Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011"

Transkrypt

1 Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011

2 Zasady przeciwdziałania korupcji Firma Goodyear nie zamierza uzyskiwać korzyści handlowych poprzez oferowanie lub przyjmowanie niewłaściwych płatności bądź jakichkolwiek korzyści materialnych, nawet w państwach, w których takie praktyki są dopuszczalne. Amerykańska ustawa dotycząca zagranicznych praktyk korupcyjnych (FCPA), konwencja OECD na temat walki z korupcją wśród przedstawicieli rządów zagranicznych, brytyjska ustawa antykorupcyjna i konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji oraz wiele innych przepisów antykorupcyjnych na całym świecie podkreśla znaczenie przeciwdziałania korupcji na całym świecie. Zasady firmy Goodyear zakładają, że żaden pracownik Goodyear nie będzie oferował, przekazywał, przyjmował ani akceptował niewłaściwych płatności ani jakichkolwiek korzyści materialnych od żadnych osób w dowolnym miejscu na świecie w celu uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych bądź uzyskania niewłaściwych korzyści. Zrezygnujemy z realizacji jakiejkolwiek możliwości biznesowej wymagającej przekazania niewłaściwej bądź nielegalnej opłaty, łapówki, podarunku, zniżki, gratyfikacji lub podobnej zachęty. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, FCPA traktuje oferty lub płatności łapówek oraz oferty bądź dokonywanie niewłaściwych płatności na rzecz przedstawicieli rządów zagranicznych w celach uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych lub uzyskania niewłaściwych korzyści jako przestępstwo. FCPA zabrania przekazywania lub oferowania płatności bądź korzyści materialnych. Zgodnie z FCPA, i do celów niniejszych zasad, termin przedstawiciel rządu zagranicznego dotyczy funkcjonariuszy, pracowników i agentów rządów zagranicznych, przedsiębiorstw państwowych, międzynarodowych organizacji publicznych (takich jak ONZ) bądź zagranicznych partii politycznych lub ich działaczy, jakichkolwiek zagranicznych kandydatów na urzędy państwowe bądź członków zagranicznych sił zbrojnych. Przeciwwskazania FCPA dotyczą firm amerykańskich oraz ich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, agentów lub osób posiadających obywatelstwo bądź prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych oraz - w wielu wypadkach - pracowników zagranicznych spółek zależnych od amerykańskich firm. Brytyjska ustawa antykorupcyjna zawiera podobne przeciwwskazania dotyczące działalności korupcyjnej wobec przedstawicieli rządów zagranicznych. Dodatkowo brytyjska ustawa antykorupcyjna zabrania przekazywania lub otrzymywania łapówek komercyjnych (oferowania łapówek osobom lub domagania się łapówek od osób bądź podmiotów niebędących przedstawicielami rządów zagranicznych). W przeciwieństwie do FCPA, ustawa ta nie zezwala na płatności ułatwiające. Od wszystkich pracowników Goodyear oczekuje się postępowania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi, w tym między innymi FCPA i brytyjską ustawą antykorupcyjną. Niewłaściwe płatności obejmują między innymi prowizje, zniżki, gratyfikacje, opłaty za konsulting lub inne usługi, specjalne rabaty, pewne formy rozrywek oraz przekazy pieniężne bądź jakiekolwiek inne korzyści materialne, jeśli wiadomo (lub istnieje podejrzenie), że jakakolwiek część takiej sumy zostanie przekazana przedstawicielowi rządu zagranicznego bądź innej osobie w celu pozyskania lub zachowania możliwości biznesowej, uzyskania korzystnej dla firmy decyzji albo uzyskania jakiejkolwiek niewłaściwej korzyści dla firmy. Przedstawiciele stron trzecich Dystrybutorom również zabrania się oferowania bądź przekazywania niewłaściwych płatności lub korzyści materialnych jakimkolwiek osobom w dowolnym miejscu na świecie w celu uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych bądź zapewnienia firmie Goodyear jakichkolwiek niewłaściwych korzyści. Niniejsze zasady obowiązują agentów i konsultantów firmy Goodyear w równym stopniu, co pracowników firmy. Płatności zabronione przez te zasady są równie niewłaściwe, gdy są one dokonywane przez lub za pośrednictwem dystrybutora, agenta lub konsultanta, a nie bezpośrednio przez pracownika. Pracownicy firmy Goodyear zobowiązani są do zapewnienia, że przedstawiciele przestrzegają zasad obowiązujących w firmie, ustawy FCPA oraz przepisów lokalnych. W odniesieniu do wyboru i zatrudnienia

3 przedstawicieli pracownicy muszą przestrzegać międzynarodowego przewodnika operacyjnego dotyczącego zgodności z zasadami przeciwdziałania korupcji obowiązującymi w firmie, który jest dostępny na stronie poświęconej regulaminom firmy w serwisie internetowym Goodyear Online (GO). Płatności ułatwiające FCPA zezwala na płatności ułatwiające na rzecz urzędników państwowych niskiego szczebla w celu przyśpieszenia bądź zapewnienia pewnych rutynowych, nieuznaniowych działań władz, do których firma jest upoważniona na podstawie lokalnych przepisów (jak na przykład załatwianie dokumentów rządowych, takich jak wizy, ładowanie/rozładowywanie ładunków, zapewnienie ochrony policyjnej lub wysyłka bądź odbiór poczty.) Mimo że płatności ułatwiające są dozwolone na podstawie FCPA, praktyka ta nie jest dozwolona na podstawie brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej i lokalnych przepisów obowiązujących w wielu państwach. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, PŁATNOŚCI UŁATWIAJĄCE NIE SĄ DOZWOLONE ZGODNIE Z ZASADAMI PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI OBOWIĄZUJĄCYMI W FIRMIE GOODYEAR. Jedyny wyjątek od powyższej sytuacji ma miejsce, gdy płatności ułatwiające są konieczne w celu ochrony zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa pracownika bądź przedstawiciela. W takich przypadkach suma płatności nie powinna przekraczać 100,00 USD, a pisemna informacja o jej dokonaniu musi zostać przekazana w ciągu 48 godzin Generalnemu Radcy Prawnemu firmy Goodyear i należycie odnotowana w księgach i dokumentacji firmy Goodyear. Wspieranie partii politycznych Jak wskazano powyżej, FCPA zabrania przekazywania jakichkolwiek korzyści materialnych na rzecz zagranicznych partii politycznych lub działaczy partyjnych bądź zagranicznych kandydatów na urzędy państwowe w celu uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych, a także w celu uzyskania niewłaściwych korzyści na rzecz firmy. Dodatkowo inne przepisy zabraniają przekazywania środków na rzecz kandydatów do amerykańskich urzędów federalnych, partii politycznych lub komitetów politycznych. Prawo definiuje wspieranie jako, między innymi, wyznaczanie pracowników do pracy bądź zezwalanie na korzystanie z zasobów lub obiektów firmy. Zasady firmy Goodyear wymagają bezpośredniej zgody Generalnego Radcy Prawnego na jakiekolwiek wsparcie partii politycznych, działaczy partii politycznych, komitetów politycznych lub kandydatów do władz stanowych, regionalnych, lokalnych bądź innych. Uprzednia zgoda Generalnego Radcy Prawnego jest również wymagana w przypadku wsparcia jakichkolwiek kwestii wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Darowizny na cele charytatywne Pracownicy i przedstawiciele mają obowiązek zadbać, aby darowizny na cele charytatywne oferowane w imieniu firmy były przekazywane jedynie rzetelnym organizacjom charytatywnym i zostały rzeczywiście wykorzystane w celach charytatywnych, a nie spożytkowane w sposób niewłaściwy. Oferowane darowizny na cele charytatywne muszą spełniać następujące kryteria: - Darowizna na cele charytatywne nie jest oferowana wbrew polityce władz państwowych bądź wbrew obowiązującym przepisom i rozporządzeniom lokalnym; - Darowizna na cele charytatywne nie stanowi łapówki ani przekupstwa i nie jest wypłacana w celu uzyskania niewłaściwej korzyści dla firmy; - Darowizna na cele charytatywne jest prawidłowo, w pełni i dokładnie udokumentowana w księgach i dokumentacji firmy; i - Jeśli oferta darowizny charytatywnej została zasugerowana przez przedstawiciela rządu zagranicznego, należy na nią najpierw uzyskać zgodę Zastępcy Generalnego Radcy Prawnego. Te wymagania stanowią dodatek do zasad firmy i jednostek biznesowych dotyczących zatwierdzania, księgowania i dokumentacji darowizn na cele charytatywne. Przejęcia i przedsięwzięcia z kapitałem mieszanym

4 Transakcje dotyczące przejęć lub przedsięwzięć z kapitałem mieszanym wymagają szczególnej staranności i procedur kontrolnych, które są odpowiednie do takich transakcji. Takie procedury należy uzyskać od Generalnego Radcy Prawnego lub Zastępcy Generalnego Radcy Prawnego. Szczególna staranność i kontrole w związku z przejęciami i przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym będą wymagały znacznych nakładów pracy i czasu. Z tego powodu istotne jest wczesne zaangażowanie Działu Prawnego. Podarunki, podróże, posiłki i rozrywki dla przedstawicieli rządów zagranicznych Podarunki Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear nie zabraniają przekazywania podarunków o wartości nominalnej (najlepiej z logo firmy) przedstawicielom rządów zagranicznych. W pewnych sytuacjach przekazanie takiego podarunku może być właściwe, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: - Podarunki o wartości nieprzekraczającej 100,00 USD można przekazać bez uprzedniej zgody Zastępcy Generalnego Radcy Prawnego; - Podarunek nie składa się z gotówki, bądź jej odpowiednika, np. bonu; - Podarunek nie jest niezgodny z obowiązującą polityką władz państwowych lub z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami; - Podarunek jest zgodny z obyczajami obowiązującymi w danych okolicznościach z okolicznościami i nie będzie krępujący dla firmy Goodyear ani osoby obdarowanej; - Podarunek jest oferowany z okazji świąt lub innej wyjątkowej sytuacji albo w celach promocyjnych; - Podarunek nie jest łapówką ani próbą przekupstwa i nie jest oferowany w celu zapewnienia firmie niewłaściwych korzyści; - Podarunek jest niezwłocznie, w pełni, i rzetelnie odnotowany w księgach i dokumentacji firmy; i - Podarunek jest zgłoszony w odpowiednim kosztorysie i podlega zwrotowi kosztów przez Goodyear. Podarunki i darowizny opon Są sytuacje, gdy podarunek opon na rzecz instytucji rządu zagranicznego może mieć wartość promocyjną lub może być korzystny z innych powodów, ale nigdy nie należy podejmować takiej decyzji samodzielnie. Ponadto korzystne może być przekazanie opon lub (zaoferowanie specjalnej zniżki na opony) instytucji rządu zagranicznego na wyposażenie floty pojazdów służbowych, w celach demonstracyjnych oraz próbnych. Wszystkie temu podobno podarunki muszą być zatwierdzone przez przedstawiciela Goodyear i Zastępcę Generalnego Radcy Prawnego. Opony (lub zniżki na opony) nie mogą być oferowane przedstawicielom rządów zagranicznych do użytku w ich pojazdach osobistych lub pojazdach ich rodzin. Podróże i delegacje Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear nie zabraniają opłacania kosztów podróży i mogą zaistnieć sytuacje, w których należy pokryć koszty podróży przedstawiciela rządu zagranicznego. Należy tego jednak dokonać w dobrzej wierze bez niewłaściwej intencji i nie oczekując wzajemnej przysługi. Wszystkie koszty podróż i wizyt przedstawiciela rządu zagranicznego należy najpierw uzgodnić z szefem Jednostki Biznesowej i Generalnym Radcą Prawnym bądź Zastępcą Generalnego Radcy Prawnego. Należy wypełnić i przekazać do aprobaty listę kontrolną szczególnej staranności dotyczącą podróży przedstawicieli rządów zagranicznych. Formularz załączony jest do niniejszych zasad w Wykazie A. Opłacane podróże przedstawicieli rządów zagranicznych muszą spełniać wszystkie poniższe kryteria: - Podróże muszą zostać uprzednio zaaprobowane pisemnie przez Generalnego Radcę Prawnego lub Zastępcę Generalnego Radcy Prawnego; - Podróż musi odbywać się w rzeczywistych celach związanych z działalnością (np. inspekcja procesów wytwarzania i kontroli jakości w fabryce firmy Goodyear w danym państwie, w ramach starań firmy Goodyear o kwalifikację opon na eksport za granicę);

5 - Wartość podróży powinna być rozsądna (w sensie kosztu, liczby podróżnych, częstości wyjazdów); - Wyjazdy turystyczne i rozrywkowe nie powinny być pokrywane przez firmę; - Koszty związane z członkami rodzin przedstawicieli nie powinny być pokrywane przez firmę; - Diety dzienne nie powinny być wypłacane gotówką; - Członkowie delegacji powinni być wybrani przez klienta (nie przez firmę); - Organizacja zatrudniająca odbiorcę środków powinna zostać uprzednio poinformowana na piśmie o danym wyjeździe; - Wartość i cel podróży jest niezwłocznie, całkowicie i rzetelnie odnotowana w księgach i dokumentacji firmy; i - Zapewnione podróże zostają odnotowane na oddzielnym sprawozdaniu kosztowym i podlegają zwrotowi kosztów przez Goodyear. Posiłki i rozrywka Zasady przeciwdziałania korupcji w firmie Goodyear nie zabraniają opłacania posiłków i rozrywek, i mogą zaistnieć sytuacje, w których należy pokryć koszty posiłków i rozrywek dla przedstawiciela rządu zagranicznego. Należy tego jednak dokonać w dobrej wierze bez niewłaściwej intencji i nie oczekując wzajemnej przysługi. Opłacane posiłki i rozrywki dla przedstawicieli zagranicznych muszą spełniać wszystkie poniższe kryteria: - Posiłek lub rozrywka muszą być bezpośrednio związane z rzeczywistym celem biznesowym, a przypadku rozrywek lokal musi być właściwy do celów biznesowych; - Wartość posiłku i rozrywki powinna być rozsądna (w sensie kosztu, liczby gości, częstości); - Posiłek i rozrywka nie są niezgodne z obowiązującą polityką władz państwowych lub z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami; - Posiłek i rozrywka są zgodne z obyczajami obowiązującymi w danych okolicznościach i nie będą krępujące dla firmy Goodyear ani dla osoby obdarowanej; - Posiłek i rozrywka nie są łapówkami lub próbami przekupstwa i nie są oferowane w celu zapewnienia firmie niewłaściwych korzyści; - Personel firmy musi być obecny; - Posiłek i rozrywka są niezwłocznie, całkowicie i rzetelnie odnotowane w księgach i dokumentacji firmy; i - Zapewnione posiłki i rozrywki zostają odnotowane w oddzielnym sprawozdaniu kosztowym i podlegają zwrotowi kosztów przez Goodyear. Podarunki, podróże, posiłki i rozrywka dla przedstawicieli władz Stanów Zjednoczonych Podarunki dla urzędników państwowych w Stanach Zjednoczonych Urzędnicy władz federalnych i stanowych w Stanach Zjednoczonych podlegają specjalnym przepisom i rozporządzeniom ograniczającym przyjmowanie podarunków i gratyfikacji od organizacji, z którymi prowadzą działalność gospodarczą. Pracownicy muszą być świadomi i działać według wszystkich federalnych i stanowych przepisów i rozporządzeń dotyczących podarunków i gratyfikacji, łącznie ze stosownymi limitami i ograniczeniami co do podarunków i gratyfikacji, oraz powinni kontaktować się z Działem Prawnym w razie pytań na ten temat. Pracownicy nie powinni płacić ani oferować płatności za posiłki, podróże, zakwaterowanie i rozrywki dla urzędników państwowych Stanów Zjednoczonych bez uprzedniej zgody Działu Prawnego. Reguły dotyczące podarunków i podróży obowiązujące członków Senatu i Izby Reprezentantów Zasady firmy Goodyear zakładają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów i rozporządzeń, obejmujących Prawidłowości Senatu Stanów Zjednoczonych i Reguły Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych dotyczące zakazów i restrykcji otrzymywania podarunków i opłat za podróże przez członków Senatu Stanów Zjednoczonych oraz członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i ich pracowników. Jako organizację zatrudniającą lobbystów federalnych, firmę Goodyear obejmuje zakaz przekazywania jakichkolwiek podarunków na rzecz członków lub pracowników Kongresu, bez względu na wartość podarunku, jeżeli podarunek nie spełnia kryteriów jedynego wyjątku od zakazu dotyczącego podarunków. Zgodnie z Regułami, termin podarunek obejmuje wszelkie

6 gratyfikacje, przysługi, zniżki, rozrywki, gościnność, pożyczki, zaniechania lub inne korzyści mające wartość monetarną, a także usługi, szkolenia, transport, zakwaterowanie i wyżywienie świadczone w formie dostawy towaru, przez zakup biletu, płatności zaliczki lub zwrotu. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie, wszyscy pracownicy są zobowiązani przestrzegać reguł kongresowych dotyczących podarunków, bez względu na to czy są oni lobbystami. [Patrz Kodeks Etyki, Reguły Senatu i Izby Reprezentantów dotyczące podarunków i podróży na stronie poświęconej regulaminom firmy w serwisie internetowym Goodyear Online (GO)]. Zgodność Żadne nadużycie tej niniejszych zasad, FCPA lub jakichkolwiek innych przepisów antykorupcyjnych nie będzie tolerowane, nawet jeżeli przestępstwo nie zostanie udowodnione bądź osoba nie zostanie oskarżona na podstawie obowiązujących przepisów i nawet jeżeli dana płatność jest zgodna z obyczajami danego państwa Pracownicy i przedstawiciele łamiący niniejsze zasady podlegają działaniom dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. Zgłaszanie nadużyć Wszyscy pracownicy i agenci, konsultanci, przedstawiciele i dystrybutorzy podejrzewający łamanie zasad przeciwdziałania korupcji obowiązujących w firmie Goodyear powinni niezwłocznie skontaktować się z przełożonym lub z członkiem Działu Prawnego firmy Goodyear. Pracownicy mogą również zawiadomić Infolinię Rzetelności pod numerem lub adresem internetowym Przełożeni otrzymujący zgłoszenia o podejrzeniach łamania zasad przeciwdziałania korupcji obowiązujących w firmie Goodyear muszą niezwłocznie zgłosić takie podejrzenie Radcy Prawnemu Goodyear US. Firma zabrania jakichkolwiek form odwetu wobec osób w dobrzej wierze zgłaszających podejrzenie nadużycia.

7 Wykaz A Lista kontrolna szczególnej staranności dotycząca podróży przedstawicieli rządów zagranicznych INSTRUKCJE: Formularz musi zostać całkowicie wypełniony przed zatwierdzeniem opłacanych przez firmę wydatków na podróże dla przedstawicieli rządów zagranicznych oraz powiązanych kosztów. 1. Wypełnić Część A tego formularza. Część ta powinna zostać całkowicie wypełniona przez osobę odpowiedzialną za proponowaną podróż lub przez osobę przez nią wyznaczoną. 2. Złożyć formularz [derektorowi Jednostki Biznesowej] do przeglądu i zatwierdzenia zgodnie z opisem w Części B. 3. Po zatwierdzeniu przez [dyrektora Jednostki Biznesowej] wysłać formularz do Działu Prawnego do zatwierdzenia przez Zastępcę Generalnego Radcy Prawnego lub Generalnego Radcę Prawnego zgodnie z opisem w Części C. Część A (do wypełnienia przez wnioskodawcę lub osobę wyznaczoną) 1. Identyfikacja pracownika Goodyear, który zaproponował wydatek związany z podróżą. a. Nazwisko b. Stanowisko c. Państwo 2. Identyfikacja każdego zagranicznego urzędnika państwowego, którego podróże lub związane z nimi koszty mają zostać pokryte przez firmę, w całości lub w części. Nazwisko osoby Stanowisko Instytucja / Agencja 3. Podać całkowity proponowany budżet i wyjaśnić w poniższej tabeli wszystkie odrębne koszty, zawarte w całości. Opis oddzielnych kosztów Koszt Koszt (USD) CAŁKOWITY BUDŻET: 4. Załączyć kopię proponowanej trasy podróży lub wpisać ją w polu poniżej.

8 5. Jaki jest cel biznesowy podróży? Dlaczego firma powinna pokryć koszty tej podróży? Szczegółowo opisać. Dołączyć dodatkowe arkusze w ramach potrzeby. 6. Czy plan podróży obejmuje przystanki w miejscach, w których firma Goodyear nie posiada siedziby lub nie prowadzi jakiejkolwiek innej bieżącej działalności? Tak Nie Jeśli tak, wyjaśnić cel biznesowy zatrzymania się w takim miejscu. 7. Proszę określić standard podróży i zakwaterowania. Lotnicze: Klasa ekonomiczna Klasa biznes Hotel: Klasa biznes Inny Nie dotyczy Jeśli zaplanowana jest podróż lotnicza w klasie biznes, proszę wytłumaczyć, dlaczego jest to uzasadnione w tych okolicznościach. 8. Czy istnieją niezbędne kroki, które należy podjąć, aby podróż była zgodna z lokalnymi przepisami lub przepisami wewnętrznymi organizacji przedstawiciela rządu zagranicznego? Tak Nie Jeśli tak, proszę opisać i określić, czy wymagana zgoda została uzyskana. 9. Proszę potwierdzić następujące: a. Podróż nie jest przeznaczona jako zachęta do lub w zamian bądź jako nagroda za nienależną korzyść biznesową dla firmy Goodyear. b. Podróż nie ma przynieść osobistej korzyści przedstawicielowi rządu zagranicznego. c. Uczestnicy podróży zostali wybrani przez agencję rządową, a nie przez firmę Goodyear. d. Organizacja zatrudniająca uczestników wyjazdu została uprzednio pisemnie poinformowana o tym wyjeździe. e. Członkowie rodzin uczestników wyjazdu nie będą podróżować na koszt firmy Goodyear.

9 Podpis: Nazwisko: Data: Stanowisko : [WYSŁAĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ PREZESOWI FIRMY] Część B (do wypełnienia przez Prezesa Jednostki Biznesowej (lub jego odpowiednik) Przejrzałem/-am powyższe informacje i w razie konieczności zebrałem/-am dodatkowe informacje. Na podstawie mojej recenzji prośba o dofinansowanie została ZATWIERDZONA ODRZUCONA Podpis Prezesa Jednostki Biznesowej: Data: Nazwisko: Stanowisko : [WYSŁAĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ DO DZIAŁU PRAWNEGO] Część C (do wypełnienia przez Zastępcę Generalnego Radcy Prawnego lub Generalnego Radcę Prawnego) Przejrzałem/-am powyższe informacje i w razie potrzeby zebrałem/-am dodatkowe informacje. Na podstawie mojej recenzji prośba o wyjazd została ZATWIERDZONA ODRZUCONA Podpis Działu Prawnego: Data: Nazwisko: Stanowisko :

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r.

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. 1 Wprowadzenie Zasady przeciwdziałania korupcji W ramach naszego ogólnoświatowego zobowiązania do szczerości, uczciwości oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA STANDARDOWA

PROCEDURA STANDARDOWA WERSJA: 02 STR.: 1 z 10 Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy Kennametal Inc. i/lub jej spółek zależnych. Mogą one zawierać dane o patentach, tajemnice handlowe lub dane

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8 Spis treści 1. Kontekst polityki... 2 1.1 Cel...2 1.2 Zakres...2 1.3 Definicje...3 1.4 Powiązanie z innymi politykami i przepisami lokalnymi...3 2. Założenia polityki... 4 2.1 Role i obowiązki...4 2.2

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, podróży i innych przysług biznesowych

Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, podróży i innych przysług biznesowych Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, podróży i innych przysług biznesowych Polityka nr Funkcja Autor Właściciel polityki ETC.03 Kodeks Etyki i Zgodności Mark Snyderman Mark Snyderman Data

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wprowadzenie do antykorupcyjności 5 2. Streszczenie 7 3. Podstawowe wymagania 8 4. Oczekiwane zachowania 8 4.1 Kluczowe zasady 8 4.2 Definicja

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych w

Bardziej szczegółowo

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki I CEL Świadczenie uprzejmości biznesowych (prezenty, posiłki, podróż i rozrywka) i korzystanie z nich jest powszechną praktyką biznesową, mającą na celu

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska. Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0,

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0, Uchwała Nr 52/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01. Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller

Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01. Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01 Tytuł dokumentu: Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller Data następnego przeglądu: Wersja: 2013-03-31 Nr wersji Cel i zakres dokumentu: Osoba

Bardziej szczegółowo

Data publikacji 30 czerwca 2017 r.

Data publikacji 30 czerwca 2017 r. Metodologia działań firmy Bristol-Myers Squibb (BMS) podejmowanych w związku z Kodeksem Przejrzystości EFPIA dotyczącym świadczeń o określonej wartości na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Na podstawie art. 175

Bardziej szczegółowo

Wyjazd i zwiedzanie fabryki opon NEXEN w Korei Południowej

Wyjazd i zwiedzanie fabryki opon NEXEN w Korei Południowej REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Wyjazd i zwiedzanie fabryki opon NEXEN w Korei Południowej z dnia 25.11.2015 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Wyjazd i zwiedzanie fabryki opon NEXEN w Korei

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie fabryki GOODYEAR w Dębicy

Zwiedzanie fabryki GOODYEAR w Dębicy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Zwiedzanie fabryki GOODYEAR w Dębicy z dnia 28.01.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Zwiedzanie fabryki GOODYEAR w Dębicy (dalej jako: Program ) jest programem

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. Rozdziały: 1. Prezenty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r.

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. UCHWAŁA Nr 260/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. W SPRAWIE: ZASAD, SPOSOBU I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH A TAKŻE ZASAD ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken

Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken z dnia 04.04.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken (dalej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/stop-korupcji/profilaktyka-korupcyjna/2905,przydatne-defini cje.html Wygenerowano: Wtorek, 14 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Zyskuj z Handlopex i Goodyear

Zyskuj z Handlopex i Goodyear REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Zyskuj z Handlopex i Goodyear z dnia 22.08.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Zyskuj z Handlopex i Goodyear (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r.

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. 1 Spis treści I. WSTĘP...4 A. Stosowanie polityk i procedur...4 B. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 9 lipca 2002 r.

DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 9 lipca 2002 r. DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Dział Prawny Nazwa Polityki: Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA

Korporacyjny Dział Prawny Nazwa Polityki: Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA 1.0 Cel 1.1 Celem niniejszej Polityki Zgodności z Antykorupcją oraz Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (zwaną w dalszej części Polityką ) jest objaśnienie wymogów i zakazów nakładanych przez

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

Globalna polityka antykorupcyjna CEVA

Globalna polityka antykorupcyjna CEVA 1 Globalna polityka antykorupcyjna CEVA SPIS TREŚCI 1.0 WPROWADZENIE 1.1 Cel 1.2 Zakres obowiązywania 1.3 Dział odpowiedzialny za politykę antykorupcyjną 1.4 Zobowiązanie CEVA do stałego doskonalenia 2.0

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Załącznik nr 1 do Regulaminu wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych oraz wizyt w krajowych ośrodkach akademickich realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu ZEP1 Sporządzony w oparciu o z Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Nadużycia finansowe można zgłaszać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów i zakwaterowania członków/zastępców

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 2/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r. Dz.Urz.WUG.06.7.42 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH str. 1 REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH 1 1. Działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr OR-I.120.1.149.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe.

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe. Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz I. Informacje podstawowe. Organizator Programu (dalej jako Organizator) Agencja 12stopni.pl Mikołaj Antoniak z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU dla studentów kierunku Biotechnologia w ramach projektu Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DOTYCZĄCA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW W mbanku S.A.

POLITYKA DOTYCZĄCA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW W mbanku S.A. mbank S.A. Załącznik do Uchwały nr 77/17 Zarządu mbanku S.A. z dnia 18. 09. 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej wręczania i przyjmowania prezentów w mbanku S.A. POLITYKA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej VISA. Wstęp

Regulamin kampanii promocyjnej VISA. Wstęp Regulamin kampanii promocyjnej VISA 1. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej na Allegro, pod nazwą VISA. 2. Organizatorami kampanii promocyjnej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 4 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 1. Wstęp Nasza firma ceni sobie swoją reputację oraz dąży do utrzymywania najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

59 zł netto zamiast 295! Oszczędzasz 80%

59 zł netto zamiast 295! Oszczędzasz 80% Oferta produktów i usług RBDO 1. PROMOCJA RBDO: 59 zł zamiast 295 zł za dokumentację przetwarzania danych osobowych Oferta dotyczy dokumentacji przetwarzania danych osobowych dla firm, szkół, organizacji.

Bardziej szczegółowo