Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL"

Transkrypt

1 Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A Sopot tel. (58) w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja b Sopot, 20 czerwca 2012 roku Spis treści: 1. Sposób aktualizacji systemu Komornik SQL - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja almanachu banków i rejestru kancelarii - rejestracja bibliotek 2. Zmiany w systemie Komornik SQL

2 Sposób aktualizacji systemu Komornik SQL do wersji b Przed przystąpieniem do aktualizacji należy wykonać kopię bazy danych komornik i ewentualnie bazy szablonów. Aktualizacja oprogramowania 1. Aktualizacja plików programu - w zależności od zastosowanej metody aktualizacji: a. uruchomienie pliku KomSQL1205_1961.exe na serwerze i wypakowanie plików od katalogów synchronizacji po zaktualizowaniu plików na serwerze na każdej ze stacji należy uruchomić proces synchronizacji b. uruchomienie pliku KomSQL1205_1961.exe na każdej ze stacji 2. Aktualizacja struktury bazy danych - po zakończonym procesie aktualizacji plików programu należy na jednej ze stacji uruchomić program Komornik SQL, przejść do modułu Konfiguracja i wybrać z menu Usługi opcję Aktualizacja systemu Komornik SQL. W sekcji Narzędzia obowiązkowe należy uruchomić polecenie Aktualizuj wszystkie bazy danych Po uruchomieniu programu sprawdzana jest zgodność wersji programu z bazą danych. W przypadku stwierdzenia niezgodności pojawia się komunikat informujący o tym, że należy wykonać aktualizację bazy danych. Uwaga 1: Nie zastosowanie się do komunikatu umożliwi dalszą pracę, ale należy liczyć się z faktem pojawienia się błędów wynikających z nieodbudowania struktury bazy danych. Uwaga 2: Aktualizacje programu oraz szablonów są dostępne na bieżąco w Internecie pod adresami: oraz ftp://serwis.currenda.pl/komorniksql - 2 -

3 Aktualizacja almanachu banków i rejestru kancelarii Dodatkowo w katalogu instalacyjnym na serwerze internetowym znajduje się zaktualizowany almanach banków (banki_xml.zip) oraz baza kancelarii i sądów (kanc_xml.zip). Aktualizacja baz odbywa się z poziomu modułów dodatkowych w oknie almanachu banków (menu Banki Almanach ) oraz oknie rejestru kancelarii (menu Urzędy Kancelarie komornicze ). Po wybraniu przycisku Import należy wskazać zbiory XML rozpakowane ze zbiorów zip dostępnych na serwerze. Istnieje również wariant aktualizacji baz przez Internet poprzez usługi sieciowe. Pliki XML z bazami można pobierać ze strony przy czym wymagane jest podanie aktualnego klucza licencyjnego Rejestracja bibliotek Funkcje współpracy z e-sądem, portalem CEPiK, OGNIVO, PD CBDNKW, CPD oraz nowym portalem licytacyjnym wymagają zarejestrowana nowych wersji zewnętrznych bibliotek. W tym celu należy uruchomić moduł Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja Inna, a następnie wybrać opcję Wyrejestruj i Rejestruj dla biblioteki narzędziowej oraz biblioteki do e-podpisu (być może konieczne dla poprawnej rejestracji komponentów będzie uruchomienie programu Komornik SQL jako administrator w systemach Microsoft Windows Vista lub 7). Uwaga: Wymagane jest posiadanie zainstalowanego środowiska uruchomieniowego Microsoft.Net 3.5. Do pobrania ze strony: Zmiany w systemie Komornik SQL do wersji b Raport z pobierania seryjnego potwierdzeń publikacji obwieszczeń o licytacji na portalu Krajowej Rady Komorniczej Obwieszczenia o licytacji (moduł Repertorium menu Majątek Licytacje zaznaczenie wielu pozycji menu kontekstowe Pobierz potwierdzenia ) wyświetla również szczegóły potwierdzenia dla pozycji, dla których wcześniej zostały pobrane potwierdzenia

4 2. Okno rejestracji tytułu wykonawczego (moduł Repertorium okno danych rejestracyjnych sprawy egzekucyjnej edycja tytułu wykonawczego) zostało rozszerzono o opcję Przeliczanie walut wg aktualnego średniego kursu NBP. Przygotowanie opcji ma związek z nowelizacją przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego i ma na celu zmianę sposobu przeliczania zaległości zarejestrowanej w walucie obcej w przypadku, gdy klauzula wykonalności zawiera zobowiązanie komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu nie sporządza się na dzień wypłaty wierzycielowi. 3. Konfiguracja zapytań do CPD (moduł Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja e- Zapytań (CPD) ) została rozszerzona o pole Liczba zapytań w paczce umożliwiające - 4 -

5 wskazanie liczby zapytań, które zostaną wysłane w ramach pojedynczej wiadomości pocztowej. Dodatkowo dla pola Temat dodano interpretację zmiennych: [#DATA_PACZKI] data wysłania zapytania w formacjie RRRR-MM-DD [#NR_PACZKI] kolejny numer paczki zapytań wysyłanej tego samego dnia Zastosowane zmiany mają na celu zapewnienie unikalności tematów poczty elektronicznej dla zapytań kierowanych tego samego dnia. 4. W oknie Adresat pisma (uruchamiane z listy adresatów moduł Repertorium okno Sprawa egzekucyjna Historia przycisk Pismo dane szczegółowe adresata) wyświetlane są informacje dotyczące łączenia przesyłek. Wyświetlana jest informacja czy przesyłka został połączona czy jest przesyłką główną. Dla przesyłki głównej wyświetlana jest również informacji o liczbie przesyłek przyłączonych. Dla przesyłek przyłączonych wyświetlana jest data wysłania przesyłki głównej

6 Analogiczna zmiana dotyczy okna edycji pozycji książki nadawczej

7 5. W przypadku, gdy podczas eksportu zapytań ZUS-EKS do plików XML program odnajdzie więcej jednostek ZUS o tym samym kodzie pocztowym (automatyczne określenie właściwego nie będzie możliwe) wyświetlone zostanie okno wyboru jednostki. Wybór użytkownika spowoduje zapisanie do pliku wskazanej nazwy jednostki. 6. Poprawiono problem związany z importowaniem odpowiedzi z systemu informatycznego CEPiK w postaci plików XML w przypadku, gdy dłużnik posiada dwoje nazwisk. 7. Eksport obwieszczeń o licytacji ruchomości / nieruchomości rozszerzono o przesyłanie informacji czy sprawa została wszczęte przed czy po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, którego przepisy weszły w życie 3 maja 2012 roku. 8. Eksport listy spraw do pliku XML (moduł Repertorium menu Zestawienia Spis zdawczoodbiorczy przycisk Generuj ) poprawiono w taki sposób, że dla spraw umorzonych przedstanowczo oraz połączonych datą końcową jest data dodatkowego stanu umorzenia. Analogiczną zmianę wprowadzono na wydruku spisów zdawczo-odbiorczych. 9. Rozwiązano problem z zapisem załączników poczty elektronicznej do bazy danych. 10. W oknie wysyłki zapytań do Centrum Personalizacji Dokumentów (moduł Repertorium menu Pisma e-cpd zapytania o dłużników ) umożliwiono ponowną wysyłkę już wysłanych zapytań. Aby zapewnić zgodność z przepisami ochrony danych osobowych wszystkie wysyłki są ewidencjonowane na liście Elektroniczne zapytania do CPD znajdującej się poniżej listy zapytań

8 11. W oknie wysyłki zapytań do Centrum Personalizacji Dokumentów (moduł Repertorium menu Pisma e-cpd zapytania o dłużników ) umożliwiono wyszukiwanie zapytań w zależności od następujących kryteriów: statusu zapytania wysłano lub do wysłania numeru GUID oznaczenia paczki, w której zostało wysłane zapytanie 12. Podczas tworzenia książki nadawczej z odczytu dla listów InPost (moduł Książka Nadawcza menu Wydruki ) program nie pozwala na dodawanie przesyłek o innych typach niż wskazuje na to typ książki nadawczej. 13. Program został przygotowany do wyświetlania oraz edycji listy jednostek ZUS. Lista ta jest wykorzystywana podczas eksportowania zapytań ZUS-EKS w celu ustalenia poprawnej nazwy jednostki na podstawie kodu pocztowego adresata

9 14. Konfiguracja programu została rozszerzona o okno związane z typami przesyłek (moduł Konfiguracja menu Słowniki Typy przesyłek ). Lista zawiera wszystkie typy przesyłek zdefiniowane w programie oraz informacje o elementach, które są z nimi związane: grupa typu przesyłki informacje czy jest to list polecony informacje czy jest to list ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru informacje czy jest to list zamiejscowy Dodatkowo dla każdej pozycji można ustawić flagę w kolumnie Nie oznaczaj. W takim przypadku przy włączone opcji Automatyczne oznaczanie przesyłek InPost (moduł Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja modułu Pisma ) dla wskazanych typów nie będzie przeprowadzana automatyczna weryfikacja obsługi przez InPost. 15. Rozwiązano problem z poprawnym wyświetlaniem ikony zwrotki symbolizującej statusy Odebrana oraz Niepodjęta dla przesyłek obsługiwanych przez InPost. 16. Przesyłki połączone, dla których została wysłana przesyłka główna (moduł Książka Nadawcza ) program oznaczane są jako wysłane na liście adresatów pism (moduł Repertorium okno sprawy - 9 -

10 egzekucyjnej przycisk Historia wybrane pismo w sprawie przycisk Pismo ). Dodatkowo lista ta została o datę, która w zależności od aktualnego statusu zmienia swoje znaczenie: utworzona data utworzenia pisma wysłana data wysłania pisma odebrana data odbioru pisma niepodjęta data powrotu zwrotki 17. W module Konfiguracja menu Słowniki Typy przesyłek dodano kolumnę InPost Typ oznaczenia umożlwiającą przypisanie odpowiadającego przesyłce pocztowej typu przesyłki InPost (domyślnie INPZ ). Kolumna ta jest dostępna wyłącznie dla grup przesyłek pocztowych, elektronicznych, innych oraz wyłącznie wtedy, gdy nie zaznaczono opcji InPost nie oznaczaj. Podczas tworzenia korespondencji przy włączonej opcji automatycznego oznaczania InPost, jeżeli przesyłka spełnia kryteria, zamiast domyślnego typu InPost zostanie przypisany ten wskazany w konfiguracji. 18. Rejestracja zwrotki, gdy przesyłką główną jest PMZ, a dołączonymi przesyłkami są przesyłki typu PM, E, 0zł, ZM, MN, M-K program ustawia poprawny status odebrania oraz jego datę. Zmiany w systemie Komornik SQL do wersji b Rozwiązano problem z wyborem certyfikatu kwalifikowanego podczas składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego (komunikat Nie wybrano certyfikatu )

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji m a j 2 0 1 1 K o m o r n i k S Q L 79 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp Niniejszy artykuł rozpoczyna serię opracowań dotyczących zmian wprowadzanych do aplikacji Komornik SQL

Bardziej szczegółowo

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1 Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie systemu EZD dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w centrali w Krakowie (ul. Przy Rondzie 5) oraz w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna - POMOC

Kancelaria Prawna - POMOC Kancelaria Prawna - POMOC I Pomoc programu Kancelaria Prawna Spis treści Część I Lista zmian 1 Poprzednie 1... 1 Część II Wprowadzenie 22 1 Wersje programu... 24 2 Współpraca z... SIP Lex 25 Część III

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

VideoTEL 5.5. VideoTEL 5.5 1. Document revision: g876c24. Document last changed: 2011-11-24. Spis treści

VideoTEL 5.5. VideoTEL 5.5 1. Document revision: g876c24. Document last changed: 2011-11-24. Spis treści VideoTEL 5.5 1 VideoTEL 5.5 Document revision: g876c24 Document last changed: 2011-11-24 Spis treści I. Instrukcja użytkownika 1. Opis ogólny systemu VideoTEL 5.5 Czym jest VideoTEL 5.5 Przegląd podstawowej

Bardziej szczegółowo

Współpraca Oprogramowania do Obsługi Świadczeń z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia

Współpraca Oprogramowania do Obsługi Świadczeń z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Współpraca Oprogramowania do Obsługi Świadczeń z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Spis treści Wstęp... 2 Czynności administracyjne... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2014.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.1.1 DODAWANIE KOLUMN NA LISTACH.... 4 1.1.2 INNY PŁATNIK NA DOKUMENCIE.... 6 1.1.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo