i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3"

Transkrypt

1 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska Barlinek tel. (0-95) fax. (0-95)

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie aplikacji... 3 Instalacja aplikacji MobileBanking... 3 Wymagania sprzętowe... 3 Instalacja... 3 Pierwsze uruchomienie... 3 Praca z aplikacją MobileBanking... 7 Funkcje aplikacji... 7 Menu główne... 7 Synchronizacja... 7 Rachunki... 8 Kontrahenci... 9 Dyspozycje... 9 Przelew Przelew ZUS Przelew US Obroty Kartoteki Należności ZUS Urzędy skarbowe Deklaracje Ustawienia Klucze Skróty Połaczenie Zmiana hasła Aplikacja Test... 17

3 Wprowadzenie Przeznaczenie aplikacji Aplikacja MobileBanking służy do kompleksowego zarządzania kontem bankowym z poziomu telefonu komórkowego. MobileBanking realizuje szereg następujących funkcji : przechowywanie kontrahentów użytkownika; przechowywanie listy rachunków użytkownika; obsługę dyspozycji; zestawienie obrotów. MobileBanking zapewnia bezpieczny dostęp do informacji bankowych. Zawdzięcza to licznym zabezpieczeniom, takim jak numery PIN, czy też klucze. Dzięki niewielkim wymaganiom sprzętowym może być uruchomiona praktycznie na każdym z obecnie używanych telefonów komórkowych. Instalacja aplikacji MobileBanking Wymagania sprzętowe Do poprawnego działania aplikacji wymagany jest telefon komórkowy z obsługą Java MIDP 2.0; GPRS; CLDC 1.1. Instalacja W celu korzystania z aplikacji MobileBanking konieczne jest złożenie wniosku i zawarcie z Bankiem odpowiedniej umowy. Dotyczy to także Klientów korzystających już usług bankowości internetowej lub korporacyjnej. Aby zainstalować aplikację należy w przeglądarce internetowej telefonu komórkowego wpisać adres: https://ibank.bspruszczgd.pl/mb Nastąpi pobieranie aplikacji do pamięci telefonu komórkowego i automatyczne uruchomienie panelu instalacyjnego. Mobile Banking Zainstaluj Program Wybierz Telefon Pobierz Certyfikat Pomoc wersja Rysunek. Panel instalacyjny Instalacji aplikacji dokonuje się za pomocą opcji Zainstaluj Program. Automatycznie zostanie rozpoznany model telefonu komórkowego. Jęśli wyświetlony zostanie komunikat o nierozpoznaniu modelu telefonu, należy skorzystać z opcji Wybierz Telefon dostępnej w panelu instalacyjnym. Pozwala ona wybrać model telefonu komórkowego o zbliżonych parametrach do tego, na którym nastąpiła próba instalacji. Pierwsze uruchomienie Po poprawnej instalacji aplikacja MobileBanking powinna znaleźć się na liście zainstalowanych aplikacji w Twoim telefonie:

4 Rysunek. Wybór zainstalowanej aplikacji Należy wybrać aplikację MobileBanking i uruchomić ją. Powinno się teraz ukazać okno logowania: Rysunek. Logowanie Wpisz swoje hasło logowania do usługi I-BANK i wybierz opcję, aby aplikacja zapamiętała hasło w trakcie tej sesji i nie będzie konieczne wpisywanie hasła przy każdej operacji. Wypełnianie tego pola nie jest konieczne, natomiast w przypadku wpisania błędnego hasła lub nie wpisania żadnego aplikacja będzie żądała hasła przy wykonywaniu operacji. Uruchomi się teraz panel skrótów użytkownika:

5 Rysunek. Panel skrótów Kolejnym krokiem jest konfiguracja połączenia z bankiem. Wybierz kolejno:, : Rysunek. Ustawienia Następnie wybierz. Pojawi się formularz konfiguracyjny:

6 Rysunek. Konfiguracja połączenia W widoczne pola wpisz: URL: - adres serwera bankowego np. https://ibank.bspruszczgd.pl. Standardowo wpisany jest adres wykorzystujący transmisję szyfrowaną https. Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje transmisji szyfrowanej SSL to w adresie należy zmienić protokół z https na http. Identyfikator - pozostałe dane powinny zostać otrzymane z banku przy procesie rejestracji; Dysponent Hasło Następnie wybierz. Możesz teraz spradzić czy poprawnie skonfigurowałeś połączenie. Aby to zrobić powróć to menu i wybierz opcję. Jeśli otrzymałeś komunikat o poprawnej konfiguracji połączenia możesz przjść do kolejnego kroku. Należy teraz wygenerować klucz oraz podać swój własny kod PIN, którym chcemy zatwierdzać transakcje w aplikacji MobileBanking. Aby to zrobić należy powróć do menu i wybrać opcję, następnie i. Nastąpi wygenerowanie nowego klucza. Klucz należy aktywować w placówce banku lub telefonicznie pod numerem Jeśli klucz został już aktywowany w banku, można wykonać synchronizację. Aby tego dokonać wróć do menu i wybierz opcję. Pojawi się prośba o wpisanie numeru PIN klucza: Rysunek. Synchronizacyja

7 W pole tekstowe wpisz numer PIN swojego klucza i wybierz pełna funkcjonalność aplikacji.. Po poprawnej synchronizacji osiągnięta zostaje Praca z aplikacją MobileBanking Funkcje aplikacji Menu główne Menu główne MobileBanking uruchamia się wybierając do głównych fukcji aplikacji. Elementy menu głównego: w panelu skrótów użytkownika. Mamy z niego dostęp - wymiana danych z bankiem; - pobieranie rachunków klienta; - dodawanie nowych kontrahentów; - zlecenia przelwów klienta; - historia przelewów z rachunku; - dokumenty (ZUS, US); - umożliwia edycję ustawień aplikacji; Synchronizacja Opcja umożliwia wymianę danych z bankiem, co jest niezbędne do zaktualizowania danych zawartych w aplikacji na telefonie komórkowym. Po wyborze opcji ukarze się formularz: Rysunek. Synchronizacja Należy wprowadzić PIN klucza i wybrać ok. Jeśli PIN został wpisany poprawnie, rozpocznie się proces wymiany danych z bankiem.

8 Rachunki Opcja pozwala na przeglądanie listy rachunków klienta, szczegółowych informacji o nich oraz pobieranie nowych rachunków i wybór rachunku domyślnego. Po wyborze opcji pobranych rachunków: w nemu głównym pojawia się lista Rysunek. Lista rachunków. Jeśli lista jest pusta oznacza to, że nie pobrano jeszcze żadnych rachunków. Po wybraniu pojawiają się 3 opcje: Rysunek. Menu rachunków. - wyświetla szczegółowe informacje o wybranym rachunku; - pobiera wszystkie rachunki klienta; - ustawia wybrany rachunek jak rachunek domyślny;

9 Kontrahenci Opcja Po wybraniu opcji umożliwia klientowi banku definiowanie kontrahentów, z którymi będą dokonywane transakcje. w menu głównym aplikacji na wyświetlaczu pojawi się lista dodanych kontrahentów: Rysunek. Lista kontrahentów. Aby dodać nowego kontrahenta należy wubrać i następnie. Pojawi się formularz dodawania nowego kontarhenta: Rysunek. Dodawanie nowego kontahenta W pola tekstowe należy wpisać wszystkie dane dotyczące kontrahenta i wybrać teraz widoczny na liście zdefiniowanych kontahentów.. Nowy kontrahent będzie Dyspozycje

10 Opcja umożliwia zlecanie przelewów z rachunku klienta. Po wybraniu w menu głównym pojawia się panel wyboru rodzaju przelewu: Rysunek. Wybór rodzaju przelewu. Aby przejść do formularza przlewu należy wybrać odpowiedni przelew: Przelew Przelew ZUS Przelew US Przelew Po wyborze opcji Przelew pojawia się formularz nowego przelewu: Rysunek. Formularz nowego przelewu.

11 Po zaznaczeniu pola Z rachunku i wybraniu Menu pojawiają się opcje tego pola w formularzu: Wybierz - wyświetla listę rachunków, z których możliwe jest dokonanie przelewu; Anuluj - powrót do menu ; Po zaznaczeniu pola Na rachunek i wybraniu Menu pojawiają się opcje tego pola w formularzu: Edytuj - odsyła do menu dodawania nowego kontrahenta; Anuluj - powrót do menu ; Wybierz - odsyła do listy kontrahentów w celu wyboru odbiorcy przelewu; Po zaznaczeniu pola Kwota należy wpisać kwotę przelewu (znak przecinka wprowadza się przyciskiem * na klawiaturze telefonu). Po zaznaczeniu i wybraniu pola Na dzień pojawia się formularz wyboru daty dokonania przelewu. Po zaznaczeniu pola Tytułem należy wpisać tytuł przelewu. Po zaznaczeniu pola PIN podpisu należy wprowadzić PIN. Jęśli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone należy wybrać Podpisz i następnie Wyślij. Przelew ZUS Po wyborze opcji Przelew ZUS pojawia się formularz nowego przelewu: Po zaznaczeniu pola Z rachunku i wybraniu Więcej pojawiają się opcje tego pola w formularzu: Wybierz - wyświetla listę rachunków, z których możliwe jest dokonanie przelewu; Anuluj - powrót do menu ; Po zaznaczeniu pola NIP należy wprowadzić NIP nadawcy przelewu. Po zaznaczeniu następnego pola i wybraniu Więcej pojawiają się opcje tego pola w formularzu: Zmień typ - wyświetla listę dostępnych typów identyfikatora. Należy wybrać i wprowadzić typ identyfikatora, jaki zostanie użyty w przelewie; Anuluj - powrót do menu ; Po zaznaczeniu pola PESEL należy wprowadzić PESEL nadawcy przelewu. Po zaznaczeniu pola Typ wpłaty i wybraniu Więcej pojawiają się opcje tego pola w formularzu: Zmień - wyświetla listę dostępnych typów wpłat. Należy zaznaczyć i wybrać typ wpłaty, po czym zostanie on umieszczony w formularzu przelewu; Anuluj - powrót do menu. Po zaznaczeniu pola Deklaracja należy wprowadzić numer deklaracji w formacie RRRRMMNN, gdzie poszczególne części to kolejno: rok, miesiąc, numer deklaracji. Po zaznaczeniu pola Nr dec./um./tyt. należy wprowadzić numer decyzji, umowy lub tytułu wykonawczego. Po zaznaczeniu pola Kwota Ubezp. społ. należy wprowadzić wysokość kwoty ubezpieczenia społecznego. Po zaznaczeniu pola Kwota Ubezp. zdrow. należy wprowadzić wysokość kwoty ubezpieczenia zdrowotnego. Po zaznaczeniu pola Kwota FP i FGŚP należy wprowadzić wysokość kwoty funduszu pracowniczego i funduszu gwarantowanego świadczeń pracowniczych. Po zaznaczeniu i wybraniu pola Na dzień pojawia się formularz wyboru daty dokonania przelewu. Po zaznaczeniu pola PIN podpisu należy wprowadzić PIN. Jęśli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone należy wybrać Podpisz i następnie Wyślij.

12 Przelew US Po wyborze opcji Przelew US pojawia się formularz nowego przelewu: Po zaznaczeniu pola Z rachunku i wybraniu Więcej pojawiają się opcje tego pola w formularzu: Wybierz - wyświetla listę rachunków, z których możliwe jest dokonanie przelewu; Anuluj - powrót do menu. Po zaznaczeniu pola Dokument i wybraniu Więcej pojawiają się opcje tego pola w formularzu: Wybierz - wyświetla listę symboli dokumentów, z których możliwe jest wybranie symbolu deklaracji lub decyzji; Anuluj - powrót do menu. Po zaznaczeniu pola Urząd i wybraniu Więcej pojawiają się opcje tego pola w formularzu: Wybierz - wyświetla listę miast, w których znajdują się urzędy podatkowe; Anuluj - powrót do menu. Po zaznaczeniu pola NIP należy wprowadzić NIP nadawcy przelewu. Po zaznaczeniu pola Zobowiązanie należy wprowadzić opis dyspozycji. Po zaznaczeniu pola Rok (rr) należy wprowadzić rok, którego zobowiązanie dotyczy. Po zaznaczeniu pola Miesiąc (mm) należy wprowadzić miesiąc, którego zobowiązanie dotyczy. Po zaznaczeniu pola Kwota należy wprowadzić kwotę zobowiązania. Po zaznaczeniu i wybraniu pola Na dzień pojawia się formularz wyboru daty dokonania przelewu. Po zaznaczeniu pola PIN podpisu należy wprowadzić PIN. Jęśli wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone należy wybrać Podpisz i następnie Wyślij. Obroty Opcja przedstawia historię przelewów dokonanych na rachunku w formie tabeli o następujących kolumnach: Typ - określa typ obrotu: o - dokument obciążeniowy, u - dokument uznaniowy; Kwota - określa wysokość kwoty przelewu; Waluta - waluta, w której przelew został wystawiony; Na dzień - data oczekiwanej realizacji przelewu; Otrzymano - data przyjęcia przelewu przez bank; Tytułem - tytuł przelewu; Z rachunku - numer rachuneku, z którego przelew został wystawiony; Nadawca - dane właściciela rachunku, z którego przelew został wystawiony; Bank nadawcy - dane banku, na którym prowadzony jest rachunek nadawcy; Na rachunek - numer rachuneku odbiorcy przelewu; Adresat - dane właściciela rachunku, do którego przelew jest wysyłany. Kartoteki Opcja umożliwia wgląd do informacji wykorzystywanych przez program podczas tworzenia przelewów.

13 Rysunek. Kartoteki. Elementy opcji : Należności ZUS - lista numerów kont, na które można kierować przelewy do ZUS; Urzędy skarbowe - lista Urzędów Skarbowych ściągniętych do pamięci telefonu; Deklaracje - lista dokumentów przesyłanych do Urzędu Skarbowego. Należności ZUS Opcja Należności ZUS zawiera listę numerów kont wraz z nazwami, na które można kierować należności do ZUS. Są one wykorzystywane przy tworzeniu przelewów do ZUS. Urzędy skarbowe Opcja urzędy skarbowe umożliwia dodawanie nowych urzędów skarbowych. Po wybraniu tej opcji pojawia się lista pobranych urzędów skarbowych z możliwością pobierania nowych: Rysunek. Pobrane urzędy skarbowe. Aby dodać nowy urząd skarbowy należy wybrać i następnie w formularzu wpisać nazwę miasta, z którego chcemy pobrać urzędy skarbowe i wybrać Zapisz. Następnie niezbędne jest dokonanie synchronizacji, co pobierze listę urzędów skarbowych w danym mieście. Deklaracje Opcja Deklaracje zawiera listę dokumentów przesyłanych do Urzędu Skarbowego. Dane o dokumentach są zestawione w tabeli o nastepujących kolumnach: typ - symbol dokumentu; konto - indeks konta Urzędu Skarbowego, do którego odnosi się dokument;

14 okres - określa czy dokumnt wymaga zdefiniowania okresu w przy tworzeniu przelewu. Ustawienia W MobileBanking mamy dostęp do szeregu ustawień mających na celu przystosowanie aplikacji do wymagań użytkownika. W menu głównym aplikacji po wyborze opcji i następnie dostajemy się do menu ustawień: Elementy menu ustawień: Rysunek 8. Ustawienia - odpowiada za generowanie kluczy i oraz ich weryfikację w banku; - umożliwia zdefiniowanie skrótów do opcji najczęściej używanych przez użytkownika widocznych w panelu skrótów; - konfiguracja połączenia z bankiem; - umozliwia zmianę hasła logowania do aplikacji; - ustala limity na ilość przechowywanych wpisów w historii; - odpowiada za testowanie poprawności połączenia z bankiem; Klucze Opcja ta daje nam możliwość dodawania nowych kluczy. Aby dodac nowy klucz należy wybrać a nastepnie. Pojawi się formularz, w którym należy wpisać numer PIN dla nowo wygenerowanego klucza:

15 Rysunek. Formularz numeru PIN klucza. Po wpisaniu numeru PIN nastąpi generowanie nowego klucza: Nowy klucz ma teraz nadany status "Nieaktywowany". Po aktywacji w banku i dokonaniu synchronizacji z bankiem nowy klucz będzie mógł być używany. Skróty Opcja ta umożliwia definiowanie własnych skrótów użytkownika. Zdefiniowane skróty będą widoczne w panelu skrótów aplikacji. Po wybraniu w menu opcji pojawia się pole wyboru skrótów, które mają pojawić się w panelu skrótów aplikacji: Rysunek. Definiowanie skrótów.

16 Aby wybrać żądany skrót należy go zaznaczyć. Po zaznaczenu skrót będzie widoczny w panelu skrótów aplikacji. Połaczenie Opcja umożliwia edycję parametrów połączenia z bankiem. Po wybraniu pojawia się formularz: Rysunek. Konfiguracja połączenia W widoczne pola wpisz: URL: - adres serwera bankowego np. https://ibank.sabaservice.pl. Standardowo wpisany jest adres wykorzystujący transmisję szyfrowaną https. Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje transmisji szyfrowanej SSL to w adresie należy zmienić protokół z https na http. Identyfikator - pozostałe dane powinny zostać otrzymane z banku przy procesie rejestracji; Dysponent - dysponent widniejący w IBM Hasło - hasło dysponenta Następnie wybierz testu połączenia.. Możesz teraz spradzić czy poprawnie skonfigurowałeś połączenie poprzez wykonanie Zmiana hasła Opcja ta pozwala na zmianę hasła zabezpieczającego aplikację. Aby to zrobić należy wybrać z menu opcję. Pojawi się nam formularz z trzema polami tekstowymi:

17 Rysunek. Zmiana hasła W pole "Poprzednie" należy wpisać stare hasło, z którego chcemy zrezygnować. W pole "Nowe" należy wpisać nowe hasło, którego chcemy używać w przyszłości, a w polu "Powtórzenie" powtarzamy nowe hasło w celu jego weryfikacji. Po poprawnym wpisaniu wszsytkich pól wybieramy opcję Aplikacja. Spowoduje to zmianę hasła dostępu do aplikacji. Opcja pozwala na ustalenie limitów na ilość przechowywanych wpisów w historii w odniesieniu do: ilości obrotów; ilości zatwierdzonych; ilości anulowanych. Rysunek. Panel opcji Aplikacja Aby zmienić ilość wpisów przechowywanych w historii należy wybrać dane pole i wprowadzić nową wartość określającą liczbę wpisów historii. Test Opcja pozwala na sprawdzenie poprawności połączenia z bankiem. Aby spradzić czy połączenie jest poprawnie skonfigurowane wybierz opcję. Nastąpi teraz test poprawności połączenia. Jeśli otrzymałeś komunikat o poprawności połączenia oznacza to, że połączenie zostało skonfigurowane poprawnie.

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta INTERNET BANKING przewodnik dla klienta www.bssierakow.pl Instrukcja obsługi Internet Banking 1. Informacje ogólne Internet Banking jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej klient

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo