Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007 2011"

Transkrypt

1 Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa Listopad 2011 r.

2 2

3 Spis treści: Podsumowanie działań Plan Prywatyzacji Akcjonariat Obywatelski.. 45 Podjęcie spraw trudnych i nie do rozwiązania Bezpieczeństwo gazowe dywersyfikacja i inwestycje Sektor paliwowy inwestycje Sektor energetyczny bezpieczeństwo i inwestycje.. 81 Górnictwo urynkowienie sektora Konsolidacja w sektorze chemicznym Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Nadzór właścicielski standardy Grupa Bumar narodowy koncern zbrojeniowy Realizacja koncepcji społecznej prywatyzacji sektora rolno spożywczego Uzdrowiska prywatyzacja i inwestycje Sektor farmaceutyczny prywatyzacja i inwestycje Komunalizacja współpraca z samorządami. 159 Legislacja. 163 Właściwe gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa Przyspieszenie wypłat rekompensat zabużańskich Totalizator Sportowy wybór operatora i rozwój wyścigów konnych Agencja Rozwoju Przemysłu poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw. 187 Zmiany w Ministerstwie Skarbu Państwa struktura 195 3

4

5 Podsumowanie działań Ministerstwo Skarbu Państwa jest instytucją, której misją jest kontynuowanie transformacji gospodarczej rozpoczętej przez Polskę na początku lat 90., zwłaszcza w zakresie przekształceń własnościowych. Wypełnieniu tej misji służy realizacja dwóch najważniejszych celów, do których konstytucyjnie został zobowiązany Minister Skarbu Państwa prowadzenie procesów prywatyzacji oraz sprawowanie efektywnego nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Pośrednio działania MSP przekładają się m.in. na ograniczenie długu publicznego, rozwój gospodarczy i finansowanie wielu zadań publicznych. MSP przez minione 4 lata stało się bardziej instytucją rynku kapitałowego niż systemu politycznego. Wprowadzono nowe standardy nadzoru. Po raz pierwszy w historii MSP zaczęło organizować jawne konkursy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Opracowano tzw. ustawę o nadzorze, zgodnie z którą Skarb Państwa miałby m.in. sprawować kontrolę nad wybranymi spółkami. Wzmocniono nadzór w mediach publicznych oraz uruchomiono cykl szkoleń Board Academy Akademia Najwyższych Standardów dla przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych największych spółek Skarbu Państwa. Własność prywatna jest fundamentem nowoczesnej gospodarki, dlatego cztery lata temu Minister Skarbu Państwa postawił sobie za cel odblokowanie procesów prywatyzacji oraz kontynuowanie jej w taki sposób, aby była ona bardziej efektywna, służyła podnoszeniu wartości spółek oraz sprzyjała budowaniu w Warszawie Regionalnego Centrum Finansowego. Przygotowano pierwszy w historii tego resortu wieloletni program zmian właścicielskich Plan Prywatyzacji , uwzględniający zarówno duże projekty giełdowe, jak i setki transakcji pozagiełdowych z wielu sektorów gospodarki. Dostosowano strukturę ministerstwa do nowej roli resortu, jako jednego z największych animatorów polskiego rynku kapitałowego, nie tylko wprowadzającego spółki na warszawski parkiet, ale zarządzającego aktywami tych już notowanych. Zainicjowano projekt Akcjonariatu Obywatelskiego, angażując w rozwój rynku kapitałowego setki tysięcy inwestorów indywidualnych. MSP odeszło od zasady od transakcji do transakcji, a skupiło się na celach, którym mają one służyć zmianach właścicielskich i umocnieniu pozycji Warszawy jako Regionalnego Centrum Finansowego. Stworzono całościowy model współpracy z rynkiem, polegający m.in. na wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych, dialogu z globalnym otoczeniem inwestorskim, promocji na świecie polskiego rynku kapitałowego oraz budowie Akcjonariatu Obywatelskiego. Działania te przełożyły się m.in. na znaczny wzrost zainteresowania globalnych instytucji finansowych Polską, a tym samym intensywny rozwój otoczenia giełdowego firm prawniczych czy banków inwestycyjnych. W ciągu 4 lata zatrudnienie w globalnych bankach inwestycyjnych obecnych w Polsce wzrosło 3,5 krotnie. MSP działając zgodnie z zasadą sprzedaż za godziwą cenę, a nie za wszelką cenę pozyskało w czasach zawirowań na światowych rynkach inwestorów bezpośrednich dla setek spółek, wzmacniając ich możliwości konkurencyjne, zapewniając im kapitał na rozwój oraz dostęp do nowych rynków. Jednocześnie MSP wyraźnie postawiło na wspieranie kluczowych polskich przedsiębiorstw, gdzie Skarb Państwa pozostaje profesjonalnym i efektywnym właścicielem. Nowe podejście do roli Ministerstwa Skarbu Państwa, wymagało odpowiednich narzędzi. Służyły temu zmiany legislacyjne, jak i wprowadzenie na szerszą skalę nowych narzędzi finansowych. Opracowane przez MSP projekty legislacyjne dotyczą zarówno ustaw 5

6 szczególnych (jak np. specustawa gazoportowa, specustawa atomowa, czy ustawa kompensacyjna ), jak również zmian wprowadzających narzędzia przyspieszające prywatyzację oraz aktywizację nadzoru właścicielskiego. Dzięki temu możliwe było usprawnienie wycen oraz zastosowanie na szeroką skalę trybu aukcji publicznej. W przypadku transakcji giełdowych, oprócz prywatyzacji w drodze ofert publicznych ( Fully Maketed Offer prowadzone na podstawie prospektów emisyjnych) zaczęto stosować i rozwinięto narzędzia zbywania mniejszych pakietów akcji spółek publicznych takie jak budowa przyśpieszonej księgi popytu ( Accelerated Book Building ) i zlecenia do dyspozycji maklera na podstawie algorytmów wyznaczania minimalnych cen sprzedaży. Poniżej przedstawiony jest syntetyczny opis najważniejszych efektów działań MSP w poszczególnych obszarach. 1. Prywatyzacja W ciągu ostatnich 4 lat uzyskaliśmy z prywatyzacji prawie 45 mld zł przychodów do budżetu oraz blisko 15 mld zł dla samych Spółek. Znaczną część przychodów do budżetu, stanowią transakcje giełdowe, a wśród nich IPO, SPO, sprzedaż pakietów akcji czy resztówek. W sumie z tego tytułu pozyskano około 31 mld zł. Zrealizowano rekordową liczbę projektów prywatyzacyjnych prowadzonych poza rynkiem regulowanym. Prywatyzacją pozagiełdową objęto 600 spółek z udziałem Skarbu Państwa, zrealizowano ponad 1300 projektów prywatyzacyjnych. Zawarto ok. 420 umów prywatyzacyjnych dla prawie 400 spółek, co stanowi ponad 65% wszystkich spółek objętych działaniami prywatyzacyjnymi, z wyłączeniem prywatyzacji na rynku regulowanym. W sumie zasób Skarbu Państwa zmniejszył się o 623 spółki, Sprzedano blisko 300 resztówek (pakietów w których Skarb Państwa posiada poniżej 10% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki), Z prywatyzacji pozagiełdowej uzyskano 13,4 mld zł przychodów, co stanowi blisko 30% wszystkich przychodów prywatyzacyjnych, Liczba zrealizowanych pozagiełdowych projektów prywatyzacyjnych stanowi 84% wszystkich transakcji. 2. Regionalne Centrum Finansowe Rozwój rynku kapitałowego największym gospodarczym sukcesem polskiej transformacji ustrojowej. MSP od 2008 r. realizuje konsekwentnie politykę wzmocnienia polskiego rynku finansowego zgodnie z doktryną programową Warszawa Regionalne Centrum Finansowe. Realizacja tej doktryny polega na realizowaniu znacznej ilości transakcji prywatyzacyjnych poprzez GPW. Od 2008 r. sfinalizowano szereg przełomowych debiutów publicznych i transakcji wtórnych, w tym IPO PZU, PGE, JSW, Tauron Polska Energia, Enei, ZAT, LW Bogdanki czy GPW, jak też wtórne oferty PGE, PZU, KGHM, Bogdanki, Enei, czy Lotosu. Ich wartość to 31 mld zł. Projekty te należą do największych tego typu w Europie. 12 z 20 największych transakcji prywatyzacyjnych realizowanych przez GPW miało miejsce w ciągu 4 ostatnich lat. Dzięki transakcjom giełdowym w ciągu 4 ostatnich lat kapitalizacja GPW zwiększyła się o 120 mld zł. 6

7 Wprowadziliśmy 5 spółek do WIG20: Bogdankę, Tauron, PGE, PZU i JSW. MSP utrzymuje aktywny dialog z największymi przedstawicielami krajowych i zagranicznych środowisk inwestorskich. Promujemy GPW jako regionalną platformę emisji kapitałowych wśród potencjalnych regionalnych emitentów. MSP było twórcą konferencji CEE IPO Summit oraz CEE Roadshow. MSP efektywnie zachęca globalne instytucje finansowe do zwiększania stałej obecności w Polsce, zgodnie z założeniem, że stała obecność liderów globalnych rynków finansowych najbardziej efektywnie przekłada się na zwiększenie płynności/obrotów na GPW. Regionalne Centrum Finansowe to nie tylko giełda to również jej otoczenie. Na podstawie danych uzyskanych od banków inwestycyjnych, na koniec 2007 r. zatrudnienie w globalnych bankach inwestycyjnych wynosiło 990 osób, w przeciągu niespełna 4 lat nastąpił wyraźny wzrost ponad 3,5 krotny. Część z międzynarodowych banków inwestycyjnych w ogóle nie była obecna w Polsce (np. Goldman Sachs, Morgan Stanley). Obecnie wszystkie największe instytucje mają swoje biura w Warszawie. MSP zwraca szczególną uwagę na rozwój banków inwestycyjnych w segmentach analiz i sprzedaży, które realnie zachęcają zagranicznych inwestorów do inwestowania na polskim rynku. MSP za jeden z podstawowych warunków współpracy z globalnymi partnerami uznało ich obecność instytucjonalną w Warszawie. 3. Akcjonariat Obywatelski MSP stworzyło kompleksowy program zbliżania ludzi i rynku. To dzięki naszym działaniom edukacyjnym oraz promującym rynek, inwestorzy indywidualni przestali być niszowym zjawiskiem stali się jednym z filarów dokańczania transformacji ekonomicznej w Polsce oraz budowania siły polskiego rynku. Wzrost liczby rachunków inwestycyjnych. Na koniec września 2011 r. ponad 1,5 mln rachunków, to wzrost o 34% w porównaniu z 2009 r. Łącznie w działaniach edukacyjnych realizowanych w ramach programu Własność to odpowiedzialność wzięło udział ponad 320 tys. osób, a w realizację projektów włączyło się prawie 40 organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Akcje pracownicze. 208 tys. uprawnionym pracownikom przekazaliśmy nieodpłatnie akcje o wartości nominalnej ponad 1,4 mld zł. Kolejne akcje warte ponad 4 mld zł powędrowały w ręce pracowników sektora energetycznego, w procesie konwersji akcji 4. Bezpieczeństwo gazowe dywersyfikacja i inwestycje Rada Ministrów upoważniła Ministra Skarbu Państwa do sprawowania nadzoru nad budową Terminalu LNG oraz zawarciem kontraktu na dostawy LNG kontrakt został podpisany, a budowa terminalu trwa. Polska buduje pierwszy Terminal LNG w basenie Morza Bałtyckiego (na koniec 2010 r. na świecie było 83, w Europie 19). Aby budowa szła sprawniej przygotowano specjalną ustawę gazoportową, (weszła w życie 9 czerwca 2009 r.), która przyśpieszyła i uprościła wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do zakończenia inwestycji na czas. Zaangażowano do budowy konsorcjum pracujące zgodnie z najlepszymi światowymi standardami. W dorobku tworzących go spółek znajdują się realizacje infrastruktury gazowej w Azji, Afryce, Europie, Ameryce Płn. i na Bliskim Wschodzie. Koniec I. etapu 2014 r. Polska będzie mogła odbierać 5 mld m 3 gazu rocznie (1/3 zapotrzebowania 7

8 kraju). Dostawy zapewni umowa pomiędzy PGNiG i Qatargas z czerwca 2009 r. 1 mln ton LNG rocznie (1,38 mld m 3 ). MSP podjęło działania, dzięki którym ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych, wartych 4 mld zł (wraz z interkonektorami), wartych 3,64 mld zł (z UE: 881,8 mln zł) zostało prawie 200 km, a 800 km jest w trakcie zaawansowanej realizacji. Gaz łupkowy decyzjami korporacyjnymi MSP zachęca spółki do angażowania się w poszukiwanie złóż gazu łupkowego. Bierzemy czynny udział w spotkaniach koordynujących z przedstawicielami firm i administracji krajów, gdzie gaz łupkowy jest już wydobywany. Kontrakt katarski kompleksowość działań nie tylko budujemy infrastrukturę, ale zapewniamy dostawy gazu dla Polski. W chwili otwarcia Terminalu do Polski będzie płynął statek z katarskim gazem. Kontrakt zapewni dostawy gazu w wysokości 1 mln ton LNG rocznie. Rozbudowujemy naszą infrastrukturę (podziemne magazyny gazu, łączymy nasz system gazociągów z systemami innych krajów, rozbudowujemy krajową sieć przesyłową). MSP podjęło działania, których efektem było rozdzielenie technicznego przesyłu gazu, za co odpowiedzialna jest spółka OGP GAZ System S.A. od obrotu, za co odpowiada PGNiG S.A. Dzięki temu nastąpiło wprowadzenie rynkowych zasad konkurencyjności w tym obszarze. 5. Sektor Paliwowy inwestycje Cztery ostatnie lata to okres inwestycji w sektorze paliwowym, wartości ponad 11 mld zł. Grupa Lotos Program 10+. Program inwestycyjny wartości 5,5 mld zł realizowany w celu zwiększenia mocy przerobowej rafinerii w Gdańsku. Skarb Państwa, jako większościowy akcjonariusz, wyraził w lutym 2008 r. zgodę na ustanowienie przez Lotos zabezpieczeń kredytów na finansowanie realizacji Programu, co umożliwiło zaciągnięcie kredytu w wysokości 1,75 mld USD i zakończenie inwestycji w planowanym zakresie i zgodnie z harmonogramem, w marcu 2011 r. Inwestycje PKN Orlen obejmują budowę kompleksu petrochemicznego w Płocku i Włocławku (PX/PTA), wartego 4 mld zł, oraz nowej instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego (HON VII) w rafinerii w Płocku, wartej 500 mln zł, Naftoport przejął stanowiska przeładunkowe w Porcie Północnym, zwiększając zdolność przeładunkową o 1 mln ton paliw i 11 mln ton ropy naftowej rocznie. Spółka PERN Przyjaźń kończy budowę III nitki ropociągu Przyjaźń, PKN Orlen zakończył budowę rurociągu paliwowego Ostrów Wielkopolski Wrocław, łączącego bazy magazynowe należące koncernu. Przepustowość rurociągu wynosi 1 mln ton rocznie, a jego operatorem jest PERN Przyjaźń. 6. Sektor energetyczny bezpieczeństwo i inwestycje Pozycje spółek energetycznych budujemy przemyślanymi, biznesowymi decyzjami, podwyższając ich kapitały poprzez GPW (PGE 6 mld zł, Enea, 2 mld zł) czy dostosowując model sprzedaży akcji Skarbu Państwa do potrzeb spółek. Spośród czterech, nadzorowanych przez MSP grup energetycznych, trzy: Enea S.A., PGE S.A., Tauron PE S.A. wprowadziliśmy na warszawski parkiet, a dla Energi szukaliśmy inwestora branżowego. Nasze działania łączy jeden cel budowa silnych spółek energetycznych zdolnych do konkurowania ze swoimi europejskimi odpowiednikami. 8

9 Jednym z przykładów biznesowego wykorzystania posiadanych środków przez spółkę energetyczną była sierpniowa transakcja zrealizowana przez Tauron, który przejął od Vattenfall Górnośląski Zakład Energetyczny. Dzięki połączeniu tych dwóch spółek Tauron zyskał m.in. nową wartość w postaci wzrostu bezpieczeństwa energetycznego dla obecnych i przyszłych klientów. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego ważne jest również poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania energii. Przygotowano ustawę o inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. To znaczący krok dla dywersyfikacji polskich źródeł energii. Ustawa ma jeszcze drugą, bardziej społeczną stronę, daje bowiem możliwość dochodzenia wywłaszczonym z nieruchomości pod inwestycje z zakresu energetyki jądrowej, na dochodzenie swoich praw przed sądem. Do tej pory mogli jedynie starać się o odszkodowanie na drodze administracyjnej, bez szans na zakwestionowanie przyznanych w efekcie środków. To przełom w realizacji inwestycji na cele publiczne. Aby uporządkować i uprościć struktury organizacyjne poszczególnych grup przeprowadziliśmy procesy konsolidacji i restrukturyzacji w sektorze energetycznym. Proces konsolidacji dotyczył czterech spółek: Tauron S.A., Energa S.A., PGE S.A oraz ENEA S.A. Konsekwencją konsolidacji grup energetycznych była m. in. zamiana akcji pracowniczych spółek konsolidowanych (parterowych) na akcje spółek konsolidujących (dominujących). Proces konsolidacji w energetyce dał prawo nieodpłatnego nabycia akcji osobom. 7. Górnictwo urynkowienie sektora Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w czerwcu 2009 r. wprowadziliśmy na warszawski parkiet pierwszą kopalnię węgla kamiennego. W wyniku debiutu Spółka pozyskała 528 mln zł. Całą tę sumę przeznaczono na inwestycje rozbudowa kopalni na polu Stafanów co pozwoliło na podwojenie wydobycia (w 2010 r. Spółka wydobyła 5,7 mln ton węgla). Następnie, aby zwiększyć płynność akcji Spółki w grudniu 2009 r. Skarb Państwa sprzedał 5% akcji. Ostatecznie spółka została sprywatyzowana w marcu 2010 r. Akcje zaoferowane przez Skarb Państwa zostały nabyte przez wszystkie polskie Otwarte Fundusze Emerytalne za 1,1 mld zł. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. debiut na GPW 6 lipca 2011 r. Wartość oferty publicznej wyniosła 5,37 mld zł. Ponad 168 tysięcy inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na łączną liczbę około 10,6 mln akcji, czyli na prawie 27% całej oferty. W celu zachowania władztwa korporacyjnego w Spółce przez Skarb Państwa, dokonano zmian statutu Spółki, które m.in. wprowadziły ograniczenie wykonywania przez akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa prawa głosu do maksimum 10% głosów w JSW S.A. 8. Konsolidacja w sektorze chemicznym Minister Skarbu Państwa wspierał oddolną inicjatywę konsolidacji spółek wokół Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. i Zakładów Azotowych Puławy S.A. W jej wyniku powstały dwie silne grupy kapitałowe na rynku chemicznym: Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów posiadająca akcje ZAK S.A. oraz Zakładów Chemicznych Police S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A. posiadające udziały Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. oraz Azoty Adipol S.A. 9

10 Najważniejszym efektem konsolidacji ZAT S.A., ZAK S.A. i ZCh Police S.A. jest powstanie największej firmy chemicznej w Polsce o rocznych przychodach na poziomie powyżej 6 mld zł, o zdolnościach inwestycyjnych na poziomie 2 mld zł; firmy, która ponad dwukrotnie zwiększyła wartości kapitałów z 800 mln zł do 1,8 mld zł. Proces konsolidacji został poprzedzony procesem restrukturyzacji w Policach, dzięki któremu spółka odzyskała równowagę finansową i pozycję konkurencyjną. Dzięki wsparciu właścicielskiemu Ciech S.A. sfinalizował największy w swojej historii proces restrukturyzacji, dzięki któremu pozyskał z wpływów i oszczędności 545,9 mln zł, co stanowi prawie 83% kwoty zaplanowanej do osiągnięcia przed końcem 2014 r. Zakończył również spłatę 400 mln zł zadłużenia, i tym samym wypełnił istotne zobowiązania wynikające z umowy zawartej z bankami finansującymi. W lutym 2011 r. Ciech podpisał z bankami umowę kredytową dotyczącą refinansowania zadłużenia. Banki udostępniły Spółce kredyty na refinansowanie i finansowanie bieżącej działalności w łącznej wysokości ok. 795 mln zł. Kredyt został udzielony na preferencyjnych warunkach, umożliwiających obniżenie kosztów finansowych w przyszłości nawet o kilkadziesiąt mln zł w skali roku. W 2012 r. branża chemiczna będzie gotowa na prywatyzację. Branża znacznie poprawiła wyniki finansowe na przestrzeni lat Podjęcie spraw trudnych i nie do rozwiązania Dzięki zakończeniu międzynarodowych sporów Polska pokazała, że jest stabilną gospodarką, w której można robić bezpieczne interesy, a spory rozwiązywać zgodnie z globalnymi standardami. Odbudowano zaufanie zagranicznych inwestorów do polskiego rynku. Skarb Państwa uniknął miliardowych odszkodowań, których ciężar musiałaby ponieść polska gospodarka. W ciągu czterech ostatnich lat zakończyliśmy spory m.in. z: Eureko spór dotyczył prywatyzacji PZU S.A. i pozostawienia pakietu kontrolnego w rękach Skarbu Państwa. Decyzja o sprzedaży akcji PZU holenderskiej spółce Eureko B.V. podjęta została w 1999 r. Efektem zakończonego sporu był debiut PZU w maju 2010 r. i odzyskanie przez Skarb Państwa kontroli nad Spółką, Vivendi spór wokół praw udziałowych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Na mocy wypracowanej ugody Skarb Państwa uzyskał zrzeczenie się roszczeń inwestorów zagranicznych na łączną kwotę ok. 34 mld zł oraz zaspokojenie wierzytelności przysługującej mu względem Elektrimu w wysokości 389,9 mln zł, Nordzucker spór dotyczył odszkodowania za odstąpienie od sprzedaży kilku polskich cukrowni w toku prywatyzacji polskiego sektora cukrowego w latach W wyroku końcowym trybunał arbitrażowy oddalił wszelkie roszczenia odszkodowawcze Nordzucker AG oraz nakazał inwestorowi zwrócić stronie polskiej część poniesionych przez nią kosztów arbitrażu. Likwidacja Nafty Polskiej zapowiadana jeszcze w 2006 r., jest kolejnym dowodem na to, że nie ma kwestii nie do rozwiązania. NP została zlikwidowana 1 kwietnia 2011 r. Założycielem Nafty Polskiej S.A. oraz właścicielem 100% akcji był Skarb Państwa. Podstawowym zadaniem Spółki była realizacja rządowych programów restrukturyzacji i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej oraz sektora naftowego, przyjętych przez Radę Ministrów 12 listopada 2003 r., 10

11 Postawienie Spółki w stan likwidacji miało bezpośredni związek ze zrealizowaniem przez Naftę Polską S.A. strategicznych celów, jak przeniesienie na Skarb Państwa posiadanych przez siebie akcji PKN Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A. (22 lipca 2009 r.) oraz udziałów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. (30 grudnia 2008 r.). W 2009 r. uruchomiono proces likwidacji spółki Chemia Polska. Chemia Polska Sp. z o.o. wchodziła w skład tzw. trójkąta gwarancyjnego stworzonego przez byłego Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Jacka Buchacza. W wyniku przeprowadzonych kolejnych operacji kapitałowych oraz podwyższeń kapitału zakładowego Chemii Polskiej Sp. z o.o. i MKG Sp. z o.o. podstawową strukturę właścicielską tych firm wyznaczał łańcuch wzjamenych powiązań kapitałowych, w którym jedna spółka była większościowym udziałowcem kolejnej. Opisany układ powiązań oznaczał, że Skarb Państwa, pomimo przekazania kapitału potrzebnego do powstania trzech Spółek, praktycznie utracił nad nimi kontrolę. Wszystkie istotne decyzje zapadające na Walnych Zgromadzeniach tych spółek wymagały zgody nie Skarbu Państwa a pozostałych wspólników, reprezentowanych przez Zarząd odpowiedniej Spółki posiadającej pakiet kontrolny (obecnie na skutek uprzywilejowania udziałów Skarbu Państwa co do głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek, posiada on kontrolę nad ich majątkiem). Podstawą podjęcia decyzji o likwidacji Chemii Polskiej były zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące powiązań, które z powodzeniem można nazwać patologicznymi oraz spraw korporacyjnych. Prywatyzacje ciągnące się latami Zakłady Tytoniowe w Lublinie (w ciągu 16 lat cztery próby, dopiero piąta w 2010 r. udana), Sklejka Pisz (w ciągu 9 lat trzy próby, dopiero w 2010 r. czwarta udana), Uzdrowiska nie było woli politycznej do ich prywatyzacji. W 2010 r. MSP sprywatyzowało 8: Kraków Swoszowice, Ustka, Solanki Inowrocław, Ustroń, Połczyn, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Cieplice i Wieniec; w 2011 r. Uzdrowisko Przerzeczyn i Uzdrowisko Świeradów Czerniawa. Parafowano umowy sprzedaży uzdrowisk: Konstancin, Iwonicz, Wysowa oraz Kamień Pomorski. Prywatyzację spółek uzdrowiskowych odblokował "Plan Prywatyzacji Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowiązek kontraktowania świadczeń w trybie publicznym, kieruje się jakością świadczenia i jego ceną, nie zaś strukturą własnościową akcjonariatu spółki uzdrowiskowej. Krajowa Spółka Cukrowa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji KSC S.A. oraz trybu zbywania akcji Spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom weszło w życie 7 lat temu 30 listopada 2004 r. 10. Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Do stoczni wróciło życie gospodarcze. Wrócił rentowny biznes. Wszystkie istotne dla produkcji stoczniowej obszary aktywów byłej Stoczni Gdynia, w tym serce stoczni suchy dok i suwnica znalazły nabywców. Obecnie na terenie byłej Stoczni Gdynia realizowane są projekty z zakresu budowy nowych statków, remontów i napraw jednostek pływających, produkcji konstrukcji stalowych, realizowane są również zamówienia m.in. z sektora offshore wind power oraz oil&gas. 11

12 Na terenie stoczni działa obecnie m.in. Crist S.A., Nauta S.A., Energomontaż Północ S.A., Gafako Sp. z o.o., Euromal Sp. z o.o., Grupa Remontowa S.A., Grupa Vistal S.A. oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Firmy te zatrudniają ponad 3000 osób, w tym byłych pracowników stoczni. Towarzystwo Finansowe Silesia, które nabyło kluczowe składniki majątku byłej stoczni w Szczecinie, przygotowało plan aktywizacji tych terenów, o wartości ok. 260 mln zł. Podpisanych jest blisko 30 umów na dzierżawę obszarów po stoczni w Szczecinie; prowadzone są również rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi i inwestorami. 11. Nadzór właścicielski standardy Profesjonalizacja po raz pierwszy w historii MSP zaczęło organizować jawne konkursy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od początku obowiązywania zarządzenia regulującego te kwestie ogłosiliśmy 500 konkursów, w wyniku których w radach nadzorczych zasiadło blisko 850 osób. MSP przygotowało projekt tzw. ustawy o nadzorze, zgodnie z którym kontrola Skarbu Państwa miałaby zostać utrzymana nad 20 do 25 spółkami, działającymi w strategicznych sektorach gospodarki, a członków do rad nadzorczych kluczowych spółek rekomendowałoby apolityczne ciało Komitet Nominacyjny. Duży nacisk położono również na systematyczne podnoszenie jakości zarządzania, w tym poprzez szkolenia Board Academy Akademię Najwyższych Standardów. Jest to cykl spotkań z przedstawicielami zarządów i rad nadzorczych największych spółek Skarbu Państwa dotyczący kluczowych wyzwań, które stoją przed państwowymi spółkami, pełniącymi role liderów gospodarczych. Odpolityczniono zarządy kluczowych spółek Skarbu Państwa, konsekwentnie realizując obowiązek przeprowadzania postępowań konkursowych. Realizując politykę dywidendową najważniejsza była analiza potrzeb inwestycyjnych i realnych możliwości spółki w oparciu o wypracowany zysk. Dywidenda pobierana była z ok.12% spółek. 96% ogólnej sumy dywidend pochodziło od 2% spółek w nadzorze MSP. 12. Zmiany w Ministerstwie Skarbu Państwa struktura Rozdzielenie skupionych w jednym departamencie działań związanych z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa i prywatyzacją. Stwierdzono potrzebę efektywniejszego poszukiwania i lepszej współpracy z potencjalnymi inwestorami. W tym celu utworzono dwa departamenty: Departament Prywatyzacji prowadzący prywatyzację uwzględniającą wszystkie obowiązujące tryby prywatyzacji oraz Departament Rynków Kapitałowych odpowiadający za prywatyzację giełdową. Wydzielono Departament Nadzoru Właścicielskiego, Departament Spółek Kluczowych Utworzono komórkę odpowiedzialną za restrukturyzację Departament Restrukturyzacji. Na wzór pasa transmisyjnego Departament Restrukturyzacji po zakończeniu procesów naprawczych w spółkach przekazuje je do Departamentu Nadzoru, który sprawuje nadzór nad działalnością spółek przygotowywanych do prywatyzacji. Procesy poszukiwania inwestorów i przeprowadzanie prywatyzacji ma miejsce w Departamencie Prywatyzacji, natomiast przeprowadzanie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych w Departamencie Rynków Kapitałowych. Utworzono Departament Relacji Inwestorskich, którego zadaniem jest promowanie procesów prywatyzacji oraz współpraca z potencjalnymi inwestorami m.in. poprzez 12

13 organizację roadshow inwestorskich i filed tripów, a także takich wydarzeń jak CEE IPO Summit czy CEE IPO Radshow. Pomimo intensywniejszych działań resortu niż miało to miejsce w poprzednich latach, MSP zeszło do poziomu zatrudnienia poniżej tego z 2007 r., zmniejszając liczbę etatów o blisko 10% (53,5 etatów). Resort skarbu podjął działania mające na celu wygospodarowanie oszczędności w funkcjonowaniu samego ministerstwa. W 2010 r. rozpoczął pierwszy w historii administracji rządowej najem samochodów. Przykładem dalszej optymalizacji kosztów MSP była zmiana operatora telefonów i instalacja centrali cyfrowej, co przełożyło się na ograniczenie kosztów połączeń. Wdrożono także usługę centralnego systemu drukowania, co przyczyniło się do znaczącego obniżenia kosztów związanych z wydrukiem. 13. Grupa Bumar narodowy koncern zbrojeniowy Jako właściciel największej polskiej firmy zbrojeniowej Ministerstwo Skarbu, jest współodpowiedzialne za konsolidację w ramach Strategii konsolidacji i rozwoju przemysłowego potencjału obronnego w latach Aktywnie działamy na rzecz zakończenia procesu. MSP konsekwentnie wnosiło spółki z sektora do Bumaru umacniając, zgodnie ze Strategią rządową, pozycję Bumaru, jako narodowego koncernu zbrojeniowego. We wrześniu 2011 r. pomiędzy MSP i Bumarem zawarta została umowa w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonego na przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych i wdrożeniowych, warta blisko 380 mln zł. Dzięki tej umowie Bumar będzie mógł zrealizować 15 projektów o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 14. Realizacja koncepcji społecznej prywatyzacji sektora rolno spożywczego Szczególny nacisk położyliśmy na prywatyzację społecznościową i zaktywizowanie w tym procesie udziału plantatorów, rolników i pracowników spółek z sektora rolnospożywczego. Tworząc Koncepcję Prywatyzacji Sektora Rolno Spożywczego braliśmy pod uwagę specyfikę spółek branży oraz potrzeby środowisk rolniczych i plantatorskich. Decyzje podjęte w tym zakresie dotyczą ponad 400 tys. osób uprawnionych. Jedną ze szczególnych spółek z tego sektora jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A., której prywatyzacja prowadzona jest w oparciu o specjalną ustawę. Podobną strategię prywatyzacji, stosujemy w przypadku 8 rynków rolnych i 4 spółek zajmujących się hodowlą i rozrodem zwierząt. We wszystkich tych podmiotach trwają procesy prywatyzacyjne. Po znowelizowaniu rozporządzenia r. i opublikowaniu prospektu emisyjnego KSC S.A r. rozpoczął się proces zbywania akcji Spółki, na rzecz pracowników i plantatorów buraków cukrowych związanych ze Spółką umowami kontraktacji, na zasadach preferencyjnych. 15. Uzdrowiska prywatyzacja i inwestycje Sprywatyzowaliśmy 10 uzdrowisk. W prywatyzowanych uzdrowiskach wynegocjowaliśmy zobowiązania inwestycyjne na łączna kwotę blisko 80 mln zł. 13

14 Rozumiejąc potrzebę rozwoju polskich uzdrowisk, idącego często w parze z brakiem kapitału na ten rozwój, o połowę zmniejszyliśmy liczbę spółek z tego sektora wyłączonych z prywatyzacji. W ten sposób stworzyliśmy, działającym w warunkach ostrej konkurencji, uzdrowiskom możliwość pozyskania inwestora, który odpowiednio je doinwestuje, a dzięki temu spółki utrzymają markę wypracowywaną przez lata. Warto także pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowiązek kontraktowania świadczeń, kieruje się jakością usług i jego ceną, nie zaś strukturą własnościową. Dlatego sprywatyzowanie uzdrowisk nie wpłynie na ograniczenie Polakom dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego, wręcz przeciwnie, podniesie jakość i zakres świadczonych usług. 16. Sektor farmaceutyczny prywatyzacja i inwestycje Ministerstwo Skarbu Państwa (bezpośrednio lub poprzez Polski Holding Farmaceutyczny) sprzedało akcje dziesięciu spółek z sektora farmaceutycznego. Były to zarówno transakcje sprzedaży całych spółek, jak Polfa Pabianice czy Cefarm Rzeszów, jak również pakiety resztówkowe 2,73% GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., czy 0,08% Cefarmu Zielona Góra. 17. Komunalizacja współpraca z samorządami 71 spółek przekazaliśmy nieodpłatnie na rzecz samorządów. Dlaczego w niektórych przypadkach decydujemy się na komunalizację, a nie prywatyzację? Są spółki, które działają najbliżej lokalnych społeczności. W takich przypadkach to samorządy najlepiej wiedzą, co w danym momencie jest najbardziej potrzebne mieszkańcom czy zmiana tras kursowania PKS ów, czy może wybudowanie kanalizacji w gminie. 18. Właściwe gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa Od 2009 r. Minister Skarbu Państwa gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonym na potrzeby ponad 100 instytucji administracji państwowej i rządowej. MSP opracowało i wdrożyło procedurę sprzedaży nieruchomości, w oparciu o które funkcjonują rządowe ośrodki wypoczynkowe sprzedany został ośrodek w Karpaczu (styczeń 2011 r.), a na rzecz samorządu przekazane zostały: Meduza w Kołobrzegu (maj 2009 r.), Rybaczówka w Turawie (marzec 2011 r.), Kormoran w Łańsku (maj 2011 r.). Trwają prace nad zmianami właścicielskimi w kolejnych ośrodkach. Skarb Państwa jest największym właścicielem komercyjnych spółek z sektora nieruchomości. Wzorem sektora energetycznego MSP zrealizowało proces konsolidacji części spółek nieruchomościowych, a następnie planuje wprowadzenie holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych. Grupa PHN S.A. będzie jedną z największych komercyjnych spółek zarządzających nieruchomościami w regionie Europy Środkowo Wschodniej. MSP przygotowało i zaproponowało urzędom administracji rządowej wynajmującym lokale wspólne zamówienie na najem powierzchni biurowych co powinno przynieść znaczne oszczędności. 14

15 19. Totalizator Sportowy wybór operatora i rozwój wyścigów konnych Objęliśmy specjalnym nadzorem proces wyboru operatora gier losowych dla Totalizatora Sportowego na kolejnych 7 lat. Celem jaki sobie wyznaczyliśmy było wzmocnienie przejrzystości realizacji kluczowego, z punktu widzenia milionów użytkowników gier losowych oraz samej spółki, zadania. Obecna umowa została zawarta na korzystniejszych dla Totalizatora Sportowego warunkach, których efektem będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Spółkę o ok. 800 mln zł w ciągu 7 lat, ograniczenie wyłączności obecnego operatora na świadczone usługi i dostawy sprzętu, oparcie zabezpieczenia wykonania umowy na gruncie prawa polskiego. 20. Agencja Rozwoju Przemysłu poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw W latach MSP wniosło do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 26 spółek. Kapitał zakładowy ARP S.A. został podwyższony o zł. Co roku do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców trafia część przychodów z prywatyzacji. Od 2008 r. trafiło tam 3,45 mld zł. W przeciągu 4 lat 28 spółek pozyskało środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. 21. Realizacja rekompensat zabużańskich Wypłacono rekompensaty na kwotę 1,8 mld zł. W październiku 2008 r. w MSP uruchomiony został jednolity ogólnokrajowy System Informatyczny Rejestrów (SIR) łączący zadania wojewodów, Ministra Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikające z ustawy zabużańskiej. W ciągu kilku miesięcy umożliwił on likwidację kolejki osób oczekujących na wypłatę rekompensat. Czas oczekiwania na realizację wniosku skrócił się z 12 miesięcy do półtora miesiąca. 15

16 16

17 Plan Prywatyzacji

18 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach Spis treści: W skrócie 19 Przygotowanie podstaw strukturalnych i prawnych 20 Promocja prywatyzacji 22 Spotkania Członków Kierownictwa z potencjalnymi inwestorami 22 Międzynarodowe wydarzenia inwestorskie 23 Promocja prywatyzacji i polskiego rynku kapitałowego w mediach 25 Działania edukacyjne 26 Prywatyzacja pozagiełdowa 28 Tryby prywatyzacji 28 Projekty długotrwające ostatecznie zakończone w tej kadencji 33 Prywatyzacja giełdowa 33 Rynek oparty na 4 filarach 33 Debiuty giełdowe 35 Pozostałe, najważniejsze transakcje giełdowe 38 Otoczenie inwestorskie 41 Rekomendacje na przyszłość 42 18

19 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach W skrócie: Plan Prywatyzacji na lata jest realizacją obietnicy Premiera Donalda Tuska zawartej w expose z 23 listopada 2007 r.: (...) Nie ma lepszego zabezpieczenia przed ingerowaniem polityków w zarządzanie spółkami, niż realne zwiększenie konkurencyjności polskich firm i polskiej gospodarki, a to uzyskamy w drodze mądrej, szybkiej i dynamicznej prywatyzacji. Celem Planu Prywatyzacji było znalezienie do końca 2011 r. inwestorów, dla jak największej liczby spółek tak, by doprowadzić do zakończenia trwającego od 20 lat procesu transformacji własnościowej w Polsce i osiągnięcie stopnia udziału sektora publicznego w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto Polski charakterystycznego dla krajów wysoko uprzemysłowionych i rozwiniętych (przykładowo średnia Unii Europejskiej to 5% do 8%, w Stanach Zjednoczonych Ameryki udział podmiotów państwowych w gospodarce wynosi 2%, w Europie Zachodniej we Francji 5%, dla porównania w Polsce jest to nadal aż 20%). Prywatyzacja, skuteczniejsza niż dotychczas, okazała się możliwa dopiero po: 1. Odblokowaniu procedur, które polegało na uporządkowaniu istniejącej struktury własnościowej oraz przyjęciu rozwiązań prawnych upraszczających proces prywatyzacji. 2. Przyjęciu założenia, że prywatyzacja poprzez giełdę powinna być priorytetowym kierunkiem działań prywatyzacyjnych i jest prowadzona według najlepszych międzynarodowych standardów, przyczyniając się do realizacji jednej z misji procesu prywatyzacji umacniania pozycji Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego w regionie Europy Środkowo Wschodniej, z wiodącą rolą warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 3. Podjęciu wysiłku budowania szerokiego zrozumienia społecznego dla prywatyzacji poprzez określenie jasnych zasad i czytelnego harmonogramu prywatyzacji, całkowitej transparentności działań oraz szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych na temat własności prywatnej, prywatyzacji i giełdy oraz ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego państwa. Działania MSP w zakresie promocji procesów prywatyzacyjnych ujętych w 4 letnim Planie Prywatyzacji oraz w zakresie promocji Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego polegały na dotarciu z ofertą prywatyzacyjną w sposób bezpośredni i pośredni do grona decydentów w zakresie lokowania inwestycji, przy jednoczesnym zdefiniowaniu pięciu grup adresatów tych działań, tj.: akcjonariat obywatelski, akcjonariat pracowniczy, inwestorzy krajowi i instytucjonalni, inwestorzy zagraniczni oraz emitenci zagraniczni. Promocja prywatyzacji wspierana była także budowaniem pozytywnych relacji ze środowiskiem inwestorów kapitałowych krajowych i zagranicznych, a także działaniami edukacyjnymi skierowanymi do ogółu opinii publicznej (program edukacyjny Własność to odpowiedzialność ), jak i inwestorów indywidualnych (program edukacyjny Akcjonariat Obywatelski Inwestuj Świadomie ). 19

20 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach Przygotowanie podstaw strukturalnych i prawnych: Ministerstwo Skarbu Państwa jest instytucją, której misja to zakończenie transformacji gospodarczej, którą Polska rozpoczęła na początku lat 90. Temu celowi służy dokończenie procesu prywatyzacji. Kraje postkomunistyczne wypracowały swoje modele prywatyzacji model polski zaprezentowany w Planie Prywatyzacji , jako priorytet przyjął tryb sprzedaży akcji Skarbu Państwa za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych. Misja Polski model prywatyzacji 29 maja 2008 r. Minister Aleksander Grad, podczas konferencji Warsaw CEE Financial Hub, przedstawił plan prywatyzacji sektora państwowego poprzez Giełdę Papierów Wartościowych, tym samym formalizując ideę Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego. Idea Regionalnego Centrum Finansowego Realizacja idei Regionalnego Centrum Finansowego, to m.in. przyjęcie przez Skarb Państwa roli jednego z największych animatorów polskiego rynku kapitałowego, nie tylko wprowadzającego nowe spółki na warszawski parkiet, ale również zarządzającego aktywami tych już notowanych. To również stworzenie całościowego modelu współpracy z rynkiem, opartego na odrzuceniu podejścia od transakcji do transakcji. Tym celom służyła zmiana struktury organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa: Uznano za nieefektywne łączenie w jednym departamencie działań związanych z prywatyzacją i nadzorem nad spółkami z udziałem SP, Stwierdzono potrzebę efektywniejszego poszukiwania i lepszej współpracy z potencjalnymi inwestorami. W tym celu utworzono dwa departamenty prywatyzacji: Departament Prywatyzacji prowadzący prywatyzację uwzględniającą wszystkie obowiązujące tryby prywatyzacji oraz Departament Rynków Kapitałowych przeprowadzający prywatyzację giełdową, Wydzielono Departament Nadzoru Właścicielskiego, Departament Spółek Kluczowych i Departament Restrukturyzacji, Na wzór pasa transmisyjnego Departament Restrukturyzacji po zakończeniu procesów naprawczych w spółkach przekazuje je do Departamentu Nadzoru, który sprawuje nadzór nad działalnością spółek przygotowywanych do prywatyzacji. Procesy poszukiwania inwestorów i przeprowadzanie prywatyzacji ma miejsce w Departamencie Prywatyzacji, natomiast przeprowadzanie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych w Departamencie Rynków Kapitałowych, Utworzono Departament Relacji Inwestorskich, którego zadaniem jest promowanie procesów prywatyzacji oraz współpraca z potencjalnymi inwestorami, zgodnie z najwyższymi rynkowymi standardami. Wprowadzone zmiany organizacyjne pozwoliły m.in. na: Skrócenie czasu trwania procesów prywatyzacyjnych poprzez zmiany procedur wewnętrznych, w tym np. opracowanie wzoru umowy prywatyzacyjnej, Wzmocnienie transparentności projektów prywatyzacyjnych poprzez wyraźne oddzielenie zadań realizowanych w zakresie nadzoru właścicielskiego od prowadzenia procesów prywatyzacji, Zmiana struktury MSP Efekty zmiany struktury 20

21 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach Przyspieszenie i usprawnienie procesów prywatyzacji poprzez oddzielenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami od ich prywatyzacji, Usprawnienie przepływu informacji i ujednolicenie procedur prywatyzacyjnych poprzez koncentrację procesów prywatyzacyjnych w dwóch departamentach oraz oddzielenie prywatyzacji pozagiełdowej od sprzedaży akcji na rynku regulowanym, Zmniejszenie liczby etatów o około 17,5% w związku ze zmniejszającą się liczbą spółek w nadzorze Ministra Skarbu. Model Regionalnego Centrum Finansowego oparty jest o zasadę obowiązującą na globalnych rynkach finansowych, nieinwazyjności państwa, będącego akcjonariuszem spółek publicznych. Zgodnie z powyższą zasadą rozwój rynków powinien być jednym z najważniejszych zadań państwa państwo powinno być gwarantem obecności spółek na giełdzie, jednak co do sprawowania funkcji właścicielskich powinno być tylko jednym z akcjonariuszy. Nowe podejście do prywatyzacji wymagało odpowiednich narzędzi. Służyły temu zmiany legislacyjne. jak i wprowadzenie na szerszą skalę nowych narzędzi finansowych. Opracowane przez MSP projekty legislacyjne dotyczą zarówno ustaw szczególnych (jak np. specustawa gazoportowa, specustawa atomowa, czy ustawa kompensacyjna ), jak również zmian wprowadzających narzędzia przyspieszające prywatyzację oraz aktywizację nadzoru właścicielskiego: Rozszerzono katalog trybów zbywania akcji należących do Skarbu Państwa, w tym zwiększano możliwości wykorzystania aukcji ogłoszonej publicznie, obniżono koszty oraz przyspieszono procesy prywatyzacyjne, dzięki zmianom w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, Umożliwiono wyznaczanie realnej wartości rynkowej zbywanych spółek, poprzez wprowadzenie mechanizmu obniżania ceny wywoławczej do 15% w przypadku wcześniejszego niepowodzenia w trybie aukcji lub przetargu oraz wprowadzenie rozwiązania pozwalającego wyznaczać minimalną cenę wywoławczą w aukcji na poziomie poniżej wartości księgowej, Uelastyczniono przeprowadzanie analiz przedprywatyzacyjnych poprzez zmianę katalogu obligatoryjnych analiz, dostosowanie ich zakresu do poszczególnych spółek oraz umożliwienie dokonywania wyceny przez Ministra Skarbu Państwa, bez konieczności ich zlecania firmom doradczym, Zwiększono jawność i przejrzystość procesów prywatyzacyjnych poprzez wprowadzenie kart prywatyzacji dostępnych na stronie internetowej MSP, Opracowano tzw. ustawę o nadzorze, (nieuchwaloną przez Sejm poprzedniej kadencji), dzięki której możliwe byłoby wprowadzenie jednolitych i efektywnych mechanizmów wykonywania przez Skarb Państwa uprawnień korporacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z zasadą nieinwazyjności ustawa przewidywała również, że kontrola Skarbu Państwa zostanie utrzymana nad grupą 20 do 25 spółek działających w strategicznych sektorach gospodarki, Oprócz prywatyzacji w drodze ofert publicznych ( Fully Maketed Offer prowadzone na podstawie prospektów emisyjnych) zaczęto stosować i rozwinięto narzędzia zbywania mniejszych pakietów akcji spółek publicznych takie jak budowa przyśpieszonej księgi popytu ( Accelerated Book Building ) i zlecenia do dyspozycji maklera na podstawie algorytmów wyznaczania Zasada nieinwazyjności Zmiany legislacyjne Narzędzia przyspieszające prywatyzację Cena wywoławcza w aukcji Analizy Karty Prywatyzacji FMO i ABB 21

22 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach minimalnych cen sprzedaży. Promocja Prywatyzacji: Spotkania Członków Kierownictwa z potencjalnymi inwestorami 1. Inwestorskie roadshow (zagraniczne) zorganizowano szereg zagranicznych misji inwestorskich na szczeblu Ministra Skarbu Państwa. W listopadzie 2008 r. przeprowadzono prezentację oferty prywatyzacyjnej dla inwestorów w krajach Zatoki Perskiej (3 5 listopada 2008 r.), obejmującą cykl spotkań z potencjalnymi inwestorami w Arabii Saudyjskiej, Katarze i Kuwejcie reprezentującymi między innymi Ministerstwo Finansów, Gospodarki, Handlu, Izby Handlu i Przemysłu, Kuwait Investment Authority i Qatar Investment Authority. W 2009 r. odbyły się spotkania z inwestorami w Londynie (25 26 lutego 2009 r.), Tokio i Singapurze (20 24 lutego 2009 r.), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (14 16 marca 2009 r.; spotkania w Abu Dhabi oraz w Dubaju) i Stanach Zjednoczonych Ameryki (03 10 grudnia 2009 r.; spotkania w Nowym Jorku, Bostonie, San Francisco i Waszyngtonie). W londyńskim City Minister Skarbu spotkał się z przedstawicielami europejskich, amerykańskich i azjatyckich inwestorów instytucjonalnych. Podczas połączonej wizyty Ministra Skarbu w Azji, w Japonii i Singapurze, odbyły się spotkania m.in. z przedstawicielami rządu Japonii (MLIT Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, METI Ministry of Economy, Trade and Industry), Prezesem Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz z przedstawicielami Nomura Group i japońskich firm energetycznych. W trakcie dwudniowej wizyty Ministra Skarbu w ZEA odbyły się spotkania z przedsiębiorcami potencjalnie zainteresowanymi polskimi firmami z branż m.in.: chemicznej, elektroenergetycznej, finansowej, kopalni węgla kamiennego, pasażerskiego transportu lotniczego, instytucji finansowych, przemysłu stoczniowego, branży uzdrowiskowej, hotelowej i turystycznej. Podczas tygodniowej wizyty w USA, Minister Skarbu spotkał się z kluczowymi przedstawicielami ok. 50 funduszy inwestycyjnych. W latach Minister Skarbu Państwa odbył wizyty inwestorskie do Wielkiej Brytanii (Londyn), Francji (Paryż), do krajów Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, ZEA), Skandynawii (Oslo, Sztokholm), Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chin. Wizyta w Chinach (spotkania w Pekinie i Hongkongu, styczeń 2011 r.) dała możliwość odbycia spotkań z przedstawicielami kilkunastu instytucji, w tym funduszy inwestycyjnych oraz inwestorem planującym duże zaangażowanie kapitałowe w Polsce. Roadshow promowało polską ofertę prywatyzacyjną zarówno w kontekście branżowych projektów prywatyzacyjnych, jak i tych przeprowadzanych przez rynek kapitałowy. Odbyły się także liczne wizyty inwestorskie zagraniczne tzw. non deal roadshows do najważniejszych centrów finansowych świata. Ich celem była prezentacja aktualnego stanu i potencjału polskiej gospodarki, wiodącej pozycji polskiego rynku kapitałowego w regionie Europy Środkowo Wschodniej (w kontekście projektów prywatyzacyjnych realizowanych przez MSP), nawiązywanie i kontynuacja dialogu z kluczowymi inwestorami instytucjonalnymi na świecie w ramach powierzonych kompetencji, prezentacja warszawskiej GPW jako największej, najbardziej płynnej i zdywersyfikowanej giełdy w regionie Europy Środkowo Wschodniej; promocja rynku w kontekście transakcji prywatyzacyjnych realizowanych przez GPW sukces debiutów PZU, Tauron, GPW. MSP jako znacząca instytucja wspierająca rozwój 2008 r r r. Non Deal roadshows 22

23 Plan Prywatyzacji Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach polskiego rynku kapitałowego. Głównymi kierunkami były: USA (Boston, Nowy Jork, Waszyngton), Londyn, Paryż, Szwajcaria (Zurych, Genewa), Niemcy (Frankfurt), Norwegia (Oslo), Szwecja (Sztokholm), Singapur, kraje Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, ZEA, Arabia Saudyjska). Odbyły się także globalne roadshows w ramach realizowanych transakcji prywatyzacyjnych ich celem bezpośrednim była prezentacja transakcji najważniejszym inwestorom instytucjonalnym, celem pośrednim umacnianie polskiego rynku kapitałowego, umacnianie pozycji Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego w świadomości inwestorów. Forma: globalny roadshow najważniejsze centra finansowe/centra kapitału w Europie i na świecie. Przekaz: polski sukces prywatyzacyjny dzięki prywatyzacji przez giełdę. Warszawa jako punkt zaczepienia globalnych inwestorów w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Przedstawiciel MSP uczestniczyli również w konferencjach i seminariach zagranicznych, w celu propagowania fenomenu polskiego rynku kapitałowego i modelu polskiej prywatyzacji. Kierunki: Kijów, Wiedeń, Ateny, Rumunia, Zjednoczone Emiraty Arabskie,. Polski model prywatyzacji poprzez giełdę papierów wartościowych, jako priorytet rozwojowy kraju przedstawiany był także na spotkaniach z inwestorami i administracją w Rumunii, Grecji i Gruzji. 2. Spotkania w MSP z krajowymi grupami inwestorów i ich środowiskiem Zorganizowano spotkania m.in. z: funduszami typu private equity, domami maklerskimi, kancelariami prawnymi obsługującymi inwestorów, Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, firmami konsultingowymi i bankami inwestycyjnymi działającymi w Polsce oraz poza granicami kraju. Wszystkie spotkania poświęcone były prezentacji 4 letniego Planu Prywatyzacji oraz miały na celu nawiązanie współpracy w zakresie jego realizacji. Ponadto zorganizowano jedno spotkanie kryzysowe z ekspertami i dziennikarzami, w celu poznania stanowiska m.in. liderów opinii nt. prywatyzacji w kryzysie (10 lutego 2009 r.). 2. Spotkania w MSP z delegacjami zagranicznymi i zagranicznymi grupami inwestorów W ramach wizyt delegacji zagranicznych, przygotowano spotkania z przedsiębiorcami m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Iraku oraz Republiki Czeskiej, a także spotkania z delegacjami z Chin, Niemiec, Mołdowy, Królestwa Holandii, Włoch, Estonii, Rumunii, Japonii, Białorusi i Egiptu. Odbyło się także spotkanie z radcami handlowymi wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w Ambasadzie Szwedzkiej w Warszawie. 4. Spotkania z bilateralnymi izbami gospodarczymi i handlowymi Przygotowano materiały na spotkanie z przedsiębiorcami stowarzyszonymi w Amerykańskiej Izbie Handlowej (American Chamber of Commerce). Odbyło się spotkanie z przedstawicielami biznesu stowarzyszonego w Polsko Brytyjskiej Izbie Handlowej, Amerykańskiej Izbie Handlowej oraz Francuskiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Polsce. W przygotowaniu są spotkania z kolejnymi izbami bilateralnymi, które odbędą się jeszcze w tym roku. Globalne roadshows Spotkania poświęcone p[prezentacji 4 letniego Planu Prywatyzacyjneg o Izby Handlowe Międzynarodowe wydarzenia inwestorskie Wydarzenia inwestorskie międzynarodowe zorganizowane z inicjatywy MSP i we współpracy z instytucjami, reprezentantami środowiska inwestorów (w tym globalnymi, 23

20 LAT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE

20 LAT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE KONFERENCJA roku, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie Idea Konferencji Polska ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 roku była pierwszym aktem prawnym w Europie Środkowo-Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu

MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu Strona znajduje się w archiwum. MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu 100 dni w skrócie BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI Intensyfikacja poszukiwań złóż gazu łupkowego porozumienie o współpracy między

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Skarbu Państwa. Badanie i analiza procesów prywatyzacyjnych w ramach wykonywania planu prywatyzacji na lata 2008-2011 Raport szczegółowy

Ministerstwo Skarbu Państwa. Badanie i analiza procesów prywatyzacyjnych w ramach wykonywania planu prywatyzacji na lata 2008-2011 Raport szczegółowy Badanie i analiza procesów prywatyzacyjnych w ramach wykonywania planu prywatyzacji Raport szczegółowy Wrzesień 2011 Ten Raport zawiera 286 stron ł ł ł ą ś ą ą ł ą ą ł ł ą ę ł ł ł ą ł ą Spis treści 1 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2013

Raport Roczny. PGNiG 2013 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok 1 01 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 02 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2013 ROKU 9 Podstawowe trendy w polskiej gospodarce 9 Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 2 0 1 2 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O POLSKIM KONCERNIE NAFTOWYM ORLEN S.A. (

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2010. Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie

RAPORT ROCZNY 2010. Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie RAPORT ROCZNY 2010 Od 20 lat dbamy o Twoje zdrowie KLUCZOWE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF ZA LATA 20062010 2006 2007 2008 2009 2010 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody ze sprzedaży mln zł 4 007,6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty... 4 1.1. Opis organizacji Grupy Azoty...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI. Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r.

DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI. Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r. DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 1 1 PORTFEL BANKU... 6 1.1 PRZEGLĄD

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo