PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA Modelowanie roli edukacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i planowaniu kariery zawodowej Promnice, 08 października 2009r.

2 GENEZA POWSTANIA PROGRAMU Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie inicjuje i wspiera przedsięwzięcia mające na celu uzmysłowienie młodzieŝy znaczenia podejmowania świadomych decyzji w zakresie edukacji, jak równieŝ przyszłej kariery zawodowej. Przedsiębiorcza edukacja to wyjątkowy i innowacyjny projekt, którego celem było zacieśnienie współpracy pomiędzy Urzędem Pracy a szkołami z terenu miasta Jaworzna w zakresie edukacji zawodowej młodzieŝy.

3 GENEZA POWSTANIA PROGRAMU Punktem wyjścia do realizacji programu była świadomość: coraz większego znaczenia promowania przedsiębiorczości na kaŝdym etapie edukacji i powiązanie jej z róŝnymi sferami działalności człowieka konieczności wprowadzenia do pracy nauczyciela z uczniem zagadnień związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością zarówno jako cechą, jak i sposobem na Ŝycie zawodowe mając na uwadze zmiany w systemie edukacji oraz ciągłą ewaluację gospodarki

4 ODBIORCY PROGRAMU Program obejmował realizację dwóch wiodących działań zmierzających do wyposaŝenia nauczycieli w wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz wsparcie osób młodych w wyborze dalszej ścieŝki kształcenia, poprzez badania testowe predyspozycji osobowościowych i zawodowych. W program włączono uczniów gimnazjum oraz nauczycieli róŝnych szkół i specjalności.

5 Program realizowano w następujących etapach: I Etap XI 2007 Przygotowanie i zatwierdzenie projektu do realizacji oraz ustalenie terminów warsztatów dla uczniów i nauczycieli II Etap XII 2007 IV 2008 Przeprowadzenie badań testowych z uczniami III Etap II - III 2008 Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli

6 Program realizowano w następujących etapach: IV 2008 II - III 2008 Przygotowanie i wydanie zaświadczeń uczestnictwa w warsztatach V Etap IV 2008 Sporządzenie pisemnych opinii dla uczniów biorących udział w badaniach VI Etap IV 2008 Przekazanie dokumentacji do szkół i podsumowanie wyników testów VII Etap IV 2008 Opis rezultatów projektu

7 Osiągnięte efekty realizacji programu w stosunku do uczniów: Badania testowe przeprowadzono w 11 gimnazjach z terenu Jaworzna. W kaŝdym gimnazjum odbyły się 4 spotkania. Łącznie zorganizowano 44 spotkania z uczniami. W badaniach wzięło 231 uczniów. Uczniowie sprawinie wypełniali testy i z zainteresowaniem analizowali uzyskane cząstkowe wyniki.

8 Osiągnięte efekty realizacji programu w stosunku do uczniów: Doradcy zawodowi przygotowali indywidualną opinię dla kaŝdego ucznia biorącego udział w programie. Opinia zawierała opis wyników uzyskanych przez ucznia wraz ze wskazaniem na dziedziny zawodowe, w których mógłby dalej kształcić się, a w przyszłości pracować. Opinie zostały przekazane uczniom przez doradców zawodowych.

9 Uczniowie podczas lekcji z doradcą zawodowym wykonywali zestaw testów wchodzących w skład Bilansu kompetencji : 1. Kwestionariusz Belbina 2. Kwestionariusz SRK 3. Kwestionariusz Moja kariera 4. Kwestionariusz Motywacja 5. Poznaj siebie zainteresowania zawodowe

10 Wśród dziedzin zawodowych najczęściej pojawiających się w wynikach testów moŝna wymienić: administracja, zarządzanie, prace urzędnicze (specjalista ds. organizacyjnych, pracownik obsługi biura, rzeczoznawca, inspektor, informatyk), gastronomia, hotelarstwo, usługi domowe (hotele i gastronomia, usługi domowe, utrzymanie i administrowanie budynkami, pracownicy utrzymania czystości), handel i dziedziny pokrewne (sprzedawcy, marketing,usługi), rozrywka, rekreacja, turystyka (radio, telewizja, film, sport, turystyka, estrada i dziedziny pokrewne), rozrywka, rekreacja, turystyka (radio, telewizja, film, sport, turystyka, estrada i dziedziny pokrewne),

11 Wśród dziedzin zawodowych najczęściej pojawiających się w wynikach testów moŝna wymienić: przemysł wydobywczy, cięŝki, elektryka, elektronika (górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny, mechanika, spawalnictwo, obróbka metali, elektryka, elektronika), ochrona zdrowia (lekarze i farmaceuci, rehabilitacja ruchowa i odnowa biologiczna, analityka medyczna, inni pracownicy ochrony zdrowia), słuŝby socjalne, społeczne i zatrudnienia (pracownik socjalny, opiekun społeczny, analityk pracy, doradca pracy, pośrednik pracy).

12 Osiągnięte efekty realizacji programu w stosunku do nauczycieli: 1. Przeprowadzono Warsztaty przedsiębiorczości dla 34 nauczycieli róŝnych specjalności (nauczycieli podzielono na 4 grupy warsztatowe). 2.Tematykę warsztatów Łącznie odbyło się 16 spotkań. zrealiozwano podczas 4 spotkań dla kaŝdej z grup.

13 Osiągnięte efekty realizacji programu w stosunku do nauczycieli: 3. Podczas realizacji warsztatów nauczyciele prezentowali aktywną postawę, nastawioną na uzyskanie jak największej ilości informacji. 4. Wszyscy zgłoszeni nauczyciele ukończyli cykl warsztatów i uzyskali zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach.

14 Warsztaty Przedsiębiorczości prowadzone były przez pracowników Biura Promowania Przedsiębiorczości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz przez doradców zawodowych PUP Jaworzno.

15 Ocena programu dokonana za pomocą ankiety wypełnionej przez nauczycieli uczestniczących w Warsztatach Przedsiębiorczości : 1. Czy potrzebna była realizacja Programu? tak 100% odpowiedzi 2. Czy zdobyta wiedza będzie przydatna w codziennej pracy z uczniami? tak 76% odpowiedzi /pozostałe 24% stanowią odpowiedzi raczej nie / 3.Czy realizacja Programu jest dobrą formą promowania przedsiębiorczości? tak 85% odpowiedzi /pozostałe 15% stanowią odpowiedzi raczej nie / 4. Ogólna ocena realizacji i organizacji Programu bardzo dobra 100% odpowiedzi

16 PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA - Modelowanie roli Program cieszył się duŝym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów i wychowawców klas, jak i nauczycieli biorących udział w warsztatach przedsiębiorczości. Świadczyć moŝe o tym deklarowana chęć podjęcia dalszej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prelekcji dla uczniów oraz realizacji projektów dla m.in. związaną z rynkiem pracy. nauczycieli obejmujących tematykę

17 Dzięki realizacji programu osiągnięto wymierne korzyści: integracja lokalnegośrodowiska promowanie usług świadczonych przez PUP Jaworzno zachęcanie nauczycieli do konstruowania nowatorskich scenariuszy lekcji związanych z tematyką przedsiebiorczości I planowaniem kariery zwiekszenie świadomości uczniów w zakresie wyboru własnej drogi zawodowej.

18 Dziękuję za uwagę! Powiatowy Urząd Pracy ul. Północna 9b Jaworzno

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE TARNOGÓRSKIM za rok 2007 Tarnowskie Góry, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL.09.03.00-062/10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad 2011 - Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

Badanie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego

Badanie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego Badanie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego Szczecin 2007 Spis treści Spis treści... 1 Część I... 2 Charakterystyka placówek, profile, systemy

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 2 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2006 D 1600 Zeszyt nr 2. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian 5 aktualności Spis treści 4 Wprowadzenie do Vademecum opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych to swego rodzaju instruktaż dla publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa

Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa stan na 7 maja 2010 r. Opracował: Wydział Programowania i Ewaluacji Departament

Bardziej szczegółowo

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła. When publishing please indicate the source.

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła. When publishing please indicate the source. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY ORAZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, sierpień 2009 Przy

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY Warszawa, marzec 2003 Aktualizacja aktów prawnych: październik 2008 Zespół autorski: Drogosz-Zabłocka ElŜbieta Łukaszewicz

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego Katowice 2015 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo