4Trans 3.11 Lista zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4Trans 3.11 Lista zmian"

Transkrypt

1 4Trans 3.11 Lista zmian

2 4Trans 3.11 Lista zmian Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcj i mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw. Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to j ednak ani wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacj i zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bez pośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument. Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniej szej instrukcj i mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersj i programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersj i programu innej od wersj i instrukcj i. Produkcja: ul. Modrzewskiego Bielsko-Biała POLAND

3 Wersja Wersja 3.11 Zmiany dokonane w tej wersji programu: Moduł Główny (3.11.2) w oknie dodawania/edycji firmy dodano pola: "Nr gg", "Skype", "TransID"; (3.11.2) na liście pozycji terminarza dodano kolumny: "Pozostało dni", "Pozostało km" oraz "Stan licznika (przybliżony)"; (3.11.2) otwieranie dowolnych plików dodano nową pozycję w menu: "Inne" - za pomocą tego polecenia można otwierać dowolne pliki skojarzone lub nieskojarzone z programem 4Trans; Menu "Inne" poj awi się j eśli zostanie utworzony katalog: "...\4Trans\dane\OtherFiles", który będzie zawierał co naj mniej j eden plik typu: "exe" lub "dll". Menu poj awi się po ponownym uruchomieniu programu: 4Trans. (3.11.2) okno ustawień programu zmiany w oknie dodawania/edycji użytkownika (Panel administracyjny) w zakładce: " Dane podstawowe" w ramce: "Uprawnienia": niezależnie od ilości posiadanych licencji będą pokazywane wszystkie moduły programu; moduły programu, dla których nie została wykupiona licencja będą nieaktywne i pokazane pochyloną czcionką w kolorze szarym; poniżej pola wyboru uprawnień dodano legendę; w zakładce "ustawień kopii bazy" (Panel administracyjny) w oknie "Historia procesu wykonywania kopii bazy danych" dodano kolumnę: "Ścieżka do kopii bazy" przedstawiającą ścieżkę, w której zapisano kopię bazy danych; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji pracownika przeniesiono pole "Numer służbowy" do zakładki: "Dane podstawowe"; terminarz automatycznych raportów w menu: "Dane podstawowe ->Terminarz automatycznych raportów" dodano nowy mechanizm automatycznego generowania i wysyłania raportów w formacie "pdf" na dowolne adresy ; w oknie ustawień programu dodano nową zakładkę: "Panel administracyjny -> Automatyczne raporty"; obsługa połączenia przez proxy w oknie ustawień programu w zakładce: "Główne" dodano ramkę: "Serwer proxy" z następującymi opcjami: Używaj ustawień opcji internetowych z systemu Windows; Ręczna konfiguracja; filtrowanie list dla pola: "Wyszukiwanie wg frazy" dodano przycisk: (zastosuj); przycisk: (zastosuj filtr daty) jest nieaktywny do czasu zmiany daty;

4 4 Wersja 3.11 domyślnie filtr daty będzie ustawiany na 12 miesięcy wstecz; zmieniono położenie filtru daty; dodano przycisk: w polu wyboru zakresu dat: dodano pozycję: "ostatni miesiąc"; umożliwiający zapis bieżącego zakresu dat jako domyślnego; dodano pozycję: "Więcej...", po wybraniu której lista poszerzy się o pozycje: "Dzień dzisiejszy", "Dzień wczorajszy", "Bieżący tydzień", "Poprzedni tydzień", "Bieżący miesiąc", "Poprzedni miesiąc", "Bieżący kwartał", "Bieżący rok", "Następne 2 dni", " Następne 7 dni" oraz "Następne 14 dni"; na liście delegacji po wybraniu w polu rodzaju daty: "wg miesiąca rozliczenia" pola wyboru daty zmieniają się na pola wyboru miesięcy; w oknie ustawień programu w zakładce: "Główne -> Ustawienia wyglądu list" dodano opcję: "Zapisuj filtry dat przy zamykaniu list"; boczny pasek narzędziowy usunięto boczny pasek narzędziowy; z okna ustawień programu z zakładki: "Ustawienia wyglądu menu" usunięto grupę opcji: "Pasek boczny". okno ustawień programu w zakładce: "Terminarz" dodano opcję: "Ukryj terminy dla nieaktywnych pojazdów i kierowców"; w zakładce: "Serwis": usunięto ramki ustawień: "Wyświetl listę modułów", "Wyświetl podgląd klucza" oraz " Wyślij raport serwisowy"; w ramce: "Kopia bazy" dodano kreatora kopii bazy danych; zmiana mechanizmu filtrowania w niektórych polach wyboru wartości z listy nowy mechanizm wprowadzono w następujących lokalizacjach: okno dodawania/edycji delegacji: wybór "miasta", "kierowcy", "pojazdu"; okno podglądu/edycji wykresówki/dnia z karty: wybór "miasta" w oknie dodawania trasy; okno dodawania/edycji zlecenia: wybór "miasta" w panelu "Miejsca załadunku i rozładunku, trasa"; okno dodawania/edycji karty kierowcy: wybór "trasy" i "miasta" w oknie dodawania pozycji karty, wybór "miejsca tankowania" w oknie dodawania tankowania; okno dodawania/edycji kosztów: wybór "miasta"; okno dodawania/edycji dokumentów: wszystkie pola wyboru oprócz spinacza i ramki kosztów; okno dodawania/edycji firmy: wybór "miasta"; w oknie dodawania/edycji osoby kontaktowej w firmie dodano pola: "Nr gg", "Skype" i " TransID"; Terminarz w słowniku terminu ważności dokumentu w polu "Grupa" dodano nową pozycję: "

5 Wersja Wszystko"; w oknie dodawania/edycji zadania w terminarzu niezależnie od wyboru: "filtru podstawowego" w polu: "filtr szczegółowy" będzie pokazywana wartość słownika należąca do grupy "wszystkie"; Moduł TachoScan (3.11.2) na wykresie miesięcznym i tygodniowym dodano opcję: "Pokazuj znaczniki wpisu ręcznego"; na raporcie "Terminy odczytów i ważności" dodano kolumnę: "Zablokowany kartą nr", w której będzie pokazany nr karty przedsiębiorstwa jaką aktualnie zablokowano tachograf cyfrowy; kilometry ze zdarzeń jazdy pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego będą zapisywane bez zaokrągleń, natomiast w oknach programu będą pokazywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku; kalendarz ciągłości danych zmieniono i dodano nowe oznaczenie dni na kalendarzu; dodano wizualizację czynności z karty drogowej; zmieniono wizualizację czynności z wykresówki/dnia z karty/tachografu/karty drogowej na miniaturowy wykres; (3.11.2) dodano przycisk: otwierający okno ustawień kolorów kalendarza; (3.11.2) w kolorze łososiowym (domyślnie) będą pokazywane okresy, dla których wymagane jest wystawienie zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu; (3.11.2) w kolorze niebieskim (domyślnie) będą przedstawione okresy, dla których wystawiono zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu; dodano możliwość wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu z poziomu kalendarza przy pomocy poleceń zawartych w rozwijanym menu: dodaj zaświadczenia w zaznaczonych dniach; wyszukaj zaświadczenia w zaznaczonym okresie; wyszukaj zaświadczenia w całym roku; dodano nowe oznaczenia typów dni wybrane z modułu Rozliczenia z poziomu polecenia: " Zmień typ dnia..." rozwijanego menu; (3.11.2) dodano możliwość wyświetlania/ukrywania wykresu czynności na kalendarzu: polecenie "Pokaż wykres czynności" w rozwijanym menu; zmieniono oznaczenia w legendzie kalendarza; w zakładce: "Podgląd odczytu" okna podglądu/edycji wykresówki dodano w menu rozwijanym polecenie: "Dodaj automatycznie punkty km"; w oknie wykresu tygodniowego, wykresu miesięcznego, podglądu/edycji wykresówki/dnia z karty dodano wyświetlanie okien podpowiedzi (tzw. hintów) w polach oznaczonych piktogramami; na "liście tarcz/dni z karty" i na "liście dni z tachografu" dodano kolumny: "Licznik pocz. " (początkowy) oraz "Licznik koń." (końcowy); w oknie komunikatu/ostrzeżenia o nachodzących się czynnościach lub wykresówkach dodano opcję: "po zamknięciu komunikatu otwórz wymienione dane i wykresówki oraz przerwij dalszą analizę";

6 6 Wersja 3.11 raport: "Naruszenia kierowców wg ITD" w dolnej części okna generowania raportu dodano podsumowanie kar wg kierowcy i wg przedsiębiorstwa; w rozwinięciu przycisku: w formacie: "pdf"; dodano opcję generowania raportu bezpośrednio do pliku okno dodawania/edycji zaświadczenia w oknie "opcji wyszukiwania okresów wymagających zaświadczenia" dodano dla "wyszukaj czynności" następujące opcje: wyszukaj zaświadczenia do bieżącego dnia i godziny; generuj zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których kierowca prowadził pojazd wyłączony z rozporządzenia 561/2006 lub AETR; generuj zaświadczenia na okresy pracy pomiędzy odpoczynkami dziennymi; generuj zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których pracownik pozostawał w gotowości; uwzględniaj nieobecności określone w module Rozliczenia wg dób pracowniczych; raport: "Terminy odczytów i ważności" w oknie wywołania raportu dodano możliwość sortowania wyników wg: opisu kierowcy i samochodu; daty następnego odczytu i daty ważności; powiązanie wykresówek z zaświadczeniami o nieprowadzeniu pojazdu na "liście tarcz/dni z karty" pokazano zakres powiązanego zaświadczenia z wykresówką przy pomocy kolumn: "Zaświadczenie od" i "Zaświadczenie do"; wykresówki utworzone jako "urlop" lub "wolne" można otworzyć tylko do podglądu - nie ma możliwości edycji żadnych danych; wykresówki utworzone jako "jazda OUT", "inna praca" lub "dyspozycyjność" można otworzyć do edycji czynności - nie ma możliwości zmiany daty, kierowcy i samochodu; próba usunięcia wykresówki zostanie poprzedzona odpowiednim komunikatem, po zaakceptowaniu którego zostanie usunięte zaświadczenie oraz wszystkie wykresówki wchodzące w jego skład; na "liście zaświadczeń": próba usunięcia zaświadczenia zostanie poprzedzona odpowiednim komunikatem, po zaakceptowaniu którego zostaną usunięte wszystkie wykresówki wchodzące w jego skład; istnieje możliwość dowolnej edycji zaświadczenia - zmniejszenie/zwiększenie zakresu spowoduje usunięcie/dodanie odpowiedniej ilości wykresówek; w oknie wywołania raportu: "Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy" dodano pole wyboru grup pracowników; w oknie podglądu/edycji wykresówki w zakładce: "Dane podstawowe" w panelu "szybkiej edycji" dodano niebieskie obramowanie dla zaznaczonych przycisków Moduł Rozliczenia (3.11.2) ryczałt - uzupełnienie wynagrodzenia jeśli w oknie dodawania/edycji umowy (zatrudnienia) w zakładce: "Ryczałty" jest zaznaczona jedna z dwóch opcji: "Wszystkie składniki razem" lub "Podzielone

7 Wersja składniki" to na podglądzie "Przeliczenia miesięcznej karty pracownika" ukryto " Uzupełnianie wynagrodzenia z tyt. oddanych nadg. bez wniosku"; raport: "Rozliczenie ryczałtów i zaliczek": zmieniono położenie tekstu tytułu kolumn z poziomego na pionowy; dodano kolumnę: "Uzup. z tyt. odd. godz. nadlicz. bez wniosku pracownika" - kwota brutto z tego wynagrodzenia doliczana jest do kolumny: "Dodatki za godz. nadliczbowe"; Podstawa prawna: Art i 2 Kodeksu pracy; 5 i 5a Rozporządzeniz Ministra Pracy i Polityki Socj alnej z dnia 29 maj a 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. (3.11.2) raport: "Zestawienie uzupełnień czasu pracy" w oknie wywołania raportu dodano opcję: "pokazuj tylko dni, w których występuje 24h i godziny przestoju to co najmniej: [...]"; w oknie podglądu raportu dodano kolumnę: "Typ dnia"; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji diety i limitu zmieniono pole: "Limit za nocleg" na " Ryczałt za nocleg"; raport: "Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy" powiększono czcionkę w nazwach wierszy; w "Przeliczeniu miesięcznej karty pracownika" pokazano uzupełnienie wynagrodzenia z oddawania nadgodzin bez wniosku; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach: do grudnia 2010 i od października 2012: każde święto w dodatkowy dzień wolny (domyślnie sobota) obniża normę czasu pracy oraz wymaga oddania dnia wolnego; ignorowane są ustawienia z ramki "Norma pracy" znajdujące się w zakładce "Rozliczenia -> Zaawansowane" okna ustawień programu; w okresie: od stycznia 2011 do września 2012: każde święto w dodatkowy dzień wolny (domyślnie sobota) nie obniża normy czasu pracy oraz nie wymaga oddania dnia wolnego; uwzględniane są ustawienia z ramki "Norma pracy" znajdujące się w zakładce "Rozliczenia - > Zaawansowane" okna ustawień programu; W dniu 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyj ny wydał wyrok uznaj ący art Kodeksu pracy za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucj i RP oraz za zgodny z art. 66 ust. 2 Konstytucj i. W efekcie z art. 130 Kodeksu Pracy został wyeliminowany zapis: " 2 1. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikaj ącym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy." w oknie ustawień programu w zakładce: "Rozliczenia -> Zaawansowane" w grupie opcji: "Norma pracy" dodano informację: "Uwaga! Opcja obowiązuje w okresie od stycznia 2011 do września 2012.";

8 8 Wersja 3.11 dodano możliwość generowania delegacji z poziomu okna wykresu miesięcznego na takich samych zasadach jakie są w oknie wykresu tygodniowego; z poziomu okna wykresu tygodniowego i miesięcznego dodano możliwość generowania delegacji w dowolnym przedziale czasowym; okno dodawania/edycji delegacji ustawiono puste pola daty za wyjątkiem daty rozpoczęcia delegacji; godziny powrotu ustawiono domyślnie na 23:59; w oknie dodawania delegacji ustawiono puste pola daty za wyjątkiem daty rozpoczęcia delegacji nowy układ kalendarza miesięcznego zmieniono wygląd okna i podglądu wydruku ewidencji miesięcznej pracownika; na podsumowaniu okresu rozliczeniowego tydzień jest liczony 00:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę; ostatnie niepełne tygodnie nie będą wyświetlane na podsumowaniu - będą brane pod uwagę w następnym okresie rozliczeniowym; dodano nowe wiersze/składniki kalendarza (kliknij tutaj, aby zobaczyć opis); widoczność składników: dodano nowe menu rozwijane, pojawiające się w wyniku kliknięcia PPM na nazwach wierszy kalendarza w menu rozwijanym, zawierające polecenia: "Dostosuj widoczność składników" - umożliwiające ukrywanie/wyświetlanie wybranych wierszy, "Podgląd wszystkich składników"; dodano przyciski: - pokazuje wszystkie składniki, - pokazuje składniki zawierające dane, - pokazuje składniki zawierające bez rozbicia czasu pracy, - dostosuj widoczność składników; zmodyfikowano algorytm wyszukiwania naruszenia przekroczenia 10h pracy jeżeli praca była wykonywana w porze nocnej - naruszenie jest generowane na podstawie rzeczywistego czasu pracy; ze względu na nową wersję ewidencji czasu pracy zmieniono nazwy poszczególnych elementów raportów. generowanie zagranicznych delegacji na wykresie tygodniowym i miesięcznym podczas generowania delegacji, które mają więcej niż dwa "wyjazdy z kraju" dodano okno wyboru jednego lub kilku "państw docelowych"; Moduł Flota (3.11.2) dodano rejestr: "Miejsca magazynowania" w menu programu: "Flota" dodano polecenie: "Miejsca magazynowania"; w oknie dodawania/edycji opony oraz w oknie dodawania/edycji części dodano pole wyboru miejsca magazynowania dla elementów ze statusem: "magazyn"; (3.11.2) dodano oznaczenie zbiornika paliwa jako główny w oknie dodawania/edycji samochodu: dla pojazdów wyposażonych w więcej niż jeden zbiornik paliwa w oknie dodawania/edycji zbiornika dodano opcję: "Główny zbiornik";

9 Wersja na liście zbiorników dodano kolumnę: "Główny"; podczas dodawania nowego samochodu dla zbiornika standardowego domyślne paliwo będzie ustawiane na: "ON olej napędowy", a dla "małego samochodu" (pojazd poniżej 3,5 t) paliwo będzie ustawiane na: "Pb95 bezołowiowa"; Tylko j eden zbiornik można ustawić j ako główny. na liście kart kierowców: wartości w kolumnach: "Stan pocz. zbiornika" i "Stan koń. zbiornika" są wyświetlane na podstawie zapisów głównego zbiornika; dodano kolumnę: "Przebieg" (różnica: licznik powrót - licznik wyjazd) oraz jej podsumowanie; dodano kolumnę: "Tankowanie" oraz jej podsumowanie - dla zbiornika głównego; dodano kolumny: "Model", "Marka" - domyślnie ukryte; dodano kolumny: "Zużycie [l]", "Średnie zużycie [l/100km]", "Prognoza [l]", Oszczędność [l]" i "Norma [l]" - wartości wyświetlane dla zbiornika głównego; Wartości w kolumnie: "Norma" będą przydatne dla korzystaj ących ze standardowego wzoru spalania (współczynnik * km / 100). (3.11.2) okno dodawania/edycji karty kierowcy dodano przycisk: umożliwiający podpinanie/powiązanie dowolnych plików z kartą; w zakładce: "Dane podstawowe" w polu "Rentowność podsumowanie": zmieniono: "Km z bieżącej karty" na "Km z karty"; zmieniono: "Km z TachoScana (wg dat)" na "Km z TachoScan"; zmieniono: "Km z GBOX (wg dat)" na "Km z GBOX"; (3.11.2) rejestr opon na liście pozycji rejestru opon dodano możliwość filtrowania wg dat oraz kolumny: "Data pierwszego zdarzenia" i "Data ostatniego zdarzenia"; w oknie dodawania nowej opony dodano pole: "Ilość opon" umożliwiające zbiorcze dodawanie ogumienia; (3.11.2) do importu karty paliwowej dodano import opłat za autostrady "EUROWAG MYTO "; (3.11.2) program nie pozwoli na zapis karty kierowcy jeśli wprowadzony ręcznie stan zbiornika będzie większy od maksymalnej pojemności zbiornika; (3.11.2) okno ustawień programu w zakładce: "Moduł paliwowy" usunięto opcję: "ustawiaj datę rozliczenia (datą wyjazdu)"; w zakładce: "Moduł paliwowy -> Dodatkowe" dodano opcję: "Dla nowej karty uzupełniaj stany zbiornika -> wg stanu z poprzedniej karty"; (3.11.2) w oknie wywołania raportów: "Tankowania wg kierowcy" i "Tankowania wg pojazdu " dodano opcję: "średnia cena za litr bez vat"; okno ustawień programu w zakładce: "Ustawienia kosztów" usunięto opcję: "Koszty wyświetlane w programie

10 10 Wersja 3.11 są wartościami" - po aktualizacji wszystkie koszty będą pokazane jako wartość "netto "; w zakładce: "Moduł Paliwowy" usunięto grupę opcji: "Ustawienia edycji tankowania"; lista kart kierowców zmiany w rozwijanym menu listy kart kierowców: polecenie: "Aktualizuj stany zbiorników wg danych GBOX" przeniesiono do podmenu: "Zmień dane dla zaznaczony rekordów"; w podmenu: "Zmień dane dla zaznaczonych rekordów" dodano polecenia: Uzupełnił puste stany licznika wg danych: -> TachoScan, -> GBOX; Nadpisz stany licznika wg danych: -> TachoScan, -> GBOX. okno dodawania/edycji karty kierowcy w pierwszej zakładce: "Dane podstawowe" dodano pola: Podsumowanie - podsumowanie tankowania zwiera następujące informacje: "Przebieg", " Tankowanie", "Zużyte paliwo", "Średnie spalanie", "Norma spalania", "Prognoza spalania", "Oszczędność paliwa"; Rentowność podsumowanie - po naciśnięciu przycisku: [Oblicz] program wyliczy i wyświetli podsumowanie rentowności, które podzielone jest na sumę kosztów (paliwo, opłaty, delegacje, inne), sumę przychodów (zlecenia rozpoczynające się w bieżącej karcie), ilość km (z bieżącej karty lub z modułu TachoScan lub z modułu GBOX) i wreszcie wartość zysku (przychód - koszt); Moduł Spedycja (3.11.2) faktura sprzedaży na podglądzie wydruku faktury sprzedaży zmieniono nazwę: "Faktura VAT" na " Faktura"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Wygląd wydruku faktury" zmieniono opcję: " Ukryj tekst: Oryginał / kopia" na "Ukryj tekst "Kopia""; na podglądzie wydruku faktury ukryto napis: "Oryginał"; (3.11.2) podsumowanie pozycji faktury na wydruku faktury dodano podsumowanie pozycji dla kolumn: "Wart. netto", "Wart. VAT" i "Wart. brutto"; w oknie ustawień programu w zakładce "Wygląd wydruku faktury" dodano opcję: " Wyświetl podsumowanie pozycji na wydruku faktury"; (3.11.2) lista zleceń w rozwijanym menu dodano polecenia: Ustaw rzeczywisty stan licznika wg danych -> TachoScan; Ustaw rzeczywisty stan licznika wg danych -> GBOX; (3.11.2) dodano mechanizm fakturowania zbiorczego zleceń od przewoźnika; (3.11.2) dodatkowe zdarzenia dla miejsc załadunku/rozładunku w oknie dodawania/edycji załadunku/rozładunku (widok zaawansowany): zmieniono wybór opcji: "załadunek/rozładunek" na pole wyboru z listy; w polu wyboru z listy dodano zdarzenia: "Wyjazd", "Przyjazd na załadunek/rozładunek",

11 Wersja "Przeładunek" i "Koniec"; Nowe typy zdarzeń nie będą wyświetlane na wydruku zleceń i faktur. po zapisie danych w oknie pojawi się dla zdarzenia: "Załadunek" zakładka: "Załadunek - lista ładunków", a dla zdarzenia: "Rozładunek" zakładka: "Rozładunek - lista ładunków" - dla pozostałych zdarzeń zakładka wyboru ładunku nie będzie dostępna; na liście miejsc załadunku/rozładunku (widok zaawansowany) zmieniono nazwę kolumny z "Załadunek" na "Typ"; w zakładce: "Fracht i koszty" okna dodawania/edycji zlecenia w polu: " Podsumowanie zlecenia" dodano pozycje: "Czas oczekiwania na załadunek/ rozładunek [...]" - w pozycji tej będzie wyświetlana suma czasu odcinków pomiędzy zdarzeniem: "Przyjazd na załadunek/rozładunek" a zdarzeniem: "Załadunek/ Rozładunek"; Powyższe zmiany nie będą dostępne w oknie dodawania/edycj i szablonu zlecenia. (3.11.2) kilometry puste w zleceniu w oknie dodawania/edycji zlecenia w panelu: "Miejsca załadunku i rozładunku, trasa " dodano pole: "Km puste"; na liście zleceń dodano kolumnę: "Km puste"; (3.11.2) GBOX ASSIST z menu: "Bramka SMS" usunięto polecenie "Komunikacja z GBOX ASSIST" i przeniesiono jest do menu: "GBOX"; zmiany na liście zleceń: dodano kolumnę: "Status kierowcy GBOX Assist"; dodano kolumnę: "Nowe wiadomości z GBOX Assist"; w rozwijanym menu dodano polecenie: "Anuluj zlecenie wysłane do GBOX ASSIST"; w oknie edycji zlecenia pojazdu ze statusem "GBOX ASSIST": do "statusów zlecenia GBOX Assist" dodano pozycje: "Dojazd załadunek/rozładunek" oraz "Oczekiwanie na załadunek/rozładunek"; dodano zakładkę: "Historia GBOX Assist"; gwiazdką w kolorze zielonym "*" zostaną oznaczone pola, które zostaną wysłane do "GBOX ASSIST"; dodano możliwość aktualizacji danych zlecenia w "GBOX ASSIST" po jego modyfikacji w programie: zmiana danych w zleceniu spowoduje zmianę statusu zlecenia w "GBOX ASSIST" na " zmodyfikowano"; potwierdzenie zmiany danych zlecenia w "GBOX ASSIST" będzie wysyłane do programu 4Trans; (3.11.2) optymalizacja importu zleceń import jest możliwy tylko dla plików w formacie: "csv" (jeśli plik importu jest w innym formacie, np: "xls" to należy go przekształcić w "csv"); przyspieszono proces importu;

12 12 Wersja 3.11 jeśli podczas importu program nie znajdzie "firmy/kierowcy/pojazdu" wyświetli okno z możliwością dokonania "nowego wpisu/dodania dla wszystkich następnych/ przerwania importu"; automatyczne rozpoznawanie i dodawanie miast, kodów pocztowych, firm załadunkowych oraz kierowców/pojazdów nie przypisanych do aktywnej firmy; przypisywanie odpowiednich typów dodawanym firmom: "Kontrahent", "Firma transportowa" i "Firma załadunkowa/rozładunkowa"; możliwość zatrzymania importu; zapamiętywanie powiązania zaimportowanego zlecenia z plikiem importu - dzięki temu program rozpoznaje czy dane zlecenie zostało już zaimportowane (przy ponownej próbie importu, zlecenia zaimportowane zostaną pominięte); w oknie dodawania/edycji zlecenia dodano pole: "uwagi własne" - mechanizm importu zapisuje tutaj godzinę i datę przeprowadzenia importu oraz wybrane pola z pliku importu; (3.11.2) lista płatności dodano kolumnę: "Czy są uwagi własne": w kolumnie będzie wyświetlony znak "!" jeśli pozycja zwiera "uwagi własne" lub "uwagi kontrahenta"; uwagi będą wyświetlone w oknie podpowiedzi po podświetleniu myszą znaku: "!"; do rozwijanego menu dodano polecenie: "Edytuj uwagi" otwierające okno dodawania/edycji " uwag własnych" i "uwag kontrahenta"; w przypadku noty obciążeniowej uwagi będą widoczne tylko na liście płatności; dodano kolumny: "nr konta kontrahenta", "osoba kontaktowa", "Nr zlecenia", " Uwagi dokumentu", "Uwagi kontrahenta", "Typ zlecenia", "Nr obcy" i "Rodzaj " (niektóre z kolumn są domyślnie ukryte); dodano zakładki: "Spedycyjne" i "Transportowe"; dodano filtr: "Z terminem poniżej [...] dni"; (3.11.2) w oknie edycji faktury powiązanej ze zleceniem transportowym w zakładce: " Pozycje faktury" dodano, poniżej pola: "Kwota słownie", pole: "Szczegóły powiązanego zlecenia"; (3.11.2) automatyczne numerowanie faktur zakupu dodano mechanizm automatycznego (wewnętrznego) numerowania faktur zakupu: w oknie dodawania/edycji faktury zakupu dodano pole: "Nr faktury (wewnętrzny)"; w oknie ustawień programu dodano opcję: "Wyświetl numerację wewnętrzną dla faktur zakupu"; (3.11.2) w oknie dodawania/edycji wezwania do zapłaty dodano opcję: "Wyświetl stan płatności na dzień [...]"; (3.11.2) na liście faktur sprzedaży poszerzono funkcjonalność przycisku: o możliwość wystawiania faktur sprzedaży, korygujących lub proforma; (3.11.2) kopiowanie zlecenia na liście zleceń kopiowanie zlecenia podzielono na dwie wersje: "standardowe" i "z zachowaniem dat"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Spedycja" zmieniono nazwę i sposób działania opcji: "W trakcie kopiowania zlecenia ignoruj daty" na "Domyślny sposób

13 Wersja kopiowania ustaw na kopiowanie z zachowaniem dat"; powiązanie "rodzaju usługi" z "nazwą pozycji faktury" w oknie ustawień programu w zakładce: "Faktury -> Opis faktur" dodano opcję: "W trakcie fakturowania nazwę pozycji ustaw wg: -> Rodzaju usługi"; na podstawie powyższej opcji w "nazwie pozycji faktury" wygenerowanej z okna dodawania/edycji zlecenia będzie widoczny "rodzaj usługi"; na liście zleceń dodano nową kolumnę: "Zysk w walucie domyślnej" (wartość w kolumnie jest różnicą pomiędzy "frachtem w walucie rozliczeniowej" a "kosztem zlecenia"); na podglądzie wydruku anulowanego zlecenia dodano tekst: "Anulowany" (tekst jest tłumaczony w zależności od wybranego języku wydruku) w formie znaku wodnego; termin płatności w zleceniu w oknie dodawania/edycji zlecenia w zakładce: "Fracht i koszty" dodano pole: "Termin płatności"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Spedycja -> Ustawienia domyślne" dodano opcję: "Wyświetl termin płatności na zakładce Fracht i koszty"; dodano nowy raport: :"Zestawienie zleceń wg kierowcy"; wezwanie do zapłaty dla noty obciążeniowej w oknie dodawania/edycji wezwania do zapłaty na liście dostępnych dokumentów zmieniono nazwę zakładki: "Faktury" na "Dokumenty": w zakładce, oprócz faktur będą widoczne "noty obciążeniowe", dla których można wystawić wezwanie do zapłaty; na liście płatności dla not obciążeniowych odblokowano przycisk: do zapłaty); podział faktur wg rodzaju zleceń (Generuj wezwanie na liście faktur sprzedaży dodano zakładki: "Wszystkie", "Inne", "Spedycyjne" i " Transportowe"; w oknie ustawień programu w zakładce: "Faktury" dodano opcję: "Ukryj podział faktur wg rodzaju zleceń". w menu rozwijanym listy noty obciążeniowych (kliknij PPM na liście) dodano polecenie: " Drukuj duplikat noty"; Moduł GBOX (3.11.2) rozpoczęcie delegacji tworzonej na podstawie zaznaczonych zdarzeń będzie przesuwane do pierwszego włączonego zapłonu, po którym następuje jazda lub do postoju, po którym następuje jazda; (3.11.2) Raport: "Aktywność Pojazdów/Kierowców" sumaryczny, raport: "Tankowania" czas postoju rozbito na dni (wg dat z zakresu); usunięto liczbę postojów; (3.11.2) Raport: "Aktywność Pojazdów/Kierowców" analityczny

14 14 Wersja 3.11 czas postojów rozbito na dni; usunięto kolumny "różnica paliwa" i "paliwo kon"; na podsumowaniu usunięto liczbę postojów; (3.11.2) Pojazdy GBOX w zakładce: "Wykres aktywności": dodano przerywaną kreskę ze strzałką zwróconą w lewą stronę przed pierwszym zdarzeniem postoju pod warunkiem, że to zdarzenie postoju nie jest pierwszym zdarzeniem w dobie; postój występujący na przełomie dni jest odpowiednio dzielony do poprzedniego i następnego dnia; (3.11.2) Historia współrzędnych w kolumnach: "Różnica stanów licznika", "Średnie spalanie na odcinek" i " Spalone paliwo na odcinek" dodano klamry podsumowujące dla zdarzeń występujących pomiędzy postojami; w dolnej części listy dodano podsumowanie "czasu jazdy", "czasu postoju", " przebytego dystansu" i "średniego spalania" dla wszystkich wyświetlonych pozycji; (3.11.2) GBOX ASSIST na liście "Pojazdów GBOX": zmieniono nazwę zakładki: "Komunikacja z GBOX ASSIST" na "Historia wiadomości"; w zakładce: "Historia wiadomości" dodano filtr: "Status kierowcy"; w zakładce: "Historia wiadomości" wycofano możliwość wysyłania wiadomości; dodano zakładkę: "Wiadomości" umożliwiającą wysyłanie i odbieranie wiadomości z urządzenia GBOX ASSIST - zakładka działa jak okno rozmowy; dla pojazdów, które mają zaznaczoną opcję: "GBOX ASSIST" zmieniono wygląd zakładki: " Czas pracy" - w zakładce prezentowane są informacje pobrane z urządzenia GBOX Assist; w oknie edycji "Pojazdu GBOX" dodano opcję: "GBOX ASSIST"; w menu programu dodano polecenie: "GBOX -> Lista skanów"; z okna ustawień programu z zakładki: "GBOX -> Ustawienia wyglądu list" usunięto opcję: "Ukrywaj komunikację z GBOX ASSIST na liście pojazdów GBOX" na rzecz opcji: "GBOX ASSIST" w oknie edycji "pojazdu GBOX"; dodano nowe alerty: "Otrzymanie komunikatu z GBOX Assist" oraz "Otrzymanie skanu z GBOX Assist"; Otrzymywanie nowych alertów: użytkownik zalogowany do programu 4Trans - niezależnie od zaznaczonej opcj i otrzymywania alertów (okno dodawania/edycj i kontaktu - Alerty - Lista kontaktów) nie będą one wysyłane na i sms'em - powiadamianie będzie widoczne tylko w programie 4Trans; użytkownik niezalogowany do programu 4Trans - alerty będą wysyłane na bądź sms w zależności od zaznaczonej opcj i otrzymywania alertów; Moduł Manager ( v1) kilometry puste ze zleceń w związku z dodaniem w oknie edycji zlecenia nowego pola: "Km puste" zmieniono wyliczanie km pustych w następujących raportach:

15 Wersja "Zestawienie przebiegów": dodano kolumnę: "km puste ze zleceń"; "km puste" są liczone jako: "km całkowite" - "km ze zleceń" + "km puste ze zleceń"; "Szacunkowe zestawienie przychodów i kosztów": "km puste" są liczone jako: "km całkowite" - "km ze zleceń" + "km puste ze zleceń"; (3.11.2) kilometry z CAN w raportach: "Zestawienie kosztów wg kilometrów miesięcznie" i "Rentowność samochodu wg kilometrów" dane o przebytym dystansie będą w pierwszej kolejności pobierane z CAN, jeśli nie będzie takiej możliwości to będą liczone na podstawie pozycji GPS;

16

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX WebInterface 2 Czerwiec 2015 Copyright TRX Dotyczy programu WebInterface 2 w wersji 2.1.0.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Specyfikacja funkcjonalna Przypadki Użycia 1 Wstęp... 5 1.1 Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo