Dlaczego Pomoc na Raka?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego Pomoc na Raka?"

Transkrypt

1 Pomoc na Raka

2 Dlaczego Pomoc na Raka? 1 Nowotwory są obecnie uznawane za chorobę cywilizacyjną: z roku na rok wzrasta liczba zachorowań. 2 Środki i szanse na wyleczenie nowotworów w Polsce 1 pozostawiają wiele do życzenia: środki przeznaczane na leczenie są kilkukrotnie mniejsze niż w krajach zachodnich (40 w Polsce wobec 200 na Zachodzie); średnio 42% osób przeżywa z rakiem 5 lat od chwili zdiagnozowania (np. Szwecja 61%, Islandia 63%). 3 Niezadowolenie pacjentów z obecnej sytuacji: jedynie 1% ankietowanych ocenia bardzo dobrze poszczególne etapy opieki onkologicznej w Polsce. 4 Niewielka konkurencja na rynku w tym obszarze. 1. Publikacja: Wydatki na onkologię: Polska w ogonie Europy, ale ma być lepiej- PAP

3 1 Nowotwory są obecnie uznawane za chorobę cywilizacyjną Na przestrzeni 30 lat prawdopodobieństwo zachorowania wzrosło 10 pkt procentowych. Jedna osoba na trzy może spodziewać się nowotworu. Skumulowane ryzyko zachorowania na nowotwór w Polsce w latach wg płci (grupy wieku 0-79 lat) Duży wzrost zachorowań w grupie wiekowej (nasz klient docelowy) 2000 r r. wzrost kobiety ,53% mężczyźni ,91% źródło: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku, U. Wojciechowska, J. Didkowska, W. Zatoński, Warszawa 2012

4 Nowotwory są obecnie uznawane za chorobę cywilizacyjną Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, są główną przyczyną śmierci kobiet przed 65. rokiem życia. Dane dotyczące 2010 roku: u osób rozpoznano nowotwór złośliwy ponad osób żyło z diagnozą nowotworu złośliwego rozpoznaną w ciągu ostatnich 5 lat Dominujące nowotwory kobiety: rak piersi (23%) jelita grubego (10%) płuca (9%) mężczyźni: rak płuca (21%) gruczołu krokowego (13%) jelita grubego (11%) na co chorujemy? Spośród 100 typów nowotworów rozpoznawanych każdego roku, zaledwie kilka stanowi aż 60% wszystkich zachorowań. źródło: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku, U. Wojciechowska, J. Didkowska, W. Zatoński, Warszawa 2012

5 Niezadowolenie pacjentów z obecnej sytuacji Wyniki badania opinii społecznej Rak priorytet publiczny? zrealizowanego w lutym 2012 r. 1/3 Polaków uważa, że skuteczność leczenia chorób nowotworowych jest zła lub bardzo zła; 43% respondentów uważa, że NFZ nie zapewnia dobrej opieki onkologicznej; ponad połowa uważa, że dostęp do leczenia jest nierówny, że decydują o nim miejsce zamieszkania i sytuacja finansowa aż 87% osób jest przekonanych, że osoby bogatsze mają o wiele większe możliwości skutecznego leczenia nowotworu 1% ankietowanych ocenia bardzo dobrze poszczególne etapy opieki onkologicznej w Polsce

6 Potrzeby a możliwości często leczenie trwa długo i uniemożliwia kontynuowanie pracy zawodowej, co może oznaczać z jednej strony znaczne uszczuplenie dochodów, a z drugiej pojawiające się duże wydatki koszty dojazdów na chemio- i radioterapię (obniżona odporność może utrudniać korzystanie z publicznych środków transportu) koszty zakwaterowania ośrodki onkologiczne są najczęściej poza miejscem zamieszkania koszty leków osłonowych i przeciwwymiotnych podczas leczenia chory może mieć problem z wykonywaniem najprostszych czynności konieczność posiadania stałej opieki lekarstwa, środki higieniczne, peruki itp. sprzęt rehabilitacyjny specjalna dieta raka mogą pokonać pieniądze aż 87% osób jest przekonanych, że osoby bogatsze mają o wiele większe możliwości skutecznego jak można się zabezpieczyć nie będąc bogatym

7 Oferta AXA Pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu

8 Pomoc na każdym etapie choroby AXA zapewnia pomoc na każdym etapie choroby nowotworowej (nowotwory złośliwe, niezłośliwe guzy mózgu, nowotwory in situ). Infolinia medyczna assistance Assistance medyczny Szeroka gama usług assistance m.in.: transport medyczny opieka domowa po chemio- lub radioterapii pomoc psychologa rehabilitacja informacja onkologiczna Druga Opinia Medyczna (*) Weryfikacja diagnozy przez światowego eksperta specjalizującego się w danym schorzeniu. Druga opinia ma na celu potwierdzenie bądź nową diagnozę oraz opracowanie ścieżki leczenia. Informacje medyczne dostępne od początku ochrony ubezpieczeniowej, m.in. z zakresu: profilaktyki i stylu życia zmniejszających ryzyko wystąpienia nowotworów sposobu przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem i diagnostyką nowotworów objawów związanych z przyjmowaniem leków bądź interakcji z innymi lekami Wypłata świadczenia pieniężnego Środki pieniężne na pokrycie różnego rodzaju kosztów pojawiających się na poszczególnych etapach leczenia: po rozpoznaniu nowotworu w przypadku operacji w przypadku chemioterapii/radioterapii Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych pozwalających na monitorowanie przebiegu choroby (np. PET, morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, markery nowotworowe, USG) Miesięczne świadczenie pieniężne (*) Pozwala na częściową rekompensatę utraty dochodów, wypłacane przez maksymalnie 12 miesięcy. (*) nowotwory złośliwe i niezłośliwe guzy mózgu

9 Dla kogo pakiety Pomoc na Raka? Kto może wykupić ubezpieczenie Pomoc na Raka? Osoba, która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 50. roku życia. Dla kogo może wykupić? dla siebie Pakiet dla Ubezpieczonego Ochrona ubezpieczeniowa trwa do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia. dla swojego dziecka/dzieci Pakiet dla dziecka Ubezpieczonego Ochrona ubezpieczeniowa dziecka Ubezpieczonego trwa od urodzenia do ostatniego dnia roku polisy, w którym dziecko Ubezpieczonego ukończyło 18. rok życia.

10 Klasyfikacja nowotworów ICD 10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych publikowana przez Światową Organizację Zdrowia na stronie Nowotwory złośliwe Niezłośliwe guzy mózgu Raki in situ (nowotwory przedinwazyjne) 10

11 Skąd lista wyłączeń? W obszarze tak szerokim jak zdrowie i dziedzinie nie będącej nauka ścisłą jak medycyna - zdarzenia muszą być właściwie opisane. To wiąże się także z zakresem wykluczeń. Wykluczone z odpowiedzialności są nowotwory na podstawie wiedzy medycznej o dobrym lub bardzo dobrym rokowaniu, nie wymagające leczenia uzupełniajacego i rokowania onkologicznego. Tego typu nowotwory nie skracają lub w stopniu niewielkim oczekiwaną długość życia, nie wiążą się z kosztami dotyczącymi leczenia lub usprawniania 11

12 Jak zbudowane są pakiety Pomoc na Raka? 12

13 Rozpoznanie i leczenie nowotworu To oczywiste, że podczas ciężkiej choroby będę potrzebować pieniędzy na leczenie. AXA gwarantuje wsparcie finansowe na każdym etapie choroby Rozpoznanie nowotworu złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 40% SU z tytułu rozpoznania i leczenia niezłośliwe nowotwory 20% SU z tytułu rozpoznania i leczenia Operacje medyczne złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 30% SU z tytułu rozpoznania i leczenia niezłośliwe nowotwory 15% SU z tytułu rozpoznania i leczenia Cykle chemioterapii złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 3% SU z tytułu rozpoznania i leczenia niezłośliwe nowotwory 1,5% SU z tytułu rozpoznania i leczenia Cykle radioterapii złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 3% SU z tytułu rozpoznania i leczenia niezłośliwe nowotwory 1,5% SU z tytułu rozpoznania i leczenia Klient otrzymuje środki, które może przeznaczyć na pokrycie procedur nierefundowanych przez NFZ, opiekę pielęgniarską czy domową po operacji 13

14 Świadczenie okresowe To oczywiste, że oprócz zwiększonych wydatków związanych z leczeniem, obniżą się moje dochody z powodu ograniczonej aktywności zawodowej. Już od potwierdzenia diagnozy nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu, AXA gwarantuje cykliczne wypłaty Pieniężne świadczenie okresowe w wysokości sumy ubezpieczenia wypłacane przez 12 miesięcy, nie dłużej niż do śmierci Ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu. Dzięki otrzymywanym co miesiąc środkom, skutki obniżonych dochodów będą dla klienta mniej odczuwalne. 14

15 Ambulatoryjne świadczenia medyczne Dostęp do prywatnej opieki medycznej, 700 placówek (również enel-med), szybka organizacja wizyty na konkretny termin Szybki dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich (m.in. onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych czy psychologicznych) oraz do ambulatoryjnych świadczeń medycznych takich jak: badania laboratoryjne (hematologiczne, krzepliwości, enzymatyczne i biochemiczne, markery nowotworowe, serologiczne itp.) badanie PET biopsje i badania endoskopowe badania radiologiczne tomografia komputerowa/rezonans magnetyczny ultrasonografia i badania diagnostyczne Badania są wykonywane bezgotówkowo w sieci partnera medycznego AXA do wysokości sumy ubezpieczenia.

16 Druga Opinia Medyczna Druga Opinia Medyczna przygotowana przez uznanego na świecie eksperta uzupełnia diagnozę Usługa została przygotowana w taki sposób, aby Ubezpieczony otrzymał odpowiedź na najważniejsze pytania, w tym: co oznacza moja diagnoza? czy moja diagnoza jest prawidłowa? czy proponowane leczenie jest prawidłowe? czy mogę otrzymać więcej informacji na temat mojej choroby? czy istnieje alternatywne leczenie, które byłoby lepsze dla mnie? Uzupełnieniem przygotowanego raportu Drugiej Opinii Medycznej może być pomoc w planowaniu lub organizacji leczenia, obejmująca m.in.: przekazanie informacji o danych teleadresowych placówek medycznych i zakresie oferowanych przez nich świadczeń umawianie na wizyty lekarskie i domowe wskazanie Ubezpieczonemu maksymalnie trzech zagranicznych lekarzy lub placówek medycznych mogących podjąć się leczenia

17 Assistance medyczny To oczywiste, że choremu na nowotwór potrzebna jest pomoc w organizacji leczenia. Usługi w ramach assistance ułatwią klientowi organizację procesu leczenia Szeroki zakres usług assistance dostępnych po rozpoznaniu nowotworu: transport medyczny transport na radio- i chemioterapię opieka pielęgniarska w miejscu pobytu opieka domowa po hospitalizacji opieka domowa po cyklu chemioterapii/radioterapii dostarczanie lekarstw rehabilitacja organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego pomoc psychologa, psychoonkologa lub terapeuty informacja onkologiczna wsparcie w nowej sytuacji życiowej Dodatkowo klient ma dostęp do infolinii medycznej już od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

18 Pakiety dla dorosłych Zdarzenie ubezpieczeniowe Wariant 40 Wysokość świadczenia Wariant 50 Wariant 60 Łączny limit świadczeń Rozpoznanie i leczenie - łączna suma ubezpieczenia Rozpoznanie Nowotwór złosliwy lub niezłośliwy guz mózgu Rak przedinwazyjny (rak in situ) Operacja Nowotwór złosliwy lub niezłośliwy guz mózgu Rak przedinwazyjny (rak in situ) Cykle chemioterapii ( świadczenie za jeden cykl- maks.5) Nowotwór złosliwy lub niezłośliwy guz mózgu Rak przedinwazyjny (rak in situ) Cykle radioterepii ( świadczenie za jeden cykl-maks.5) Nowotwór złosliwy lub niezłośliwy guz mózgu Rak przedinwazyjny (rak in situ) Świadczenia okresowe Po potwierdzeniu rozpozna nia nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu rozpoczynamy wypła tę dodatkowych ś rodków pienięznych co miesiąc, przez 12 mies ięcy Ambulatoryjne świadczenia medyczne Dos tęp do kons ultacji lekarzy s pecjalistów oraz badań ambulatoryjnych i diagnos tycznych Druga opinia medyczna Dos tępna po rozpoznaniu nowotworu złoś l iwego lub niezłośl iwego guza mózgu Assistance medyczny Infolinia medyczna assistance Wysokość miesięcznej składki składka standardowa zł zł zł zł zł zł 660 zł 330 zł 660 zł 330 zł zł mies ięcznie zł zł składka podwy ższona zł miesięcznie składka standardowa zł zł zł zł zł zł 870 zł 435 zł 870 zł 435 zł zł raport świ atowego eksperta składka podwy ższona składka standardowa zł zł zł zł zł zł 1080 zł 540 zł 1080 zł 540 zł zł zł informacja tel efoniczna zł miesi ęcznie zł składka podwy ższona 25 zł 38 zł 30 zł 45 zł 35 zł 52 zł

19 Pakiety dla dzieci Ubezpieczonego Zdarzenie ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia Wariant 30 Wariant 40 Łączny limit świadczeń zł zł Rozpoznanie i leczenie - łączna suma ubezpieczenia zł zł Rozpoznanie Nowotwór złosliwy lub niezłośliwy guz mózgu zł zł Operacja Nowotwór złosliwy lub niezłośliwy guz mózgu zł zł Cykle chemioterapii ( świadczenie za jeden cykl- maks.5) Nowotwór złosliwy lub niezłośliwy guz mózgu 450 zł 660 zł Cykle radioterepii ( świadczenie za jeden cykl-maks.5) Nowotwór złosliwy lub niezłośliwy guz mózgu 450 zł 660 zł Świadczenia okresowe 750 zł zł Po potwierdzeni u rozpoznani a nowotworu złoś li wego l ub ni ezłoś li wego guza mózgu mies i ęcznie mies ięcznie rozpoczyna my wypła tę doda tkowych ś rodków pi enięznych co mi es i ąc, przez 12 mi es ięcy Ambulatoryjne świadczenia medyczne Po potwierdzeni u rozpoznani a nowotworu złoś li wego l ub ni ezłoś li wego guza mózgu dos tęp do konsul ta cji leka rzy s pecjalis tów ora z ba da ń ambula toryjnych i diagnos tycznych Druga opinia medyczna Dos tępna po rozpoznaniu nowotworu złoś l iwego lub niezłoś l iwego guza mózgu Assistance medyczny Świa dczenia dos tępne po potwierdzeni u rozpoznani a nowotworu złoś l iwego l ub niezłoś l iwego guza mózgu Infolinia medyczna assistance zł zł raport ś wia towego eks perta zł zł informa cja te lefoniczna Wysokość miesięcznej składki 20 zł 25 zł (*) Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

20 Świadczenia realizowane w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoznania Świadczenia realizowane w ciągu 24 miesięcy od daty przyznania prawa do świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu Jak AXA realizuje świadczenia po rozpoznaniu nowotworu? początek ochrony rozpoznanie data przyznania prawa do świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu Wypłata świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu Wypłata świadczenia z tytułu operacji Ambulatoryjne świadczenie medyczne Wypłata świadczenia z tytułu chemioterapii Wypłata świadczenia z tytułu radioterapii Świadczeni e okresowe Druga Opinia Medyczna Assistance medyczny Infolinia medyczna assistance

21 Niska składka proste zasady przystąpienia Oświadczenie medyczne w ramach deklaracji NIE NIE NIE Składka standardowa NIE TAK NIE NIE NIE TAK Składka podwyższona NIE TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK Brak możliwości przystąpienia

22 38 letnia Kinga wykupiła ubezpieczenie Pomoc na Raka z sumą ubezpieczenia PLN. Po dwóch latach zdiagnozowano u niej złośliwego raka piersi. Dzięki posiadanej polisie uzyskała pomoc zaraz po rozpoznaniu, podczas leczenia i rekonwalescencji Rozpoznanie Leczenie Rekonwalescencja Po rozpoznaniu AXA wypłaciła zł, które pani Kinga przeznaczyła m.in. na: Liczne konsultacje w tym zagraniczne Szybki dostęp do nowoczesnych procedur diagnostycznych Preparaty wspomagające organizm w walce z chorobą, wzmacniające go przed rozpoczęciem ciężkiego leczenia Badania diagnostyczne, monitorujące proces leczenia Leki i preparaty wspomagające powrót do pełnego zdrowia (preparaty witaminowe, kremy, maści) Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych do wysokości 6 000zł: Pani Kinga miała wykonane badanie PET wykluczające występowanie przerzutów w innych częściach ciała Świadczenie zostało wypłacone na podstawie skierowania! AXA wypłaciła zł w związku z przebytą mastektomią w ramach NFZ v Opatrunki, środki higenieczne Świadczenia zostały wypłacone na podstawie skierowania! AXA wypłaciła zł w związku ze skierowaniem pani Kingi na chemioterapię oraz radioterapię w ramach NFZ v Środki te zostały przeznaczone na leki osłonowe stosowane przy chemioterapii v Cotygodniowe podróże do specjalistycznego ośrodka terapeutycznego oddalony od miejsca zamieszkania perukę v Pani Kinga przeznaczyła tą kwotę na rekonstrukcję piersi

23 38 letnia Kinga wykupiła ubezpieczenie Pomoc na Raka z sumą ubezpieczenia PLN. Po dwóch latach zdiagnozowano u niej złośliwego raka piersi. Dzięki posiadanej polisie uzyskała pomoc zaraz po rozpoznaniu, podczas leczenia i rekonwalescencji Rozpoznanie Leczenie Rekonwalescencja AXA przez 12 miesięcy wypłacała po PLN miesięcznie (łącznie zł) Uzyskanie drugiej opinii potwierdzającej zaproponowany schemat leczenia W związku z dużym osłabieniem Pani Kinga zatrudniła pomoc domową, która 2 razy w tygodniu wspierała ją w pracach domowych Zatrudniła opiekunkę wspierającą w logistyce związanej z zawożeniem/ odbieraniem dzieci do szkoły/przedkszkola Wsparcie budżetu domowego w związku z mniejszą aktywnością zawodową AXA na postawie dostarczonej dokumentacji medycznej zorganizowała Drugą Opinię Medyczną Kontakt do specjalistów w Niemczech u których Pani Kinga konsultowała proces leczenia oraz kuracje zmniejszającą ryzyko nawrotów choroby AXA umożliwiła dostęp do różnego rodzaju usług assistance Pani Kinga skorzystała z konsultacji psychologicznych, dzięki którym nabrała siły psychicznej do walki z chorobą Skorzystała z wizyt pielęgniarki po operacji Dostarczenie leków

24 Poradnia Poradnia powstała przede wszystkim jako próba wsparcia informacyjnego i emocjonalnego również dla osób, których firma nie może już ubezpieczyć chorych na raka oraz osób po terapii. Publikowane tam są artykuły i wywiady z lekarzami, psychologami i innymi specjalistami zajmującymi się pacjentami z chorobami nowotworowymi o tym: jak sobie radzić z chorobą gdzie szukać wsparcia czy jak wrócić do normalnego życia po chorobie. Mogą one też być dużym wsparciem dla rodzin i bliskich chorego. Dla osób, które chcą minimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, stworzona została sekcja z poradami nt. zdrowego stylu życia czy listą badań profilaktycznych.

25 Karencje i wyłączenia Karencje Obowiązuje karencja liczona od daty przystąpienia do ubezpieczenia i wynosi 6 miesięcy. Wyłączenia Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach wskazanych w umowie podstawowej oraz jeżeli wskazany w rozpoznaniu nowotwór jest następstwem: niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych, masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego. Towarzystwo nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu wszelkich nowotworów współistniejących z infekcją HIV w momencie rozpoznania nowotworu. 25

26 Kiedy kończy się ochrona? W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych ochrona z tytułu umowy dodatkowej, kończy się: Z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia, Z dniem przyznania Ubezpieczonemu prawa do świadczenia z tytułu Rozpoznania Nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu Pakiet Ubezpieczonego Pakiet Dziecka Ubezpieczonego Umowa podstawowa Umowa podstawowa Umowa dodatkowa Umowa dodatkowa Wygasa umowa dodatkowa 2. Składka za Pakiet spada poniżej minimalnej, wynoszącej 10 PLN powoduje to zakończenie ochrony z całego Pakietu

27 DZIĘKUJEMY

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Poniższe terminy mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku SA (dalej:

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE. Uwaga!

INFORMACJE PODSTAWOWE. Uwaga! Uwaga! Informator Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie jest wydawnictwem całkowicie bezpłatnym. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ nie pobiera żadnych opłat ani za sam poradnik, ani też za jego dostarczenie

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System (SWU)

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System (SWU) 1 S t r o n a SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System (SWU) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Powrót do Zdrowia dla Klientów OK System

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz świadczenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE Małgorzata Paszkowska 1 Streszczenie Udział prywatnych wydatkach pacjentów na opiekę zdrowotną stale wzrasta. Polscy pacjenci płacą

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ubezpieczenia Antidotum Plus

Skrypt do ubezpieczenia Antidotum Plus Skrypt do ubezpieczenia Antidotum Plus Przygotował: Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Spis treści Dla kogo przeznaczone jest indywidualne ubezpieczenie zdrowotne Antidotum Plus?... 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

oraz Pakiet Assistance MultiOchrona

oraz Pakiet Assistance MultiOchrona oraz Pakiet Assistance MultiOchrona MetLife MultiOchrona PAKIET INDYWIDUALNY Im poważniejsze uszkodzenie ciała, tym świadczenie liczone jest od wyższej krotności sumy ubezpieczenia. Podstawa do wyliczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Casco MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia nr 2. Wyciąg z umowy ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia nr 2. Wyciąg z umowy ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia nr 2. Wyciąg z umowy ubezpieczenia Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Wyciąg z Umowy

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy Ramowej Ubezpieczenia zawartej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/5/2014/PA)

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/5/2014/PA) GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/5/2014/PA) Spis treści: Art. 1 Postanowienia wstępne...3 Dział I Umowa ubezpieczenia...3 Art. 2 Definicje...3

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MEDICOVER nr 2/2010

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MEDICOVER nr 2/2010 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MEDICOVER nr 2/2010 I. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE 1. 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo