WYZWANIA NOWEJ GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYZWANIA NOWEJ GOSPODARKI"

Transkrypt

1 WYZWANIA NOWEJ GOSPODARKI Prezes BRE Bank SA Sławomir Lachowski dr Anna Łaszkiewicz Katedra Marketingu UŁ Społeczeństwo wiedzy, czy nadmiaru informacji? 1 kwietnia 2005

2 W latach 30 XX wieku typowy sklep spożywczy w USA oferował około 800 produktów...

3 Lata 80-te w Polsce Skarga z 1983 roku: Na wystawie są wystawione różne sery żó te, ale w sklepie nie ma ich w sprzedaży. Co to za zwyczaj reklamowania towaru, którego nie ma w sklepie. Proszę o wyjaśnienie - Tadeusz Kędzielski. Wyjaśnienie kierownika: Sklep bierze udzia w konkursie. Zrobiono więc wystawy konkursowe, na których umieszczono atrapy towarów. Samych towarów od d uższego czasu niestety brak w sprzedaży. Pochwała z 1988 roku: Dziękuje za rodzynki, które kupi am w tym sklepie, a nie mog am dostać od 2 lat w ca ym śródmieściu. Szczególnie dziękuje pani sprzedawczyni, która z uśmiechem odważy a mi żądaną ilość - Dominika Pytkowska. Skarga z 1988 roku: Odmówiono mi sprzedaży miodu z wystawy (podpis nieczytelny). Wyjaśnienie kierownika wpisane pod skargą: Miód znajdujący się na wystawie będzie sprzedany po zmianie dekoracji. Jest już sporządzona lista na te towary, ale klient stwierdzi, że tyle to on nie będzie czeka.

4

5

6 ŻYCIE WARSZAWY Program telewizyjny na czwartek PR 1 PR Studio Sport -sprawozdanie z meczu Brazylia - Hiszpania (program dla drugiej zmiany) Melodie - Rapsodia węgierska "Bilet do kina" (kolor) Dziennik Obiektyw Dla młodych widzów " Ekran z Bratkiem " "Patrol" Sonda - Ryby (kolor) Radzimy rolnikom Dobranocka dla najmłodszych Siódemka Wieczór z dziennikiem (kolor) kino letnie - Telefon "Zaginął Peter Schrank" film kryminalny produkcji tv NRD.(kolor) Festiwal Piosenki Radzieckiej - Koncert Przyjaźni (kolor) Dziennik (kolor) Festiwal Piosenki Radzieckiej - Koncert Przyjaźni cz.ii(kolor) Pegaz Program dnia Dla młodych widzów - "Paragrafy i my" Dziedzictwo - Afryka bez maski Dwie brygady - program publicystyczny Magazyn morski - "Wielka brama" "Łuk tęczy" - odc.1 film fabularny produkcji tv CSRS Program lokalny Dobranocka dla najmłodszych Wieczór z dziennikiem (kolor) NURT - pedagogika - nauczyciel, szkoła, społeczeństwo NURT - pedagogika - nauczyciel, szkoła, społeczeństwo NURT - pedagogika - nauczyciel, szkoła, społeczeństwo godziny Film latarni czarnoksięskiej- "Miłość" film obyczajowy produkcji Węgierskiej

7 ...Dzisiaj średniej wielkości sklep oferuje ponad produktów a producenci prześcigają się we wprowadzaniu na rynek coraz to nowszych wariantów Crest oferuje 85 rodzajów past do zębów. Budweiser produkuje 6 rodzajów piwa, Ford 20 typów samochodów. Niedawno, Coca-Cola wprowadziła swoją 15tą wariację Coli, pod nazwą Coca-Cola Zero, skierowaną do segmentu lata. Prawie równocześnie Pepsi - posiadająca 11 odmian swojego produktu. wprowadziła kolejną Pepsi One dla 20latków.

8 Where is the life we have lost in living? Where is the Wisdom we have lost in knowledge? Where is the Knowledge we have lost in information? Thomas S. Elliot

9 POJĘCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA PRZESTRZENI LAT Pojęcie społeczeństwa informacyjnego pojawiło się po raz pierwszy w latach sześćdziesiątych XX w. Użył go japoński badacz i ekonomista Tadeo Umesao (w języku japońskim jako Johoka Shakai ) opisując ewolucyjną teorię społeczeństwa, na przykładzie społeczeństwa japońskiego, w którym o standardach gospodarki zaczęły decydować informacja i technologia. Kiedy D. Bell pisał o społeczeństwie postindustrialnym w początku lat 70-tych, zwrócił uwagę na nowy typ usług związanych z informacją; w 1980 r. Y. Masuda opublikował w Japonii książkę o Information Society, w 1979 r. we Francji S. Nora i A. Minc piszą o informatyzacji społeczeństwa. Ostatnie dekady XX w. to ożywiona dyskusja nad tym, jak dalece następujące po sobie generacje technologii teleinformatycznych wpływają na społeczeństwa najbardziej zaawansowanych gospodarczo i technologicznie rejonów świata. Stawiano pytania o istotę informacji w procesie rozwoju społecznego, starając się stworzyć teorię społeczeństwa informacyjnego.

10 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE FUNKCJONUJĄCE TERMINY Zanim upowszechnił się termin społeczeństwo informacyjne, proponowano określenia cybernetyczne, cyfrowe, multimedialne. Stosowano również terminy: społeczeństwo wiedzy (P. Drucker), era informacji trzeciej fali (A. Toffler), społeczeństwo telematyczne (J. Martin) czy społeczeństwo nadmiaru informacji (M. Marien), słusznie zwracając uwagę, że dobrem, o które powinniśmy zabiegać, jest wiedza, a nie informacja jako taka. Można by przytoczyć również długą listę określeń używanych dla scharakteryzowania współczesnego społeczeństwa globalnego, takich chociażby jak: rewolucja naukowotechniczna (lub druga czy trzecia rewolucja przemysłowa), społeczeństwo technologiczne (Z. Brzeziński), społeczeństwo ryzyka (U. Beck), społeczeństwo postindustrialne (D. Bell), postkapitalistyczne (P. Drucker), postmodernistyczne (Baudrillard, Z. Bauman), postrynkowe (J. Rifkin).

11 NAJWAŻNIEJSZE WYZNACZNIKI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO traktowanie informacji jako dobra ekonomicznego, podstawowego zasobu i podstawowej kategorii ekonomicznej, upowszechniony dostęp do technologii informacyjnej, tworzącej obecnie różne kanały dystrybucji, swobodna cyrkulacja różnych kategorii informacji w społeczeństwie i nowe formy demokratyzacji demokratyczny dostęp do informacji, dominujący udział sektora informacyjnego w gospo-darce (zarówno w zatrudnieniu jak i w PKB), warunkowanie przez sektor informacyjny sprawnego funkcjonowania innych sektorów i działów gospodarki, specjalny status nauki i edukacji.

12 Po ponad stuleciu rozwijania technik elektronicznych, rozszerzyliśmy nasz ludzki centralny system nerwowy w globalną sieć, likwidując zarówno przestrzeń, jak i czas, w zakresie naszej planety. Marshall McLuhan, Zrozumieć media.

13 Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty w podziale na rodzaj miejsca zamieszkania, miesięczny dochód netto oraz typ gospodarstwa domowego (lipiec 2004 r.)

14 Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w podziale wg klasy miejsca zamieszkania, grup dochodowych i typu gospodarstwa domowego (lipiec 2004 r.)

15 Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery i posiadające dostęp do Internetu według wielkości (styczeń 2004 r.) Główne powody nieposiadania dostępu do Internetu w domu (lipiec 2004 r.)

16 Odsetek osób pracujących wykorzystujących komputer w tym z dostępem do Internetu według wielkości (styczeń 2004 r.) Rodzaj połączenia z Internetem w zależności od miejsca zamieszkania i dochodów gospodarstw domowych (lipiec 2004)

17 Szerokopasmowy dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach wg wielkości (styczeń 2004 r.) Umiejętności obsługi komputerów wg płci (Odsetek osób korzystających z komputera w ciągu ostatnich 12 miesięcy; lipiec 2004 r.)

18 Osoby używające Internetu w sprawach prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy według celu korzystania (lipiec 2004) Osoby używające Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do kontaktów z administracją publiczną według miejsca zamieszkania (lipiec 2004 r.)

19 Rodzaje produktów zamawianych przez Internet w ciągu 12 miesięcy (lipiec 2004) Osoby używające Internetu w sprawach dotyczących zdrowia w ciągu 12 miesięcy (lipiec 2004)

20 Przyczyny niekorzystania z handlu elektronicznego przez osoby indywidualne z dostępem do Internetu (lipiec 2004) Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu w 2004 r. (%)

21 Odsetek przedsiębiorstw z dostępem do Internetu w 2004 r. (%)

22 Odsetek osób korzystających z Internetu w celu zdobycia wykształcenia w ramach systemu edukacji (szkoły, uniwersytety) w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie (%)

23 Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych w 2004 r. (%)

24 Społeczeństwo informacyjne jest społeczeństwem ludzi rozmawiających ze sobą i błyskawicznego obiegu informacji. społeczeństwo informacyjne zależy nie tylko od informacji (informacja była ważna od zawsze ), lecz także od środków jej gromadzenia i przesyłania.

25 Prze omem w transmisji danych handlowych sta się dzień 28 kwietnia 1850 roku, gdy Juliusz Reuter pożyczy od brukselskiego piwowara stadko 44 go ębi i z ich pomocą uruchomi pocztę handlową między Brukselą a odleg ym o 200 km Aachen. Transport listu pocztą go ębią zajmowa zaledwie dwie godziny. Sam Reuter sporo na swojej szybkiej poczcie zarobi, ale co ważniejsze wykaza, że szybkie przesy anie informacji oraz sama informacja jako specyficzna us uga mogą być towarem. Im szybciej się przekazuje informację, im jest ona użyteczniejsza, tym większy może być zysk dostawcy/producenta. Reuter dzisiaj jest światową agencją prasowoinformacyjną o obrotach rzędu miliardów dolarów. Dla przesy ania, gromadzenia i przetwarzania informacji, g ównie ekonomicznych, używa nie go ębi, lecz najnowszych technologii, satelitarnych, kablowych oraz komputerów. Nie zmieni a się jednak istota instytucji ani charakter jej dzia alności. Zysk osiąga się ze zbierania, przetwarzania i przesy ania informacji.

26 Technologia odgrywa obecnie istotna rolę w podejmowaniu wyborów spośród niemal niezliczonej ilości alternatyw. Rzecz, która odróżnia świat wirtualny od realnego to to, że znacznie łatwiej jest znaleźć to, czego się szuka.

27 Google została stworzona w 1998 jako akademicki projekt przez Sergey Brin a i Lawrence a Page a, absolwentów Stanford University w Palo Alto w Californi Nie była pierwszą wyszukiwarką, ale jedyną w tamtych czasach, która poradziła sobie z użyteczną prezentacją wyników. PageRank jest algorytmem stanowiącym podstawę sukcesu Google a umozliwiający znalezienie najbardziej przydatnych informacji i stron internetowych. PageRank to matematyczny algorytm stworzony przez Google, na podstawie którego obliczana jest ważność znalezionych stron dla każdego zapytania. Poprzez prześledzenie wartości PageRank wszystkich stron, które linkują do strony wynikowej, wyliczany jest PageRank dla znalezionej strony. Najwyższy PageRank wynosi 10, jednak tylko nieliczne strony mogą się nim poszczycić. Jedną z nich jest Google.com

28 Blogger Froogle Gmail (BETA) Google AdWords / AdSense Google Alerts Google Answers Google Catalogs (BETA) Google Desktop Google Directory Google Groups (BETA) Google Image Search Google Labs Google Local (BETA) Google News (BETA) Google Phonebook Google Print (BETA) Google Scholar (BETA) Google Search Google University Google Wireless Keyhole Orkut Picasa Serwerownia

29

30

31

32 Wyszukiwarki ułatwiają lokalizację informacji, pod warunkiem jednak, że wiemy czego szukamy. Pojęcie dobrej muzyki może być różnie definiowane przez dwie róże osoby, korzystając z wyszukiwarki otrzymają oni jednak ten sam zestaw wyników. Szukanie rzeczy, które mogą nam się podobać ale nie koniecznie je znamy, wymaga zupe nie innego podejścia i technologii zwanej... collaborative filtering Technologia ta opiera się na preferencjach użytkowników, analizując to co lubią i czego nie akceptują i pomaga im dotrzeć do informacji o których istnieniu nie wiedzieli.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Smak życia w 2033 roku Jane pracuje wtedy kiedy jej pasuje a biuro nosi w kieszeni. Gazety czyta w sieci a kiedy chce obgadać jakąś kwestię spotyka się z przyjació mi, chociaż uważa, że trójwymiarowe wideo jest zupe nie wystarczające. Zakupy - tylko dla przyjemności zaopatrzenie robione jest automatycznie poprzez ustawienie odpowiednich poziomów produktów niezbędnych w domu. Implanty medyczne wysy ają dane do lekarza wiec czuje się bezpiecznie. Może skontaktować się z każdym w dowolnej chwili i obserwować na ekranie, gdzie znajdują się jej dzieci poch onięte ca ymi dniami po ączonym procesem edukacji i zabawy. Ża uje tylko ze jej mąż... Mąż Jane jest w pogrążony w depresji. tak rzadko się uśmiecha... Nie wystarczają mu rozmowy z Żoną przez video i przyt acza go świadomość, że kiedy kupuje piwo informacja o tym trafia do centralnego rejestru danych. Nie zgadza się z Jane, że wszystko jest tak idealne, owszem, żyje się prościej, podróżuje znacznie atwiej, bo wszystko można zorganizować w sieci, ale te ciąg e po ączenia wideo, których domaga się szef są nie do wytrzymania. W ucieczce przed problemami Maż Jane oddaje się ciąg ym rozrywkom, krytykując przy tym Microdisneysoft i Timesonywarner za pobieranie zbyt wysokich op at. Tęskni za ojcem, ale rzadko go widuje, ponieważ ten blokuje video komunikator, Jest to postrzegane jako niegrzeczne i nawet podejrzane, jednak coraz częściej mąż Jane zastanawia się czy nie zrobić tego samego...

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Część B Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce. B1. Społeczeństwo informacyjne

Część B Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce. B1. Społeczeństwo informacyjne Część B Analiza sektorowa rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce B1. Społeczeństwo informacyjne Budowanie społeczeństwa informacyjnego jest elementem działań programowych nie tylko Polski, ale

Bardziej szczegółowo

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2009 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Spraw

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2006 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCI: PRZERAŻONY KAMELEON

ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCI: PRZERAŻONY KAMELEON Prof. Piotr Płoszajski Szkoła Główna Handlowa Katedra Teorii Zarządzania ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCI: PRZERAŻONY KAMELEON W KIERUNKU NOWEJ FILOZOFII ZARZĄDZANIA Myślenie, a jeszcze bardziej pisanie, o przyszłości

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE GENEZA I DEFINICJE

ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE GENEZA I DEFINICJE ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE GENEZA I DEFINICJE Jerzy Stanisław NOWAK 1. Definicje podstawowe W II połowie XX wieku zaobserwować można powstawanie nowego typu tworu społecznego zwanego potocznie

Bardziej szczegółowo

Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk TRENDY EKONOMICZNE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY

Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk TRENDY EKONOMICZNE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk TRENDY EKONOMICZNE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY Łódź 2011 Recenzent : dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Dziekana

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować Sklep internetowy sukces trzeba zaplanować Copyright by Paweł Meyer Projekt okładki Jakub Piesik ISBN 978-83-272-3809-2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych

Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych Raport z badań Opracowanie: Małgorzata Tyszko Redakcja: Zofia Hryhorowicz Poznań, wrzesień 2010 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK. Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK. Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek Konsultacja dr Jacek P. Męcina TELEPRACA. OGÓLNOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady 2012 E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja: Mikołaj Olszański i Krzysztof Piech E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja Mikołaj Olszański i Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Internet 2005. do sukcesu. Polska, Europa i Świat. Raport strategiczny IAB Polska PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Internet 2005. do sukcesu. Polska, Europa i Świat. Raport strategiczny IAB Polska PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY IAB KIM JESTEŚMY DOSTĘP DO INTERNETU KONSUMENCI ONLINE REKLAMA ONLINE WITRYNY INTERNETOWE INTERNET W FIRMACH E-COMMERCE BADANIA PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE do sukcesu PIERWSZY MAGAZYN MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dla AMBITNYCH

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dla AMBITNYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dla AMBITNYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dla AMBITNYCH Jak uruchomić Jerzy Cieślik własny biznes Wydanie drugie zaktualizowane Wydawca: Jolanta Maria Sheybal Redaktor merytoryczny: Iwona Witt

Bardziej szczegółowo

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group grudzień / 2014 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Innowacje Różne oblicza rozwiązań zmieniających świat Sztuczna inteligencja na dłoni 8 13

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. WPROWADZENIE Dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo