USTAWA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ EUROPY I IZRAELA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ EUROPY I IZRAELA"

Transkrypt

1 USTAWA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ EUROPY I IZRAELA RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, Warszawa, Polska Tel: 48 (0) Fax: 48 (0)

2 1. OŚWIADCZENIE WSTEPNE Polityka RGIS Holdings LLC oraz jej spółek zależnych ("RGIS" lub "Spółka") jest prowadzenie działalności w skali globalnej etycznie i zgodnie z przepisami USA, Europy oraz obowiązującymi przepisami zagranicznymi. Dokument ten określa politykę RGIS przeciwko korupcji i przekupstwa ("Ustawa Polityki Antykorupcyjnej"). Zastosowanie sie do tej ustawy jest obowiązkowe. Zasady obowiazuja wszystkich czlonkow personelu kierowniczego Spolki, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli oraz wszystkich osób zatrudnianych (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz Spółki, w tym pracownikow Spolek powiazanych, zależnych, lub innych kontrolowanych przez Spolke, agencje pracy tymczasowej, pracownikow nie pracujacych, lecz dzialajacych w imieniu Spółki, osob zatrudnianych na podstawie umów, niezależnie od ich lokalizacji (łącznie "Firma Personel"). Spółka nie upoważni lub nie będzie tolerować żadnych praktyk biznesowych, które nie są zgodne z tą ustawą. 2. CEL Niniejsza Ustawa Polityki Antykorupcyjnej określa normy etyczne i praktyki postępowania, które należy przestrzegac w zwiazku z pewnymi transakcjami, takimi jak otrzymywanie korzyści finansowych lub innych, w tym pieniędzy, prezentów, posiłków, podróży, noclegów, rozrywek i tym podobnych, składek charytatywnych i politycznych. Transakcje te muszą być zgodne z przepisami o zwalczaniu przekupstwa z całego świata, w tym U.S. Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ") i UK Bribery Act (" BA "), które są właściwe dla spółki i wszystkich spółek personelu. Dla FCPA i BA i praw innych krajów, które podpisały OECD Convention Against Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions staje się przestępstwem wreczanie rzeczy wartościowych w celu zabezpieczenia niedozwolonej korzyści. Wedlug tych praw, w tym praw FCPA i BA, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mogą być oskarżone o przestępstwo, niezależnie czy przekupstwo lub korupcja miała miejsce w kraju lub w innej części świata. Podczas gdy U.S. "FCPA" odnosi się tylko do przekupstwa urzędników spoza USA, "BA" Wielkiej Brytanii jest szerszy i może również odnosić się do kontaktów z klientami i dostawcami (patrz poniżej). Poniżej również określone są przez nas szczegółowo przepisy Stanów Zjednoczonych "FCPA" i Wielkiej Brytanii "BA", ponieważ są one jednym z najsurowszych norm, jakie obowiązują w Europie i nie ma możliwości, aby ustalić odpowiednie przepisy prawne osobno dla każdego kraju. Jeśli chcą Państwo zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju można to znaleźć w wykazie A na końcu tego dokumentu. 3. ZASTOSOWANIE Ustawa ta obejmuje wszystkie transakcje przeprowadzone przez Spółkę i pracowników Spólki na całym świecie. - 2

3 A. Oczekiwania od kierowników/ menedżerów firm: Jako kierownik firmy, należy: Upewnić się, że wszyscy nadzorowani przez Ciebie pracownicy rozumieją ich zobowiązania i procedury wynikające z tej ustawy, Stworzyc warunki, które umożliwia i zachęca pracowników do wnoszenia obaw; Nigdy nie wymagać - bezpośrednio lub pośrednio - osiągnięcia wyników gospodarczych za wszelką cenę od pracownikow Spólki, zwłaszcza kosztem etycznych zobowiązań wynikających z polityki antykorupcyjnej lub prawa; Analizować fakty, zależności, sytuacje, wnioski lub inne kwestie dotyczących istniejących lub przyszłych transakcji które wskazują na możliwe niezgodności z przepisami ("Red Flags") i które wywołują obawy związane z korupcją oraz zatrzymać i zgłosić naruszenie polityki antykorupcyjnej i prawa przez pracowników Spólki, która nadzorujesz Reagowac, w stosownych przypadkach, na pytania i wątpliwości związane z polityka antykorupcyjna, lub skierować pracowników do innej strony firmy, w tym naszego Biura Doradztwa wewnetrznego na Europe, pod numerem lub poczta elektroniczna na adres B. Sytuacje wiążące się z przekupstwem i korupcją Problemy Łapownictwa lub korupcji mogą dotyczyczyć wielu różnych sytuacji i działań, w tym na przykład: zapewnianie podróży, noclegów, posiłków, rozrywek lub tym podobnych korzyści krajowym lub zagranicznym urzędnikom lub stronom, z którymi Spółka prowadzi lub może prowadzić działalność gospodarczą; wręczanie prezentów, bezpośrednio lub pośrednio, krajowym lub zagranicznym urzędnikom lub stronom, z którymi Spółka prowadzi lub może prowadzić działalność gospodarczą; dokonywanie wpłat na rzecz krajowych lub zagranicznych urzędników, partii politycznych lub kandydatów politycznych; zapewnianie składek na cele charytatywne i programy społeczne; współpraca z organami rządu do uzyskania licencji, zezwoleń lub innych praw; szukanie i realizacja zamówień publicznych; zatrudnianie urzędników krajowych lub zagranicznych; ułatwieniach płatności, oraz angażowanie partnera joint venture, filii, dystrybutorów, agentów, doradców lub innych stron trzecich działających w imieniu Spółki do pomocy w powyższych działaniach. Jak pokazuje powyższa lista, kwestie etyki i korupcji obejmują wiele działań i sytuacji. W związku z tym, pracownicy Spółki muszą być uświadomieni i działać zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z FCPA, BA, praw pokrewnych, niniejszej Ustawy Polityki Antykorupcyjnej oraz wszelkich procedur walki z korupcją we wszystkich aspektach swojej pracy. - 3

4 Obowiązkiem jest zrozumieć, czy potencjalny sposób działania może mieć znacenie korupcyjne. W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym Biurem Doradztwa Wewnętrznego na Europę (Elise Cordier) pod numerem telefonu lub przez pocztę elektroniczną Jak zostanie wyjaśnione bardziej szczegółowo w dalszej części tej Ustawy, Spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za działania osób trzecich, jeżeli są one zaangażowane w praktyki korupcyjne. W związku z tym pracownicy Spółki muszą przeprowadzać tzw. analizę due diligence (Należyta Staranność) wszystkich stron trzecich przed ich zaangażowaniem. Pracownicy Spółki nie muszą przyjąć/ zaangażwać osoby trzeciej, jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że osoba trzecia może próbować dokonać płatności do zagranicznego urzędników. Wszystkie strony trzecie zaangażowane przez Spółkę muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie polityki antykorupcyjnej. Pracownicy Spółki powinni być świadomi, że ryzyko korupcji lub przekupstwo jest większe w niektórych częściach świata. Podczas gdy Pracownicy powinni być nastawieni na poszukiwania czerwonych flag tam gdzie są zatrudnieni muszą być szczególnie świadomi ryzyka w krajach, gdzie korupcja jest wyjątkowo częsta. IV. FCPA A. Przepisy o zwalczaniu przekupstwa FCPA zakazuje oferowania lub dokonywania płatności, lub oferowania jakichkolwiek rzeczy wartościowych, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek przedstawicielom spoza USA dla uzyskania lub utrzymania działalności gospodarczej, lub innej nienależnej korzyści. W momencie składania oferty, płatności lub prezent ma na celu: wpływ na pożądądane działanie; wywołanie aktu niezgodnego z prawem; spowodowanie, że osoba powstrzyma się od działania powodującego naruszenie prawa; zagwarantowanie korzyści, lub wpływ na decyzję rządu lub środek rządu. Jak wskazano, FCPA nie tylko zakazuje płatności w gotówce, ale rowniez zakazuje jakichkolwiek przelewów, zezwoleń lub obiecywania "czegokolwiek wartościowego." Wyrażenie to jest bardzo szeroko stosowane w FCPA i może obejmować: udziały w spółce, dywidendy, opcje, obietnice zatrudnienia, korzystne na warunkach pożyczki, ubezpieczenia, rzeczy majątkowe, takie jak pojazdy lub wyposażenia, nieruchomości w tym budynki lub tereny, datki charytatywne,podróże, noclegi, posiłki, lub rozrywki. Co ważne, zgodnie z ustawą, nie ma progu pieniężnego. W zależności od okoliczności płatności jakiejkolwiek kwoty można uznać za łapówki. Dla ułatwienia termin "płatności" obejmuje "wszystko co jest w cenie". Definicja przedstawiciela publicznego spoza USA jest także szeroka. Departament Sprawiedliwości podkreśla, że to pojecie stosowane przez FCPA, może obejmować, między innymi, - 4

5 pracownika agencji rządowej lub organu legislacyjnego; pracownika przedsiębiorstw państwowych lub kontrolowanych lub pracownika międzynarodowych publicznych organizacji, takich jak ONZ czy Banku Światowego. FCPA zakazuje również dawania łapówek na rzecz partii politycznych, urzędników i kandydatów na urząd polityczny. Mając to na uwadze, niniejsza Ustawa Polityki Antykorupcyjnej przyjmuje następującą definicję przedstawiciela publicznego spoza USA: (i) każdy oficer, agent lub pracownik rzadu, departamenu, agencji lub przedstawicielstwa spoza USA, w tym, w całości lub większości przedsiębiorstw-państwowych lub kontrolowanych; (ii) każdy oficer, agent lub pracownik jakiejkolwiek publicznej organizacji międzynarodowej, takiej jak ONZ czy Bank Światowy; (iii) każdą osobę działającą w charakterze urzędowym dla/lub w imieniu rzadu, departamentu, agencji, przedsiebiorstw lub publicznych organizacji międzynarodowych, nawet jeśli ta osoba nie jest zatrudniona bezpośrednio przez rząd lub publiczne organizacje międzynarodowe; (iv) kazda Partie polityczna spoza USA; (v) każdego urzędnika Partii politycznej spoza USA; (vi) każdy kandydat na biuro polityczne spos USA; (vii) dzieci, małżonka, lub inni bliscy krewni jednej z osób wymienionych powyżej, lub (viii) wszelkie inne osoby, jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba będzie lub może zaoferowac lub obietnicac jakiekolwiek płatności z naruszeniem odpowiednich przepisów antykorupcyjnych, ustawowych i wykonawczych, w tym FCPA. Obowiązkiem kazdego jest zrozumieć, czy te osoby, z którymi współdziałaja są przedstawicielami publicznymi spoza USA. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z naszym Biurem Doradztwa Wewnętrznego, Elise Cordier, pod numerem lub przez poczte elektroniczna . Podsumowujac, żaden z pracownikow Spółki nie może nic zaoferować przedstawicielowi publicznemu spoza USA w zamian za korzystne traktowanie. Pracownicy Spółki muszą zastosować się do niniejszej Ustawy Polityki Antykorupcyjnej przed oferowaniem lub świadczeniem innych korzyści dla przedstawiciela publicznego spoza USA. B. Osoby trzecie Spółka może być odpowiedzialna za płatności dokonane przez osoby trzecie (np. agentów, doradców, dystrybutorów lub podwykonawców) do przedstawicieli publicznych spoza USA. Pracownicy Spółki nie mogą świadczyć płatności dla amerykańskich urzędników publicznych pośrednio przez osoby trzecie. W związku z tym pracownicy Spółki muszą przeprowadzać tzw. analizę due diligence (Należyta Staranność) wszystkich stron trzecich przed ich zaangażowaniem. Pracownicy Spółki nie muszą przyjąć/ zaangażwać osoby trzeciej, jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że osoba trzecia może próbować dokonać płatności do zagranicznego urzędników. Wszystkie strony trzecie zaangażowane przez Spółkę muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie polityki antykorupcyjnej. C. Przepisy księgowe - 5

6 FCPA wymaga od spółek publicznych zarejestrowanych na Giełdzie Papierow Wartosciowych USA na przestrzeganie wszystkich zasad rachunkowości zgodnie z Securities and Exchange Commission (SEC). FCPA zabrania fałszowania ksiąg i dokumentów, które musza być utrzymywane przez spółki publiczne,tworzenia jakichkolwiek fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczen jak tez zaniechania istotnych faktów do księgowych lub biegłych rewidentów w związku z przygotowaniem niezbędnych dokumentów. Podczas gdy spółka nie jest spółką akcyjną, obowiazkiem Spółki jest wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej księgowości w oparciu o rzetelne zasady rachunkowości. Wszystkie przewidziane płatności, zgodnie z niniejszą ustawą polityki antykorupcyjnej, oraz wszelkie procedury muszą być aktualne i prawidłowo ujęte w księgach Spółki i jej archiwach. Wszystkie prace muszą zawierać uzasadnione szczegóły tak, aby zapisy księgowe były odzwierciedleniem transakcji. Wszystkie transakcje finansowe muszą nastąpić tylko za zezwoleniem kierownictwa Spółki, oraz muszą byc rejestrowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, a także być okresowo kontrolowane, aby wykryć i skorygować ewentualne nieprawidłowości, błędy i pominięcia w rachunkowości. Spółka nie będzie tolerować fałszywych, wprowadzających w błąd, niedokładnych i wpisów w księgach Spółki i archiwach. Fałszowanie zapisow księgowych będzie przedmiotem poważnych postępowań dyscyplinarnych, które mogą doprowadzić do zwolnienia. D. Kary Osoby, które naruszają antykorupcyjne przepisy FCPA moga podlegać odpowiedzialności karnej. Naruszenia prawa podlegaja karze grzywny do dolarów USA za naruszenie, pozbawienie wolności na okres do pięciu lat za naruszenie, lub obie. Sankcje cywilne mogą byc również brane pod uwage. Za indywidualne naruszenia mogą grozic wysokie grzywny lub inne kary. V. UK BRIBERY ACT ("BA") A. Przepisy o zwalczaniu przekupstwa UK Bribery Act 2010 otrzymał sankcję królewską w dniu 8 kwietnia 2010 r. i prawdopodobnie wejdzie w życie pod koniec 2010 roku. BA zakazuje zarówno oferowania jak i przekazywania korzyści finansowych lub innych z zamiarem nakłonienia innej osoby do wykonywania określonych funkcji lub niewlasciwej działalności lub wynagrodzenie tej osoby w tym zakresie. BA zakazuje również otrzymywania korzyści finansowej lub innej korzyści w wyniku ktorej funkcje lub działania będę wykonane "niewłaściwie". Podobnie jak FCPA, BA nie tylko zakazuje płatności w gotówce, raczej zakazuje udzielania lub otrzymywania korzyści lub obiecywania takiej możliwości. W odniesieniu do FCPA przykłady tego, co może stanowić korzysc są podobne do tych wymienionych powyzej (patrz str. 3). Podobnie jak FCPA nie ma progu pieniężnego. Płatności jakiejkolwiek kwoty można uznać za łapówki w zależności od okoliczności. - 6

7 W pewnych okolicznościach nawet niektóre rodzaje prawidlowego prowadzenia działalności gospodarczej mogą być uznane za przekupstwo zgodnie z BA. Pracownicy powinni zatem być ostrożni w przypadku świadczenia lub przyjmowania jakiejkolwiek darowizny, premii czy propozycji rozrywki. Należy również rozwazyc, czy rozsądny obywatel uważa dar, napiwek czy rozrywke, o których mowa za niewłaściwe. W razie wątpliwości, czy prezent, napiwek lub szczególna forma rozrywki jest stosowna należy skontaktować się z naszym Biurem Doradztwa wewnetrznego na Europe, Elise Cordier, pod numerem lub przez poczte elektroniczna po porade. BA zakazuje również przekupstwa przedstawicieli publicznych spoza Wielkiej Brytanii. Zgodnie z BA przekupstwo takiego przedstawiciela ma miejsce wtedy, gdy jest oferowana lub otrzymywana pomoc finansowa lub inne korzyści, zamiarem wywarcia wpływu na przedstawiciela publicznego do uzyskania lub utrzymania działalności. B. Firmowe przestępstwo kryminalne Organizacje komercyjne mogą być również posądzone o przestępstwo na mocy BA, jeśli osoba związana z tą organizacją przekupuje inną w zamiar za uzyskanie lub utrzymanie przewagi firmy oraz firma ta nie może wykazać, że posiada odpowiednie procedury w celu uniknięcia płacenia łapówek. Organizacji handlowa poniesie odpowiedzialnośc na podstawie tego przepisu, za czyny nie tylko swoich pracowników, ale także przedstawicieli, spółek zależnych i zewnętrznych stron trzecich, jak i podwykonawców. Spółka może zostać posądzona w przypadku gdy łapówka jest oferowana stronie trzeciej w celu uzyskania korzyści dla organizacji. W takim przypadku, spółka może być winna popełnienia przestępstwa, nawet jeśli nikt w firmie wiedział o korupcji. C. Strony trzecie Tak jak w FCPA, Spółki może być odpowiedzialna za działania osób trzecich (np. agentów, doradców, dystrybutorów lub podwykonawców). D. Zakres geograficzny BA BA zakazuje aktów korupcji zarówno w Wielkiej Brytanii jak i innych krajach. Przestępstwo popełnione zostanie w Wielkiej Brytanii jesli wszystkie elementy przekupstwa / korupcji maja miejsce w Wielkiej Brytanii. Akty korupcji popełnione poza granicami Wielkiej Brytanii mogą również podlegac BA. Dodatkowo, firmowe przestepstwo kryminalne będzie miało zastosowanie do organizacji komercyjnych, których siedziby znajduja się w Wielkiej Brytanii (niezależnie od tego, czy łapówki są wypłacane w związku z ta działalnościa gospodarcza czy nie). E. Odpowiedzialność członków zarządu spółki - 7

8 Jeżeli Spółka popełnia przestępstwo zgodnie z niniejszą ustawą,oficerowie wyższego szczebla Spółki moga być osobiście odpowiedzialni na mocy prawa karnego, jeśli przestępstwo zostało dokonane za ich zgodą lub porozumieniem. F. Kary Osoby, które indywidualnie naruszają przepisy antykorupcyjne BA moga podlegać odpowiedzialności karnej. Naruszenia podlegaja nieograniczonej karze grzywny w odniesieniu do każdego naruszenia, pozbawienia wolności na okres do dziesięciu lat lub obu. Indywidualne naruszenia prawa mogą narazic Spolke na wysokie grzywny i inne kary. VI. ZGODNOŚĆ STRUKTURY WEWNĘTRZNEJ A. Specjalista ds. Zgodnosci Jako pracownik RGIS, odpowiedzialny za prowadzenie spraw zwykłego zarządu oraz nadzór nad niniejsza ustawa polityki antykorupcyjnej, Nasze Biuro Doradztwa Wewnetrznego na Europe, powinnyobyć głównym punktem kontaktowym dla pracownikow Spolki który dotyczy zgodności. Prosimy o kontakt z jej gdyby masz pytania w odniesieniu do polityki antykorupcyjnej. B. Obowiązki personelu Pracownicy spółki powinni uważać na czerwone flagi i niezwłocznie zgłaszać wszelkie obawy dotyczące ewentualnych naruszeń niniejszej ustawy polityki antykorupcyjnej. Spółka traktuje wszelkie doniesienia o potencjalnych uchybieniach poważnie. Wszelkie sprawozdania będą niezwłocznie zbadane dla ustalenia, czy naruszenie polityki antykorupcyjnej lub prawa mialo miejsce, oraz podejmie zostana niezbędne działania zaradcze. Osoba poproszona o udział w dochodzeniu musi w pełni współpracować i odpowiadac na wszystkie pytania szczerze. Rzetelny raport pracownika lub udział w dochodzeniu nie mogą być podstawą do negatywnego działania na rzecz zatrudnienia. Ponadto personel firmy spełniać następujące obowiązki: brac udział w sesjach szkoleniowych w odniesieniu do niniejszej polityki antykorupcyjnej i stosowania FCPA i BA. podejmowac niezbędne kroki dla upewnienia się, że każda strona działająca w imieniu Spółki rozumie zasady i znaczenie niniejszej ustawy polityki antykorupcyjnej. utrzymanie aktualnych, dokładnych i kompletnych zapisow wszystkich wydatków z funduszy Spółki. znajomość i przestrzeganie polityki innych firm i agencji rządowych, z którymi spółka prowadzi działalność. - 8

9 ZALACZNIK A FRANCJA Przepisy Rozne francuskiego Kodeksu Karnego (cześc legislacyjna) w tym artykuly: , , 433-1, 433-2, do oraz NIEMCY Niemiecki Kodeks Karny sekcje 299, , Ustawa o Regulacji Przestepczosci, Ustawa o Zwalczaniu Przestepczosci u zagranicznych przedstawicieli publicznych w międzynarodowych transakcjac biznesowych (OECD Anti-Bribery Convention), Protokol z dnia 27 września 1996 r. oraz 370 niemieckiego Kodeksu Podatkowego. WLOCHY Ta dziedzine reguluje Dekret 231/2001, mocą ustawy 8 giugno 2001 r., nr 231. POLSKA Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz 708) Centralne Biuro Antykorupcyjne, ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz 553) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł do transakcji finansowych (Dz. U. Nr 116, poz 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz 641) Najwyższa Izba Kontroli ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz 1701) Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz 1661) HISZPANIA Zbrodne przeciwko administracji publicznej (art. nr z hiszpańskiego Kodeksu Karnego) Przekupstwa (nr ) Negocjacje i zabronione działania prowadzone przez urzędników administracji państwowej oraz nadużycia w ich funkcji, art nr ; Przestępstwa korupcjne międzynarodowego rynku handlu towarowego, artykuł nr 445. BELGIA Ustawa o zapobieganiu przekupstwa 1999, sekcje , s504bis i s504ter belgijskiego Kodeksu Karnego. IRLANDIA Zapobieganie Korupcji (poprawka) Act 2001 oraz Wymiar Sprawiedliwości (Ustawa o Nadużyciach i Przestępstwach Finansowych) 2001 roku. IZRAEL Główna ustawa regulujaca akty przestępstwa, przekupstwa i korupcji jest Prawo Represyjne Izraela z 1977 roku (w szczególności sekcje ), oraz Ustawa o zakazie Falszowania pieniędzy, Ponadto Prawa Spółki, 1999 oraz Ustawy o Papierach Wartościowych z 1968 r. wprowadzaja pewne ograniczenia, lub zawieraja niektóre przepisy, które mają na celu zapobieganie bezprawnym świadczeniom lub pomocy udzielonej kierownictwu lub członkom organów zarządzających Spółki. Również w sektorze publicznym można znalezc dodatkowe przepisy np. Prawie o administracji publicznej z 1979 r., który wymaga od urzędników przekazania jakichkolwiek otrzymanych darowizn dla państwa. WIELKA BRYTANIA BA 2010 Linki do przepisów wymienionych powyżej, można znaleźć na stronie internetowej: - 9

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wprowadzenie do antykorupcyjności 5 2. Streszczenie 7 3. Podstawowe wymagania 8 4. Oczekiwane zachowania 8 4.1 Kluczowe zasady 8 4.2 Definicja

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8 Spis treści 1. Kontekst polityki... 2 1.1 Cel...2 1.2 Zakres...2 1.3 Definicje...3 1.4 Powiązanie z innymi politykami i przepisami lokalnymi...3 2. Założenia polityki... 4 2.1 Role i obowiązki...4 2.2

Bardziej szczegółowo

Przegląd działań w ramach przeciwdziałania korupcji. Podręcznik szkoleniowy dla firm prowadzących interesy z firmą Abbott

Przegląd działań w ramach przeciwdziałania korupcji. Podręcznik szkoleniowy dla firm prowadzących interesy z firmą Abbott Przegląd działań w ramach przeciwdziałania korupcji Podręcznik szkoleniowy dla firm prowadzących interesy z firmą Abbott Cel Firma Abbott zobowiązana jest do prowadzenia działalności w sposób etyczny i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Polityka Antykorupcyjna ADP Najczęściej zadawane pytania

Polityka Antykorupcyjna ADP Najczęściej zadawane pytania Polityka Antykorupcyjna ADP Najczęściej zadawane pytania OCHRONA TAJEMNICY ZAWODOWEJ W RELACJACH POMIĘDZY PRAWNIKIEM A KLIENTEM Niniejszy dokument zawiera pytania, które mogą pojawić się przy zaznajamianiu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA STANDARDOWA

PROCEDURA STANDARDOWA WERSJA: 02 STR.: 1 z 10 Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy Kennametal Inc. i/lub jej spółek zależnych. Mogą one zawierać dane o patentach, tajemnice handlowe lub dane

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0,

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0, Uchwała Nr 52/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/stop-korupcji/profilaktyka-korupcyjna/2905,przydatne-defini cje.html Wygenerowano: Wtorek, 14 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 1. Wstęp Nasza firma ceni sobie swoją reputację oraz dąży do utrzymywania najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Nadużycia finansowe można zgłaszać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r.

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. 1 Wprowadzenie Zasady przeciwdziałania korupcji W ramach naszego ogólnoświatowego zobowiązania do szczerości, uczciwości oraz

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011 Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011 Podsumowanie wyników Maj 2011 Metodyka badania W dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2011 roku nasi ankieterzy przeprowadzili łącznie 2.365 wywiadów - telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji Firma Goodyear nie zamierza uzyskiwać korzyści handlowych poprzez oferowanie lub przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

Biznes na polu minowym?

Biznes na polu minowym? Biznes na polu minowym? Nadużycia w czasach zwiększonego ryzyka Badanie Nadużyć Gospodarczych Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka (EMEIA) Maj 2013 Sposób badania i profil uczestników Między listopadem

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group

Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group Grupa Royal Mail stosuje politykę zerowej tolerancji dla zjawisk przekupstwa i korupcji. Niniejsza polityka wyznacza standardy postępowania,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA antykorupcyjna

POLITYKA antykorupcyjna POLITYKA antykorupcyjna I. Wprowadzanie Affinia Group Inc., jej podmioty zależne i stowarzyszone, bezpośrednio i pośrednio, (dalej łącznie zwane "Affinia") w sposób zaangażowany dążą do dynamicznego i

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA. Konferencję Antykorupcyjną dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA. Konferencję Antykorupcyjną dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 1 2 INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Konferencję Antykorupcyjną dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA PPG

GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA PPG Jako pracownik firmy PPG, jesteś zobowiązany/a przeczytać i przestrzegać globalnej polityki antykorupcyjnej PPG. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej polityki lub przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Czym jest tajemnica zawodowa?

Czym jest tajemnica zawodowa? Czym jest tajemnica zawodowa? Komentarz do Kodeksu karnego autorstwa M. Budyń-Kulik, P. Kozłowskiej-Kalisz, M. Kulika i M. Mozgawy : "tajemnica zawodowa istnieje, gdy wiadomość nią objęta została uzyskana

Bardziej szczegółowo

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa Informacje ogólne Firma United Technologies Corporation, w tym wszystkie jej oddziały, jednostki organizacyjne oraz podmioty zależne (zwane łącznie UTC ), stosuje najwyższe standardy etyki i postępowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH Wprowadzenie Niniejszy Kodeks postępowania ( Kodeks ) reguluje szeroki zakres praktyk i procedur dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Nie obejmuje każdego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad XXI ZWZ BRE Banku SA

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad XXI ZWZ BRE Banku SA Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad XXI ZWZ BRE Banku SA Zgodnie z zapisem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które w części II. 1.7 zalecają, by na stronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji

ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji Spis treści POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I. CEL...3 II. III. NINIEJSZA POLITYKA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW MANPOWERGROUP...3 NADZÓR I

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. L 19/64 DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/124 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Maciej Jurczyga

Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Maciej Jurczyga Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Maciej Jurczyga Członkowie zarządów oraz wspólnicy spółek ponoszą bardzo szeroką odpowiedzialność za działania przedsiębiorstwa w sferze prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji W przypadku postępowań

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Audyt Piątka Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania Audyt Piątka Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania Audyt Piątka Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Spis treści: 1. Wstęp; 2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Dział Prawny Nazwa Polityki: Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA

Korporacyjny Dział Prawny Nazwa Polityki: Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA 1.0 Cel 1.1 Celem niniejszej Polityki Zgodności z Antykorupcją oraz Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (zwaną w dalszej części Polityką ) jest objaśnienie wymogów i zakazów nakładanych przez

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, podróży i innych przysług biznesowych

Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, podróży i innych przysług biznesowych Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, podróży i innych przysług biznesowych Polityka nr Funkcja Autor Właściciel polityki ETC.03 Kodeks Etyki i Zgodności Mark Snyderman Mark Snyderman Data

Bardziej szczegółowo

W. L. GORE & ASSOCIATES

W. L. GORE & ASSOCIATES 1 Zobowiązanie Gore do działania w charakterze odpowiedzialnego przedsiębiorcy: Gore jest niezwykle kreatywnym Przedsiębiorstwem technologicznym skupiającym się na odkryciach i innowacyjności produktów.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. Czy można karać za podatki? 2 grudnia 2010 r. Warszawa

Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. Czy można karać za podatki? 2 grudnia 2010 r. Warszawa www.pwc.com Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. 2 grudnia 2010 r. Warszawa Cel przedsiębiorcy osiągnięcie zysku Proces zarządzania przedsiębiorstwem skupia się m.in. na tym, aby osiągnąć zysk. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Rzeszów, 28 luty 2013 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r.

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawcy firmy Microsoft

Kodeks postępowania dostawcy firmy Microsoft Kodeks postępowania dostawcy firmy Microsoft Firmie Microsoft nie chce być po prostu dobra chce być najlepsza. Dlatego w pełni poświęciliśmy się pomocy ludziom i firmom w realizacji ich pełnego potencjału.

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 15.09.2011 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Julita Zimoch-Tuchołka, radca prawny, Partner Monika Malinowska-Hyla,

Bardziej szczegółowo

... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LWÓWKU ŚLĄSKIM WNIOSEK

... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LWÓWKU ŚLĄSKIM WNIOSEK Lwówek Śląski, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LWÓWKU ŚLĄSKIM WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065)

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065) Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1065) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r.

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. 1 Spis treści I. WSTĘP...4 A. Stosowanie polityk i procedur...4 B. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Spis treści: 1. Wstęp; 2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury

Bardziej szczegółowo

Globalna polityka antykorupcyjna CEVA

Globalna polityka antykorupcyjna CEVA 1 Globalna polityka antykorupcyjna CEVA SPIS TREŚCI 1.0 WPROWADZENIE 1.1 Cel 1.2 Zakres obowiązywania 1.3 Dział odpowiedzialny za politykę antykorupcyjną 1.4 Zobowiązanie CEVA do stałego doskonalenia 2.0

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie korupcji założenia, podstawy prawne, zagrożenia

Przeciwdziałanie korupcji założenia, podstawy prawne, zagrożenia Przeciwdziałanie korupcji założenia, podstawy prawne, zagrożenia Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP Listopad 2014 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 Lwówek Śl, dnia pieczęć firmowa Wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul Budowlanych 1 WNIOSEK o zawarcie umowy przewidującej jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania i etyki w biznesie

Kodeks postępowania i etyki w biznesie 1 WPROWADZENIE Zarząd firmy Naspers promuje właściwe zachowania przez określenie istotnych dla nas wartości i zapewnienie integracji etycznych standardów biznesowych przedstawionych w tym kodeksie ze strategiami

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES

DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES KODEKS POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZWALCZANIA PRZEKUPSTWA I PRAKTYK KORUPCYJNYCH i SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

KONMEX SP. Z O. O. ANTI BRIBERY POLICY

KONMEX SP. Z O. O. ANTI BRIBERY POLICY KONMEX SP. Z O. O. ANTI BRIBERY POLICY 1. WSTĘP Niniejsza polityka antykorupcyjna wyznacza standardy działania, wskazówki jak również cele w prowadzonej przez Konmex Sp. z o.o. i jej spółki zależne (zwanymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku Warszawa, 24 listopada 2016 roku www.msca.pl PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura własnościowa... 4 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w chmurze

Ochrona danych osobowych w chmurze Ochrona danych osobowych w chmurze Jan Raszewski Dyr. Ds. rozwoju projektów 1. Agenda Co wolno, a czego nie wolno w chmurze? Dlaczego chronimy dane osobowe? Co wolno, co trzeba dlaczego? Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo