Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska"

Transkrypt

1 Programy Z Delphi Opracowała Małgorzata Roguska

2 Program 1 Napiszmy pierwszy program 1. Ustaw przycisk Button1 z zakładki Standard 2. Zmie warto Caption z Inspektora Obiektów na przycisk1 3. Ustaw na formularzu Label1 z zakładki Standard. 4. Kliknij dwa razy na przycisku1 i wpisz kod programu Label1.caption:= Wybrano przycisk1 ; 5. Ustaw na formularzu przycisk Button2 z zakładki Standard 6. Zmie warto Caption z Inspektora Obiektów na przycisk2 7. Kliknij dwa razy na przycisku2 i wpisz kod programu Label1.caption:= Wybrano przycisk2 ; 8. Ustaw na formularzu przycisk Button3 z zakładki Standard 9. Zmie warto Caption z Inspektora Obiektów na Koniec 10. Kliknij dwa razy na Koniec i wpisz kod programu

3 Program 2 Napiszmy program Witaj, postpujc według wskazówek. 1. Otwórz program. 2. Kliknij komponent Label, a nastpnie umie go na formularzu pojedynczym klikniciem. 3. W Inspektorze Obiektów w polu Caption wpisz tekst, który ma by umieszczony w komponcie. 4. Zaznacz komponent Label, a nastpnie w Inspektorze Obiektów zmie pole visible na false. 5. Umie komponent Button, zmie jego tekst (równie w polu Caption) na Poka tekst. 6. Kliknij na Label i w Inspektorze Obiektów w polu +Font, kliknij na trzy kropki i zmie wielko i kolor czcionki tekstu. 7. Kliknij podwójnie na przycisku Button, a nastpnie wpisz w tre procedury taki oto tekst: if label1.visible=true then label1.visible:=false else label1.visible:=true; 8. Umie kolejny komponent Button, zmie jego tekst (równie w polu Caption) na Koniec 9. Kliknij podwójnie na przycisku, a nastpnie wpisz w tre procedury taki oto tekst: To ju praktycznie wszystko uruchom program naciskajc klawisz F9 lub wybierz polecenie z menu Run/ Run

4 Program 3 Napiszemy program, który okreli kim jeste? 1. Otwórz program. 2. Ustaw na formularzu Label1 z zakładki Standard. 3. W Inspektorze Obiektów w polu Caption wpisz tekst, który ma by umieszczony w komponcie: Jeli chcesz dowiedzie si wicej o sobie, wybierz rysunek 4. Ustaw na formularzu pi przycisków typu Button. 5. Ustaw przyciski obok siebie. 6. Wszystkie przyciski maj by jednakowej wielkoci. 7. W Inspektorze Obiektów w polu Font zmie czcionk na Wingdings, rozmiar 20, styl regularny 8. To samo co w punkcie 7. ustaw dla wszystkich przycisków. 9. Kliknij na pierwszym przycisku. W Inspektorze Obiektów w polu Caption wpisz tekst, który ma by umieszczony w komponcie. ( 10. Na kolejnych przyciskach w Inspektorze Obiektów w polu Caption wpisz po kolei * M Z N 11. Ustaw na formularzu Label2 z zakładki Standard. 12. W Inspektorze Obiektów w polu Caption wykasuj napis. 13. Dwa razy klikn na Button1 i wpisz nastpujcy kod: Label2.Caption:= Za duo dzwonisz!!!! ; 14. Podobnie wpisz kody do pozostałych przycisków. Natomiast w ostatnim wpisz kod 15. Zmie kolor tła formularza. W tym celu dwa razy kliknijcie na formularz i w Inspektorze Obiektów właciwo kolor zmie na jaki chcesz. 16. Uruchom program.

5 Program 4 Program ma dodawa, odejmowa i mnoy dwie liczby: 1. Umie na formularzu trzy komponenty Edit i wyczy pole Text. 2. Umie na formularzu przycisk Button1 i zmie jego własno Caption na Ok. 3. Umie na formularzu komponent RadioGroup z zakładki Standard, nacinij w Inspektorze Obiektów własno Items i w oknie wpisz jeden pod drugim: dodawanie, odejmowanie, mnoenie. 4. W inspektorze Obiektów wyczy pole Caption. 5. Własno Itemindex komponentu RadioGroup ustaw na Dwa razy kliknij na przycisk Button1 i wpisz kod programu: case RadioGroup1.ItemIndex of 0: edit3.text:=inttostr(strtoint(edit1.text)+(strtoint(edit2.text))); 1: edit3.text:=inttostr(strtoint(edit1.text)-(strtoint(edit2.text))); 2: edit3.text:=inttostr(strtoint(edit1.text)*(strtoint(edit2.text))); end; 7. Umie na formularzu przycisk Button2 i zmie jego własno Caption na Koniec. 8. Dwa razy kliknij na przycisk Button2 i wpisz kod programu: 8. Zapisz wszystko. 9. Uruchom program.

6 Program 5 Napiszmy program Zabawa 1. Zmie nazw formularza. W Inspektorze Obiektów właciwo Name zmie na Zabawa. 2. Ustaw na formularzu Zabawa osiem przycisków. 3. Na kadym zmie Caption w Inspektorze Obiektów odpowiednio na Wysoko, Szeroko, Grubasek, Wdrówka, Skoczek, Powiksz, Przesu i Koniec. 4. Dwa razy kliknij na przycisku Wysoko i wpisz kod programu Button1.Height:= Button1.Height+2; 5. Dwa razy kliknij na przycisku Szeroko i wpisz kod programu Button2.Width:=Button2.Width +2; 6. Dwa razy kliknij na przycisku Grubasek i wpisz kod programu Button3.Height:= Button3.Height+2; Button3.Width:=Button3.Width +2; 7. Dwa razy kliknij na przycisku Przesu i wpisz kod programu Button4.Left:=Button4.Left +2; Button4.Top:=Button4.Top +2; 8. Dwa razy kliknij na przycisku Skoczek i wpisz kod programu Button5.Left:=Button5.Left +50; Button5.Top:=Button5.Top +75; 9. Dwa razy kliknij na przycisku Powiksz i wpisz kod programu for i:= 0 to ComponentCount -1 do if Components[i] is TButton then Tbutton(Components[i]).font.Name:='Curier'; licz.caption:= IntToStr(ComponentCount)+'komponentów'; 10. Dwa razy kliknij na przycisku Koniec i wpisz kod programu 11. Dwa razy kliknij na formularzu Zabawa i wpisz kod programu Randomize; Color:= Random(65535);

7 Program 6 Napiszmy program Menu. 1. Umie na formularzu Form1 PageControl z zakładki Win32. Ustaw w Inspektorze Obiektów właciwo Algin na alclient. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na PageControl i wybierz z menu NewPage 3. Kliknij na rodek PageControl i wpisz w Inspektorze Obiektów właciwoci Caption kwadrat. 4. Wstaw z zakładki Additional Shape. 5. Kliknij na Shape i ustaw w Inspektorze Obiektów właciwo Shape na stsquare. 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na PageControl i wybierz z menu NewPage 7. Kliknij na rodek PageControl i wpisz w Inspektorze Obiektów właciwoci Caption prostokt. 8. Wstaw z zakładki Additional Shape. 9. Kliknij na Shape i ustaw w Inspektorze Obiektów właciwo Shape na strectangle. 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy na PageControl i wybierz z menu NewPage 11. Kliknij na rodek PageControl i wpisz w Inspektorze Obiektówe właciwoci Caption koło. 12. Wstaw z zakładki Additional Shape. 13. Kliknij na Shape i ustaw w Inspektorze Obiektów właciwo Shape na stcircle. 14. Kliknij prawym przyciskiem myszy na PageControl i wybierz z menu NewPage 15. Klknij na rodek PageControl i wpisz w Inspektorze Obiektówe właciwoci Caption elipsa. 16. Wstaw z zakładki Additional Shape. 17. Kliknij na Shape i ustaw w Inspektorze Obiektów właciwo Shape na stelipse.

8 Program 7 Zabawa kolorem 1. Na formularzu Form1 ustaw z zakładki Standard RadioGroup a w Inspektorze Obiektów Caption zmie na kolory. 2. Ustaw na RadioGroup cztery przyciski RadioButton i zmie w Inspektorze Obiektów Caption na niebieski, ółty, zielony, czerwony. 3. Na dole RadioButton ustaw przycisk Button z zakładki Standard i w Inspektorze Obiektów Caption zmie na koniec. 4. Dwa razy kliknij na przycisku koniec i wpisz kod programu: 5. Ustaw po lewej stronie Form1 PageControl z zakładki Win32 i w Inspektorze Obiektów ustaw właciwo Algin na alleft. 6. Kliknij prawym przyciskiem na PageControl na NewPage. 7. Kliknij na rodku PageControl i ustaw w Inspektorze Obiektów Caption na kwadrat. 8. Ustaw z zakładki Additional komponent Shape i ustaw w Inspektorze Obiektów Shape na stsquare. 9. Kliknij dwa razy na przycisk niebieski w RadioGroup i wpisz kod programu Shape1.Brush.color:=clBlue; 10. Kliknij dwa razy na przycisk ółty w RadioGroup i wpisz kod programu Shape1.Brush.color:=clYellow; 11. Kliknij dwa razy na przycisk zielony w RadioGroup i wpisz kod programu Shape1.Brush.color:=clGreen; 12. Kliknij dwa razy na przycisk czerwony w RadioGroup i wpisz kod programu Shape1.Brush.color:=clRed;

9 Program 8 Zabawa kolorem tła. 1. Ustaw na formularzu Form1 Button z zakładki Standard i zmie w Inspektorze Obiektów właciwo Caption na koniec. 2. Kliknij dwa razy na przycisku koniec i wpisz kod: 3. Ustaw na formularzu Form1 RadioGroup z zakładki Standard i zmie w Inspektorze Obiektów właciwo Caption na: Wybierz kolor. 4. Ustaw na RadioGroup cztery przyciski RadioButton i zmie w Inspektorze Obiektów Caption na tło ółte, tło szare, tło niebieskie,, tło zielone,. 5. Kliknij dwa razy na przycisk tło niebieskie w RadioGroup i wpisz kod programu: Form1.color:= clblue; 6. Zmie w Inspektorze Obiektów właciwo Color na clblue. 7. Powtórz czynno 5 i 6 dla pozostałych przycisków zmieniajc kod programu odpowiednio z uwzgldnieniem kolorów: clyellow, clgreen, cl Gray.

Ćwiczenie z wykorzystaniem zmiennych i komponentu TGauge. TTimer co pewien czas. Gra. A jednak odlicza. Stoper. Aktualny czas, czyli zegar

Ćwiczenie z wykorzystaniem zmiennych i komponentu TGauge. TTimer co pewien czas. Gra. A jednak odlicza. Stoper. Aktualny czas, czyli zegar Wstęp Lekcja 1 Lekcja 2 Lekcja 3 Lekcja 4 Lekcja 5 Lekcja 6 Lekcja 7 Lekcja 8 Lekcja 9 Lekcja 10 Lekcja 11 Lekcja 12 Lekcja 13 Lekcja 14 Lekcja 15 Lekcja 16 Lekcja 17 Czym jest Delphi. W jaki sposób wstawiać

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe

Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe 1. Przycisk i okno informacyjne Pierwszym oknem po uruchomieniu aplikacji jest tabela Start Page. Aby utworzyć nowy projekt kliknij New Project

Bardziej szczegółowo

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf Jacek Matulewski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Podstawy programowania RAD z użyciem narzędzi Borland Delphi/C++ Builder Ćwiczenia Toruń, 21 marca 2003 Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 1) Włodzimierz Gajda Program GIMP jest bezpłatnym narzdziem oferujcym bogate moliwoci obróbki grafiki komputerowej. Z powodu rónic interfejsu programu w stosunku

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Gdy z poziomu programu Delphi otworzysz folder pierwszy program, zauważysz tylko dwa pliki [rys.1]:

Gdy z poziomu programu Delphi otworzysz folder pierwszy program, zauważysz tylko dwa pliki [rys.1]: Odcinek 2 rozpoczniemy od omówienia typów plików, z jakimi możemy mieć do czynienia w programie Delphi. Szybko zauważysz, że przy konstruowaniu programu tworzone są nie tylko, jak wcześniej mówiliśmy,

Bardziej szczegółowo

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Opracował: Ryszard Olchawa Poniższy opis dotyczy aplikacji okienkowej w systemie Windows lub Linux bazującej na obiektowej bibliotece rofrm stworzonej w środowisku GcIde.

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł.

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. VISUAL BASIC 6 KURS autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. wersja z: 05.11.2005 strona główna kursu: 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...5 2. Środowisko VB...5 3. Zmienne...6

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 5)

GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 5) GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (cz 5) Włodzimierz Gajda Po szczegółowym omówieniu selekcji, cieek oraz warstw nadszedł czas na połczenie wszystkich elementów. Dzisiejszy zestaw wicze zaprezentuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

{Opracowała Małgorzata Roguska} Tematy lekcji:

{Opracowała Małgorzata Roguska} Tematy lekcji: Pascal {Opracowała Małgorzata Roguska} Tematy lekcji: c) Ogólne omówienie Pascala, d) rodowisko Borland Pascala 7.0 (BP 7.0), e) Struktura programu w Pascalu, a. identyfikatory b. słowa kluczowe c. literały

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Andrzej Borowiecki Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Kraków 2007 1. Wstęp Język Visual Basic jest produktem firmy Microsoft i działa w środowisku Windows nie tylko jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A...

DOSTOSOWYWANIE MASTERCAM A... Spis treci: Wprowadzenie do projektowania w programie Mastercam X... 3 Interfejs programu Mastercam X.... 3 Najwaniejsze czci interfejsu:... 3 Skróty klawiszowe najczciej uywanych funkcji programu... 4

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

2. Praca z Windows tworzenie dokumentów

2. Praca z Windows tworzenie dokumentów 2. Praca z Windows tworzenie dokumentów Mój komputer: dyski i foldery Informacja gromadzona w komputerze, zapisywana jest na dyskach twardych. Dodatkowo mona zapisywa informacj na dyskach USB, CD, DVD

Bardziej szczegółowo

LOGO KOMENIUSZ PODSTAWOWE KOMENDY W LOGO KOMENIUSZ:

LOGO KOMENIUSZ PODSTAWOWE KOMENDY W LOGO KOMENIUSZ: LOGO KOMENIUSZ CO TO JEST LOGO? Logo jest to język programowania, stworzony do nauczania informatyki i matematyki. Język ten zawiera gotowe procedury, z których użytkownik może definiować własne procedury.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze STREAM soft 2 Raporty i formularze SPIS TREŚCI NAUKA TWORZENIA RAPORTÓW W MODULE REPORT BUILDER5 Wstęp 5 Projektowanie 6 Podgląd 6 Dane 6 Praca z podręcznikiem 6 SZYBKI TEST

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja Pierwsza Gra. Samouczek do programu Game Maker. Pomysł na grę. Złap Klauna

Twoja Pierwsza Gra. Samouczek do programu Game Maker. Pomysł na grę. Złap Klauna Samouczek do programu Game Maker Twoja Pierwsza Gra Napisane przez : Mark Overmars (Copyright 2007-2009 YoYo Games Ltd), 23.12.2009 Tłumaczenie : Grzegorz Madejski Korzysta z: Game Maker 8.0, Edycja Lite

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni.

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni. Powierzchnie Tworzenie i dodawanie danych do powierzchni W tej lekcji omówiono metody konstruowania nowej powierzchni TIN, a nast pnie dodawania do niej danych, obwiedni i linii nieci ci a tak e wybrane

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji elementy informatyki dla klasy 4e Liceum Ogólnokształccego

Konspekt do lekcji elementy informatyki dla klasy 4e Liceum Ogólnokształccego mgr Tomasz Grbski Konspekt do lekcji elementy informatyki dla klasy 4e Liceum Ogólnokształccego Temat lekcji: Podstawy jzyka HTML. Czas trwania: 45 minut Cel ogólny: poznanie budowy i najwaniejszych polece

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania - na podstawie zarejestrowanych komputerowo w plikach dyskowych wartoci wydłuenia i obcienia próbki Opracował:

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo