Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego"

Transkrypt

1 Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została pogłębiona symulacja. Założenia do symulacji: Poziom czynszu dla mieszkań w zasobie komunalnym wynosi 3% wartości wskaźnika kosztów odtworzeniowych, Poziom czynszu dla mieszkań w zasobie TBS wynosi 4% wartości wskaźnika kosztów odtworzeniowych, Średni poziom oprocentowania kredytów hipotecznych indywidualnych w IV kwartale 2012 r. wyniósł 7,20% (dane NBP) - przyjęto średni (stały) poziom stopy oprocentowania dla kredytów w wysokości 6,23%, Przyjęto maksymalne obciżenie dochodów rozporzdzalnych opłatami za 1. mieszkanie na poziomie 25%, zarówno dla mieszkań nabywanych na własności z wykorzystaniem kredytu hipotecznego, jak i dla mieszkań wynajmowanych, Przyjęto różne poziomy wkładu własnego najemcy 0%, 10% i 30%, Przyjęto, za parametrami Programu MdM, wielkość standardowego mieszkania 49,90 m2, Średnia wartość transakcji dla lokali mieszkalnych w Gdańsku o tej powierzchni w IV kwartale 2012 r. wyniosła 5 092,00 zł (AMRON), Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Gdańsku w IV kwartale 2012 r. wynosił 5 377,00 zł, a od stycznia 2013 r. wynosi 5 178,00 zł, Przyjęty koszt budowy 1 m2 dla projektu budowlanego (udostępniony przez TBS) wynosił w IV kwartale 2012 r ,04 zł, Dla poniżej symulacji przyjęto dopłaty z Funduszu Dopłat na poziomie 10% obowizujcego w Gdańsku wskaźnika kosztów odtworzeniowych (dla dwóch ostatnich okresów) w ramach Programu MdM w Wariancie I., dopłatę 10% i 30% wartości inwestycji Wariancie II i III, odpowiednio. Udział gminy w projekcie polega wyłcznie na aporcie rzeczowym (grunt) na warunkach preferencyjnych (cena z 1 m2 gruntu). W symulacji można indywidualnie przyjć także udział pieniężny gminy, w przypadku potrzeby wybudowania większej, niż proporcjonalnie do aportu, liczby mieszkań na potrzeby gminy. Warunki projektu czynszowego porównywalne s z warunkami projektu deweloperskiego (zakładana jest 20% marża dla tych ostatnich), przy czym standard wykończenia (pod klucz) i koszt pozyskania gruntu jest taki sam dla obu rodzajów projektów.

2 Wysokość kredytu dla projektów czynszowych jest uzależniona od wysokości i najemcy i dopłaty z Funduszu Dopłat. LtV dla porównywanego projektu deweloperskiego jest analogicznie na tym samym poziomie. Rynkowe opłaty czynszowe w Gdańsku przyjęto na poziomie 30,00 zł/m2. Miesięczne koszty eksploatacyjne przyjęto na poziomie 3,10 zł/m2. Co w układzie miesięcznym dla tej wielkości mieszkania wynosz 154,69 zł. Przyjęto możliwość nabywania mieszkania będcego przedmiotem najmu tzw. ścieżka dojścia do własności. Z ogólnej liczby gospodarstw spełniajcych warunki dochodowe najmu ze ścieżk dojścia do własności przyjęto, iż 40% tych gospodarstw nie będzie w stanie wnieść wkładu własnego, 40% będzie mogło wpłacić 10% wartości mieszkania i 20% będzie mogło wnieść ę w wysokości 30% wartości mieszkania. Tabela nr 1 GDAŃSK Zakładany do symulacji koszt budowy 1/m2 / poziom wskaźnika kosztów odtworzeniowych dla miasta Gdańska Poziom czynszu jako % wskaźnika kosztów odtworzeniowych dla miasta Gdańska Poziom wkładu własnego najemcy koszt 1m2 / miesic Wielkość przyjętego do symulacji mieszkania (m2) Wysokość opłat za 1. mieszkanie maksymalny % obciżenia dochodów rozporzdzalnych minimalny miesięczny dochód rozporzdzalny 5 178,00 3,00% 0% 12,95 49,90 645,96 25, , ,00 4,00% 0% 17,26 49,90 861,28 25, , ,04 5,31% 0% 22,91 49, ,32 25, , ,04 4,73% 10% 20,40 49, ,98 25, , ,04 3,56% 30% 15,38 49,90 767,30 25, ,21 Wnioski z symulacji Tabela 1: 1) Zakładajc maksymalny, dopuszczalny dla poszczególnych rodzajów budownictwa czynszowego poziom obciżeń opłatami czynszowymi budżetu rozporzdzalnego, poziom wymaganych do obsługi tych obciżeń dochodów i tak jest relatywnie wysoki według danych z tabeli nr 5 42% gospodarstw zamieszkałych w Gdańsku nie dysponuje dochodami, które pozwoliłyby na regularne płacenie zobowizań czynszowych. 2) Poziom czynszu bez dopłaty (Funduszu Dopłat i/lub gmina) powoduje przekroczenie wskaźników 3% i 4% dla obu rodzajów budownictwa. Dla tego poziomu czynszu wymagane s dochody rodziny, która może mieć zdolność kredytow w bankach. 3) Najem mieszkania dla najemcy dysponujcego wkładem 30% wartości inwestycji przypadajcej na mieszkanie spełnia warunek nieprzekraczania 4% wartości wskaźnika kosztów odtworzeniowych. Tabela nr 2 Pożdany poziom kosztów finansowania dla utrzymania wskaźnika 2

3 Zakładany do symulacji koszt budowy 1/m2 / Poziom czynszu jako % wskaźnika kosztów odtworzeniowych dla miasta Gdańska Poziom wkładu własnego najemcy koszt 1m2/miesic dla wskaźnika koszt 1m2/miesic dla wskaźnika - według kalkulacji Wymagany koszt finansowania dla uzyskania poziomu w.o ,04 3,00% 0% 12,95 12,96 1,55% 4 088,04 4,00% 0% 17,26 17,23 3,73% 4 088,04 3,00% 10% 12,95 12,93 2,39% 4 088,04 4,00% 10% 17,26 17,26 4,72% 4 088,04 3,00% 30% 12,95 12,93 4,67% 4 088,04 4,00% 30% 17,26 17,24 7,35% Wnioski z symulacji Tabela 2: 1) W przypadku braku wkładu własnego, dla uzyskania standardowych dla tego rodzaju budownictwa wskaźników (3% i 4%) wymagane byłoby zastosowanie zdecydowanie preferencyjnych warunków oprocentowania kredytów. 2) Przy przyjętej cenie budowy za 1m2 oraz 30% wkładzie własnym najemcy, warunki kredytowania odpowiadaj warunkom rynkowym (poziom oprocentowania), aby spełnić wymogi wskaźnikowe budownictwa czynszowego. Tabela nr 3 Projekt budownictwa czynszowego w Gdańsku (dane rzeczywiste) Wariant I - 0% Wariant II - 10% Wariant III - 30% Koszty projektu czynszowego Parametry Wartość zł Wartość zł Wartość zł Koszt całkowity projektu zł , , ,0 Całkowity koszt budowy 1 m2 zł/m Liczba mieszkań w projekcie sztuk Koszt wybudowania 1. mieszkania (średnia powierzchnia 49,90 m2), w tym: zł , , ,61 wysokość wkładu własnego najemcy a w zł 0, , ,68 aport i/lub wkład pieniężny gminy 8,78% , , ,74 dopłata z Funduszu Dopłat 10,00% , , ,56 wartość kredytu długoterminowego (operatora) zł , , ,61 wysokość oprocentowania kredytu % 6,23% 6,23% 6,23% Poziom czynszu dla wskaźnika kosztów odtworzeniowych (3%) dla zasobu komunalnego Poziom czynszu dla wskaźnika kosztów odtworzeniowych (4%) dla zasobu TBS zł/m2/miesic 12,95 12,95 12,95 zł/m2/miesic 17,26 17,26 17,26 Wysokość czynszu rynkowego w Gdańsku zł/m2/miesic 30,00 30,00 30,00 Wysokość opłat za 1. mieszkanie, w tym: zł/m2/miesic 23,50 20,99 15,96 3

4 Projekt budownictwa czynszowego w Gdańsku (dane rzeczywiste) Wariant I - 0% Wariant II - 10% Wariant III - 30% Koszt finansowania zewnętrznego (odsetki), w tym: zł/m2/miesic 20,40 17,89 12,86 spłata kredytu długoterminowego zł/m2/miesic 20,40 17,89 12,86 dopłata z Funduszu Dopłat zł/m2/miesic 0,00 0,00 0,00 aport i/lub wkład pieniężny zł/m2/miesic 0,00 0,00 0,00 Koszty eksploatacji zł/m2/miesic 3,10 3,10 3,10 Razem poziom spłaty zobowizań finansowych i kosztów eksploatacji (1. mieszkanie) Wymagana wysokość dochodów najemcy (25% dochodów rozporzdzalnych) Koszty projektu deweloperskiego (dopłata w ramach Programu MdM) Koszt budowy 1. mieszkania w systemie deweloperskim (standard wykończenia TBS) miesic 1 172, ,33 796,66 zł/miesic 4 690, , ,63 Parametry Wartość zł Wartość zł Wartość zł zł , , ,74 Koszt budowy 1 m2 (netto) zł 4 905, , ,65 Cena sprzedaży mieszkania (z VAT) zł , , ,32 Cena sprzedaży 1 m2 (z VAT) zł 5 298, , ,10 Wkład własny zł 0, , ,49 Wartość kredytu hipotecznego (z dopłat 10%) zł , , ,10 Wysokość dopłaty z Funduszu Dopłat do kredytu (10% w.o.) Rata miesięczna kredytu hipotecznego (% jak dla b. czynszowego) - annuitet zł , , ,73 zł/miesic 1 462, ,14 975,26 Wysokość opłat za 1. mieszkanie, w tym: zł/m2/miesic 32,41 29,15 22,64 Rata miesięczna kredytu hipotecznego/1m2 zł/m2/miesic 29,31 26,05 19,54 koszty eksploatacji zł/m3 3,10 3,10 3,10 Razem poziom spłaty zobowizań finansowych i kosztów eksploatacji (1. mieszkanie) Wymagana wysokość dochodów kredytobiorcy (25% dochodów rozporzdzalnych) miesic 1 617, , ,96 zł/miesic 6 469, , ,83 Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla ostatnich dwóch okresów dla Gdańska Średnia cena transakcyjna dla tej wielkości mieszkania w Gdańsku w IV kwartale 2012 r. (dane AMRON) zł/m , , ,00 zł/m , , ,00 4

5 Wnioski z symulacji Tabela 3: 1) Przy przyjętych warunkach oprocentowania kredytu oraz 30% i w kosztach beneficjenta, wyłcznie Wariant III pozwala uzyskać poziom czynszu poniżej zakładanego 4% poziomu wskaźnika kosztów odtworzeniowych. 2) Dla projektów deweloperskich, przy znacznie wyższym wkładzie własnym najemcy/nabywcy, obciżenie budżetu jest także wyższe. Ale dopiero w przypadku wkładu własnego na poziomie 10% i 30% jest niższe od kosztów wynajmu mieszkania na warunkach rynkowych. Co oznacza, iż dopłata w ramach Programu MdM do kapitału własnego winna być jego uzupełnieniem, a nie zastpieniem. 3) Dochody nabywcy w projekcie deweloperskim znacznie przekraczaj dochody najemcy w projekcie czynszowym. Tabela nr 4 Projekt budownictwa czynszowego w Gdańsku (dla najemców "ze ścieżk dojścia do własności") Wariant I - 0% Wariant II - 10% Wariant III - 30% Koszty projektu czynszowego Parametry Wartość zł Wartość zł Wartość zł Koszt całkowity projektu zł , , ,0 Całkowity koszt budowy 1 m2 zł/m Liczba mieszkań w projekcie sztuk Koszt wybudowania 1. mieszkania (średnia powierzchnia 49,90 m2), w tym: zł , , ,61 wysokość wkładu własnego najemcy a w zł 0, , ,68 aport i/lub wkład pieniężny gminy 8,78% , , ,74 dopłata z Funduszu Dopłat 30,00% , , ,68 kredyt długoterminowy zł , , ,42 Wysokość oprocentowania kredytu % 6,23% 6,23% 6,23% Poziom czynszu dla wskaźnika kosztów odtworzeniowych (3%) dla zasobu komunalnego Poziom czynszu dla wskaźnika kosztów odtworzeniowych (4%) dla zasobu TBS zł/m2/miesic 12,95 12,95 12,95 zł/m2/miesic 17,26 17,26 17,26 Wysokość czynszu rynkowego w Gdańsku zł/m2/miesic 30,00 30,00 30,00 Wysokość czynszu, w tym: zł/m2/miesic 25,08 22,57 17,55 Koszt finansowania zewnętrznego (odsetki), w tym: zł/m2/miesic 21,98 19,47 14,45 spłata kredytu długoterminowego zł/m2/miesic 15,38 12,86 7,84 dopłata z Funduszu Dopłat (generuje przychód odsetkowy - 5% dla najemców "ze ścieżk dojścia do własności") aport i/lub wkład pieniężny gminy (generuje przychód odsetkowy - 5% dla najemców "ze ścieżk dojścia do własności") zł/m2/miesic 5,11 5,11 5,11 zł/m2/miesic 1,50 1,50 1,50 Koszty eksploatacji zł/m2/miesic 3,10 3,10 3,10 5

6 Projekt budownictwa czynszowego w Gdańsku (dla najemców "ze ścieżk dojścia do własności") Wariant I - 0% Wariant II - 10% Wariant III - 30% Razem poziom spłaty zobowizań finansowych i kosztów eksploatacji (1. mieszkanie) Wymagana wysokość dochodów najemcy (25% dochodów rozporzdzalnych) Koszty projektu deweloperskiego (dopłata w ramach Programu MdM) Koszt budowy 1. mieszkania w systemie deweloperskim (standard wykończenia TBS) miesic 1 251, ,29 875,62 zł/miesic 5 006, , ,46 Parametry Wartość zł Wartość zł Wartość zł zł , , ,74 Koszt budowy 1 m2 (netto) zł 4 905, , ,65 Cena sprzedaży mieszkania (z VAT) zł , , ,32 Cena sprzedaży 1 m2 (z VAT) zł 5 298, , ,10 Wkład własny zł 0, , ,49 Wartość kredytu hipotecznego (z dopłat 10%) zł , , ,10 Wysokość dopłaty z Funduszu Dopłat do kredytu (stawka 10% wskaźnika kosztów odtworzeniowych) Rata miesięczna kredytu hipotecznego (% jak dla b. czynszowego) - annuitet zł , , ,73 zł/miesic 1 462, ,14 975,26 Wysokość opłat za 1. mieszkanie, w tym: zł/m2/miesic 32,41 29,15 22,64 Rata miesięczna kredytu hipotecznego/1m2 zł/m2/miesic 29,31 26,05 19,54 koszty eksploatacji zł/m3 3,10 3,10 3,10 Wymagana wysokość dochodów kredytobiorcy (25% dochodów rozporzdzalnych) zł/miesic 5 850, , ,06 Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla ostatnich dwóch okresów dla Gdańska Średnia cena transakcyjna dla tej wielkości mieszkania w Gdańsku w IV kwartale 2012 r. (dane AMRON) zł/m , , ,00 zł/m , , ,00 Wnioski z symulacji Tabela 4: 1) W ramach wynajmu mieszkań w układzie ścieżki dojścia do własności przyjęto dochody z tytułu warunków preferencyjnych (gmina i Fundusz Dopłat) na poziomie 5% zaangażowanego kapitału. 2) Tego rodzaju najem nie powinien być ograniczony przyjmowanym powszechnie poziomem wskaźnika wartości kosztów odtworzenia. 3) Zaangażowane przez gminę i Fundusz Dopłat środki s zwracane przez najemcę z chwil spłacenia całego zobowizania przypadajcego na mieszkanie. 6

7 Tabela nr 5 Podsumowanie projektu inwestycyjnego w Gdańsku Projekt deweloperski (dopłata MdM 10% w.o.) Projekt czynszowy (dopłata FD 10% w.o.) Projekt czynszowy (dopłata FD 30% kosztów projektu) Cena 1 m2 mieszkania (koszt wybudowania/sprzedaży) Średni wskaźnik kosztów odtworzenia dla Gdańska 5 298, , , , , ,00 Wysokość dopłaty z FD do 1. mieszkania , , ,68 Udział beneficjenta programu w kosztach budowy dla poziomu: Wysokość opłat za 1. mieszkanie w zależności od wkładu własnego (w tym rata kredytu dal MdM): 0% wkładu własnego 0,00 0,00 0,00 10% wkładu własnego , , ,56 30% wkładu własnego , , ,68 0% wkładu własnego 1 617, ,67 922,00 10% wkładu własnego 1 454, ,33 796,66 30% wkładu własnego 1 129,96 796,66 545,98 Wymagany średni dochód rozporzdzalny gospodarstwa domowego dla poziomu (wysokość opłat mieszkaniowych = 25%): 0% wkładu własnego 6 469, , ,98 10% wkładu własnego 5 819, , ,63 30% wkładu własnego 4 519, , ,92 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym (GUS 2011) Przeciętna liczba pracujcych w gospodarstwie domowym (GUS 2011) Przeciętny miesięczny dochód rozporzdzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Gdańsku w 2011 r. (GUS) Przeciętny miesięczny dochód rozporzdzalny na 1. gospodarstwo domowe w Gdańsku w 2011 r. (według liczby osób w gospodarstwie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (GUS 2011) 2,90 2,90 2,90 1,15 1,15 1, , , , , , , , , ,53 Liczba osób zatrudnionych (październik 2010) Liczba osób zatrudnionych (październik 2010), których średnie miesięczne dochody brutto przekroczyły 2 631,45 zł (w %) 58,70% 58,70% 58,70% 7

8 Podsumowanie projektu inwestycyjnego w Gdańsku Projekt deweloperski (dopłata MdM 10% w.o.) Projekt czynszowy (dopłata FD 10% w.o.) Projekt czynszowy (dopłata FD 30% kosztów projektu) Liczba osób zatrudnionych (październik 2010), których średnie miesięczne dochody brutto przekroczyły 3 508,60 zł (w %) 36,77% 36,77% 36,77% Liczba osób zatrudnionych (październik 2010), których średnie miesięczne dochody brutto przekroczyły 4 385,75 zł (w %) 22,40% 22,40% 22,40% Liczba gospodarstw domowych według spisu powszechnego z 2002 r. (w 2011 r. liczba gospodarstw dla Polski wzrosła o 4%) Potencjalna, proporcjonalna liczba beneficjentów programu w zależności od dochodów (dla gospodarstw domowych) Poziom zaangażowania (dopłaty) Funduszu Dopłat dla potencjalnej liczby beneficjentów Wnioski z symulacji Tabela 5: 1) Biorc pod uwagę statystyczne ujęcie średnich dochodów rozporzdzalnych na rodzinę dla mieszkańców Gdańska, dostępność kredytów dla projektów realizowanych w ramach Programu MdM będzie znakomicie ograniczona. 2) Przyjęte do symulacji wartości dla potencjalnej, proporcjonalnej liczby beneficjentów (rodzin) nie należy traktować jako potencjalny popyt wyliczenia mog służyć do oceny skutków Programu dopłat w skali kraju. 3) Przy takim samym poziomie dopłat (10%), jednak w przypadku budownictwa czynszowego większa liczba osób skorzystałaby z możliwości poprawienia swojej sytuacji mieszkaniowej. 4) Dopłata z Funduszu Dopłat na poziomie 30% relatywnie niskich kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego generuje 2,5 krotny wzrost potencjalnego popytu i 6. krotny wzrost wartości dopłat. Tabela nr 6 Potencjalna, proporcjonalna liczba beneficjentów programu w zależności od dochodów (dla gospodarstw domowych) w ramach "ścieżki dojścia do własności (dochody brutto gospodarstwa powyżej 3 508,60 zł), z tego z: Liczba gospodarstw Miesięczny dochód z 1. mieszkania Roczny dochód z 1. mieszkania Roczne prognozowane przychody Funduszu Dopłat i gminy z tytułu oprocentowania dopłaty do inwestycji ,54 0% wkładem własnym (40% beneficjentów) , , ,82 10% wkładem własnym (40% beneficjentów) , , ,82 z 30% wkładem własnym (20% beneficjentów) , , ,91 Wnioski z symulacji Tabela 6: 8

9 1) Stworzenie warunków do uzyskania tytułu do własności wynajmowanego mieszkania pozwala na generowanie dochodów dla gminy i Funduszu Dopłat. 2) Dla przyjętego poziomu oprocentowania dopłaty (5%) oraz liczby potencjalnych beneficjentów Programu, roczne dochody wyniosłyby ponad 260 mln złotych. Podsumowujc: 1) Dopłata z Funduszu Dopłat jest podstawowym elementem uzyskania oczekiwanego poziomu czynszu (odnoszcego się do spłaty zobowizań z tytułu wybudowania nieruchomości, a nie kosztów eksploatacyjnych). 1) Niezbędny jest udział gminy (np. poprzez preferencyjne warunki nabycia gruntu pod budownictwo mieszkaniowe na wynajem), aby obniżyć koszt jednostkowy inwestycji, co bezpośrednio wpływa na poziom akceptowalnego czynszu. 2) Niezbędny jest udział najemcy w pocztkowych kosztach projektu inwestycyjnego, aby uzyskać akceptowalny poziom czynszu. Zdolność do opłacania wyższego czynszu miesięcznego nie musi oznaczać możliwości wniesienia wkładu własnego najemcy 3) Koszt finansowania utrzymany jest na poziomie rynkowym dopłaty z Funduszu Dopłat nie s przekazywane bankom, ani deweloperom. Opracował: Bolesław Meluch Doradca Zarzdu Zwizku Banków Polskich

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego Konferencja m. Gdańsk i BGK

Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego Konferencja m. Gdańsk i BGK Nowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego Konferencja m. Gdańsk i BGK Departament Budownictwa Społecznego styczeń 2016 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, a ocena zdolności kredytowej inwestorów

Efektywność energetyczna, a ocena zdolności kredytowej inwestorów IX Dni Oszczędzania Energii Efektywność energetyczna, a ocena zdolności kredytowej inwestorów Andrzej Cwynar Zastępca Managera Oddziału Noble Bank Podstawowe informacje Od kiedy? od I kwartału 2013 roku

Bardziej szczegółowo

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 0 Preferencyjne i komercyjne finansowanie zwrotne Dariusz Stachera, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Komplementarność oferty BGK dla sektora mieszkalnictwa Społeczne budownictwo

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl

Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl Gdańsk, wrzesień 2016 Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego gdansk.pl Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego to kompleksowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 0 inwestycji mieszkaniowych samorządów przez grupę BGK Włodzimierz Kocon, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Poznańskie TBS sp. z o.o. w latach 1995-2014 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA ZMIANY ZAKRESU I POZIOMU WSPARCIA JST W REALIZACJI BUDOWNICTWA GMINNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT Gdańsk, 18 stycznia 2016 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Toruńskie TBS Sp. z o.o. Dobre praktyki inwestycyjne z finansowaniem BGK 7 czerwca 2017 r.

Toruńskie TBS Sp. z o.o. Dobre praktyki inwestycyjne z finansowaniem BGK 7 czerwca 2017 r. Toruńskie TBS Sp. z o.o. Dobre praktyki inwestycyjne z finansowaniem BGK 7 czerwca 2017 r. Historia i ogólne informacje o Spółce Rejestracja Spółki przez Sąd rejonowy w Toruniu 27.06.1997 r. Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

OPINIA. 1. Pozytywnie opiniujemy zmiany art. 24 i art. 26

OPINIA. 1. Pozytywnie opiniujemy zmiany art. 24 i art. 26 Katowice ul. Krasińskiego 14 OPINIA Do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania dla gdańszczan wybudowane przy współpracy z BGK w latach 2010-2015 STYCZEŃ 2016

Nowe mieszkania dla gdańszczan wybudowane przy współpracy z BGK w latach 2010-2015 STYCZEŃ 2016 Nowe mieszkania dla gdańszczan wybudowane przy współpracy z BGK w latach 2010-2015 STYCZEŃ 2016 Nowe mieszkania pozyskane przez Miasto Gdańsk w latach 2010-2015 Łącznie 1 338 nowych mieszkań. Źródła: budownictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2015 r. Poz. 1582 USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania 19 lipca 2013 Założenia Budżet: 300 mln zł. Okres wdrażania: 2013-2018, wypłaty do 2022 r. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 11 marca 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Badania usług z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym w gminie

Badania usług z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym w gminie Badania usług z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym w gminie dane ankietowe podawać według stanu na dzień 31.12.2008r. rokiem badanym jest rok 2007 lp. symbol danej ankietowej lub wskaźnika Źródło

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

) wprowadza się następujące zmiany: "3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.";

) wprowadza się następujące zmiany: 3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.; Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Polityka społeczna: mieszkalnictwo Dr Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie LITERATURA J. Łaszek (2004), Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 czerwca 2017 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Dobre praktyki w realizacji programów rządowych obsługiwanych przez BGK i programów działalności własnej Banku 20 lat doświadczeń PTBS Wizytówka

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie z dnia 15 września 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 18.09.2017

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 05.03.2015 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 5 marca 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 1442 USTAWA z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

SEJM Warszawa, dnia 12 lipca 2011 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

SEJM Warszawa, dnia 12 lipca 2011 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SEJM Warszawa, dnia 12 lipca 2011 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Infrastruktury * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA ZMIANY ZAKRESU I POZIOMU WSPARCIA JST W REALIZACJI BUDOWNICTWA GMINNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT Poznań, 29 stycznia 2016 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 25 maja 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Projekt Mieszkanie TM Plus

Projekt Mieszkanie TM Plus Projekt Mieszkanie TM Plus Projekt objęty patronatem prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko Strona 1 P R Z E D M I O T I N W E S T Y C J I : Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu budynków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych

Program Mieszkanie dla młodych Program Mieszkanie dla młodych CO TO JEST? Program Mieszkanie dla młodych to nowy program polegający na dopłatach do kredytów udzielonych na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. Ma on w pewnym

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik do Uchwały Nr 66/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 12.08.2016 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 29 sierpnia 2016 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

art. 23 1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie:

art. 23 1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie: Rozdział 4 Towarzystwa budownictwa społecznego art. 23 1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie: 1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 2) spółek akcyjnych, 3) spółdzielni

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

FINANSOWANIE TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO RAMY PRAWNE ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI TBS-ów. Społeczne budownictwo czynszowe to segment rynku inwestycji mieszkaniowych, którego zasady działania zawiera Ustawa z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Komisji Rewizyjnej SBM Kwitnąca za okres od czerwca 2014r. do czerwca 2015r. Warszawa, 23.06.2015 r.

Raport z działalności Komisji Rewizyjnej SBM Kwitnąca za okres od czerwca 2014r. do czerwca 2015r. Warszawa, 23.06.2015 r. Raport z działalności Komisji Rewizyjnej SBM Kwitnąca za okres od czerwca 2014r. do czerwca 2015r. Warszawa, 23.06.2015 r. Zespół Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym, trzyosobowym składzie: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/..

UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/.. UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/.. / zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającym swą siedzibę we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Czy to mieszkanie jest Nasze?

Czy to mieszkanie jest Nasze? Czy to mieszkanie jest Nasze? Autor mgr Piotr Labiszak Konferencja naukowa 09.03.2017 r. Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych PWSTE Jarosław 0 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Zał. nr 1 Załącznik do Uchwały Nr... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia... Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS:

INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS: INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS: EMISJA OBLIGACJI, DROGA DO MOJEGO MIESZKANIA Dr inż. Jihad Rezek Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1016) I. Cel i przedmiot ustawy Celem uchwalonej

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Kredyty na finansowanie budownictwa (kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, odwrotne pożyczki hipoteczne (reverse mortgages))

Kredyty na finansowanie budownictwa (kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, odwrotne pożyczki hipoteczne (reverse mortgages)) Kredyty na finansowanie budownictwa (kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, odwrotne pożyczki hipoteczne (reverse mortgages)) Ewelina Bartkowska Angelina Franczuk Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 Kredyty Kredyty dla osób fizycznych Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich zaprasza do korzystania z bogatej oferty kredytów dla osób fizycznych. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała.

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 1/31/12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela onia kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie I. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH KREDYTY

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec 11-12.04.2011 PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Opinia. ws. projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Opinia. ws. projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Komisja Krajowa 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 tel. 58/ 308-4480, 58/ 308-4311 fax. /58 308-4219 sekprez@solidarnosc.org.pl S23/W/13/BPS Gdańsk, 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354, z 2007 r. Nr 136, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r. USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r. Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r. Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. 2010 r. Nazwa Zmiana 2010/2009 263,6 mld zł ogólna ota zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Łomża, 04.01.2016 1 Podsumowanie Niniejszy raport przedstawia w wielkim skrócie rządowy program w nabyciu pierwszego mieszkania dla młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przydział mieszkania w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego ...

WNIOSEK o przydział mieszkania w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego ... Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul.kochanowskiego 3 tel. 13 44 13580, fax 13 44 13581 tel. 13 44 13583, 13 44 13587, 13 44 13589, www.tbs.jaslo.biz

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo