Analiza Rynku Nieruchomości Miasta OLSZTYN w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Rynku Nieruchomości Miasta OLSZTYN w latach 2009-2013"

Transkrypt

1 Analiza Rynku Nieruchomości Miasta OLSZTYN w latach warmińsko- Olsztyn - miasto na prawach powiatu, stolica województwa mazurskiego, Miasto centralne aglomeracji olsztyńskiej. Olsztyn leży w części Warmii, historycznej krainy będącej w latach częścią Rzeczypospolitej. Olsztyn położony jest w środkowej części województwa warmińskomazurskiego nad rzeką Łyną, w granicach Pojezierza Olsztyńskiego, które makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest pod prowincją Pojezierzy Od południowej strony miasto sąsiaduje z Puszczą Napiwodzko-Ramucką. południowej wchodzi w skład Wschodnio-bałtyckich. Miasto sąsiaduje z gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd oraz Jonkowo. Jedynym powiatem, z którym graniczy Olsztyn, jest powiat olsztyński. Olsztyn leży 87 km od granicy z Rosją, 131 km od Kaliningradu i 408 km od stolicy Litwy Wilna. Olsztyn podzielony jest na 23 osiedla. Stanowią one najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego. Do zakresu ich działania należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym. W Olsztynie funkcjonuje również co najmniej kilkanaście mniejszych osiedli, nieposiadających rad osiedli. Nie stanowią one oficjalnego podziału administracyjnego, ale zostały wyodrębnione (np. ze względu na swoje położenie) i posiadają nazwy powszechnie używane przez mieszkańców. Ryc.1. Rozmieszczenie osiedli w mieście Olsztyn

2 Jest to 17 osiedli bez rad osiedli: Jakubowo, Karolin, Kolonia Jaroty, Kortowo II, Łupstych, Mleczna, Niedźwiedź, Piękna Góra, Podlesie, Pozorty, Skarbówka Poszmanówka, Słoneczny Stok, Stare Kieźliny, Stare Miasto, Stare Zalbki, Stary Dwór, Track, Zacisze, Tęczowy Las. Demografia W 2000 Olsztyn przekroczył liczbę 172 tys. mieszkańców. Szacuje się, że wówczas na każdego olsztynianina przypadło średnio 139 m² lasu miejskiego, 3,5 m² parku, 43,5 m² powierzchni wód znajdujących się w granicach miasta. Tab. 1. Liczba ludności Olsztyna od 1770 roku 1 Według danych GUS z 31 grudnia 2011, Olsztyn ma mieszkańców, powierzchnię 88,33 km 2 gęstość zaludnienia 1998 os./km². Od 2002 liczba ludności miasta systematycznie wzrasta, co jest ewenementem w skali kraju (oprócz Warszawy, gdzie występuje zjawisko napływu ludności głównie w celach zarobkowych). Zgodnie z danymi GUS z 31 grudnia 2012 proporcja liczby kobiet do liczby mężczyzn w Olsztynie wyniosła: kobiet na mężczyzn, co daje stosunek 114 kobiet na 87 mężczyzn. Tab. 2. Struktura demograficzna mieszkańców miasta Olsztyn na lata Tab. 3. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI POWIATÓW I GMIN (stan w dniu 31 XII 2011 roku) 3 1 Zmiany liczby ludności Olsztyna od r. 2 GUS, STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY, dane na dzień 05 stycznia 2014r. 3 GUS, LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI POWIATÓW I GMIN (stan w dniu 31 XII 2011 roku), Bilans opracowany na bazie wyników NSP'2011

3 Według danych z GUS-u wynika, że liczba ślubów zaczęła maleć. w roku 2010 udzielono 943 ślubów w roku a w roku Również liczba rozwodów zaczęła się stopniowo obniżać. w roku 2010 rozwiodło się 469 osób w roku a w roku W roku 2012 na świat przyszło 1634 dzieci, zmarło 1455 osób, w tym 3 niemowląt. Przyrost naturalny w Olsztynie wyniósł 179. Saldo migracji wyniosło -36 osób, podczas gdy stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,4%. Zatrudnienie Tabela 4 przedstawia przeciętne zatrudnienie w latach w mieście Olsztyn w poszczególnych grupach zawodowych. Wynika z niej, że przeciętne zatrudnienie z każdym rokiem spada we wszystkich dziedzinach za wyjątkiem usług, gdzie liczba osób pracujących wzrasta. W roku 2012 wynosi tj. o ok 1000 osób więcej w stosunku do roku poprzedniego.

4 Tab. 4. Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach ekonomicznych dla miasta Olsztyn w latach Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w latach prezentuje się następująco 5 : W roku ,21 zł W roku ,91zł W roku ,18 Stopa bezrobocia na lata prezentuję się następująco 6 : ,9% ,2% ,4% Komunikacja Główne ciągi komunikacyjne Bałtycka Grunwaldzka Mochnackiego Niepodległości Pstrowskiego Sielska Armii Krajowej ul. Obrońców Tobruku Warszawska Śliwy Szrajbera Pieniężnego 1 Maja Partyzantów Wojska Polskiego Artyleryjska Schumana Płoskiego Sikorskiego ul. Wilczyńskiego Tuwima Synów Pułku Wyszyńskiego Leonharda Witosa Krasickiego al. Piłsudskiego 11 Listopada Plac Jedności Słowiańskiej Lubelska Budowlana Towarowa Kętrzyńskiego Limanowskiego Sybiraków Jagiellońska Kościuszki Dworcowa 4 GUS, Rynek Pracy, Pracujący wg. Grup sekcji, dane na dzień 05 stycznia 2014r. 5 GUS, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, dane na dzień 05 stycznia 2014r. 6 GUS, Bezrobocie, Stopa bezrobocia rejestrowanego, dane na dzień 05 stycznia 2014r

5 Główne drogi przebiegające przez miasto: Drogi krajowe 16 Grudziądz Olsztyn Ełk Ogrodniki 51 Bezledy Olsztyn Olsztynek 53 Olsztyn Szczytno Ostrołęka Drogi wojewódzkie 527 Olsztyn Morąg Pasłęk 598 Olsztyn Jedwabno Wielbark Ponadto w odległości 28 km od Olsztyna przebiega 7 (Gdańsk Olsztynek Warszawa Kraków Chyżne). Ryc. 2. Plan miasta Olsztyn Źródło: Kształtowanie się popytu i podaży na rynku nieruchomości Popyt, podaż oraz cena to kluczowe elementy kształtujące rynek nieruchomości. Ich wielkość oraz zależności zachodzące między nimi wpływają, na sytuacje jaka zachodzi na rynku mieszkań, domów i działek. To nie tylko sama kwestia sprzedaży, ale także najmu. Elementy kształtujące podaż:

6 - ilość zakończonych i rozpoczętych inwestycji deweloperskich, - ilość ofert nieruchomości z rynku wtórnego, - liczba nieruchomości poddanych modernizacji i remontom, - zmiana przeznaczenia nieruchomości. Popyt na rynku nieruchomości kształtuje: - siła nabywcza, - wysokość zarobków, - sytuacja na rynku pracy, - potrzeby mieszkaniowe, - warunki demograficzne, - migracje, - ceny nieruchomości. Stan istniejący zasobu mieszkaniowego 7 Tab. 5. Stan zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność gminy Olsztyn w latach W zasobach mieszkaniowych Gminy jest ok lokali o obniżonym standardzie w tym: - lokale ze wspólnym użytkowaniem pomieszczeń lokale z w.c. poza mieszkaniem lokale z piecami kaflowymi lokale bez łazienki, tylko z w.c lokale w suterenach 77 Stan techniczny zasobu mieszkaniowego. 7 Zestawienie zasobu mieszkaniowego gminy w latach r.

7 Większość budynków stanowiących własność lub współwłasność Gminy, zlokalizowanych na terenie Olsztyna wybudowana została przed 1945 rokiem ( 61 %); następna grupa to budynki wybudowane w latach ( 31 %) oraz budynki wybudowane po 1970 roku - (8%). Przeciętny stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy jest niezadowalający i wynika w dużej części z wieku budynku 62 % tych budynków wybudowano przed 1945r. Budynki w dużej części zdekapitalizowane wymagają znacznych nakładów finansowych na remonty. Przy dochodzeniu do założonych standardów budynków i lokali komunalnych, wg wstępnych ocen, około 70 % naszych zasobów mieszkaniowych wymaga remontów o różnym zakresie rzeczowym. Tabela 6. obrazuje ile budynków, z jakiego okresu budowy, pozostaje w zasobach Gminy Tab.6. Ilość budynków w zasobach gminy w stosunku do okresu budowy 8 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba budynków mieszkalnych stanowiących własność i współwłasność gminy ogółem: STAN NA 31 GRUDNIA 2009r. 2010r. 2011r Z tego wybudowanych w latach: - przed 1918r Potrzeby mieszkaniowe Lokale komunalne Łączne zapotrzebowanie na lokale komunalne pozostające do zrealizowania zobowiązania Gminy wobec rodzin umieszczonych przez Społeczną 90 Komisję ds. Mieszkań Komunalnych na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu, w tym na samotniak. - potrzeby wynikające z wpływających wniosków o przydział lokalu komunalnego potrzeby w zakresie dostarczenia lokali zamiennych, ze względu na stan techniczny budynku lub 24 planowane inwestycje. Tabela 7 obrazuje potrzeby w zakresie lokali mieszkalnych dla rodzin pozostających w niedostatku osób starających się o przydział lokalu zgodnie z obowiązującą procedurą w latach Tab.7. Potrzeby w zakresie lokali mieszkalnych dla rodzin pozostających w niedostatku 8 Zestawienie zasobu mieszkaniowego gminy za 2011r. 9 Zestawienie zasobu mieszkaniowego gminy za 2011r.

8 Wnioski złożone w roku Złożone wnioski Łącznie Spełniające kryteria przydziału Ujęte przez Społeczną Komisję na listach uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego Samotniak Lokale komunalne Łącznie Lokale socjalne Tab.8. Wyszczególnienie lokali socjalnych. Wyszczególnienie Liczba mieszkań stanowiących własność gminy Liczba mieszkań socjalnych Stan na dzień 31 grudnia 2009r. 2010r. 2011r Stan na r. lokali mieszkalnych ogółem wynosi 5594, w tym 274 lokale socjalne. Łączne zapotrzebowanie na lokale socjalne z wyroków orzekających eksmisję w tym: z zasobów Gminy ze Spółdzielni Mieszkaniowych właścicieli prywatnych, rodzin 95 OTBS 4 inne - - dla gospodarstw domowych o niskich dochodach - 4 zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych. Sprzedaż gminnych lokali Gmina zbywa lokale sukcesywnie, po złożeniu wniosku przez najemców lokali, w budynkach przeznaczonych do sprzedaży. Tab.9. Zestawienie lokali przeznaczonych do sprzedaży. * W tym 5 rodzin zakwalifikowanych do poprawy warunków mieszkaniowych

9 Wyszczególnienie Lokale mieszkalne stan na dzień 31 grudnia Lokale użytkowe garaże 1-6 Struktura gruntów Gminy Olsztyn w latach Rys. 3. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2010r. Rys. 4. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2011r. Rys. 5. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2012r.

10 W okresie tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Gmina Olsztyn rozdysponowała trwale następujące nieruchomości: 10 1) Sprzedano 282 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców oraz 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu o łącznej pow ,74 m2. Łączna cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła zł. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek mieszkalny oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży mieszkań w roku 2012 wyniosły zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia tabela 10). Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest sukcesywnie, w miarę składania wniosków o wykup lokali. Wszyscy kupujący nabyli lokale mieszkalne za gotówkę, korzystając z 80% bonifikaty, a w przypadku budynków zabytkowych z 90% bonifikaty. Zwiększona sprzedaż lokali mieszkalnych wynika z faktu, iż od m-ca sierpnia 2012r. wzrosły czynsze w mieszkaniach komunalnych, a co za tym idzie wielu najemców lokali komunalnych zdecydowało się kupić mieszkania będące do tej pory w najmie. 2) Sprzedano 4 lokale użytkowe (w tym 2 w przetargu) o łącznej pow. 171,60 m2. Łączna cena sprzedaży lokali użytkowych wyniosła zł. Podobnie jak przy lokalach mieszkalnych, wraz ze sprzedażą lokali użytkowych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali użytkowych w 2012 roku wyniosły zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia Tabela 10). W roku 2012 nie było dużego zainteresowania ze strony najemców wykupem lokali użytkowych. Lokale użytkowe, będące w najmie, są w większości położone w mało atrakcyjnych częściach miasta i często znajdują się w budynkach nie przeznaczonych do trwałej adaptacji. Ponadto część lokali przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, pomimo wielokrotnie ogłaszanych przetargów nie została sprzedana, stąd wpływ do budżetu z tytułu sprzedaży lokali użytkowych był niższy od zaplanowanego. Tab. 10. Zestawienie nieruchomości lokalowych Informacje na temat mienia komunalnego miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia Informacje na temat mienia komunalnego miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2012.

11 3) Zawarto 15 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży m2 gruntów; w tym 7 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek i jeden na cele sakralne z 50% bonifikatą, oraz 7 aktów w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi. Organizowane w trakcie całego roku przetargi kończyły się najczęściej wynikiem negatywnym. W związku z brakiem zainteresowania inwestorów nabywaniem gruntów, dochody z tego tytułu były niższe niż planowano. 4) W roku 2012 nie zawierano aktów notarialnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek. W dwóch sprawach oświadczenie woli Gminy Olsztyn dotyczące oddania udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste zostało zastąpione wyrokiem Sądu Rejonowego. Nieruchomości te wykorzystywane są na działalność handlowo-usługową. Wpływy z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia tabela 11). Pozostała kwota w wys zł, która wpłynęła do kasy miasta stanowi opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów oraz wpływy z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Tab.11. Zestawienie nieruchomości gruntowych. 12 Średnie ceny sprzedaży mieszkań w mieście Olsztyn Ceny sprzedaży mieszkań w mieście Olsztyn w ciągu ostatnich 366 dni zmalały o 5765zł. 13 Ryc. 6. Sprzedaż mieszkań w latach Informacje na temat mienia komunalnego miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia ŹRÓDŁO: Dane na dzień 06 stycznia 2014r

12 Średnie ceny sprzedaży domów w mieście Olsztyn Ceny sprzedaży domów w mieście Olsztyn w ciągu ostatnich 380 dni zmalały o zł. 14 Ryc.7. Sprzedaż domów w latach Średnie ceny wynajmu mieszkań w mieście Olsztyn Ceny wynajmu mieszkań w mieście Olsztyn w ciągu ostatnich 380 dni zmalały o 217 zł 15 Ryc. 8. Wynajem mieszkań w latach ŹRÓDŁO: Dane na dzień 06 stycznia 2014r 15 ŹRÓDŁO: Dane na dzień 06 stycznia 2014r

13 Średnie ceny wynajmu domów w mieście Olsztyn Ceny wynajmu domów w mieście Olsztyn w ciągu ostatnich 380 dni zmalały o 163 zł 16 Ryc. 9. Wynajem domów w latach Tab. 12. Zestawienie średnich cen sprzedaży oraz wynajmu powierzchni mieszkań w zależności od liczby pokoi. 16 ŹRÓDŁO: Dane na dzień 06 stycznia 2014r

14 Statystyki dla rynku sprzedaży i wynajmu nieruchomości: Tab.13. Zestawienie liczby ofert i średnich cen sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Liczba ofert Liczba ofert Liczba ofert Liczba ofert sprzedaży Liczba ofert sprzedaży sprzedaży wynajmu wynajmu domów mieszkań działek mieszkań domów Średnia cena za m2 mieszkań Średnia cena za m2 domu Średnia cena za m2 działki Średnia cena za m2 mieszkania Średnia cena za m2 domu zł zł 73 zł 23 zł 19 zł Porównanie cen nieruchomości w stosunku do innych miast 17 Ceny ofertowe mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w największych polskich miastach w listopadzie były średnio o 2,5% niższe niż przed rokiem i o 0,1% wyższe niż przed miesiącem. W porównaniu z październikiem oczekiwania zbywców minimalnie wzrosły w 10, a spadły w 8 miastach wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez ekspertów portalu nieruchomości Domy.pl i firmy doradztwa finansowego Open Finance. W porównaniu z październikiem br. średnie ceny ofertowe mieszkań w największym polskich miastach zmieniły się nieznacznie. Z analizy portalu Domy.pl wynika, że z wyjątkiem Olsztyna i Łodzi, w których stawki spadły odpowiednio o 1,1% i 1,5% oraz Gdańska, który zanotował wzrost o 1%, ceny utrzymały się na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca. Różnice w cenie za m2 w górę lub w dół nie przekroczyły 50 zł. Wyjątkiem był Gdańsk, w którym średnia stawka za m2 wzrosła w porównaniu miesiąc do miesiąca o 57 zł. Praktycznie cały 2013 rok, a już jego druga połowa w szczególności, to czas wyraźnej stabilizacji cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym. W porównaniu z listopadem 2013 roku stawki w największych miastach spadły średnio o 2,5%; najbardziej w Katowicach o 5,5% i Olsztynie o 5,2%, a najmniej w Rzeszowie i Sopocie poniżej 1%. W ciągu ostatnich 6 miesięcy średni spadek cen ofertowych w skali kraju wyniósł już niespełna 0,7%. To wyraźny znak, że czas przecen na rynku mieszkaniowym dobiega końca. W ślad za wyhamowującym spadkiem cen ruszył popyt stale słabnący przez ostatnich kilka lat w ostatnich miesiącach zauważalnie się ożywił. Wg analizy portalu Domy.pl grono klientów zainteresowanych zakupem mieszkania na rynku wtórnym było w listopadzie o 9% większe niż w analogicznym okresie ub. roku. Odczyt dla rynku pierwotnego był jeszcze lepszy wzrost rok do roku sięgnął 26%. To dobry zwiastun dla branży na nadchodzący rok. Tab.14. Ceny mieszkań w listopadzie 2013r. w stosunku do innych miast. 17 Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013

15 Dostępność kredytów Kredyty nowe: rosną marże, znika 100 proc. LtV, ale czeka MDM 18 To już ostatni dzwonek na zaciągnięcie kredytu na całą nieruchomość. Po zmianach zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego od 2014 r. klienci starający się o kredyt hipoteczny zderzą się z koniecznością posiadania co najmniej 5% wartości nieruchomości kupowanej na kredyt. Jeśli więc na koncie nie ma sporych oszczędności, a do zakupu na kredyt miałoby dojść wkrótce, można jeszcze spróbować złożyć w wybranych bankach kompletny wniosek kredytowy właśnie na 100% ceny mieszkania czy domu. Aby otrzymać kredyt na obecnych zasadach, ważny jest termin złożenia wniosku, a nie termin podpisania umowy kredytowej. Wnioski do 31 grudnia przyjmują jeszcze: PKO BP, Pekao, Millennium, Getin Noble Banku, EuroBank, BOŚ i Nordea. Odchodzą kredyty na 100% wartości nieruchomości, ale jednocześnie do drzwi zapuka wkrótce program dopłat do kredytów Mieszkanie dla Młodych. Aby z niego skorzystać, nie można mieć skończonych 35 lat, ani być aktualnie, ani w przeszłości właścicielem nieruchomości. Trzeba też znaleźć koniecznie nowe mieszkanie o odpowiedniej cenie i nie większe niż 75 m2, ewentualnie zdecydować się na budowę domu lub zakup nowego domu do 100 m2. Rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą kupować nieruchomości o 10 m2 większe. Single i rodziny bezdzietne otrzymają 10% wartości nieruchomości dopłaty, liczonej dla 50 m2 zakupionego mieszkania, rodziny z jednym i dwójką dzieci 15%, a te z trójką potomków 20%.. Przy budowie domu systemem gospodarczym zwracana będzie część podatku VAT. 18 Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013, źródło:

16 Kredyty spłacane: oszczędności na złotowych i spokój w walutowych WIBOR 3M doliczany zazwyczaj do marży kredytów mieszkaniowych już prawie 7 miesięcy utrzymuje się w okolicach 2,7 proc. Pozwala to na każde 100 tys. zł kredytu płacić ratę o ok. 80 zł niższą niż na początku roku, a to niemało. Powodów do narzekań nie mają również spłacający kredyty w euro, choć stawka EURIBOR 3M poszła w ostatnim miesiącu nieco w górę z 0,22 do 0,3 proc. Nadal jednak jest to bardzo niewiele, i oznacza o 4 euro raty więcej na każde 100 tys. euro kredytu. Przy tak niskim oprocentowaniu składającym się właściwie niemal wyłącznie z marży, główną rolę w kształtowaniu rat odgrywa wysokość kursu waluty kredytu. Na szczęście niepokoje omijają rynek walutowy i średnie notowania euro w NBP w ostatnich 30 dniach wahały się jedynie między 4,18 a 4,2 zł. Podobnie było z frankiem szwajcarskim zmiany mieściły się między 3,39 a 3,43 zł. Stawka LIBOR CHF 3M już 14 miesiąc wynosi około 0,02 proc. (główna stopa procentowa w Szwajcarii nadal mieści się w przedziale 0-0,2 proc.) Biura Pośrednictwa W Obrocie Nieruchomościami Według portalu otodom.pl w Olsztynie istnieje ok 27 biur nieruchomości. Centrum Nieruchomości Olsztyn, A.Mickiewicza 7/6 tel faks tel. kom liczba ofert: 789 Domes Nieruchomości Olsztyn, Niepodległości 53/55 pok. 5 tel faks tel. kom liczba ofert: 728 Apart.Olsztyńskie Nieruchomości Olsztyn, Dąbrowszczaków 36/6 tel tel. kom liczba ofert: 692 PÓŁNOC Nieruchomości - Olsztyn Olsztyn, Ratuszowa 5 tel faks tel. kom liczba ofert: 451 Agencja Nieruchomości SIEDZIBA Olsztyn, Kętrzyńskiego 1a/2 tel faks tel. kom liczba ofert: 425 Nbiuro.pl Olsztyn, Żeromskiego 41/2 tel faks tel. kom liczba ofert: 387 PERFEKT Biuro Nieruchomości S.C. Ewa Andrzejczuk,Elżbieta Rink Olsztyn, Wyzwolenia 7/2A tel faks tel. kom liczba ofert: 375 Biuro Nieruchomości Max-Dom Wojciech Zarębski Olsztyn, Pieniężnego 13 tel faks liczba ofert: 373 Freedom Nieruchomości S.C. Olsztyn, M. Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 16 tel faks tel. kom liczba ofert: 303 STRZECHA s.c. Olsztyn, Kościuszki 20/2 tel faks tel. kom liczba ofert: 301 Biuro Nieruchomości Profit Olsztyn, Dąbrowszczaków 39 lok 616 tel faks tel. kom liczba ofert: 289

17 Enklava Nieruchomości s.c. Olsztyn, pl. Jedności Słowiańskiej 1 tel tel. kom liczba ofert: 238 INWEST PL Spółka z o.o. - Biuro Nieruchomości Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 5/1 (1piętro) tel faks tel. kom liczba ofert: 232 Nieruchomości ProDomus Olsztyn, Kopernika 1/18 tel. kom liczba ofert: 171 Valor Nieruchomości Jakub Połowianiuk Olsztyn, Targ Rybny 15 tel faks tel. kom liczba ofert: 168 Beta Nieruchomości i Ubezpieczenia Olsztyn, Boenigka 27/302 tel faks tel. kom liczba ofert: 167 Home Liberty Kancelaria Obrotu Nieruchomosciami s.c. Lidia Barasińska, Damian Linkner Olsztyn, Kołobrzeska 1 lok.8 tel liczba ofert: 160 Baza Nieruchomości Olsztyn, Mickiewicza 4 lok 106 tel faks tel. kom liczba ofert: 158 Twój Dom Nieruchomości Olsztyn, Kościuszki 71/3 tel faks tel. kom liczba ofert: 138 4Kąty Biuro Nieruchomości Olsztyn, Wilczyńskiego 23, lok. 105 tel. kom liczba ofert: 136 AS Nieruchomości Małgorzata Dyrda Olsztyn, pl. Konstytucji 3Maja 3 tel faks tel. kom liczba ofert: 108 MIEDZA Nieruchomości i Geodezja Olsztyn, Kopernika 8/1 tel. kom liczba ofert: 99 LEGIS HOUSE NIERUCHOMOŚCI Olsztyn, Piłsudskiego 2/8 lok.113 tel faks tel. kom liczba ofert: 97 Mazuria Nieruchomości Robert Runke Olsztyn, Dworcowa 9/36 tel liczba ofert: 94 EKO NIERUCHOMOŚCI Olsztyn, Ratuszowa 6/6 tel faks tel. kom Według KIGN w województwie Warmińsko-Mazurskim jest zarejestrowanych obecnie 12 zarządców nieruchomości w tym 2 z miasta Olsztyn. Tab.15. Ilość zarządców nieruchomości w województwie warmińsko-mazurskim

18 Źródło: stan na dzień: r. Według KIGN w województwie Warmińsko-Mazurskim jest zarejestrowanych obecnie 9 pośredników w obrocie nieruchomościami w tym 3 z miasta Olsztyn. Tab.16. Ilość pośredników w obrocie nieruchomościami w województwie warmińskomazurskim.

19 Źródło: stan na dzień: r. Literatura Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN Informacje na temat mienia komunalnego miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia Raport z rynku nieruchomości grudzień Zestawienie zasobu mieszkaniowego gminy w latach

20 Spis Tabel Tab. 1. Liczba ludności Olsztyna od 1770 roku. Tab. 2. Struktura demograficzna mieszkańców miasta Olsztyn na lata Tab. 3. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI POWIATÓW I GMIN (stan w dniu 31 XII 2011 roku). Tab. 4. Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach ekonomicznych dla miasta Olsztyn w latach Tab. 5. Stan zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność gminy Olsztyn w latach Tab.6. Ilość budynków w zasobach gminy w stosunku do okresu budowy. Tab.7. Potrzeby w zakresie lokali mieszkalnych dla rodzin pozostających w niedostatku. Tab.8. Wyszczególnienie lokali socjalnych. Tab.9. Zestawienie lokali przeznaczonych do sprzedaży. Tab. 10. Zestawienie nieruchomości lokalowych. Tab.11. Zestawienie nieruchomości gruntowych. Tab. 12. Zestawienie średnich cen sprzedaży oraz wynajmu powierzchni mieszkań w zależności od liczby pokoi. Tab.13. Zestawienie liczby ofert i średnich cen sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Tab.14. Ceny mieszkań w listopadzie 2013r. w stosunku do innych miast. Tab.15. Ilość zarządców nieruchomości w województwie warmińsko-mazurskim Tab.16. Ilość pośredników w obrocie nieruchomościami w województwie warmińskomazurskim. Spis Rycin Ryc.1. Rozmieszczenie osiedli w mieście Olsztyn. Ryc. 2. Plan miasta Olsztyn. Rys. 3. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2010r. Rys. 4. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2011r. Rys.5. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2012r. Ryc. 6. Sprzedaż mieszkań w latach Ryc. 7. Sprzedaż domów w latach Ryc. 8. Wynajem mieszkań w latach Ryc. 9. Wynajem domów w latach

Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013

Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013 Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013 Ceny ofertowe mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w największych polskich miastach w listopadzie były średnio o 2,5% niższe niż przed rokiem i o 0,1%

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku nieruchomości listopad 2013

Raport z rynku nieruchomości listopad 2013 Raport z rynku nieruchomości listopad 2013 Średnio 9360 zł za m2 żądali w październiku właściciele oferujący swoje mieszkania na rynku wtórnym w Sopocie. To o 13% drożej niż w Warszawie i ponad trzykrotnie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Listopad 2011 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W październiku wraz ze wzrostem stawki WIBOR wzrosło również oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych - z 6,01% do 6,11%.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku nieruchomości miasta Tychy

Analiza rynku nieruchomości miasta Tychy Analiza rynku nieruchomości miasta Tychy Magdalena Prokop 1. Informacje ogólne Tychy - miasto na prawach powiatu na południu Polski, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w południowej części

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Luty 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Stawka WIBOR jest niemal najniższa w historii. Jednocześnie ustabilizował się poziom oferowanych marż. Spada więc oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank Lipiec 2015 W SKRÓCIE: Oprocentowanie kredytów hipotecznych mnimalnie wzrosło, jednak nadal utrzymuje się na dość niskim poziomie. W związku z planowanymi zmianami w programie Mieszkanie dla młodych istenieje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA Stalowa Wola miasto i gmina, w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, położone w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach rzek: Wisły i Sanu, gdzie

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia cena ofertowa w 15 miastach w październiku jest o 0,3% wyższa niż we wrześniu.

W SKRÓCIE: Średnia cena ofertowa w 15 miastach w październiku jest o 0,3% wyższa niż we wrześniu. Listopad 2015 W SKRÓCIE: Mimo zaleceń KNF dostępność kredytów jest tylko 4% niższa niż na początku roku. Jeśli zostaną obniżone stopy procentowe to o kredyt może być jeszcze łatwiej. Marże kredytów z najniższym

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank. w pierwszych 5 latach

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank. w pierwszych 5 latach Czerwiec 2015 W SKRÓCIE: Tak niskiego oprocentowania kredytów hipotecznych, jakie było maju 2015 r., możemy już w przyszłości nie doświadczyć. Kredyty są obecnie łatwo dostępne. Wraz ze wzrostem oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Wrzesień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast kolejne podwyżki wyniosły przeciętną marżę kredytów

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Monika Kramek 2012 Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Dane statystyczne Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2012 r. oddano do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Od trzech miesięcy drożeje zakup mieszkania na kredyt

Od trzech miesięcy drożeje zakup mieszkania na kredyt Od trzech drożeje zakup mieszkania na kredyt Wciąż kredytobiorcy cieszyć się mogą relatywnie niskim kosztem długu, ale ta sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Już od trzech rośnie oprocentowanie kredytów,

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2096 UCHWAŁA NR XXIV/428/12 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Olsztyn, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2096 UCHWAŁA NR XXIV/428/12 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2096 UCHWAŁA NR XXIV/428/12 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/185/11 Rady

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011 - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2011 W SKRÓCIE W tym roku średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego wzrosły w pięciu na siedem analizowanych miast Łódź jest jedynym miastem, w którym znacząco

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sierpień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W lipcu aż 7 banków podwyższyło marże kredytowe, a obniżki dokonał tylko jeden. Już drugi miesiąc z rzędu rosną marże w mbanku

Bardziej szczegółowo

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km²

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² LUBLIN Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955 Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² Ludność w wieku (dane GUS, 30.06.2010): przedprodukcyjnym: 56 577 (16,21%) produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym Listopad 2013 W SKRÓCIE: KREDYTY HIPOTECZNE Nie mamy dobrych informacji dla osób planujących w najbliższym czasie zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Po raz kolejny banki podwyższyły marże kredytowe. Tym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

WADOWICKI RYNEK MIESZKANIOWY

WADOWICKI RYNEK MIESZKANIOWY WADOWICKI RYNEK MIESZKANIOWY Potrzeby rynku a popyt efektywny WIESŁAWA DZIDEK Kraków, maj 21 1. Ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową Wadowice Ceny działek w Wadowicach pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły Listopad 2013 grudzień 2013 W SKRÓCIE: W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż. W minionym miesiącu pojawiły się wyłącznie obniżki. Średnia marża kredytów z wysokim (25%) wkładem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Póki co kredyt wciąż jest tani - kawalerka za 548 zł miesięcznie

Póki co kredyt wciąż jest tani - kawalerka za 548 zł miesięcznie Póki co kredyt wciąż jest tani - kawalerka za 548 zł miesięcznie Rata długu zaciągniętego na zakup przeciętnej kawalerki w dużym mieście wynosi 548 zł - wynika z szacunków Lion s Bank i portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Rok temu zakup mieszkania był o 4% droższy

Rok temu zakup mieszkania był o 4% droższy Rok temu zakup mieszkania był o 4% droższy Rata długu zaciągniętego na zakup kawalerki w dużym mieście wynosi 553 zł wynika z szacunków Lion s Bank i portalu nieruchomości Morizon.pl. W ciągu roku kwota

Bardziej szczegółowo

Od 6 miesięcy drożeją kredyty mieszkaniowe

Od 6 miesięcy drożeją kredyty mieszkaniowe Od 6 drożeją kredyty mieszkaniowe Rata długu zaciągniętego na zakup dwupokojowego mieszkania w dużym mieście wynosi 924 zł wynika z szacunków Lion s Bank i portalu nieruchomości Morizon.pl. Od pół roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni.

W SKRÓCIE: W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni. Kwiecień 2015 W SKRÓCIE: Bank BPH zaoferował kredyt z marżą wynoszącą zaledwie 0,85%, ale z wysoką prowizją 5%. Banki zaktualizowały WIBOR, w wyniku czego oprocentowanie spadło do najniższego poziomu w

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 10% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 10% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Marzec 2014 W SKRÓCIE: Po raz kolejny wzrosły marże. Dla kredytów z minimalnym (5%) wkładem własnym średnia wynosi już 2%. Sytuacja na Ukrainie na szczęście tylko nieznacznie podwyższyła kurs franka szwajcarskiego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Łomża, 04.01.2016 1 Podsumowanie Niniejszy raport przedstawia w wielkim skrócie rządowy program w nabyciu pierwszego mieszkania dla młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych.

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25%

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kwiecień 2014 W SKRÓCIE: Średnie marże tym razem nie wzrosły, ale nie ma powodów do zadowolenia. Podwyższył ją bowiem jeden z najważniejszych graczy bank PKO BP. WIBOR 3M wzrósł nieznacznie, ale do dawno

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r.

UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r. UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r. Data utworzenia 2001-04-23 Numer aktu 362 Kadencja Kadencja 1998-2002 UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU Gmina Strzelin w 2005 r przystąpiła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK tworząc podstrefę Strzelin, która umożliwiła pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank

Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank Sierpień 2015 W SKRÓCIE: Banki wprowadziły wiele zmian w ofertach. Niestety podwyżek marż jest znacznie więcej niż obniżek. Kredyty pozostają bardzo tanie. Przykładowa rata wynosi dziś 1 500 zł. Trzy lata

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sierpień 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Aż pięć banków podwyższyło marże kredytów w PLN. Średnia marża (1,61%) jest najwyższa od marca 2011 r. Dobrą informacją jest

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część II PORADY PRAWNE

SPIS TREŚCI. Część II PORADY PRAWNE SPIS TREŚCI Część I PORADY FINANSOWO-BUDOWLANE Jak sfinansować budowę domu?... 4 Kredyty z dopłatą... 9 Kupujemy działkę... 12 Wybieramy projekt budynku... 15 Wybieramy wykonawcę... 16 Sytuacja na rynku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 maja 2015 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni

Bardziej szczegółowo

S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y

S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy. Wniosek do pobrania w kancelarii, parter, pokój nr 2 lub w Wydziale Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SANDOMIERZ. Klaudia Nowrot

SANDOMIERZ. Klaudia Nowrot Klaudia Nowrot SANDOMIERZ Sandomierz jest miastem położonym w województwie świętokrzyskim, powiecie sandomierskim, położonym na rzeką Wisłą. Miasto ma powierzchnie 29 km 2, w tym 64% użytków rolniczych

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank

Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank Wrzesień 2015 W SKRÓCIE: Za kredyt z dopłatą można już kupić mieszkania z rynku wtórnego. Średnia marża kredytów z minimalnym (10%) wkładem jest najwyższa od 2010 r. Już za 4 miesiące do 15% wzrośnie minimalny

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25%

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Maj 2014 W SKRÓCIE: Podwyżki w czterech bankach spowodowały, że przeciętna marża kredytów z minimalnym wkładem własnym wynosi już aż 2,06%. Zdrożały też dwie oferty (PKO BP i Pekao) z czołówki kredytów

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Podsumowanie 2011 r.

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Podsumowanie 2011 r. - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Podsumowanie 2011 r. W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Mimo spadku marż przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło. W minionym roku o ok. 73 tys. zł zmniejszyła się

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku nieruchomości maj 2012

Raport z rynku nieruchomości maj 2012 Raport z rynku nieruchomości maj 2012 Aż 9 na 10 klientów w Legnicy i Gorzowie Wlkp. oraz co drugi klient w Opolu zainteresowani są zakupem mieszkania w cenie nieprzekraczającej 200 tys. zł podczas gdy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors Grudzień 2014 W SKRÓCIE: Po dwóch miesiącach obniżek marże ponownie wzrosły. Najszybciej rosły jednak dla kredytów z niskim wkładem własnym. Różnica miedzy nimi a kredytami z wysokim wkładem jest najwyższa

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta.

W SKRÓCIE: Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta. Październik 2015 W SKRÓCIE: Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta. Cztery banki drastycznie zmniejszyły dostępną kwotę

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Wrzesień 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Po dwóch miesiącach podwyżek średnia marża nareszcie nieznacznie spadła z 1,61% do 1,59% Kredyty hipoteczne stają się bardziej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%.

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%. Listopad 2014 W SKRÓCIE: Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. Dla kredytów z wysokim (25%) wkładem wynosi średnio 3,88% i najprawdopodobniej niższe już nie będzie. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016". Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Dlaczego banki podwyższają marże?

KREDYTY HIPOTECZNE. Dlaczego banki podwyższają marże? Luty 2014 W SKRÓCIE: Nadal rosną marże kredytów hipotecznych. Dla kredytu z pięcioprocentowym wkładem wynoszą średnio 1,99 proc. W grudniu 2013 r. dla kredytu bez żadnego wkładu było to z kolei 1,87 proc.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo