PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ"

Transkrypt

1 PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ 1. Na dysku STUDENT we własnym folderze utwórz podfolder o nazwie: WarMax. 2. Uruchom program Delphi. 3. Zapamiętaj w folderze WarMax poszczególne pliki tworzące program (z menu File Save All) używając następujących nazw: > Unit zapamiętaj jako: UWarMax.pas > Projekt zapamiętaj jako: PWarMax.dpr. Proponowany wygląd formularza okna głównego tworzonej aplikacji 4. Na formularzu tworzonego programu umieść następujące obiekty i korzystając z Object Inspector a ustaw własności każdego obiektu wg poniższych wskazówek: > Etykietę Label - obiekt Label1 Caption: Program wyszukujący liczbę maksymalną z trzech Left: 130 Top: 40 Font: styl czcionki: pogrubienie, rozmiar: 17, kolor: zielony > Pierwszy element grupujący - obiekt typu Panel, na którym umieszczone będą okienka edycyjne i opisy dla wprowadzanych liczb, skasuj zawartość własności Caption, 1

2 > Na pierwszym panelu umieść cztery pola edycyjne Edit, dla poszczególnych liczb o własności dla obiektu Edit1 (aby określić jego własności najpierw wskaż obiekt): Name: Ea o własności dla obiektu Edit2: Name: Eb o własności dla obiektu Edit3: Name: Ec o własności dla obiektu Edit4: Name: Ed > Na pierwszym panelu umieść cztery etykiety (odpowiednio każda do pola edycyjnego) o własności dla obiektu Label2 obok obiektu Ea (aby określić jego własności najpierw wskaż obiekt): Caption: Liczba a: o własności dla obiektu Label3 obok obiektu Eb : Caption: Liczba b: o własności dla obiektu Label4 obok obiektu Ec Caption: Liczba c: o własności dla obiektu Label5 obok obiektu Ed Caption: Liczba d : > Drugi element grupujący - obiekt typu Panel, na którym umieszczone będą: okienko edycyjne i opis dla wyszukanej wartości maksymalnej, skasuj zawartość własności Caption, > Na drugim panelu umieść pole edycyjne Edit, dla wyszukanej liczb maksymalnej o własności dla obiektu Edit5: Name: Emax > Na drugim panelu umieść etykietę obok obiektu Emax o własności dla obiektu Label6 obok obiektu Caption: Liczba Max: Font: styl czcionki: pogrubienie, rozmiar: 12, kolor: czerwony > Na formularzu umieść dwa przyciski z obrazkami BitBtn (zakładka Additional) o własności dla obiektu BitBtn1: Name: pwyszukaj 2

3 Caption: Wyszukaj liczbę największą Font: styl czcionki: pogrubienie, rozmiar: 10 Glyph: C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\Images\Buttons\Calculat.bmp o własności dla obiektu BitBtn2: Name: pkoniec Caption: Koniec Font: styl czcionki: pogrubienie, rozmiar: 10 Glyph: C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\Images\Buttons\Picture.bmp 5. Zadeklaruj zmienne typu całkowitego dla przechowywania wprowadzanych danych (liczba a, b, c i d) oraz dla przechowywania wyniku (liczba max). Zrealizuj wg poniższych wskazówek: o jeżeli na ekranie wyświetlany jest formularz, to kliknij na przycisk z paska narzędzi w celu przełączenia na pokazywania treści programu (unit UWyszMax) o ustaw kursor w nowym wierszu po słowie implementation i wpisz deklarację: var a, b, c, d, max: Integer; 6. Dla obiektów pkoniec i pwyszukaj napisz procedury zawierające polecenia obsługi zdarzeń w postaci kliknięcia myszką na danym przycisku, wg poniższych wskazówek: o Dla przycisku pkoniec zdarzenie polega na zamknięciu aplikacji po uprzednim kliknięciu myszką na przycisku; W celu wpisania odpowiedniego polecenia kliknij dwukrotnie na przycisku z napisem Koniec i w nowootwartym (oknie z treścią UWyszMax) uzupełnij procedurę obsługi zdarzenia wpisując między i end polecenie Close; procedure TForm1.pKoniecClick(Sender: TObject); Close; o Dla przycisku pwyszukaj po kliknięciu myszką na przycisku zdarzenie ma realizować następującą procedurę: pobranie z formularza na ekranie wartości liczb a, b, c i d jako łańcucha znaków oraz zamiana na liczb całkowite - polecenie StrToInt; sprawdzenie warunków wg algorytmu, która z liczb jest maksymalna; zamiana wyszukanej wartości maksymalnej na łańcuch znaków polecenie IntToStr i wyświetlenie na formularzu na ekranie W celu wpisania odpowiednich poleceń kliknij dwukrotnie na przycisku z napisem Wyszukaj i w nowootwartym (oknie z treścią UWyszMax) uzupełnij procedurę obsługi tego zdarzenia wpisując między i end polecenia. 7. Zapamiętaj stworzoną aplikację (z menu File Save All). 8. Dokonaj kompilacji programu wciskając przyciski CTRL+F9. Popraw ewentualne wskazane przez kompilator błędy. Zapamiętaj wprowadzone poprawki. 9. Uruchom stworzony program i sprawdź jego działanie. 10. Zamknij program Delphi. 3

4 unit UMax; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls; type TForm1 = class(tform) Label5: TLabel; pwyszukaj: TBitBtn; pkoniec: TBitBtn; Panel1: TPanel; Ea: TEdit; Eb: TEdit; Ec: TEdit; Label1: TLabel; Label6: TLabel; Label3: TLabel; Label7: TLabel; Ed: TEdit; Panel2: TPanel; Label4: TLabel; Emax: TEdit; plosuj: TBitBtn; procedure pkoniecclick(sender: TObject); procedure pwyszukajclick(sender: TObject); procedure plosujclick(sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } var Form1: TForm1; implementation {$R *.DFM} var a, b, c, d, max: Integer; procedure TForm1.pKoniecClick(Sender: TObject); Close; procedure TForm1.pWyszukajClick(Sender: TObject); a:=strtoint(ea.text); b:=strtoint(eb.text); c:=strtoint(ec.text); d:=strtoint(ed.text); max:=a; if b>=max then max:=b; if c>=max then max:=c; if d>=max then max:=d; Emax.Text:=IntToStr(max); 4

5 procedure TForm1.pLosujClick(Sender: TObject); Randomize; a:=random(100); b:=random(100); c:=random(100); d:=random(100); Ea.Text:=IntToStr(a); Eb.Text:=IntToStr(b); Ec.Text:=IntToStr(c); Ed.Text:=IntToStr(d); end. 5

Ćwiczenie z wykorzystaniem zmiennych i komponentu TGauge. TTimer co pewien czas. Gra. A jednak odlicza. Stoper. Aktualny czas, czyli zegar

Ćwiczenie z wykorzystaniem zmiennych i komponentu TGauge. TTimer co pewien czas. Gra. A jednak odlicza. Stoper. Aktualny czas, czyli zegar Wstęp Lekcja 1 Lekcja 2 Lekcja 3 Lekcja 4 Lekcja 5 Lekcja 6 Lekcja 7 Lekcja 8 Lekcja 9 Lekcja 10 Lekcja 11 Lekcja 12 Lekcja 13 Lekcja 14 Lekcja 15 Lekcja 16 Lekcja 17 Czym jest Delphi. W jaki sposób wstawiać

Bardziej szczegółowo

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi Lazarus Programowanie w Delphi Delphi Delphi jest to język oparty na Pascal. Twórcą jego jest firma Borland. Pierwotnie nosił nazwę Object Pascal (do 2006). Jest to język prosty i popularny. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs programowania w Delphi na przykładzie wygaszacza ekranu Windows

Praktyczny kurs programowania w Delphi na przykładzie wygaszacza ekranu Windows Praktyczny kurs programowania w Delphi na przykładzie wygaszacza ekranu Windows Ryszard Paweł Kostecki rpkost@fuw.edu.pl www.rysieq.prv.pl 17 czerwca 2002 Motto: Nasz język, tak jak i nasza poezja, wywodzi

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf Jacek Matulewski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Podstawy programowania RAD z użyciem narzędzi Borland Delphi/C++ Builder Ćwiczenia Toruń, 21 marca 2003 Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Andrzej Borowiecki Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Kraków 2007 1. Wstęp Język Visual Basic jest produktem firmy Microsoft i działa w środowisku Windows nie tylko jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe

Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe 1. Przycisk i okno informacyjne Pierwszym oknem po uruchomieniu aplikacji jest tabela Start Page. Aby utworzyć nowy projekt kliknij New Project

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego

Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego Jerzy Kisielewicz Jakub Gładysz Karol Puchała Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego Zajęcia 1-5 Tydzień INEW002L Semestr 2 Kierunek: Informatyka (INF) Teleinformatyka (TIN) Studium

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 Wykład opracowano w oparciu o książkę Kent Reisdorph C++ Builder6 dla każdego C++ Builder jest jednym z flagowych produktów firmy Borland Software

Bardziej szczegółowo

Mariusz Boryczka. mariusz.boryczka@us.edu.pl

Mariusz Boryczka. mariusz.boryczka@us.edu.pl Mariusz Boryczka mariusz.boryczka@us.edu.pl (przykładowa) N. Wirth: Algorytmy + Struktury danych = Programy A. Marciniak: Turbo (Borland) Pascal 7.0 (od w. 5.5) M. Cantu: Delphi 7. Praktyka programowania.

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł.

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. VISUAL BASIC 6 KURS autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. wersja z: 05.11.2005 strona główna kursu: 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...5 2. Środowisko VB...5 3. Zmienne...6

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Opracował: Ryszard Olchawa Poniższy opis dotyczy aplikacji okienkowej w systemie Windows lub Linux bazującej na obiektowej bibliotece rofrm stworzonej w środowisku GcIde.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Skopiuj plik do katalogu macierzystego serwera Apache (C:/xampp/htdocs). Uruchom przeglądarkę i wpisz w polu adresowym następujący ciąg:

Skopiuj plik do katalogu macierzystego serwera Apache (C:/xampp/htdocs). Uruchom przeglądarkę i wpisz w polu adresowym następujący ciąg: Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Ćwiczenie 2 Publikowanie stron w internecie technologia CGI 1. Publikacja prostej strony

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First)

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Do realizacji ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. Celem ćwiczeń jest konfrontacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne... 2 2. Laboratorium - Historian... 3 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector... 3 2.2. Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000 Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX9000 2. Tworzenie prostego programu w języku ST wprowadzenie 3. Zdalny pulpit systemu

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control Movicon Movicon Monitoring vision and control Monitoring vision and control Pierwsze kroki z Movicon 11 Sterowanie, nadzór i kontrola w oparciu o XML Pierwsze kroki z Movicon 11 Zawartość 1. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

PasEdit. Instrukcja obsługi. PasEdit. Dane techniczne

PasEdit. Instrukcja obsługi. PasEdit. Dane techniczne PasEdit Instrukcja obsługi PasEdit to środowisko programistyczne przeznaczone dla kompilatora języka Object Pascal (Delphi 3) firmy Borland (dcc32.exe). Zawiera edytor z podświetlaną składnią, wbudowanym

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Opis projektu WynajemSal

Janusz Górczyński. Opis projektu WynajemSal Janusz Górczyński Opis projektu WynajemSal WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP...3 2 BAZA DANYCH...4 2.1 TABELE...4 2.2 PROCEDURY PRZECHOWYWANE...11 3 APLIKACJA WINDOWSOWA...15 3.1 UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja MDI. Rysunek 1. Tworzenie nowego projektu

Aplikacja MDI. Rysunek 1. Tworzenie nowego projektu Aplikacja MDI Co to takiego jest ta aplikacja MDI? OtóŜ w zasadzie w kaŝdej aplikacji występuje przynajmniej kilka okien umoŝliwiających wprowadzanie / wyświetlanie róŝnych danych. Okna te mogą być wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo