Spis treści TRYB GRAFICZNY SYSTEMU WINDOWS - PODSTAWY OBSŁUGI WYBRANEGO ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO, TWORZENIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści TRYB GRAFICZNY SYSTEMU WINDOWS - PODSTAWY OBSŁUGI WYBRANEGO ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO, TWORZENIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA."

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 2 Kod przedmiotu: EZ1C (studia niestacjonarne) Spis treści 1. Opis stanowiska Stosowana aparatura Oprogramowanie Przebieg ćwiczenia Literatura Zagadnienia na zaliczenie Wymagania BHP... 8 TRYB GRAFICZNY SYSTEMU WINDOWS - PODSTAWY OBSŁUGI WYBRANEGO ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO, TWORZENIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA Numer ćwiczenia INF28Z Autor: dr inż. Jarosław Forenc Białystok 2015 Materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów Wydziału Elektrycznego PB. Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka, 2015 (wersja 1.3) Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana i odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez zgody posiadacza praw autorskich. Informatyka 2 2 z 9 Instrukcja INF28Z

2 1. Opis stanowiska 1.1. Stosowana aparatura Podczas zajęć wykorzystywany jest komputer klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows (XP/Vista/7) Oprogramowanie Na komputerach zainstalowane jest środowisko programistyczne Turbo C Explorer firmy Borland. 2. Przebieg ćwiczenia Na pracowni specjalistycznej należy wykonać wybrane zadania wskazane przez prowadzącego zajęcia. W różnych grupach mogą być wykonywane różne zadania. 1. Wykonaj poniższe polecenia: a) zapoznaj się z oknem głównym programu Turbo C Explorer; b) utwórz nowy projekt typu Console Application; c) napisz program wyświetlający tekst Witaj swiecie! w konsoli systemu Windows; d) skompiluj i uruchom program. 2. Wykonaj poniższe polecenia: a) utwórz nowy projekt typu VCL Forms Application - zwróć uwagę na zmiany w wyglądzie okna głównego programu; b) znajdź na ekranie: formę tworzonego programu (Form) stanowiącą jego główne okno (zakładka Design); inspektor obiektów (Object Inspector) zawierający dwie zakładki określające właściwości (Properties) i zdarzenia (Events) związane z komponentami; paletę komponentów (Tool Pallette) zawierającą komponenty podzielone na kategorie; okno projektu zawierające listę plików tworzących projekt; okno z kodem programu (zakładki Unit1.cpp, Unit1.h); c) umieść na formie dowolne komponenty, a następnie używając myszki zmień ich wielkość i położenie - zauważ, że wraz ze zmianą komponentu zmieniają się wartości znajdujące się w jego właściwościach; d) sprawdź do czego służą następujące właściwości komponentów: Name, Caption, Text, Color, Font, Left, Top, Height, Width, Cursor, Enabled, Visible, Hint, ShowHint, TabOrder, TabStop. 3. Wykonaj poniższe polecenia: a) utwórz nowy projekt typu VCL Forms Application; b) umieść na formie etykietę (TLabel) i przycisk (TButton); c) zmień tekst etykiety na Witaj świecie! ; zmień kolor i wielkość czcionki etykiety; zmień tekst znajdujący się na przycisku na Zamknij ; zmień tekst znajdujący się na belce tytułowej formy na Mój pierwszy program ; d) napisz kod powodujący zakończenie działania programu po naciśnięciu przycisku (funkcja obsługująca zdarzenie OnClick przycisku); e) skompiluj i uruchom program; f) zapisz pliki projektu na dysku (Save All); sprawdź jakie pliki powstały na dysku; obejrzyj ich zawartość i zastanów się do czego są przeznaczone; g) uruchom program klikając myszką plik z rozszerzeniem exe; sprawdź rozmiar tego pliku; wyłącz dynamiczne ładowanie bibliotek: Project Options Linker Linking, usunąć zaznaczenie opcji: Use dynamic RTL; Informatyka 2 3 z 9 Instrukcja INF28Z Informatyka 2 4 z 9 Instrukcja INF28Z

3 Project Options Packages, usunąć zaznaczenie opcji: Build with runtime packages; skompiluj ponownie program i sprawdź rozmiar pliku z rozszerzeniem exe; zastanów się z czego wynika różnica w rozmiarze pliku i czy program z bibliotekami dołączanymi dynamicznie działałby na każdym komputerze. 4. Napisz program wyświetlający aktualne położenie kursora myszki na formie (współrzędne x i y). Wykorzystaj obsługę zdarzenia OnMouseMove formy występującego przy każdej zmianie położenia myszki. Współrzędne wyświetl jako etykiety (TLabel) lub w polach edycyjnych (TEdit). 5. Napisz program umożliwiający zmianę koloru tła formy na trzy sposoby (Rys. 1). do wyboru koloru; po zamknięciu okienka kolor tła formy powinien zmienić się na wybrany kolor; c) wstaw na formę trzy etykiety TLabel; zmień teksty etykiet na Red, Green i Blue; wstaw na formę trzy komponenty TScrollBar; ustaw właściwość Max komponentów na 255; stosując funkcję RGB() z WinApi określ kolor na podstawie trzech składowych (Red, Green, Blue) i przypisz go do koloru tła formy; wykorzystaj zdarzenie OnChange komponentów TScrollBar. 6. Napisz program będący prostą przeglądarką internetową (Rys. 2). Wykorzystaj komponenty: TLabel, TEdit, TButton, TWebBrowser. Kliknięcie przycisku Otwórz powinno spowodować otwarcie strony internetowej, której adres znajduje się w polu edycyjnym TEdit. Rys. 1. Okno programu do zmiany koloru tła formy a) wstaw trzy przyciski TButton; zmień teksty na przyciskach na: Red, Green, Blue; naciśnięcie danego przycisku powinno spowodować zmianę koloru tła formy na odpowiedni kolor - czerwony, zielony lub niebieski; b) wstaw przycisk TButton oraz okienko dialogowe TColorDialog; zmień tekst na przycisku na Kolor; kliknięcie przycisku powinno spowodować wyświetlenie standardowego okienka dialogowego TColorDialog Rys. 2. Okno przeglądarki internetowej. 7. Napisz program z graficznym interfejsem użytkownika rozwiązujący równanie kwadratowe. Zabezpiecz program przed błędnym wprowadzeniem danych. Informatyka 2 5 z 9 Instrukcja INF28Z Informatyka 2 6 z 9 Instrukcja INF28Z

4 8. Napisz program zawierający dwa formularze. W pierwszym formularzu użytkownik wprowadza parametry R, L i C szeregowego obwodu rezonansowego. Po naciśnięciu przycisku Oblicz program powinien obliczyć częstotliwość i pulsację rezonansową, a następnie wyświetlić je w drugim formularzu. Zabezpiecz program przed błędnym wprowadzeniem danych. 9. Stosując komponent TMemo napisz program pełniący funkcję prostego Notatnika (Rys. 3). Dodaj menu główne. Program powinien umożliwiać: a) zmianę kroju czcionki i koloru tekstu (czarny, czerwony, zielony, niebieski); b) wczytanie tekstu z pliku i zapisanie tekstu do pliku; c) skopiowanie tekstu do schowka i wklejenie tekstu ze schowka. 3. Literatura [1] Matulewski J.: C++Builder i Turbo C++. Podstawy. Helion, Gliwice, [2] Grębosz J.: Symfonia C++ standard: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Edition 2000, Kraków, [3] Stroustrup B.: Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione. Helion, Gliwice, [4] Eckel B.: Thinking in C++. Edycja polska. Helion, Gliwice, [5] Prata S.: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI. Helion, Gliwice, Zagadnienia na zaliczenie 1. Wyjaśnij na czym polega programowanie zdarzeniowe. 2. Scharakteryzuj środowiska typu RAD (Rapid Application Development). 3. Wyjaśnij pojęcie komponentu. Podaj do czego stosuje się właściwości, metody i zdarzenia komponentów. 4. Omów podstawowe właściwości komponentów. 5. Opisz podstawowe komponenty stosowane do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika. 6. Wyjaśnij na czym polega przechwytywanie wyjątków. 5. Wymagania BHP Rys. 3. Okno programu Notatnik Warunkiem przystąpienia do praktycznej realizacji ćwiczenia jest zapoznanie się z instrukcją BHP i instrukcją przeciw pożarową oraz przestrzeganie zasad w nich zawartych. W trakcie zajęć laboratoryjnych należy przestrzegać następujących zasad. Informatyka 2 7 z 9 Instrukcja INF28Z Informatyka 2 8 z 9 Instrukcja INF28Z

5 - Sprawdzić, czy urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym są w stanie kompletnym, nie wskazującym na fizyczne uszkodzenie. - Jeżeli istnieje taka możliwość, należy dostosować warunki stanowiska do własnych potrzeb, ze względu na ergonomię. Monitor komputera ustawić w sposób zapewniający stałą i wygodną obserwację dla wszystkich członków zespołu. - Sprawdzić prawidłowość połączeń urządzeń. - Załączenie komputera może nastąpić po wyrażeniu zgody przez prowadzącego. - W trakcie pracy z komputerem zabronione jest spożywanie posiłków i picie napojów. - W przypadku zakończenia pracy należy zakończyć sesję przez wydanie polecenia wylogowania. Zamknięcie systemu operacyjnego może się odbywać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego. - Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przełączeń oraz wymiana elementów składowych stanowiska. - Zabroniona jest zmiana konfiguracji komputera, w tym systemu operacyjnego i programów użytkowych, która nie wynika z programu zajęć i nie jest wykonywana w porozumieniu z prowadzącym zajęcia. - W przypadku zaniku napięcia zasilającego należy niezwłocznie wyłączyć wszystkie urządzenia. - Stwierdzone wszelkie braki w wyposażeniu stanowiska oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy przekazywać prowadzącemu zajęcia. - Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia. - W przypadku wystąpienia porażenia prądem elektrycznym należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie stanowiska. Przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego. Informatyka 2 9 z 9 Instrukcja INF28Z

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: ES1C200 009 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia KODOWANIE DANYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. PROGRAMY

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 Wykład opracowano w oparciu o książkę Kent Reisdorph C++ Builder6 dla każdego C++ Builder jest jednym z flagowych produktów firmy Borland Software

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2 Kod przedmiotu EZ1C 300 016 Kod AK Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu TS1C 200 008 Kod AK Ćwiczenie pt.

Bardziej szczegółowo

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf Jacek Matulewski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Podstawy programowania RAD z użyciem narzędzi Borland Delphi/C++ Builder Ćwiczenia Toruń, 21 marca 2003 Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SAMOUCZEK PROJEKT PLC

SAMOUCZEK PROJEKT PLC SAMOUCZEK PROJEKT PLC W jaki sposób pracować z PLC w programie PC SCHEMATIC Automation. 1/05-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Automation - Samouczek - Projekt

Bardziej szczegółowo

Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA

Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA Marian Mysior Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA Wydawnictwo EscapeMagazine.pl Pascal, Delphi..., a może Lazarus? Ćwiczenia Marian Mysior Wydanie pierwsze Toruń 2013 ISBN: 978-83-61744-65-8 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Realizacja wizualizacji i sterownia fragmentem procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 1

AutoCAD laboratorium 1 AutoCAD laboratorium 1 Spis treści Spis treści I. Rozpoczęcie pracy z AutoCad-em... 2 1. Uruchamianie programu... 2 2. Okno programu AutoCAD... 2 3. Ustawienia obszaru roboczego programu... 7 3.1. Kolor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Delphi

Wprowadzenie do systemu Delphi 50 Rozdział 4 Wprowadzenie do systemu Delphi W niniejszym rozdziale zilustrujemy na prostych przykładach proces programowania wizualno-obiektowego w systemie Delphi. 4.1 Znajdowanie elementu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w Windows

Wprowadzenie do programowania w Windows Wprowadzenie do programowania w Windows Sławomir Samolej Rzeszów, 1999 1. Wstęp Od kilku lat dominującym systemem operacyjnym na rynku komputerów osobistych jest Microsoft Windows. Wersje systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo