Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji"

Transkrypt

1 m a j K o m o r n i k S Q L 79 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp Niniejszy artykuł rozpoczyna serię opracowań dotyczących zmian wprowadzanych do aplikacji Komornik SQL przez jej twórców. Zamierzenie jest proste opisać zmiany udostępniane przez producenta programu wraz z każdą jego aktualizacją, prezentując je w przystępnej formie graficznej ze szczegółowym ich opisem. Z praktyki wynika, iż załączany do aktualizacji plik zawierający listę zmian w formie dokumentu tekstowego jest bardzo rzadko czytany przez użytkowników aplikacji. Mam nadzieję, że artykuły prezentowane w niniejszym, prenumerowanym przez komorników sądowych branżowym wydawnictwie, będą czytane przez poszczególnych pracowników kancelarii, aby każdy z nich był w stanie zdobyć o aplikacji Komornik SQL jak najwięcej pożytecznych informacji, które mogą się przydać w codziennej pracy z programem. W końcu większość zmian w komorniku wprowadzanych jest właśnie na podstawie zgłoszeń pochodzących od jego użytkowników. Jako że jest to pierwszy artykuł z serii, postaram się przybliżyć zmiany wprowadzane do systemu na kilka wersji wstecz. W chwili obecnej aktualna wersja programu to Komornik SQL b (kompilacja z dnia 27 kwietnia 2011 r., godzina 16:39). Najnowsza aktualizacja zawiera przede wszystkim nową funkcjonalność związaną z komunikacją pomiędzy kancelarią komorniczą a systemem OGNIVO. Szczegóły obsługi tego modułu oraz proces uzyskania dostępu do systemu OGNIVO przez komornika sądowego zostały opisane w poprzednim numerze Nowej Currendy.

2 80 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Opis zmian przedstawię od wersji b i stopniowo będą przedstawiał kolejne wersje, aż do aktualnej. Kolejne odcinki artykułu będą się pojawiać w miarę udostępniania nowych wersji aplikacji. Komornik SQL b.1932 Obsługa bezpiecznych podpisów elektronicznych na załącznikach wiadomości Wprowadzona modyfikacja aplikacji umożliwia użytkownikom programu wysyłanie wiadomości wraz z załącznikami podpisanymi bezpiecznym podpisem elektronicznym. Pisząc o załącznikach, mam na myśli pisma lub formularze wygenerowane przez aplikację w formie plików PDF lub RTF, które są załączane do wiadomości poczty elektronicznej. Podstawowym warunkiem skorzystania z podpisów elektronicznych jest dodatkowa instalacja środowiska uruchomieniowego Microsoft.NET w wersji 3.5. Środowisko to można pobrać bezpłatnie ze stron firmy Microsoft. Dodatkowo po instalacji należy zarejestrować biblioteki poprzez wciśnięcie przycisku Rejestruj dla biblioteki narzędziowej oraz biblioteki do e-podpisu (moduł Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja inna). Rejestracja tych dodatków ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania podpisów elektronicznych w aplikacji. Trzeba pamiętać, iż rejestracja bibliotek wymaga uprawnień administracyjnych na danym stanowisku. Zatem program należy uruchomić na koncie z uprawnieniami administratora (dla Microsoft Windows XP) lub wybrać opcję Uruchom jako administrator (dla Microsoft Windows Vista oraz 7). W kolejnych wersjach może zaistnieć konieczność przerejestrowania tych bibliotek, w przypadku gdy zostaną w nich wprowadzone zmiany. W tym celu będzie trzeba najpierw je wyrejestrować (przycisk Wyrejestruj), a następnie ponownie zarejestrować (przycisk Rejestruj). Informacje o konieczności rejestracji bibliotek na nowo będą podawane w pliku ze zmianami do programu. Konfiguracja funkcji podpisywania załączników wiadomości może zostać dokonana w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja modułu Pisma.

3 m a j K o m o r n i k S Q L 81 Rys. 1. Konfiguracja modułu Pisma W tym miejscu znajdują się następujące opcje: podpisuj załączniki do wiadomości Włączenie tej funkcji spowoduje automatyczne podpisywanie generowanych pism oraz załączanie ich do wiadomości . Nie jest możliwa aktywacja funkcji w razie braku zarejestrowania bibliotek narzędziowej oraz do e-podpisu. W takim przypadku zostanie wyświetlony stosowny komunikat. wysyłaj również załącznik w formie niepodpisanej Zaznaczenie tego pola spowoduje załączanie do wiadomości pliku zawierającego zarówno załącznik podpisany, jak i niepodpisany. Funkcja dostępna tylko wówczas, gdy została włączona funkcja podpisuj załączniki do wiadomości . użyj funkcji multipodpisu Standardowo złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego wymaga, aby dla każdego z podpisywanych dokumentów fakt dokonania tej czynności został potwierdzony kodem PIN. Jednak w pewnych sytuacjach może to być dość czasochłonne. Np. podczas wysyłania korespondencji z modułu Korespondencja seryjna należałoby wielokrotnie podawać kod. Włączenie funkcji multipodpisu spowoduje zapamiętanie kodu dla całej operacji wysyłki

4 82 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a wszystkich przesyłek generowanych w ramach pojedynczej sesji korespondencji seryjnej. Funkcja dostępna tylko wówczas, gdy została włączona funkcja podpisuj załączniki do wiadomości . Rys. 2. Konfiguracja podpisywania załączników do wiadomości Wysyłka wiadomości wraz z podpisanymi dokumentami przebiega praktycznie automatycznie. Jednak, aby w ogóle pismo zostało wysłane w formie załącznika do wiadomości , należy pamiętać o tym, żeby podczas tworzenia korespondencji został wskazany typ przesyłki jako E oraz uczestnik będący adresatem miał wskazany adres w danych rejestracyjnych. Aby ustawić adres uczestnika, należy przejść do zakładki Informacje w oknie danych rejestracyjnych uczestnika. W przypadku gdy dane są edyto-

5 m a j K o m o r n i k S Q L 83 wane w oknie Dłużnik lub Wierzyciel, do wyświetlenia szczegółowych danych uczestnika służy przycisk Więcej. Rys. 3. Okno dłużnika/wierzyciela przejście do danych szczegółowych Rys. 4. Edycja adresu uczestnika

6 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Zmiana sposobu wysyłania seryjnego adnotacji do portalu e-sądu Dotychczas aplikacja Komornik SQL podczas wysyłania seryjnego adnotacji do portalu e-sądu, wysyłała wszystkie utworzone, lecz niewysłane adnotacje. Zmiana dotyczy sposobu wysyłania tych adnotacji. W chwili obecnej przed wysłaniem adnotacji do portalu należy wpierw zaznaczyć na liście spraw (moduł Repertorium menu Sprawa Lista spraw lub klawisz <CTRL + F3>) te pozycje, których wysyłka będzie dotyczyła. Rys. 5. Wysyłka adnotacji w wybranych sprawach Aplikacja sprawdzi, czy dla zaznaczonych spraw istnieją utworzone i niewysłane adnotacje. Jeśli takie pozycje zostaną odnalezione, to program przeprowadzi ich wysyłkę. Oczywiście, zmiana nie dotyczy wysyłki adnotacji o podjęciu

7 m a j K o m o r n i k S Q L 85 postępowania egzekucyjnego w wypadku przeprowadzenia jej w kreatorze, tuż po zaczytaniu spraw z portalu do bazy danych. W takim wypadku wysyłane są adnotacje we wszystkich sprawach, które zostały automatycznie zarejestrowane. Analogiczna zmiana została wprowadzona dla operacji weryfikacji statusu adnotacji. Można zweryfikować adnotacje tylko w wybranych sprawach. Wprowadzenie tych zmian miało na celu ułatwienie użytkownikowi odszukania sprawy, w której wystąpił błąd, np. została dodana adnotacja o podjęciu postępowania egzekucyjnego przez innego komornika sądowego, w związku ze skierowaniem przez wierzyciela wniosku do wielu kancelarii. W takiej sytuacji można przeprowadzać wysyłkę paczkami, np. po dziesięć spraw. W razie odnalezienia paczki, która powoduje błąd, przeszukujemy całą dziesiątkę, aż do odnalezienia poszukiwanej sprawy. Należy wtedy przeanalizować zaistniałą sytuację oraz wybrać odpowiedni sposób postępowania. Rozszerzenie kwitariusza o informacje dotyczącą kolejnego numeru Okno pozycji kwitariusza przychodowego (moduł Księgowanie menu Księgowanie Kwitariusze przychodowe) zostało rozszerzone o dodatkowe pole numer kwitu (ciągły). W tym polu można wprowadzać informację o kolejnym numerze kwitu w danym roku. Program nie proponuje żadnych wartości ze względu na fakt, iż numeracja nie musi być wyłącznie cyfrowa. Aplikacja dopuszcza wprowadzanie wszystkich wartości znakowych.

8 86 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 6. Pozycja kwitariusza przychodowego z dodatkowym polem Numer kwitu Identyczne pole zostało w sposób analogiczny wprowadzone na wydruku kwitu. Komornik SQL b Sortowanie wydruku zestawienia Sprawy ze skorowidza Wydruk zestawienia Sprawy ze skorowidza (moduł Repertorium menu Zestawienia Sprawy ze skorowidza) uzyskał możliwość sortowania po dwóch dodatkowych kolumnach data wpływu/zakończenia oraz ostatnia czynność/wpłata.

9 m a j K o m o r n i k S Q L 87 Rys. 7. Wydruk zestawienia Sprawy ze skorowidza W celu posortowania wydruku należy wcisnąć lewy przycisk myszy na nazwie wybranej kolumny. Ze względu na faktu, iż w jednej kolumnie znajdują się dwie wartości dodatkowe, znaczenie ma to, w którym miejscu kolumny zostanie wciśnięty przycisk. Np. wciśnięcie przycisku w miejscu, gdzie znajduje się napis Data wpływu, spowoduje sortowanie po dacie wpływu. Jednak jeśli przycisk zostanie wciśnięty w tej samej kolumnie, ale w miejscu znajdowania się napisu /zakończenia, wydruk zostanie posortowany w kolejności daty zakończenia.

10 88 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 8. Sortowanie wydruku zestawienia Sprawy ze skorowidza Podpisywanie większej liczby adnotacji wysyłanych do portalu e-sądu W tej wersji wprowadzono do programu funkcję multipodpisu dla adnotacji przekazywanych do e-sądu. Usługi portalu umożliwiające komunikację z aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak Komornik SQL, zezwalają na jednoczesne wysyłanie paczki, w której znajduje się maksymalnie 100 adnotacji. W związku z tym program dla większej liczby adnotacji tworzy takie paczki i dopiero je wysyła. Dotychczas kod PIN przechowywany był przez aplikację tylko dla pojedynczej paczki. Wprowadzona zmiana powoduje przechowywanie kodu PIN dla wszystkich podpisów elektronicznych w danej wysyłce, niezależnie od ilości paczek, które zostaną utworzone. Ręczna zmiana statusu adnotacji w sprawie (dla spraw pochodzących z e-sądu) Wprowadzona zmiana umożliwia użytkownikowi ręczne wprowadzenie zmiany statusu adnotacji w sprawie. Dotychczas status, czyli informacja o aktualnym stanie adnotacji (brak statusu utworzona, jednak niewysłana, W wysłana, P podpisana, A anulowana), nie mógł zostać zmieniony ręcznie. W chwili obecnej program umożliwia jego zmianę, np. w razie błędnego jej oznakowania. Aby zmienić status adnotacji, należy otworzyć sprawę (moduł Repertorium menu Sprawa Otwórz sprawę lub klawisz <F3>), przejść na zakładkę Adnotacje, a następnie za pomocą dwukrotnego wciśnięcia lewego przycisku myszy

11 m a j K o m o r n i k S Q L 89 na wybranej adnotacji otworzyć okna zawierające jej szczegóły. Okno można również otworzyć poprzez menu kontekstowe, wybierając opcję Zmień. Rys. 9. Lista adnotacji w sprawie Następnie w celu zmiany statusu należy rozwinąć liczbę dostępnych pozycji, wybrać jedną z nich oraz wcisnąć przycisk Zamknij w celu zapisania zmian. Rys. 10. Zmiana statusu adnotacji Opisaną tu funkcjonalność można wykorzystać np. do ponownej wysyłki adnotacji, która posiada status P (w takim wypadku program nie będzie jej

12 90 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a wysyłał). Zmiana na status pusty spowoduje, iż przeprowadzając seryjną wysyłkę, powyższa adnotacja zostanie również wysłana. Trzeba jednak zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania tej operacji. Powinna zostać wykonana tylko i wyłącznie dla błędnych wpisów w systemie. Skanowanie dokumentów w Terminarzu czynności terenowych W Terminarzu czynności terenowych (moduł Repertorium menu Zajęcia Terminarz terenowy) została dodana funkcja umożliwiająca zeskanowanie oraz podłączenie do pozycji dokumentu. Rys. 11. Uruchomienie modułu Terminarz czynności terenowych Dokument można zeskanować na dwa sposoby: wybierając pozycję na liście terminarza oraz wciskając przycisk Skanuj;

13 m a j K o m o r n i k S Q L 91 Rys. 12. Skanowanie dokumentu z listy Terminarza czynności terenowych otwierając pozycje do edycji (poprzez dwukrotne wciśnięcie lewego przycisku myszy na wybranej pozycji lub wskazując pozycję z listy oraz wciskając przycisk Zmień), a następnie wciskając przycisk Skanuj. Rys. 13. Skanowanie dokumentu z edycji pozycji Terminarza czynności terenowych

14 92 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Tak zeskanowany dokument, który poprawnie został podłączony do pozycji, będzie dostępny w historii sprawy oraz w module Skanowane dokumenty. Automatyczne ustawianie kursora w module Korespondencja seryjna Program został dostosowany w taki sposób, że po wprowadzeniu w module Korespondencja seryjna (moduł Repertorium menu Pisma Korespondencja lub klawisz <F6>) identyfikatora sprawy za pomocą czytnika kodów kreskowych, automatycznie wyszukuje pozycję na liście. Rys. 14. Automatyczne odszukanie sprawy w module Korespondencja seryjna Weryfikacja rejestracji zwrotki Podczas przeprowadzania operacji rejestracji zwrotek może zostać uaktywniona funkcja weryfikacji, czy dana zwrotka była wcześniej zarejestrowana. Można dzięki temu ustrzec się wielokrotnego naliczenia opłaty za zwrot przesyłki, w przypadku gdy adresat jej nie podjął. Aby program przeprowadzał kontrolę zwrotek, należy przed rozpoczęciem ich rejestracji zaznaczyć pole oznaczone Kontrola rejestracji zwrotek.

15 m a j K o m o r n i k S Q L 93 Rys. 15. Włączenie funkcji kontroli rejestracji zwrotek Od tej chwili każdorazowa próba rejestracji zwrotki zostanie poprzedzona przeprowadzeniem weryfikacji, czy operacja została wcześniej wykonana. Jeśli jest to pierwsza rejestracja zwrotki, operacja zostanie zakończona pomyślnie bez żadnych dodatkowych komunikatów. W przeciwnym razie program wyświetli komunikat informujący o błędzie, a użytkownik będzie miał możliwość wybrania, czy zwrotka ma być ponownie zarejestrowana, czy nie. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, oryginalne dane o powrocie zwrotki zostaną zastąpione aktualnie wprowadzanymi. Rys. 16. Komunikat ostrzegający o ponownej rejestracji zwrotki Komornik SQL b Pomijanie odpowiedzi wczytanych z portalu CEPiK Aplikacja Komornik SQL od pewnego czasu posiada funkcjonalność zaczytywania odpowiedzi uzyskanych w drodze elektronicznej z systemu informatycznego CEPiK (moduł Repertorium menu Pisma Formularze przycisk Importuj). Jednak odnotowane mogą być tylko odpowiedzi na jeden typ zapytania w przypadku gdy podawane są dane dłużnika, a system zwraca informację,

16 94 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a czy posiada on zarejestrowane pojazdy. Jeżeli w pliku zawarte są odpowiedzi na zapytanie, czyj jest pojazd o zadanym numerze rejestracyjnym, program takie wpisy pomija. Aby żadna z uzyskanych odpowiedzi nie została przypadkowo pominięta, program po załadowaniu pliku do modułu importu danych sprawdza, czy są tam takie wpisy. W razie ich odnalezienia automatycznie zostanie wyświetlony komunikat informujący o ich odnalezieniu oraz liczbie wystąpień. W takim wypadku informacje trzeba wprowadzić do systemu samodzielnie. Tryby pracy Kontrolki akt w terenie Kontrolka akt w terenie (moduł Repertorium menu Sprawa Akta w terenie) została rozszerzona o dwa dodatkowe tryby pracy dodawanie wpisu oraz usuwanie wpisu. Ponadto pozostał tryb domyślny, stosowany dotychczas. Nowe tryby działania zapewniają kontrolę nad tym, jaki jest obecnie stan danych akt w kontrolce. W trybie domyślnym program nie informuje, czy faktycznie sprawa została oznaczona jako zabrana w teren. Przeprowadza jedynie operację odwrotną do aktualnego stanu sprawy. Jeśli akta były oznaczone jako zabrane w teren, to aplikacja oznaczała akta jako zwrócone. I na odwrót. W pewnych sytuacjach mogło to stworzyć problemy. Zmiana trybu pracy następuje po wciśnięciu lewego przycisku myszy na obrazku symbolizującym aktualny tryb pracy. Rys. 17. Zmiana trybu pracy Kontrolki akt w terenie Podczas korzystania z nowego trybu dodawanie wpisu, jeśli użytkownik chce dodać do kontrolki sprawę, która tam się aktualnie znajduje, otrzyma odpowiedni komunikat informujący go o tym fakcie. W trybie usuwanie wpisu,

17 m a j K o m o r n i k S Q L 95 przy próbie odnotowania powrotu akt dla sprawy, której dokumenty nie zostały nigdzie zabrane, na ekranie zostanie również wyświetlony stosowny komunikat. Rys. 18. Komunikaty o błędach podczas pracy z Kontrolką akt w terenie Wyszczególnienie należności na karcie rozliczeniowej Wydruk karty rozliczeniowej (za podany okres czasu) został rozszerzony o informacje dotyczące spłacanych w danej pozycji księgowej należności. Aby wydruk zawierał powyższe informacje, należy w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja modułu Rejestracja zaznaczyć opcję Wyszczególnienie należności na karcie rozliczeniowej. Rys. 19. Ustawienia modułu Rejestracji

18 96 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 20. Uruchomienie funkcji wydruku spłat należności na karcie rozliczeniowej Rys. 21. Wydruk karty rozliczeniowej wraz z rozbiciem na poszczególne spłaty należności

19 m a j K o m o r n i k S Q L 97 Dodatkowo podsumowanie pozycji na karcie rozliczeniowej zawiera również informacje o sumie kwot przekazanych na spłaty poszczególnych należności. Drukowanie wybranych tytułów wykonawczych na karcie rozliczeniowej Wydruk karty rozliczeniowej został również rozszerzony o możliwość wyboru, które tytuły wykonawcze na niej się znajdą. Dotychczas istniała możliwość wskazania albo pierwszego tytułu, albo wszystkich. Żeby wskazać, które tytuły wykonawcze mają się znaleźć na wydruku, należy w oknie podglądu wydruku (okno Sprawa egzekucyjna przycisk Karta), w grupie funkcji Tytuły zaznaczyć opcję Wybr. Rys. 22. Wybór sposobu wyświetlania tytułów wykonawczych na karcie rozliczeniowej Automatycznie zostanie wyświetlone okno umożliwiające zaznaczenie interesujących pozycji. Użytkownik zaznacza w kolumnie V pozycje oraz potwierdza przyciskiem Zamknij.

20 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 23. Lista tytułów wykonawczych zarejestrowanych w sprawie egzekucyjnej Wydruk zostanie przebudowany wraz z nową listą tytułów wykonawczych. Ponowny wybór z listy możliwy jest po ponownym wciśnięciu przycisk Wybr. Sortowanie listy użytkowników aplikacji Lista użytkowników aplikacji, występująca w miejscach umożliwiających ich wybór, została delikatnie zmodyfikowana. W chwili obecnej lista jest sortowana alfabetycznie, jednak w pierwszej kolejności wyświetlani są użytkownicy posiadający aktywne uprawnienia. Na końcu wyświetlana jest lista pracowników z zawieszonymi uprawnieniami. Dodatkowo dane takich użytkowników obramowane są nawiasami kwadratowymi.

21 m a j K o m o r n i k S Q L 99 Rys. 24. Zmodyfikowana lista użytkowników programu Rozszerzona lista pozycji Terminarza czynności terenowych Powyższa zmiana rozszerza listę pozycji Terminarza czynności terenowych o informacje o wszystkich pracownikach wykonujących daną czynność (którzy zostali do niej przypisani). Rys. 25. Rozszerzona lista pozycji Terminarza czynności terenowych Wydruk ewidencji formularzy wraz z kodami kreskowymi przesyłek Dodano możliwość wydruku listy wygenerowanych formularzy wraz z kodami kreskowymi adresatów. Aby przygotować taki wydruk, należy uruchomić moduł Repertorium menu Pisma Formularze, a następnie wyszukać interesujące użytkownika pozycje za pomocą dostępnych filtrów oraz typów formularzy.

22 100 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 26. Uruchomienie okna zawierającego listę formularzy Przygotowanie wydruku następuje po wciśnięciu przycisku Wydruk oraz odpowiedzi na pytanie, czy wydruk ma zawierać również kody kreskowe adresatów pisma. Rys. 27. Przygotowanie wydruku listy formularzy

23 m a j K o m o r n i k S Q L 101 Rys. 28. Wybór listy z kodami kreskowymi Dane rejestracyjne dłużnika Wprowadzona zmiana wyciągnęła pole zawierające imię matki do głównego okna rejestracyjnego dłużnika w sprawie. Dotychczas, aby sprawdzić imię matki, należało wejść do powyższego okna, wcisnąć przycisk Więcej, a następnie wybrać zakładkę Dokument tożsamości. Teraz pole jest widoczne już w oknie głównym. Rys. 29. Dane rejestracyjne dłużnika pole Imię matki w oknie głównym Sortowanie zapisanej książki nadawczej, budowanej z odczytu kodów kreskowych Wprowadzona zmiana dotyczy zapisu książki nadawczej budowanej z odczytu kodów kreskowych. W obecnej wersji aplikacji zapisywana jest również kolejność, w jakiej pozycje zostały do niej dodane.

24 102 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Nowa zmienna w szablonach Dodano nową zmienną w szablonach pism. Zmienna oznakowana została jako jest_epu. Interpretowana jest w zależności od ustawienia w sprawie informacji o pochodzeniu sprawy z e-sądu. Aby oznaczyć sprawę taką informacją, należy w module Repertorium okno Sprawa egzekucyjna zakładka Inne, zaznaczyć opcję sprawa z e-sądu. Rys. 30. Informacje o pochodzeniu sprawy z e-sądu Wydruk formularzy do formatu PDF Okno z podglądem wydruku formularza rozszerzone zostało o dodatkowy przycisk PDF umożliwiający wyeksportowanie dokumentu do pliku w formacie PDF. Rys. 31. Eksport formularza do pliku w formacie PDF Korzystanie z tej funkcjonalności wymaga poprawnie skonfigurowanej drukarki PDF o nazwie Sybase DataWindow PS. Szczegóły instalacji drukarki znajdują się w plikach z opisem zmian do programu (w b. 1920) lub pod adresem ftp://serwis.currenda.pl/komorniksql/10_07_1920/komsql1007_1920.pdf.

25 m a j K o m o r n i k S Q L 103 Komornik SQL b Obecnie obowiązująca wersja aplikacji Komornik SQL wprowadza głównie zmianę dotyczącą funkcjonowania programu w zakresie komunikacji z systemem OGNIVO. Zostało to szczegółowo opisane w poprzednim wydaniu Nowej Currendy. Dodatkowo aktualizacja wprowadza jedną zmianę: Rozksięgowywanie zaliczki wierzyciela Podczas księgowania wpłat wierzyciela, program po odczytania danych sprawy sugeruje domyślne rozdysponowanie pieniędzy z poszczególnych sald zaliczek oraz kwoty wpłaty w kolejności: wydatki, opłaty stałe, opłata stosunkowa. Jeśli wprowadzona wpłata wraz z saldem zaliczek na wydatki wystarczy na zaspokojenie oczekiwanych wydatków, pozostała część wpłaty zostanie przekazana na następne w kolejności saldo saldo opłat stałych. Dla tego salda program zaproponuje rozchodowanie pozostałej wpłaty wraz z jego aktualną wysokością. Jeśli znów wpłata oraz aktualne saldo wystarczą na zaspokojenie oczekiwanych opłat stałych, to pozostała część wpłaty zostanie zaproponowana na rozchód z salda opłat stosunkowych. Do chwili obecnej program proponował rozchód całości oczekiwanych kosztów na wszystkich saldach, co zmuszało użytkownika do zerowania wartości rozchodu na poszczególnych saldach, które w danym momencie nie były brane pod uwagę. Łukasz Czarnecki

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.05 b. 1961.2 Sopot, 20 czerwca 2012 roku Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu: 1.2

Currenda EPO Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu: 1.2 Currenda EPO Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu: 1.2 Spis treści Currenda EPO Instrukcja Użytkownika - wersja dokumentu 1.2-15.04.2014 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2)

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) l i s t o pa d 2 0 1 0 K o m o r n i k S Q L 75 Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) Wstęp W poprzedniej części artykułu opisana została procedura uzyskania

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO

Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO Sopot 25-04-2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego

1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego 1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego Powiększono czcionkę w kolumnie krótka treść pisma nadesłanego w oknie repertorium. Obecnie czcionka jest jednakowa z czcionkami w innych

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji

Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji l i p i e c 2 0 1 1 K o m o r n i k S Q L 55 Komornik SQL przegląd zmian wprowadzonych w aplikacji Wstęp W tym miesiącu przygotowaliśmy kolejny artykuł opisujący zmiany wprowadzone w systemie Komornik

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna Wnioski wieczystoksięgowe

Kancelaria Notarialna Wnioski wieczystoksięgowe Kancelaria Notarialna 2 1 Kancelaria Notarialna - Elektroniczne Wniski Wieczystoksięgowe Wstęp Instrukcja dotyczy rejestrowania w programie Kancelaria Notarialna czynności notarialnych będących wnioskiem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji Marcin Jabłoński Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji Zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa sąd w trakcie wykonywania czynności może wydawać komornikowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

1. Swor generacja pliku xml znacznik , 2. Sprawa zakładka Wierzytelności sortowanie pozycji

1. Swor generacja pliku xml znacznik <strona nazwisko>, <opis> 2. Sprawa zakładka Wierzytelności sortowanie pozycji 1. Swor generacja pliku xml znacznik , Poprawiono zakładanie znacznika dla dłużnika w sprawie oraz generowanie danych dla znacznika , który zawiera teraz

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dotyczące modyfikacji w oprogramowaniu Biura Podawczego dla Sądów Apelacyjnych pod kątem integracji z systemem Elektronicznego

Materiały szkoleniowe dotyczące modyfikacji w oprogramowaniu Biura Podawczego dla Sądów Apelacyjnych pod kątem integracji z systemem Elektronicznego Materiały szkoleniowe dotyczące modyfikacji w oprogramowaniu Biura Podawczego dla Sądów Apelacyjnych pod kątem integracji z systemem Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) Spis treści I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

3. Poprawiono wyświetlanie danych w kolumnach 18-21 na wydruku wykazu Wzaw. 5. Wydruk wykazu "Wo" został dostosowany do obowiązującego wzoru.

3. Poprawiono wyświetlanie danych w kolumnach 18-21 na wydruku wykazu Wzaw. 5. Wydruk wykazu Wo został dostosowany do obowiązującego wzoru. 1. Poprawiono działanie funkcjonalności anulowania rejestracji sprawy dla opcji konfiguracyjnej nr 21 tryb z godności z ustawą o rachunkowości ustawionej na 1. 2. Poprawiono wydruk wykazu D. 3. Poprawiono

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT KOMORNIKA INSTRUKCJA

ASYSTENT KOMORNIKA INSTRUKCJA ASYSTENT KOMORNIKA INSTRUKCJA I. Formularz logowania II. Menu 2 2 III. Terminarz 3 III.1 Lista zdarzeń 3 III.2 Widok miesiąca 3 III.3 Filtry 4 III.4 Dodawanie i edycja zdarzeń 4 III.4.1 Definiowanie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJONALNOŚCI

NOWE FUNKCJONALNOŚCI NOWE FUNKCJONALNOŚCI I. ELEKTRONICZNY NADAWCA Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej (https://e-nadawca.pocztapolska.pl/). Bezpośrednia wysyłka korespondencji do Elektronicznego Systemu Poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Spis treści Wstęp... 2 Usunięcie nieaktualnego certyfikatu PROD-NPI z systemu operacyjnego komputera...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 Spis treści 1. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 3 2. KONFIGURACJA USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lista raportów do NFZ

Rys. 1. Lista raportów do NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku Nabór Przedszkola Jak wprowadzić dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola? W aplikacji Nabór Przedszkola listę dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola można utworzyć poprzez: 1. wybranie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo