ŚWIADOMOŚC UBEZPIECZNIOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIADOMOŚC UBEZPIECZNIOWA"

Transkrypt

1 ŚWIADOMOŚC UBEZPIECZNIOWA 1. Załóżmy, że masz na koncie bankowym 100 złotych, a stała stopa oprocentowania wynosi 2% rocznie. Po 5 latach, jak kwotę miałbyś na koncie? 1 Więcej niż 102 złote 2 Dokładnie 102 złote 3 Mniej niż 102 złote 4 Nie wiem 2. Wyobraź sobie, że stała stopa oprocentowania na Twoim rachunku bankowym wynosi 1%, zaś inflacja wynosi 2% rocznie. Po roku, jak dużo mógłbyś kupić za środki zgromadzone na koncie? 1 Więcej niż dzisiaj 2 Dokładnie tyle samo co dzisiaj 3 Mniej niż dzisiaj 4 Nie wiem 3. Proszę o odpowiedź, czy poniższe stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Kupno akcji jednej spółki zwykle zapewnia większe bezpieczeństwo niż jednostek funduszu inwestycyjnego. 1 Prawda 2 Fałsz 3 Nie wiem 4. Właśnie przegrałeś na loterii 100 zł. Czy zaryzykujesz następne 100 zł aby się odegrać? Szansa wygrania w loterii jest 1 do Tak 5. Ulegasz wypadkowi i jesteś niezdolny/a do pracy. Na kogo możesz liczyć? (możliwość wielu wskazań) 5.1 Na rodzinę 5.2 Na państwo w postaci dodatkowych świadczeń i dopłat 5.3 Na ZUS 5.4 Na opiekę społeczną jako pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych 5.5 Na ubezpieczenia dobrowolne 5.6 Na nikogo 6. Czy ukradziono Ci lub uległ zniszczeniu jakiś z Twoich cennych przedmiotów?, jeszcze mi się to nie zdarzyło 6.0 Czy byłbyś/byłabyś skłonna ubezpieczyć go/to/ją, pomimo że jeszcze nie doświadczyłeś jego/tego/jej kradzieży/zniszczenia? 1 Zdecydowanie Tak 3 Raczej nie 5 Trudno powiedzieć 2 Raczej tak 4 Zdecydowanie Nie

2 1 Tak, (napisz obok jaki) Czy teraz byś go/to/ją ubezpieczył/a? 1 Zdecydowanie Tak 3 Raczej nie 5 Trudno powiedzieć 2 Raczej tak 4 Zdecydowanie Nie 7. Jakich zdarzeń losowych najbardziej się obawiasz? (w skali od 1 najmniej do 5 najbardziej) < > 7.1 Pożaru Przewlekłej choroby Niepełnosprawności Wypadku samochodowego Śmiertelnej choroby Włamania do mieszkania Kradzieży (np. portfela, komórki, laptopa) Co Twoim zdaniem będzie dla Ciebie najbardziej dramatyczne? (w skali od 1 najmniej do 5 najbardziej) < > 8.1 Pożar Przewlekła choroba Niepełnosprawność Wypadek samochodowy Śmiertelna choroba Włamanie do mieszkania Kradzież (np. portfela, komórki laptopa) Jaką kwotę miesięcznie byłbyś/byłabyś skłonny/a poświęcić, aby ubezpieczyć następujące zdarzenia które mogłyby Ci się przytrafić? 9.1 Pożar..zł wiem 9.2 Przewlekła choroba..zł wiem 9.3 Niepełnosprawność..zł wiem 9.4 Uszkodzenie/utrata samochodu..zł wiem 9.5 Śmiertelna choroba..zł wiem 9.6 Włamanie do mieszkania..zł wiem 9.7 Kradzież (np. komórki, laptopa itp.)..zł wiem 10. Czy wykupiłeś ubezpieczenie NNW na uczelni? 1 Tak, jaka jest suma ubezpieczenia zł, 2 Nie wykupiłem/am 3 Nie oferowano mi 4 Nie pamiętam 11. Z czym Ci się kojarzą ubezpieczenia? 1 Bezpieczeństwem 2 Stratą pieniędzy 3 Nie wiem 4 Z czymś innym (napisz)

3 12. Oceń rolę i ważność ubezpieczeń w życiu człowieka [w skali od 1 najmniej do 5 najbardziej] nie < > wiem 12.1 Obowiązkowa odpowiedzialność cywilna (tzw. OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych z punktu widzenia sprawcy zdarzenia 12.2 Obowiązkowa odpowiedzialność cywilna (tzw. OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych z punktu widzenia poszkodowanego \ 12.3 Auto casco (tzw. AC) Ochrona prawna (tzw. OP) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (tzw. NNW) 12.6 Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym Ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci Ubezpieczenia mieszkaniowe Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie turystyczne Czy posiadłeś/aś lub posiadasz ubezpieczenia wymienione pytanie wcześniej? (możliwość wielu wskazań) Tak Nie Zamierzam Jest ono posiadać zbędne 13.1 Obowiązkowa odpowiedzialność cywilna (tzw. OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych z punktu widzenia sprawcy zdarzenia Auto casco (tzw. AC) Ochrona prawna (tzw. OP) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym Ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci Ubezpieczenia mieszkaniowe Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie turystyczne Inne (napisz jakie) Gdybyś miał się ubezpieczyć, co skłoniłoby cię do wyboru konkretnego ubezpieczyciela? (w skali od 1 najgorzej do 5 najlepiej) < > 14.1 Cena ubezpieczenia Unikalność oferty (zakres ubezpieczenia) Rady znajomych Reklama Opinia niezależnego pośrednika ubezpieczeniowego wynagradzanego tylko przez Ciebie

4 14.6 Marka ubezpieczyciela Jakość likwidacji szkód Inne (napisz jakie) Czytałeś/aś ogólne warunki umowy ubezpieczenia? 1 Tak, zawsze przed zawarciem umowy 2 Tak, ale już po zawarciu umowy 3 Tak, ale po wystąpieniu szkody 4 Nie, polegam na tym, co ma do powiedzenia pośrednik ubezpieczeniowy 5 Nie, za dużo tekstu i za dużo czasu by to zajęło 6 Nie, nie mam o tym pojęcia 7 Nigdy nie zawierałam umowy ubezpieczenia 16. Jak oceniasz proces likwidacji szkody w Zakładach Ubezpieczeniowych? (w skali od 1 najgorzej do 5 najlepiej) < > 16.1 Sprawność (szybkość) obsługi Adekwatność odszkodowania Stosowanie kruczków prawnych (nieczyste zagrania) Inne (napisz) Nie wiem Czy korzystałeś/ korzystałaś z usług instytucji finansowych? 1 Tak, (zaznacz z jakich): 17.1 Bank 17.2 Fundusz inwestycyjny 17.3 Biuro maklerskie 17.4 Zakład Ubezpieczeń 17.5 Kancelaria odszkodowawcza 17.6 Inne (napisz) Czy samodzielnie brałeś/aś udział w procesie likwidowałeś szkody z ubezpieczenia? 1 Tak, samodzielnie likwidowałem/am szkodę 2 Tak likwidowałem/am, ale przy pomocy moich bliskich 3 Nie, moi bliscy zrobili to za mnie 4 Nie, skorzystałem z pomocy zewnętrznej (np. agent, warsztat, kancelaria odszkodowawcza 5 Nie, bo nie miałem/am jeszcze okazji 19. Do kogo powinna zwrócić się osoba, która ma problem z uzyskaniem odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, aby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela? (możliwość wielu wskazań) 19.1 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 19.2 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) 19.3 Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) 19.4 Rzecznik Ubezpieczonych 19.5 Pośrednik u którego nabyłem/łam ubezpieczenie 19.6 Kancelaria odszkodowawcza 19.7 Radca prawny albo adwokat 19.8 Nie wiem

5 20. Jak Ci się wydaje, jak często? 20.1 Ludzie zawierając umowy ubezpieczenia podają nieprawdziwe dane o dotychczasowych szkodach w celu uzyskania niższej ceny za polisę? 20.2 Ludzie zgłaszając szkodę z ubezpieczenia rozszerzają zakres tej szkody w celu uzyskania większego odszkodowania? 1 bardzo często 2 często 3 rzadko 4 bardzo rzadko 5 nie mam zdania 1 bardzo często 2 często 3 rzadko 4 bardzo rzadko 5 nie mam zdania 21. Proszę powiedzieć, czy zgadzasz się lub nie zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami? 21.1 Ubezpieczyciele zawsze zawyżają stawki oraz zaniżają odszkodowania więc należy stworzyć sposoby radzenia sobie z nimi 21.2 Wprowadzanie w błąd ubezpieczycieli wynika z braku wiedzy osób korzystających z ubezpieczenia 21.3 Podawanie nieprawdy wobec ubezpieczycieli jest przestępstwem 21.4 Przedsiębiorczym jest ten kto uzyskuje od ubezpieczyciela zawyżone lub nienależne odszkodowanie/świadczenie 22. Jakie jest Twoje zaufanie do instytucji finansowych? (w skali od 1 najgorzej do 5 najlepiej) < > Banki Zakłady ubezpieczeń na życie Zakłady ubezpieczeń majątkowe TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 22.6 OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) 22.8 GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)

6 23. Czy zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem? Byłbym/abym w stanie odkładać miesięcznie 10% swojego dochodu od początku aktywności zawodowej, aby mieć o 40% wyższą emeryturę. 1 Zdecydowanie Tak 2 Raczej tak 3 Raczej nie 4 Zdecydowanie Nie 5 Trudno powiedzieć 23.1 Jestem osobą: 1 Zarabiającą zarabiającą 24. Właśnie wygrałeś na loterii 100 zł. Czy zaryzykujesz i zainwestujesz znowu w kolejny los, aby wygrać następne 100 zł? Szansa wygrania w loterii jest 1 do Tak 25. Ubezpieczyłeś rower na sumę 2000 zł (suma ubezpieczenia = 2000 zł). Rower ukradziono. Jakie odszkodowanie, co do zasady, wypłacić powinien zakład ubezpieczeń, jeżeli wartość rynkowa roweru w momencie kradzieży w ynosiła 1800 zł? zł zł 3 żadna z powyższych 4 nie wiem 26. Wyjeżdżając na wycieczkę zagraniczna kupiłeś ubezpieczenie turystyczne, w trakcie wyjazdu nic Ci się nie wydarzyło. Co się stało z Twoją składką? 1 w całości stanowi zysk zakładu ubezpieczeń 2 składka sfinansowała straty innych ubezpieczonych 3 żadna z powyższych 4 nie wiem 27. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza to ubezpieczenie: 1 osobowe (przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie poszkodowanego) 2 majątkowe (przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom) 3 żadna z powyższych 4 nie wiem Pytania ogólne: 1. Płeć: 0 Kobieta 1 Mężczyzna 2. Ile skończyłeś/aś już lat?: 1 20 lub mniej lat lat lat 5 powyżej 35 lat 3. Obecnie: 1 Mieszkam w akademiku 2 Mieszkam z rodzicami 3 Wynajmuję mieszkanie 4 Mieszkam na swoim

7 4. Ilu mieszkańców liczy miejscowość, z której pochodzisz? 1 Wieś 3 miasto tys. 5 miasto >250 tys. 2 miasto <10 tys. 4 miasto tys. 5. Ile średnio wynosi miesięczny dochód netto* Twojego gospodarstwa domowego**? PLN PLN PLN 7 powyżej 4000 PLN PLN PLN PLN *dochód netto dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, po podatku dochodowy i innych potrąceń (tzw. "na rękę") ** gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. 6. Czy posiadasz dzieci? 1 Jedno 2 Dwoje 3 Więcej niż dwoje 7. Wydział:. Nie ma na naszej uczelni wydziałów 0 8. Kierunek. 9. Rok studiów: 10. Tryb: 1 dzienne 2 popołudniowe 3 zaoczne 11. Rodzaj: 1 stacjonarne 2 niestacjonarne 12. Czy miałeś/aś w trakcie studiów wykład Ubezpieczenia lub inny z nimi związany? 1 Tak Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET Nr 5/ Listopad 2013 UBEZPIECZ SIĘ NOWA JAKOŚĆ UBEZPIECZEŃ CHROŃ WSZYSTKO CO JEST DLA

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie Wykład 4 Temat : Ubezpieczenia na życie Na poprzednim wykładzie omawiałem ubezpieczenia obowiązkowe, obecnie zajmiemy się kolejną, równie specyficzną formą ubezpieczenia jaką jest ubezpieczenie na życie.

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

Konferencje i Seminaria 3(31)2000

Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (18 stycznia 2000 r.) zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

Pomyśl o swojej emeryturze. Przewodnik po ubezpieczeniach PZU Życie SA

Pomyśl o swojej emeryturze. Przewodnik po ubezpieczeniach PZU Życie SA Pomyśl o swojej emeryturze Przewodnik po ubezpieczeniach PZU Życie SA Zastanawiasz się, w jaki sposób najlepiej ulokować swoje oszczędności? Nie wiesz, co myśleć o ofertach reklamowanych w mediach? Skorzystaj

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

O ubezpieczeniach na życie

O ubezpieczeniach na życie O ubezpieczeniach na życie 1 Spis treści Zarys historyczny 3 Mądry Polak po szkodzie 4 Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie 6 Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. na temat ubezpieczeń

Fakty i mity. na temat ubezpieczeń Fakty i mity na temat ubezpieczeń 1 WSTĘP Od początku cywilizacji ludziom towarzyszył lęk o swoje mienie, które w każdej chwili mogło zostać pochłonięte przez któryś z żywiołów. Już w starożytności powstawały

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 4 Ubezpieczenia

Spotkanie nr 4 Ubezpieczenia Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 4 Ubezpieczenia styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o rynku ubezpieczeń w Polsce, pogłębienie wiedzy o produktach

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń

Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń Studia Gdańskie, t. V, 276 284 Andrzej Grzebieniak * Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń Wstęp Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010)

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) WERSJA A Warszawa 2010 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Polska Polski PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ EMERYTURĄ DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Annika Creutzer Wstęp Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Sztokholm 2013 życie jest pełne pułapek.

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo