4Trans 3.11 Lista zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4Trans 3.11 Lista zmian"

Transkrypt

1 4Trans 3.11 Lista zmian

2 4Trans 3.11 Lista zmian Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcj i mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw. Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to j ednak ani wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacj i zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bez pośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument. Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniej szej instrukcj i mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersj i programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersj i programu innej od wersj i instrukcj i. Produkcja: ul. Modrzew skiego Bielsko-Biała POLAND w w w.inelo.pl

3 Wersja Wersja 3.11 Zmiany dokonane w tej wersji programu: Moduł Główny (3.11.3) w oknie ustawień programu w zakładce: Główne usunięto opcję: Twórz log; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji firmy dodano pola: "Nr gg", "Skype", "TransID"; (3.11.2) na liście pozycji terminarza dodano kolumny: "Pozostało dni", "Pozostało km" oraz "Stan licznika (przybliżony)"; (3.11.2) otwieranie dowolnych plików dodano nową pozycję w menu: "Inne" - za pomocą tego polecenia można otwierać dowolne pliki skojarzone lub nieskojarzone z programem 4Trans; Menu "Inne" poj awi się j eśli zostanie utworzony katalog: "...\4Trans\dane\OtherFiles", który będzie zawierał co naj mniej j eden plik typu: "exe" lub "dll". Menu poj awi się po ponownym uruchomieniu programu: 4Trans. (3.11.2) okno ustawień programu zmiany w oknie dodawania/edycji użytkownika (Panel administracyjny) w zakładce: " Dane podstawowe" w ramce: "Uprawnienia": niezależnie od ilości posiadanych licencji będą pokazywane wszystkie moduły programu; moduły programu, dla których nie została wykupiona licencja będą nieaktywne i pokazane pochyloną czcionką w kolorze szarym; poniżej pola wyboru uprawnień dodano legendę; w zakładce "ustawień kopii bazy" (Panel administracyjny) w oknie "Historia procesu wykonywania kopii bazy danych" dodano kolumnę: "Ścieżka do kopii bazy" przedstawiającą ścieżkę, w której zapisano kopię bazy danych; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji pracownika przeniesiono pole "Numer służbowy" do zakładki: "Dane podstawowe"; terminarz automatycznych raportów w menu: "Dane podstawowe ->Terminarz automatycznych raportów" dodano nowy mechanizm automatycznego generowania i wysyłania raportów w formacie "pdf" na dowolne adresy ; w oknie ustawień programu dodano nową zakładkę: "Panel administracyjny -> Automatyczne raporty"; obsługa połączenia przez proxy w oknie ustawień programu w zakładce: "Główne" dodano ramkę: "Serwer proxy" z następującymi opcjami: Używaj ustawień opcji internetowych z systemu Windows; Ręczna konfiguracja; filtrowanie list dla pola: "Wyszukiwanie wg frazy" dodano przycisk: (zastosuj);

4 4 Wersja 3.11 przycisk: (zastosuj filtr daty) jest nieaktywny do czasu zmiany daty; domyślnie filtr daty będzie ustawiany na 12 miesięcy wstecz; zmieniono położenie filtru daty; dodano przycisk: w polu wyboru zakresu dat: dodano pozycję: "ostatni miesiąc"; umożliwiający zapis bieżącego zakresu dat jako domyślnego; dodano pozycję: "Więcej...", po wybraniu której lista poszerzy się o pozycje: "Dzień dzisiejszy", "Dzień wczorajszy", "Bieżący tydzień", "Poprzedni tydzień", "Bieżący miesiąc", " Poprzedni miesiąc", "Bieżący kwartał", "Bieżący rok", "Następne 2 dni", "Następne 7 dni" oraz "Następne 14 dni"; na liście delegacji po wybraniu w polu rodzaju daty: "wg miesiąca rozliczenia" pola wyboru daty zmieniają się na pola wyboru miesięcy; w oknie ustawień programu w zakładce: "Główne -> Ustawienia wyglądu list" dodano opcję: "Zapisuj filtry dat przy zamykaniu list"; boczny pasek narzędziowy usunięto boczny pasek narzędziowy; z okna ustawień programu z zakładki: "Ustawienia wyglądu menu" usunięto grupę opcji: " Pasek boczny". okno ustawień programu w zakładce: "Terminarz" dodano opcję: "Ukryj terminy dla nieaktywnych pojazdów i kierowców"; w zakładce: "Serwis": usunięto ramki ustawień: "Wyświetl listę modułów", "Wyświetl podgląd klucza" oraz "Wyślij raport serwisowy"; w ramce: "Kopia bazy" dodano kreatora kopii bazy danych; zmiana mechanizmu filtrowania w niektórych polach wyboru wartości z listy nowy mechanizm wprowadzono w następujących lokalizacjach: okno dodawania/edycji delegacji: wybór "miasta", "kierowcy", "pojazdu"; okno podglądu/edycji wykresówki/dnia z karty: wybór "miasta" w oknie dodawania trasy; okno dodawania/edycji zlecenia: wybór "miasta" w panelu "Miejsca załadunku i rozładunku, trasa"; okno dodawania/edycji karty kierowcy: wybór "trasy" i "miasta" w oknie dodawania pozycji karty, wybór "miejsca tankowania" w oknie dodawania tankowania; okno dodawania/edycji kosztów: wybór "miasta"; okno dodawania/edycji dokumentów: wszystkie pola wyboru oprócz spinacza i ramki kosztów; okno dodawania/edycji firmy: wybór "miasta"; w oknie dodawania/edycji osoby kontaktowej w firmie dodano pola: "Nr gg", "Skype" i " TransID"; Terminarz

5 Wersja w słowniku terminu ważności dokumentu w polu "Grupa" dodano nową pozycję: " Wszystko"; w oknie dodawania/edycji zadania w terminarzu niezależnie od wyboru: "filtru podstawowego" w polu: "filtr szczegółowy" będzie pokazywana wartość słownika należąca do grupy "wszystkie"; Moduł TachoScan (3.11.3) zmiany w przepisach - samozatrudnienie / umowa cywilnoprawna w oknie ustawień programu w zakładce: Naruszenia - Analiza zmieniono: dodano opcję: Wykazuj naruszenia czasu pracy tylko dla kierowców samozatrudnionych: dodano opcję: Wykazuj przekroczenia przeciętnego dopuszczalnego tygodniowego czasu pracy; dodano przycisk: ; dodano opcję: Wykazuj przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy w tygodniu; dodano opcję: Wykazuj przekroczenia limitu 10 godzin czasu pracy w porze nocnej; dodano opcję: Wykazuj przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy bez przerwy ; dla kierowców samozatrudnionych dodano naruszenia: 15/8.2 Przekroczenie przeciętnego dopuszczalnego tygodniowego czasu pracy; 15/8.2 Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy w tygodniu; 8.4 Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy bez przerwy; Powyższe naruszenia będą miały naliczaną grzywnę wg taryfikatora od dnia 16 lipca Przekroczenie limitu 10 godzin czasu pracy w porze nocnej; w oknie dodawania/edycji kierowcy dodano opcję: samozatrudnienie / umowa cywilnoprawna; dodano raport: Rejestr czasu pracy Art. 25 UoCPK; (3.11.3) pobieranie danych z systemu Helpten dodano mechanizm umożliwiający pobieranie plików cyfrowych (pochodzących z odczytów karty kierowcy i/lub tachografu) z systemu Helpten: w oknie ustawień programu w zakładce TachoScan -> Różne dodano opcję: Pobierz dane z systemu Helpten; w oknie Z urządzenia dodano zakładkę: Helpten; (3.11.3) TachoReader Combo na nośniku danych urządzenia dodano katalogi: "CARD" i "TACHO", w których odpowiednio będą przechowywane pliki pobrane z karty i tachografu cyfrowego: w programie podczas pobierania danych z urządzenia będą pokazane pliki ze wszystkich źródeł; w nazwie pliku zmieniono zapis godziny utworzenia pliku z czasu UTC na czas lokalny: czas lokalny będzie oznaczony literą: "L" na końcu nazwy pliku: np. "Jan_Kowalski_ L.DDD";

6 6 Wersja 3.11 (3.11.3) w oknie ustawień programu w zakładce: TachoScan usunięto opcję: Ścieżka obrazów tacho - dostępna jest w zakładce: Ścieżki w panelu administracyjnym; (3.11.2) na wykresie miesięcznym i tygodniowym dodano opcję: "Pokazuj znaczniki wpisu ręcznego"; na raporcie "Terminy odczytów i ważności" dodano kolumnę: "Zablokowany kartą nr", w której będzie pokazany nr karty przedsiębiorstwa jaką aktualnie zablokowano tachograf cyfrowy; kilometry ze zdarzeń jazdy pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego będą zapisywane bez zaokrągleń, natomiast w oknach programu będą pokazywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku; kalendarz ciągłości danych zmieniono i dodano nowe oznaczenie dni na kalendarzu; dodano wizualizację czynności z karty drogowej; zmieniono wizualizację czynności z wykresówki/dnia z karty/tachografu/karty drogowej na miniaturowy wykres; (3.11.2) dodano przycisk: otwierający okno ustawień kolorów kalendarza; (3.11.2) w kolorze łososiowym (domyślnie) będą pokazywane okresy, dla których wymagane jest wystawienie zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu; (3.11.2) w kolorze niebieskim (domyślnie) będą przedstawione okresy, dla których wystawiono zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu; dodano możliwość wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu z poziomu kalendarza przy pomocy poleceń zawartych w rozwijanym menu: dodaj zaświadczenia w zaznaczonych dniach; wyszukaj zaświadczenia w zaznaczonym okresie; wyszukaj zaświadczenia w całym roku; dodano nowe oznaczenia typów dni wybrane z modułu Rozliczenia z poziomu polecenia: " Zmień typ dnia..." rozwijanego menu; (3.11.2) dodano możliwość wyświetlania/ukrywania wykresu czynności na kalendarzu: polecenie "Pokaż wykres czynności" w rozwijanym menu; zmieniono oznaczenia w legendzie kalendarza; w zakładce: "Podgląd odczytu" okna podglądu/edycji wykresówki dodano w menu rozwijanym polecenie: "Dodaj automatycznie punkty km"; w oknie wykresu tygodniowego, wykresu miesięcznego, podglądu/edycji wykresówki/dnia z karty dodano wyświetlanie okien podpowiedzi (tzw. hintów) w polach oznaczonych piktogramami; na "liście tarcz/dni z karty" i na "liście dni z tachografu" dodano kolumny: "Licznik pocz. " (początkowy) oraz "Licznik koń." (końcowy); w oknie komunikatu/ostrzeżenia o nachodzących się czynnościach lub wykresówkach dodano opcję: "po zamknięciu komunikatu otwórz wymienione dane i wykresówki oraz przerwij dalszą analizę"; raport: "Naruszenia kierowców wg ITD" w dolnej części okna generowania raportu dodano podsumowanie kar wg kierowcy i wg przedsiębiorstwa;

7 Wersja w rozwinięciu przycisku: w formacie: "pdf"; dodano opcję generowania raportu bezpośrednio do pliku okno dodawania/edycji zaświadczenia w oknie "opcji wyszukiwania okresów wymagających zaświadczenia" dodano dla "wyszukaj czynności" następujące opcje: wyszukaj zaświadczenia do bieżącego dnia i godziny; generuj zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których kierowca prowadził pojazd wyłączony z rozporządzenia 561/2006 lub AETR; generuj zaświadczenia na okresy pracy pomiędzy odpoczynkami dziennymi; generuj zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których pracownik pozostawał w gotowości; uwzględniaj nieobecności określone w module Rozliczenia wg dób pracowniczych; raport: "Terminy odczytów i ważności" w oknie wywołania raportu dodano możliwość sortowania wyników wg: opisu kierowcy i samochodu; daty następnego odczytu i daty ważności; powiązanie wykresówek z zaświadczeniami o nieprowadzeniu pojazdu na "liście tarcz/dni z karty" pokazano zakres powiązanego zaświadczenia z wykresówką przy pomocy kolumn: "Zaświadczenie od" i "Zaświadczenie do"; wykresówki utworzone jako "urlop" lub "wolne" można otworzyć tylko do podglądu - nie ma możliwości edycji żadnych danych; wykresówki utworzone jako "jazda OUT", "inna praca" lub "dyspozycyjność" można otworzyć do edycji czynności - nie ma możliwości zmiany daty, kierowcy i samochodu; próba usunięcia wykresówki zostanie poprzedzona odpowiednim komunikatem, po zaakceptowaniu którego zostanie usunięte zaświadczenie oraz wszystkie wykresówki wchodzące w jego skład; na "liście zaświadczeń": próba usunięcia zaświadczenia zostanie poprzedzona odpowiednim komunikatem, po zaakceptowaniu którego zostaną usunięte wszystkie wykresówki wchodzące w jego skład; istnieje możliwość dowolnej edycji zaświadczenia - zmniejszenie/zwiększenie zakresu spowoduje usunięcie/dodanie odpowiedniej ilości wykresówek; w oknie wywołania raportu: "Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy" dodano pole wyboru grup pracowników; w oknie podglądu/edycji wykresówki w zakładce: "Dane podstawowe" w panelu "szybkiej edycji" dodano niebieskie obramowanie dla zaznaczonych przycisków Moduł Rozliczenia (3.11.3) raport: Podsumowanie okresu rozliczeniowego na podglądzie wydruku raportu zmieniono listę nadgodzin: nadgodziny podzielono na grupy: Godziny nadliczbowe do wypłaty; Godziny nadliczbowe oddane;

8 8 Wersja 3.11 Godziny nadliczbowe przeniesione - nieoddane; Godziny nadliczbowe razem; każda grupa zawiera następujące pozycje: Suma godzin nadliczbowych 50% podstawy; Suma godzin nadliczbowych 100% podstawy; Suma godzin nadliczbowych 50% dodatki; Suma godzin nadliczbowych 100% dodatki; (3.11.2) okno ustawień programu w zakładce: Synchronizacja dla opcji: Wyznaczaj odcinki P15 (Art. 13 i 27 Ustawa o czasie pracy kierowców) dodano pod-opcje: gdy czas pracy w dobie wynosi co najmniej 6 godzin; gdy plan (wymiar zasadniczy) w dobie wynosi co najmniej 6 godzin; (3.11.2) ryczałt - uzupełnienie wynagrodzenia jeśli w oknie dodawania/edycji umowy (zatrudnienia) w zakładce: "Ryczałty" jest zaznaczona jedna z dwóch opcji: "Wszystkie składniki razem" lub "Podzielone składniki" to na podglądzie "Przeliczenia miesięcznej karty pracownika" ukryto " Uzupełnianie wynagrodzenia z tyt. oddanych nadg. bez wniosku"; raport: "Rozliczenie ryczałtów i zaliczek": zmieniono położenie tekstu tytułu kolumn z poziomego na pionowy; dodano kolumnę: "Uzup. z tyt. odd. godz. nadlicz. bez wniosku pracownika" - kwota brutto z tego wynagrodzenia doliczana jest do kolumny: "Dodatki za godz. nadliczbowe"; Podstawa prawna: Art i 2 Kodeksu pracy; 5 i 5a Rozporządzeniz Ministra Pracy i Polityki Socj alnej z dnia 29 maj a 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. (3.11.2) raport: "Zestawienie uzupełnień czasu pracy" w oknie wywołania raportu dodano opcję: "pokazuj tylko dni, w których występuje 24h i godziny przestoju to co najmniej: [...]"; w oknie podglądu raportu dodano kolumnę: "Typ dnia"; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji diety i limitu zmieniono pole: "Limit za nocleg" na " Ryczałt za nocleg"; raport: "Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy" powiększono czcionkę w nazwach wierszy; w "Przeliczeniu miesięcznej karty pracownika" pokazano uzupełnienie wynagrodzenia z oddawania nadgodzin bez wniosku; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach: do grudnia 2010 i od października 2012: każde święto w dodatkowy dzień wolny (domyślnie sobota) obniża normę czasu pracy oraz wymaga oddania dnia wolnego;

9 Wersja ignorowane są ustawienia z ramki "Norma pracy" znajdujące się w zakładce "Rozliczenia -> Zaawansowane" okna ustawień programu; w okresie: od stycznia 2011 do września 2012: każde święto w dodatkowy dzień wolny (domyślnie sobota) nie obniża normy czasu pracy oraz nie wymaga oddania dnia wolnego; uwzględniane są ustawienia z ramki "Norma pracy" znajdujące się w zakładce "Rozliczenia -> Zaawansowane" okna ustawień programu; W dniu 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyj ny wydał wyrok uznaj ący art Kodeksu pracy za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucj i RP oraz za zgodny z art. 66 ust. 2 Konstytucj i. W efekcie z art. 130 Kodeksu Pracy został wyeliminowany zapis: " 2 1. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy." w oknie ustawień programu w zakładce: "Rozliczenia -> Zaawansowane" w grupie opcji: " Norma pracy" dodano informację: "Uwaga! Opcja obowiązuje w okresie od stycznia 2011 do września 2012."; dodano możliwość generowania delegacji z poziomu okna wykresu miesięcznego na takich samych zasadach jakie są w oknie wykresu tygodniowego; z poziomu okna wykresu tygodniowego i miesięcznego dodano możliwość generowania delegacji w dowolnym przedziale czasowym; okno dodawania/edycji delegacji ustawiono puste pola daty za wyjątkiem daty rozpoczęcia delegacji; godziny powrotu ustawiono domyślnie na 23:59; w oknie dodawania delegacji ustawiono puste pola daty za wyjątkiem daty rozpoczęcia delegacji nowy układ kalendarza miesięcznego zmieniono wygląd okna i podglądu wydruku ewidencji miesięcznej pracownika; na podsumowaniu okresu rozliczeniowego tydzień jest liczony 00:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę; ostatnie niepełne tygodnie nie będą wyświetlane na podsumowaniu - będą brane pod uwagę w następnym okresie rozliczeniowym; dodano nowe wiersze/składniki kalendarza (kliknij tutaj, aby zobaczyć opis); widoczność składników: dodano nowe menu rozwijane, pojawiające się w wyniku kliknięcia PPM na nazwach wierszy kalendarza w menu rozwijanym, zawierające polecenia: "Dostosuj widoczność składników" - umożliwiające ukrywanie/wyświetlanie wybranych wierszy, "Podgląd wszystkich składników"; dodano przyciski: - pokazuje wszystkie składniki, - pokazuje składniki zawierające dane, - pokazuje składniki zawierające bez rozbicia czasu pracy, - dostosuj widoczność składników; zmodyfikowano algorytm wyszukiwania naruszenia przekroczenia 10h pracy jeżeli praca była wykonywana w porze nocnej - naruszenie jest generowane na podstawie rzeczywistego czasu pracy; ze względu na nową wersję ewidencji czasu pracy zmieniono nazwy poszczególnych

10 10 Wersja 3.11 elementów raportów. generowanie zagranicznych delegacji na wykresie tygodniowym i miesięcznym podczas generowania delegacji, które mają więcej niż dwa "wyjazdy z kraju" dodano okno wyboru jednego lub kilku "państw docelowych"; Moduł Flota (3.11.3) zmiany w raportach przepałów wg pojazdów/kierowców w raportach: Przepały wg kierowcy i Przepały wg pojazdu dokonano następujących zmian: w oknie wywołania wydruku raportów dodano opcje: Ukryj kolumnę 'Motogodziny'; Pokaż kolumny 'Km puste/ładowne' - opcja aktywna po zaznaczeniu opcji powyżej; w oknie podglądu wydruku: w raporcie Przepały wg pojazdu: jeśli danym pojazdem jechało dwóch kierowców będą oni wyświetlanie w jednej kolumnie: Kierowcy; w nagłówku kierowcy/pojazdu dodano normę zużycia paliwa dla zbiornika - norma będzie wyświetlana gdy zbiornik ma podstawowy wzór spalania; na ostatniej stronie wydruku dodano: Podsumowanie dla zbiornika głównego, a w nim: suma Ilość km, suma Tankowanie, suma Zużycie, Średnie zużycie, suma Prognoza, suma Przepał; (3.11.2) dodano rejestr: "Miejsca magazynowania" w menu programu: "Flota" dodano polecenie: "Miejsca magazynowania"; w oknie dodawania/edycji opony oraz w oknie dodawania/edycji części dodano pole wyboru miejsca magazynowania dla elementów ze statusem: "magazyn"; (3.11.2) dodano oznaczenie zbiornika paliwa jako główny w oknie dodawania/edycji samochodu: dla pojazdów wyposażonych w więcej niż jeden zbiornik paliwa w oknie dodawania/edycji zbiornika dodano opcję: "Główny zbiornik"; na liście zbiorników dodano kolumnę: "Główny"; podczas dodawania nowego samochodu dla zbiornika standardowego domyślne paliwo będzie ustawiane na: "ON olej napędowy", a dla "małego samochodu" (pojazd poniżej 3,5 t) paliwo będzie ustawiane na: "Pb95 bezołowiowa"; Tylko j eden zbiornik można ustawić j ako główny. na liście kart kierowców: wartości w kolumnach: "Stan pocz. zbiornika" i "Stan koń. zbiornika" są wyświetlane na podstawie zapisów głównego zbiornika; dodano kolumnę: "Przebieg" (różnica: licznik powrót - licznik wyjazd) oraz jej podsumowanie; dodano kolumnę: "Tankowanie" oraz jej podsumowanie - dla zbiornika głównego; dodano kolumny: "Model", "Marka" - domyślnie ukryte; dodano kolumny: "Zużycie [l]", "Średnie zużycie [l/100km]", "Prognoza [l]", Oszczędność [l]" i "Norma [l]" - wartości wyświetlane dla zbiornika głównego; Wartości w kolumnie: "Norma" będą przydatne dla korzystaj ących ze standardowego wzoru spalania

11 Wersja (współczynnik * km / 100). (3.11.2) okno dodawania/edycji karty kierowcy dodano przycisk: umożliwiający podpinanie/powiązanie dowolnych plików z kartą; w zakładce: "Dane podstawowe" w polu "Rentowność podsumowanie": zmieniono: "Km z bieżącej karty" na "Km z karty"; zmieniono: "Km z TachoScana (wg dat)" na "Km z TachoScan"; zmieniono: "Km z GBOX (wg dat)" na "Km z GBOX"; (3.11.2) rejestr opon na liście pozycji rejestru opon dodano możliwość filtrowania wg dat oraz kolumny: "Data pierwszego zdarzenia" i "Data ostatniego zdarzenia"; w oknie dodawania nowej opony dodano pole: "Ilość opon" umożliwiające zbiorcze dodawanie ogumienia; (3.11.2) do importu karty paliwowej dodano import opłat za autostrady "EUROWAG MYTO "; (3.11.2) program nie pozwoli na zapis karty kierowcy jeśli wprowadzony ręcznie stan zbiornika będzie większy od maksymalnej pojemności zbiornika; (3.11.2) okno ustawień programu w zakładce: "Moduł paliwowy" usunięto opcję: "ustawiaj datę rozliczenia (datą wyjazdu)"; w zakładce: "Moduł paliwowy -> Dodatkowe" dodano opcję: "Dla nowej karty uzupełniaj stany zbiornika -> wg stanu z poprzedniej karty"; (3.11.2) w oknie wywołania raportów: "Tankowania wg kierowcy" i "Tankowania wg pojazdu" dodano opcję: "średnia cena za litr bez vat"; okno ustawień programu w zakładce: "Ustawienia kosztów" usunięto opcję: "Koszty wyświetlane w programie są wartościami" - po aktualizacji wszystkie koszty będą pokazane jako wartość "netto "; w zakładce: "Moduł Paliwowy" usunięto grupę opcji: "Ustawienia edycji tankowania"; lista kart kierowców zmiany w rozwijanym menu listy kart kierowców: polecenie: "Aktualizuj stany zbiorników wg danych GBOX" przeniesiono do podmenu: "Zmień dane dla zaznaczony rekordów"; w podmenu: "Zmień dane dla zaznaczonych rekordów" dodano polecenia: Uzupełnił puste stany licznika wg danych: -> TachoScan, -> GBOX; Nadpisz stany licznika wg danych: -> TachoScan, -> GBOX. okno dodawania/edycji karty kierowcy w pierwszej zakładce: "Dane podstawowe" dodano pola: Podsumowanie - podsumowanie tankowania zwiera następujące informacje: "Przebieg", " Tankowanie", "Zużyte paliwo", "Średnie spalanie", "Norma spalania", "Prognoza spalania

12 12 Wersja 3.11 ", "Oszczędność paliwa"; Rentowność podsumowanie - po naciśnięciu przycisku: [Oblicz] program wyliczy i wyświetli podsumowanie rentowności, które podzielone jest na sumę kosztów (paliwo, opłaty, delegacje, inne), sumę przychodów (zlecenia rozpoczynające się w bieżącej karcie), ilość km (z bieżącej karty lub z modułu TachoScan lub z modułu GBOX) i wreszcie wartość zysku (przychód - koszt); Moduł Spedycja (3.11.3) raporty - zysk w walucie rozliczeniowej dodano opcję: Ukryj zysk w walucie rozliczeniowej w raportach: Zestawienie zleceń wg zleceniodawcy, Zestawienie zleceń wg spedytora i Zestawienie zleceń wg przewoźnika; (3.11.2) faktura sprzedaży na podglądzie wydruku faktury sprzedaży zmieniono nazwę: "Faktura VAT" na " Faktura"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Wygląd wydruku faktury" zmieniono opcję: " Ukryj tekst: Oryginał / kopia" na "Ukryj tekst "Kopia""; na podglądzie wydruku faktury ukryto napis: "Oryginał"; (3.11.2) podsumowanie pozycji faktury na wydruku faktury dodano podsumowanie pozycji dla kolumn: "Wart. netto", "Wart. VAT" i "Wart. brutto"; w oknie ustawień programu w zakładce "Wygląd wydruku faktury" dodano opcję: " Wyświetl podsumowanie pozycji na wydruku faktury"; (3.11.2) lista zleceń w rozwijanym menu dodano polecenia: Ustaw rzeczywisty stan licznika wg danych -> TachoScan; Ustaw rzeczywisty stan licznika wg danych -> GBOX; (3.11.2) dodano mechanizm fakturowania zbiorczego zleceń od przewoźnika; (3.11.2) dodatkowe zdarzenia dla miejsc załadunku/rozładunku w oknie dodawania/edycji załadunku/rozładunku (widok zaawansowany): zmieniono wybór opcji: "załadunek/rozładunek" na pole wyboru z listy; w polu wyboru z listy dodano zdarzenia: "Wyjazd", "Przyjazd na załadunek/rozładunek", " Przeładunek" i "Koniec"; Nowe typy zdarzeń nie będą wyświetlane na wydruku zleceń i faktur. po zapisie danych w oknie pojawi się dla zdarzenia: "Załadunek" zakładka: "Załadunek - lista ładunków", a dla zdarzenia: "Rozładunek" zakładka: "Rozładunek - lista ładunków" - dla pozostałych zdarzeń zakładka wyboru ładunku nie będzie dostępna; na liście miejsc załadunku/rozładunku (widok zaawansowany) zmieniono nazwę kolumny z "Załadunek" na "Typ"; w zakładce: "Fracht i koszty" okna dodawania/edycji zlecenia w polu: " Podsumowanie zlecenia" dodano pozycje: "Czas oczekiwania na załadunek/ rozładunek [...]" - w pozycji tej będzie wyświetlana suma czasu odcinków pomiędzy zdarzeniem: "Przyjazd na załadunek/rozładunek" a zdarzeniem: "Załadunek/ Rozładunek";

13 Wersja Powyższe zmiany nie będą dostępne w oknie dodawania/edycj i szablonu zlecenia. (3.11.2) kilometry puste w zleceniu w oknie dodawania/edycji zlecenia w panelu: "Miejsca załadunku i rozładunku, trasa " dodano pole: "Km puste"; na liście zleceń dodano kolumnę: "Km puste"; (3.11.2) GBOX ASSIST z menu: "Bramka SMS" usunięto polecenie "Komunikacja z GBOX ASSIST" i przeniesiono jest do menu: "GBOX"; zmiany na liście zleceń: dodano kolumnę: "Status kierowcy GBOX Assist"; dodano kolumnę: "Nowe wiadomości z GBOX Assist"; w rozwijanym menu dodano polecenie: "Anuluj zlecenie wysłane do GBOX ASSIST"; w oknie edycji zlecenia pojazdu ze statusem "GBOX ASSIST": do "statusów zlecenia GBOX Assist" dodano pozycje: "Dojazd załadunek/rozładunek" oraz "Oczekiwanie na załadunek/rozładunek"; dodano zakładkę: "Historia GBOX Assist"; gwiazdką w kolorze zielonym "*" zostaną oznaczone pola, które zostaną wysłane do "GBOX ASSIST"; dodano możliwość aktualizacji danych zlecenia w "GBOX ASSIST" po jego modyfikacji w programie: zmiana danych w zleceniu spowoduje zmianę statusu zlecenia w "GBOX ASSIST" na " zmodyfikowano"; potwierdzenie zmiany danych zlecenia w "GBOX ASSIST" będzie wysyłane do programu 4Trans; (3.11.2) optymalizacja importu zleceń import jest możliwy tylko dla plików w formacie: "csv" (jeśli plik importu jest w innym formacie, np: "xls" to należy go przekształcić w "csv"); przyspieszono proces importu; jeśli podczas importu program nie znajdzie "firmy/kierowcy/pojazdu" wyświetli okno z możliwością dokonania "nowego wpisu/dodania dla wszystkich następnych/ przerwania importu"; automatyczne rozpoznawanie i dodawanie miast, kodów pocztowych, firm załadunkowych oraz kierowców/pojazdów nie przypisanych do aktywnej firmy; przypisywanie odpowiednich typów dodawanym firmom: "Kontrahent", "Firma transportowa" i "Firma załadunkowa/rozładunkowa"; możliwość zatrzymania importu; zapamiętywanie powiązania zaimportowanego zlecenia z plikiem importu - dzięki temu program rozpoznaje czy dane zlecenie zostało już zaimportowane (przy ponownej próbie importu, zlecenia zaimportowane zostaną pominięte); w oknie dodawania/edycji zlecenia dodano pole: "uwagi własne" - mechanizm importu zapisuje tutaj godzinę i datę przeprowadzenia importu oraz wybrane pola z pliku importu; (3.11.2) lista płatności

14 14 Wersja 3.11 dodano kolumnę: "Czy są uwagi własne": w kolumnie będzie wyświetlony znak "!" jeśli pozycja zwiera "uwagi własne" lub "uwagi kontrahenta"; uwagi będą wyświetlone w oknie podpowiedzi po podświetleniu myszą znaku: "!"; do rozwijanego menu dodano polecenie: "Edytuj uwagi" otwierające okno dodawania/edycji " uwag własnych" i "uwag kontrahenta"; w przypadku noty obciążeniowej uwagi będą widoczne tylko na liście płatności; dodano kolumny: "nr konta kontrahenta", "osoba kontaktowa", "Nr zlecenia", " Uwagi dokumentu", "Uwagi kontrahenta", "Typ zlecenia", "Nr obcy" i "Rodzaj " (niektóre z kolumn są domyślnie ukryte); dodano zakładki: "Spedycyjne" i "Transportowe"; dodano filtr: "Z terminem poniżej [...] dni"; (3.11.2) w oknie edycji faktury powiązanej ze zleceniem transportowym w zakładce: " Pozycje faktury" dodano, poniżej pola: "Kwota słownie", pole: "Szczegóły powiązanego zlecenia"; (3.11.2) automatyczne numerowanie faktur zakupu dodano mechanizm automatycznego (wewnętrznego) numerowania faktur zakupu: w oknie dodawania/edycji faktury zakupu dodano pole: "Nr faktury (wewnętrzny)"; w oknie ustawień programu dodano opcję: "Wyświetl numerację wewnętrzną dla faktur zakupu"; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji wezwania do zapłaty dodano opcję: "Wyświetl stan płatności na dzień [...]"; (3.11.2) na liście faktur sprzedaży poszerzono funkcjonalność przycisku: o możliwość wystawiania faktur sprzedaży, korygujących lub proforma; (3.11.2) kopiowanie zlecenia na liście zleceń kopiowanie zlecenia podzielono na dwie wersje: "standardowe" i "z zachowaniem dat"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Spedycja" zmieniono nazwę i sposób działania opcji: "W trakcie kopiowania zlecenia ignoruj daty" na "Domyślny sposób kopiowania ustaw na kopiowanie z zachowaniem dat"; powiązanie "rodzaju usługi" z "nazwą pozycji faktury" w oknie ustawień programu w zakładce: "Faktury -> Opis faktur" dodano opcję: "W trakcie fakturowania nazwę pozycji ustaw wg: -> Rodzaju usługi"; na podstawie powyższej opcji w "nazwie pozycji faktury" wygenerowanej z okna dodawania/edycji zlecenia będzie widoczny "rodzaj usługi"; na liście zleceń dodano nową kolumnę: "Zysk w walucie domyślnej" (wartość w kolumnie jest różnicą pomiędzy "frachtem w walucie rozliczeniowej" a "kosztem zlecenia"); na podglądzie wydruku anulowanego zlecenia dodano tekst: "Anulowany" (tekst jest tłumaczony w zależności od wybranego języku wydruku) w formie znaku wodnego; termin płatności w zleceniu w oknie dodawania/edycji zlecenia w zakładce: "Fracht i koszty" dodano pole: "Termin

15 Wersja płatności"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Spedycja -> Ustawienia domyślne" dodano opcję: "Wyświetl termin płatności na zakładce Fracht i koszty"; dodano nowy raport: :"Zestawienie zleceń wg kierowcy"; wezwanie do zapłaty dla noty obciążeniowej w oknie dodawania/edycji wezwania do zapłaty na liście dostępnych dokumentów zmieniono nazwę zakładki: "Faktury" na "Dokumenty": w zakładce, oprócz faktur będą widoczne "noty obciążeniowe", dla których można wystawić wezwanie do zapłaty; na liście płatności dla not obciążeniowych odblokowano przycisk: do zapłaty); podział faktur wg rodzaju zleceń (Generuj wezwanie na liście faktur sprzedaży dodano zakładki: "Wszystkie", "Inne", "Spedycyjne" i " Transportowe"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Faktury" dodano opcję: "Ukryj podział faktur wg rodzaju zleceń". w menu rozwijanym listy noty obciążeniowych (kliknij PPM na liście) dodano polecenie: " Drukuj duplikat noty"; Moduł GBOX (3.11.3) dodano alert: "Przekroczenie max czasu postoju" - w polu: "Max czas postoju" można określić czas trwania postoju; (3.11.3) dodano identyfikację kierowcy na podstawie przesłanego numeru karty kierowcy; (3.11.2) rozpoczęcie delegacji tworzonej na podstawie zaznaczonych zdarzeń będzie przesuwane do pierwszego włączonego zapłonu, po którym następuje jazda lub do postoju, po którym następuje jazda; (3.11.2) Raport: "Aktywność Pojazdów/Kierowców" sumaryczny, raport: "Tankowania" czas postoju rozbito na dni (wg dat z zakresu); usunięto liczbę postojów; (3.11.2) Raport: "Aktywność Pojazdów/Kierowców" analityczny czas postojów rozbito na dni; usunięto kolumny "różnica paliwa" i "paliwo kon"; na podsumowaniu usunięto liczbę postojów; (3.11.2) Pojazdy GBOX w zakładce: "Wykres aktywności": dodano przerywaną kreskę ze strzałką zwróconą w lewą stronę przed pierwszym zdarzeniem postoju pod warunkiem, że to zdarzenie postoju nie jest pierwszym zdarzeniem w dobie; postój występujący na przełomie dni jest odpowiednio dzielony do poprzedniego i następnego dnia;

16 16 Wersja 3.11 (3.11.2) Historia współrzędnych w kolumnach: "Różnica stanów licznika", "Średnie spalanie na odcinek" i " Spalone paliwo na odcinek" dodano klamry podsumowujące dla zdarzeń występujących pomiędzy postojami; w dolnej części listy dodano podsumowanie "czasu jazdy", "czasu postoju", " przebytego dystansu" i "średniego spalania" dla wszystkich wyświetlonych pozycji; (3.11.2) GBOX ASSIST na liście "Pojazdów GBOX": zmieniono nazwę zakładki: "Komunikacja z GBOX ASSIST" na "Historia wiadomości"; w zakładce: "Historia wiadomości" dodano filtr: "Status kierowcy"; w zakładce: "Historia wiadomości" wycofano możliwość wysyłania wiadomości; dodano zakładkę: "Wiadomości" umożliwiającą wysyłanie i odbieranie wiadomości z urządzenia GBOX ASSIST - zakładka działa jak okno rozmowy; dla pojazdów, które mają zaznaczoną opcję: "GBOX ASSIST" zmieniono wygląd zakładki: "Czas pracy" - w zakładce prezentowane są informacje pobrane z urządzenia GBOX Assist; w oknie edycji "Pojazdu GBOX" dodano opcję: "GBOX ASSIST"; w menu programu dodano polecenie: "GBOX -> Lista skanów"; z okna ustawień programu z zakładki: "GBOX -> Ustawienia wyglądu list" usunięto opcję: "Ukrywaj komunikację z GBOX ASSIST na liście pojazdów GBOX" na rzecz opcji: "GBOX ASSIST" w oknie edycji "pojazdu GBOX"; dodano nowe alerty: "Otrzymanie komunikatu z GBOX Assist" oraz "Otrzymanie skanu z GBOX Assist"; Otrzymywanie nowych alertów: użytkownik zalogowany do programu 4Trans - niezależnie od zaznaczonej opcj i otrzymywania alertów (okno dodawania/edycj i kontaktu - Alerty - Lista kontaktów) nie będą one wysyłane na i sms'em - powiadamianie będzie widoczne tylko w programie 4Trans; użytkownik niezalogowany do programu 4Trans - alerty będą wysyłane na bądź sms w zależności od zaznaczonej opcj i otrzymywania alertów; Moduł Manager ( v1) kilometry puste ze zleceń w związku z dodaniem w oknie edycji zlecenia nowego pola: "Km puste" zmieniono wyliczanie km pustych w następujących raportach: "Zestawienie przebiegów": dodano kolumnę: "km puste ze zleceń"; "km puste" są liczone jako: "km całkowite" - "km ze zleceń" + "km puste ze zleceń"; "Szacunkowe zestawienie przychodów i kosztów": "km puste" są liczone jako: "km całkowite" - "km ze zleceń" + "km puste ze zleceń"; (3.11.2) kilometry z CAN w raportach: "Zestawienie kosztów wg kilometrów miesięcznie" i "Rentowność samochodu wg kilometrów" dane o przebytym dystansie będą w pierwszej kolejności pobierane z CAN, jeśli nie będzie takiej możliwości to będą liczone na podstawie pozycji GPS;

17

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2 4Trans Lista zmian Wersja: 4.2 4Trans Lista zmian 2002-2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika System icar Instrukcja użytkownika wersja 1.1.10 1 Spis treści 1 Informacje wstępne, podstawowa funkcjonalność systemu...3 1.1 Wstęp...3 1.2 Uprawnienia...3 1.3 Logowanie do systemu...4 1.4 Organizacja

Bardziej szczegółowo

AUTOSAT 3 Instrukcja obsługi oprogramowania v0.0.2

AUTOSAT 3 Instrukcja obsługi oprogramowania v0.0.2 AUTOSAT 3 Instrukcja obsługi oprogramowania v0.0.2 AUTOSAT 3 Instrukcja 2z36 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Instalacja programu AUTOSAT 3...4 1.2 Instalacja programu GPRSSERWER...4 1.3 Instalacja programu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 5 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 5 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 6 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo