Obliczenie azymutu ze współrzędnych wersja C++ Builder

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenie azymutu ze współrzędnych wersja C++ Builder"

Transkrypt

1 Obliczenie azymutu ze współrzędnych wersja C++ Builder Specyfikacja problemu algorytmicznego Problem algorytmiczny: Obliczenie azymutów i długości, gdy dana jest tablica współrzędnych punktów (Nr X Y). Dane wejściowe: Tablica numerów i współrzędnych punktów (numery liczby całkowite, współrzędne X, Y typu double) Dane wyjściowe: długości boków, azymuty wektorów Pi-Pi+1 - w gradach, stopniach (liczba jako dziesiętne stopnia), stopnie całkowite, minuty i sekundy oraz azymut odwrotny wektora Pi+1-P1 wyświetlone na ekranie formularza obliczeniowego (wersja obiektowa C++ Builder). Szkic do obliczeń azymutu: Wzory: Odległość: d=sqrt(dx*dx+dy*dy); Tradycyjnie obliczenia ręczne - dodatkowo liczy się: d=dx/cos(az); d=dy/sin(az); Azymut Zastosowano w programie funkcję atan2(dy,dx), gdzie dx, dy przyrosty współrzednych az2 = atan2(dy, Dx) funkcja biblioteczna języka C Opis programu Program napisano i skompilowano w z wykorzystaniem aplikacji Borland C++ Builder 6 Personal. 1. Formularz programu zawiera blok DANE komponent StringGrid - tabela do wprowadzenia numerów współrzędnych punktów, suwak do wprowadzenia ilości wierszy - komponent ScrollBar, komponent Edit wyświetla ilość wierszy, komponenty Label etykiet opisowe (napisy) oraz przyciski: do wypełnienia tabeli zerami, do uruchomienia obliczeń: i przycisk wyjścia z programu. 2. Po uruchomieniu programu pojawia się Formularz, na nim 2 wiersze do wprowadzenia ilości wierszy (punktów). Ilość te można zmienić przy pomocy suwaka. Naciśnięcie klawisza KONIEC powoduje wyjście z programu. 2. W pola Nr X Y należy wpisać odpowiednie dane. Naciśnięcie przycisku Wypelnij lub Oblicz wypełnia puste pola zerami. 3. Po naciśnięciu przycisku Oblicze obliczane są azymuty i długości oraz wyświetlane na ekranie. 4. Azymuty są obliczane przy pomocy funkcji atan2(dy,dx) i zamieniane na grady oraz miarę stopniową. Przykład obliczeń kopia ekranu

2 Funkcje obliczeniowe wykorzystywane w programie: // Funkcje - deklaracje double odl(double x1, double y1, double x2, double y2); // odległość ze współrzędnych double az2(double x1, double y1, double x2, double y2); // azymut z funkcji atan2 Schematy blokowe funkcji obliczenia azymutów Funkcja az2(x1, y1, x2, y2) zastosowanie atan2(dy,dx)

3 Listingi programu Plik azdlcb1.h // Obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych - Borland C++ Builder 6 // Plik azdlcb1.h // // K. R. // definicja maks ilosc wierszy #define NMAX 20 #include <math.h> #include <Classes.hpp> #include <Controls.hpp> #include <ExtCtrls.hpp> #include <Grids.hpp> #include <StdCtrls.hpp> #ifndef azdlcb1h #define azdlcb1h #include <Classes.hpp> #include <Controls.hpp> #include <StdCtrls.hpp> #include <Forms.hpp> // Deklaracja funkcji double dl(double dx, double dy); // obl. dlugosci // Komponenty formularza class TForm1 : public TForm published: // IDE-managed Components TPanel *Panel1; TButton *Koniec; TStringGrid *Dane; TScrollBar *Wiersze; TEdit *IloscWierszy; TButton *Oblicz; TLabel *Label1; TLabel *Label2; TLabel *Label3; TLabel *Label4; TLabel *Label5; TLabel *Label6; TLabel *Label7; TLabel *Label8; TLabel *Label9; TLabel *Label10; TLabel *Label11; TLabel *Label12; TButton *Wypelnij; TLabel *Label13; TLabel *Label14; TLabel *Label15; TLabel *Label16; TLabel *Label17; TLabel *Label18; void fastcall KoniecClick(TObject *Sender); void fastcall WierszeChange(TObject *Sender); void fastcall ObliczClick(TObject *Sender);

4 void fastcall FormCreate(TObject *Sender); void fastcall WypelnijClick(TObject *Sender); // sekcja private - deklaracje uzytkownika private: // User declarations int m, n; int tn[nmax]; double tx[nmax], ty[nmax], tdx[nmax], tdy[nmax], td[nmax], ta[nmax]; // Sekcja public public: // User declarations fastcall TForm1(TComponent* Owner); // Definicja funkcji dl() - obliczenie dlugosci z przyrostow dx, dy double dl(double dx, double dy) return sqrt(dx*dx+dy*dy); ; extern PACKAGE TForm1 *Form1; #endif plik P_AzDCB1.cpp //Projekt - plik P_AzDCB1.cpp // azymut i długość ze współrzędnych - wersja C++ Builder // Program główny #include <vcl.h> #pragma hdrstop USEFORM("azdlCB1.cpp", Form1); WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int) try Application->Initialize(); Application->CreateForm( classid(tform1), &Form1); Application->Run(); catch (Exception &exception) Application->ShowException(&exception); catch (...) try throw Exception(""); catch (Exception &exception) Application->ShowException(&exception); return 0;

5 Plik azdlcb1.cpp // Plik azdlcb1.cpp // Obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych // Borland C++ Builder 6 #include <vcl.h> #pragma hdrstop #include "azdlcb1.h" // Deklaracje funkcji // double dl(double dx, double dy); - jest w azdlcb1.h double az2(double dx, double dy); int grad2dg(double gr); int grad2min(double gr); float grad2sek(double gr); #pragma package(smart_init) #pragma resource "*.dfm" TForm1 *Form1; fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) : TForm(Owner) void fastcall TForm1::KoniecClick(TObject *Sender) Close(); void fastcall TForm1::WierszeChange(TObject *Sender) // Zmiana wierszy - komponent ScrollBar - listwa przewijania Dane->RowCount=Wiersze->Position; n=wiersze->position; IloscWierszy->Text=n; void fastcall TForm1::ObliczClick(TObject *Sender) // Obliczenie double dx, dy, d, azg1, azg2, degree; int stop, min, sek; // wypelnienie tabeli zerami // wypelnij for (int i=0; i<=n; i++) for (int j=0; j<=2; j++) if (Dane->Cells[j][i]=="") Dane->Cells[j][i]=0; // wypelnij // Obliczenia // wprowadzenie danych do tabel z komponentu StringGrid - tabela na ekranie for (int i=0; i<n; i++)

6 tn[i]= StrToInt (Dane->Cells[0][i]); tx[i]= StrToFloat(Dane->Cells[1][i]); ty[i]= StrToFloat(Dane->Cells[2][i]); for (int i=0; i<n-1; i++) // przyrosty tdx[i]= StrToFloat(Dane->Cells[1][i+1])- StrToFloat(Dane->Cells[1][i]); tdy[i]= StrToFloat(Dane->Cells[2][i+1])- StrToFloat(Dane->Cells[2][i]) ; d=dl(tdx[i],tdy[i]); // dlugosc azg1=az2(tdx[i], tdy[i]); // azymut w grad td[i]=d; // dlugosc do tabeli ta[i]=azg1; degree=azg1*0.9; // azymut w stopniach i dzies. stopnia azg2=az2(-tdx[i], -tdy[i]); // azymut odwrotny w [grad] // wypelnienie tabeli na ekranie Dane->Cells[3][i]=tDX[i]; Dane->Cells[4][i]=tDY[i]; Dane->Cells[5][i]=d; Dane->Cells[6][i]=azg1; Dane->Cells[7][i]=degree; Dane->Cells[8][i]=grad2dg(azg1); Dane->Cells[9][i]=grad2min(azg1); Dane->Cells[10][i]=grad2sek(azg1); Dane->Cells[11][i]=azg2; // W ostatniej linii wypelnienie pustymi elemantami for (int j=0; j<=11; j++) Dane->Cells[j][n]=""; // for // po utworzeniu formularza void fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) int const NK=12; Dane->ColCount=NK; Dane->RowCount=2; n=2; m=12; // wypełnienie danymi tabeli ekranowej void fastcall TForm1::WypelnijClick(TObject *Sender) for (int i=0; i<=n; i++) for (int j=0; j<=2; j++) Dane->Cells[j][i]=0; // Funkcje - definicje // obliczenie azymutu z atan2(dy,dx) double az2(double dx, double dy)

7 double a; if (dx==0 && dy==0) return 0; a = atan2(dy,dx) * 200.0/M_PI; if (a <0) a += 400.0; return a; // zamiana gradów na stopnie całkowite - zwraca tylko stopnie int grad2dg(double gr) double st, mi; int sc; st=gr*0.9; // stopnie sc= int(st); // stopnie calkowite return sc; // zamiana gradów na stopnie - zwraca tylko minuty całkowite int grad2min(double gr) double st, mi; int sc, mc; st=gr*0.9; // stopnie sc= int(st); // stopnie calkowite mi=(st-sc)*60.0; // minuty mc=int(mi); // minuty calkowite // se=(mi-mc)*60.0; // sekundy return mc; // zamiana gradów na stopnie - zwraca stopnie - zwraca tylko sekundy, liczba rzeczywista float grad2sek(double gr) double st, mi, se; int sc, mc; st=gr*0.9; // stopnie sc= int(st); // stopnie calkowite mi=(st-sc)*60.0; // minuty mc=int(mi); // minuty calkowite se=(mi-mc)*60.0; // sekundy return se; // zwraca sekundy

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach RAD Język C++ w środowiskach RAD

Programowanie w środowiskach RAD Język C++ w środowiskach RAD Programowanie w środowiskach RAD Język C++ w środowiskach RAD Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl C++ Builder i biblioteka VCL Wprowadzenie, architektura aplikacji, elementy biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Delphi

Wprowadzenie do systemu Delphi 50 Rozdział 4 Wprowadzenie do systemu Delphi W niniejszym rozdziale zilustrujemy na prostych przykładach proces programowania wizualno-obiektowego w systemie Delphi. 4.1 Znajdowanie elementu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Został zakupiony legalnie w serwisie Netpress.pl, będącym oficjalnym Partnerem Wydawcy.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Został zakupiony legalnie w serwisie Netpress.pl, będącym oficjalnym Partnerem Wydawcy. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Został zakupiony legalnie w serwisie Netpress.pl, będącym oficjalnym Partnerem Wydawcy. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani

Bardziej szczegółowo

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf Jacek Matulewski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Podstawy programowania RAD z użyciem narzędzi Borland Delphi/C++ Builder Ćwiczenia Toruń, 21 marca 2003 Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ

PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ 1. Na dysku STUDENT we własnym folderze utwórz podfolder o nazwie: WarMax. 2. Uruchom program Delphi. 3. Zapamiętaj w folderze WarMax poszczególne pliki tworzące

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w DELPHI (cd..)

Aplikacje w DELPHI (cd..) Aplikacje w DELPHI (cd..) GRAFIKA, DATA, OKNA DIALOGOWE, MODUŁ dr inż. Paweł Mazurek 1 Grafika w Delphi komponent Shape Komponent Shape (na zakładce Additional Palety Komponentów) umożliwia dodawanie do

Bardziej szczegółowo

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi Lazarus Programowanie w Delphi Delphi Delphi jest to język oparty na Pascal. Twórcą jego jest firma Borland. Pierwotnie nosił nazwę Object Pascal (do 2006). Jest to język prosty i popularny. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: ES1C200 009 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w C materiały dla ucznia:

Podstawy programowania w C materiały dla ucznia: Podstawy programowania w C materiały dla ucznia: Tematy lekcji: 1 Język C: edycja i kompilacja programów. Ogólna struktura i budowa programu. 2 Podstawowe elementy języka C słowa kluczowe, instrukcje podstawowe.

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Andrzej Borowiecki Podstawy programowania w języku Visual Basic dla geodetów Kraków 2007 1. Wstęp Język Visual Basic jest produktem firmy Microsoft i działa w środowisku Windows nie tylko jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

3. Instalacja i przegląd oprogramowania

3. Instalacja i przegląd oprogramowania 3. Instalacja i przegląd oprogramowania 3.1. Wymagania sprzętowe i programowe platformy.net Ponieważ od wprowadzenia technologii.net upłynęły już 3 lata, dlatego wzrosły wymagania w stosunku do wersji

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5

Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5 Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5 Rozszerzenie możliwości arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel o typowe funkcje geodezyjne za pomocą języka programowania Visual Basic for Applications.

Bardziej szczegółowo

Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne. Andrzej Daniluk

Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne. Andrzej Daniluk Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Daniluk 1 Spis treści Rozdział 1. Pierwsze spotkanie ze środowiskiem Borland C++Builder 5... 5 C++ Builder Enterprise... 5 C++ Builder Profesional...

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowisku języka obiektowego 312[01].Z2.02

Programowanie w środowisku języka obiektowego 312[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Programowanie w środowisku języka obiektowego 312[01].Z2.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Skrypt do nauki języka c++

Skrypt do nauki języka c++ Skrypt do nauki języka c++ Na podstawie i z wykorzystaniem przykładów z książek: 1. Symfonia c++ Standard Jerzy Grębosz 2. Od podstaw Visual C++ 2005 Ivor Horton Z własnymi ćwiczeniami T. Roszczyk Spis

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie z wykorzystaniem zmiennych i komponentu TGauge. TTimer co pewien czas. Gra. A jednak odlicza. Stoper. Aktualny czas, czyli zegar

Ćwiczenie z wykorzystaniem zmiennych i komponentu TGauge. TTimer co pewien czas. Gra. A jednak odlicza. Stoper. Aktualny czas, czyli zegar Wstęp Lekcja 1 Lekcja 2 Lekcja 3 Lekcja 4 Lekcja 5 Lekcja 6 Lekcja 7 Lekcja 8 Lekcja 9 Lekcja 10 Lekcja 11 Lekcja 12 Lekcja 13 Lekcja 14 Lekcja 15 Lekcja 16 Lekcja 17 Czym jest Delphi. W jaki sposób wstawiać

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo