HALA STULECIA KS CRACOVIA WRAZ Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HALA STULECIA KS CRACOVIA WRAZ Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA SPORTOWA W KRAKOWIE W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO LUB KONCESJI HALA STULECIA KS CRACOVIA WRAZ Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wstępne informacje dla sektora prywatnego Źródło grafiki: Maj

2 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: WSTĘP CEL KONSULTACJI ZASTRZEŻENIA DEFINICJE WPROWADZENIE BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KRAKOWIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I FAKTYCZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WKŁAD WŁASNY MIASTA NIERUCHOMOŚCI MIASTA ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA W KONTEKŚCIE UDOSTĘPNIONEJ PARTNEROWI PRYWATNEMU NIERUCHOMOŚCI FORMY ROZPORZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WKŁADY WŁASNE STRON: ROZWAŻANE MODELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA MODEL 1 - KONCESJA BEZ DOPŁAT MIASTA MODEL 2 PPP/PROCEDURA KONCESYJNA BEZ DOPŁAT MIASTA MODEL 3 - KONCESJA Z DOPŁATĄ MIASTA (MNIEJ NIŻ 50% WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA) MODEL 4 PPP/PROCEDURA KONCESYJNA Z DOPŁATĄ MIASTA (MNIEJ NIŻ 50% WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA) MODEL 5 PPP/PROCEDURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TABELA ZESTAWIENIE MODELI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA DODATKOWE UWAGI DO MODELI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGADNIENIA FINANSOWE SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU BRUTTO W ZŁOTYCH PLANOWANY WKŁAD WŁASNY MIASTA PLANOWANA FORMA WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO LUB KONCESJONARIUSZA ATUTY INFRASTRUKTURY POWSTAŁEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE BEZPOŚREDNI WPŁYW NA UZYSKIWANE W RAMACH JEGO REALIZACJI POŻYTKI UDZIAŁ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE PYTANIA DO PARTNERÓW PRYWATNYCH LUB KONCESJONARIUSZY

3 1. WSTĘP 1.1 Cel konsultacji Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące realizacji inwestycji w ramach Przedsięwzięcia pod nazwą Hala Stulecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowoczesnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia. Intencją Miasta jest jak najpełniejsza realizacja celów związanych z budową miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a więc uzyskanie atrakcyjnych, nowoczesnych, funkcjonalnych i spełniających wysokie standardy obiektów, przy wspólnej realizacji Przedsięwzięcia w oparciu o podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. W niniejszym dokumencie prezentujemy wstępne podstawowe założenia dotyczące Przedsięwzięcia, przedstawiamy możliwe zakresy oraz warianty jego realizacji, które aktualnie brane są pod uwagę przez Miasto. Celem Miasta jest uzyskanie potwierdzenia, iż przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania są interesujące dla sektora prywatnego, a w przypadku odpowiedzi negatywnej uzyskanie ewentualnych sugestii co do ich modyfikacji tak, aby zapewnić Państwa udział w postępowaniu przetargowym. W ostatniej części dokumentu zawarte są pytania do Państwa, tj. do potencjalnego partnera prywatnego, oraz dodatkowe propozycje dotyczące rozważanych przez Miasto modeli Przedsięwzięcia. Uprzejmie prosimy o ustosunkowanie się do nich. Państwa współpraca już na wstępnym etapie Przedsięwzięcia jest dla Miasta bardzo istotna. Pozwoli ona na eliminację rozwiązań, które nie spotykają się z zainteresowaniem sektora prywatnego, a tym samym na sprawniejsze przygotowanie Przedsięwzięcia. 1.2 Zastrzeżenia (c) (d) Przedstawione modele realizacji Przedsięwzięcia mają jedynie charakter wstępny i organizacyjny. Modele podlegać będą szczegółowym analizom prawnym, podatkowym i finansowym, po uzyskaniu od Państwa odpowiedzi co do ich atrakcyjności dla sektora prywatnego. W szczególności dotyczyć to będzie podstaw prawnych przepływów pieniężnych pomiędzy uczestnikami transakcji, z uwagi na zmieniające się regulacje Ustawy o Finansach Publicznych. Wszystkie przedstawione w niniejszym dokumencie informacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w pełnym zakresie na dalszych etapach realizacji Przedsięwzięcia. Uzyskane od Państwa informacje mają charakter poufny i wykorzystane zostaną przez Miasto oraz jego doradców wyłącznie do celów realizacji Przedsięwzięcia. W szczególności nie zostaną udostępnione innym zainteresowanym podmiotom. Uzyskane od Państwa informacje nie mają charakteru wiążącego. Służą jedynie właściwemu ukształtowaniu Przedsięwzięcia przez Miasto. 3

4 (e) (f) Udział w konsultacjach w żaden sposób nie uprzywilejowuje ich uczestników w stosunku do innych podmiotów, które wezmą udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza w faktycznej fazie realizacji Przedsięwzięcia. Partner prywatny lub koncesjonariusz wybrany zostanie na podstawie Ustawy o PPP (tryb koncesyjny lub tryb zamówień publicznych) lub na podstawie Ustawy o Koncesjach, w zależności od wyników niniejszych konsultacji oraz dalszych analiz prawnych i ekonomicznych przeprowadzonych przez Miasto. 2. DEFINICJE Użyte w niniejszym dokumencie pojęcie: Miasto oznacza Gminę Miejską Kraków, reprezentowaną przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ul. Walerego Sławka 10, Kraków, tel. +48 (12) , faks +48 (12) ) PPP oznacza partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu Ustawy o PPP. Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U z późn. zm.). Prawo Zamówień Publicznych oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z późn. zm.). Przedsięwzięcie oznacza inwestycję Miasta w postaci realizacji Przedsięwzięcia pod nazwą: Hala Stulecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Obiekty oznaczają jakiekolwiek elementy infrastruktury wytworzonej lub eksploatowanej w ramach Przedsięwzięcia. Spółka PPP oznacza spółkę utworzoną przez podmiot publiczny i partnera prywatnego, w trybie art. 14 Ustawy o PPP. Ustawa o Finansach Publicznych oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U ). Ustawa o Koncesjach oznacza ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz.U z późn. zm.). Ustawa o PPP oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (tj. Dz.U z późn. zm.). Ustawa o samorządzie gminnym oznacza ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z późn. zm.). 4

5 3. WPROWADZENIE 3.1 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Krakowie uwarunkowania prawne i faktyczne Informacja wstępna W oparciu o art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy (Miasta) należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które Przedsięwzięcie realizuje (w różnym zakresie) w następujących obszarach: (i) (ii) (iii) (iv) (v) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, promocji gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, zieleni gminnej i zadrzewień, Podstawowym uzasadnieniem dla realizacji Przedsięwzięcia jest potrzeba stworzenia miejsca dla rozwoju sportu i rekreacji, w tym przede wszystkim sportu osób niepełnosprawnych. Wyjątkowym elementem Przedsięwzięcia jest to, że obiekt został od podstaw zaprojektowany z myślą o osobach niepełnosprawnych zarówno uczestnikach imprez (widzach), jak i sportowcach. Ponadto obiekt może pełnić funkcje rehabilitacyjne, a także sprzyjać integracji osób niepełnosprawnych. Z infrastruktury korzystać będą dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Należy dodać, że na terenie Krakowa jest niewiele miejsc, gdzie niepełnosprawni mogliby bez przeszkód uprawiać różne, odpowiednie dla swoich zainteresowań i swoich możliwości dyscypliny sportu. Tego typu miejsca, jak planowana hala, sprzyjają spotkaniom, integracji ludzi i wzmacniają więzi społeczne. Uwarunkowania popytowe i podażowe Miasto Kraków położone jest nad Wisłą, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim również wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. Do 1795 r. Kraków był formalnie stolicą Polski a do 1611 r. siedzibą władców państwa polskiego. W latach , czyli do III rozbioru Polski, jako stolica Rzeczypospolitej funkcje stołeczne dzielił z Warszawą, która stała się miastem rezydencjalnym króla. Obecnie Kraków jest stolicą województwa małopolskiego, a także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej. W zapisach historycznych jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. 5

6 Miasto pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego, edukacyjnego, naukowego, gospodarczego, usługowego, turystycznego i sportowo - rekreacyjnego. Kraków jest drugim, po Warszawie, największym w kraju rynkiem nowoczesnej powierzchni biurowej, a także jednym z kluczowych węzłów drogowych i kolejowych w Polsce. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co do wielkości polski port lotniczy o znaczeniu międzynarodowym. Według raportu inwestycyjnego Konferencji ds. Handlu i Rozwoju ONZ (UNCTAD) z 2011 roku Kraków jest najlepszym miejscem na świecie do lokowania centrów usług dla biznesu. W kwietniu 2012 r. Kraków znalazł się w gronie 120 najatrakcyjniejszych miast świata (tzw. lista hot spots dotycząca konkurencyjności biznesowej) w ujęciu jednostki badawczej Economist Intelligence Unit wykonującej badania na zlecenie banku Citi Handlowy. Miasto Kraków zamieszkiwane jest aktualnie przez 756 tys. mieszkańców i plasuje się na drugim miejscu w kraju pod tym względem. W mieście zlokalizowanych jest łącznie 165 klubów sportowych zrzeszających członków. Dane na temat infrastruktury sportowej oraz osób uprawiających sport w Mieście Kraków zawarto w poniższej tabeli. Jednostka miary 2010 Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS kluby szt 165 członkowie osoba ćwiczący ogółem osoba ćwiczący mężczyźni osoba ćwiczący kobiety osoba 6598 ćwiczący do lat 18 ogółem osoba ćwiczący do lat 18 chłopcy osoba ćwiczący do lat 18 dziewczęta osoba 4713 sekcje sportowe szt 473 trenerzy osoba 338 instruktorzy sportowi osoba 559 inne osoby prowadzące zajęcia sportowe osoba 190 Obiekty sportowe stadiony obiekty ogółem ob. 34 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 12 boiska do gier wielkich obiekty ogółem ob. 45 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 17 boiska do gier małych obiekty ogółem ob. 19 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 2 boiska uniwersalne-wielozadaniowe obiekty ogółem ob. 24 6

7 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 11 hale sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 44x22 m i większe obiekty ogółem ob. 9 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 6 hale sportowe o wymiarach od 36x19 do 44x22 m obiekty ogółem ob. 11 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 5 sale gimnastyczne o wymiarach od 24x12 m do poniżej 36x19 m obiekty ogółem ob. 16 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 2 sale pomocnicze poniżej 24x12 m obiekty ogółem ob. 23 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 7 korty tenisowe otwarte obiekty ogółem ob. 57 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 11 korty tenisowe kryte obiekty ogółem ob. 6 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 2 pływalnie kryte obiekty ogółem ob. 15 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 6 pływalnie otwarte obiekty ogółem ob. 4 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 4 tory obiekty ogółem ob. 9 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 5 strzelnice obiekty ogółem ob. 3 lodowiska sztucznie mrożone obiekty ogółem ob. 4 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 2 aquaparki obiekty ogółem ob. 1 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 1 Trasy narciarskie i ścieżki rowerowe ścieżki rowerowe km 98,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 7

8 W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost ilości klubów sportowych; których działalność jest dotowana z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, realizujących zadanie upowszechniania sportu i rekreacji oraz osób obejmowanych rokrocznie stałym systemem szkolenia sportowego, co obrazuje poniższe zestawienie. Miasto rokrocznie organizuje własne imprezy sportowo - rekreacyjne oraz wspiera organizację takich imprez inicjowanych przez kluby sportowe i organizacje działające w ramach kultury fizycznej. Za główne przyczyny wzrostu zainteresowania uprawiania sportu oraz uczestnictwa w imprezach sportowych w Mieście Kraków uznać należy: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) upowszechnianie się prozdrowotnego modelu życia; wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, co spowoduje zwiększenie wydatków na aktywne formy wypoczynku; postrzeganie Krakowa przez turystów i mieszkańców jako ośrodka turystyki aktywnej, zdrowotnej oraz kwalifikowanej; przyznanie Polsce organizacji imprez sportowych rangi Mistrzostw Świata czy Europy; zwiększenie wysokości dotacji oraz ich wykorzystanie na rozwój i rozbudowę obiektów sportowo - rekreacyjnych w ramach środków centralnych i UE; wzrost aktywności i profesjonalizmu w zarządzaniu obiektami sportowymi przez krakowskie kluby; zawiązanie współpracy pomiędzy klubami i szkołami dotyczącej wzajemnego udostępniania obiektów; rozwój współpracy z okręgowymi związkami sportowymi oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie; tworzenie podstaw dla klubów do nawiązywania partnerskiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji lub modernizacji istniejących obiektów oraz szeroko rozumianej wymiany doświadczeń; konsekwentna (rankingowa) realizacja zadań określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, w uzasadnionym ekonomicznie cyklu; 3.2 Podstawowe założenia realizacji Przedsięwzięcia Mając na uwadze powyższe dane dotyczące aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na wielofunkcyjną halę sportową w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym osób niedowidzących) przyjmuje się następujące wstępne założenia dotyczące realizacji Przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na podstawie Ustawy o PPP lub Ustawy o Koncesjach. 8

9 Opracowana dokumentacja projektowa Przedsięwzięcia obejmuje: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) wielofunkcyjną halę sportową z trybunami, część gościnną, zaplecze rehabilitacyjno-sanitarne, salę konferencyjno-szkoleniową, funkcje gastronomiczne (np. kawiarnię), taras widokowy, otoczenie obiektu (bardziej szczegółowo opisane w pkt 4.2 poniżej) (c) (d) Umowa o PPP lub koncesji zapewniać będzie realizację Przedsięwzięcia zgodnie z oczekiwaniami Miasta, w gestii partnera prywatnego pozostanie zaś możliwość wygenerowania w ramach Przedsięwzięcia dodatkowych powierzchni z przeznaczeniem na funkcje użytkowe i komercyjne. Pozostawienie inwestorowi prywatnemu określonego zakresu swobody projektowej pozwoli mu uzyskać najbardziej optymalną ze względu na jego interes funkcjonalność obiektów. Planowany w ramach Przedsięwzięcia podział zadań pomiędzy stronami: (i) zobowiązania partnera prywatnego: wniesienie wiedzy i doświadczenia (know-how) w zakresie zarządzania obiektami sportowymi i zapleczem (funkcje: gastronomia, rekreacja), wkład finansowy w budowę obiektu, wkład finansowy w wyposażenie obiektu, zarządzanie obiektem, promocja i marketing obiektu. (ii) zobowiązania Miasta: wkład rzeczowy o znacznej wartości w postaci gruntów pod inwestycję, opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń, sfinansowanie robót przygotowawczych pod inwestycję, wkład finansowy w budowę obiektu, współpraca przy promocji obiektu i organizacji imprez. (e) Planowany harmonogram realizacji Przedsięwzięcia: (i) data rozpoczęcia procedury przetargowej: wrzesień 2013, (ii) podpisanie umowy z partnerem prywatnym: wrzesień 2014, (iii) termin zakończenia prac budowlanych: czerwiec 2016, (iv) okres trwania koncesji/umowy: ok. 25 lat. 9

10 Źródło grafiki: 4. WKŁAD WŁASNY MIASTA 4.1 Nieruchomości Miasta W ramach realizacji Przedsięwzięcia na podstawie Ustawy o PPP, kluczowym wkładem własnym Miasta będą nieruchomości, na których realizowane zostaną roboty budowlane. Nieruchomości zostanę wniesione na podstawie uzgodnionego przez strony tytułu prawnego. W przypadku zastosowania Ustawy o Koncesjach nieruchomości te zostaną przekazane koncesjonariuszowi na podstawie umowy koncesji. Istotnym elementem inwestycji jest jej wyjątkowa lokalizacja. Hala powstanie przy Alei Focha, która znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń Krakowskich i w odległości ok 3 km od centrum Krakowa Rynku Głównego. Obiekt znajduje się naprzeciwko Błoń i niedaleko Parku im. H. Jordana, miejsc w których mieszkańcy Krakowa czynnie uprawiają rekreację ruchową. Okolica jest bardzo atrakcyjna pod względem możliwości organizowania wydarzeń sportowych i kulturalnych w Krakowie. Lokalizacja zapewnia również bezpośredni dostęp do głównych dróg publicznych. Najbliższy przystanek autobusowy obsługujący 4 linie łączące zachodnia część miasta z jego centrum, znajduje się w odległości ok. 100 m od planowej inwestycji, natomiast pętla autobusowa i tramwajowa - Cichy Kącik jest oddalona jest o ok. 1 km. Przebiegająca tędy linia autobusowa nr 292 łączy bezpośrednio lotnisko Kraków Balice oraz Dworzec Główny. Alternatywne formy transportu: ścieżka pieszo-rowerowa. 10

11 (c) Nieruchomość: Miasto Kraków, Dzielnica VII Zwierzyniec, Aleja F. Focha. Projekt posiada kompletną dokumentacje projektową oraz prawomocne pozwolenia na budowę. Właścicielem terenu pod budowę jest Gmina Miejska Kraków Stan prawny ww. nieruchomości umożliwia przeznaczenie jej przez Miasto do zagospodarowania w ramach umowy o PPP lub umowy koncesji. 4.2 Zakres Przedsięwzięcia w kontekście udostępnionej partnerowi prywatnemu nieruchomości Budynek hali uzyskał atrakcyjną formę architektoniczną, odpowiednią do prestiżowej lokalizacji, jest wkomponowany w otoczenie, posiada płaski dach porośnięty zielenią, na który prowadzi wał z zaprojektowaną pochylnią. Charakterystyczne parametry techniczne: - długość budynku 97,3 m, - szerokość budynku 47,5 m, - wysokość budynku 9,7 m, - powierzchnia użytkowa m 2, - kubatura m 3. Proponowany zakres Przedsięwzięcia: (i) hala sportowa Główną część obiektu zajmuje sala gier o wymiarach 44 x 26 m, pozwalająca na rozgrywanie meczów większości dyscyplin halowych. Umożliwią to akcesoria sportowe takie jak bramki, kosze, słupki do siatek, które w zależności od potrzeb mogą być demontowane. Wokół placu gier planowane są trybuny na łącznie 819 miejsc siedzących, w tym 48 miejsc dla wózków inwalidzkich, (ii) zaplecze W ramach obiektu powstanie także część gościnna (17 pokoi), zaplecze rehabilitacyjno-sanitarne, sala konferencyjno-szkoleniowa oraz kawiarnia wraz z zapleczem kuchennym. Na najwyższej kondygnacji zlokalizowany zostanie taras widokowy. (iii) Otoczenie obiektu W ramach inwestycji zostanie wykonane także zagospodarowanie otoczenia hali w zakresie m.in. budowy parkingu, zieleni wysokiej i niskiej oraz oświetlenia i ogrodzenia. 11

12 4.3 Formy rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi wkłady własne stron: Miasto rozważa różne warianty rozporządzania przez partnera prywatnego nieruchomościami wniesionymi przez strony do Przedsięwzięcia. Umowa może w szczególności przewidywać, że żadna z nieruchomości wniesionych tytułem wkładu własnego, jak również powstałych w ramach Przedsięwzięcia (wybudowane i wyodrębnione obiekty) nie będzie mogła zostać zbyta przez partnera prywatnego w okresie trwania umowy, a po jej rozwiązaniu własność wszystkich składników majątkowych przejdzie na Miasto (lub pozostanie miejska). Taki model gospodarowania wkładami zawsze występował będzie w przypadku koncesji. Ze względu na swobodę stron w kształtowaniu relacji umownych w analizowanym zakresie, Miasto rozważa następujące warianty rozporządzania przez partnera prywatnego składnikami majątkowymi, stanowiącymi wkład własny do Przedsięwzięcia: Wariant 1: Brak możliwości zbywania nieruchomości. Partner prywatny nie nabywa na własność nieruchomości wniesionych przez Miasto, natomiast ewentualne nieruchomości wniesione przez partnera prywatnego stają się własnością Miasta. Wszystkie stanowią przez okres trwania umowy własność Miasta. Partner prywatny nie ma możliwości uzyskania przychodu ze sprzedaży choćby części nieruchomości gruntowej lub wybudowanych obiektów. Partner prywatny pozostaje jedynie posiadaczem zależnym wszystkich nieruchomości, a po rozwiązaniu umowy przysługuje mu jedynie zwrot nierozliczonych nakładów na składniki majątkowe. Partner prywatny na dzierżawionych (użytkowanych) nieruchomościach wniesionych tytułem wkładu własnego przez Miasto buduje obiekty w ramach Przedsięwzięcia, które następnie udostępnia Miastu. Partner prywatny zarządza obiektami oraz utrzymuje je w stanie niepogorszonym. Wariant 2: Możliwość częściowego zbywania nieruchomości. W takim przypadku Umowa o PPP powinna wyraźnie określać, które nieruchomości stają się własnością partnera prywatnego, a także rozstrzygać tytuł prawny przekazania własności (sprzedaż, darowizna), jak również określać, które nieruchomości wnoszone są na podstawie innych tytułów prawnych. Umowa powinna również precyzować sposób zaliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości przez partnera prywatnego na poczet jego wynagrodzenia. Rozwiązanie takie, choć teoretycznie możliwe, nie jest rozważane przez Miasto. W odniesieniu do części nieruchomości zabudowanych obiektami realizującymi podstawowe cele Przedsięwzięcia, partner prywatny pozostaje ich dzierżawcą (użytkownikiem), a następnie udostępnia je Miastu. Partner prywatny zarządza i utrzymuje lokale w stanie niepogorszonym, jak również ma możliwość dodatkowo wynajmować wybudowane obiekty. Zdefiniowanie, które elementy Przedsięwzięcia zaliczać należy jako podstawowe, a które jako uzupełniające (tj. towarzyszące realizacji głównych celów Przedsięwzięcia), będzie miało miejsce w umowie pomiędzy Miastem a partnerem prywatnym lub koncesjonariuszem. 12

13 5. ROZWAŻANE MODELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Miasto rozważa następujące wstępne modele realizacji Przedsięwzięcia: 5.1 Model 1 - Koncesja bez dopłat Miasta (c) (d) (e) (f) (g) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o Koncesjach. Koncesjonariusz finansuje całość robót budowlanych i ponosi wydatki związane z eksploatacją wybudowanych obiektów. Miasto nie uczestniczy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Nie ponosi żadnych opłat na rzecz koncesjonariusza (czynsze, opłaty za zarządzanie etc.). Koncesjonariusz nie może stać się właścicielem nieruchomości Miasta, a co za tym idzie nie może sprzedawać wybudowanych obiektów, które pozostaną własnością Miasta. Koncesjonariusz zarządza nimi na podstawie umowy koncesji. Nie przewiduje się budowy obiektów na nieruchomościach koncesjonariusza. Koncesjonariusz uprawniony jest do wynajmowania wskazanej przez Miasto części obiektów na zasadach komercyjnych podmiotom innym niż Miasto. Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowić będą wpływy z prawa do eksploatacji wytworzonej infrastruktury. 5.2 Model 2 PPP/procedura koncesyjna bez dopłat Miasta (c) (d) (e) (f) (g) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP przy dokonaniu wyboru partnera prywatnego w trybie Ustawy o Koncesjach. Partner prywatny finansuje całość robót budowlanych i ponosi wydatki związane z eksploatacją wybudowanych obiektów. Miasto nie uczestniczy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Nie ponosi żadnych opłat na rzecz partnera prywatnego (czynsze, opłaty za zarządzanie etc.). Partner prywatny uprawniony jest do wynajmowania, wskazanej przez Miasto, części obiektów na zasadach komercyjnych podmiotom innym niż Miasto. Partner prywatny może stać się właścicielem nieruchomości Miasta oraz może sprzedawać wybudowane obiekty. Wariant ten jest jednak mało prawdopodobny Partner prywatny może wnieść nieruchomości do Przedsięwzięcia i wybudować na nich infrastrukturę w ramach Przedsięwzięcia, chociaż uwarunkowania terenu nie pozostawiają tutaj wiele możliwości. Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą wpływy z komercyjnego najmu, wskazanej przez Miasto, części obiektów podmiotom innym niż Miasto oraz ewentualne wpływy ze sprzedaży wybudowanych obiektów. 5.3 Model 3 - Koncesja z dopłatą Miasta (mniej niż 50% wartości Przedsięwzięcia) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o Koncesjach. 13

14 (c) Koncesjonariusz finansuje w przeważającej części roboty budowlane i ponosi wydatki eksploatacyjne związane z zarządzaniem obiektami. Miasto uczestniczy w kosztach inwestycyjnych, pokrywając część faktur, lub przekazując z góry koncesjonariuszowi sumę pieniężną. (d) Płatności Miasta na rzecz koncesjonariusza nie przekroczą łącznie 50% łącznych nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych na Przedsięwzięcie. (e) (f) (g) (h) (i) Koncesjonariusz nie może stać się właścicielem nieruchomości Miasta, a co za tym idzie nie może sprzedawać wybudowanych obiektów, które pozostaną własnością Miasta. Koncesjonariusz zarządza nimi na podstawie umowy koncesji. Nie przewiduje się budowy obiektów na nieruchomościach koncesjonariusza. Koncesjonariusz uprawniony jest do wynajmowania części obiektów na zasadach komercyjnych podmiotom innym niż Miasto. Klub Sportowy Cracovia oraz w ograniczonym zakresie Miasto wynajmować będą część obiektów od koncesjonariusza z przeznaczeniem na samodzielną realizację części zadań w ramach Przedsięwzięcia i uiszczać z tego tytułu czynsz. Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowić będą wpływy z komercyjnego najmu obiektów podmiotom innym niż Miasto oraz wpływy z tytułu czynszu najmu płaconego przez KS Cracovia (oraz w ograniczonym zakresie przez Miasto) - maksymalnie do wysokości nie przekraczającej 50% wartości nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych Przedsięwzięcia. 5.4 Model 4 PPP/procedura koncesyjna z dopłatą Miasta (mniej niż 50% wartości Przedsięwzięcia) (c) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP przy dokonaniu wyboru partnera prywatnego w trybie Ustawy o Koncesjach. Partner prywatny finansuje w przeważającej części roboty budowlane i ponosi wydatki eksploatacyjne związane z zarządzaniem obiektami. Miasto uczestniczy w kosztach inwestycyjnych, pokrywając część faktur, lub przekazując z góry partnerowi prywatnemu sumę pieniężną. (d) Łączne płatności Miasta na rzecz partnera prywatnego nie przekroczą 50% wartości jego wynagrodzenia. (e) (f) Partner prywatny może stać się właścicielem nieruchomości Miasta, a co za tym idzie może sprzedawać wybudowane obiekty. Wariant ten jest jednak mało prawdopodobny. Partner prywatny uprawniony jest do wynajmowania części obiektów na zasadach komercyjnych podmiotom innym niż Miasto. (g) Miasto wynajmować będzie część lokali od partnera prywatnego z przeznaczeniem na samodzielną realizację części zadań w ramach Przedsięwzięcia i uiszczać z tego tytułu czynsz. 14

15 (h) Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą wpływy z komercyjnego najmu części obiektów podmiotom innym niż Miasto, wpływy z tytułu czynszu najmu płaconego przez Miasto (maksymalnie do poziomu 50% wartości Przedsięwzięcia włącznie z wkładem własnym) oraz wpływy ze sprzedaży ew. obiektów. 5.5 Model 5 PPP/procedura zamówień publicznych (c) (d) Podstawą prawną realizacji będzie Ustawa o PPP z dokonaniem wyboru partnera prywatnego w trybie Prawa Zamówień Publicznych - jest to model pozwalający na największą swobodę stron w zakresie ukształtowania relacji umownych. Partner prywatny finansuje w przeważającej części roboty budowlane i ponosi wydatki eksploatacyjne związane z zarządzaniem obiektami. Miasto uczestniczy w kosztach inwestycyjnych, pokrywając część faktur, lub przekazując z góry partnerowi prywatnemu sumę pieniężną. Dopuszczalna jest płatność Miasta na rzecz partnera prywatnego łącznie w wysokości od 50% do 100% wartości Przedsięwzięcia w postaci wkładu własnego oraz opłaty za dostępność. (e) Dopuszczalne, aczkolwiek bardzo mało prawdopodobne, jest przeniesienie własności nieruchomości Miasta na rzecz partnera prywatnego, a co za tym idzie sprzedaż przez niego obiektów użytkowych w ramach realizacji Przedsięwzięcia. (f) (g) Dopuszczalne jest wniesienie do Przedsięwzięcia nieruchomości partnera prywatnego. Dopuszczalne i zgodne z istotą modelu jest utworzenie Spółki PPP. (h) Miasto wynajmować będzie część lokali od partnera prywatnego z przeznaczeniem na samodzielną realizację części zadań w ramach Przedsięwzięcia i uiszczać z tego tytułu czynsz. (i) Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić mogą wpływy z komercyjnego najmu części obiektów podmiotom innym niż Miasto, wpływy z tytułu czynszu najmu płaconego przez Miasto (od 50% do 100% wartości nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych Przedsięwzięcia) oraz wpływy ze sprzedaży obiektów. 5.6 Tabela zestawienie modeli realizacji Przedsięwzięcia Tabela 1. Zestawienie modeli realizacji Przedsięwzięcia Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Podstawa Prawna Płatności Miasta Ustawa o Koncesjach Brak Ustawa o PPP/Ustawa o Koncesjach Brak Ustawa o Koncesjach Nie więcej niż 50% Ustawa o PPP/ Ustawa o Koncesjach Nie więcej niż 50% Ustawa o PPP/ Prawo Zamówień Publicznych 50% - 100% 15

16 Sprzedaż nieruchomości Miasta Wniesienie nieruchomości przez stronę prywatną Spółka PPP Źródła przychodó w strony prywatnej Nie Tak Nie Tak Tak Nie Tak Nie Tak Tak Nie 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów Raczej nie choć dopuszczalne 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów Nie 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów Raczej nie choć dopuszczalne 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów Tak 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów 2.Ewentualne przychody ze sprzedaży nieruchomości 2. Czynsze i inne płatności od Miasta nie więcej niż 50% 2. Czynsze i inne płatności od Miasta nie więcej niż 50% 3. Ewentualne przychody ze sprzedaży nieruchomości 2. Czynsze i inne płatności od Miasta nie więcej niż 50% 3. Ewentualne przychody ze sprzedaży nieruchomości Ryzyko braku zapłaty po Tak Tak Tak Tak Tak stronie Miasta Źródło: opracowanie własne 5.7 Dodatkowe uwagi do modeli realizacji Przedsięwzięcia Uwaga do Modelu 5 PPP w formie Spółki W wyniku zawarcia umowy o PPP strony będą mogły powołać Spółkę PPP. Będzie to możliwe jedynie po dokonaniu wyboru partnera prywatnego w trybie wskazanym w Ustawie o PPP. Brak jest przeszkód prawnych dla powołania Spółki PPP również w Modelu 2 i 4, jednak ich koncesyjny charakter, wskazujący na brak ścisłej współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego, przemawia raczej za kontraktowym modelem PPP. Istotą modeli koncesyjnych jest powierzenie realizacji Przedsięwzięcia stronie prywatnej bez angażowania się podmiotu publicznego, którego rola ogranicza się do monitoringu i nadzoru. Spółka PPP może przyjąć formę spółki kapitałowej (z o.o. lub SA), bądź komandytowej lub komandytowo-akcyjnej z zastrzeżeniem, że Miasto nie może być komplementariuszem. Celowy charakter spółki oznacza, że cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony w umowie. 16

17 Udziały lub akcje w spółce strony obejmą w zamian za wniesione wkłady własne (aport). Wkładem własnym Miasta do spółki będą nieruchomości bezpośrednio służące realizacji Przedsięwzięcia, ale również nieruchomości służące przeprowadzeniu dodatkowych inwestycji (budowie infrastruktury towarzyszącej). Wkładem partnera prywatnego będą środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji inwestycji oraz kosztów bieżących. W zależności od treści umowy o PPP, Miasto będzie mogło dodatkowo wnieść środki pieniężne tytułem wkładu własnego. Spółka celowa zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje infrastrukturę w ramach Przedsięwzięcia, a następnie będzie odpowiadać za jej utrzymanie oraz zarządzanie nią. Wytworzone obiekty spółka udostępni Miastu. Spółka będzie zarządzać również częścią infrastruktury wyjmowaną komercyjnie. Zyski generowane przez spółkę będą wypłacane w formie dywidendy wspólnikom na zasadach określonych w umowie o PPP, proporcjonalnie do zaangażowania. Dochodem spółki mogą być również zyski ze sprzedaży nieruchomości wniesionych tytułem wkładu własnego, a także nieruchomości powstałe w trakcie realizacji Przedsięwzięcia. W ramach utrzymania obiektów Spółka PPP ponosić będzie nakłady na ich remonty i modernizację w zakresie ustalonym w umowie, zachowując je w stanie niepogorszonym. Spółka będzie również zarządzała powierzonymi jej nieruchomościami. Uwaga do Modelu 2, 4 i 5 - PPP w oparciu o nieruchomość partnera prywatnego. Ustawowa definicja wkładu własnego obejmuje zarówno składniki majątkowe wniesione przez podmiot publiczny, jak i przez partnera prywatnego. Oznacza to, że również wkładem własnym do Przedsięwzięcia może być nieruchomość partnera prywatnego. Dopuszczalne będzie wniesienie przez partnera prywatnego tytułem wkładu własnego zarówno nieruchomości niezabudowanej, jak zabudowanej. Niezależnie od gotowości Miasta do wniesienia do Przedsięwzięcia nawet czterech nieruchomości, umowa o PPP w zakresie struktury własnościowej wkładów może zakładać różne konfiguracje. Partner prywatny może bowiem wnieść do umowy nieruchomość, na której sam lub w ramach Spółki PPP zaprojektuje i wybuduje infrastrukturę sportowo-rekreacyjną lub komercyjną. Miasto będzie wówczas nabywcą lub najemcą obiektów z przeznaczeniem na samodzielną realizację części zadań w ramach Przedsięwzięcia (w ramach opłaty za dostępność). W przypadku, gdyby partner prywatny wniósł do umowy nieruchomość już zabudowaną obiektami odpowiadającymi oczekiwaniom Miasta, w ramach umowy o PPP Miasto będzie wówczas najemcą przedmiotowych obiektów. W okresie trwania umowy Miasto płacić będzie czynsz najmu partnerowi prywatnemu. Wkład własny może być wniesiony m.in. tytułem umowy zamiany. W świetle Ustawy o PPP brak jest przesłanek wykluczających model, w którym partner prywatny wniesie do umowy nieruchomości zabudowane w zamian za niezabudowaną nieruchomość Miasta. W takiej sytuacji Miasto korzystać będzie z 17

18 obiektów dostarczonych przez partnera prywatnego, a kolejne obiekty budowane będą w ramach Przedsięwzięcia na nieruchomościach przekazanych przez Miasto. Zakres zaangażowania partnera prywatnego w umowę (projektowanie, budowanie, finansowanie, utrzymanie i zarządzanie) będzie bezpośrednio w niej określony. (c) Modele realizacji Przedsięwzięcia podsumowanie Modele 1 i 2 zakładają brak jakichkolwiek płatności od Miasta na rzecz strony prywatnej. Wynagrodzeniem partnera prywatnego lub koncesjonariusza będzie w takiej sytuacji jedynie prawo do eksploatacji (sprzedaży) części obiektów. Pozostałe modele zakładają płatności od Miasta na rzecz partnera prywatnego, z tym zastrzeżeniem, że w Modelu 3 i 4 płatności te nie mogą być równe ani przekroczyć połowy wynagrodzenia partnera prywatnego lub koncesjonariusza. W Modelu 5 wysokość płatności Miasta może zostać ustalona na wyższym poziomie tj. pokryć od 50% do 100% wynagrodzenia partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Modele 1 i 3 uniemożliwiają uzyskanie dodatkowych wpływów przez koncesjonariusza ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ nie są dopuszczalne przekształcenia własnościowe nieruchomości udostępnionych przez Miasto. W tych modelach nie przewiduje się także wniesienia nieruchomości koncesjonariusza do Przedsięwzięcia. Modele 2, 4 i 5 umożliwiają partnerowi prywatnemu uzyskanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości (realna założenia b ardzo mało prawdopodobne, aczkolwiek dopuszczalne), jak również wniesienie do Przedsięwzięcia nieruchomości, których jest on dysponentem. Źródło grafiki: 18

19 6. ZAGADNIENIA FINANSOWE 6.1 Szacunkowy koszt projektu brutto w złotych 45,1 mln zł brutto (wartość inwestycji bez gruntów), 6.2 Planowany wkład własny Miasta Gmina Miejska Kraków zabezpieczyła część środków finansowych na realizację inwestycji. Ponadto na potrzeby realizacji inwestycji zostaną przekazane grunty będące w posiadaniu przez Gminę Miejską Kraków. Wkład podmiotu publicznego to: grunty o znacznej wartości (wyjątkowa lokalizacja) stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. W zależności od rodzaju i formy współpracy oraz możliwości prawnych, rozważana jest możliwość rozszerzenia współpracy w zakresie dodatkowej zabudowy komercyjnej. 6.3 Planowana forma wynagrodzenia partnera prywatnego lub koncesjonariusza (c) (d) korzyści finansowe z prowadzenia usług komercyjnych: gastronomia, parking, wynajem sal oraz wpływy z reklamy i organizacji imprez, możliwość korzystania z dotacji i subwencji PFRON oraz podobnych funduszy, możliwość uzyskania dotacji, subwencji w zakresie dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych Gminy Miejskiej Kraków, możliwość pozyskania sponsorów i dotacji. 6.4 Atuty infrastruktury powstałej w ramach Przedsięwzięcia mające bezpośredni wpływ na uzyskiwane w ramach jego realizacji pożytki możliwość zarządzania i operowania obiektem na wspólnie ustalonych zasadach (zabezpieczenie potrzeb KS Cracovia), możliwość organizowania różnorodnych wydarzeń i imprez, 6.5 Udział finansowania ze środków pomocowych UE Nie dotyczy 19

20 7. PYTANIA DO PARTNERÓW PRYWATNYCH LUB KONCESJONARIUSZY Czy zaproponowany zakres przedmiotowy Przedsięwzięcia (w rozumieniu wytworzenia infrastruktury o określonych funkcjach) rozpatrywany przez Miasto Kraków jest dla Państwa satysfakcjonujący i odpowiada Państwa wizji realizacji Przedsięwzięcia? Jeśli nie, prosimy o przekazanie Państwa sugestii odnośnie zakresu pozwalającego na podjęcie decyzji o udziale w postępowaniu na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza w realizacji Przedsięwzięcia? Czy zaproponowany przez Miasto podział zadań i związanych z nimi ryzyk pomiędzy stronami Przedsięwzięcia jest z Państwa punktu widzenia optymalny? Jeśli nie, prosimy o przekazanie Państwa sugestii w tym zakresie. (c) Czy fakt, iż to Miasto dysponuje gotową dokumentacją budowlaną Przedsięwzięcia, w oparciu o którą chciałoby je realizować, jak również zamierza częściowo sfinansować budowę obiektu, jest z Państwa perspektywy atrakcyjne? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. (d) Podmiot publiczny Miasto Kraków zakłada rozpoczęcie fazy budowlanej po wrześniu 2014 r., a ukończenie prac budowlanych w połowie 2016 r. Czy proponowany harmonogram jest zgodny z Państwa oczekiwaniami i możliwościami? Jeśli nie to prosimy o sugestie. Prosimy ponadto o zaproponowanie harmonogramu realizacji etapu poprzedzającego prace budowlane tj. opracowanie dokumentacji projektowej. 20

21 (e) Czy dysponujecie Państwo nieruchomościami, które mogłyby zostać wniesione do Przedsięwzięcia jako wkład własny partnera prywatnego? (f) Czy rozwiązanie wskazane w pkt. powyżej byłoby dla Państwa bardziej interesujące niż sytuacja, w której obiekty budowane są wyłącznie na nieruchomościach Miasta? (g) Który z możliwych wariantów realizacji Przedsięwzięcia (pkt 5) jest dla Państwa najbardziej interesujący? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. (h) Czy zaproponowane przez Miasto Kraków źródła wynagrodzenia partnera prywatnego lub koncesjonariusza są dla Państwa atrakcyjne? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi oraz ew. przekazanie sugestii odnośnie ukształtowania wynagrodzenia strony prywatnej zgodnej z Państwa oczekiwaniami. (i) Prosimy o przedstawienie wszelkich dodatkowych uwag oraz wniosków, łącznie z ew. warunkami progowymi, po których spełnieniu przez Gminę Miejską Kraków byliby Państwo gotowi przystąpić do postępowania na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza w realizacji Przedsięwzięcia. DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 21

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Dane dotyczące podmiotu publicznego realizującego projekt 1) Podmiot realizujący projekt Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA TS WISŁA

WIELOFUNKCYJNA HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA TS WISŁA INFRASTRUKTURA SPORTOWA W KRAKOWIE W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO LUB KONCESJI WIELOFUNKCYJNA HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA TS WISŁA Wstępne informacje dla sektora prywatnego Źródło grafiki: www.ppp4krakow.net

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL. EISENBERGA

CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL. EISENBERGA INFRASTRUKTURA SPORTOWA W KRAKOWIE W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO LUB KONCESJI CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL. EISENBERGA Wstępne informacje dla sektora prywatnego Źródło grafiki: www.ppp4krakow.net

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI KOLNA

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI KOLNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA W KRAKOWIE W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO LUB KONCESJI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI KOLNA Wstępne informacje dla sektora prywatnego Źródło grafiki: www.ppp4krakow.net Maj

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ I ADMINISTRUJ AMFITEATREM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W TOMASZOWIE LUBELSKIM

ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ I ADMINISTRUJ AMFITEATREM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W TOMASZOWIE LUBELSKIM BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszów Lubelski ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO POD NAZWĄ ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Finansowanie Przedsięwzięcia

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Finansowanie Przedsięwzięcia Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Finansowanie Przedsięwzięcia Investment Support 2 lutego 2010 r. www.inves.pl Program prezentacji Wyniki badań ankietowych mieszkańców Sopotu oraz turystów

Bardziej szczegółowo

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Dane dotyczące podmiotu publicznego realizującego projekt 1) Podmiot realizujący projekt Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument finansowy

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument finansowy Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument finansowy Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu 1 Nowa ustawa o PPP Zasady wynikające z nowej ustawy: likwidacja nadmiernych obowiązków; przyznanie zainteresowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie

Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie Procedura wyboru partnera prywatnego do realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie Agata Kozłowska, Investment Support Szczecin, 30 marca 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Podstawowe założenia

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO Zał. 1 GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16 43-190 MIKOŁÓW OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO dla przedsięwzięcia pn. Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Ro zd zi ał I Postanow ienia ogólne 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 146/2009 Projekt z dnia 30.06.2009 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Budowa Centrum Konferencyjno- Wystawienniczego Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09. Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE PROPOZYCJE INWESTYCYJNE - W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - MIASTA KRAKOWA REALIZOWANE W FORMIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI PRYWATNYMI Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Na potrzeby testowania rynku wykonawców w związku z planowaną realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r. identyfikator XXXIII/435/2008/1 UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury. Wpisany przez Wojciech Lachiewicz

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury. Wpisany przez Wojciech Lachiewicz Czy gmina ma obowiązek udzielenia dotacji dla tej instytucji w wysokości zapewniającej w 100% pokrycie kosztów utrzymania budynków i pełne pokrycie płac? Pytanie Czy gmina ma obowiązek udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego mst Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów Na podstawie art

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W PRZEDMIOCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W PRZEDMIOCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W PRZEDMIOCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: pn.: Rewitalizacja obiektu starej papierni i dworku przy ul. Szyperskiej 8-9, budowa przystani rzecznej na cyplu rzeki Warty przy

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r.

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r. PROJEKT 2 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową Kraków dnia, 02 września 2016 r. AGENDA: WPROWADZENIE GENEZA POWOŁANIA SPÓŁKI ZAŁOŻENIA MODELU FINASOWEGO ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KARCZEWIE. Postanowien ia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KARCZEWIE. Postanowien ia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KARCZEWIE Postanowien ia ogólne 1 Miejski Ośrodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PPP a fundusze UE - praktyczne aspekty finansowania projektów łączących finansowanie unijne i kapitał prywatny

PPP a fundusze UE - praktyczne aspekty finansowania projektów łączących finansowanie unijne i kapitał prywatny PPP a fundusze UE - praktyczne aspekty finansowania projektów łączących finansowanie unijne i kapitał prywatny CELE WŁADZY A CELE PRZEDSIĘBIORCÓW Samorząd Przedsiębiorca Cele społeczne Oparte na prawie

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRC/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NRC/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NRC/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY PODMIOTAMI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTEM SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĄ INWESTYCYJNĄ S.A. PRZY

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY PODMIOTAMI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTEM SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĄ INWESTYCYJNĄ S.A. PRZY WSPÓŁPRACA POMIĘDZY PODMIOTAMI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTEM SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĄ INWESTYCYJNĄ S.A. PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA Obecnymi

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną

Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Op Memorandum Inwestycyjne Sierpień 2013 Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE W TRYBIE PPP PRZEZ PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTO SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĘ

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE W TRYBIE PPP PRZEZ PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTO SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĘ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE W TRYBIE PPP PRZEZ PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTO SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĘ INWESTYCYJNĄ S.A. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA Obecnymi właścicielami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 3000 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100. o partnerstwie publiczno-prywatnym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Charakterystyka Przedsięwzięcia MEMORANDUM INWESTYCJNE Budowa centrum komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży Opracowanie: Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego ul. Wąwozowa 30 lok. 23, 02-796 Warszawa tel./ fax.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwała Nr 170 /2015 w sprawie: określenia warunków obejmujących zasady, priorytety oraz kryteria konieczne do opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1725/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1725/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1725/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-06-26 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU-BIAŁEJ R E G U L A M I N FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, OŚWIATOWEGO I KULTURALNEGO

KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU-BIAŁEJ R E G U L A M I N FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, OŚWIATOWEGO I KULTURALNEGO KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU-BIAŁEJ R E G U L A M I N FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, OŚWIATOWEGO I KULTURALNEGO I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Podstawę prawną prowadzenia działalności społecznej, oświatowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji?

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Narzędzia ZPR

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r.

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 5936 UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych, angażując się w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja finansowania projektów w

Koncepcja finansowania projektów w Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia.

Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia. Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia. Tomasz Sawicki, Investment Support Szczecin, 30 marca 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Wyniki przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PPP jako odpowiedź na groźbę zahamowania inwestycji infrastrukturalnych w warunkach kryzysu

PPP jako odpowiedź na groźbę zahamowania inwestycji infrastrukturalnych w warunkach kryzysu CAPITAL STRATEGY PPP jako odpowiedź na groźbę zahamowania inwestycji infrastrukturalnych w warunkach kryzysu Stefan Kawalec Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Prezentacja na konferencji IX Doroczny

Bardziej szczegółowo

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b:

A. Wnioskujemy o zmianę postawionego przez Państwa warunku w punkcie III.3.2 litera a i litera b: Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem: Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Gminy - Miasto Płock mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora partnera prywatnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 1. Kwalifikowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Nowe aspekty w świetle Megaustawy Wiesława Kwiatkowska Plan prezentacji Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego 49/500 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia wybudowania centrum opieki długoterminowej w tym paliatywno-hospicyjnej z możliwością prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 23 października 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 23 października 2017 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek

Bardziej szczegółowo

2. Oddanie nieruchomości, na zasadach o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku gdy : 1) jednostka organizacyjna nie może w całości za

2. Oddanie nieruchomości, na zasadach o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku gdy : 1) jednostka organizacyjna nie może w całości za UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO. Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A.

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO. Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A. PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A. Molo Rybackie Molo Rybackie Molo Rybackie to sztuczny półwysep wysunięty w głąb Zatoki Gdańskiej i z trzech stron otoczony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

5.2. Opodatkowanie podatkiem VAT wykupu przez podmiot publiczny udziałów lub akcji w spółce celowej ppp jako formuły wynagrodzenia partnera prywatnego

5.2. Opodatkowanie podatkiem VAT wykupu przez podmiot publiczny udziałów lub akcji w spółce celowej ppp jako formuły wynagrodzenia partnera prywatnego Aleksandra Dyrek-Orlando Radca prawny/doradca podatkowy, Baster Rogoziński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Patryk Piwowar Radca prawny, Baster Rogoziński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych 5.2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 1) (Dz. U. z dnia 5 lutego 2009 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 1) (Dz. U. z dnia 5 lutego 2009 r.) Rozdział 1. Dz.U.2009.19.100 2010-07-17 zm. Dz.U.2010.106.675 art. 73 2012-01-01 zm. Dz.U.2011.232.1378 art. 22 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 1) (Dz. U. z dnia 5 lutego 2009 r.)

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

"Partnerstwo publicznoprywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Partnerstwo publicznoprywatne OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA "Partnerstwo publicznoprywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1 Finanse publiczne Pozyskiwanie środków i skierowanie ich na realizację celów wyznaczonych przez władzę dysponującą tymi środkami. 2 Przyczyny rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIII/../11 z dnia 24 listopada 2011 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 2025 Do opracowania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce Wdrażanie 2017 przyjęty został uchwałą Nr XXXV/229/17 Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 10 marca 2017 r W programie rewitalizacji zostały opisane problemy

Bardziej szczegółowo