4Trans 3.11 Lista zmian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4Trans 3.11 Lista zmian"

Transkrypt

1 4Trans 3.11 Lista zmian

2 4Trans 3.11 Lista zmian Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcj i mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw. Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to j ednak ani wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacj i zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bez pośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument. Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniej szej instrukcj i mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersj i programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersj i programu innej od wersj i instrukcj i. Produkcja: ul. Modrzew skiego Bielsko-Biała POLAND w w w.inelo.pl

3 Wersja Wersja 3.11 Zmiany dokonane w tej wersji programu: Moduł Główny (3.11.3) w oknie ustawień programu w zakładce: Główne usunięto opcję: Twórz log; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji firmy dodano pola: "Nr gg", "Skype", "TransID"; (3.11.2) na liście pozycji terminarza dodano kolumny: "Pozostało dni", "Pozostało km" oraz "Stan licznika (przybliżony)"; (3.11.2) otwieranie dowolnych plików dodano nową pozycję w menu: "Inne" - za pomocą tego polecenia można otwierać dowolne pliki skojarzone lub nieskojarzone z programem 4Trans; Menu "Inne" poj awi się j eśli zostanie utworzony katalog: "...\4Trans\dane\OtherFiles", który będzie zawierał co naj mniej j eden plik typu: "exe" lub "dll". Menu poj awi się po ponownym uruchomieniu programu: 4Trans. (3.11.2) okno ustawień programu zmiany w oknie dodawania/edycji użytkownika (Panel administracyjny) w zakładce: " Dane podstawowe" w ramce: "Uprawnienia": niezależnie od ilości posiadanych licencji będą pokazywane wszystkie moduły programu; moduły programu, dla których nie została wykupiona licencja będą nieaktywne i pokazane pochyloną czcionką w kolorze szarym; poniżej pola wyboru uprawnień dodano legendę; w zakładce "ustawień kopii bazy" (Panel administracyjny) w oknie "Historia procesu wykonywania kopii bazy danych" dodano kolumnę: "Ścieżka do kopii bazy" przedstawiającą ścieżkę, w której zapisano kopię bazy danych; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji pracownika przeniesiono pole "Numer służbowy" do zakładki: "Dane podstawowe"; terminarz automatycznych raportów w menu: "Dane podstawowe ->Terminarz automatycznych raportów" dodano nowy mechanizm automatycznego generowania i wysyłania raportów w formacie "pdf" na dowolne adresy ; w oknie ustawień programu dodano nową zakładkę: "Panel administracyjny -> Automatyczne raporty"; obsługa połączenia przez proxy w oknie ustawień programu w zakładce: "Główne" dodano ramkę: "Serwer proxy" z następującymi opcjami: Używaj ustawień opcji internetowych z systemu Windows; Ręczna konfiguracja; filtrowanie list dla pola: "Wyszukiwanie wg frazy" dodano przycisk: (zastosuj);

4 4 Wersja 3.11 przycisk: (zastosuj filtr daty) jest nieaktywny do czasu zmiany daty; domyślnie filtr daty będzie ustawiany na 12 miesięcy wstecz; zmieniono położenie filtru daty; dodano przycisk: w polu wyboru zakresu dat: dodano pozycję: "ostatni miesiąc"; umożliwiający zapis bieżącego zakresu dat jako domyślnego; dodano pozycję: "Więcej...", po wybraniu której lista poszerzy się o pozycje: "Dzień dzisiejszy", "Dzień wczorajszy", "Bieżący tydzień", "Poprzedni tydzień", "Bieżący miesiąc", " Poprzedni miesiąc", "Bieżący kwartał", "Bieżący rok", "Następne 2 dni", "Następne 7 dni" oraz "Następne 14 dni"; na liście delegacji po wybraniu w polu rodzaju daty: "wg miesiąca rozliczenia" pola wyboru daty zmieniają się na pola wyboru miesięcy; w oknie ustawień programu w zakładce: "Główne -> Ustawienia wyglądu list" dodano opcję: "Zapisuj filtry dat przy zamykaniu list"; boczny pasek narzędziowy usunięto boczny pasek narzędziowy; z okna ustawień programu z zakładki: "Ustawienia wyglądu menu" usunięto grupę opcji: " Pasek boczny". okno ustawień programu w zakładce: "Terminarz" dodano opcję: "Ukryj terminy dla nieaktywnych pojazdów i kierowców"; w zakładce: "Serwis": usunięto ramki ustawień: "Wyświetl listę modułów", "Wyświetl podgląd klucza" oraz "Wyślij raport serwisowy"; w ramce: "Kopia bazy" dodano kreatora kopii bazy danych; zmiana mechanizmu filtrowania w niektórych polach wyboru wartości z listy nowy mechanizm wprowadzono w następujących lokalizacjach: okno dodawania/edycji delegacji: wybór "miasta", "kierowcy", "pojazdu"; okno podglądu/edycji wykresówki/dnia z karty: wybór "miasta" w oknie dodawania trasy; okno dodawania/edycji zlecenia: wybór "miasta" w panelu "Miejsca załadunku i rozładunku, trasa"; okno dodawania/edycji karty kierowcy: wybór "trasy" i "miasta" w oknie dodawania pozycji karty, wybór "miejsca tankowania" w oknie dodawania tankowania; okno dodawania/edycji kosztów: wybór "miasta"; okno dodawania/edycji dokumentów: wszystkie pola wyboru oprócz spinacza i ramki kosztów; okno dodawania/edycji firmy: wybór "miasta"; w oknie dodawania/edycji osoby kontaktowej w firmie dodano pola: "Nr gg", "Skype" i " TransID"; Terminarz

5 Wersja w słowniku terminu ważności dokumentu w polu "Grupa" dodano nową pozycję: " Wszystko"; w oknie dodawania/edycji zadania w terminarzu niezależnie od wyboru: "filtru podstawowego" w polu: "filtr szczegółowy" będzie pokazywana wartość słownika należąca do grupy "wszystkie"; Moduł TachoScan (3.11.3) zmiany w przepisach - samozatrudnienie / umowa cywilnoprawna w oknie ustawień programu w zakładce: Naruszenia - Analiza zmieniono: dodano opcję: Wykazuj naruszenia czasu pracy tylko dla kierowców samozatrudnionych: dodano opcję: Wykazuj przekroczenia przeciętnego dopuszczalnego tygodniowego czasu pracy; dodano przycisk: ; dodano opcję: Wykazuj przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy w tygodniu; dodano opcję: Wykazuj przekroczenia limitu 10 godzin czasu pracy w porze nocnej; dodano opcję: Wykazuj przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy bez przerwy ; dla kierowców samozatrudnionych dodano naruszenia: 15/8.2 Przekroczenie przeciętnego dopuszczalnego tygodniowego czasu pracy; 15/8.2 Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy w tygodniu; 8.4 Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy bez przerwy; Powyższe naruszenia będą miały naliczaną grzywnę wg taryfikatora od dnia 16 lipca Przekroczenie limitu 10 godzin czasu pracy w porze nocnej; w oknie dodawania/edycji kierowcy dodano opcję: samozatrudnienie / umowa cywilnoprawna; dodano raport: Rejestr czasu pracy Art. 25 UoCPK; (3.11.3) pobieranie danych z systemu Helpten dodano mechanizm umożliwiający pobieranie plików cyfrowych (pochodzących z odczytów karty kierowcy i/lub tachografu) z systemu Helpten: w oknie ustawień programu w zakładce TachoScan -> Różne dodano opcję: Pobierz dane z systemu Helpten; w oknie Z urządzenia dodano zakładkę: Helpten; (3.11.3) TachoReader Combo na nośniku danych urządzenia dodano katalogi: "CARD" i "TACHO", w których odpowiednio będą przechowywane pliki pobrane z karty i tachografu cyfrowego: w programie podczas pobierania danych z urządzenia będą pokazane pliki ze wszystkich źródeł; w nazwie pliku zmieniono zapis godziny utworzenia pliku z czasu UTC na czas lokalny: czas lokalny będzie oznaczony literą: "L" na końcu nazwy pliku: np. "Jan_Kowalski_ L.DDD";

6 6 Wersja 3.11 (3.11.3) w oknie ustawień programu w zakładce: TachoScan usunięto opcję: Ścieżka obrazów tacho - dostępna jest w zakładce: Ścieżki w panelu administracyjnym; (3.11.2) na wykresie miesięcznym i tygodniowym dodano opcję: "Pokazuj znaczniki wpisu ręcznego"; na raporcie "Terminy odczytów i ważności" dodano kolumnę: "Zablokowany kartą nr", w której będzie pokazany nr karty przedsiębiorstwa jaką aktualnie zablokowano tachograf cyfrowy; kilometry ze zdarzeń jazdy pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego będą zapisywane bez zaokrągleń, natomiast w oknach programu będą pokazywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku; kalendarz ciągłości danych zmieniono i dodano nowe oznaczenie dni na kalendarzu; dodano wizualizację czynności z karty drogowej; zmieniono wizualizację czynności z wykresówki/dnia z karty/tachografu/karty drogowej na miniaturowy wykres; (3.11.2) dodano przycisk: otwierający okno ustawień kolorów kalendarza; (3.11.2) w kolorze łososiowym (domyślnie) będą pokazywane okresy, dla których wymagane jest wystawienie zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu; (3.11.2) w kolorze niebieskim (domyślnie) będą przedstawione okresy, dla których wystawiono zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu; dodano możliwość wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu z poziomu kalendarza przy pomocy poleceń zawartych w rozwijanym menu: dodaj zaświadczenia w zaznaczonych dniach; wyszukaj zaświadczenia w zaznaczonym okresie; wyszukaj zaświadczenia w całym roku; dodano nowe oznaczenia typów dni wybrane z modułu Rozliczenia z poziomu polecenia: " Zmień typ dnia..." rozwijanego menu; (3.11.2) dodano możliwość wyświetlania/ukrywania wykresu czynności na kalendarzu: polecenie "Pokaż wykres czynności" w rozwijanym menu; zmieniono oznaczenia w legendzie kalendarza; w zakładce: "Podgląd odczytu" okna podglądu/edycji wykresówki dodano w menu rozwijanym polecenie: "Dodaj automatycznie punkty km"; w oknie wykresu tygodniowego, wykresu miesięcznego, podglądu/edycji wykresówki/dnia z karty dodano wyświetlanie okien podpowiedzi (tzw. hintów) w polach oznaczonych piktogramami; na "liście tarcz/dni z karty" i na "liście dni z tachografu" dodano kolumny: "Licznik pocz. " (początkowy) oraz "Licznik koń." (końcowy); w oknie komunikatu/ostrzeżenia o nachodzących się czynnościach lub wykresówkach dodano opcję: "po zamknięciu komunikatu otwórz wymienione dane i wykresówki oraz przerwij dalszą analizę"; raport: "Naruszenia kierowców wg ITD" w dolnej części okna generowania raportu dodano podsumowanie kar wg kierowcy i wg przedsiębiorstwa;

7 Wersja w rozwinięciu przycisku: w formacie: "pdf"; dodano opcję generowania raportu bezpośrednio do pliku okno dodawania/edycji zaświadczenia w oknie "opcji wyszukiwania okresów wymagających zaświadczenia" dodano dla "wyszukaj czynności" następujące opcje: wyszukaj zaświadczenia do bieżącego dnia i godziny; generuj zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których kierowca prowadził pojazd wyłączony z rozporządzenia 561/2006 lub AETR; generuj zaświadczenia na okresy pracy pomiędzy odpoczynkami dziennymi; generuj zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których pracownik pozostawał w gotowości; uwzględniaj nieobecności określone w module Rozliczenia wg dób pracowniczych; raport: "Terminy odczytów i ważności" w oknie wywołania raportu dodano możliwość sortowania wyników wg: opisu kierowcy i samochodu; daty następnego odczytu i daty ważności; powiązanie wykresówek z zaświadczeniami o nieprowadzeniu pojazdu na "liście tarcz/dni z karty" pokazano zakres powiązanego zaświadczenia z wykresówką przy pomocy kolumn: "Zaświadczenie od" i "Zaświadczenie do"; wykresówki utworzone jako "urlop" lub "wolne" można otworzyć tylko do podglądu - nie ma możliwości edycji żadnych danych; wykresówki utworzone jako "jazda OUT", "inna praca" lub "dyspozycyjność" można otworzyć do edycji czynności - nie ma możliwości zmiany daty, kierowcy i samochodu; próba usunięcia wykresówki zostanie poprzedzona odpowiednim komunikatem, po zaakceptowaniu którego zostanie usunięte zaświadczenie oraz wszystkie wykresówki wchodzące w jego skład; na "liście zaświadczeń": próba usunięcia zaświadczenia zostanie poprzedzona odpowiednim komunikatem, po zaakceptowaniu którego zostaną usunięte wszystkie wykresówki wchodzące w jego skład; istnieje możliwość dowolnej edycji zaświadczenia - zmniejszenie/zwiększenie zakresu spowoduje usunięcie/dodanie odpowiedniej ilości wykresówek; w oknie wywołania raportu: "Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy" dodano pole wyboru grup pracowników; w oknie podglądu/edycji wykresówki w zakładce: "Dane podstawowe" w panelu "szybkiej edycji" dodano niebieskie obramowanie dla zaznaczonych przycisków Moduł Rozliczenia (3.11.3) raport: Podsumowanie okresu rozliczeniowego na podglądzie wydruku raportu zmieniono listę nadgodzin: nadgodziny podzielono na grupy: Godziny nadliczbowe do wypłaty; Godziny nadliczbowe oddane;

8 8 Wersja 3.11 Godziny nadliczbowe przeniesione - nieoddane; Godziny nadliczbowe razem; każda grupa zawiera następujące pozycje: Suma godzin nadliczbowych 50% podstawy; Suma godzin nadliczbowych 100% podstawy; Suma godzin nadliczbowych 50% dodatki; Suma godzin nadliczbowych 100% dodatki; (3.11.2) okno ustawień programu w zakładce: Synchronizacja dla opcji: Wyznaczaj odcinki P15 (Art. 13 i 27 Ustawa o czasie pracy kierowców) dodano pod-opcje: gdy czas pracy w dobie wynosi co najmniej 6 godzin; gdy plan (wymiar zasadniczy) w dobie wynosi co najmniej 6 godzin; (3.11.2) ryczałt - uzupełnienie wynagrodzenia jeśli w oknie dodawania/edycji umowy (zatrudnienia) w zakładce: "Ryczałty" jest zaznaczona jedna z dwóch opcji: "Wszystkie składniki razem" lub "Podzielone składniki" to na podglądzie "Przeliczenia miesięcznej karty pracownika" ukryto " Uzupełnianie wynagrodzenia z tyt. oddanych nadg. bez wniosku"; raport: "Rozliczenie ryczałtów i zaliczek": zmieniono położenie tekstu tytułu kolumn z poziomego na pionowy; dodano kolumnę: "Uzup. z tyt. odd. godz. nadlicz. bez wniosku pracownika" - kwota brutto z tego wynagrodzenia doliczana jest do kolumny: "Dodatki za godz. nadliczbowe"; Podstawa prawna: Art i 2 Kodeksu pracy; 5 i 5a Rozporządzeniz Ministra Pracy i Polityki Socj alnej z dnia 29 maj a 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. (3.11.2) raport: "Zestawienie uzupełnień czasu pracy" w oknie wywołania raportu dodano opcję: "pokazuj tylko dni, w których występuje 24h i godziny przestoju to co najmniej: [...]"; w oknie podglądu raportu dodano kolumnę: "Typ dnia"; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji diety i limitu zmieniono pole: "Limit za nocleg" na " Ryczałt za nocleg"; raport: "Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy" powiększono czcionkę w nazwach wierszy; w "Przeliczeniu miesięcznej karty pracownika" pokazano uzupełnienie wynagrodzenia z oddawania nadgodzin bez wniosku; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach: do grudnia 2010 i od października 2012: każde święto w dodatkowy dzień wolny (domyślnie sobota) obniża normę czasu pracy oraz wymaga oddania dnia wolnego;

9 Wersja ignorowane są ustawienia z ramki "Norma pracy" znajdujące się w zakładce "Rozliczenia -> Zaawansowane" okna ustawień programu; w okresie: od stycznia 2011 do września 2012: każde święto w dodatkowy dzień wolny (domyślnie sobota) nie obniża normy czasu pracy oraz nie wymaga oddania dnia wolnego; uwzględniane są ustawienia z ramki "Norma pracy" znajdujące się w zakładce "Rozliczenia -> Zaawansowane" okna ustawień programu; W dniu 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyj ny wydał wyrok uznaj ący art Kodeksu pracy za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucj i RP oraz za zgodny z art. 66 ust. 2 Konstytucj i. W efekcie z art. 130 Kodeksu Pracy został wyeliminowany zapis: " 2 1. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy." w oknie ustawień programu w zakładce: "Rozliczenia -> Zaawansowane" w grupie opcji: " Norma pracy" dodano informację: "Uwaga! Opcja obowiązuje w okresie od stycznia 2011 do września 2012."; dodano możliwość generowania delegacji z poziomu okna wykresu miesięcznego na takich samych zasadach jakie są w oknie wykresu tygodniowego; z poziomu okna wykresu tygodniowego i miesięcznego dodano możliwość generowania delegacji w dowolnym przedziale czasowym; okno dodawania/edycji delegacji ustawiono puste pola daty za wyjątkiem daty rozpoczęcia delegacji; godziny powrotu ustawiono domyślnie na 23:59; w oknie dodawania delegacji ustawiono puste pola daty za wyjątkiem daty rozpoczęcia delegacji nowy układ kalendarza miesięcznego zmieniono wygląd okna i podglądu wydruku ewidencji miesięcznej pracownika; na podsumowaniu okresu rozliczeniowego tydzień jest liczony 00:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę; ostatnie niepełne tygodnie nie będą wyświetlane na podsumowaniu - będą brane pod uwagę w następnym okresie rozliczeniowym; dodano nowe wiersze/składniki kalendarza (kliknij tutaj, aby zobaczyć opis); widoczność składników: dodano nowe menu rozwijane, pojawiające się w wyniku kliknięcia PPM na nazwach wierszy kalendarza w menu rozwijanym, zawierające polecenia: "Dostosuj widoczność składników" - umożliwiające ukrywanie/wyświetlanie wybranych wierszy, "Podgląd wszystkich składników"; dodano przyciski: - pokazuje wszystkie składniki, - pokazuje składniki zawierające dane, - pokazuje składniki zawierające bez rozbicia czasu pracy, - dostosuj widoczność składników; zmodyfikowano algorytm wyszukiwania naruszenia przekroczenia 10h pracy jeżeli praca była wykonywana w porze nocnej - naruszenie jest generowane na podstawie rzeczywistego czasu pracy; ze względu na nową wersję ewidencji czasu pracy zmieniono nazwy poszczególnych

10 10 Wersja 3.11 elementów raportów. generowanie zagranicznych delegacji na wykresie tygodniowym i miesięcznym podczas generowania delegacji, które mają więcej niż dwa "wyjazdy z kraju" dodano okno wyboru jednego lub kilku "państw docelowych"; Moduł Flota (3.11.3) zmiany w raportach przepałów wg pojazdów/kierowców w raportach: Przepały wg kierowcy i Przepały wg pojazdu dokonano następujących zmian: w oknie wywołania wydruku raportów dodano opcje: Ukryj kolumnę 'Motogodziny'; Pokaż kolumny 'Km puste/ładowne' - opcja aktywna po zaznaczeniu opcji powyżej; w oknie podglądu wydruku: w raporcie Przepały wg pojazdu: jeśli danym pojazdem jechało dwóch kierowców będą oni wyświetlanie w jednej kolumnie: Kierowcy; w nagłówku kierowcy/pojazdu dodano normę zużycia paliwa dla zbiornika - norma będzie wyświetlana gdy zbiornik ma podstawowy wzór spalania; na ostatniej stronie wydruku dodano: Podsumowanie dla zbiornika głównego, a w nim: suma Ilość km, suma Tankowanie, suma Zużycie, Średnie zużycie, suma Prognoza, suma Przepał; (3.11.2) dodano rejestr: "Miejsca magazynowania" w menu programu: "Flota" dodano polecenie: "Miejsca magazynowania"; w oknie dodawania/edycji opony oraz w oknie dodawania/edycji części dodano pole wyboru miejsca magazynowania dla elementów ze statusem: "magazyn"; (3.11.2) dodano oznaczenie zbiornika paliwa jako główny w oknie dodawania/edycji samochodu: dla pojazdów wyposażonych w więcej niż jeden zbiornik paliwa w oknie dodawania/edycji zbiornika dodano opcję: "Główny zbiornik"; na liście zbiorników dodano kolumnę: "Główny"; podczas dodawania nowego samochodu dla zbiornika standardowego domyślne paliwo będzie ustawiane na: "ON olej napędowy", a dla "małego samochodu" (pojazd poniżej 3,5 t) paliwo będzie ustawiane na: "Pb95 bezołowiowa"; Tylko j eden zbiornik można ustawić j ako główny. na liście kart kierowców: wartości w kolumnach: "Stan pocz. zbiornika" i "Stan koń. zbiornika" są wyświetlane na podstawie zapisów głównego zbiornika; dodano kolumnę: "Przebieg" (różnica: licznik powrót - licznik wyjazd) oraz jej podsumowanie; dodano kolumnę: "Tankowanie" oraz jej podsumowanie - dla zbiornika głównego; dodano kolumny: "Model", "Marka" - domyślnie ukryte; dodano kolumny: "Zużycie [l]", "Średnie zużycie [l/100km]", "Prognoza [l]", Oszczędność [l]" i "Norma [l]" - wartości wyświetlane dla zbiornika głównego; Wartości w kolumnie: "Norma" będą przydatne dla korzystaj ących ze standardowego wzoru spalania

11 Wersja (współczynnik * km / 100). (3.11.2) okno dodawania/edycji karty kierowcy dodano przycisk: umożliwiający podpinanie/powiązanie dowolnych plików z kartą; w zakładce: "Dane podstawowe" w polu "Rentowność podsumowanie": zmieniono: "Km z bieżącej karty" na "Km z karty"; zmieniono: "Km z TachoScana (wg dat)" na "Km z TachoScan"; zmieniono: "Km z GBOX (wg dat)" na "Km z GBOX"; (3.11.2) rejestr opon na liście pozycji rejestru opon dodano możliwość filtrowania wg dat oraz kolumny: "Data pierwszego zdarzenia" i "Data ostatniego zdarzenia"; w oknie dodawania nowej opony dodano pole: "Ilość opon" umożliwiające zbiorcze dodawanie ogumienia; (3.11.2) do importu karty paliwowej dodano import opłat za autostrady "EUROWAG MYTO "; (3.11.2) program nie pozwoli na zapis karty kierowcy jeśli wprowadzony ręcznie stan zbiornika będzie większy od maksymalnej pojemności zbiornika; (3.11.2) okno ustawień programu w zakładce: "Moduł paliwowy" usunięto opcję: "ustawiaj datę rozliczenia (datą wyjazdu)"; w zakładce: "Moduł paliwowy -> Dodatkowe" dodano opcję: "Dla nowej karty uzupełniaj stany zbiornika -> wg stanu z poprzedniej karty"; (3.11.2) w oknie wywołania raportów: "Tankowania wg kierowcy" i "Tankowania wg pojazdu" dodano opcję: "średnia cena za litr bez vat"; okno ustawień programu w zakładce: "Ustawienia kosztów" usunięto opcję: "Koszty wyświetlane w programie są wartościami" - po aktualizacji wszystkie koszty będą pokazane jako wartość "netto "; w zakładce: "Moduł Paliwowy" usunięto grupę opcji: "Ustawienia edycji tankowania"; lista kart kierowców zmiany w rozwijanym menu listy kart kierowców: polecenie: "Aktualizuj stany zbiorników wg danych GBOX" przeniesiono do podmenu: "Zmień dane dla zaznaczony rekordów"; w podmenu: "Zmień dane dla zaznaczonych rekordów" dodano polecenia: Uzupełnił puste stany licznika wg danych: -> TachoScan, -> GBOX; Nadpisz stany licznika wg danych: -> TachoScan, -> GBOX. okno dodawania/edycji karty kierowcy w pierwszej zakładce: "Dane podstawowe" dodano pola: Podsumowanie - podsumowanie tankowania zwiera następujące informacje: "Przebieg", " Tankowanie", "Zużyte paliwo", "Średnie spalanie", "Norma spalania", "Prognoza spalania

12 12 Wersja 3.11 ", "Oszczędność paliwa"; Rentowność podsumowanie - po naciśnięciu przycisku: [Oblicz] program wyliczy i wyświetli podsumowanie rentowności, które podzielone jest na sumę kosztów (paliwo, opłaty, delegacje, inne), sumę przychodów (zlecenia rozpoczynające się w bieżącej karcie), ilość km (z bieżącej karty lub z modułu TachoScan lub z modułu GBOX) i wreszcie wartość zysku (przychód - koszt); Moduł Spedycja (3.11.3) raporty - zysk w walucie rozliczeniowej dodano opcję: Ukryj zysk w walucie rozliczeniowej w raportach: Zestawienie zleceń wg zleceniodawcy, Zestawienie zleceń wg spedytora i Zestawienie zleceń wg przewoźnika; (3.11.2) faktura sprzedaży na podglądzie wydruku faktury sprzedaży zmieniono nazwę: "Faktura VAT" na " Faktura"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Wygląd wydruku faktury" zmieniono opcję: " Ukryj tekst: Oryginał / kopia" na "Ukryj tekst "Kopia""; na podglądzie wydruku faktury ukryto napis: "Oryginał"; (3.11.2) podsumowanie pozycji faktury na wydruku faktury dodano podsumowanie pozycji dla kolumn: "Wart. netto", "Wart. VAT" i "Wart. brutto"; w oknie ustawień programu w zakładce "Wygląd wydruku faktury" dodano opcję: " Wyświetl podsumowanie pozycji na wydruku faktury"; (3.11.2) lista zleceń w rozwijanym menu dodano polecenia: Ustaw rzeczywisty stan licznika wg danych -> TachoScan; Ustaw rzeczywisty stan licznika wg danych -> GBOX; (3.11.2) dodano mechanizm fakturowania zbiorczego zleceń od przewoźnika; (3.11.2) dodatkowe zdarzenia dla miejsc załadunku/rozładunku w oknie dodawania/edycji załadunku/rozładunku (widok zaawansowany): zmieniono wybór opcji: "załadunek/rozładunek" na pole wyboru z listy; w polu wyboru z listy dodano zdarzenia: "Wyjazd", "Przyjazd na załadunek/rozładunek", " Przeładunek" i "Koniec"; Nowe typy zdarzeń nie będą wyświetlane na wydruku zleceń i faktur. po zapisie danych w oknie pojawi się dla zdarzenia: "Załadunek" zakładka: "Załadunek - lista ładunków", a dla zdarzenia: "Rozładunek" zakładka: "Rozładunek - lista ładunków" - dla pozostałych zdarzeń zakładka wyboru ładunku nie będzie dostępna; na liście miejsc załadunku/rozładunku (widok zaawansowany) zmieniono nazwę kolumny z "Załadunek" na "Typ"; w zakładce: "Fracht i koszty" okna dodawania/edycji zlecenia w polu: " Podsumowanie zlecenia" dodano pozycje: "Czas oczekiwania na załadunek/ rozładunek [...]" - w pozycji tej będzie wyświetlana suma czasu odcinków pomiędzy zdarzeniem: "Przyjazd na załadunek/rozładunek" a zdarzeniem: "Załadunek/ Rozładunek";

13 Wersja Powyższe zmiany nie będą dostępne w oknie dodawania/edycj i szablonu zlecenia. (3.11.2) kilometry puste w zleceniu w oknie dodawania/edycji zlecenia w panelu: "Miejsca załadunku i rozładunku, trasa " dodano pole: "Km puste"; na liście zleceń dodano kolumnę: "Km puste"; (3.11.2) GBOX ASSIST z menu: "Bramka SMS" usunięto polecenie "Komunikacja z GBOX ASSIST" i przeniesiono jest do menu: "GBOX"; zmiany na liście zleceń: dodano kolumnę: "Status kierowcy GBOX Assist"; dodano kolumnę: "Nowe wiadomości z GBOX Assist"; w rozwijanym menu dodano polecenie: "Anuluj zlecenie wysłane do GBOX ASSIST"; w oknie edycji zlecenia pojazdu ze statusem "GBOX ASSIST": do "statusów zlecenia GBOX Assist" dodano pozycje: "Dojazd załadunek/rozładunek" oraz "Oczekiwanie na załadunek/rozładunek"; dodano zakładkę: "Historia GBOX Assist"; gwiazdką w kolorze zielonym "*" zostaną oznaczone pola, które zostaną wysłane do "GBOX ASSIST"; dodano możliwość aktualizacji danych zlecenia w "GBOX ASSIST" po jego modyfikacji w programie: zmiana danych w zleceniu spowoduje zmianę statusu zlecenia w "GBOX ASSIST" na " zmodyfikowano"; potwierdzenie zmiany danych zlecenia w "GBOX ASSIST" będzie wysyłane do programu 4Trans; (3.11.2) optymalizacja importu zleceń import jest możliwy tylko dla plików w formacie: "csv" (jeśli plik importu jest w innym formacie, np: "xls" to należy go przekształcić w "csv"); przyspieszono proces importu; jeśli podczas importu program nie znajdzie "firmy/kierowcy/pojazdu" wyświetli okno z możliwością dokonania "nowego wpisu/dodania dla wszystkich następnych/ przerwania importu"; automatyczne rozpoznawanie i dodawanie miast, kodów pocztowych, firm załadunkowych oraz kierowców/pojazdów nie przypisanych do aktywnej firmy; przypisywanie odpowiednich typów dodawanym firmom: "Kontrahent", "Firma transportowa" i "Firma załadunkowa/rozładunkowa"; możliwość zatrzymania importu; zapamiętywanie powiązania zaimportowanego zlecenia z plikiem importu - dzięki temu program rozpoznaje czy dane zlecenie zostało już zaimportowane (przy ponownej próbie importu, zlecenia zaimportowane zostaną pominięte); w oknie dodawania/edycji zlecenia dodano pole: "uwagi własne" - mechanizm importu zapisuje tutaj godzinę i datę przeprowadzenia importu oraz wybrane pola z pliku importu; (3.11.2) lista płatności

14 14 Wersja 3.11 dodano kolumnę: "Czy są uwagi własne": w kolumnie będzie wyświetlony znak "!" jeśli pozycja zwiera "uwagi własne" lub "uwagi kontrahenta"; uwagi będą wyświetlone w oknie podpowiedzi po podświetleniu myszą znaku: "!"; do rozwijanego menu dodano polecenie: "Edytuj uwagi" otwierające okno dodawania/edycji " uwag własnych" i "uwag kontrahenta"; w przypadku noty obciążeniowej uwagi będą widoczne tylko na liście płatności; dodano kolumny: "nr konta kontrahenta", "osoba kontaktowa", "Nr zlecenia", " Uwagi dokumentu", "Uwagi kontrahenta", "Typ zlecenia", "Nr obcy" i "Rodzaj " (niektóre z kolumn są domyślnie ukryte); dodano zakładki: "Spedycyjne" i "Transportowe"; dodano filtr: "Z terminem poniżej [...] dni"; (3.11.2) w oknie edycji faktury powiązanej ze zleceniem transportowym w zakładce: " Pozycje faktury" dodano, poniżej pola: "Kwota słownie", pole: "Szczegóły powiązanego zlecenia"; (3.11.2) automatyczne numerowanie faktur zakupu dodano mechanizm automatycznego (wewnętrznego) numerowania faktur zakupu: w oknie dodawania/edycji faktury zakupu dodano pole: "Nr faktury (wewnętrzny)"; w oknie ustawień programu dodano opcję: "Wyświetl numerację wewnętrzną dla faktur zakupu"; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji wezwania do zapłaty dodano opcję: "Wyświetl stan płatności na dzień [...]"; (3.11.2) na liście faktur sprzedaży poszerzono funkcjonalność przycisku: o możliwość wystawiania faktur sprzedaży, korygujących lub proforma; (3.11.2) kopiowanie zlecenia na liście zleceń kopiowanie zlecenia podzielono na dwie wersje: "standardowe" i "z zachowaniem dat"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Spedycja" zmieniono nazwę i sposób działania opcji: "W trakcie kopiowania zlecenia ignoruj daty" na "Domyślny sposób kopiowania ustaw na kopiowanie z zachowaniem dat"; powiązanie "rodzaju usługi" z "nazwą pozycji faktury" w oknie ustawień programu w zakładce: "Faktury -> Opis faktur" dodano opcję: "W trakcie fakturowania nazwę pozycji ustaw wg: -> Rodzaju usługi"; na podstawie powyższej opcji w "nazwie pozycji faktury" wygenerowanej z okna dodawania/edycji zlecenia będzie widoczny "rodzaj usługi"; na liście zleceń dodano nową kolumnę: "Zysk w walucie domyślnej" (wartość w kolumnie jest różnicą pomiędzy "frachtem w walucie rozliczeniowej" a "kosztem zlecenia"); na podglądzie wydruku anulowanego zlecenia dodano tekst: "Anulowany" (tekst jest tłumaczony w zależności od wybranego języku wydruku) w formie znaku wodnego; termin płatności w zleceniu w oknie dodawania/edycji zlecenia w zakładce: "Fracht i koszty" dodano pole: "Termin

15 Wersja płatności"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Spedycja -> Ustawienia domyślne" dodano opcję: "Wyświetl termin płatności na zakładce Fracht i koszty"; dodano nowy raport: :"Zestawienie zleceń wg kierowcy"; wezwanie do zapłaty dla noty obciążeniowej w oknie dodawania/edycji wezwania do zapłaty na liście dostępnych dokumentów zmieniono nazwę zakładki: "Faktury" na "Dokumenty": w zakładce, oprócz faktur będą widoczne "noty obciążeniowe", dla których można wystawić wezwanie do zapłaty; na liście płatności dla not obciążeniowych odblokowano przycisk: do zapłaty); podział faktur wg rodzaju zleceń (Generuj wezwanie na liście faktur sprzedaży dodano zakładki: "Wszystkie", "Inne", "Spedycyjne" i " Transportowe"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Faktury" dodano opcję: "Ukryj podział faktur wg rodzaju zleceń". w menu rozwijanym listy noty obciążeniowych (kliknij PPM na liście) dodano polecenie: " Drukuj duplikat noty"; Moduł GBOX (3.11.3) dodano alert: "Przekroczenie max czasu postoju" - w polu: "Max czas postoju" można określić czas trwania postoju; (3.11.3) dodano identyfikację kierowcy na podstawie przesłanego numeru karty kierowcy; (3.11.2) rozpoczęcie delegacji tworzonej na podstawie zaznaczonych zdarzeń będzie przesuwane do pierwszego włączonego zapłonu, po którym następuje jazda lub do postoju, po którym następuje jazda; (3.11.2) Raport: "Aktywność Pojazdów/Kierowców" sumaryczny, raport: "Tankowania" czas postoju rozbito na dni (wg dat z zakresu); usunięto liczbę postojów; (3.11.2) Raport: "Aktywność Pojazdów/Kierowców" analityczny czas postojów rozbito na dni; usunięto kolumny "różnica paliwa" i "paliwo kon"; na podsumowaniu usunięto liczbę postojów; (3.11.2) Pojazdy GBOX w zakładce: "Wykres aktywności": dodano przerywaną kreskę ze strzałką zwróconą w lewą stronę przed pierwszym zdarzeniem postoju pod warunkiem, że to zdarzenie postoju nie jest pierwszym zdarzeniem w dobie; postój występujący na przełomie dni jest odpowiednio dzielony do poprzedniego i następnego dnia;

16 16 Wersja 3.11 (3.11.2) Historia współrzędnych w kolumnach: "Różnica stanów licznika", "Średnie spalanie na odcinek" i " Spalone paliwo na odcinek" dodano klamry podsumowujące dla zdarzeń występujących pomiędzy postojami; w dolnej części listy dodano podsumowanie "czasu jazdy", "czasu postoju", " przebytego dystansu" i "średniego spalania" dla wszystkich wyświetlonych pozycji; (3.11.2) GBOX ASSIST na liście "Pojazdów GBOX": zmieniono nazwę zakładki: "Komunikacja z GBOX ASSIST" na "Historia wiadomości"; w zakładce: "Historia wiadomości" dodano filtr: "Status kierowcy"; w zakładce: "Historia wiadomości" wycofano możliwość wysyłania wiadomości; dodano zakładkę: "Wiadomości" umożliwiającą wysyłanie i odbieranie wiadomości z urządzenia GBOX ASSIST - zakładka działa jak okno rozmowy; dla pojazdów, które mają zaznaczoną opcję: "GBOX ASSIST" zmieniono wygląd zakładki: "Czas pracy" - w zakładce prezentowane są informacje pobrane z urządzenia GBOX Assist; w oknie edycji "Pojazdu GBOX" dodano opcję: "GBOX ASSIST"; w menu programu dodano polecenie: "GBOX -> Lista skanów"; z okna ustawień programu z zakładki: "GBOX -> Ustawienia wyglądu list" usunięto opcję: "Ukrywaj komunikację z GBOX ASSIST na liście pojazdów GBOX" na rzecz opcji: "GBOX ASSIST" w oknie edycji "pojazdu GBOX"; dodano nowe alerty: "Otrzymanie komunikatu z GBOX Assist" oraz "Otrzymanie skanu z GBOX Assist"; Otrzymywanie nowych alertów: użytkownik zalogowany do programu 4Trans - niezależnie od zaznaczonej opcj i otrzymywania alertów (okno dodawania/edycj i kontaktu - Alerty - Lista kontaktów) nie będą one wysyłane na i sms'em - powiadamianie będzie widoczne tylko w programie 4Trans; użytkownik niezalogowany do programu 4Trans - alerty będą wysyłane na bądź sms w zależności od zaznaczonej opcj i otrzymywania alertów; Moduł Manager ( v1) kilometry puste ze zleceń w związku z dodaniem w oknie edycji zlecenia nowego pola: "Km puste" zmieniono wyliczanie km pustych w następujących raportach: "Zestawienie przebiegów": dodano kolumnę: "km puste ze zleceń"; "km puste" są liczone jako: "km całkowite" - "km ze zleceń" + "km puste ze zleceń"; "Szacunkowe zestawienie przychodów i kosztów": "km puste" są liczone jako: "km całkowite" - "km ze zleceń" + "km puste ze zleceń"; (3.11.2) kilometry z CAN w raportach: "Zestawienie kosztów wg kilometrów miesięcznie" i "Rentowność samochodu wg kilometrów" dane o przebytym dystansie będą w pierwszej kolejności pobierane z CAN, jeśli nie będzie takiej możliwości to będą liczone na podstawie pozycji GPS;

17

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J.

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. Instrukcja obsługi programu 4Trans Grafik autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans Grafik - Pomoc Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych

Bardziej szczegółowo

4Trans Mobile Konfiguracja połączenia - tutorial. Wersja: 4.4

4Trans Mobile Konfiguracja połączenia - tutorial. Wersja: 4.4 4Trans Mobile Konfiguracja połączenia - tutorial Wersja: 4.4 4Trans Mobile Konfiguracj a połączenia - tutorial 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.9. Lista zmian

4Trans 3.9. Lista zmian 4Trans 3.9 Lista zmian 4Trans 3.9 Lista zmian 2002-2012 PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

4Trans Import delegacji z GBOX Online. Wersja: 4.4

4Trans Import delegacji z GBOX Online. Wersja: 4.4 4Trans Import delegacji z GBOX Online Wersja: 4.4 4Trans Import delegacj i z GBOX Online 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10 Lista zmian

4Trans 3.10 Lista zmian 4Trans 3.10 Lista zmian 4Trans 3.10 Lista zmian 2002-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia 4Trans 3.10 Zmiany w Module Rozliczenia INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

4Trans Tutorial - Aktualizacja do Windows 10. Wersja: 4.5

4Trans Tutorial - Aktualizacja do Windows 10. Wersja: 4.5 4Trans Tutorial - Aktualizacja do Windows 10 Wersja: 4.5 4Trans Tutorial - Aktualizacj a do Windows 10 2002-2017 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module TachoScan

4Trans 3.10. Zmiany w Module TachoScan 4Trans 3.10 Zmiany w Module TachoScan INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.5

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.5 4Trans Lista zmian Wersja: 4.5 4Trans Lista zmian 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

4Trans Lista zmian. Wersja: 4.3

4Trans Lista zmian. Wersja: 4.3 4Trans Lista zmian Wersja: 4.3 4Trans Lista zmian 2002-2015 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

4Trans Tutorial - Aktualizacja SQL Serwera. Wersja: 4.4

4Trans Tutorial - Aktualizacja SQL Serwera. Wersja: 4.4 4Trans Tutorial - Aktualizacja SQL Serwera Wersja: 4.4 4Trans Tutorial - Aktualizacj a SQL Serwera 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed

Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed Instrukcja obsługi INFOLAB www.tachospeed.pl Spis treści instrukcji 1. Rozpoczęcie pracy z modułem diet w Tachospeed

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.2

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.2 interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.2 Spis treści NOWE MODUŁY... 4 Interfejs do giełdy ładunków Teleroute... 4 Tłumaczenie etykiet ekranowych w programie... 4 DROBNICA... 5 Nowe parametry kopiowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.6

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.6 4Trans Lista zmian Wersja: 4.6 4Trans Lista zmian 2002-2017 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności systemu e-bok

Funkcjonalności systemu e-bok Funkcjonalności systemu e-bok SPIS TREŚCI Panel główny... 3 1. Rozliczenia... 3 2. Odczyty/Zużycie... 6 3. Ekofaktura... 9 4. Wiadomości... 10 5. Przypomnienia... 11 6. Moje Dane... 12 6.1. Dane logowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO EWIDENCJI KURSANTÓW i JAZD ELKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO EWIDENCJI KURSANTÓW i JAZD ELKA 1 SPIS TREŚCI 1. Historia cen...2 1.1. Dodawanie / edycja cen...3 2. Kursy dla OSK...4 2.1. Dodawanie / edycja kursu...5 3. Lista instruktorów...6 3.1. Dodawanie / edycja instruktora...7 4. Lista kursantów...8

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2 4Trans Lista zmian Wersja: 4.2 4Trans Lista zmian 2002-2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony SOFTLINE b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony Softline b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. Logowanie 2. Jak posługiwać się mapą? 3. Sprawdź aktualny status pojazdu 4. Jak generować raporty? 5. Alerty pomoc w zarządzaniu flotą 6. Określ

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

4Trans Mobile Podręcznik użytkownika. Wersja: 4.4

4Trans Mobile Podręcznik użytkownika. Wersja: 4.4 4Trans Mobile Podręcznik użytkownika Wersja: 4.4 4Trans Mobile Podręcznik użytkownika 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków w Tachospeed

Kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków w Tachospeed Infolab 2008 Kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków w Tachospeed Instrukcja zgodna z programem w wersji 2.19 i wyższej Aleksander Suzdalcew, Magdalena Kanicka, Dariusz Wata 2008-01-03 2 S t

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przekazać ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przekazania ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.6

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.6 4Trans Lista zmian Wersja: 4.6 4Trans Lista zmian 2002-2017 INELO Polska Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik Zlecenia Zlecenia są to zadania wykonywane w serwisie, których zleceniodawcą jest klient. Dzięki wprowadzaniu danych w zleceniach w programie Sekafi jesteśmy w stanie tworzyć odpowiednie statystyki usterek,

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

4Trans Podręcznik użytkownika. Wersja: 4.0

4Trans Podręcznik użytkownika. Wersja: 4.0 4Trans Podręcznik użytkownika Wersja: 4.0 4Trans Podręcznik użytkownika 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo