Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL"

Transkrypt

1 Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A Sopot tel. (58) w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja b Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1. Sposób aktualizacji systemu Komornik SQL - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja almanachu banków i rejestru kancelarii - aktualizacja szablonów pism - rejestracja bibliotek 2. Zmiany w systemie Komornik SQL 3. Instrukcja obsługi modułu komunikacji z CPD MSW 4. Instrukcja obsługi wewnętrznego klienta obsługi poczty elektronicznej 5. Instrukcja obsługi modułu komunikacji z Podsystemem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 6. Instrukcja modułu InPost 7. Wysyłanie zapytań ZUS-EKS drogą elektroniczną 8. Informacje związane z wydrukami zawiadomień o wpłacie

2 - 2 -

3 Sposób aktualizacji systemu Komornik SQL do wersji b Przed przystąpieniem do aktualizacji należy wykonać kopię bazy danych komornik i ewentualnie bazy szablonów. Aktualizacja oprogramowania 1. Aktualizacja plików programu - w zależności od zastosowanej metody aktualizacji: a. uruchomienie pliku KomSQL1203_1956.exe na serwerze i wypakowanie plików od katalogów synchronizacji po zaktualizowaniu plików na serwerze na każdej ze stacji należy uruchomić proces synchronizacji b. uruchomienie pliku KomSQL1203_1956.exe na każdej ze stacji 2. Aktualizacja struktury bazy danych - po zakończonym procesie aktualizacji plików programu należy na jednej ze stacji uruchomić program Komornik SQL, przejść do modułu Konfiguracja i wybrać z menu Usługi opcję Aktualizacja systemu Komornik SQL. W sekcji Narzędzia obowiązkowe należy uruchomić polecenie Aktualizuj wszystkie bazy danych Po uruchomieniu programu sprawdzana jest zgodność wersji programu z bazą danych. W przypadku stwierdzenia niezgodności pojawia się komunikat informujący o tym, że należy wykonać aktualizację bazy danych. Uwaga 1: Nie zastosowanie się do komunikatu umożliwi dalszą pracę, ale należy liczyć się z faktem pojawienia się błędów wynikających z nieodbudowania struktury bazy danych. Uwaga 2: Aktualizacje programu oraz szablonów są dostępne na bieżąco w Internecie pod adresami: oraz ftp://serwis.currenda.pl/komorniksql Aktualizacja almanachu banków i rejestru kancelarii Dodatkowo w katalogu instalacyjnym na serwerze internetowym znajduje się zaktualizowany almanach banków (banki_xml.zip) oraz baza kancelarii i sądów (kanc_xml.zip). Aktualizacja baz odbywa się z poziomu modułów dodatkowych w oknie almanachu banków (menu Banki Almanach ) oraz oknie rejestru kancelarii (menu Urzędy Kancelarie komornicze ). Po wybraniu przycisku Import należy wskazać zbiory XML rozpakowane ze zbiorów zip dostępnych na serwerze. Istnieje również wariant aktualizacji baz przez - 3 -

4 Internet poprzez usługi sieciowe. Pliki XML z bazami można pobierać ze strony przy czym wymagane jest podanie aktualnego klucza licencyjnego Aktualizacja szablonów pism Obecna wersja wprowadza nową gałąź w drzewku pism związanych z tematem Eksmisji. Po zmianach w prawie, które weszły w życie 16 listopada 2011r. dodano podtemat Eksmisja bez prawa do lokalu (po r.). Grupuje on aktualne pisma użyteczne podczas prowadzenia egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy dłużnikowi sąd nie przyznał prawa do lokalu. Zmiany również objęły podtemat Eksmisja z prawem do lokalu. Jednak były na tyle małe, że nie wprowadzono nowej gałęzi z szablonami, a jedynie poprawiono treść znajdujących się tam pism. Jeżeli szablony dotyczące eksmisji były modyfikowane we własnym zakresie, to przed ich wymianą warto zachować stare wersje korzystając z funkcji Lista eksportu. W tym celu na liście pism trzeba zaznaczyć pisma o nazwach typu P_06 i zapisać je przyciskiem Eksport na dysku twardym stacji. Aktualizacja szablonów pism eksmisyjnych wymaga zaimportowania w module Szablony przyciskiem F6 zbioru EKSMISJA.SZB i potwierdzania wymiany starych pism na nowe. Dla potrzeb dostępu do CPD MSW wprowadzono nowy szablon E-zapytanie do PESEL o numerze P_0779, który należy zaimportować ze zbioru P_0779.SZB. Po wczytaniu wszystkich szablonów konieczne jest odświeżenie listy pism poleceniem Wzorce Aktualizacja drzewka pism. Rejestracja bibliotek Funkcje współpracy z e-sądem, portalem CEPiK, OGNIVO, PD CBDNKW, CPD oraz nowym portalem licytacyjnym wymagają zarejestrowana nowych wersji zewnętrznych bibliotek. W tym celu należy uruchomić moduł Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja Inna, a następnie wybrać opcję Wyrejestruj i Rejestruj dla biblioteki narzędziowej oraz biblioteki do e-podpisu (być może konieczne dla poprawnej rejestracji komponentów będzie uruchomienie programu Komornik SQL jako administrator w systemach Microsoft Windows Vista lub 7). Uwaga: Wymagane jest posiadanie zainstalowanego środowiska uruchomieniowego Microsoft.Net 3.5. Do pobrania ze strony: - 4 -

5 Zmiany w systemie Komornik SQL do wersji b Poprawiono błąd z błędnym oflagowywaniem pozycji Książki Nadawczej w zakresie wydruku kopert. 2. Z okna parametrów Książki Nadawczej (okno wywoływane bezpośredni z tego modułu) usunięto zbędne zakładki, które zostały dodane w obecnej wersji aplikacji. 3. Poprawiono filtrowanie listy licytacji w oparciu o sygnaturę sprawy. Zmiany w systemie Komornik SQL do wersji b Poprawiono błąd związany z brakiem odświeżenia listy pozycji wyciągu bankowego po jej dodaniu. Zmiany w systemie Komornik SQL do wersji b Poprawiono błąd związany z brakiem rozróżnienia obniżonej opłaty 5%, 8% oraz 15% na wydruku pasków do karty rozliczeniowej (moduł Księga pieniężna Wydruk Karta rozliczeniowa ) 2. Rozszerzono działanie funkcji aktualizującej drzewko pism o dodatkowe pisma związane z eksmisją (moduł Szablony menu Wzorce Aktualizacja drzewka pism ). Dodana została gałąź Eksmisja bez prawa do lokalu (po r.) w grupie 5. Eksmisja. 3. Eksport zapytań ZUS-EKS do pliku XML został dostosowany do ostatnich ustaleń pomiędzy KRK, a ZUS. Dodatkowo umożliwiono eksport seryjny dla wielu zapytań efektem jest powstanie wielu plików XML (moduł Repertorium menu Pisma Formularze przycisk Eksport ). 4. Zestawienie Wykaz stanu zaliczek w sprawach przy zaznaczeniu opcji Salda niezgodne zostało zmodyfikowane w taki sposób, że przy porównywaniu sald niezgodnych uwzględniane są jedynie pozycje, które zostały zaakceptowane. 5. Podczas księgowania pozycji storno oraz zwrot program weryfikuje fakt, czy dana kwota lub rata, której dotyczy księgowanie, nie została usunięta w module rejestracji. Jeżeli kwota lub rata już nie istnieje program pomimo to poprawnie zapisuje pozycję księgową

6 6. Edycja danych wierzyciela dla spraw pochodzących z EPU (dane konta bankowego nie posiadają nazwy banku, a jedynie numer konta bankowego) nie powoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie walidacji danych (braku pierwszej linii nazwy banku), co pozwala na zapisanie modyfikowanych danych. 7. Podczas eksportu spraw do XML (moduł Repertorium menu Sprawa Lista spraw menu kontekstowe XML Eksport spraw ) wyświetlane jest okno, w którym można zaznaczyć elementy uwzględniane przy eksporcie (np. czynności, eksport treści pism, dokumentów skanowanych, wniosków, tytułów, wierzycieli, dłużników itd.). Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, gdyż eksport niepełnych informacji może spowodować wygenerowanie pliku XML niezgodnego z udostępnionym przez Currenda Sp. z o.o. schematem XSD. 8. Sygnalizowanie w historii sprawy, że dłużnik ma więcej niż jedną sprawę egzekucyjną. Przy imieniu i nazwisku dłużnika w historii sprawy w takim przypadku pojawia się znak gwiazdki, analogicznie jak w oknie rejestracji sprawy przy imieniu i nazwisku dłużnika/wierzyciela. 9. Modyfikacja kategorii przedmiotu na projekcie licytacji (moduł Repertorium menu Majątek Licytacje ) umożliwia wybór zakresu pozycji, dla których ma nastąpić zmiana kategorii na wybraną przez użytkownika. Wybór odbywa się na podstawie zakresu pozycji na projekcie licytacji (od do). 10. Poprawiono blokowanie dostępu do modyfikacji danych pracowników usunięto problem z dostępem do konfiguracji bloczków kwitów w przypadku usunięcia praw dostępu do modułu Administracja. Uwaga: W konfiguracji programu nastąpiło przeniesienie funkcji związanych z propozycjami nazw z menu "Preferencje" do "Słowniki" (w tym również dostęp do edycji pracowników). 11. W księgowaniu na liście kont do przelewu proponowane są wszystkie urzędy, które są oznaczone jako domyślne (w tym ZUS Alimentacyjny). Program wyświetla następujące propozycje kont: - sąd własny - konto dochodów - urząd pocztowy - konto domyślne z konfiguracji - ZUS alimentacyjny lub MOPS - konto domyślne z konfiguracji - inne urzędy - konto uczestnika wskazane jako domyślne (flaga "k.d." na liście kont uczestnika) 12. W projekcie licytacji nieruchomości (moduł Repertorium menu Majątek Licytacje ) kwota minimalnego postępu jest wyliczana jako 1% kwoty wywołania (art kpc). 13. W przypadku wyboru rodzaju egzekucji "uproszczona" (moduł Repertorium menu Majątek Licytacje ) kwoty są przeliczane jak przy licytacji ruchomości (dla kwoty wywołania mnożniki 75% oraz 50% kwoty oszacowania dla 1. i 2. licytacji). 14. Poprawiono błąd związany z niewyświetlaniem numeru erki dla książki budowanej z odczytu w przypadku wybrania typu książki nadawczej Typ I pocztowa (7 kolumn). 15. Poprawiono problem związany z poprawianiem nazwy sądu właściwego (moduł Repertorium menu Sprawa okno Sprawa egzekucyjna zakładka Inne przycisk Lista przycisk Po

7 praw ). Zmiana następuje we wszystkich sprawach, w których sąd jest wskazany. Dodatkowo program proponuje starą nazwę do zmiany. 16. Poprawiono błąd związany z błędnym wyświetlaniem komunikatu Przesyłka ma już nadaną erkę:. Czy nadać nowy numer erki?" podczas zmiany daty w polu Książka wg. daty wysłania (moduł Książka nadawcza menu Wydruk Książka z odczytu ). W chwili obecnej powyższy komunikat nie jest wyświetlany. 17. Na listach majątku dłużnika (lub uczestnika) te ruchomości / nieruchomości, dla których nastąpiła utrata własności są przekreślone. 18. Podczas publikacji licytacji (moduł Repertorium.. menu Majątek Licytacje ) z adresem innym (projekt licytacji Miejsce dokumentacji opcja Inny adres ) oraz potwierdzeniu chęci użycia adresu do korespondencji uczestnika przenoszona jest poprawnie informacja o województwie. 19. Poprawiono funkcje importu wyciągów bankowych z konta podstawowego lub kont wirtualnych dla systemu BGŻ w przypadku wpłat wierzyciela. Import nie rozpoznawał poprawnie słów "zaliczka", "zal. itp., będących podstawą do rozpoznania takich zleceń jako zaliczek od wierzyciela. 20. Odblokowano dostęp do przycisku Podziel (moduł Księga pieniężna menu Księgowanie Wyciągi bankowe wskazany wyciąg z listy) dla wpłat dotyczących dłużnika, który ma wiele spraw, jednak umorzonych. 21. Okno podziału kwoty wpłaty pozycji wyciągu bankowego (moduł Księga pieniężna menu Księgowanie Wyciągi bankowe wskazany wyciąg z listy Podziel ) rozszerzono o przycisk Nowa umożliwiający dodanie dowolnej sprawy poprzez wprowadzenie jej sygnatury. Umożliwia to budowę podzbiorówek przekazywanych przez trzeciodłużników. 22. Lista pozycji wyciągu bankowego (moduł Księga pieniężna menu Księgowanie Wyciągi bankowe wskazany wyciąg z listy) po przeprowadzeniu operacji podziału kwoty na podpozycje zapamiętuje wskazany wiersz po przeprowadzeniu operacji podziału. 23. W module Konfiguracja menu "Preferencje Konfiguracja modułu KsP" dodano lokalną opcję "Seryjne księgowanie Czas oczekiwania", która odpowiada za wyświetlanie okna z pytaniem o chęć przerwania księgowania z włączoną opcją automat. Przerywanie księgowania jest dostępne podczas rozksięgowywania pozycji: - w wyciągu bankowym - w kwitariuszu - w oknie planu podziału 24. W podsumowaniu pozycji wyciągu bankowego (moduł Księga pieniężna menu Księgowanie Wyciągi bankowe wskazany wyciąg z listy) nie są uwzględniane podpozycje (pozycje wyciągu z dodatkowym numerem np. 1.2) 25. Wydruk zestawienia Obroty do KPiR (moduł Księgowanie menu Zestawienia Obroty do - 7 -

8 KPiR ) sumuje wartości przeniesienia drobnych pozostałości od pierwszego otwarcia w roku (w przypadku, gdy otwarcie księgi pieniężnej jest przeprowadzane każdego miesiąca). Dla pozycji otwarcia wartość drobnych pozostałości nie jest zapamiętywana, ponieważ stanowi składową kolumny mylnik. 26. Na liście innych urzędów (moduł Konfiguracja menu Dane urzędów Inne urzędy ) wprowadzono opcję Starostwo powiatowe. Tego typu urzędu można użyć jako adresata korespondencji (definicja adresatów pisma w module Szablony pism), natomiast w księgowaniu jest proponowany jako jeden z domyślnych odbiorców przelewów, jednak należy wskazać domyślny urząd oraz konto domyślne uczestnika). 27. Poprawiono błąd podczas generowania tytułu przelewu związanego z operacją księgową, w przypadku zmiany numeru pozycji podczas jej akceptacji. 28. Poprawiono sortowanie listy obiegu akt w kancelarii (moduł Repertorium menu Sprawa Obieg akt w kancelarii ), w przypadku gdy pozycje są dodawane niechronologiczne. 29. Okna związane ze sprawą (strony, tytuły, wnioski, kwoty, raty itp.) rozbudowane zostały o uniwersalną kontrolkę z sygnaturą sprawy. 30. W module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja inna [ L ] Biblioteka narzędziowa dodano opcję sprawdzaj rejestrację biblioteki podczas startu aplikacji. Odpowiedzialna jest za weryfikację rejestracji biblioteki KomTools.dll oraz jej wersji podczas każdego uruchamiania aplikacji. 31. Na liście czynności w historii sprawy (moduł Repertorium.. okno Sprawa egzekucyjna przycisk Historia ) dodano kolumnę Dłużnik, która zawiera nazwę skróconą dłużnika. 32. Program rozbudowano o automatyczną wysyłkę zapytań oraz rejestrację odpowiedzi pochodzących z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na te potrzeby przygotowano również wbudowanego klienta poczty elektronicznej przeznaczonego do komunikacji z systemem. Instrukcja obsługi dostępna jest w odrębnym rozdziale. 33. Dodano możliwość automatycznej komunikacji z portalem Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Instrukcja obsługi dostępna w odrębnym rozdziale. 34. Program został przygotowany do możliwości wydruku Zawiadomień o wpłacie dla wszystkich pozycji księgowych z określonego zakresu czasowego oraz dla danej sprawy. Ze względu na brak przechowywanych informacji o pozycjach KsP pochodzących z jednej wpłaty w starych pozycjach istnieje konieczność w pierwszej kolejności połączenia takich pozycji. Jeśli tak zostaną oznaczone pozycje KsP program będzie poprawnie generował zawiadomienia. Dodatkowo dla wydruku w oparciu o numery pozycji (wg starej zasady) program został rozszerzony o opcję Uwzględnij pozycje połączone umożliwiającą wydruk zawiadomień pozycji połączonych w określonym zakresie. Pozycje z zakresu, które nie zostały połączone nie zostaną również uwzględnione na wydruku. Pozycje, któ

9 re zostały podzielone na wyciągu bankowym oraz rozksięgowywane z poziomu planu podziału są łączone automatycznie. Instrukcja obsługi modułu komunikacji z systemem CPD MSW Informacje ogólne Wymagania stawiane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla kancelarii komorniczych, które mogą komunikować się z systemem CPD precyzują dokładnie sposób przygotowania oraz wysyłki zapytań do systemu. Proces ten przedstawia się następującą: przygotowanie plików z treścią zapytań zgodnych z przesłanych wzorem w formacie RTF (dokument musi być identyczny, jeśli chodzi o strukturę szablon P_0779) podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym każdego pliku osobno spakowanie podpisanych plików w formacie obsługiwanym przez program WinRAR (aplikacja Komornik SQL pakuje w formacie ZIP) zaszyfrowanie spakowanego pliku za pomocą klucza publicznego MSW przesłanie pliku za pomocą poczty elektronicznej z konta założonego wyłącznie do tego celu Program Komornik SQL przeprowadza wszystkie te czynności, jednak jest wspomagany przez zewnętrzne aplikacje. Do poprawnego działania wymagana jest zatem instalacja elementów zgodnie z instrukcją przekazaną przez MSW: Gnu PG (http://mirrors.dotsrc.org/gnupg/binary/) plik: gnupg-w32cli b.exe GP Shell (http://www.soft82.com/download/windows/gpgshell/ ) Po instalacji obu programów wymagane jest skopiowanie pliku gpg.exe z katalogu, w którym zainstalowane zostało oprogramowanie Gnu PG do katalogu instalacji aplikacji GP Shell. Generowanie kluczy (publicznego oraz prywatnego) Przy użyciu narzędzia GPGkeys (jeden z elementów programu GP Shell) należy wygenerować klucze: prywatny oraz publiczny. Zgodnie z informacjami z MSW w przyszłości wymaganiem będzie, aby nazwa klucza została wprowadzona w formacie <Nazwisko> <Imię> <dowolny ciąg tekstowy>. Pole powinno zostać wypełnione adresem, z którego wysyłane będą wnioski do CPD. Ważność klucza powinna zostać ustawiona na 1 (jeden) rok. Import klucza WUD oraz edycja zaufania Z Centrum Personalizacji Danych powinni Państwo otrzymać klucz publiczny WUD, który należy zaimportować do za pomocą opisanej wcześniej aplikacji GPGkeys. Umożliwi on szyfrowanie podpisanych plików z zapytaniami

10 Aby program potrafił odpowiednio przeprowadzać operacje związane z szyfrowaniem i deszyfrowaniem należy również za pomocą aplikacji GPGkeys przydzielić odpowiedni (maksymalny) stopień zaufania zarówno dla wygenerowanego przez użytkownika kluczach, jak również kluczu CPD WUD. W tym celu należy na liście certyfikatów dostępnej w aplikacji GPGkeys zaznaczać kolejne klucze oraz wciskając prawy przycisk myszy wybrać z menu kontekstowego opcje Edytuj Zaufanie, a następnie wybrać najwyższą opcję 5 I trust ultimately. Konfiguracja aplikacji moduł W związku z faktem, iż do komunikacji z CPD wykorzystywana jest poczta elektroniczna program został wyposażony w funkcje związane z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości bez korzystania z zewnętrznego klienta pocztowego. Aby komunikacja z systemem CPD funkcjonowała prawidłowo w pierwszej kolejności należy przygotować parametry skrzynki pocztowej przeznaczonej do obsługi komunikacji z systemem. Konfiguracja dostępna jest w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja kont . Jeśli nie zdefiniowano wcześniej żadnego konta program wyświetli formatkę przeznaczoną do wprowadzenia jego danych: Profil nazwa wykorzystywana jako odniesienie do konta w pozostałych elementach aplikacji Nazwa wyświetlana nazwa nadawcy wiadomości poczty elektronicznej wyświetlana u odbiorcy Adres zwrotny adres poczty elektronicznej Nazwa użytkownika oraz hasło dane uwierzytelniające użytkownika na serwerze SMTP oraz POP3 Adres SMTP adres serwera SMTP przeznaczonego do wysyłki wiadomości poczty elektronicznej Port SMTP port, na którym działa serwer SMTP (domyślnie 25) Port SMTP (SSL) port, na którym działa serwer SMTP z szyfrowaniem danych za pomocą protokołu SSL (jeśli pole zostanie puste wiadomości nie będą zabezpieczane) Serwer wymaga uwierzytelnienia pole zaznaczane w przypadku, gdy serwer SMTP wymaga odrębnego uwierzytelnienia; włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie dodatkowych pól z nazwą użytkownika oraz hasłem jeśli te dane są identyczne ze standardowym uwierzytelnieniem należy je przepisać Adres POP3 adres serwera POP3 przeznaczonego do odbioru wiadomości poczty elektronicznej Port POP3 port, na którym działa serwer POP3 (domyślnie 110) Port POP3 (SSL) port, na którym działa serwer POP3 z szyfrowaniem danych za pomocą protokołu SSL (jeśli pole zostanie puste wiadomości nie będą zabezpieczane) usuwaj wiadomości z serwera po ich odebraniu - włączenie tej opcji spowoduje, iż odebranie wiadomości z serwera POP3 wykona również operację ich usuwania, więc nie będą dostępne za pomocą innych klientów pocztowych

11 Wypełnienie powyższych danych należy zatwierdzić za pomocą przycisku Zapisz, dostępnego w dolnej (prawej) części okna. Konfiguracja aplikacji moduł e-zapytań Po pozytywnej konfiguracji konta pocztowego należy przejść do parametrów konfiguracyjnych faktycznego sposoby komunikacji z CPD. Wszystkie opcje związane z tym elementem dostępne są module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja e-zapytań. Kolejne pola są przeznaczone do następujących celów: Adres odbiorcy - adres poczty elektronicznej, na który wysyłane będą zapytania Temat wiadomości temat umieszczany w wiadomości wysyłanej z zapytaniem; tutaj można dodatkowo użyć zmiennej o nazwie [#LICZBA_POZ], która zostanie w trakcie wysyłki zinterpretowana jako liczba zapytań umieszczonych w spakowanym pliku Rejestr. odp. od adr. pole przeznaczone do filtrowania wiadomości przychodzących (na wypadek przychodzącego spamu na konto pocztowe) oznaczające, iż odbierane z serwera będą tylko te wiadomości, które pochodzą od określonego adresata (dopuszcza się wielu adresatów rozdzielonych znakiem ;l ) Identyfikator klucza do szyfrowania identyfikator klucza przeznaczonego do szyfrowania danych (należy pamiętać, iż szyfrujemy przy użyciu klucza CPD WUD); wybór z listy kluczy wygenerowa

12 nych lub zaimportowanych przy użyciu aplikacji GP Shell jest możliwy dopiero po podaniu ścieżki do pliki gpg.exe (w dalszych punktach opisu) Identyfikator klucza do deszyfrowania identyfikator klucza przeznaczonego do deszyfrowania danych przychodzących (należy pamiętać, iż deszyfrujemy przy użyciu klucza wygenerowanego dla użytkownika); wybór z listy kluczy wygenerowanych lub zaimportowanych przy użyciu aplikacji GP Shell jest możliwy dopiero po podaniu ścieżki do pliki gpg.exe (w dalszych punktach opisu) pole rozwijalne pole zawiera listę kont poczty elektronicznej zdefiniowanych w programie; z listy należy wybrać to konto, które docelowo zostaje przeznaczone do obsługi komunikacji z CPD Ścieżka GnuPG ścieżka do pliku wykonywalnego aplikacji Gnu PG (gpg.exe); wybór następuje po wciśnięciu przycisku Ścieżka RAR - ścieżka do pliku wykonywalnego aplikacji WinRAR (rar.exe); wybór następuje po wciśnięciu przycisku wymagane ze względu na fakt, iż wszystkie odpowiedzi trafiają do użytkownika spakowane właśnie w tym formacie Param. RAR (rozpak.) inne niż domyślne parametry przeznaczone do rozpakowywania plików przy użyciu aplikacji WinRAR Katalog tymczasowy ze względu na wykorzystanie aplikacji zewnętrznych wymagane jest wskazanie katalogu tymczasowej obsługi, w którym aplikacja będzie przeprowadzała operacje; katalog musi istnieć, a użytkownik systemu Windows mieć do niego dostęp; wybór następuje po wciśnięciu przycisku Wciśnięcie przycisku znajdującego się obok identyfikatorów do szyfrowania i deszyfrowania umożliwia wybranie klucza z listy za pomocą przyjaznego okna

13 Przygotowanie zapytań Jeśli poprawnie zaimportowane zostały szablony pism, w grupie 2. Przebieg egzekucji 5. Zapytania BEL, GBA, CKS dostępne będzie pismo o nazwie 6. e-zapytanie do PESEL. Szablon został opracowany w oparciu o przesłany z MSW wzór. Pismo przygotowywane są w standardowy dostępny w aplikacji Komornik SQL sposób (ręcznie w sprawie lub z korespondencji seryjnej), a dopiero w późniejszym terminie przeprowadzana jest wysyłka. Dzięki temu nie istnieje konieczność instalacji kluczy na wszystkich stanowiskach komputerowych. Zasada działania jest oparta o znaną już z aplikacji procedurę: wszyscy pracownicy przygotowują pisma, a jeden z nich przeprowadza wysyłkę. Nie jest wymagane wprowadzanie żadnych adresatów generowanego pisma, aby późniejsza wysyłka przeprowadzona została w sposób prawidłowy. Pisma są eksportowane do plików RTF i wysyłane pocztą elektroniczną na adres wskazany w konfiguracji programu, a nie na adres poczty elektronicznej wybranego podczas tworzenia pisma adresata. Wysyłka zapytań Zgodnie z informacjami uzyskanymi MSW najszybszą obsługę otrzymają te wiadomości, które będą zawierały paczki po 50 lub 100 zapytań (nie 49, ani 87, ani 99). Należy na to zwrócić szczególną uwagę. Dostęp do funkcji związanych z wysyłką utworzonych wcześniej zapytań możliwy jest z modułu Repertorium menu Pisma e-cpd zapytania o dłużników. Okno zostało zbudowane w oparciu o Terminarz biurowy. Wyświetlone na ekranie okno zawiera standardowe funkcje związane z filtrowaniem listy (pkt. 1): Pisma: od do filtrowanie po dacie utworzenia pisma

14 Sygnatura filtrowanie po sygnaturze sprawy Pracownik filtrowanie po danych pracownika, który stworzył pismo Tytuł pism / numer pisma filtrowanie po tytule pisma na potrzeby CPD zdefiniowane jest filtrowanie domyślne po nazwie e-zapytanie do PESEL, więc w tym przypadku niezalecane jest modyfikowane ustawień tego filtra, gdyż mogą zostać wysłane pisma, które nie są zapytaniami do CPD Opcje dotyczące wysyłki oraz odebrania odpowiedzi znajdują się z lewej strony okna (pkt. 2): e-zapytanie rozwija listę funkcji do wysyłania zapytań oraz odbierania odpowiedzi Zakres umożliwia zdefiniowanie zakresu pozycji, które mają zostać wysłane ikona flagi umożliwia zaznaczenie, bądź odznaczenie wszystkich pozycji na liście Lista pozycji poza standardowymi kolumnami, tj. liczba porządkowa, pole do zaznaczania, data utworzenia pisma, jego tytuł oraz numer sprawy, w której zostało utworzone zawiera również informacje o statusie wysyłki (pkt. 3). Domyślnie proponowany jest status do wysłania, a po poprawnym procesie wysyłki zmieniany jest na wysłany. Pisma, które zostały wcześniej wysłane nie można ponownie wysłać. Aby taki proces przeprowadzić należy utworzyć odrębne pismo w tej samej sprawie i dopiero wtedy wysłać. Proces wysyłki rozpoczyna się po zaznaczeniu przesyłek, które mają zostać przesłane do CPD, wciśnięciu przycisku e-zapytanie oraz wybraniu opcji Wyślij zapytanie. Jeśli moduł został poprawnie skonfigurowany aplikacja rozpocznie proces przygotowywania danych oraz faktycznej wysyłki pism. Na tym etapie zostanie wyświetlone na ekranie okno Przetwarzanie danych. Każdy kolejny etap realizacji

15 (generowanie plików RTF, podpisywanie dokumentów, pakowanie oraz szyfrowanie) potwierdzane jest odpowiednimi wpisami. Jeśli proces przebiegnie bez żadnych problemów okno zostanie automatycznie zamknięte. Jeśli jednak istniałaby konieczność sprawdzenia poszczególnych elementów informacje są po zakończeniu procesu również zapisywane w pliku temp.log w katalogu tymczasowej obsługi CPD. Jeśli natomiast w trakcie procesu aplikacja napotka błędy okno pozostanie otwarte do czasu przeanalizowanie błędów przez użytkownika oraz jego zamknięcia. W trakcie operacji wysyłki użytkownik może zostać poproszony o wybranie certyfikatu oraz wprowadzenie kodu PIN. Dzięki tym czynnościom możliwe będzie złożenie na pismach podpisu elektronicznego. Wymagane jest włożenie karty kryptograficznej z certyfikatem kwalifikowanym do czytnika. Wszystkie wysyłane z tego modułu wiadomości zapisywane są w bazie danych aplikacji wraz z załącznikami. Opis wysłanej korespondencji zostanie umieszczony w dalszej części instrukcji. Odbieranie odpowiedzi Proces odbierania odpowiedzi należy rozpocząć w sposób analogiczny do wysyłki, jednakże poprzez wybranie opcji Pobierz odpowiedzi. Program w pierwszej kolejności odbierze wszystkie wiadomości pochodzące od zdefiniowanych w konfiguracji adresatów, a następnie rozpocznie procedurę przetwarzania załączników do wiadomości. Każdy załącznik musi zostać odszyfrowany oraz rozpakowany. Z każdego rozpakowanego pliku będącego poprawnie podpisanym dokumentem RTF zostanie wyodrębniona treść pisma. Automatyczna analiza treści pisma ustali sygnaturę sprawy, a pierwsza data zostanie potraktowana jako data czynności. Program założy w historii sprawy czynność obcą o nazwie Odpowiedź z Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD), a jako skanowany dokument podłączy pod czynność plik RTF z treścią odpowiedzi. W trakcie operacji odbierania odpowiedzi użytkownik może zostać poproszony o podanie hasła do klucza prywatnego użytkownika, umożliwiającego odszyfrowanie danych. Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności program odbiera wiadomości , zapisuje je w bazie danych,

16 a dopiero wtedy rozpoczyna przetwarzanie. Jeśli zatem podczas przetwarzania odpowiedzi z CPD wystąpi błąd to proces ten należy powtórzyć z modułu wbudowanego klienta poczty elektronicznej dostępnego w Modułach dodatkowych. Instrukcja obsługi wewnętrznego klienta poczty elektronicznej Na potrzeby obsługi CPD program został wyposażony w uproszczony moduł klienta poczty elektronicznej. Dostęp do tego modułu realizowane jest poprzez moduł Moduły dodatkowe . Jeśli użytkownik nie zdefiniował żadnych kont aplikacja automatycznie wyświetli stosowny komunikat, a moduł się nie uruchomi. W przeciwnym razie moduł zostanie uruchomiony. W chwili obecnej aplikacja dopuszcza wykonywanie następujących czynności: wysyłania wiadomości poczty elektronicznej w formie zwykłego tekstu wraz z załącznikami z dowolnego ze zdefiniowanych w konfiguracji kont pocztowych odbieranie wiadomości z poszczególnych kont pocztowych podgląd wiadomości poczty elektronicznej wraz z informacjami o załącznikach zarówno w formie tekstu, jak i w formacie html zapisywanie załączników poczty elektronicznej filtrowanie listy po koncie pocztowym (wyświetlane są nazwy profili), rodzaju wiadomości (wysłane wiadomości / odebrane wiadomości / skrzynka nadawcza / usunięte wiadomości) oraz po elementach wiadomości za pomocą pojedynczego pola

17 Podstawowe operacje wykonuje się przy użyciu menu znajdującego się w lewej części okna zawierającego następujące opcje: Wyślij / odbierz aktywacja tej funkcji przeprowadza w pierwszej kolejności wysyłkę utworzonych wiadomości, znajdujących się w Skrzynce Nadawczej Utwórz nową umożliwia stworzenie nowej wiadomości poczty elektronicznej Usuń usuwanie wiadomości ze wszystkich rodzajów wiadomości (poza jednym) powoduje wyświetlanie wiadomości w Usuniętych wiadomościach; usunięcie wiadomości z tego rejestru powoduje całkowite wykasowanie jej z bazy danych Zamknij oraz Anuluj przeznaczone do zamykania modułu Wszystkie opcje zostały również umieszczone w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy. Dodatkowo jeśli wybrany został profil konta wskazanego w konfiguracji CPD jako konto do jego obsługi, dostępna jest opcja Przetwarzanie CPD, która przeprowadza proces analizy załączników do wiadomości w sposób analogiczny jak przy odbieraniu wiadomości z CPD. Dzięki temu odebrana odpowiedź, która nie została poprawnie obsłużona przez program (np. przez błędną konfigurację) za pierwszym razem może zostać ręcznie przetworzona właśnie przy użyciu tej funkcji. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w trakcie tej procedury nie będzie sprawdzany fakt wcześniejszej rejestracji odpowiedzi. Co za tym idzie w historii spraw może pojawić się dodatkowy wpis dotyczący czynności obcej rejestrowanej przez aplikację

18 Instrukcja obsługi modułu komunikacji z Podsystemem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Nowych Ksiąg Wieczystych Konfiguracja Na potrzeby obsługi rozszerzony został moduł Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja inna. Została dodana opcja Adres portalu w grupie o nazwie [ L ] Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, w której należy umieścić poprawny adres portalu. Domyślny adres można uzyskać poprzez wciśnięcie przycisku. Rejestracja certyfikatu klienta Do poprawnego funkcjonowania modułu wymagane jest posiadanie poprawnie zarejestrowanego w systemie operacyjnym certyfikatu klienta umożliwiającego dostęp do portalu PD CBDNKW. Certyfikat wystawiany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dodatkowo wymagane jest zainstalowanie poprawnych zaświadczeń certyfikatów nadrzędnych urzędów certyfikacyjnych. W magazynie systemowy poprawnie zarejestrowany certyfikat powinien wyglądać w sposób analogiczny do przedstawionego na rysunku poniżej

19 Aplikacja umożliwia zarówno poszukiwanie nieruchomości pojedynczego dłużnika w sprawie, jak również wyszukiwanie nieruchomości dla dłużników w określonym zakresie spraw. W obu przypadkach postępowanie się różni. Poszukiwanie nieruchomości dłużnika w sprawie W celu przeprowadzenia poszukiwania nieruchomości dłużnika w sprawie należy przejść do okna zawierającego majątek dłużnika, jakim są nieruchomości ( Dłużnik zakładka Majątek zakładka Nieruchomości ). Dostępny w opisanym miejscu przycisk PD CBDKW umożliwia uruchomienie tego procesu

20 Po wciśnięciu przycisku otwarte zostanie okno zawierające element przeglądarki oraz dodatkowe przyciski. W przypadku pierwszego użycia funkcji w ramach jednego procesu aplikacji użytkownik zostanie poproszony o wybór certyfikatu klienta, który umożliwia dostęp do portalu. Wybór oraz zatwierdzenie certyfikatu spowoduje automatyczne przechodzenie przeglądarki pomiędzy poszczególnymi oknami wraz z automatycznym wypełnianiem poszczególnych kryteriów danymi pochodzącymi z okna rejestracji sprawy. W trakcie tego procesu mogą się pojawiać inne komunikaty związane z funkcjonowaniem przeglądarki, na które należy sukcesywnie odpowiadać. Ostatecznym efektem jest wyświetlenie w oknie przeglądarki listy nieruchomości dłużnika. Na tym etapie użytkownik ma możliwość działania w taki sam sposób, jakby uruchomił prawdziwą przeglądarkę może się cofać do kryteriów oraz je modyfikować lub wybierać nieruchomość z listy w celu określenia poprawnych wyników, które następnie zostaną zaczytane do bazy danych

21 Zapis wyników wyszukiwania następuje po wciśnięciu przycisku Dopisz w oknie. Rozpoczęta zostanie procedura zapisu danych do składników majątku dłużnika oraz pobieranie dokumentu PDF zawierającego aktualną księgę wieczystą (po potwierdzeniu na pytanie). Poprawne zakończenie procedury spowoduje wyświetlenie podglądu danych rejestrowanej nieruchomości oraz dokumentu PDF (po wciśnięciu przycisku Skanuj ). Wciśnięcie przycisku Zamknij powoduje zakończenie importu, a sterowanie wraca do okna z listą nieruchomości dłużnika. Operację można powtórzyć dla kolejnych nieruchomości, bądź zakończyć całą obsługę

22 Poszukiwanie nieruchomości dłużników w wielu sprawach Poszukiwanie nieruchomości dłużników jest również możliwe w sposób seryjny dla wielu spraw z wieloma dłużnikami. Dostęp do tej funkcji jest możliwy w module Repertorium menu Sprawa Lista spraw. Menu kontekstowe dostępne pod prawym przyciskiem myszy zawiera opcję Zapytania PD CBDKW, która dla spraw zaznaczonych na liście przeprowadza proces sprawdzenia nieruchomości. Proces ten wykonywany jest dla wszystkich dłużników w zaznaczonych sprawach. We wskazanych sprawach w pierwszej kolejności weryfikowana jest ilość posiadanych danych o dłużniku. Aby zapewnić wysoki poziom trafności oraz nie pobierać nadmiernych informacji o błędnych trafieniach (np. dla dłużnika Jana Kowalskiego) wymagane jest, aby dane rejestracyjne dłużnika zawierały: dla osoby fizycznej PESEL, imię ojca lub imię matki dla osoby prawnej REGON Jeżeli system odnajdzie nieruchomości dłużnika to aplikacja zakłada w historii sprawy czynność obcą o nazwie Odpowiedź z PD CBDKW oraz wiąże z nią dokument RTF z podstawowymi informacjami o odnalezionej nieruchomości. W tym przypadku nie są automatycznie rejestrowane nieruchomości w składnikach majątku dłużnika. Dodatkowo, jeżeli dla osoby fizycznej posiadającej wprowadzony numer PESEL nie odnaleziono nieruchomości, a w bazie zarejestrowane są dane dotyczące imienia matki i/lub ojca program wysyła drugie zapytanie zgodnie z tymi danymi. Związane jest to z faktem, iż dla starszych wpisów w księgach wieczystych może nie być odnotowana informacja o numerze PESEL. Na koniec każdej operacji wyświetlany jest raport z przetwarzania danych zawierający informacje o przebiegu operacji

23 Instrukcja obsługi modułu INPOST Import listy obsługiwanych kodów pocztowych W module Konfiguracja menu Słowniki Kody InPost została wprowadzona funkcja umożliwiająca zaimportowanie listy obsługiwanych adresów przy użyciu usług firmy INPOST. Rozpoczęcie procedury importu danych odbywa się po wciśnięciu przycisku Import umieszczonego w menu w lewej części ekranu. Pierwszym krokiem procesu jest określenie sposobu pobrania listy poprzez odpowiedź na wyświetlone na ekranie pytanie. Dostępne są dwie opcje: z pliku XML oraz bezpośrednio z Internetu. W przypadku aktualizacji z pliku XML należy dodatkowo wskazać lokalizację pliku na dysku. Niezależnie od sposobu zostanie rozpoczęty proces aktualizacji. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o postępie procesu. Konfiguracja Włączenie lub wyłączenie automatycznego ustawiania typu przesyłki na INPOST odbywa się w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja modułu Pisma. Opcja została umieszczona w grupie [ G ] Automatyczne oznaczanie przesyłek Przesyłki InPost i jest odpowiedzialna za włączenie lub wyłączenie funkcji. Konfiguracja wysokości opłat pobieranych z tytułu art dostępna jest w module Konfiguracja menu Opłaty, odsetki, średnie Opłaty pocztowe Opłata za przesyłkę

24 Użytkowanie oraz tryby działania Program przystosowano do dwóch trybów działania: automatycznym każdy generowany adresat jest automatycznie sprawdzany pod kątem dostępności usługi INPOST, a jeśli weryfikacja przejdzie pozytywnie ustawiany jest automatycznie typ listy jako INPZ (InPost ze zwrotką) ręcznym podczas zmiany typu adresata przeprowadzana jest weryfikacja dostępności usługi dla danego adresata Proces generowania korespondencji nie różni się niczym od standardowego postępowania. W przypadku ręcznego trybu działania program podczas zmiany typu przesyłki W trybie ręcznej obsługi InPost program podczas zmiany typu przesyłki na INP (przesyłka InPost) lub INPZ (przesyłka InPost ze zwrotką) sprawdzana jest możliwość dostarczenia jej przy użyciu firmy InPost. Jeśli adres jest obsługiwany, to aplikacja zezwoli na zmianę typu, jeśli nie - zostanie wyświetlony stosowny komunikat informujący o braku obsługi, a typ listy zostanie ustawiony na poprzedni

25 W trybie automatycznym program podczas generowania domyślnych adresatów przeprowadza operację sprawdzenia dostępności usługi dla utworzonych adresatów. Jeśli jest możliwa obsługa przez firmę InPost domyślnie zostanie ustawiony automatycznie typ listu jako INPZ (przesyłka InPost ze zwrotką). Dla wszystkich przesyłek naliczane są opłaty w wysokości zgodnej z ustawieniami w konfiguracji. Wysyłanie zapytań ZUS-EKS drogą elektroniczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych na witrynie Elektronicznego Urzędu Podawczego (www.eup.zus.pl) wprowadził niewielkie udogodnienie pozwalające na przesyłanie dokumentów elektronicznych z zapytaniami o ustalenie miejsca zatrudnienia dłużnika i prawa do otrzymywania renty/emerytury. Dla prawidłowej wymiany danych pomiędzy ZUS i kancelarią w oknie Konfiguracja Dane Urzędów Kancelaria komornicza należy podać adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kancelarii. Przygotowanie zapytań Pisma przygotowywane są w standardowy dostępny w aplikacji Komornik SQL sposób (ręcznie w sprawie lub z korespondencji seryjnej), a dopiero w późniejszym terminie przeprowadzana jest wysyłka. Dzięki temu nie ma konieczność wyposażania stacji w czytniki i karty kryptograficzne. Zasada działania jest oparta o znaną już z aplikacji procedurę: wszyscy pracownicy przygotowują pisma, a jeden z nich przeprowadza wysyłkę. Adresatem zapytania jest jeden z urzędów ZUS-EKS widocznych w oknie Konfiguracja Inne Urzędy ZUS- EKS. Dla poprawnej wysyłki zapytania trzeba zapewnić pełną zgodność nazwy jednostki terenowej ZUS (która jest adresatem) występującą w programie Komornik SQL oraz na liście jednostek, jaką posługuje się ZUS. Jeżeli nazwa lub adres będą się różnić, to mimo poprawnego wysłania przez witrynę EUP ZUS, zapytanie nie trafi do właściwego odbiorcy. Dla prawidłowej wysyłki należy: kierować zapytania tylko do oddziałów ZUS, a nie inspektoratów i biur terenowych w adresie oddziału (adresat ZUS-EKS) musi być podany prawidłowy kod pocztowy oddziału

26 Program Komornik SQL w oparciu o kod pocztowy doszukuje w wewnętrznej liście oddziałów ZUS (niewidocznej dla użytkownika) nazwy i adresu oddziału oczekiwanej przez ZUS i poprawia je w wysyłanych dokumentach XML. Wszystkie zapytania założone przez pracowników są widoczne w oknie Repertorium Pisma Formularze typ formularza ZUS-EKS. Należy zaznaczyć zapytania do wysyłki i przyciskiem Eksport zapisać je w katalogu na dysku twardym stacji. Nazwę katalogu ustalamy w oknie Konfiguracja Preferencje Konfiguracja katalogów w polu Katalog do eksportu do ZUS-EKS. W tej lokalizacji powstaje wiele dokumentów XML zawierających po jednym wniosku do ZUS. Na tym praca z programem Komornik SQL kończy się. Podpisywanie zapytań Następnie należy w oknie Eksploratora Plików zaznaczyć wszystkie dokumenty XML i prawym przyciskiem myszy zainicjować ich podpisywanie. ZUS przyjmuje jedynie dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym wystawionym przez Sigillum i Unizeto, który posiadają w swoim profilu informację uprawnieniach zawodowych komornika lub asesora. Krajowa Izba Rozliczeniowa (certyfikaty Szafir) nie podpisała umowy z KRK w tym zakresie i jej certyfikaty nie są honorowane. W zależności od użytej aplikacji podpisującej należy wybrać format podpisu otoczony dla programu Sigillum Sign

27 lub wewnętrzny dla programu procertum SmartSign

28 Jeżeli korzystamy z usługi trwałego PIN-u, to wystarczy jednokrotnie podać numer PIN, a program podpisujący wykorzysta go wielokrotnie aż do podpisania wszystkich wniosków. W wyniku tej operacji powstają zbiory z rozszerzeniem.xades, które wysyłamy do ZUS. Wysyłanie zapytań Należy uruchomić przeglądarkę internetową w wersji 32-bitowej tak, aby działały w niej aplety Javy. Podać adres do Elektronicznego Urzędu Podawczego ZUS i przejść do EUP (pierwsza opcja w oknie). Następnie wybrać Wysłanie podpisanego wniosku i przyciskiem Przeglądaj wybrać kolejny z listy wniosek, ponieważ funkcja zaznaczania wielu zbiorów w tym oknie wyboru nie działa! Po potwierdzeniu, treść kolejnego wniosku wyświetli się na ekranie, a w dolnym-prawym rogu okna dostępny będzie przycisk Wyślij. Po wysłaniu wniosku ponawiamy opisaną czynność dla następnego zbioru XADES. Jak widać na tym etapie nie jest konieczny dostęp do podpisu elektronicznego ani logowania do EUP ZUS. Pozostaje do wykonania jedynie żmudna typowo biurowa praca. Po przyjęciu wniosku, po około godzinie, Elektroniczny urząd podawczy ZUS przesyła na podany w zapytaniu adres kancelarii urzędowe potwierdzenie odbioru funkcjonujące podobnie jak, te otrzymywane podczas wysyłki deklaracji z Płatnika. ZUS nie odpowiada na zapytania komornicze w sposób elektroniczny i niezależnie od tego jaki sposób komunikacji zwrotnej wybierzemy otrzymamy dokument papierowy. Zawiadomienia o wpłacie

29 Moduł księgujący programu został dostosowany do wydruku zawiadomień o wpłacie wg następujących kryteriów: zakres pozycji w nowej formie na wydruku znajdą się wszystkie pozycje, które wynikają z podziału pojedynczej wpłaty do wielu spraw w określonym zakresie okres czasu na wydruku znajdą się wszystkie pozycje, które wynikają z podziału pojedynczej kwoty, które zostały zaksięgowane w określonym zakresie czasowym numer sprawy na wydruku znajdą się wszystkie pozycję, które wynikają z podziału pojedynczej kwoty, które zostały zaksięgowane w sprawie o określonej sygnaturze W związku z faktem, iż do tej pory nie były przechowywane informacji o fakcie pochodzenia wpłaty do pozycji KsP z jednej wpłaty (np. z jednej pozycji wyciągu bakowego) wymagane jest, uzupełnienie takich informacji. W tym celu przygotowana została funkcja przeznaczona do łączenie pozycji KsP oznaczająca je jako pochodzące z jednej wpłaty. Łączenie pozycji KsP Aby oznaczyć pozycje KsP jako pochodzące z jednej wpłaty należy je zaznaczyć na podglądzie Księgi Pieniężnej (moduł Księga Pieniężna menu Księgowanie Księga Pieniężna ) za pomocą klawisza <CTRL> lub <SHIFT> oraz lewego przycisku myszy. Następnie prawym przyciskiem mysz otwierane jest menu kontekstowe zawierające opcję Połącz oraz Odłącz. Wybranie pierwszej z nich spowoduje połączenie tych pozycji poprzez nadanie im indywidualnego kodu GUID widocznego w ostatniej kolumnie listy. Numer pozycji KsP, która została połączona zostanie dodatkowo podkreślony

30 Jeśli istnieje potrzeba dodania pojedynczej pozycji do już połączonych można to zrobić poprzez edycje kodu GUID w danych pozycji KsP (przycisk Opis ). W tym celu z jednej z już połączonych pozycji należy skopiować kod oraz wprowadzić go w tej, którą chcemy dołączyć do pozostałych

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo