Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL"

Transkrypt

1 Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A Sopot tel. (58) w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja b Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1. Sposób aktualizacji systemu Komornik SQL - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja almanachu banków i rejestru kancelarii - aktualizacja szablonów pism - rejestracja bibliotek 2. Zmiany w systemie Komornik SQL 3. Instrukcja obsługi modułu komunikacji z CPD MSW 4. Instrukcja obsługi wewnętrznego klienta obsługi poczty elektronicznej 5. Instrukcja obsługi modułu komunikacji z Podsystemem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 6. Instrukcja modułu InPost 7. Wysyłanie zapytań ZUS-EKS drogą elektroniczną 8. Informacje związane z wydrukami zawiadomień o wpłacie

2 - 2 -

3 Sposób aktualizacji systemu Komornik SQL do wersji b Przed przystąpieniem do aktualizacji należy wykonać kopię bazy danych komornik i ewentualnie bazy szablonów. Aktualizacja oprogramowania 1. Aktualizacja plików programu - w zależności od zastosowanej metody aktualizacji: a. uruchomienie pliku KomSQL1203_1956.exe na serwerze i wypakowanie plików od katalogów synchronizacji po zaktualizowaniu plików na serwerze na każdej ze stacji należy uruchomić proces synchronizacji b. uruchomienie pliku KomSQL1203_1956.exe na każdej ze stacji 2. Aktualizacja struktury bazy danych - po zakończonym procesie aktualizacji plików programu należy na jednej ze stacji uruchomić program Komornik SQL, przejść do modułu Konfiguracja i wybrać z menu Usługi opcję Aktualizacja systemu Komornik SQL. W sekcji Narzędzia obowiązkowe należy uruchomić polecenie Aktualizuj wszystkie bazy danych Po uruchomieniu programu sprawdzana jest zgodność wersji programu z bazą danych. W przypadku stwierdzenia niezgodności pojawia się komunikat informujący o tym, że należy wykonać aktualizację bazy danych. Uwaga 1: Nie zastosowanie się do komunikatu umożliwi dalszą pracę, ale należy liczyć się z faktem pojawienia się błędów wynikających z nieodbudowania struktury bazy danych. Uwaga 2: Aktualizacje programu oraz szablonów są dostępne na bieżąco w Internecie pod adresami: oraz ftp://serwis.currenda.pl/komorniksql Aktualizacja almanachu banków i rejestru kancelarii Dodatkowo w katalogu instalacyjnym na serwerze internetowym znajduje się zaktualizowany almanach banków (banki_xml.zip) oraz baza kancelarii i sądów (kanc_xml.zip). Aktualizacja baz odbywa się z poziomu modułów dodatkowych w oknie almanachu banków (menu Banki Almanach ) oraz oknie rejestru kancelarii (menu Urzędy Kancelarie komornicze ). Po wybraniu przycisku Import należy wskazać zbiory XML rozpakowane ze zbiorów zip dostępnych na serwerze. Istnieje również wariant aktualizacji baz przez - 3 -

4 Internet poprzez usługi sieciowe. Pliki XML z bazami można pobierać ze strony przy czym wymagane jest podanie aktualnego klucza licencyjnego Aktualizacja szablonów pism Obecna wersja wprowadza nową gałąź w drzewku pism związanych z tematem Eksmisji. Po zmianach w prawie, które weszły w życie 16 listopada 2011r. dodano podtemat Eksmisja bez prawa do lokalu (po r.). Grupuje on aktualne pisma użyteczne podczas prowadzenia egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy dłużnikowi sąd nie przyznał prawa do lokalu. Zmiany również objęły podtemat Eksmisja z prawem do lokalu. Jednak były na tyle małe, że nie wprowadzono nowej gałęzi z szablonami, a jedynie poprawiono treść znajdujących się tam pism. Jeżeli szablony dotyczące eksmisji były modyfikowane we własnym zakresie, to przed ich wymianą warto zachować stare wersje korzystając z funkcji Lista eksportu. W tym celu na liście pism trzeba zaznaczyć pisma o nazwach typu P_06 i zapisać je przyciskiem Eksport na dysku twardym stacji. Aktualizacja szablonów pism eksmisyjnych wymaga zaimportowania w module Szablony przyciskiem F6 zbioru EKSMISJA.SZB i potwierdzania wymiany starych pism na nowe. Dla potrzeb dostępu do CPD MSW wprowadzono nowy szablon E-zapytanie do PESEL o numerze P_0779, który należy zaimportować ze zbioru P_0779.SZB. Po wczytaniu wszystkich szablonów konieczne jest odświeżenie listy pism poleceniem Wzorce Aktualizacja drzewka pism. Rejestracja bibliotek Funkcje współpracy z e-sądem, portalem CEPiK, OGNIVO, PD CBDNKW, CPD oraz nowym portalem licytacyjnym wymagają zarejestrowana nowych wersji zewnętrznych bibliotek. W tym celu należy uruchomić moduł Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja Inna, a następnie wybrać opcję Wyrejestruj i Rejestruj dla biblioteki narzędziowej oraz biblioteki do e-podpisu (być może konieczne dla poprawnej rejestracji komponentów będzie uruchomienie programu Komornik SQL jako administrator w systemach Microsoft Windows Vista lub 7). Uwaga: Wymagane jest posiadanie zainstalowanego środowiska uruchomieniowego Microsoft.Net 3.5. Do pobrania ze strony: - 4 -

5 Zmiany w systemie Komornik SQL do wersji b Poprawiono błąd z błędnym oflagowywaniem pozycji Książki Nadawczej w zakresie wydruku kopert. 2. Z okna parametrów Książki Nadawczej (okno wywoływane bezpośredni z tego modułu) usunięto zbędne zakładki, które zostały dodane w obecnej wersji aplikacji. 3. Poprawiono filtrowanie listy licytacji w oparciu o sygnaturę sprawy. Zmiany w systemie Komornik SQL do wersji b Poprawiono błąd związany z brakiem odświeżenia listy pozycji wyciągu bankowego po jej dodaniu. Zmiany w systemie Komornik SQL do wersji b Poprawiono błąd związany z brakiem rozróżnienia obniżonej opłaty 5%, 8% oraz 15% na wydruku pasków do karty rozliczeniowej (moduł Księga pieniężna Wydruk Karta rozliczeniowa ) 2. Rozszerzono działanie funkcji aktualizującej drzewko pism o dodatkowe pisma związane z eksmisją (moduł Szablony menu Wzorce Aktualizacja drzewka pism ). Dodana została gałąź Eksmisja bez prawa do lokalu (po r.) w grupie 5. Eksmisja. 3. Eksport zapytań ZUS-EKS do pliku XML został dostosowany do ostatnich ustaleń pomiędzy KRK, a ZUS. Dodatkowo umożliwiono eksport seryjny dla wielu zapytań efektem jest powstanie wielu plików XML (moduł Repertorium menu Pisma Formularze przycisk Eksport ). 4. Zestawienie Wykaz stanu zaliczek w sprawach przy zaznaczeniu opcji Salda niezgodne zostało zmodyfikowane w taki sposób, że przy porównywaniu sald niezgodnych uwzględniane są jedynie pozycje, które zostały zaakceptowane. 5. Podczas księgowania pozycji storno oraz zwrot program weryfikuje fakt, czy dana kwota lub rata, której dotyczy księgowanie, nie została usunięta w module rejestracji. Jeżeli kwota lub rata już nie istnieje program pomimo to poprawnie zapisuje pozycję księgową

6 6. Edycja danych wierzyciela dla spraw pochodzących z EPU (dane konta bankowego nie posiadają nazwy banku, a jedynie numer konta bankowego) nie powoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie walidacji danych (braku pierwszej linii nazwy banku), co pozwala na zapisanie modyfikowanych danych. 7. Podczas eksportu spraw do XML (moduł Repertorium menu Sprawa Lista spraw menu kontekstowe XML Eksport spraw ) wyświetlane jest okno, w którym można zaznaczyć elementy uwzględniane przy eksporcie (np. czynności, eksport treści pism, dokumentów skanowanych, wniosków, tytułów, wierzycieli, dłużników itd.). Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, gdyż eksport niepełnych informacji może spowodować wygenerowanie pliku XML niezgodnego z udostępnionym przez Currenda Sp. z o.o. schematem XSD. 8. Sygnalizowanie w historii sprawy, że dłużnik ma więcej niż jedną sprawę egzekucyjną. Przy imieniu i nazwisku dłużnika w historii sprawy w takim przypadku pojawia się znak gwiazdki, analogicznie jak w oknie rejestracji sprawy przy imieniu i nazwisku dłużnika/wierzyciela. 9. Modyfikacja kategorii przedmiotu na projekcie licytacji (moduł Repertorium menu Majątek Licytacje ) umożliwia wybór zakresu pozycji, dla których ma nastąpić zmiana kategorii na wybraną przez użytkownika. Wybór odbywa się na podstawie zakresu pozycji na projekcie licytacji (od do). 10. Poprawiono blokowanie dostępu do modyfikacji danych pracowników usunięto problem z dostępem do konfiguracji bloczków kwitów w przypadku usunięcia praw dostępu do modułu Administracja. Uwaga: W konfiguracji programu nastąpiło przeniesienie funkcji związanych z propozycjami nazw z menu "Preferencje" do "Słowniki" (w tym również dostęp do edycji pracowników). 11. W księgowaniu na liście kont do przelewu proponowane są wszystkie urzędy, które są oznaczone jako domyślne (w tym ZUS Alimentacyjny). Program wyświetla następujące propozycje kont: - sąd własny - konto dochodów - urząd pocztowy - konto domyślne z konfiguracji - ZUS alimentacyjny lub MOPS - konto domyślne z konfiguracji - inne urzędy - konto uczestnika wskazane jako domyślne (flaga "k.d." na liście kont uczestnika) 12. W projekcie licytacji nieruchomości (moduł Repertorium menu Majątek Licytacje ) kwota minimalnego postępu jest wyliczana jako 1% kwoty wywołania (art kpc). 13. W przypadku wyboru rodzaju egzekucji "uproszczona" (moduł Repertorium menu Majątek Licytacje ) kwoty są przeliczane jak przy licytacji ruchomości (dla kwoty wywołania mnożniki 75% oraz 50% kwoty oszacowania dla 1. i 2. licytacji). 14. Poprawiono błąd związany z niewyświetlaniem numeru erki dla książki budowanej z odczytu w przypadku wybrania typu książki nadawczej Typ I pocztowa (7 kolumn). 15. Poprawiono problem związany z poprawianiem nazwy sądu właściwego (moduł Repertorium menu Sprawa okno Sprawa egzekucyjna zakładka Inne przycisk Lista przycisk Po

7 praw ). Zmiana następuje we wszystkich sprawach, w których sąd jest wskazany. Dodatkowo program proponuje starą nazwę do zmiany. 16. Poprawiono błąd związany z błędnym wyświetlaniem komunikatu Przesyłka ma już nadaną erkę:. Czy nadać nowy numer erki?" podczas zmiany daty w polu Książka wg. daty wysłania (moduł Książka nadawcza menu Wydruk Książka z odczytu ). W chwili obecnej powyższy komunikat nie jest wyświetlany. 17. Na listach majątku dłużnika (lub uczestnika) te ruchomości / nieruchomości, dla których nastąpiła utrata własności są przekreślone. 18. Podczas publikacji licytacji (moduł Repertorium.. menu Majątek Licytacje ) z adresem innym (projekt licytacji Miejsce dokumentacji opcja Inny adres ) oraz potwierdzeniu chęci użycia adresu do korespondencji uczestnika przenoszona jest poprawnie informacja o województwie. 19. Poprawiono funkcje importu wyciągów bankowych z konta podstawowego lub kont wirtualnych dla systemu BGŻ w przypadku wpłat wierzyciela. Import nie rozpoznawał poprawnie słów "zaliczka", "zal. itp., będących podstawą do rozpoznania takich zleceń jako zaliczek od wierzyciela. 20. Odblokowano dostęp do przycisku Podziel (moduł Księga pieniężna menu Księgowanie Wyciągi bankowe wskazany wyciąg z listy) dla wpłat dotyczących dłużnika, który ma wiele spraw, jednak umorzonych. 21. Okno podziału kwoty wpłaty pozycji wyciągu bankowego (moduł Księga pieniężna menu Księgowanie Wyciągi bankowe wskazany wyciąg z listy Podziel ) rozszerzono o przycisk Nowa umożliwiający dodanie dowolnej sprawy poprzez wprowadzenie jej sygnatury. Umożliwia to budowę podzbiorówek przekazywanych przez trzeciodłużników. 22. Lista pozycji wyciągu bankowego (moduł Księga pieniężna menu Księgowanie Wyciągi bankowe wskazany wyciąg z listy) po przeprowadzeniu operacji podziału kwoty na podpozycje zapamiętuje wskazany wiersz po przeprowadzeniu operacji podziału. 23. W module Konfiguracja menu "Preferencje Konfiguracja modułu KsP" dodano lokalną opcję "Seryjne księgowanie Czas oczekiwania", która odpowiada za wyświetlanie okna z pytaniem o chęć przerwania księgowania z włączoną opcją automat. Przerywanie księgowania jest dostępne podczas rozksięgowywania pozycji: - w wyciągu bankowym - w kwitariuszu - w oknie planu podziału 24. W podsumowaniu pozycji wyciągu bankowego (moduł Księga pieniężna menu Księgowanie Wyciągi bankowe wskazany wyciąg z listy) nie są uwzględniane podpozycje (pozycje wyciągu z dodatkowym numerem np. 1.2) 25. Wydruk zestawienia Obroty do KPiR (moduł Księgowanie menu Zestawienia Obroty do - 7 -

8 KPiR ) sumuje wartości przeniesienia drobnych pozostałości od pierwszego otwarcia w roku (w przypadku, gdy otwarcie księgi pieniężnej jest przeprowadzane każdego miesiąca). Dla pozycji otwarcia wartość drobnych pozostałości nie jest zapamiętywana, ponieważ stanowi składową kolumny mylnik. 26. Na liście innych urzędów (moduł Konfiguracja menu Dane urzędów Inne urzędy ) wprowadzono opcję Starostwo powiatowe. Tego typu urzędu można użyć jako adresata korespondencji (definicja adresatów pisma w module Szablony pism), natomiast w księgowaniu jest proponowany jako jeden z domyślnych odbiorców przelewów, jednak należy wskazać domyślny urząd oraz konto domyślne uczestnika). 27. Poprawiono błąd podczas generowania tytułu przelewu związanego z operacją księgową, w przypadku zmiany numeru pozycji podczas jej akceptacji. 28. Poprawiono sortowanie listy obiegu akt w kancelarii (moduł Repertorium menu Sprawa Obieg akt w kancelarii ), w przypadku gdy pozycje są dodawane niechronologiczne. 29. Okna związane ze sprawą (strony, tytuły, wnioski, kwoty, raty itp.) rozbudowane zostały o uniwersalną kontrolkę z sygnaturą sprawy. 30. W module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja inna [ L ] Biblioteka narzędziowa dodano opcję sprawdzaj rejestrację biblioteki podczas startu aplikacji. Odpowiedzialna jest za weryfikację rejestracji biblioteki KomTools.dll oraz jej wersji podczas każdego uruchamiania aplikacji. 31. Na liście czynności w historii sprawy (moduł Repertorium.. okno Sprawa egzekucyjna przycisk Historia ) dodano kolumnę Dłużnik, która zawiera nazwę skróconą dłużnika. 32. Program rozbudowano o automatyczną wysyłkę zapytań oraz rejestrację odpowiedzi pochodzących z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na te potrzeby przygotowano również wbudowanego klienta poczty elektronicznej przeznaczonego do komunikacji z systemem. Instrukcja obsługi dostępna jest w odrębnym rozdziale. 33. Dodano możliwość automatycznej komunikacji z portalem Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Instrukcja obsługi dostępna w odrębnym rozdziale. 34. Program został przygotowany do możliwości wydruku Zawiadomień o wpłacie dla wszystkich pozycji księgowych z określonego zakresu czasowego oraz dla danej sprawy. Ze względu na brak przechowywanych informacji o pozycjach KsP pochodzących z jednej wpłaty w starych pozycjach istnieje konieczność w pierwszej kolejności połączenia takich pozycji. Jeśli tak zostaną oznaczone pozycje KsP program będzie poprawnie generował zawiadomienia. Dodatkowo dla wydruku w oparciu o numery pozycji (wg starej zasady) program został rozszerzony o opcję Uwzględnij pozycje połączone umożliwiającą wydruk zawiadomień pozycji połączonych w określonym zakresie. Pozycje z zakresu, które nie zostały połączone nie zostaną również uwzględnione na wydruku. Pozycje, któ

9 re zostały podzielone na wyciągu bankowym oraz rozksięgowywane z poziomu planu podziału są łączone automatycznie. Instrukcja obsługi modułu komunikacji z systemem CPD MSW Informacje ogólne Wymagania stawiane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla kancelarii komorniczych, które mogą komunikować się z systemem CPD precyzują dokładnie sposób przygotowania oraz wysyłki zapytań do systemu. Proces ten przedstawia się następującą: przygotowanie plików z treścią zapytań zgodnych z przesłanych wzorem w formacie RTF (dokument musi być identyczny, jeśli chodzi o strukturę szablon P_0779) podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym każdego pliku osobno spakowanie podpisanych plików w formacie obsługiwanym przez program WinRAR (aplikacja Komornik SQL pakuje w formacie ZIP) zaszyfrowanie spakowanego pliku za pomocą klucza publicznego MSW przesłanie pliku za pomocą poczty elektronicznej z konta założonego wyłącznie do tego celu Program Komornik SQL przeprowadza wszystkie te czynności, jednak jest wspomagany przez zewnętrzne aplikacje. Do poprawnego działania wymagana jest zatem instalacja elementów zgodnie z instrukcją przekazaną przez MSW: Gnu PG (http://mirrors.dotsrc.org/gnupg/binary/) plik: gnupg-w32cli b.exe GP Shell (http://www.soft82.com/download/windows/gpgshell/ ) Po instalacji obu programów wymagane jest skopiowanie pliku gpg.exe z katalogu, w którym zainstalowane zostało oprogramowanie Gnu PG do katalogu instalacji aplikacji GP Shell. Generowanie kluczy (publicznego oraz prywatnego) Przy użyciu narzędzia GPGkeys (jeden z elementów programu GP Shell) należy wygenerować klucze: prywatny oraz publiczny. Zgodnie z informacjami z MSW w przyszłości wymaganiem będzie, aby nazwa klucza została wprowadzona w formacie <Nazwisko> <Imię> <dowolny ciąg tekstowy>. Pole powinno zostać wypełnione adresem, z którego wysyłane będą wnioski do CPD. Ważność klucza powinna zostać ustawiona na 1 (jeden) rok. Import klucza WUD oraz edycja zaufania Z Centrum Personalizacji Danych powinni Państwo otrzymać klucz publiczny WUD, który należy zaimportować do za pomocą opisanej wcześniej aplikacji GPGkeys. Umożliwi on szyfrowanie podpisanych plików z zapytaniami

10 Aby program potrafił odpowiednio przeprowadzać operacje związane z szyfrowaniem i deszyfrowaniem należy również za pomocą aplikacji GPGkeys przydzielić odpowiedni (maksymalny) stopień zaufania zarówno dla wygenerowanego przez użytkownika kluczach, jak również kluczu CPD WUD. W tym celu należy na liście certyfikatów dostępnej w aplikacji GPGkeys zaznaczać kolejne klucze oraz wciskając prawy przycisk myszy wybrać z menu kontekstowego opcje Edytuj Zaufanie, a następnie wybrać najwyższą opcję 5 I trust ultimately. Konfiguracja aplikacji moduł W związku z faktem, iż do komunikacji z CPD wykorzystywana jest poczta elektroniczna program został wyposażony w funkcje związane z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości bez korzystania z zewnętrznego klienta pocztowego. Aby komunikacja z systemem CPD funkcjonowała prawidłowo w pierwszej kolejności należy przygotować parametry skrzynki pocztowej przeznaczonej do obsługi komunikacji z systemem. Konfiguracja dostępna jest w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja kont . Jeśli nie zdefiniowano wcześniej żadnego konta program wyświetli formatkę przeznaczoną do wprowadzenia jego danych: Profil nazwa wykorzystywana jako odniesienie do konta w pozostałych elementach aplikacji Nazwa wyświetlana nazwa nadawcy wiadomości poczty elektronicznej wyświetlana u odbiorcy Adres zwrotny adres poczty elektronicznej Nazwa użytkownika oraz hasło dane uwierzytelniające użytkownika na serwerze SMTP oraz POP3 Adres SMTP adres serwera SMTP przeznaczonego do wysyłki wiadomości poczty elektronicznej Port SMTP port, na którym działa serwer SMTP (domyślnie 25) Port SMTP (SSL) port, na którym działa serwer SMTP z szyfrowaniem danych za pomocą protokołu SSL (jeśli pole zostanie puste wiadomości nie będą zabezpieczane) Serwer wymaga uwierzytelnienia pole zaznaczane w przypadku, gdy serwer SMTP wymaga odrębnego uwierzytelnienia; włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie dodatkowych pól z nazwą użytkownika oraz hasłem jeśli te dane są identyczne ze standardowym uwierzytelnieniem należy je przepisać Adres POP3 adres serwera POP3 przeznaczonego do odbioru wiadomości poczty elektronicznej Port POP3 port, na którym działa serwer POP3 (domyślnie 110) Port POP3 (SSL) port, na którym działa serwer POP3 z szyfrowaniem danych za pomocą protokołu SSL (jeśli pole zostanie puste wiadomości nie będą zabezpieczane) usuwaj wiadomości z serwera po ich odebraniu - włączenie tej opcji spowoduje, iż odebranie wiadomości z serwera POP3 wykona również operację ich usuwania, więc nie będą dostępne za pomocą innych klientów pocztowych

11 Wypełnienie powyższych danych należy zatwierdzić za pomocą przycisku Zapisz, dostępnego w dolnej (prawej) części okna. Konfiguracja aplikacji moduł e-zapytań Po pozytywnej konfiguracji konta pocztowego należy przejść do parametrów konfiguracyjnych faktycznego sposoby komunikacji z CPD. Wszystkie opcje związane z tym elementem dostępne są module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja e-zapytań. Kolejne pola są przeznaczone do następujących celów: Adres odbiorcy - adres poczty elektronicznej, na który wysyłane będą zapytania Temat wiadomości temat umieszczany w wiadomości wysyłanej z zapytaniem; tutaj można dodatkowo użyć zmiennej o nazwie [#LICZBA_POZ], która zostanie w trakcie wysyłki zinterpretowana jako liczba zapytań umieszczonych w spakowanym pliku Rejestr. odp. od adr. pole przeznaczone do filtrowania wiadomości przychodzących (na wypadek przychodzącego spamu na konto pocztowe) oznaczające, iż odbierane z serwera będą tylko te wiadomości, które pochodzą od określonego adresata (dopuszcza się wielu adresatów rozdzielonych znakiem ;l ) Identyfikator klucza do szyfrowania identyfikator klucza przeznaczonego do szyfrowania danych (należy pamiętać, iż szyfrujemy przy użyciu klucza CPD WUD); wybór z listy kluczy wygenerowa

12 nych lub zaimportowanych przy użyciu aplikacji GP Shell jest możliwy dopiero po podaniu ścieżki do pliki gpg.exe (w dalszych punktach opisu) Identyfikator klucza do deszyfrowania identyfikator klucza przeznaczonego do deszyfrowania danych przychodzących (należy pamiętać, iż deszyfrujemy przy użyciu klucza wygenerowanego dla użytkownika); wybór z listy kluczy wygenerowanych lub zaimportowanych przy użyciu aplikacji GP Shell jest możliwy dopiero po podaniu ścieżki do pliki gpg.exe (w dalszych punktach opisu) pole rozwijalne pole zawiera listę kont poczty elektronicznej zdefiniowanych w programie; z listy należy wybrać to konto, które docelowo zostaje przeznaczone do obsługi komunikacji z CPD Ścieżka GnuPG ścieżka do pliku wykonywalnego aplikacji Gnu PG (gpg.exe); wybór następuje po wciśnięciu przycisku Ścieżka RAR - ścieżka do pliku wykonywalnego aplikacji WinRAR (rar.exe); wybór następuje po wciśnięciu przycisku wymagane ze względu na fakt, iż wszystkie odpowiedzi trafiają do użytkownika spakowane właśnie w tym formacie Param. RAR (rozpak.) inne niż domyślne parametry przeznaczone do rozpakowywania plików przy użyciu aplikacji WinRAR Katalog tymczasowy ze względu na wykorzystanie aplikacji zewnętrznych wymagane jest wskazanie katalogu tymczasowej obsługi, w którym aplikacja będzie przeprowadzała operacje; katalog musi istnieć, a użytkownik systemu Windows mieć do niego dostęp; wybór następuje po wciśnięciu przycisku Wciśnięcie przycisku znajdującego się obok identyfikatorów do szyfrowania i deszyfrowania umożliwia wybranie klucza z listy za pomocą przyjaznego okna

13 Przygotowanie zapytań Jeśli poprawnie zaimportowane zostały szablony pism, w grupie 2. Przebieg egzekucji 5. Zapytania BEL, GBA, CKS dostępne będzie pismo o nazwie 6. e-zapytanie do PESEL. Szablon został opracowany w oparciu o przesłany z MSW wzór. Pismo przygotowywane są w standardowy dostępny w aplikacji Komornik SQL sposób (ręcznie w sprawie lub z korespondencji seryjnej), a dopiero w późniejszym terminie przeprowadzana jest wysyłka. Dzięki temu nie istnieje konieczność instalacji kluczy na wszystkich stanowiskach komputerowych. Zasada działania jest oparta o znaną już z aplikacji procedurę: wszyscy pracownicy przygotowują pisma, a jeden z nich przeprowadza wysyłkę. Nie jest wymagane wprowadzanie żadnych adresatów generowanego pisma, aby późniejsza wysyłka przeprowadzona została w sposób prawidłowy. Pisma są eksportowane do plików RTF i wysyłane pocztą elektroniczną na adres wskazany w konfiguracji programu, a nie na adres poczty elektronicznej wybranego podczas tworzenia pisma adresata. Wysyłka zapytań Zgodnie z informacjami uzyskanymi MSW najszybszą obsługę otrzymają te wiadomości, które będą zawierały paczki po 50 lub 100 zapytań (nie 49, ani 87, ani 99). Należy na to zwrócić szczególną uwagę. Dostęp do funkcji związanych z wysyłką utworzonych wcześniej zapytań możliwy jest z modułu Repertorium menu Pisma e-cpd zapytania o dłużników. Okno zostało zbudowane w oparciu o Terminarz biurowy. Wyświetlone na ekranie okno zawiera standardowe funkcje związane z filtrowaniem listy (pkt. 1): Pisma: od do filtrowanie po dacie utworzenia pisma

14 Sygnatura filtrowanie po sygnaturze sprawy Pracownik filtrowanie po danych pracownika, który stworzył pismo Tytuł pism / numer pisma filtrowanie po tytule pisma na potrzeby CPD zdefiniowane jest filtrowanie domyślne po nazwie e-zapytanie do PESEL, więc w tym przypadku niezalecane jest modyfikowane ustawień tego filtra, gdyż mogą zostać wysłane pisma, które nie są zapytaniami do CPD Opcje dotyczące wysyłki oraz odebrania odpowiedzi znajdują się z lewej strony okna (pkt. 2): e-zapytanie rozwija listę funkcji do wysyłania zapytań oraz odbierania odpowiedzi Zakres umożliwia zdefiniowanie zakresu pozycji, które mają zostać wysłane ikona flagi umożliwia zaznaczenie, bądź odznaczenie wszystkich pozycji na liście Lista pozycji poza standardowymi kolumnami, tj. liczba porządkowa, pole do zaznaczania, data utworzenia pisma, jego tytuł oraz numer sprawy, w której zostało utworzone zawiera również informacje o statusie wysyłki (pkt. 3). Domyślnie proponowany jest status do wysłania, a po poprawnym procesie wysyłki zmieniany jest na wysłany. Pisma, które zostały wcześniej wysłane nie można ponownie wysłać. Aby taki proces przeprowadzić należy utworzyć odrębne pismo w tej samej sprawie i dopiero wtedy wysłać. Proces wysyłki rozpoczyna się po zaznaczeniu przesyłek, które mają zostać przesłane do CPD, wciśnięciu przycisku e-zapytanie oraz wybraniu opcji Wyślij zapytanie. Jeśli moduł został poprawnie skonfigurowany aplikacja rozpocznie proces przygotowywania danych oraz faktycznej wysyłki pism. Na tym etapie zostanie wyświetlone na ekranie okno Przetwarzanie danych. Każdy kolejny etap realizacji

15 (generowanie plików RTF, podpisywanie dokumentów, pakowanie oraz szyfrowanie) potwierdzane jest odpowiednimi wpisami. Jeśli proces przebiegnie bez żadnych problemów okno zostanie automatycznie zamknięte. Jeśli jednak istniałaby konieczność sprawdzenia poszczególnych elementów informacje są po zakończeniu procesu również zapisywane w pliku temp.log w katalogu tymczasowej obsługi CPD. Jeśli natomiast w trakcie procesu aplikacja napotka błędy okno pozostanie otwarte do czasu przeanalizowanie błędów przez użytkownika oraz jego zamknięcia. W trakcie operacji wysyłki użytkownik może zostać poproszony o wybranie certyfikatu oraz wprowadzenie kodu PIN. Dzięki tym czynnościom możliwe będzie złożenie na pismach podpisu elektronicznego. Wymagane jest włożenie karty kryptograficznej z certyfikatem kwalifikowanym do czytnika. Wszystkie wysyłane z tego modułu wiadomości zapisywane są w bazie danych aplikacji wraz z załącznikami. Opis wysłanej korespondencji zostanie umieszczony w dalszej części instrukcji. Odbieranie odpowiedzi Proces odbierania odpowiedzi należy rozpocząć w sposób analogiczny do wysyłki, jednakże poprzez wybranie opcji Pobierz odpowiedzi. Program w pierwszej kolejności odbierze wszystkie wiadomości pochodzące od zdefiniowanych w konfiguracji adresatów, a następnie rozpocznie procedurę przetwarzania załączników do wiadomości. Każdy załącznik musi zostać odszyfrowany oraz rozpakowany. Z każdego rozpakowanego pliku będącego poprawnie podpisanym dokumentem RTF zostanie wyodrębniona treść pisma. Automatyczna analiza treści pisma ustali sygnaturę sprawy, a pierwsza data zostanie potraktowana jako data czynności. Program założy w historii sprawy czynność obcą o nazwie Odpowiedź z Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD), a jako skanowany dokument podłączy pod czynność plik RTF z treścią odpowiedzi. W trakcie operacji odbierania odpowiedzi użytkownik może zostać poproszony o podanie hasła do klucza prywatnego użytkownika, umożliwiającego odszyfrowanie danych. Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności program odbiera wiadomości , zapisuje je w bazie danych,

16 a dopiero wtedy rozpoczyna przetwarzanie. Jeśli zatem podczas przetwarzania odpowiedzi z CPD wystąpi błąd to proces ten należy powtórzyć z modułu wbudowanego klienta poczty elektronicznej dostępnego w Modułach dodatkowych. Instrukcja obsługi wewnętrznego klienta poczty elektronicznej Na potrzeby obsługi CPD program został wyposażony w uproszczony moduł klienta poczty elektronicznej. Dostęp do tego modułu realizowane jest poprzez moduł Moduły dodatkowe . Jeśli użytkownik nie zdefiniował żadnych kont aplikacja automatycznie wyświetli stosowny komunikat, a moduł się nie uruchomi. W przeciwnym razie moduł zostanie uruchomiony. W chwili obecnej aplikacja dopuszcza wykonywanie następujących czynności: wysyłania wiadomości poczty elektronicznej w formie zwykłego tekstu wraz z załącznikami z dowolnego ze zdefiniowanych w konfiguracji kont pocztowych odbieranie wiadomości z poszczególnych kont pocztowych podgląd wiadomości poczty elektronicznej wraz z informacjami o załącznikach zarówno w formie tekstu, jak i w formacie html zapisywanie załączników poczty elektronicznej filtrowanie listy po koncie pocztowym (wyświetlane są nazwy profili), rodzaju wiadomości (wysłane wiadomości / odebrane wiadomości / skrzynka nadawcza / usunięte wiadomości) oraz po elementach wiadomości za pomocą pojedynczego pola

17 Podstawowe operacje wykonuje się przy użyciu menu znajdującego się w lewej części okna zawierającego następujące opcje: Wyślij / odbierz aktywacja tej funkcji przeprowadza w pierwszej kolejności wysyłkę utworzonych wiadomości, znajdujących się w Skrzynce Nadawczej Utwórz nową umożliwia stworzenie nowej wiadomości poczty elektronicznej Usuń usuwanie wiadomości ze wszystkich rodzajów wiadomości (poza jednym) powoduje wyświetlanie wiadomości w Usuniętych wiadomościach; usunięcie wiadomości z tego rejestru powoduje całkowite wykasowanie jej z bazy danych Zamknij oraz Anuluj przeznaczone do zamykania modułu Wszystkie opcje zostały również umieszczone w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Dodatkowo jeśli wybrany został profil konta wskazanego w konfiguracji CPD jako konto do jego obsługi, dostępna jest opcja Przetwarzanie CPD, która przeprowadza proces analizy załączników do wiadomości w sposób analogiczny jak przy odbieraniu wiadomości z CPD. Dzięki temu odebrana odpowiedź, która nie została poprawnie obsłużona przez program (np. przez błędną konfigurację) za pierwszym razem może zostać ręcznie przetworzona właśnie przy użyciu tej funkcji. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w trakcie tej procedury nie będzie sprawdzany fakt wcześniejszej rejestracji odpowiedzi. Co za tym idzie w historii spraw może pojawić się dodatkowy wpis dotyczący czynności obcej rejestrowanej przez aplikację

18 Instrukcja obsługi modułu komunikacji z Podsystemem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Nowych Ksiąg Wieczystych Konfiguracja Na potrzeby obsługi rozszerzony został moduł Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja inna. Została dodana opcja Adres portalu w grupie o nazwie [ L ] Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, w której należy umieścić poprawny adres portalu. Domyślny adres można uzyskać poprzez wciśnięcie przycisku. Rejestracja certyfikatu klienta Do poprawnego funkcjonowania modułu wymagane jest posiadanie poprawnie zarejestrowanego w systemie operacyjnym certyfikatu klienta umożliwiającego dostęp do portalu PD CBDNKW. Certyfikat wystawiany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dodatkowo wymagane jest zainstalowanie poprawnych zaświadczeń certyfikatów nadrzędnych urzędów certyfikacyjnych. W magazynie systemowy poprawnie zarejestrowany certyfikat powinien wyglądać w sposób analogiczny do przedstawionego na rysunku poniżej

19 Aplikacja umożliwia zarówno poszukiwanie nieruchomości pojedynczego dłużnika w sprawie, jak również wyszukiwanie nieruchomości dla dłużników w określonym zakresie spraw. W obu przypadkach postępowanie się różni. Poszukiwanie nieruchomości dłużnika w sprawie W celu przeprowadzenia poszukiwania nieruchomości dłużnika w sprawie należy przejść do okna zawierającego majątek dłużnika, jakim są nieruchomości ( Dłużnik zakładka Majątek zakładka Nieruchomości ). Dostępny w opisanym miejscu przycisk PD CBDKW umożliwia uruchomienie tego procesu

20 Po wciśnięciu przycisku otwarte zostanie okno zawierające element przeglądarki oraz dodatkowe przyciski. W przypadku pierwszego użycia funkcji w ramach jednego procesu aplikacji użytkownik zostanie poproszony o wybór certyfikatu klienta, który umożliwia dostęp do portalu. Wybór oraz zatwierdzenie certyfikatu spowoduje automatyczne przechodzenie przeglądarki pomiędzy poszczególnymi oknami wraz z automatycznym wypełnianiem poszczególnych kryteriów danymi pochodzącymi z okna rejestracji sprawy. W trakcie tego procesu mogą się pojawiać inne komunikaty związane z funkcjonowaniem przeglądarki, na które należy sukcesywnie odpowiadać. Ostatecznym efektem jest wyświetlenie w oknie przeglądarki listy nieruchomości dłużnika. Na tym etapie użytkownik ma możliwość działania w taki sam sposób, jakby uruchomił prawdziwą przeglądarkę może się cofać do kryteriów oraz je modyfikować lub wybierać nieruchomość z listy w celu określenia poprawnych wyników, które następnie zostaną zaczytane do bazy danych

21 Zapis wyników wyszukiwania następuje po wciśnięciu przycisku Dopisz w oknie. Rozpoczęta zostanie procedura zapisu danych do składników majątku dłużnika oraz pobieranie dokumentu PDF zawierającego aktualną księgę wieczystą (po potwierdzeniu na pytanie). Poprawne zakończenie procedury spowoduje wyświetlenie podglądu danych rejestrowanej nieruchomości oraz dokumentu PDF (po wciśnięciu przycisku Skanuj ). Wciśnięcie przycisku Zamknij powoduje zakończenie importu, a sterowanie wraca do okna z listą nieruchomości dłużnika. Operację można powtórzyć dla kolejnych nieruchomości, bądź zakończyć całą obsługę

22 Poszukiwanie nieruchomości dłużników w wielu sprawach Poszukiwanie nieruchomości dłużników jest również możliwe w sposób seryjny dla wielu spraw z wieloma dłużnikami. Dostęp do tej funkcji jest możliwy w module Repertorium menu Sprawa Lista spraw. Menu kontekstowe dostępne pod prawym przyciskiem myszy zawiera opcję Zapytania PD CBDKW, która dla spraw zaznaczonych na liście przeprowadza proces sprawdzenia nieruchomości. Proces ten wykonywany jest dla wszystkich dłużników w zaznaczonych sprawach. We wskazanych sprawach w pierwszej kolejności weryfikowana jest ilość posiadanych danych o dłużniku. Aby zapewnić wysoki poziom trafności oraz nie pobierać nadmiernych informacji o błędnych trafieniach (np. dla dłużnika Jana Kowalskiego) wymagane jest, aby dane rejestracyjne dłużnika zawierały: dla osoby fizycznej PESEL, imię ojca lub imię matki dla osoby prawnej REGON Jeżeli system odnajdzie nieruchomości dłużnika to aplikacja zakłada w historii sprawy czynność obcą o nazwie Odpowiedź z PD CBDKW oraz wiąże z nią dokument RTF z podstawowymi informacjami o odnalezionej nieruchomości. W tym przypadku nie są automatycznie rejestrowane nieruchomości w składnikach majątku dłużnika. Dodatkowo, jeżeli dla osoby fizycznej posiadającej wprowadzony numer PESEL nie odnaleziono nieruchomości, a w bazie zarejestrowane są dane dotyczące imienia matki i/lub ojca program wysyła drugie zapytanie zgodnie z tymi danymi. Związane jest to z faktem, iż dla starszych wpisów w księgach wieczystych może nie być odnotowana informacja o numerze PESEL. Na koniec każdej operacji wyświetlany jest raport z przetwarzania danych zawierający informacje o przebiegu operacji

23 Instrukcja obsługi modułu INPOST Import listy obsługiwanych kodów pocztowych W module Konfiguracja menu Słowniki Kody InPost została wprowadzona funkcja umożliwiająca zaimportowanie listy obsługiwanych adresów przy użyciu usług firmy INPOST. Rozpoczęcie procedury importu danych odbywa się po wciśnięciu przycisku Import umieszczonego w menu w lewej części ekranu. Pierwszym krokiem procesu jest określenie sposobu pobrania listy poprzez odpowiedź na wyświetlone na ekranie pytanie. Dostępne są dwie opcje: z pliku XML oraz bezpośrednio z Internetu. W przypadku aktualizacji z pliku XML należy dodatkowo wskazać lokalizację pliku na dysku. Niezależnie od sposobu zostanie rozpoczęty proces aktualizacji. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o postępie procesu. Konfiguracja Włączenie lub wyłączenie automatycznego ustawiania typu przesyłki na INPOST odbywa się w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja modułu Pisma. Opcja została umieszczona w grupie [ G ] Automatyczne oznaczanie przesyłek Przesyłki InPost i jest odpowiedzialna za włączenie lub wyłączenie funkcji. Konfiguracja wysokości opłat pobieranych z tytułu art dostępna jest w module Konfiguracja menu Opłaty, odsetki, średnie Opłaty pocztowe Opłata za przesyłkę

24 Użytkowanie oraz tryby działania Program przystosowano do dwóch trybów działania: automatycznym każdy generowany adresat jest automatycznie sprawdzany pod kątem dostępności usługi INPOST, a jeśli weryfikacja przejdzie pozytywnie ustawiany jest automatycznie typ listy jako INPZ (InPost ze zwrotką) ręcznym podczas zmiany typu adresata przeprowadzana jest weryfikacja dostępności usługi dla danego adresata Proces generowania korespondencji nie różni się niczym od standardowego postępowania. W przypadku ręcznego trybu działania program podczas zmiany typu przesyłki W trybie ręcznej obsługi InPost program podczas zmiany typu przesyłki na INP (przesyłka InPost) lub INPZ (przesyłka InPost ze zwrotką) sprawdzana jest możliwość dostarczenia jej przy użyciu firmy InPost. Jeśli adres jest obsługiwany, to aplikacja zezwoli na zmianę typu, jeśli nie - zostanie wyświetlony stosowny komunikat informujący o braku obsługi, a typ listy zostanie ustawiony na poprzedni

25 W trybie automatycznym program podczas generowania domyślnych adresatów przeprowadza operację sprawdzenia dostępności usługi dla utworzonych adresatów. Jeśli jest możliwa obsługa przez firmę InPost domyślnie zostanie ustawiony automatycznie typ listu jako INPZ (przesyłka InPost ze zwrotką). Dla wszystkich przesyłek naliczane są opłaty w wysokości zgodnej z ustawieniami w konfiguracji. Wysyłanie zapytań ZUS-EKS drogą elektroniczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych na witrynie Elektronicznego Urzędu Podawczego (www.eup.zus.pl) wprowadził niewielkie udogodnienie pozwalające na przesyłanie dokumentów elektronicznych z zapytaniami o ustalenie miejsca zatrudnienia dłużnika i prawa do otrzymywania renty/emerytury. Dla prawidłowej wymiany danych pomiędzy ZUS i kancelarią w oknie Konfiguracja Dane Urzędów Kancelaria komornicza należy podać adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kancelarii. Przygotowanie zapytań Pisma przygotowywane są w standardowy dostępny w aplikacji Komornik SQL sposób (ręcznie w sprawie lub z korespondencji seryjnej), a dopiero w późniejszym terminie przeprowadzana jest wysyłka. Dzięki temu nie ma konieczność wyposażania stacji w czytniki i karty kryptograficzne. Zasada działania jest oparta o znaną już z aplikacji procedurę: wszyscy pracownicy przygotowują pisma, a jeden z nich przeprowadza wysyłkę. Adresatem zapytania jest jeden z urzędów ZUS-EKS widocznych w oknie Konfiguracja Inne Urzędy ZUS- EKS. Dla poprawnej wysyłki zapytania trzeba zapewnić pełną zgodność nazwy jednostki terenowej ZUS (która jest adresatem) występującą w programie Komornik SQL oraz na liście jednostek, jaką posługuje się ZUS. Jeżeli nazwa lub adres będą się różnić, to mimo poprawnego wysłania przez witrynę EUP ZUS, zapytanie nie trafi do właściwego odbiorcy. Dla prawidłowej wysyłki należy: kierować zapytania tylko do oddziałów ZUS, a nie inspektoratów i biur terenowych w adresie oddziału (adresat ZUS-EKS) musi być podany prawidłowy kod pocztowy oddziału

26 Program Komornik SQL w oparciu o kod pocztowy doszukuje w wewnętrznej liście oddziałów ZUS (niewidocznej dla użytkownika) nazwy i adresu oddziału oczekiwanej przez ZUS i poprawia je w wysyłanych dokumentach XML. Wszystkie zapytania założone przez pracowników są widoczne w oknie Repertorium Pisma Formularze typ formularza ZUS-EKS. Należy zaznaczyć zapytania do wysyłki i przyciskiem Eksport zapisać je w katalogu na dysku twardym stacji. Nazwę katalogu ustalamy w oknie Konfiguracja Preferencje Konfiguracja katalogów w polu Katalog do eksportu do ZUS-EKS. W tej lokalizacji powstaje wiele dokumentów XML zawierających po jednym wniosku do ZUS. Na tym praca z programem Komornik SQL kończy się. Podpisywanie zapytań Następnie należy w oknie Eksploratora Plików zaznaczyć wszystkie dokumenty XML i prawym przyciskiem myszy zainicjować ich podpisywanie. ZUS przyjmuje jedynie dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym wystawionym przez Sigillum i Unizeto, który posiadają w swoim profilu informację uprawnieniach zawodowych komornika lub asesora. Krajowa Izba Rozliczeniowa (certyfikaty Szafir) nie podpisała umowy z KRK w tym zakresie i jej certyfikaty nie są honorowane. W zależności od użytej aplikacji podpisującej należy wybrać format podpisu otoczony dla programu Sigillum Sign

27 lub wewnętrzny dla programu procertum SmartSign

28 Jeżeli korzystamy z usługi trwałego PIN-u, to wystarczy jednokrotnie podać numer PIN, a program podpisujący wykorzysta go wielokrotnie aż do podpisania wszystkich wniosków. W wyniku tej operacji powstają zbiory z rozszerzeniem.xades, które wysyłamy do ZUS. Wysyłanie zapytań Należy uruchomić przeglądarkę internetową w wersji 32-bitowej tak, aby działały w niej aplety Javy. Podać adres do Elektronicznego Urzędu Podawczego ZUS i przejść do EUP (pierwsza opcja w oknie). Następnie wybrać Wysłanie podpisanego wniosku i przyciskiem Przeglądaj wybrać kolejny z listy wniosek, ponieważ funkcja zaznaczania wielu zbiorów w tym oknie wyboru nie działa! Po potwierdzeniu, treść kolejnego wniosku wyświetli się na ekranie, a w dolnym-prawym rogu okna dostępny będzie przycisk Wyślij. Po wysłaniu wniosku ponawiamy opisaną czynność dla następnego zbioru XADES. Jak widać na tym etapie nie jest konieczny dostęp do podpisu elektronicznego ani logowania do EUP ZUS. Pozostaje do wykonania jedynie żmudna typowo biurowa praca. Po przyjęciu wniosku, po około godzinie, Elektroniczny urząd podawczy ZUS przesyła na podany w zapytaniu adres kancelarii urzędowe potwierdzenie odbioru funkcjonujące podobnie jak, te otrzymywane podczas wysyłki deklaracji z Płatnika. ZUS nie odpowiada na zapytania komornicze w sposób elektroniczny i niezależnie od tego jaki sposób komunikacji zwrotnej wybierzemy otrzymamy dokument papierowy. Zawiadomienia o wpłacie

29 Moduł księgujący programu został dostosowany do wydruku zawiadomień o wpłacie wg następujących kryteriów: zakres pozycji w nowej formie na wydruku znajdą się wszystkie pozycje, które wynikają z podziału pojedynczej wpłaty do wielu spraw w określonym zakresie okres czasu na wydruku znajdą się wszystkie pozycje, które wynikają z podziału pojedynczej kwoty, które zostały zaksięgowane w określonym zakresie czasowym numer sprawy na wydruku znajdą się wszystkie pozycję, które wynikają z podziału pojedynczej kwoty, które zostały zaksięgowane w sprawie o określonej sygnaturze W związku z faktem, iż do tej pory nie były przechowywane informacji o fakcie pochodzenia wpłaty do pozycji KsP z jednej wpłaty (np. z jednej pozycji wyciągu bakowego) wymagane jest, uzupełnienie takich informacji. W tym celu przygotowana została funkcja przeznaczona do łączenie pozycji KsP oznaczająca je jako pochodzące z jednej wpłaty. Łączenie pozycji KsP Aby oznaczyć pozycje KsP jako pochodzące z jednej wpłaty należy je zaznaczyć na podglądzie Księgi Pieniężnej (moduł Księga Pieniężna menu Księgowanie Księga Pieniężna ) za pomocą klawisza <CTRL> lub <SHIFT> oraz lewego przycisku myszy. Następnie prawym przyciskiem mysz otwierane jest menu kontekstowe zawierające opcję Połącz oraz Odłącz. Wybranie pierwszej z nich spowoduje połączenie tych pozycji poprzez nadanie im indywidualnego kodu GUID widocznego w ostatniej kolumnie listy. Numer pozycji KsP, która została połączona zostanie dodatkowo podkreślony

30 Jeśli istnieje potrzeba dodania pojedynczej pozycji do już połączonych można to zrobić poprzez edycje kodu GUID w danych pozycji KsP (przycisk Opis ). W tym celu z jednej z już połączonych pozycji należy skopiować kod oraz wprowadzić go w tej, którą chcemy dołączyć do pozostałych

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.05 b. 1961.2 Sopot, 20 czerwca 2012 roku Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO

Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO Sopot 25-04-2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego...

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji m a j 2 0 1 1 K o m o r n i k S Q L 79 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp Niniejszy artykuł rozpoczyna serię opracowań dotyczących zmian wprowadzanych do aplikacji Komornik SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu: 1.2

Currenda EPO Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu: 1.2 Currenda EPO Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu: 1.2 Spis treści Currenda EPO Instrukcja Użytkownika - wersja dokumentu 1.2-15.04.2014 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Spis treści Wstęp... 2 Usunięcie nieaktualnego certyfikatu PROD-NPI z systemu operacyjnego komputera...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2)

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) l i s t o pa d 2 0 1 0 K o m o r n i k S Q L 75 Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) Wstęp W poprzedniej części artykułu opisana została procedura uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji l i p i e c 2 0 1 1 K o m o r n i k S Q L 55 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp W tym miesiącu przygotowaliśmy kolejny artykuł opisujący zmiany wprowadzone w systemie Komornik

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 ul. Bazyliańska 20, 03-203 Warszawa, Metryka: Autor: Krystian Przybyłek (krystian@quicksoft.pl) Tytuł: Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo