Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007 2011"

Transkrypt

1 Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa Listopad 2011 r.

2 2

3 Spis treści: Podsumowanie działań Plan Prywatyzacji Akcjonariat Obywatelski.. 45 Podjęcie spraw trudnych i nie do rozwiązania Bezpieczeństwo gazowe dywersyfikacja i inwestycje Sektor paliwowy inwestycje Sektor energetyczny bezpieczeństwo i inwestycje.. 81 Górnictwo urynkowienie sektora Konsolidacja w sektorze chemicznym Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Nadzór właścicielski standardy Grupa Bumar narodowy koncern zbrojeniowy Realizacja koncepcji społecznej prywatyzacji sektora rolno spożywczego Uzdrowiska prywatyzacja i inwestycje Sektor farmaceutyczny prywatyzacja i inwestycje Komunalizacja współpraca z samorządami. 159 Legislacja. 163 Właściwe gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa Przyspieszenie wypłat rekompensat zabużańskich Totalizator Sportowy wybór operatora i rozwój wyścigów konnych Agencja Rozwoju Przemysłu poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw. 187 Zmiany w Ministerstwie Skarbu Państwa struktura 195 3

4

5 Podsumowanie działań Ministerstwo Skarbu Państwa jest instytucją, której misją jest kontynuowanie transformacji gospodarczej rozpoczętej przez Polskę na początku lat 90., zwłaszcza w zakresie przekształceń własnościowych. Wypełnieniu tej misji służy realizacja dwóch najważniejszych celów, do których konstytucyjnie został zobowiązany Minister Skarbu Państwa prowadzenie procesów prywatyzacji oraz sprawowanie efektywnego nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Pośrednio działania MSP przekładają się m.in. na ograniczenie długu publicznego, rozwój gospodarczy i finansowanie wielu zadań publicznych. MSP przez minione 4 lata stało się bardziej instytucją rynku kapitałowego niż systemu politycznego. Wprowadzono nowe standardy nadzoru. Po raz pierwszy w historii MSP zaczęło organizować jawne konkursy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Opracowano tzw. ustawę o nadzorze, zgodnie z którą Skarb Państwa miałby m.in. sprawować kontrolę nad wybranymi spółkami. Wzmocniono nadzór w mediach publicznych oraz uruchomiono cykl szkoleń Board Academy Akademia Najwyższych Standardów dla przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych największych spółek Skarbu Państwa. Własność prywatna jest fundamentem nowoczesnej gospodarki, dlatego cztery lata temu Minister Skarbu Państwa postawił sobie za cel odblokowanie procesów prywatyzacji oraz kontynuowanie jej w taki sposób, aby była ona bardziej efektywna, służyła podnoszeniu wartości spółek oraz sprzyjała budowaniu w Warszawie Regionalnego Centrum Finansowego. Przygotowano pierwszy w historii tego resortu wieloletni program zmian właścicielskich Plan Prywatyzacji , uwzględniający zarówno duże projekty giełdowe, jak i setki transakcji pozagiełdowych z wielu sektorów gospodarki. Dostosowano strukturę ministerstwa do nowej roli resortu, jako jednego z największych animatorów polskiego rynku kapitałowego, nie tylko wprowadzającego spółki na warszawski parkiet, ale zarządzającego aktywami tych już notowanych. Zainicjowano projekt Akcjonariatu Obywatelskiego, angażując w rozwój rynku kapitałowego setki tysięcy inwestorów indywidualnych. MSP odeszło od zasady od transakcji do transakcji, a skupiło się na celach, którym mają one służyć zmianach właścicielskich i umocnieniu pozycji Warszawy jako Regionalnego Centrum Finansowego. Stworzono całościowy model współpracy z rynkiem, polegający m.in. na wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych, dialogu z globalnym otoczeniem inwestorskim, promocji na świecie polskiego rynku kapitałowego oraz budowie Akcjonariatu Obywatelskiego. Działania te przełożyły się m.in. na znaczny wzrost zainteresowania globalnych instytucji finansowych Polską, a tym samym intensywny rozwój otoczenia giełdowego firm prawniczych czy banków inwestycyjnych. W ciągu 4 lata zatrudnienie w globalnych bankach inwestycyjnych obecnych w Polsce wzrosło 3,5 krotnie. MSP działając zgodnie z zasadą sprzedaż za godziwą cenę, a nie za wszelką cenę pozyskało w czasach zawirowań na światowych rynkach inwestorów bezpośrednich dla setek spółek, wzmacniając ich możliwości konkurencyjne, zapewniając im kapitał na rozwój oraz dostęp do nowych rynków. Jednocześnie MSP wyraźnie postawiło na wspieranie kluczowych polskich przedsiębiorstw, gdzie Skarb Państwa pozostaje profesjonalnym i efektywnym właścicielem. Nowe podejście do roli Ministerstwa Skarbu Państwa, wymagało odpowiednich narzędzi. Służyły temu zmiany legislacyjne, jak i wprowadzenie na szerszą skalę nowych narzędzi finansowych. Opracowane przez MSP projekty legislacyjne dotyczą zarówno ustaw 5

6 szczególnych (jak np. specustawa gazoportowa, specustawa atomowa, czy ustawa kompensacyjna ), jak również zmian wprowadzających narzędzia przyspieszające prywatyzację oraz aktywizację nadzoru właścicielskiego. Dzięki temu możliwe było usprawnienie wycen oraz zastosowanie na szeroką skalę trybu aukcji publicznej. W przypadku transakcji giełdowych, oprócz prywatyzacji w drodze ofert publicznych ( Fully Maketed Offer prowadzone na podstawie prospektów emisyjnych) zaczęto stosować i rozwinięto narzędzia zbywania mniejszych pakietów akcji spółek publicznych takie jak budowa przyśpieszonej księgi popytu ( Accelerated Book Building ) i zlecenia do dyspozycji maklera na podstawie algorytmów wyznaczania minimalnych cen sprzedaży. Poniżej przedstawiony jest syntetyczny opis najważniejszych efektów działań MSP w poszczególnych obszarach. 1. Prywatyzacja W ciągu ostatnich 4 lat uzyskaliśmy z prywatyzacji prawie 45 mld zł przychodów do budżetu oraz blisko 15 mld zł dla samych Spółek. Znaczną część przychodów do budżetu, stanowią transakcje giełdowe, a wśród nich IPO, SPO, sprzedaż pakietów akcji czy resztówek. W sumie z tego tytułu pozyskano około 31 mld zł. Zrealizowano rekordową liczbę projektów prywatyzacyjnych prowadzonych poza rynkiem regulowanym. Prywatyzacją pozagiełdową objęto 600 spółek z udziałem Skarbu Państwa, zrealizowano ponad 1300 projektów prywatyzacyjnych. Zawarto ok. 420 umów prywatyzacyjnych dla prawie 400 spółek, co stanowi ponad 65% wszystkich spółek objętych działaniami prywatyzacyjnymi, z wyłączeniem prywatyzacji na rynku regulowanym. W sumie zasób Skarbu Państwa zmniejszył się o 623 spółki, Sprzedano blisko 300 resztówek (pakietów w których Skarb Państwa posiada poniżej 10% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki), Z prywatyzacji pozagiełdowej uzyskano 13,4 mld zł przychodów, co stanowi blisko 30% wszystkich przychodów prywatyzacyjnych, Liczba zrealizowanych pozagiełdowych projektów prywatyzacyjnych stanowi 84% wszystkich transakcji. 2. Regionalne Centrum Finansowe Rozwój rynku kapitałowego największym gospodarczym sukcesem polskiej transformacji ustrojowej. MSP od 2008 r. realizuje konsekwentnie politykę wzmocnienia polskiego rynku finansowego zgodnie z doktryną programową Warszawa Regionalne Centrum Finansowe. Realizacja tej doktryny polega na realizowaniu znacznej ilości transakcji prywatyzacyjnych poprzez GPW. Od 2008 r. sfinalizowano szereg przełomowych debiutów publicznych i transakcji wtórnych, w tym IPO PZU, PGE, JSW, Tauron Polska Energia, Enei, ZAT, LW Bogdanki czy GPW, jak też wtórne oferty PGE, PZU, KGHM, Bogdanki, Enei, czy Lotosu. Ich wartość to 31 mld zł. Projekty te należą do największych tego typu w Europie. 12 z 20 największych transakcji prywatyzacyjnych realizowanych przez GPW miało miejsce w ciągu 4 ostatnich lat. Dzięki transakcjom giełdowym w ciągu 4 ostatnich lat kapitalizacja GPW zwiększyła się o 120 mld zł. 6

7 Wprowadziliśmy 5 spółek do WIG20: Bogdankę, Tauron, PGE, PZU i JSW. MSP utrzymuje aktywny dialog z największymi przedstawicielami krajowych i zagranicznych środowisk inwestorskich. Promujemy GPW jako regionalną platformę emisji kapitałowych wśród potencjalnych regionalnych emitentów. MSP było twórcą konferencji CEE IPO Summit oraz CEE Roadshow. MSP efektywnie zachęca globalne instytucje finansowe do zwiększania stałej obecności w Polsce, zgodnie z założeniem, że stała obecność liderów globalnych rynków finansowych najbardziej efektywnie przekłada się na zwiększenie płynności/obrotów na GPW. Regionalne Centrum Finansowe to nie tylko giełda to również jej otoczenie. Na podstawie danych uzyskanych od banków inwestycyjnych, na koniec 2007 r. zatrudnienie w globalnych bankach inwestycyjnych wynosiło 990 osób, w przeciągu niespełna 4 lat nastąpił wyraźny wzrost ponad 3,5 krotny. Część z międzynarodowych banków inwestycyjnych w ogóle nie była obecna w Polsce (np. Goldman Sachs, Morgan Stanley). Obecnie wszystkie największe instytucje mają swoje biura w Warszawie. MSP zwraca szczególną uwagę na rozwój banków inwestycyjnych w segmentach analiz i sprzedaży, które realnie zachęcają zagranicznych inwestorów do inwestowania na polskim rynku. MSP za jeden z podstawowych warunków współpracy z globalnymi partnerami uznało ich obecność instytucjonalną w Warszawie. 3. Akcjonariat Obywatelski MSP stworzyło kompleksowy program zbliżania ludzi i rynku. To dzięki naszym działaniom edukacyjnym oraz promującym rynek, inwestorzy indywidualni przestali być niszowym zjawiskiem stali się jednym z filarów dokańczania transformacji ekonomicznej w Polsce oraz budowania siły polskiego rynku. Wzrost liczby rachunków inwestycyjnych. Na koniec września 2011 r. ponad 1,5 mln rachunków, to wzrost o 34% w porównaniu z 2009 r. Łącznie w działaniach edukacyjnych realizowanych w ramach programu Własność to odpowiedzialność wzięło udział ponad 320 tys. osób, a w realizację projektów włączyło się prawie 40 organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Akcje pracownicze. 208 tys. uprawnionym pracownikom przekazaliśmy nieodpłatnie akcje o wartości nominalnej ponad 1,4 mld zł. Kolejne akcje warte ponad 4 mld zł powędrowały w ręce pracowników sektora energetycznego, w procesie konwersji akcji 4. Bezpieczeństwo gazowe dywersyfikacja i inwestycje Rada Ministrów upoważniła Ministra Skarbu Państwa do sprawowania nadzoru nad budową Terminalu LNG oraz zawarciem kontraktu na dostawy LNG kontrakt został podpisany, a budowa terminalu trwa. Polska buduje pierwszy Terminal LNG w basenie Morza Bałtyckiego (na koniec 2010 r. na świecie było 83, w Europie 19). Aby budowa szła sprawniej przygotowano specjalną ustawę gazoportową, (weszła w życie 9 czerwca 2009 r.), która przyśpieszyła i uprościła wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do zakończenia inwestycji na czas. Zaangażowano do budowy konsorcjum pracujące zgodnie z najlepszymi światowymi standardami. W dorobku tworzących go spółek znajdują się realizacje infrastruktury gazowej w Azji, Afryce, Europie, Ameryce Płn. i na Bliskim Wschodzie. Koniec I. etapu 2014 r. Polska będzie mogła odbierać 5 mld m 3 gazu rocznie (1/3 zapotrzebowania 7

8 kraju). Dostawy zapewni umowa pomiędzy PGNiG i Qatargas z czerwca 2009 r. 1 mln ton LNG rocznie (1,38 mld m 3 ). MSP podjęło działania, dzięki którym ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych, wartych 4 mld zł (wraz z interkonektorami), wartych 3,64 mld zł (z UE: 881,8 mln zł) zostało prawie 200 km, a 800 km jest w trakcie zaawansowanej realizacji. Gaz łupkowy decyzjami korporacyjnymi MSP zachęca spółki do angażowania się w poszukiwanie złóż gazu łupkowego. Bierzemy czynny udział w spotkaniach koordynujących z przedstawicielami firm i administracji krajów, gdzie gaz łupkowy jest już wydobywany. Kontrakt katarski kompleksowość działań nie tylko budujemy infrastrukturę, ale zapewniamy dostawy gazu dla Polski. W chwili otwarcia Terminalu do Polski będzie płynął statek z katarskim gazem. Kontrakt zapewni dostawy gazu w wysokości 1 mln ton LNG rocznie. Rozbudowujemy naszą infrastrukturę (podziemne magazyny gazu, łączymy nasz system gazociągów z systemami innych krajów, rozbudowujemy krajową sieć przesyłową). MSP podjęło działania, których efektem było rozdzielenie technicznego przesyłu gazu, za co odpowiedzialna jest spółka OGP GAZ System S.A. od obrotu, za co odpowiada PGNiG S.A. Dzięki temu nastąpiło wprowadzenie rynkowych zasad konkurencyjności w tym obszarze. 5. Sektor Paliwowy inwestycje Cztery ostatnie lata to okres inwestycji w sektorze paliwowym, wartości ponad 11 mld zł. Grupa Lotos Program 10+. Program inwestycyjny wartości 5,5 mld zł realizowany w celu zwiększenia mocy przerobowej rafinerii w Gdańsku. Skarb Państwa, jako większościowy akcjonariusz, wyraził w lutym 2008 r. zgodę na ustanowienie przez Lotos zabezpieczeń kredytów na finansowanie realizacji Programu, co umożliwiło zaciągnięcie kredytu w wysokości 1,75 mld USD i zakończenie inwestycji w planowanym zakresie i zgodnie z harmonogramem, w marcu 2011 r. Inwestycje PKN Orlen obejmują budowę kompleksu petrochemicznego w Płocku i Włocławku (PX/PTA), wartego 4 mld zł, oraz nowej instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego (HON VII) w rafinerii w Płocku, wartej 500 mln zł, Naftoport przejął stanowiska przeładunkowe w Porcie Północnym, zwiększając zdolność przeładunkową o 1 mln ton paliw i 11 mln ton ropy naftowej rocznie. Spółka PERN Przyjaźń kończy budowę III nitki ropociągu Przyjaźń, PKN Orlen zakończył budowę rurociągu paliwowego Ostrów Wielkopolski Wrocław, łączącego bazy magazynowe należące koncernu. Przepustowość rurociągu wynosi 1 mln ton rocznie, a jego operatorem jest PERN Przyjaźń. 6. Sektor energetyczny bezpieczeństwo i inwestycje Pozycje spółek energetycznych budujemy przemyślanymi, biznesowymi decyzjami, podwyższając ich kapitały poprzez GPW (PGE 6 mld zł, Enea, 2 mld zł) czy dostosowując model sprzedaży akcji Skarbu Państwa do potrzeb spółek. Spośród czterech, nadzorowanych przez MSP grup energetycznych, trzy: Enea S.A., PGE S.A., Tauron PE S.A. wprowadziliśmy na warszawski parkiet, a dla Energi szukaliśmy inwestora branżowego. Nasze działania łączy jeden cel budowa silnych spółek energetycznych zdolnych do konkurowania ze swoimi europejskimi odpowiednikami. 8

9 Jednym z przykładów biznesowego wykorzystania posiadanych środków przez spółkę energetyczną była sierpniowa transakcja zrealizowana przez Tauron, który przejął od Vattenfall Górnośląski Zakład Energetyczny. Dzięki połączeniu tych dwóch spółek Tauron zyskał m.in. nową wartość w postaci wzrostu bezpieczeństwa energetycznego dla obecnych i przyszłych klientów. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego ważne jest również poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania energii. Przygotowano ustawę o inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. To znaczący krok dla dywersyfikacji polskich źródeł energii. Ustawa ma jeszcze drugą, bardziej społeczną stronę, daje bowiem możliwość dochodzenia wywłaszczonym z nieruchomości pod inwestycje z zakresu energetyki jądrowej, na dochodzenie swoich praw przed sądem. Do tej pory mogli jedynie starać się o odszkodowanie na drodze administracyjnej, bez szans na zakwestionowanie przyznanych w efekcie środków. To przełom w realizacji inwestycji na cele publiczne. Aby uporządkować i uprościć struktury organizacyjne poszczególnych grup przeprowadziliśmy procesy konsolidacji i restrukturyzacji w sektorze energetycznym. Proces konsolidacji dotyczył czterech spółek: Tauron S.A., Energa S.A., PGE S.A oraz ENEA S.A. Konsekwencją konsolidacji grup energetycznych była m. in. zamiana akcji pracowniczych spółek konsolidowanych (parterowych) na akcje spółek konsolidujących (dominujących). Proces konsolidacji w energetyce dał prawo nieodpłatnego nabycia akcji osobom. 7. Górnictwo urynkowienie sektora Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w czerwcu 2009 r. wprowadziliśmy na warszawski parkiet pierwszą kopalnię węgla kamiennego. W wyniku debiutu Spółka pozyskała 528 mln zł. Całą tę sumę przeznaczono na inwestycje rozbudowa kopalni na polu Stafanów co pozwoliło na podwojenie wydobycia (w 2010 r. Spółka wydobyła 5,7 mln ton węgla). Następnie, aby zwiększyć płynność akcji Spółki w grudniu 2009 r. Skarb Państwa sprzedał 5% akcji. Ostatecznie spółka została sprywatyzowana w marcu 2010 r. Akcje zaoferowane przez Skarb Państwa zostały nabyte przez wszystkie polskie Otwarte Fundusze Emerytalne za 1,1 mld zł. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. debiut na GPW 6 lipca 2011 r. Wartość oferty publicznej wyniosła 5,37 mld zł. Ponad 168 tysięcy inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na łączną liczbę około 10,6 mln akcji, czyli na prawie 27% całej oferty. W celu zachowania władztwa korporacyjnego w Spółce przez Skarb Państwa, dokonano zmian statutu Spółki, które m.in. wprowadziły ograniczenie wykonywania przez akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa prawa głosu do maksimum 10% głosów w JSW S.A. 8. Konsolidacja w sektorze chemicznym Minister Skarbu Państwa wspierał oddolną inicjatywę konsolidacji spółek wokół Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. i Zakładów Azotowych Puławy S.A. W jej wyniku powstały dwie silne grupy kapitałowe na rynku chemicznym: Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów posiadająca akcje ZAK S.A. oraz Zakładów Chemicznych Police S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A. posiadające udziały Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. oraz Azoty Adipol S.A. 9

10 Najważniejszym efektem konsolidacji ZAT S.A., ZAK S.A. i ZCh Police S.A. jest powstanie największej firmy chemicznej w Polsce o rocznych przychodach na poziomie powyżej 6 mld zł, o zdolnościach inwestycyjnych na poziomie 2 mld zł; firmy, która ponad dwukrotnie zwiększyła wartości kapitałów z 800 mln zł do 1,8 mld zł. Proces konsolidacji został poprzedzony procesem restrukturyzacji w Policach, dzięki któremu spółka odzyskała równowagę finansową i pozycję konkurencyjną. Dzięki wsparciu właścicielskiemu Ciech S.A. sfinalizował największy w swojej historii proces restrukturyzacji, dzięki któremu pozyskał z wpływów i oszczędności 545,9 mln zł, co stanowi prawie 83% kwoty zaplanowanej do osiągnięcia przed końcem 2014 r. Zakończył również spłatę 400 mln zł zadłużenia, i tym samym wypełnił istotne zobowiązania wynikające z umowy zawartej z bankami finansującymi. W lutym 2011 r. Ciech podpisał z bankami umowę kredytową dotyczącą refinansowania zadłużenia. Banki udostępniły Spółce kredyty na refinansowanie i finansowanie bieżącej działalności w łącznej wysokości ok. 795 mln zł. Kredyt został udzielony na preferencyjnych warunkach, umożliwiających obniżenie kosztów finansowych w przyszłości nawet o kilkadziesiąt mln zł w skali roku. W 2012 r. branża chemiczna będzie gotowa na prywatyzację. Branża znacznie poprawiła wyniki finansowe na przestrzeni lat Podjęcie spraw trudnych i nie do rozwiązania Dzięki zakończeniu międzynarodowych sporów Polska pokazała, że jest stabilną gospodarką, w której można robić bezpieczne interesy, a spory rozwiązywać zgodnie z globalnymi standardami. Odbudowano zaufanie zagranicznych inwestorów do polskiego rynku. Skarb Państwa uniknął miliardowych odszkodowań, których ciężar musiałaby ponieść polska gospodarka. W ciągu czterech ostatnich lat zakończyliśmy spory m.in. z: Eureko spór dotyczył prywatyzacji PZU S.A. i pozostawienia pakietu kontrolnego w rękach Skarbu Państwa. Decyzja o sprzedaży akcji PZU holenderskiej spółce Eureko B.V. podjęta została w 1999 r. Efektem zakończonego sporu był debiut PZU w maju 2010 r. i odzyskanie przez Skarb Państwa kontroli nad Spółką, Vivendi spór wokół praw udziałowych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Na mocy wypracowanej ugody Skarb Państwa uzyskał zrzeczenie się roszczeń inwestorów zagranicznych na łączną kwotę ok. 34 mld zł oraz zaspokojenie wierzytelności przysługującej mu względem Elektrimu w wysokości 389,9 mln zł, Nordzucker spór dotyczył odszkodowania za odstąpienie od sprzedaży kilku polskich cukrowni w toku prywatyzacji polskiego sektora cukrowego w latach W wyroku końcowym trybunał arbitrażowy oddalił wszelkie roszczenia odszkodowawcze Nordzucker AG oraz nakazał inwestorowi zwrócić stronie polskiej część poniesionych przez nią kosztów arbitrażu. Likwidacja Nafty Polskiej zapowiadana jeszcze w 2006 r., jest kolejnym dowodem na to, że nie ma kwestii nie do rozwiązania. NP została zlikwidowana 1 kwietnia 2011 r. Założycielem Nafty Polskiej S.A. oraz właścicielem 100% akcji był Skarb Państwa. Podstawowym zadaniem Spółki była realizacja rządowych programów restrukturyzacji i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej oraz sektora naftowego, przyjętych przez Radę Ministrów 12 listopada 2003 r., 10

11 Postawienie Spółki w stan likwidacji miało bezpośredni związek ze zrealizowaniem przez Naftę Polską S.A. strategicznych celów, jak przeniesienie na Skarb Państwa posiadanych przez siebie akcji PKN Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A. (22 lipca 2009 r.) oraz udziałów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. (30 grudnia 2008 r.). W 2009 r. uruchomiono proces likwidacji spółki Chemia Polska. Chemia Polska Sp. z o.o. wchodziła w skład tzw. trójkąta gwarancyjnego stworzonego przez byłego Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Jacka Buchacza. W wyniku przeprowadzonych kolejnych operacji kapitałowych oraz podwyższeń kapitału zakładowego Chemii Polskiej Sp. z o.o. i MKG Sp. z o.o. podstawową strukturę właścicielską tych firm wyznaczał łańcuch wzjamenych powiązań kapitałowych, w którym jedna spółka była większościowym udziałowcem kolejnej. Opisany układ powiązań oznaczał, że Skarb Państwa, pomimo przekazania kapitału potrzebnego do powstania trzech Spółek, praktycznie utracił nad nimi kontrolę. Wszystkie istotne decyzje zapadające na Walnych Zgromadzeniach tych spółek wymagały zgody nie Skarbu Państwa a pozostałych wspólników, reprezentowanych przez Zarząd odpowiedniej Spółki posiadającej pakiet kontrolny (obecnie na skutek uprzywilejowania udziałów Skarbu Państwa co do głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek, posiada on kontrolę nad ich majątkiem). Podstawą podjęcia decyzji o likwidacji Chemii Polskiej były zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące powiązań, które z powodzeniem można nazwać patologicznymi oraz spraw korporacyjnych. Prywatyzacje ciągnące się latami Zakłady Tytoniowe w Lublinie (w ciągu 16 lat cztery próby, dopiero piąta w 2010 r. udana), Sklejka Pisz (w ciągu 9 lat trzy próby, dopiero w 2010 r. czwarta udana), Uzdrowiska nie było woli politycznej do ich prywatyzacji. W 2010 r. MSP sprywatyzowało 8: Kraków Swoszowice, Ustka, Solanki Inowrocław, Ustroń, Połczyn, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Cieplice i Wieniec; w 2011 r. Uzdrowisko Przerzeczyn i Uzdrowisko Świeradów Czerniawa. Parafowano umowy sprzedaży uzdrowisk: Konstancin, Iwonicz, Wysowa oraz Kamień Pomorski. Prywatyzację spółek uzdrowiskowych odblokował "Plan Prywatyzacji Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowiązek kontraktowania świadczeń w trybie publicznym, kieruje się jakością świadczenia i jego ceną, nie zaś strukturą własnościową akcjonariatu spółki uzdrowiskowej. Krajowa Spółka Cukrowa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji KSC S.A. oraz trybu zbywania akcji Spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom weszło w życie 7 lat temu 30 listopada 2004 r. 10. Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Do stoczni wróciło życie gospodarcze. Wrócił rentowny biznes. Wszystkie istotne dla produkcji stoczniowej obszary aktywów byłej Stoczni Gdynia, w tym serce stoczni suchy dok i suwnica znalazły nabywców. Obecnie na terenie byłej Stoczni Gdynia realizowane są projekty z zakresu budowy nowych statków, remontów i napraw jednostek pływających, produkcji konstrukcji stalowych, realizowane są również zamówienia m.in. z sektora offshore wind power oraz oil&gas. 11

12 Na terenie stoczni działa obecnie m.in. Crist S.A., Nauta S.A., Energomontaż Północ S.A., Gafako Sp. z o.o., Euromal Sp. z o.o., Grupa Remontowa S.A., Grupa Vistal S.A. oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Firmy te zatrudniają ponad 3000 osób, w tym byłych pracowników stoczni. Towarzystwo Finansowe Silesia, które nabyło kluczowe składniki majątku byłej stoczni w Szczecinie, przygotowało plan aktywizacji tych terenów, o wartości ok. 260 mln zł. Podpisanych jest blisko 30 umów na dzierżawę obszarów po stoczni w Szczecinie; prowadzone są również rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi i inwestorami. 11. Nadzór właścicielski standardy Profesjonalizacja po raz pierwszy w historii MSP zaczęło organizować jawne konkursy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od początku obowiązywania zarządzenia regulującego te kwestie ogłosiliśmy 500 konkursów, w wyniku których w radach nadzorczych zasiadło blisko 850 osób. MSP przygotowało projekt tzw. ustawy o nadzorze, zgodnie z którym kontrola Skarbu Państwa miałaby zostać utrzymana nad 20 do 25 spółkami, działającymi w strategicznych sektorach gospodarki, a członków do rad nadzorczych kluczowych spółek rekomendowałoby apolityczne ciało Komitet Nominacyjny. Duży nacisk położono również na systematyczne podnoszenie jakości zarządzania, w tym poprzez szkolenia Board Academy Akademię Najwyższych Standardów. Jest to cykl spotkań z przedstawicielami zarządów i rad nadzorczych największych spółek Skarbu Państwa dotyczący kluczowych wyzwań, które stoją przed państwowymi spółkami, pełniącymi role liderów gospodarczych. Odpolityczniono zarządy kluczowych spółek Skarbu Państwa, konsekwentnie realizując obowiązek przeprowadzania postępowań konkursowych. Realizując politykę dywidendową najważniejsza była analiza potrzeb inwestycyjnych i realnych możliwości spółki w oparciu o wypracowany zysk. Dywidenda pobierana była z ok.12% spółek. 96% ogólnej sumy dywidend pochodziło od 2% spółek w nadzorze MSP. 12. Zmiany w Ministerstwie Skarbu Państwa struktura Rozdzielenie skupionych w jednym departamencie działań związanych z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa i prywatyzacją. Stwierdzono potrzebę efektywniejszego poszukiwania i lepszej współpracy z potencjalnymi inwestorami. W tym celu utworzono dwa departamenty: Departament Prywatyzacji prowadzący prywatyzację uwzględniającą wszystkie obowiązujące tryby prywatyzacji oraz Departament Rynków Kapitałowych odpowiadający za prywatyzację giełdową. Wydzielono Departament Nadzoru Właścicielskiego, Departament Spółek Kluczowych Utworzono komórkę odpowiedzialną za restrukturyzację Departament Restrukturyzacji. Na wzór pasa transmisyjnego Departament Restrukturyzacji po zakończeniu procesów naprawczych w spółkach przekazuje je do Departamentu Nadzoru, który sprawuje nadzór nad działalnością spółek przygotowywanych do prywatyzacji. Procesy poszukiwania inwestorów i przeprowadzanie prywatyzacji ma miejsce w Departamencie Prywatyzacji, natomiast przeprowadzanie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych w Departamencie Rynków Kapitałowych. Utworzono Departament Relacji Inwestorskich, którego zadaniem jest promowanie procesów prywatyzacji oraz współpraca z potencjalnymi inwestorami m.in. poprzez 12

13 organizację roadshow inwestorskich i filed tripów, a także takich wydarzeń jak CEE IPO Summit czy CEE IPO Radshow. Pomimo intensywniejszych działań resortu niż miało to miejsce w poprzednich latach, MSP zeszło do poziomu zatrudnienia poniżej tego z 2007 r., zmniejszając liczbę etatów o blisko 10% (53,5 etatów). Resort skarbu podjął działania mające na celu wygospodarowanie oszczędności w funkcjonowaniu samego ministerstwa. W 2010 r. rozpoczął pierwszy w historii administracji rządowej najem samochodów. Przykładem dalszej optymalizacji kosztów MSP była zmiana operatora telefonów i instalacja centrali cyfrowej, co przełożyło się na ograniczenie kosztów połączeń. Wdrożono także usługę centralnego systemu drukowania, co przyczyniło się do znaczącego obniżenia kosztów związanych z wydrukiem. 13. Grupa Bumar narodowy koncern zbrojeniowy Jako właściciel największej polskiej firmy zbrojeniowej Ministerstwo Skarbu, jest współodpowiedzialne za konsolidację w ramach Strategii konsolidacji i rozwoju przemysłowego potencjału obronnego w latach Aktywnie działamy na rzecz zakończenia procesu. MSP konsekwentnie wnosiło spółki z sektora do Bumaru umacniając, zgodnie ze Strategią rządową, pozycję Bumaru, jako narodowego koncernu zbrojeniowego. We wrześniu 2011 r. pomiędzy MSP i Bumarem zawarta została umowa w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonego na przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych i wdrożeniowych, warta blisko 380 mln zł. Dzięki tej umowie Bumar będzie mógł zrealizować 15 projektów o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 14. Realizacja koncepcji społecznej prywatyzacji sektora rolno spożywczego Szczególny nacisk położyliśmy na prywatyzację społecznościową i zaktywizowanie w tym procesie udziału plantatorów, rolników i pracowników spółek z sektora rolnospożywczego. Tworząc Koncepcję Prywatyzacji Sektora Rolno Spożywczego braliśmy pod uwagę specyfikę spółek branży oraz potrzeby środowisk rolniczych i plantatorskich. Decyzje podjęte w tym zakresie dotyczą ponad 400 tys. osób uprawnionych. Jedną ze szczególnych spółek z tego sektora jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A., której prywatyzacja prowadzona jest w oparciu o specjalną ustawę. Podobną strategię prywatyzacji, stosujemy w przypadku 8 rynków rolnych i 4 spółek zajmujących się hodowlą i rozrodem zwierząt. We wszystkich tych podmiotach trwają procesy prywatyzacyjne. Po znowelizowaniu rozporządzenia r. i opublikowaniu prospektu emisyjnego KSC S.A r. rozpoczął się proces zbywania akcji Spółki, na rzecz pracowników i plantatorów buraków cukrowych związanych ze Spółką umowami kontraktacji, na zasadach preferencyjnych. 15. Uzdrowiska prywatyzacja i inwestycje Sprywatyzowaliśmy 10 uzdrowisk. W prywatyzowanych uzdrowiskach wynegocjowaliśmy zobowiązania inwestycyjne na łączna kwotę blisko 80 mln zł. 13

14 Rozumiejąc potrzebę rozwoju polskich uzdrowisk, idącego często w parze z brakiem kapitału na ten rozwój, o połowę zmniejszyliśmy liczbę spółek z tego sektora wyłączonych z prywatyzacji. W ten sposób stworzyliśmy, działającym w warunkach ostrej konkurencji, uzdrowiskom możliwość pozyskania inwestora, który odpowiednio je doinwestuje, a dzięki temu spółki utrzymają markę wypracowywaną przez lata. Warto także pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowiązek kontraktowania świadczeń, kieruje się jakością usług i jego ceną, nie zaś strukturą własnościową. Dlatego sprywatyzowanie uzdrowisk nie wpłynie na ograniczenie Polakom dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego, wręcz przeciwnie, podniesie jakość i zakres świadczonych usług. 16. Sektor farmaceutyczny prywatyzacja i inwestycje Ministerstwo Skarbu Państwa (bezpośrednio lub poprzez Polski Holding Farmaceutyczny) sprzedało akcje dziesięciu spółek z sektora farmaceutycznego. Były to zarówno transakcje sprzedaży całych spółek, jak Polfa Pabianice czy Cefarm Rzeszów, jak również pakiety resztówkowe 2,73% GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., czy 0,08% Cefarmu Zielona Góra. 17. Komunalizacja współpraca z samorządami 71 spółek przekazaliśmy nieodpłatnie na rzecz samorządów. Dlaczego w niektórych przypadkach decydujemy się na komunalizację, a nie prywatyzację? Są spółki, które działają najbliżej lokalnych społeczności. W takich przypadkach to samorządy najlepiej wiedzą, co w danym momencie jest najbardziej potrzebne mieszkańcom czy zmiana tras kursowania PKS ów, czy może wybudowanie kanalizacji w gminie. 18. Właściwe gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa Od 2009 r. Minister Skarbu Państwa gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonym na potrzeby ponad 100 instytucji administracji państwowej i rządowej. MSP opracowało i wdrożyło procedurę sprzedaży nieruchomości, w oparciu o które funkcjonują rządowe ośrodki wypoczynkowe sprzedany został ośrodek w Karpaczu (styczeń 2011 r.), a na rzecz samorządu przekazane zostały: Meduza w Kołobrzegu (maj 2009 r.), Rybaczówka w Turawie (marzec 2011 r.), Kormoran w Łańsku (maj 2011 r.). Trwają prace nad zmianami właścicielskimi w kolejnych ośrodkach. Skarb Państwa jest największym właścicielem komercyjnych spółek z sektora nieruchomości. Wzorem sektora energetycznego MSP zrealizowało proces konsolidacji części spółek nieruchomościowych, a następnie planuje wprowadzenie holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych. Grupa PHN S.A. będzie jedną z największych komercyjnych spółek zarządzających nieruchomościami w regionie Europy Środkowo Wschodniej. MSP przygotowało i zaproponowało urzędom administracji rządowej wynajmującym lokale wspólne zamówienie na najem powierzchni biurowych co powinno przynieść znaczne oszczędności. 14

15 19. Totalizator Sportowy wybór operatora i rozwój wyścigów konnych Objęliśmy specjalnym nadzorem proces wyboru operatora gier losowych dla Totalizatora Sportowego na kolejnych 7 lat. Celem jaki sobie wyznaczyliśmy było wzmocnienie przejrzystości realizacji kluczowego, z punktu widzenia milionów użytkowników gier losowych oraz samej spółki, zadania. Obecna umowa została zawarta na korzystniejszych dla Totalizatora Sportowego warunkach, których efektem będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Spółkę o ok. 800 mln zł w ciągu 7 lat, ograniczenie wyłączności obecnego operatora na świadczone usługi i dostawy sprzętu, oparcie zabezpieczenia wykonania umowy na gruncie prawa polskiego. 20. Agencja Rozwoju Przemysłu poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw W latach MSP wniosło do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 26 spółek. Kapitał zakładowy ARP S.A. został podwyższony o zł. Co roku do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców trafia część przychodów z prywatyzacji. Od 2008 r. trafiło tam 3,45 mld zł. W przeciągu 4 lat 28 spółek pozyskało środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. 21. Realizacja rekompensat zabużańskich Wypłacono rekompensaty na kwotę 1,8 mld zł. W październiku 2008 r. w MSP uruchomiony został jednolity ogólnokrajowy System Informatyczny Rejestrów (SIR) łączący zadania wojewodów, Ministra Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikające z ustawy zabużańskiej. W ciągu kilku miesięcy umożliwił on likwidację kolejki osób oczekujących na wypłatę rekompensat. Czas oczekiwania na realizację wniosku skrócił się z 12 miesięcy do półtora miesiąca. 15

16 16

17 Plan Prywatyzacji

18 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach Spis treści: W skrócie 19 Przygotowanie podstaw strukturalnych i prawnych 20 Promocja prywatyzacji 22 Spotkania Członków Kierownictwa z potencjalnymi inwestorami 22 Międzynarodowe wydarzenia inwestorskie 23 Promocja prywatyzacji i polskiego rynku kapitałowego w mediach 25 Działania edukacyjne 26 Prywatyzacja pozagiełdowa 28 Tryby prywatyzacji 28 Projekty długotrwające ostatecznie zakończone w tej kadencji 33 Prywatyzacja giełdowa 33 Rynek oparty na 4 filarach 33 Debiuty giełdowe 35 Pozostałe, najważniejsze transakcje giełdowe 38 Otoczenie inwestorskie 41 Rekomendacje na przyszłość 42 18

19 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach W skrócie: Plan Prywatyzacji na lata jest realizacją obietnicy Premiera Donalda Tuska zawartej w expose z 23 listopada 2007 r.: (...) Nie ma lepszego zabezpieczenia przed ingerowaniem polityków w zarządzanie spółkami, niż realne zwiększenie konkurencyjności polskich firm i polskiej gospodarki, a to uzyskamy w drodze mądrej, szybkiej i dynamicznej prywatyzacji. Celem Planu Prywatyzacji było znalezienie do końca 2011 r. inwestorów, dla jak największej liczby spółek tak, by doprowadzić do zakończenia trwającego od 20 lat procesu transformacji własnościowej w Polsce i osiągnięcie stopnia udziału sektora publicznego w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto Polski charakterystycznego dla krajów wysoko uprzemysłowionych i rozwiniętych (przykładowo średnia Unii Europejskiej to 5% do 8%, w Stanach Zjednoczonych Ameryki udział podmiotów państwowych w gospodarce wynosi 2%, w Europie Zachodniej we Francji 5%, dla porównania w Polsce jest to nadal aż 20%). Prywatyzacja, skuteczniejsza niż dotychczas, okazała się możliwa dopiero po: 1. Odblokowaniu procedur, które polegało na uporządkowaniu istniejącej struktury własnościowej oraz przyjęciu rozwiązań prawnych upraszczających proces prywatyzacji. 2. Przyjęciu założenia, że prywatyzacja poprzez giełdę powinna być priorytetowym kierunkiem działań prywatyzacyjnych i jest prowadzona według najlepszych międzynarodowych standardów, przyczyniając się do realizacji jednej z misji procesu prywatyzacji umacniania pozycji Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego w regionie Europy Środkowo Wschodniej, z wiodącą rolą warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 3. Podjęciu wysiłku budowania szerokiego zrozumienia społecznego dla prywatyzacji poprzez określenie jasnych zasad i czytelnego harmonogramu prywatyzacji, całkowitej transparentności działań oraz szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych na temat własności prywatnej, prywatyzacji i giełdy oraz ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego państwa. Działania MSP w zakresie promocji procesów prywatyzacyjnych ujętych w 4 letnim Planie Prywatyzacji oraz w zakresie promocji Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego polegały na dotarciu z ofertą prywatyzacyjną w sposób bezpośredni i pośredni do grona decydentów w zakresie lokowania inwestycji, przy jednoczesnym zdefiniowaniu pięciu grup adresatów tych działań, tj.: akcjonariat obywatelski, akcjonariat pracowniczy, inwestorzy krajowi i instytucjonalni, inwestorzy zagraniczni oraz emitenci zagraniczni. Promocja prywatyzacji wspierana była także budowaniem pozytywnych relacji ze środowiskiem inwestorów kapitałowych krajowych i zagranicznych, a także działaniami edukacyjnymi skierowanymi do ogółu opinii publicznej (program edukacyjny Własność to odpowiedzialność ), jak i inwestorów indywidualnych (program edukacyjny Akcjonariat Obywatelski Inwestuj Świadomie ). 19

20 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach Przygotowanie podstaw strukturalnych i prawnych: Ministerstwo Skarbu Państwa jest instytucją, której misja to zakończenie transformacji gospodarczej, którą Polska rozpoczęła na początku lat 90. Temu celowi służy dokończenie procesu prywatyzacji. Kraje postkomunistyczne wypracowały swoje modele prywatyzacji model polski zaprezentowany w Planie Prywatyzacji , jako priorytet przyjął tryb sprzedaży akcji Skarbu Państwa za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych. Misja Polski model prywatyzacji 29 maja 2008 r. Minister Aleksander Grad, podczas konferencji Warsaw CEE Financial Hub, przedstawił plan prywatyzacji sektora państwowego poprzez Giełdę Papierów Wartościowych, tym samym formalizując ideę Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego. Idea Regionalnego Centrum Finansowego Realizacja idei Regionalnego Centrum Finansowego, to m.in. przyjęcie przez Skarb Państwa roli jednego z największych animatorów polskiego rynku kapitałowego, nie tylko wprowadzającego nowe spółki na warszawski parkiet, ale również zarządzającego aktywami tych już notowanych. To również stworzenie całościowego modelu współpracy z rynkiem, opartego na odrzuceniu podejścia od transakcji do transakcji. Tym celom służyła zmiana struktury organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa: Uznano za nieefektywne łączenie w jednym departamencie działań związanych z prywatyzacją i nadzorem nad spółkami z udziałem SP, Stwierdzono potrzebę efektywniejszego poszukiwania i lepszej współpracy z potencjalnymi inwestorami. W tym celu utworzono dwa departamenty prywatyzacji: Departament Prywatyzacji prowadzący prywatyzację uwzględniającą wszystkie obowiązujące tryby prywatyzacji oraz Departament Rynków Kapitałowych przeprowadzający prywatyzację giełdową, Wydzielono Departament Nadzoru Właścicielskiego, Departament Spółek Kluczowych i Departament Restrukturyzacji, Na wzór pasa transmisyjnego Departament Restrukturyzacji po zakończeniu procesów naprawczych w spółkach przekazuje je do Departamentu Nadzoru, który sprawuje nadzór nad działalnością spółek przygotowywanych do prywatyzacji. Procesy poszukiwania inwestorów i przeprowadzanie prywatyzacji ma miejsce w Departamencie Prywatyzacji, natomiast przeprowadzanie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych w Departamencie Rynków Kapitałowych, Utworzono Departament Relacji Inwestorskich, którego zadaniem jest promowanie procesów prywatyzacji oraz współpraca z potencjalnymi inwestorami, zgodnie z najwyższymi rynkowymi standardami. Wprowadzone zmiany organizacyjne pozwoliły m.in. na: Skrócenie czasu trwania procesów prywatyzacyjnych poprzez zmiany procedur wewnętrznych, w tym np. opracowanie wzoru umowy prywatyzacyjnej, Wzmocnienie transparentności projektów prywatyzacyjnych poprzez wyraźne oddzielenie zadań realizowanych w zakresie nadzoru właścicielskiego od prowadzenia procesów prywatyzacji, Zmiana struktury MSP Efekty zmiany struktury 20

21 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach Przyspieszenie i usprawnienie procesów prywatyzacji poprzez oddzielenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami od ich prywatyzacji, Usprawnienie przepływu informacji i ujednolicenie procedur prywatyzacyjnych poprzez koncentrację procesów prywatyzacyjnych w dwóch departamentach oraz oddzielenie prywatyzacji pozagiełdowej od sprzedaży akcji na rynku regulowanym, Zmniejszenie liczby etatów o około 17,5% w związku ze zmniejszającą się liczbą spółek w nadzorze Ministra Skarbu. Model Regionalnego Centrum Finansowego oparty jest o zasadę obowiązującą na globalnych rynkach finansowych, nieinwazyjności państwa, będącego akcjonariuszem spółek publicznych. Zgodnie z powyższą zasadą rozwój rynków powinien być jednym z najważniejszych zadań państwa państwo powinno być gwarantem obecności spółek na giełdzie, jednak co do sprawowania funkcji właścicielskich powinno być tylko jednym z akcjonariuszy. Nowe podejście do prywatyzacji wymagało odpowiednich narzędzi. Służyły temu zmiany legislacyjne. jak i wprowadzenie na szerszą skalę nowych narzędzi finansowych. Opracowane przez MSP projekty legislacyjne dotyczą zarówno ustaw szczególnych (jak np. specustawa gazoportowa, specustawa atomowa, czy ustawa kompensacyjna ), jak również zmian wprowadzających narzędzia przyspieszające prywatyzację oraz aktywizację nadzoru właścicielskiego: Rozszerzono katalog trybów zbywania akcji należących do Skarbu Państwa, w tym zwiększano możliwości wykorzystania aukcji ogłoszonej publicznie, obniżono koszty oraz przyspieszono procesy prywatyzacyjne, dzięki zmianom w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, Umożliwiono wyznaczanie realnej wartości rynkowej zbywanych spółek, poprzez wprowadzenie mechanizmu obniżania ceny wywoławczej do 15% w przypadku wcześniejszego niepowodzenia w trybie aukcji lub przetargu oraz wprowadzenie rozwiązania pozwalającego wyznaczać minimalną cenę wywoławczą w aukcji na poziomie poniżej wartości księgowej, Uelastyczniono przeprowadzanie analiz przedprywatyzacyjnych poprzez zmianę katalogu obligatoryjnych analiz, dostosowanie ich zakresu do poszczególnych spółek oraz umożliwienie dokonywania wyceny przez Ministra Skarbu Państwa, bez konieczności ich zlecania firmom doradczym, Zwiększono jawność i przejrzystość procesów prywatyzacyjnych poprzez wprowadzenie kart prywatyzacji dostępnych na stronie internetowej MSP, Opracowano tzw. ustawę o nadzorze, (nieuchwaloną przez Sejm poprzedniej kadencji), dzięki której możliwe byłoby wprowadzenie jednolitych i efektywnych mechanizmów wykonywania przez Skarb Państwa uprawnień korporacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z zasadą nieinwazyjności ustawa przewidywała również, że kontrola Skarbu Państwa zostanie utrzymana nad grupą 20 do 25 spółek działających w strategicznych sektorach gospodarki, Oprócz prywatyzacji w drodze ofert publicznych ( Fully Maketed Offer prowadzone na podstawie prospektów emisyjnych) zaczęto stosować i rozwinięto narzędzia zbywania mniejszych pakietów akcji spółek publicznych takie jak budowa przyśpieszonej księgi popytu ( Accelerated Book Building ) i zlecenia do dyspozycji maklera na podstawie algorytmów wyznaczania Zasada nieinwazyjności Zmiany legislacyjne Narzędzia przyspieszające prywatyzację Cena wywoławcza w aukcji Analizy Karty Prywatyzacji FMO i ABB 21

22 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach minimalnych cen sprzedaży. Promocja Prywatyzacji: Spotkania Członków Kierownictwa z potencjalnymi inwestorami 1. Inwestorskie roadshow (zagraniczne) zorganizowano szereg zagranicznych misji inwestorskich na szczeblu Ministra Skarbu Państwa. W listopadzie 2008 r. przeprowadzono prezentację oferty prywatyzacyjnej dla inwestorów w krajach Zatoki Perskiej (3 5 listopada 2008 r.), obejmującą cykl spotkań z potencjalnymi inwestorami w Arabii Saudyjskiej, Katarze i Kuwejcie reprezentującymi między innymi Ministerstwo Finansów, Gospodarki, Handlu, Izby Handlu i Przemysłu, Kuwait Investment Authority i Qatar Investment Authority. W 2009 r. odbyły się spotkania z inwestorami w Londynie (25 26 lutego 2009 r.), Tokio i Singapurze (20 24 lutego 2009 r.), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (14 16 marca 2009 r.; spotkania w Abu Dhabi oraz w Dubaju) i Stanach Zjednoczonych Ameryki (03 10 grudnia 2009 r.; spotkania w Nowym Jorku, Bostonie, San Francisco i Waszyngtonie). W londyńskim City Minister Skarbu spotkał się z przedstawicielami europejskich, amerykańskich i azjatyckich inwestorów instytucjonalnych. Podczas połączonej wizyty Ministra Skarbu w Azji, w Japonii i Singapurze, odbyły się spotkania m.in. z przedstawicielami rządu Japonii (MLIT Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, METI Ministry of Economy, Trade and Industry), Prezesem Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz z przedstawicielami Nomura Group i japońskich firm energetycznych. W trakcie dwudniowej wizyty Ministra Skarbu w ZEA odbyły się spotkania z przedsiębiorcami potencjalnie zainteresowanymi polskimi firmami z branż m.in.: chemicznej, elektroenergetycznej, finansowej, kopalni węgla kamiennego, pasażerskiego transportu lotniczego, instytucji finansowych, przemysłu stoczniowego, branży uzdrowiskowej, hotelowej i turystycznej. Podczas tygodniowej wizyty w USA, Minister Skarbu spotkał się z kluczowymi przedstawicielami ok. 50 funduszy inwestycyjnych. W latach Minister Skarbu Państwa odbył wizyty inwestorskie do Wielkiej Brytanii (Londyn), Francji (Paryż), do krajów Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, ZEA), Skandynawii (Oslo, Sztokholm), Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chin. Wizyta w Chinach (spotkania w Pekinie i Hongkongu, styczeń 2011 r.) dała możliwość odbycia spotkań z przedstawicielami kilkunastu instytucji, w tym funduszy inwestycyjnych oraz inwestorem planującym duże zaangażowanie kapitałowe w Polsce. Roadshow promowało polską ofertę prywatyzacyjną zarówno w kontekście branżowych projektów prywatyzacyjnych, jak i tych przeprowadzanych przez rynek kapitałowy. Odbyły się także liczne wizyty inwestorskie zagraniczne tzw. non deal roadshows do najważniejszych centrów finansowych świata. Ich celem była prezentacja aktualnego stanu i potencjału polskiej gospodarki, wiodącej pozycji polskiego rynku kapitałowego w regionie Europy Środkowo Wschodniej (w kontekście projektów prywatyzacyjnych realizowanych przez MSP), nawiązywanie i kontynuacja dialogu z kluczowymi inwestorami instytucjonalnymi na świecie w ramach powierzonych kompetencji, prezentacja warszawskiej GPW jako największej, najbardziej płynnej i zdywersyfikowanej giełdy w regionie Europy Środkowo Wschodniej; promocja rynku w kontekście transakcji prywatyzacyjnych realizowanych przez GPW sukces debiutów PZU, Tauron, GPW. MSP jako znacząca instytucja wspierająca rozwój 2008 r r r. Non Deal roadshows 22

23 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach polskiego rynku kapitałowego. Głównymi kierunkami były: USA (Boston, Nowy Jork, Waszyngton), Londyn, Paryż, Szwajcaria (Zurych, Genewa), Niemcy (Frankfurt), Norwegia (Oslo), Szwecja (Sztokholm), Singapur, kraje Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, ZEA, Arabia Saudyjska). Odbyły się także globalne roadshows w ramach realizowanych transakcji prywatyzacyjnych ich celem bezpośrednim była prezentacja transakcji najważniejszym inwestorom instytucjonalnym, celem pośrednim umacnianie polskiego rynku kapitałowego, umacnianie pozycji Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego w świadomości inwestorów. Forma: globalny roadshow najważniejsze centra finansowe/centra kapitału w Europie i na świecie. Przekaz: polski sukces prywatyzacyjny dzięki prywatyzacji przez giełdę. Warszawa jako punkt zaczepienia globalnych inwestorów w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Przedstawiciel MSP uczestniczyli również w konferencjach i seminariach zagranicznych, w celu propagowania fenomenu polskiego rynku kapitałowego i modelu polskiej prywatyzacji. Kierunki: Kijów, Wiedeń, Ateny, Rumunia, Zjednoczone Emiraty Arabskie,. Polski model prywatyzacji poprzez giełdę papierów wartościowych, jako priorytet rozwojowy kraju przedstawiany był także na spotkaniach z inwestorami i administracją w Rumunii, Grecji i Gruzji. 2. Spotkania w MSP z krajowymi grupami inwestorów i ich środowiskiem Zorganizowano spotkania m.in. z: funduszami typu private equity, domami maklerskimi, kancelariami prawnymi obsługującymi inwestorów, Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, firmami konsultingowymi i bankami inwestycyjnymi działającymi w Polsce oraz poza granicami kraju. Wszystkie spotkania poświęcone były prezentacji 4 letniego Planu Prywatyzacji oraz miały na celu nawiązanie współpracy w zakresie jego realizacji. Ponadto zorganizowano jedno spotkanie kryzysowe z ekspertami i dziennikarzami, w celu poznania stanowiska m.in. liderów opinii nt. prywatyzacji w kryzysie (10 lutego 2009 r.). 2. Spotkania w MSP z delegacjami zagranicznymi i zagranicznymi grupami inwestorów W ramach wizyt delegacji zagranicznych, przygotowano spotkania z przedsiębiorcami m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Iraku oraz Republiki Czeskiej, a także spotkania z delegacjami z Chin, Niemiec, Mołdowy, Królestwa Holandii, Włoch, Estonii, Rumunii, Japonii, Białorusi i Egiptu. Odbyło się także spotkanie z radcami handlowymi wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w Ambasadzie Szwedzkiej w Warszawie. 4. Spotkania z bilateralnymi izbami gospodarczymi i handlowymi Przygotowano materiały na spotkanie z przedsiębiorcami stowarzyszonymi w Amerykańskiej Izbie Handlowej (American Chamber of Commerce). Odbyło się spotkanie z przedstawicielami biznesu stowarzyszonego w Polsko Brytyjskiej Izbie Handlowej, Amerykańskiej Izbie Handlowej oraz Francuskiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Polsce. W przygotowaniu są spotkania z kolejnymi izbami bilateralnymi, które odbędą się jeszcze w tym roku. Globalne roadshows Spotkania poświęcone p[prezentacji 4 letniego Planu Prywatyzacyjneg o Izby Handlowe Międzynarodowe wydarzenia inwestorskie Wydarzenia inwestorskie międzynarodowe zorganizowane z inicjatywy MSP i we współpracy z instytucjami, reprezentantami środowiska inwestorów (w tym globalnymi, 23

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend przewidywane na 2014

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy na podstawie raportu Analiza przekształceń własnościowych w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej Jacek

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa

Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa Strona znajduje się w archiwum. Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa Minister Skarbu Państwa, kierując się najlepszymi wzorcami

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Skarbu Państwa. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r. Ministerstwo Skarbu Państwa Akceptuję... Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r. Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A. Plany spółki na najbliższe lata, obecna sytuacja w polskiej branży węglowej oraz szczegóły planowanych inwestycji były

Bardziej szczegółowo

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania przekształceniowe... 5 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend... 8 5. Działania

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Raport bieżący nr 61/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Skala działalności. Z międzynarodowym rozmachem. Segment wydobywczy. Segment produkcji i handlu

Skala działalności. Z międzynarodowym rozmachem. Segment wydobywczy. Segment produkcji i handlu Skala działalności Z międzynarodowym rozmachem Grupa Kapitałowa LOTOS jest jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie Środkowo Wschodniej oraz drugim co do wielkości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcenia własnow asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Fuzje i przejęcia w latach 2007-2008 2008 (Świat)( Liczba fuzji i przejęć w energetyce

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Raport bieżący nr 4/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została Odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Spółka ) w trybie art. 428 1 kodeksu spółek handlowych ( KSH ) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku Warszawa, 22 września 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku Raport bieżący nr 67/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

Wojciech Chmielewski. Kompetencje. Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu

Wojciech Chmielewski. Kompetencje. Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu Wojciech Chmielewski Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu Kompetencje Podsekretarz Stanu Wojciech Chmielewski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych: 1.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 [ Streszczenie ] Warszawa 16.01.2014 r. Niniejszy dokument został przygotowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998 Maciej Bałlowski Spis treści WPROWADZENIE 11 I. PRYWATYZACJA JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE 17 1. Pojęcie i typologia prywatyzacji 17 1.1. Geneza prywatyzacji, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja Właściwe rozwiązania i odpowiedzi BIG INVEST Group Prezentacja Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Od 1989 r. działa w branży consultingowej i inżynieryjnej jako doradca w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Materiały prasowe Warszawa, 6 maja 2014 MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza aktywami należącymi do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. MARS FIZ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Akcje Grupy LOTOS notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 roku. Znajdujemy się w indeksie WIG20, czyli 20 największych

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE 2011

RAPORTY BIEŻĄCE 2011 RAPORTY BIEŻĄCE 2011 L.p. Temat Data przekazania 1 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2010 roku nie przekroczyły równowartości 5.000

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.):

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.): Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Szósta spółka z Ukrainy zadebiutowała na Głównym Rynku GPW. - GPW przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r.

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r. Dz.U.94.98.473 1997-01-07 zm. Dz.U.1996.152.724 art. 1 1997-10-22 zm. Dz.U.1997.121.770 art. 74 2002-01-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2002-10-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.42.386

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Warszawa, 29 lipca 2016 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Raport bieżący nr 77/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO Michał Gorzelak Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie.

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie. Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 Prywatyzacja PKP Energetyka 2 NAJWIĘKSZA PRYWATYZACJA 2015 JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROCESÓW NA RYNKU ZAOFEROWANA WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA CZŁONK ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Bardziej szczegółowo

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO Warszawa, 7 czerwca 2016 r. MDDP linie biznesowe Eksperci łączą międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy z praktyczną wiedzą w zakresie polskich

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - maj 2013 rok

Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - maj 2013 rok Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - maj 2013 rok 07.05.2013 r. Międzyresortowy Zespół ds. Realizacji "Polityki

Bardziej szczegółowo

Z Aleksandrem Gradem, ministrem Skarbu Państwa, rozmawia Janusz Palicki. Z Aleksandrem Gradem, ministrem Skarbu Państwa, rozmawia Janusz Palicki

Z Aleksandrem Gradem, ministrem Skarbu Państwa, rozmawia Janusz Palicki. Z Aleksandrem Gradem, ministrem Skarbu Państwa, rozmawia Janusz Palicki Z Aleksandrem Gradem, ministrem Skarbu Państwa, rozmawia Janusz Palicki. Z Aleksandrem Gradem, ministrem Skarbu Państwa, rozmawia Janusz Palicki Rk: W projekcie przyszłorocznego budżetu państwa przychody

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo