Analiza Rynku Nieruchomości Miasta OLSZTYN w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Rynku Nieruchomości Miasta OLSZTYN w latach 2009-2013"

Transkrypt

1 Analiza Rynku Nieruchomości Miasta OLSZTYN w latach warmińsko- Olsztyn - miasto na prawach powiatu, stolica województwa mazurskiego, Miasto centralne aglomeracji olsztyńskiej. Olsztyn leży w części Warmii, historycznej krainy będącej w latach częścią Rzeczypospolitej. Olsztyn położony jest w środkowej części województwa warmińskomazurskiego nad rzeką Łyną, w granicach Pojezierza Olsztyńskiego, które makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest pod prowincją Pojezierzy Od południowej strony miasto sąsiaduje z Puszczą Napiwodzko-Ramucką. południowej wchodzi w skład Wschodnio-bałtyckich. Miasto sąsiaduje z gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd oraz Jonkowo. Jedynym powiatem, z którym graniczy Olsztyn, jest powiat olsztyński. Olsztyn leży 87 km od granicy z Rosją, 131 km od Kaliningradu i 408 km od stolicy Litwy Wilna. Olsztyn podzielony jest na 23 osiedla. Stanowią one najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego. Do zakresu ich działania należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym. W Olsztynie funkcjonuje również co najmniej kilkanaście mniejszych osiedli, nieposiadających rad osiedli. Nie stanowią one oficjalnego podziału administracyjnego, ale zostały wyodrębnione (np. ze względu na swoje położenie) i posiadają nazwy powszechnie używane przez mieszkańców. Ryc.1. Rozmieszczenie osiedli w mieście Olsztyn

2 Jest to 17 osiedli bez rad osiedli: Jakubowo, Karolin, Kolonia Jaroty, Kortowo II, Łupstych, Mleczna, Niedźwiedź, Piękna Góra, Podlesie, Pozorty, Skarbówka Poszmanówka, Słoneczny Stok, Stare Kieźliny, Stare Miasto, Stare Zalbki, Stary Dwór, Track, Zacisze, Tęczowy Las. Demografia W 2000 Olsztyn przekroczył liczbę 172 tys. mieszkańców. Szacuje się, że wówczas na każdego olsztynianina przypadło średnio 139 m² lasu miejskiego, 3,5 m² parku, 43,5 m² powierzchni wód znajdujących się w granicach miasta. Tab. 1. Liczba ludności Olsztyna od 1770 roku 1 Według danych GUS z 31 grudnia 2011, Olsztyn ma mieszkańców, powierzchnię 88,33 km 2 gęstość zaludnienia 1998 os./km². Od 2002 liczba ludności miasta systematycznie wzrasta, co jest ewenementem w skali kraju (oprócz Warszawy, gdzie występuje zjawisko napływu ludności głównie w celach zarobkowych). Zgodnie z danymi GUS z 31 grudnia 2012 proporcja liczby kobiet do liczby mężczyzn w Olsztynie wyniosła: kobiet na mężczyzn, co daje stosunek 114 kobiet na 87 mężczyzn. Tab. 2. Struktura demograficzna mieszkańców miasta Olsztyn na lata Tab. 3. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI POWIATÓW I GMIN (stan w dniu 31 XII 2011 roku) 3 1 Zmiany liczby ludności Olsztyna od r. 2 GUS, STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY, dane na dzień 05 stycznia 2014r. 3 GUS, LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI POWIATÓW I GMIN (stan w dniu 31 XII 2011 roku), Bilans opracowany na bazie wyników NSP'2011

3 Według danych z GUS-u wynika, że liczba ślubów zaczęła maleć. w roku 2010 udzielono 943 ślubów w roku a w roku Również liczba rozwodów zaczęła się stopniowo obniżać. w roku 2010 rozwiodło się 469 osób w roku a w roku W roku 2012 na świat przyszło 1634 dzieci, zmarło 1455 osób, w tym 3 niemowląt. Przyrost naturalny w Olsztynie wyniósł 179. Saldo migracji wyniosło -36 osób, podczas gdy stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,4%. Zatrudnienie Tabela 4 przedstawia przeciętne zatrudnienie w latach w mieście Olsztyn w poszczególnych grupach zawodowych. Wynika z niej, że przeciętne zatrudnienie z każdym rokiem spada we wszystkich dziedzinach za wyjątkiem usług, gdzie liczba osób pracujących wzrasta. W roku 2012 wynosi tj. o ok 1000 osób więcej w stosunku do roku poprzedniego.

4 Tab. 4. Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach ekonomicznych dla miasta Olsztyn w latach Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w latach prezentuje się następująco 5 : W roku ,21 zł W roku ,91zł W roku ,18 Stopa bezrobocia na lata prezentuję się następująco 6 : ,9% ,2% ,4% Komunikacja Główne ciągi komunikacyjne Bałtycka Grunwaldzka Mochnackiego Niepodległości Pstrowskiego Sielska Armii Krajowej ul. Obrońców Tobruku Warszawska Śliwy Szrajbera Pieniężnego 1 Maja Partyzantów Wojska Polskiego Artyleryjska Schumana Płoskiego Sikorskiego ul. Wilczyńskiego Tuwima Synów Pułku Wyszyńskiego Leonharda Witosa Krasickiego al. Piłsudskiego 11 Listopada Plac Jedności Słowiańskiej Lubelska Budowlana Towarowa Kętrzyńskiego Limanowskiego Sybiraków Jagiellońska Kościuszki Dworcowa 4 GUS, Rynek Pracy, Pracujący wg. Grup sekcji, dane na dzień 05 stycznia 2014r. 5 GUS, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, dane na dzień 05 stycznia 2014r. 6 GUS, Bezrobocie, Stopa bezrobocia rejestrowanego, dane na dzień 05 stycznia 2014r

5 Główne drogi przebiegające przez miasto: Drogi krajowe 16 Grudziądz Olsztyn Ełk Ogrodniki 51 Bezledy Olsztyn Olsztynek 53 Olsztyn Szczytno Ostrołęka Drogi wojewódzkie 527 Olsztyn Morąg Pasłęk 598 Olsztyn Jedwabno Wielbark Ponadto w odległości 28 km od Olsztyna przebiega 7 (Gdańsk Olsztynek Warszawa Kraków Chyżne). Ryc. 2. Plan miasta Olsztyn Źródło: Kształtowanie się popytu i podaży na rynku nieruchomości Popyt, podaż oraz cena to kluczowe elementy kształtujące rynek nieruchomości. Ich wielkość oraz zależności zachodzące między nimi wpływają, na sytuacje jaka zachodzi na rynku mieszkań, domów i działek. To nie tylko sama kwestia sprzedaży, ale także najmu. Elementy kształtujące podaż:

6 - ilość zakończonych i rozpoczętych inwestycji deweloperskich, - ilość ofert nieruchomości z rynku wtórnego, - liczba nieruchomości poddanych modernizacji i remontom, - zmiana przeznaczenia nieruchomości. Popyt na rynku nieruchomości kształtuje: - siła nabywcza, - wysokość zarobków, - sytuacja na rynku pracy, - potrzeby mieszkaniowe, - warunki demograficzne, - migracje, - ceny nieruchomości. Stan istniejący zasobu mieszkaniowego 7 Tab. 5. Stan zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność gminy Olsztyn w latach W zasobach mieszkaniowych Gminy jest ok lokali o obniżonym standardzie w tym: - lokale ze wspólnym użytkowaniem pomieszczeń lokale z w.c. poza mieszkaniem lokale z piecami kaflowymi lokale bez łazienki, tylko z w.c lokale w suterenach 77 Stan techniczny zasobu mieszkaniowego. 7 Zestawienie zasobu mieszkaniowego gminy w latach r.

7 Większość budynków stanowiących własność lub współwłasność Gminy, zlokalizowanych na terenie Olsztyna wybudowana została przed 1945 rokiem ( 61 %); następna grupa to budynki wybudowane w latach ( 31 %) oraz budynki wybudowane po 1970 roku - (8%). Przeciętny stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy jest niezadowalający i wynika w dużej części z wieku budynku 62 % tych budynków wybudowano przed 1945r. Budynki w dużej części zdekapitalizowane wymagają znacznych nakładów finansowych na remonty. Przy dochodzeniu do założonych standardów budynków i lokali komunalnych, wg wstępnych ocen, około 70 % naszych zasobów mieszkaniowych wymaga remontów o różnym zakresie rzeczowym. Tabela 6. obrazuje ile budynków, z jakiego okresu budowy, pozostaje w zasobach Gminy Tab.6. Ilość budynków w zasobach gminy w stosunku do okresu budowy 8 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba budynków mieszkalnych stanowiących własność i współwłasność gminy ogółem: STAN NA 31 GRUDNIA 2009r. 2010r. 2011r Z tego wybudowanych w latach: - przed 1918r Potrzeby mieszkaniowe Lokale komunalne Łączne zapotrzebowanie na lokale komunalne pozostające do zrealizowania zobowiązania Gminy wobec rodzin umieszczonych przez Społeczną 90 Komisję ds. Mieszkań Komunalnych na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu, w tym na samotniak. - potrzeby wynikające z wpływających wniosków o przydział lokalu komunalnego potrzeby w zakresie dostarczenia lokali zamiennych, ze względu na stan techniczny budynku lub 24 planowane inwestycje. Tabela 7 obrazuje potrzeby w zakresie lokali mieszkalnych dla rodzin pozostających w niedostatku osób starających się o przydział lokalu zgodnie z obowiązującą procedurą w latach Tab.7. Potrzeby w zakresie lokali mieszkalnych dla rodzin pozostających w niedostatku 8 Zestawienie zasobu mieszkaniowego gminy za 2011r. 9 Zestawienie zasobu mieszkaniowego gminy za 2011r.

8 Wnioski złożone w roku Złożone wnioski Łącznie Spełniające kryteria przydziału Ujęte przez Społeczną Komisję na listach uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego Samotniak Lokale komunalne Łącznie Lokale socjalne Tab.8. Wyszczególnienie lokali socjalnych. Wyszczególnienie Liczba mieszkań stanowiących własność gminy Liczba mieszkań socjalnych Stan na dzień 31 grudnia 2009r. 2010r. 2011r Stan na r. lokali mieszkalnych ogółem wynosi 5594, w tym 274 lokale socjalne. Łączne zapotrzebowanie na lokale socjalne z wyroków orzekających eksmisję w tym: z zasobów Gminy ze Spółdzielni Mieszkaniowych właścicieli prywatnych, rodzin 95 OTBS 4 inne - - dla gospodarstw domowych o niskich dochodach - 4 zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych. Sprzedaż gminnych lokali Gmina zbywa lokale sukcesywnie, po złożeniu wniosku przez najemców lokali, w budynkach przeznaczonych do sprzedaży. Tab.9. Zestawienie lokali przeznaczonych do sprzedaży. * W tym 5 rodzin zakwalifikowanych do poprawy warunków mieszkaniowych

9 Wyszczególnienie Lokale mieszkalne stan na dzień 31 grudnia Lokale użytkowe garaże 1-6 Struktura gruntów Gminy Olsztyn w latach Rys. 3. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2010r. Rys. 4. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2011r. Rys. 5. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2012r.

10 W okresie tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Gmina Olsztyn rozdysponowała trwale następujące nieruchomości: 10 1) Sprzedano 282 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców oraz 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu o łącznej pow ,74 m2. Łączna cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wyniosła zł. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek mieszkalny oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży mieszkań w roku 2012 wyniosły zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia tabela 10). Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest sukcesywnie, w miarę składania wniosków o wykup lokali. Wszyscy kupujący nabyli lokale mieszkalne za gotówkę, korzystając z 80% bonifikaty, a w przypadku budynków zabytkowych z 90% bonifikaty. Zwiększona sprzedaż lokali mieszkalnych wynika z faktu, iż od m-ca sierpnia 2012r. wzrosły czynsze w mieszkaniach komunalnych, a co za tym idzie wielu najemców lokali komunalnych zdecydowało się kupić mieszkania będące do tej pory w najmie. 2) Sprzedano 4 lokale użytkowe (w tym 2 w przetargu) o łącznej pow. 171,60 m2. Łączna cena sprzedaży lokali użytkowych wyniosła zł. Podobnie jak przy lokalach mieszkalnych, wraz ze sprzedażą lokali użytkowych oddawany jest w użytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziałach grunt, na którym znajduje się budynek oraz grunt niezbędny do jego obsługi. Wpłaty z tytułu I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali użytkowych w 2012 roku wyniosły zł, natomiast z tytułu sprzedaży gruntów zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia Tabela 10). W roku 2012 nie było dużego zainteresowania ze strony najemców wykupem lokali użytkowych. Lokale użytkowe, będące w najmie, są w większości położone w mało atrakcyjnych częściach miasta i często znajdują się w budynkach nie przeznaczonych do trwałej adaptacji. Ponadto część lokali przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, pomimo wielokrotnie ogłaszanych przetargów nie została sprzedana, stąd wpływ do budżetu z tytułu sprzedaży lokali użytkowych był niższy od zaplanowanego. Tab. 10. Zestawienie nieruchomości lokalowych Informacje na temat mienia komunalnego miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia Informacje na temat mienia komunalnego miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2012.

11 3) Zawarto 15 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży m2 gruntów; w tym 7 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek i jeden na cele sakralne z 50% bonifikatą, oraz 7 aktów w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi. Organizowane w trakcie całego roku przetargi kończyły się najczęściej wynikiem negatywnym. W związku z brakiem zainteresowania inwestorów nabywaniem gruntów, dochody z tego tytułu były niższe niż planowano. 4) W roku 2012 nie zawierano aktów notarialnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek. W dwóch sprawach oświadczenie woli Gminy Olsztyn dotyczące oddania udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste zostało zastąpione wyrokiem Sądu Rejonowego. Nieruchomości te wykorzystywane są na działalność handlowo-usługową. Wpływy z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły zł. (porównanie okresów sprawozdawczych, tj. rok 2012 do roku 2011 przedstawia tabela 11). Pozostała kwota w wys zł, która wpłynęła do kasy miasta stanowi opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów oraz wpływy z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Tab.11. Zestawienie nieruchomości gruntowych. 12 Średnie ceny sprzedaży mieszkań w mieście Olsztyn Ceny sprzedaży mieszkań w mieście Olsztyn w ciągu ostatnich 366 dni zmalały o 5765zł. 13 Ryc. 6. Sprzedaż mieszkań w latach Informacje na temat mienia komunalnego miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia ŹRÓDŁO: Dane na dzień 06 stycznia 2014r

12 Średnie ceny sprzedaży domów w mieście Olsztyn Ceny sprzedaży domów w mieście Olsztyn w ciągu ostatnich 380 dni zmalały o zł. 14 Ryc.7. Sprzedaż domów w latach Średnie ceny wynajmu mieszkań w mieście Olsztyn Ceny wynajmu mieszkań w mieście Olsztyn w ciągu ostatnich 380 dni zmalały o 217 zł 15 Ryc. 8. Wynajem mieszkań w latach ŹRÓDŁO: Dane na dzień 06 stycznia 2014r 15 ŹRÓDŁO: Dane na dzień 06 stycznia 2014r

13 Średnie ceny wynajmu domów w mieście Olsztyn Ceny wynajmu domów w mieście Olsztyn w ciągu ostatnich 380 dni zmalały o 163 zł 16 Ryc. 9. Wynajem domów w latach Tab. 12. Zestawienie średnich cen sprzedaży oraz wynajmu powierzchni mieszkań w zależności od liczby pokoi. 16 ŹRÓDŁO: Dane na dzień 06 stycznia 2014r

14 Statystyki dla rynku sprzedaży i wynajmu nieruchomości: Tab.13. Zestawienie liczby ofert i średnich cen sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Liczba ofert Liczba ofert Liczba ofert Liczba ofert sprzedaży Liczba ofert sprzedaży sprzedaży wynajmu wynajmu domów mieszkań działek mieszkań domów Średnia cena za m2 mieszkań Średnia cena za m2 domu Średnia cena za m2 działki Średnia cena za m2 mieszkania Średnia cena za m2 domu zł zł 73 zł 23 zł 19 zł Porównanie cen nieruchomości w stosunku do innych miast 17 Ceny ofertowe mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w największych polskich miastach w listopadzie były średnio o 2,5% niższe niż przed rokiem i o 0,1% wyższe niż przed miesiącem. W porównaniu z październikiem oczekiwania zbywców minimalnie wzrosły w 10, a spadły w 8 miastach wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez ekspertów portalu nieruchomości Domy.pl i firmy doradztwa finansowego Open Finance. W porównaniu z październikiem br. średnie ceny ofertowe mieszkań w największym polskich miastach zmieniły się nieznacznie. Z analizy portalu Domy.pl wynika, że z wyjątkiem Olsztyna i Łodzi, w których stawki spadły odpowiednio o 1,1% i 1,5% oraz Gdańska, który zanotował wzrost o 1%, ceny utrzymały się na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca. Różnice w cenie za m2 w górę lub w dół nie przekroczyły 50 zł. Wyjątkiem był Gdańsk, w którym średnia stawka za m2 wzrosła w porównaniu miesiąc do miesiąca o 57 zł. Praktycznie cały 2013 rok, a już jego druga połowa w szczególności, to czas wyraźnej stabilizacji cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym. W porównaniu z listopadem 2013 roku stawki w największych miastach spadły średnio o 2,5%; najbardziej w Katowicach o 5,5% i Olsztynie o 5,2%, a najmniej w Rzeszowie i Sopocie poniżej 1%. W ciągu ostatnich 6 miesięcy średni spadek cen ofertowych w skali kraju wyniósł już niespełna 0,7%. To wyraźny znak, że czas przecen na rynku mieszkaniowym dobiega końca. W ślad za wyhamowującym spadkiem cen ruszył popyt stale słabnący przez ostatnich kilka lat w ostatnich miesiącach zauważalnie się ożywił. Wg analizy portalu Domy.pl grono klientów zainteresowanych zakupem mieszkania na rynku wtórnym było w listopadzie o 9% większe niż w analogicznym okresie ub. roku. Odczyt dla rynku pierwotnego był jeszcze lepszy wzrost rok do roku sięgnął 26%. To dobry zwiastun dla branży na nadchodzący rok. Tab.14. Ceny mieszkań w listopadzie 2013r. w stosunku do innych miast. 17 Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013

15 Dostępność kredytów Kredyty nowe: rosną marże, znika 100 proc. LtV, ale czeka MDM 18 To już ostatni dzwonek na zaciągnięcie kredytu na całą nieruchomość. Po zmianach zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego od 2014 r. klienci starający się o kredyt hipoteczny zderzą się z koniecznością posiadania co najmniej 5% wartości nieruchomości kupowanej na kredyt. Jeśli więc na koncie nie ma sporych oszczędności, a do zakupu na kredyt miałoby dojść wkrótce, można jeszcze spróbować złożyć w wybranych bankach kompletny wniosek kredytowy właśnie na 100% ceny mieszkania czy domu. Aby otrzymać kredyt na obecnych zasadach, ważny jest termin złożenia wniosku, a nie termin podpisania umowy kredytowej. Wnioski do 31 grudnia przyjmują jeszcze: PKO BP, Pekao, Millennium, Getin Noble Banku, EuroBank, BOŚ i Nordea. Odchodzą kredyty na 100% wartości nieruchomości, ale jednocześnie do drzwi zapuka wkrótce program dopłat do kredytów Mieszkanie dla Młodych. Aby z niego skorzystać, nie można mieć skończonych 35 lat, ani być aktualnie, ani w przeszłości właścicielem nieruchomości. Trzeba też znaleźć koniecznie nowe mieszkanie o odpowiedniej cenie i nie większe niż 75 m2, ewentualnie zdecydować się na budowę domu lub zakup nowego domu do 100 m2. Rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą kupować nieruchomości o 10 m2 większe. Single i rodziny bezdzietne otrzymają 10% wartości nieruchomości dopłaty, liczonej dla 50 m2 zakupionego mieszkania, rodziny z jednym i dwójką dzieci 15%, a te z trójką potomków 20%.. Przy budowie domu systemem gospodarczym zwracana będzie część podatku VAT. 18 Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013, źródło:

16 Kredyty spłacane: oszczędności na złotowych i spokój w walutowych WIBOR 3M doliczany zazwyczaj do marży kredytów mieszkaniowych już prawie 7 miesięcy utrzymuje się w okolicach 2,7 proc. Pozwala to na każde 100 tys. zł kredytu płacić ratę o ok. 80 zł niższą niż na początku roku, a to niemało. Powodów do narzekań nie mają również spłacający kredyty w euro, choć stawka EURIBOR 3M poszła w ostatnim miesiącu nieco w górę z 0,22 do 0,3 proc. Nadal jednak jest to bardzo niewiele, i oznacza o 4 euro raty więcej na każde 100 tys. euro kredytu. Przy tak niskim oprocentowaniu składającym się właściwie niemal wyłącznie z marży, główną rolę w kształtowaniu rat odgrywa wysokość kursu waluty kredytu. Na szczęście niepokoje omijają rynek walutowy i średnie notowania euro w NBP w ostatnich 30 dniach wahały się jedynie między 4,18 a 4,2 zł. Podobnie było z frankiem szwajcarskim zmiany mieściły się między 3,39 a 3,43 zł. Stawka LIBOR CHF 3M już 14 miesiąc wynosi około 0,02 proc. (główna stopa procentowa w Szwajcarii nadal mieści się w przedziale 0-0,2 proc.) Biura Pośrednictwa W Obrocie Nieruchomościami Według portalu otodom.pl w Olsztynie istnieje ok 27 biur nieruchomości. Centrum Nieruchomości Olsztyn, A.Mickiewicza 7/6 tel faks tel. kom liczba ofert: 789 Domes Nieruchomości Olsztyn, Niepodległości 53/55 pok. 5 tel faks tel. kom liczba ofert: 728 Apart.Olsztyńskie Nieruchomości Olsztyn, Dąbrowszczaków 36/6 tel tel. kom liczba ofert: 692 PÓŁNOC Nieruchomości - Olsztyn Olsztyn, Ratuszowa 5 tel faks tel. kom liczba ofert: 451 Agencja Nieruchomości SIEDZIBA Olsztyn, Kętrzyńskiego 1a/2 tel faks tel. kom liczba ofert: 425 Nbiuro.pl Olsztyn, Żeromskiego 41/2 tel faks tel. kom liczba ofert: 387 PERFEKT Biuro Nieruchomości S.C. Ewa Andrzejczuk,Elżbieta Rink Olsztyn, Wyzwolenia 7/2A tel faks tel. kom liczba ofert: 375 Biuro Nieruchomości Max-Dom Wojciech Zarębski Olsztyn, Pieniężnego 13 tel faks liczba ofert: 373 Freedom Nieruchomości S.C. Olsztyn, M. Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 16 tel faks tel. kom liczba ofert: 303 STRZECHA s.c. Olsztyn, Kościuszki 20/2 tel faks tel. kom liczba ofert: 301 Biuro Nieruchomości Profit Olsztyn, Dąbrowszczaków 39 lok 616 tel faks tel. kom liczba ofert: 289

17 Enklava Nieruchomości s.c. Olsztyn, pl. Jedności Słowiańskiej 1 tel tel. kom liczba ofert: 238 INWEST PL Spółka z o.o. - Biuro Nieruchomości Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 5/1 (1piętro) tel faks tel. kom liczba ofert: 232 Nieruchomości ProDomus Olsztyn, Kopernika 1/18 tel. kom liczba ofert: 171 Valor Nieruchomości Jakub Połowianiuk Olsztyn, Targ Rybny 15 tel faks tel. kom liczba ofert: 168 Beta Nieruchomości i Ubezpieczenia Olsztyn, Boenigka 27/302 tel faks tel. kom liczba ofert: 167 Home Liberty Kancelaria Obrotu Nieruchomosciami s.c. Lidia Barasińska, Damian Linkner Olsztyn, Kołobrzeska 1 lok.8 tel liczba ofert: 160 Baza Nieruchomości Olsztyn, Mickiewicza 4 lok 106 tel faks tel. kom liczba ofert: 158 Twój Dom Nieruchomości Olsztyn, Kościuszki 71/3 tel faks tel. kom liczba ofert: 138 4Kąty Biuro Nieruchomości Olsztyn, Wilczyńskiego 23, lok. 105 tel. kom liczba ofert: 136 AS Nieruchomości Małgorzata Dyrda Olsztyn, pl. Konstytucji 3Maja 3 tel faks tel. kom liczba ofert: 108 MIEDZA Nieruchomości i Geodezja Olsztyn, Kopernika 8/1 tel. kom liczba ofert: 99 LEGIS HOUSE NIERUCHOMOŚCI Olsztyn, Piłsudskiego 2/8 lok.113 tel faks tel. kom liczba ofert: 97 Mazuria Nieruchomości Robert Runke Olsztyn, Dworcowa 9/36 tel liczba ofert: 94 EKO NIERUCHOMOŚCI Olsztyn, Ratuszowa 6/6 tel faks tel. kom Według KIGN w województwie Warmińsko-Mazurskim jest zarejestrowanych obecnie 12 zarządców nieruchomości w tym 2 z miasta Olsztyn. Tab.15. Ilość zarządców nieruchomości w województwie warmińsko-mazurskim

18 Źródło: stan na dzień: r. Według KIGN w województwie Warmińsko-Mazurskim jest zarejestrowanych obecnie 9 pośredników w obrocie nieruchomościami w tym 3 z miasta Olsztyn. Tab.16. Ilość pośredników w obrocie nieruchomościami w województwie warmińskomazurskim.

19 Źródło: stan na dzień: r. Literatura Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN Informacje na temat mienia komunalnego miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia Raport z rynku nieruchomości grudzień Zestawienie zasobu mieszkaniowego gminy w latach

20 Spis Tabel Tab. 1. Liczba ludności Olsztyna od 1770 roku. Tab. 2. Struktura demograficzna mieszkańców miasta Olsztyn na lata Tab. 3. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI POWIATÓW I GMIN (stan w dniu 31 XII 2011 roku). Tab. 4. Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach ekonomicznych dla miasta Olsztyn w latach Tab. 5. Stan zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność gminy Olsztyn w latach Tab.6. Ilość budynków w zasobach gminy w stosunku do okresu budowy. Tab.7. Potrzeby w zakresie lokali mieszkalnych dla rodzin pozostających w niedostatku. Tab.8. Wyszczególnienie lokali socjalnych. Tab.9. Zestawienie lokali przeznaczonych do sprzedaży. Tab. 10. Zestawienie nieruchomości lokalowych. Tab.11. Zestawienie nieruchomości gruntowych. Tab. 12. Zestawienie średnich cen sprzedaży oraz wynajmu powierzchni mieszkań w zależności od liczby pokoi. Tab.13. Zestawienie liczby ofert i średnich cen sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Tab.14. Ceny mieszkań w listopadzie 2013r. w stosunku do innych miast. Tab.15. Ilość zarządców nieruchomości w województwie warmińsko-mazurskim Tab.16. Ilość pośredników w obrocie nieruchomościami w województwie warmińskomazurskim. Spis Rycin Ryc.1. Rozmieszczenie osiedli w mieście Olsztyn. Ryc. 2. Plan miasta Olsztyn. Rys. 3. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2010r. Rys. 4. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2011r. Rys.5. Struktura procentowa gruntów posiadanych przez gminę Olsztyn na dzień 31 grudnia 2012r. Ryc. 6. Sprzedaż mieszkań w latach Ryc. 7. Sprzedaż domów w latach Ryc. 8. Wynajem mieszkań w latach Ryc. 9. Wynajem domów w latach

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku nieruchomości miasta Toruń

Analiza rynku nieruchomości miasta Toruń Analiza rynku nieruchomości miasta Toruń Toruń to miasto na prawach powiatu położone w województwie kujawskopomorskim czyli prawobrzeżna część miasta leży w województwie pomorskim natomiast lewobrzeżna

Bardziej szczegółowo

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Raport przygotowany w ramach projektu Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r.

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - i WARSZAWA, LUTY 2015 r. wprowadzenie Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością przedstawiamy drugą edycję raportu E-VALUER

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE I KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI Wprowadzenie Informacje o Raporcie

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 2012

Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 2012 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 212 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Sytuacja makroekonomiczna PKB... 5 Rynek pracy... 6 Inflacja i stopy

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r. Maj 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Krzysztof Gajewski Biuro

Bardziej szczegółowo

D om.gratka.pl to najbardziej rozpoznawalny serwis

D om.gratka.pl to najbardziej rozpoznawalny serwis Spis treści: 1. Ceny mieszkań 2. Ceny domów 3. Ceny działek i gruntów 4. Ceny mieszkań na wynajem 5. Program Fundusz Mieszkań na Wynajem 6. Rynek kredytowy: zmiany oprocentowania i wprowadzenie kolejnych

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spis treści Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Najważniejsze fakty i liczby zawarte

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku nieruchomości miasta Łódź

Analiza rynku nieruchomości miasta Łódź Analiza rynku nieruchomości miasta Łódź 1. Informacje ogólne na temat Łodzi oraz analiza zaludnienia Łódź to miasto na prawach powiatu, które leży w środkowej Polsce, w środkowej części województwa łódzkiego.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp podsumowanie... 2 2. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne w Polsce i w wybranych miastach... 4 3. Klasyfikacja powierzchni biurowej... 13 4. Rynek powierzchni biurowych w Szczecinie na

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania Rynku Nieruchomości. w Krakowie. Kraków

RAPORT. z badania Rynku Nieruchomości. w Krakowie. Kraków N B P N a r o d o w y B a n k P o l s k i RAPORT z badania Rynku Nieruchomości w Krakowie Kraków Październik Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O KRAKOWIE - STOLICY MAŁOPOLSKI... 5 Dochody ludności... 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jak skredytować budowę domu?

Jak skredytować budowę domu? Jak skredytować budowę domu? W ABC kredytów mieszkaniowych staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, nurtujące większość z nas w sytuacji ubiegania się o kredyt. Zasygnalizowaliśmy podstawowe

Bardziej szczegółowo

2/2014. Raport AMRON SARFiN. sierpień 2014 WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 20, data publikacji: 20 sierpnia 2014

2/2014. Raport AMRON SARFiN. sierpień 2014 WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 20, data publikacji: 20 sierpnia 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2014 sierpień 2014 WERSJA SKRÓCONA Doświadczenie buduje zaufanie Raport nr 20, data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2011czerwiec 2011 Raport nr 8, data publikacji: 31 sierpień 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie

Bardziej szczegółowo

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r.

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r. a DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ Zespół Analiz Sektorowych Analizy.Sektorowe@pkobp.pl tel. 22 521 81 22 RAPORT KWARTALNY 12 grudnia 211 SYNTEZA CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III

Bardziej szczegółowo

Inwestycja. w nieruchomości. ReNews.pl. druga edycja - 2015 NIERUCHOMOSCI

Inwestycja. w nieruchomości. ReNews.pl. druga edycja - 2015 NIERUCHOMOSCI Inwestycja w nieruchomości druga edycja - 2015 ReNews.pl NIERUCHOMOSCI inwestowanie w nieruchomości jest nie tylko najlepszym, nie tylko najszybszym i nie tylko najskuteczniejszym, ale jest jedynym sposobem,

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-50 43 321, fax. 022-629 71 50 e-mail: m.solecki@bossa.pl http://bossa.pl ED INVEST S.A. Raport analityczny Wrzesień 2010 Niniejszy raport analityczny został

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, Ł ÓDŹ, OLSZTYN, TORUŃ, OPOLE, BIAŁ YSTOK, LUBLIN, GDYNIA, SZCZECIN, SOPOT IV KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Słowniczek... 7 Wstęp... 8 1. Geneza, metodologia i przebieg badania... 10 1.1. Geneza badania...

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ STRESZCZENIE Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego

Bardziej szczegółowo