Źródło:

15 Żródło:

16 Miasta narażone najbardziej na ryzyko wystąpienia powodzi. Lp. Miasto Powierzchnia miasta [km 2 ] Obszary zagrożone powodzią [%] Obszary zantropogenizowane zagrożone powodzią [%] 1 Gorzów Wielkopolski 85,72 35,96 7,89 2 Gdańsk 261,96 28,10 11,12 3 Legnica 56,29 27,45 16,91 4 Płock 88,04 26,68 3,85 5 Warszawa 517,24 25,66 12,84 6 Kraków 326,85 24,55 11,67 7 Wrocław 292,82 23,28 10,15 8 Opole 96,55 21,65 7,89 9 Włocławek 84,32 21,64 4,90 10 Szczecin 300,55 20,64 6,34

17

18

19

20 Zagrożenia wynikające z suburbanizacji Zaburzenia metabolizmu miejskiego (zachwiany bilans wodny), Zanikanie naturalnych ekosystemów i miejscowych roślin, zmniejszanie pow. terenów przyrodniczych, Uszczelnienie gruntów Dewastacja krajobrazu poprzez fragmentaryczną urbanizację,

21 Źródło:

22

23

24 Uszczelnienie gruntów w wybranych miastach pow. 100 tys. mieszkańców Miasto Powierzchnia miasta (km²) Powierzchnia zasklepiona (km 2 ) % powierzchni zasklepionej w mieście Warszawa 517,24 219,23 42,38 Chorzów 33,24 13,60 40,91 Kraków 326,85 94,45 28,90 Sosnowiec 91,06 27,03 29,68 Katowice 164,64 45,88 27,87 Wrocław 292,82 79,98 27,31

25 Uszczelnienie terenu w Województwie Śląskim [Źródło: opracowanie własne IETU na podstawie Degree of soil sealing, EEA, 2013]

26 Uwarunkowania kształtowania miejskiej polityki adaptacyjnej Poziom Krajowy Uwarunkowania strategiczne prawne organizacyjne Dokumenty: SPA2020, KPZK 2030 Krajowa Polityka miejska (projekt), KSRR : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Dyrektywy, ustawy organy administracyjne, instytucje naukowobadawcze, Wojewódzki Dokumenty strategiczne i programowe: tj. RPO, Plany Zagospodarowania Przestrzennego województw, Programy wojewódzkie ustawy, akty wykonawcze organy publiczne, instytucje naukowo- badawcze, agencje i fundacje rozwoju, stowarzyszenia ogólnokrajowe (SARP, TUP), Lokalny (miejski) Dokumenty: Strategie miejskie, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ustawy, akty wykonawcze, prawo miejscowe- (mpzp) organy publiczne, instytucje naukowo- badawcze, agencje rozwoju, fundacje i stowarzyszenia

27 Zakres: Diagnoza Uzasadnienie opracowania strategii adaptacji dla miasta (dane liczbowe, mapy, analiza danych w zakresie zmian klimatu w mieście, ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu, wskazanie obszarów i zagadnień priorytetowych). Analiza powiązań z innymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi obowiązującymi w mieście Analiza wrażliwości miasta na zmiany klimatu Analiza ryzyka Określenie celów i priorytetów

28 Ocena ryzyka uwzględnia: Zagrożenia dla miasta związane z klimatem, zidentyfikowane na podstawie obserwowanych trendów i prognozowanych zjawisk, Wrażliwość miasta na podstawie jego fizycznych cech, a w tym warunków przyrodniczych, i charakteru społeczno-gospodarczego, które określają stopień podatności miasta na wpływ zmian klimatu, Możliwości adaptacyjne określone przez cechy instytucjonalne i działających interesariuszy, którzy determinują zdolność adaptacji i odpowiedzi na oddziaływania zmian klimatu i ich skutki.

29 Działania adaptacyjne Identyfikacja wariantowych rozwiązań adaptacyjnych (opcji adaptacji) oraz analiza i ocena tych opcji w celu ostatecznego wyboru - pozwoli na realizację określonych w diagnozie celów. Opcja adaptacji do zmian klimatu jest zestawem działań, których realizacja ma obniżyć wrażliwości miasta na dane zagrożenie (np. powodzi miejskich)

30 Instrumentarium adaptacji do zmian klimatu Źródło/narzędzie finansowania Typy wspieranych działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekty infrastrukturalne, plany i strategie, szkolenia, kampanie Regionalne programy operacyjne Projekty infrastrukturalne, plany i strategie, szkolenia, kampanie Programy realizowane ze środków NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich Działania infrastrukturalne, plany i strategie Mechanizm finansowy LIFE Opłaty ekologiczne Program Ramowy UE Horyzont 2020 Strategie, plany działania, innowacyjne rozwiązania, w tym technologie, narzędzia Inwestycje proekologiczne, proklimatyczne, adaptacyjne, a w tym infrastrukturalne dotyczące adaptacji do zmian klimatu. Projekty badawcze ukierunkowane na potrzeby rynku: pilotażowe, demonstracyjne, testowe.

31 Otwarte seminaria 2015 Dziękuję za uwagę dr inż. arch. Justyna Gorgon

Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Podręcznik został opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY 2014 1 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj Dokument Ramowy została opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp., 22 maja 2015 r. 2 Spis treści Słowniczek...4 Wstęp...5 1. Podstawa prawna Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE

RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE ANEKS D DO RAPORTU KOŃCOWEGO SYNTEZA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE PROGRAMU OPERACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ROZWOJU CYFROWEGO Wersja 3.0 Poznań, grudzień 2013 ITTI Sp. z o.o.ul.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE Projekt Kraków, sierpień 2015 r. str. 2 Zamawiający: Gmina Kielce Wykonawca: Consus Carbon Engineering sp. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Zespół autorski Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Opis przyjętego modelu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, grudzień 2014 r. Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Warszawa, 2 września 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYKAZ SKRÓTÓW...2 WSTĘP...3 PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 PROJEKT DOKUMENTU RZĄDOWEGO PRZEZNACZONY DO KONSULTACJI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 25 stycznia 2011 roku 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo