Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną"

Transkrypt

1 Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Op Memorandum Inwestycyjne Sierpień 2013 Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ul. Noakowskiego 24, Warszawa tel Niniejsze opracowanie zostało sporządzone dnia 1 sierpnia 2013 r. przez Instytut Partnerstwa Publiczno- Prywatnego na zlecenie Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka sp. z o. o.

2 Szanowni Państwo, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o. o. zleciło Instytutowi Partnerstwa Publiczno Prywatnego z siedzibą w Warszawie opracowanie analiz finansowych i prawnych możliwości realizacji Przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną. Z uwagi na fakt, iż Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. zainteresowane jest wypracowaniem optymalnej struktury realizacji w/w Przedsięwzięcia, która odpowiadać będzie także potencjalnym partnerom prywatnym, przekazujemy Państwu opis Przedsięwzięcia w celu poznania Państwa stanowiska. Zwracamy się z prośbą o przekazanie Państwa uwag, zarówno co do struktury prawnej modelu jak i założeń finansowych, celem dokonania przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. ewentualnych korekt przyjętych rozwiązań. Uzyskane od Państwa informacje traktować będziemy jako poufne i zobowiązujemy się do nie udostępniania innym podmiotom poza Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie jest ofertą handlową i jako taki nie może być traktowany jako oferta handlowa. Informujemy, iż uzyskane od Państwa odpowiedzi na zawarte pytania nie będą traktowane jako ostateczne stanowisko Państwa firmy, ale jako wstępna ocena i informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności, które zostaną wykorzystane wyłącznie na cele niniejszego Przedsięwzięcia. Niniejsze konsultacje, które mamy Państwu przyjemność zaproponować, mają na celu przeprowadzenie testu rynkowego, a także uzyskanie Państwa opinii, co do założeń przyjętych przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż udział w niniejszych konsultacjach nie przyznaje uczestnikom prawa pierwszeństwa w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie Partnera Prywatnego ani jakichkolwiek innych przywilejów. Ponadto informujemy, iż opisane poniżej Przedsięwzięcie, co do zakresu rzeczowego, jak i założeń finansowych, nie jest ostateczne i może ulec zmianie w wyniku Państwa uwag i wskazówek, dalszych prac analitycznych i neg ocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U nr 19 poz. 100 ze zm.; dalej jako ustawa o PPP) podczas postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w przez Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. 2

3 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA a. Przedsięwzięcie pt. Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hote lowo Konferencyjne polegać będzie na wybudowaniu dwuczęściowego kompleksu składającego się z części hotelowo-restauracyjnej oraz części administracyjnej pod potrzeby instytucji sportowych i publicznych wraz z odnową biologiczną połączonej łącznikiem z istniejącym kompleksem basenowym Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego. b. Celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury hotelowo-konferencyjnej łączącej szereg funkcji, spośród których jako przykładowe wymienić można: administracyjne, usługowe, biurowe, hotelowe, gastronomiczne, konferencyjne, odnowy biologicznej. Finalna ilość i zakres funkcji dostarczonych przez obiekt ustalona zostanie w toku negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy o PPP podczas postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. c. Jednym z głównych celów realizowanych przez wybudowaną w ramach Przedsięwzięcia infrastrukturę będzie dostarczenie bazy hotelowej dla organizowanych przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. zawodów sportowych oraz odbywających się zgrupowań kadr pływackich i innych dyscyplin sportów wodnych. Aktualnie na największe imprezy sportowe przyjeżdża szeroka rzesza publiczności oraz sportowców którzy potrzebują jednorazowo około 300 do 1000 miejsc noclegowych. d. Planowany obiekt hotelowo-konferencyjny ma być trzykondygnacyjny. W części piwnicznej będą to tylko pomieszczenia techniczne. Zakładana powierzchnia całkowita obiektu: ok M KW. e. Realizacja Rozbudowy Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe wraz z funkcjami towarzyszącymi w założeniu odbywać się będzie w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. 2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA a. Przedsięwzięcie realizowane będzie w mieście Gorzów Wielkopolski, w województwie lubuskim. Miasto zlokalizowane nad rzeką Wartą, w odległości około 50 km od granicy polsko - niemieckiej i 130 km od Berlina. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie przy ulicy Słowiańskiej na działkach nr 619/14, 619/17 oraz 1577/10 wraz z łącznikiem w celu komunikacji z obecnym budynkiem Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego. 3

4 b. Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, aktualna baza noclegowa jest niewystarczająca na potrzeby CSR Słowianka, budowa hotelu o wysoki standard i optymalnej cenie a zarazem dobrze skomunikowanego z ośrodkiem Sportowo atrakcyjności kompleksu. Rehabilitacyjnym Słowianka przyczyni się do wzrostu c. Realizacja przedmiotowego Przedsięwzięcia w otoczeniu Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka stanowić będzie uzupełnienie oferty udostępnianych usług. Nowoczesny hotel pozwoli na zaspokojenie potrzeb sportowców w trakcie organizowanych imprez sportowych na najwyższym poziomie, zgrupowań polskich i międzynarodowych kadr sportowych, oraz klientów indywidualnych, jak i grupowych spoza segmentu sportowego, którzy mogą skorzystać z już funkcjonującego obiektu CSR Słowianka z jego pełną infrastrukturą: basenem olimpijskim, aquaparkiem, saunami, Spa, fitness, kręgielnią, kortami tenisowymi oraz innymi funkcjami sportowo rekreacyjnymi. d. W roku 2011 oddano do użytku trasę S3 łączącą Gorzów Wielkopolski ze Szczecinem, a dalej przejściem granicznym w Kołbaskowie i przeprawą promową w Świnoujściu. e. W stosunkowo niedużej odległości od miasta znajdują się trzy międzynarodowe lotniska: i. w Poznaniu (132 km); ii. iii. iv. Szczecin Goleniów (ok. 130 km, dojazd trasą S3 Gorzów Wielkopolski Świnoujście); Berlin (ok. 136 km); Dodatkowo w odległości 96 km zlokalizowane jest lotnisko obsługujące krajową komunikację lotniczą (Babimost). Lokalizacja Gorzowa Wielkopolskiego w Europie Źródło: Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski 4

5 Lokalizacja inwestycji na mapie Gorzowa Wielkopolskiego Źródło: Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski 3. STAN AKTUALNY a. Teren realizacji Przedsięwzięcia jest położony przy ulicy Słowiańskiej i obejmuje działki o nr: i. dla części Przedsięwzięcia obejmującej budowę centrum hotelowo konferencyjnego: 619/14, 619/17 oraz 1577/10; ii. dla części Przedsięwzięcia obejmującego budowę łącznika działka sąsiadująca z obecnym obiektem sportowym CSR Słowianka. b. Na chwilę obecną większość obszaru inwestycji jest terenem zalesionym. c. Łączna powierzchnia terenu przeznaczona pod budowę centrum hotelowo konferencyjnego to ok m2. 5

6 Na poniższym zdjęciu widok na działkę będącą obszarem inwestycji w rzeczywistości jest to park. Poniższe zdjęcie przedstawia przybliżony teren budowy Centrum Hotelowo-Konferencyjnego Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biznes planu budowy Centrum Hotelowo-Konferencyjnego 6

7 4. STAN PROJEKTOWANY a. Aktualnie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. prowadzi prace koncepcyjne mające na celu zdefiniowanie możliwie szczegółowego zakresu analizowanego Przedsięwzięcia. b. Program funkcjonalny Przedsięwzięcia zakłada, iż powinno ono łączyć w sobie funkcje: i. biurowo-administracyjne pod wynajem; ii. iii. iv. hotelowe; gastronomiczne i konferencje; odnowa biologiczna. c. Rozważane są następujące rozwiązania: i. dla realizacji funkcji publicznych: przestrzeń biurowa na potrzeby instytucji publicznych i sportowych oraz odnowa biologiczna z nastawieniem głównie na sportowców i funkcjami rehabilitacyjnymi. ii. dla realizacji funkcji komercyjnych: usługi hotelowe, usługi gastronomiczne oraz usługi konferencyjne. d. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. w żaden sposób nie ogranicza funkcji użytkowych obiektu i tym samym pozostaje otwarte na propozycje wynikające z negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy o PPP podczas postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. e. Dla przedmiotowego Przedsięwzięcia zakłada się zatem budowę budynku o trzech kondygnacjach (piwnica z zapleczem technicznym, parter oraz I piętro) o powierzchni użytkowej ok ,00 m2. Przeznaczenie powierzchni przedstawiono w poniższej tabeli. 7

8 Tabela - Zestawienie powierzchni na cele realizacji poszczególnych funkcji Lp. Przeznaczenie Powierzchnia Uwagi 1 Powierzchnie administracyjno-biurowe 500 Zarządzane przez CSR Słowianka 2 Częśd rehabilitacyjna 400 Częśd obiektu przeznaczona zarządzana przez CSR Słowianka w której znajdowad się będzie przestrzeo przeznaczona pod odnowę biologiczną i rehabilitację 3 Pokoje wraz z częścią restauracyjną i konferencyjną pokoje 2 osobowe wraz z łazienką (możliwośd dostawki dla 3 osoby), częśd ogólna obejmowad będzie również częśd restauracyjną oraz konferencyjną zlokalizowaną na parterze od strony ul. Słowiaoskiej Zarządzana przez Operatora 4 Piwnica 600 Pomieszczenia techniczne 5 Powierzchnia parkingu 1698 Planowano 135 miejsc parkingowych wraz z systemem parkingowym 6 Łącznik z budynkiem istniejącym 200 Komunikacja części hotelowej z CSR SŁOWIANKA 5. PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY a. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) określa, iż przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. b. Przepisy Ustawy o PPP umożliwiają podmiotom publicznym zawieranie z partnerami prywatnymi umów o PPP, których przedmiotem może być bardzo szeroki zakres świadczeń, obejmujących: budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, inne świadczenie połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji Przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany. 8

9 c. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP, jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej przez podmiot publiczny, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując odpowiednio przepisy Ustawy o Koncesjach. d. Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego ma pochodzić w całości lub w przeważającej części z zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny, to zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP, partner prywatny będzie musiał zostać wybrany w trybie Prawa Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem zmian przewidzianych Ustawą o PPP. e. Preferowanym z punktu widzenia CSR Słowianka Sp. z o.o. sposobem wdrożenia niniejszego Przedsięwzięcia jest wniesienie przez CSR Słowianka wkładu własnego w formie nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych (pozwolenia na budowę, analizy i koncepcje realizacji przedsięwzięcia), wspólne zarządzanie projektem np. poprzez spółkę celową. 6. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA a. Harmonogram Przedsięwzięcia przedstawiony został w poniższej tabeli. Realizację Przedsięwzięcia podzielono na cztery Etapy. b. Etap I obejmuje opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej III kw roku. W II Etapie odbędą się negocjacje z potencjalnymi partnerami prywatnymi, wybór partnera oraz podpisanie umowy o PPP. Na ten etap przeznaczono kwartały IV kwartał 2013 oraz I kwartał 2014 roku. Etap III obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robot budowlano montażowych. Ten etap rozpocznie się w II kwartale 2014 roku. Etap IV oznacza rozpoczęcie zarządzania powstałą infrastrukturą wspólnie przez partnera prywatnego oraz publicznego. c. Harmonogram prac w kolejnych Etapach realizacji (III i IV) zależeć będzie od finalnego kształtu Przedsięwzięcia, jednak ostateczny termin jego realizacji nie może przekroczyć I kwartału 2016 roku. Etap I Etap II Etap III Etap IV Wyszczególnienie Dokumentacja koncepcyjna Przygotowanie dokumentacji przetargowej (w tym PFU) Negocjacje Wybór partnera prywatnego i podpisanie umowy PPP Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlano-montażowych (przewidywany okres realizacji etapu) Rozpoczęcie zarządzania powstałą infrastrukturą wspólnie przez partnera prywatnego oraz podmiot publiczny ( przewidywany moment rozpoczęcia) II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 9

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów 12 10 8 6 Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 4 2 0 Wiersz 1 Wiersz 2 Wiersz 3 Wiersz 4 Położenie Łomży Łomża, jest zamieszkiwana przez 63.000 osób), położona w odległości 140 km od Warszawy, i od 138 km do

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie. Rola partnera publicznego w projekcie

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie. Rola partnera publicznego w projekcie Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie Rola partnera publicznego w projekcie Investment Support 13 czerwca 2013 r. www.inves.pl Program prezentacji Charakterystyka inwestycji; Zakres

Bardziej szczegółowo

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Listopad 2014 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r.

Rynek PPP w Polsce 2010 Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r. Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSUMOWANIE... 5 3. RYNEK KONCESJI I PPP

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Dane dotyczące podmiotu publicznego realizującego projekt 1) Podmiot realizujący projekt Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Centrum Biegacza. Centrum Biegacza. Warszawa, 29.01.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa

Centrum Biegacza. Centrum Biegacza. Warszawa, 29.01.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 29.01.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie koncepcji architektonicznej pt. program funkcjonalno-użytkowy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32344-2014:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32344-2014:text:pl:html 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32344-2014:text:pl:html Polska-Byczyna: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do budowy. Partnerstwo publiczno-prywatne. Poznań

Od pomysłu do budowy. Partnerstwo publiczno-prywatne. Poznań Partnerstwo publiczno-prywatne Od pomysłu do budowy Mimo, że ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2005 roku daje podstawy do współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, samorządowcy obawiają

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI KONKURS otwarty, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r.

Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r. Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r. RAPORT EVALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE... 3 2. OPIS INICJATYWY... 4 3. ORGANIZATOR KONKURSU... 6 4. EDYCJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.35606 (2013/N) Polska, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.35606 (2013/N) Polska, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.7.2013 C(2013) 4413 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dla Podmiotów zainteresowanych udziałem w planowanym przedsięwzięciu: BUDOWA NOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO Marzec 2010 r. 1

Bardziej szczegółowo