Grupa otwarta pomoc na Raka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa otwarta pomoc na Raka"

Transkrypt

1 1 Grupa otwarta pomoc na Raka

2 Idea nowego trwałego uszczerbku na zdrowiu Nowy rider jest odpowiedzią na potrzeby Klientów Wypłata za sam fakt zdarzenia, nie za konsekwencje zdarzenia Wypłata w oparciu o tabelę świadczeń

3 Otoczenie rynkowe Nowe ridery zdarzeniowe na rynku Opinia pośród Klientów: AXA zawsze płaci Proces wypłaty w większości przypadków długi, skomplikowany i sformalizowany W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu uszczerbku - zdarzenie => decyzja

4 Opcje obsługowe Procent uszczerbku ustalany na podstawie tabeli uszczerbków i uszkodzeń ciała Procent uszczerbku lub uszkodzenia ciała ustalany jest w oparciu o dokumentację medyczną Brak komisji lekarskich Brak konieczności oczekiwania na zakończenie rehabilitacji / leczenia Proces rozpatrzenia i wypłaty świadczenia jest: - szybszy - prostszy - tańszy

5

6 Pobyt w szpitalu Zakres terytorialny cały świat wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu trwający co najmniej: 1 doba, gdy przyczyną był nieszczęśliwy wypadek 4 dni, gdy przyczyną była choroba 10 dni, gdy przyczyną były powikłania poporodowe *proszę zwrócić uwagę, że np.. w ofercie innych ubezpieczycieli zdarza się, że zakres terytorialny obejmuje RP oraz tylko wybrane kraje Europy lub świata

7 Poważne zachorowania - katalog 1. zawał serca 2. udar mózgu 3. nowotwór złośliwy 4. niewydolność nerek 5. łagodny guz mózgu 6. przeszczep narządów 7. pomostowanie (bypass) naczyń wieńcowych 8. agioplastyka naczyń wieńcowych 9. operacja aorty 10. anemia aplastyczna 1. utrata wzroku w następstwie choroby 2. oparzenia 3. utrata mowy 4. schyłkowa niewydolność wątroby 5. śpiączka 6. stwardnienie rozsiane 7. utrata kończyn 8. utrata słuchu 9. choroba Parkinsona 10. choroba Creutzfeldta-Jakoba, 11. zakażenie HIV, 12. choroba Alzheimera, 13. zapalenie mózgu i opon mózgowych

8 Małżonek - Poważne zachorowania zawał serca udar mózgu nowotwór złośliwy niewydolność nerek łagodny guz mózgu przeszczep narządów pomostowanie (bypass) naczyń wieńcowych agioplastyka naczyń wieńcowych operacja aorty anemia aplastyczna utrata wzroku w następstwie choroby oparzenia utrata mowy schyłkowa niewydolność wątroby śpiączka stwardnienie rozsiane utrata kończyn utrata słuchu choroba Parkinsona choroba Creutzfeldta-Jakoba, zakażenie HIV, choroba Alzheimera, zapalenie mózgu i opon mózgowych

9 Dziecko Ubezpieczonego poważne choroby Zakres poważnych chorób dziecka objętych ubezpieczeniem: 1. nowotwór złośliwy z białaczkami i chłonniakami, 2. niewydolność nerek, 3. niewydolność wątroby, 4. cukrzyca, 5. dystrofia mięśniowa, 6. guzy śródczaszkowe, 7. śpiączka, 8. sepsa 9. inwazyjna choroba pneumokokowa, 10. zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych

10

11

12

13

14

15 15 Atuty oferty: AXA 24 świadczenia opiekuńcze

16

17 Istotne informacje Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia udzielane dla zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonywane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Okres udzielania świadczeń wynosi 12 miesięcy od daty zdarzenia ubezpieczeniowego

18 Przykład z życia wzięty wizyta lekarska Telefon od mamy 20-letniego syna, który na praktykach zawodowych spadł z drabiny i złamał kość przedramienia. W Szpitalu Powiatowym w Końskich dokonano chirurgicznego zespolenia złamania a Mama denerwuje się, czy zabieg wykonano prawidłowo. Prosi o organizację prywatnej wizyty specjalisty. Zostaje zorganizowana wizyta w klinice w Warszawie. Organizujemy i pokrywamy koszty transportu do i z kliniki.

19 Transport medyczny Telefon od mężczyzny 28 lat, w czasie rozgrywek piłki nożnej podczas szkolenia firmowego złamał nogę, noga jest już w gipsie a pan czeka w szpitalu na transport do domu. Pan prosi o transport ze szpitala do miejsca zamieszkania oddalonego o 45 kilometrów. Po upływie 1,5 godziny poszkodowany jest już w domu. Umówienie terminu wizyty kontrolnej.

20 Dostarczenie leków Telefon od młodej dziewczyny. Jest po operacji, 2 razy dziennie wykonuje sobie zastrzyki rozrzedzające krew ( Clexane). Ma do wykupienia kolejną serię zastrzyków, niestety nie może sama udać się do apteki. Prosi o wykupienie i dostarczenie leków. W ciągu 2 godzin organizujemy dostarczenie medykamentów.

21 TATA SAM W DOMU Telefon od zdenerwowanego taty, który został sam w domu z 3 letnim synem Dziecko od 2 godzin wysoko gorączkuje - nawet do 40 stopni. Tata podał mu po kolei w odstępach 15 minutowych Panadol, APAP, Paracetamol w dawkach odpowiednich dla 3 latka, (informacja na opakowaniu) Tata pyta co ma robić Decyzja lekarza Infolini Medycznej: konieczna natychmiastowa wizyta w szpitalu Powód: przedawkowanie paracetamolu, który był składnikiem każdego z leków podanych dziecku Efekt kontaktu z Infolinią: uratowane życie trzyletniego dziecka

22 Po operacji... Telefon od córki, która opiekuje się 65 letnią mamą po zabiegu chirurgicznym Pytanie: czy tydzień po operacji mama może wziąć kąpiel Rada lekarza dyżurnego infolinii: po operacji nie należy brać kąpieli w wannie, sugerowany jest raczej szybki i chłodny prysznic. Efekt kontaktu z infolinią: klientka uniknęła problemów związanych z ewentualnym krwotokiem zewnętrznym i gojeniem się rany pooperacyjnej

23 Nieoczekiwane zdarzenie Dzwoni młoda kobieta, przed klatką wejściową do bloku znalazła panią, która miała atak drgawek. Po ustaniu wyraźnych symptomów, kobieta zaprowadziła chorą do domu. Ta poprosiła ja o podanie jakiś tabletek. Przed podaniem kobieta zadzwoniła na infolinię, chciała się upewnić czy może takie tabletki podać, obawiała się że chora jest jeszcze nie w pełni świadoma i mogła pomylić nazwę leku Zalecenie: lekarz po zapoznaniu się z nazwa leku stwierdził, że te leki podaje się osobom chorym na padaczkę ale zalecił wizytę w Szpitalu celem wykluczenia innej przyczyny drgawek - hypoglikemii w przebiegu cukrzycy Efekt: podanie leku zapobiegającego nawrotowi drgawek, rozpoznanie cukrzycy i zastosowanie leczenia tej choroby ograniczające ponowne wystąpienie drgawek i wdrożenie szybkiego leczenia zapobiegającego rozwojowi powikłań

24 Oferta Świadczenie za % uszczerbku- nie warunkowane koniecznością zakończenia leczenia wypłacony w trakcie a nie po fakcie Lekarz Pielęgniarka Uszczerbek lub uszkodzenie ciała w wyniku wypadku Sprzęt rehabilitacyjny Rehabilitacja Infolinia medyczna

25 Oferta Świadczenie Transport medyczny Konsultacja psychologa Poważne zachorowanie, Operacja medyczna Konsultacje specjalistyczne lekarze wszystkie specjalizacje Rehabilitacja Infolinia medyczna

26 Oferta Świadczenie za dzień pobytu Transport medyczny Pielęgniarka Pomoc domowa Pobyt w szpitalu Łóżko szpitalne dla opiekuna dziecka Korepetycje dla dziecka

27 Oferta Świadczenie na wypadek śmierci Rodzice i Teściowie Serwis związany z pobytem w szpitalu asysta pomoc domowa pomoc pielęgniarska transport na wizytę kontrolną Infolinia medyczna

28 Oferta Świadczenie Wizyta położnej Urodzenie dziecka Wizyty u lekarzy specjalistów w przypadku dziecka wymagającego leczenia Infolinia Baby Assistance

29 Oferta Świadczenie Wsparcie psychologa Śmierć

30 Atuty oferty: AXA BENEFIT ubezpieczeni w AXA płacą mniej

31 Warunki przystąpienia do ubezpieczenia Osoba może być objęta ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że łącznie spełnione zostaną następujące warunki: w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc objęcia ochroną zostanie opłacona składka w pełnej wysokości na konto wskazane w Deklaracji, zostanie podpisana i przekazana Ubezpieczającemu poprawnie wypełniona Deklaracja, zostanie udzielona informacja o stanie zdrowia oraz o wykonywanym zawodzie w zakresie zawartym w Deklaracji. Zadeklarowane informacje nie będą wskazywały na podwyższone ryzyko ( czysta ankieta )

32 Deklaracja Deklaracja dla grup nieformalnych składa się z 3 części: 1 broszura - część marketingowa opisująca produkt Dla Klienta 2 wkładka z zakresem czyli wykaz wszystkich umów dodatkowych, sum ubezpieczenia, świadczeń i składek per podgrupa 3 deklaracja techniczna czyli administracyjna deklaracja, którą wypełnia Klient; dane z tej części deklaracji wprowadzane są do Synergii (załącznik umowy generalnej) Po złożeniu podpisu przez Klienta odsyłana do AXA Po złożeniu podpisu przez Klienta odsyłana do AXA

33 Deklaracja część marketingowa

34 Deklaracja część techniczna

35 Deklaracja część techniczna cd. Na deklaracjach jest numer przedstawiciela jest to numer wewnętrzny dedykowany numer ten docelowo pozwala Pośrednikowi korzystać z raportowego modułu Synergii (np. sortowanie liczby sprzedanych deklaracji per Przedstawiciel, czyli Pracownik Pośrednika)

36 Oświadczenie medyczne i zawodowe Ankieta jest zero - jedynkowa Brak podpisu pod ankietą = brak zgody na ubezpieczenie

37 Data ważności deklaracji / składki Deklaracja jest ważna 2 miesiące od dnia jej podpisania = deklaracja czeka na składkę max. 2 miesiące = składka czeka na deklarację max. 2 miesiące

38 Data startu ochrony Ochrona ubezpieczeniowa dla danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, pod warunkiem, że zostaną łącznie spełnione poniższe warunki nie później niż do 2 dnia roboczego miesiąca w którym ma rozpocząć się ochrona ubezpieczeniowa została doręczona AXA poprawnie wypełniona i podpisana Deklaracja została opłacona w należnej wysokości i terminie składka za Ubezpieczonego

39 Data startu ochrony cd. Ochrona od 1 kwietnia o ile do 31 marca : > składka na koncie AXA > deklaracja w AXA Ochrona ubezpieczeniowa w grupie nieformalnej 31 marca / 1 kwietnia

40 Karencje W odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ubezpieczenia poprzez złożenie Deklaracji stosuje się: 6 - miesięczną karencję dla umowy podstawowej oraz wszystkich umów dodatkowych 10 miesięczną karencję w stosunku do umów dodatkowych z tytułu urodzenia dziecka i urodzenia dziecka wymagającego leczenia Karencja liczona jest od daty początku ochrony ubezpieczeniowej, określonej w świadectwie uczestnictwa i dotyczy całego zakresu ochrony z tytułu umowy ubezpieczenia > Karencji nie stosuje się do świadczeń należnych z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku

41 Karencje dla osób wcześniej ubezpieczonych grupowo w AXA Karencji nie stosuje się w takim zakresie ochrony, w jakim ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana, pod warunkiem, że zachowana jest ciągłość ubezpieczenia odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia byli ubezpieczeni: w ramach poprzedniego ubezpieczenia do którego zalicza: - Optymalny Wybór AXA - Trafną Decyzję przez okres co najmniej 6 miesięcy w ramach poprzedniego ubezpieczenia z tytułu wszystkich umów dodatkowych, lub przez okres co najmniej 10 miesięcy w ramach poprzedniego ubezpieczenia z tytułu: - urodzenia dziecka Ubezpieczonego - urodzenia dziecka Ubezpieczonego wymagającego leczenia, Jednakże w okresie: 10 miesięcy dla umów dodatkowych na wypadek urodzenia dziecka Ubezpieczonego lub urodzenia dziecka Ubezpieczonego wymagającego leczenia i 6 miesięcy dla pozostałych umów dodatkowych, liczonych od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową z tytułu danej umowy dodatkowej, należne świadczenie, ograniczone jest do wysokości niższego następujących świadczeń: - świadczenia należnego z tytułu umowy dodatkowej, albo - świadczenia, które byłoby należne na podstawie poprzedniego ubezpieczenia

42 Podgrupy Ubezpieczony może przystąpić do ubezpieczenia i być objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w ramach jednej Podgrupy

43 Zmiana podgrupy kiedy jest możliwa? Ubezpieczeni mogą dokonywać zmian w zakresie dotyczącym wybranej przez nich Podgrupy wyłącznie w rocznicę polisy, poprzez złożenie oświadczenia na Deklaracji AXA dokona zmiany Podgrupy począwszy od 1 dnia miesiąca polisy następującego bezpośrednio po rocznicy o ile: zostanie przesłana do AXA informacja o zmianie Podgrupy w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc objęcia ochroną zostanie dostarczona do AXA Deklaracja ze wskazaniem nowej Podgrupy zostanie opłacona składka za danego Ubezpieczonego należna za dany okres rozliczeniowy w zmienionej wysokości w terminach zgodnie z umową. W razie nieopłacenia składki w terminie określonym w umowie w zmienionej wysokości zmiana Podgrupy nie wchodzi w życie. W przypadku zmiany Podgrupy, ochrona ubezpieczeniowa na nowych zasadach i z uwzględnieniem zmienionych stawek, udzielana jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca polisy, następującego bezpośrednio po rocznicy w którym nastąpiła zmiana Podgrupy.

44 Zmiana podgrupy - karencje Jeżeli zmiana Podgrupy wiąże się z podwyższeniem świadczenia ubezpieczeniowego, nowa kwota zaczyna obowiązywać po okresie: 6 miesięcy - w stosunku do umowy podstawowej i wszystkich umów dodatkowych, 10 miesięcy - w stosunku do urodzenia dziecka i urodzenia dziecka wymagającego leczenia, W przypadku gdy przy zmianie podgrupy ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o nowe umowy dodatkowe, w stosunku do nich obowiązują następujące karencje: 6 miesięcy w stosunku do wszystkich umów dodatkowych, 10 miesięcy - w stosunku do umów dodatkowych z tytułu: urodzenia dziecka i urodzenia dziecka wymagającego leczenia. > Karencji nie stosuje się do świadczeń należnych z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku

45 Płatność składki - rekomendacje Sugerujemy Ubezpieczonym ustawienie stałego zlecenia na rachunku bankowym ponieważ nie udzielamy prolongaty, czyli przedłużenia terminu płatności na wpłatę składki

46 Składka monitoring płatności W przypadku: Braku składki Niedopłaty Nadpłaty (docelowo) - AXA przesyła do Ubezpieczonego sms z informacją o niezgodności w płatności składki (braku lub niedopłaty) - 4 dnia miesiąca za który jest należna - AXA przesyła do Ubezpieczonego sms z informacją o zakończeniu ochrony z tytułu nieopłacenia składki - 8 dnia miesiąca > w przypadku nadpłaty składki jest ona zaliczana w poczet kolejnych płatności zatem Klient może pomniejszyć wpłatę następnej składki o kwotę nadpłaty dzień, sms dacie Jeżeli 4 lub 8 dzień wypada w wolny wysyłany jest w dniu następnym po tej

47 Rezygnacja z ubezpieczenia Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygnować z ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji, lub nieopłacenie składki w terminie do ostatniego dnia miesiąca W przypadku rezygnacji ochrona wygasa z ostatnim dniem okresu, za który została opłacona składka Rezygnacja z ubezpieczenia (brak składki) jest odnotowywana w systemie Synergia automatycznie i nie wymaga rejestrowania przez Pośrednika Brak wpłaty składki oznacza rezygnację z ubezpieczenia

48 Ponowne przystąpienie do ubezpieczenia Ubezpieczony może przystąpić ponownie do ubezpieczenia w dowolnym czasie Aby przystąpić ponownie do ubezpieczenia należy postępować analogicznie jak w przypadku nowego Ubezpieczonego: - złożyć deklarację - wpłacić składkę na nowy wskazany w deklaracji numer konta Uwaga: ponowna weryfikacja stanu zdrowia, zawodu oraz od nowa liczone karencje

49 System do wprowadzania danych AXA udostępnia Pośrednikom dedykowany prosty i intuicyjny system do wprowadzania danych: Exact Synergia System umożliwia Pośrednikowi bieżący monitoring kontraktu (np. wgląd do listy osób które opłaciły składkę)

50 Dlaczego Pomoc na Raka w ofercie AXA?

51

52

53

54 3 3 Niezadowolenie pacjentów z obecnej sytuacji Przykład Agaty i Bartka Polińskich, założycieli fundacji Alive Odwiedziliśmy dziesiątki onkologów, a tylko jeden czy dwóch było otwartych na kreatywne poszukiwanie rozwiązania, które chociaż w minimalnym stopniu zwiększyłoby szanse Agaty. Bartek, brak Agaty Pani doktor uznała, że wyprzedzi system i da mi skierowanie na rezonans, który powinnam wykonać w czerwcu, już w lutym. Usłyszałam, cóż za zaskoczenie, w czerwcu to już nie, droga pani, najbliższy termin był na koniec września. Agata Całe leczenie chorych na raka jest źle zorganizowane. Nie wiem, czy jest coś bardziej istotnego w leczeniu onkologicznym niż odpowiednie zarządzanie czasem. Nie może być tak, że ktoś czeka kilka miesięcy na rezonans, bo całe leczenie się rozpada. Na wynik biopsji, która ma powiedzieć: chory czy zdrowy, w Warszawie czeka się około czterech tygodni. Przez cztery tygodnie komórki nowotworowe mnożą się w człowieku w dramatycznym tempie. Bartek 54 Raka mogą pokonać pieniądze i znajomości. hasło fundacji Alive

55 4 3 Potrzeby a możliwości często leczenie trwa długo i uniemożliwia kontynuowanie pracy zawodowej, co oznacza z jednej strony znaczne uszczuplenie dochodów, a z drugiej pojawiające się duże wydatki koszty dojazdów na chemio- i radioterapię (obniżona odporność uniemożliwia korzystanie z publicznych środków transportu) koszty zakwaterowania ośrodki onkologiczne są najczęściej poza miejscem zamieszkania koszty leków osłonowych i przeciwwymiotnych podczas leczenia chory ma problem z wykonywaniem najprostszych czynności konieczność posiadania stałej opieki lekarstwa, środki higieniczne, peruki itp. sprzęt rehabilitacyjny specjalna dieta raka mogą pokonać pieniądze aż 87% osób jest przekonanych, że osoby bogatsze mają o wiele większe możliwości skutecznego jak można się zabezpieczyć nie będąc bogatym 55

56

57 Pomoc na każdym etapie choroby AXA zapewnia pomoc na każdym etapie choroby nowotworowej (nowotwory złośliwe, niezłośliwe guzy mózgu, nowotwory niezłośliwe). Infolinia medyczna assistance Assistance medyczny Druga Opinia Medyczna Szeroka gama usług assistance m.in.: transport medyczny opieka domowa po chemio- lub radioterapii pomoc psychologa rehabilitacja informacja onkologiczna Weryfikacja diagnozy przez światowego eksperta specjalizującego się w danym schorzeniu. Druga opinia ma na celu potwierdzenie bądź nową diagnozę oraz opracowanie ścieżki leczenia. Informacje medyczne dostępne od początku ochrony ubezpieczeniowej, m.in. z zakresu: profilaktyki i stylu życia zmniejszających ryzyko wystąpienia nowotworów sposobu przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem i diagnostyką nowotworów objawów związanych z przyjmowaniem leków bądź interakcji z innymi lekami Wypłata świadczenia pieniężnego Środki pieniężne na pokrycie różnego rodzaju kosztów pojawiających się na poszczególnych etapach leczenia: po rozpoznaniu nowotworu w przypadku operacji w przypadku chemioterapii/radioterapii Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych pozwalających na monitorowanie przebiegu choroby (np.pet, morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, markery nowotworowe, USG) Miesięczne świadczenie pieniężne Pozwala na częściową rekompensatę utraty dochodów, wypłacane przez maksymalnie 12 miesięcy. 57

58

59

60

61 Skąd lista wyłączeń? W obszarze tak szerokim jak zdrowie i dziedzinie nie będącej nauka ścisłą jak medycyna - zdarzenia muszą być właściwie opisane. To wiąże się także z zakresem wykluczeń. Wykluczone z odpowiedzialności są nowotwory na podstawie wiedzy medycznej o dobrym lub bardzo dobrym rokowaniu, nie wymagające leczenia uzupełniajacego i rokowania onkologicznego. Tego typu nowotwory nie skracają lub w stopniu niewielkim oczekiwaną długość życia, nie wiążą się z kosztami dotyczącymi leczenia lub usprawniania 61

62

63 Rozpoznanie i leczenie nowotworu To oczywiste, że podczas ciężkiej choroby będę potrzebować pieniędzy na leczenie. AXA gwarantuje wsparcie finansowe na każdym etapie choroby Rozpoznanie nowotworu złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 40% SU z tytułu rozpoznania i leczenia niezłośliwe nowotwory 20% SU z tytułu rozpoznania i leczenia Operacje medyczne złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 30% SU z tytułu rozpoznania i leczenia niezłośliwe nowotwory 15% SU z tytułu rozpoznania i leczenia Cykle chemioterapii złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 3% SU z tytułu rozpoznania i leczenia niezłośliwe nowotwory 1,5% SU z tytułu rozpoznania i leczenia Cykle radioterapii złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 3% SU z tytułu rozpoznania i leczenia niezłośliwe nowotwory 1,5% SU z tytułu rozpoznania i leczenia Klient otrzymuje środki, które może przeznaczyć na pokrycie procedur nierefundowanych przez NFZ, opiekę pielęgniarską czy domową po operacji 63

64 Świadczenie okresowe To oczywiste, że oprócz zwiększonych wydatków związanych z leczeniem, obniżą się moje dochody z powodu ograniczonej aktywności zawodowej. Już od potwierdzenia diagnozy nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu, AXA gwarantuje cykliczne wypłaty Pieniężne świadczenie okresowe w wysokości sumy ubezpieczenia wypłacane przez 12 miesięcy, nie dłużej niż do śmierci Ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu. Dzięki otrzymywanym co miesiąc środkom, skutki obniżonych dochodów będą dla klienta mniej odczuwalne. 64

65 Ambulatoryjne świadczenia medyczne To oczywiste, że im szybciej rozpocznie się leczenie, tym większe szanse na wyzdrowienie. Szybki dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich (m.in. onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych czy psychologicznych) oraz do ambulatoryjnych świadczeń medycznych takich jak: badania laboratoryjne (hematologiczne, krzepliwości, enzymatyczne i biochemiczne, markery nowotworowe, serologiczne itp.) badanie PET biopsje i badania endoskopowe badania radiologiczne tomografia komputerowa/rezonans magnetyczny ultrasonografia i badania diagnostyczne Badania są wykonywane bezgotówkowo w sieci partnera medycznego AXA do wysokości sumy ubezpieczenia. 65 ponad 700 placówek do dyspozycji jeden ogólnopolski numer telefonu organizacja dzięki wspólnej bazie możliwości znalezienia najszybszego terminu dogodnego dla każdej ze stron

66 Druga Opinia Medyczna To oczywiste, że po zdiagnozowaniu nowotworu chciałbym mieć pewność poprawności rozpoznania i przekonanie, że zaplanowane leczenie zapewnia osiągnięcie optymalnych efektów. Druga Opinia Medyczna obejmuje weryfikację rozpoznania medycznego przez czołowego eksperta, którego specjalizacja i doświadczenie odpowiadają specyfice stanu zdrowia Ubezpieczonego. Usługa została przygotowana w taki sposób, aby Ubezpieczony otrzymał odpowiedź na najważniejsze pytania, w tym: co oznacza moja diagnoza? czy moja diagnoza jest prawidłowa? czy proponowane leczenie jest prawidłowe? czy mogę otrzymać więcej informacji na temat mojej choroby? czy istnieje alternatywne leczenie, które byłoby lepsze dla mnie? Uzupełnieniem przygotowanego raportu Drugiej Opinii Medycznej może być pomoc w planowaniu lub organizacji leczenia, obejmująca m.in.: przekazanie informacji o danych teleadresowych placówek medycznych i zakresie oferowanych przez nich świadczeń umawianie na wizyty lekarskie i domowe wskazanie Ubezpieczonemu maksymalnie trzech zagranicznych lekarzy lub placówek medycznych mogących podjąć się leczenia

67 Assistance medyczny To oczywiste, że choremu na nowotwór potrzebna jest pomoc w organizacji leczenia. Usługi w ramach assistance ułatwią klientowi organizację procesu leczenia Szeroki zakres usług assistance dostępnych po rozpoznaniu nowotworu: transport medyczny transport na radio- i chemioterapię opieka pielęgniarska w miejscu pobytu opieka domowa po hospitalizacji opieka domowa po cyklu chemioterapii/radioterapii dostarczanie lekarstw rehabilitacja organizacja wypożyczenia oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego pomoc psychologa, psychoonkologa lub terapeuty informacja onkologiczna wsparcie w nowej sytuacji życiowej Dodatkowo klient ma dostęp do infolinii medycznej już od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

68 Pakiety dla dorosłych Zdarzenie ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia Wariant 40 Wariant 50 Wariant 60 Rozpoznanie i leczenie zł zł zł Diagnoza Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 40% SU zł zł zł Rak in situ 20% SU zł zł zł Operacja Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 30% SU zł zł zł Rak in situ 20% SU zł zł zł Cykle chemioterapii (maks. 5) Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 3% SU 660 zł 870 zł zł Rak in situ 20% SU 330 zł 435 zł 540 zł Cykle radioterapii (maks. 5) Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 3% SU 660 zł 870 zł zł Rak in situ 20% SU 330 zł 435 zł 540 zł Świadczenia okresowe (12xSU) Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu zł x zł x zł x 12 Ambulatoryjne świadczenia medyczne zł zł zł Druga Opinia Medyczna Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu zakres zgodnie z OWUD zakres zgodnie z OWUD zakres zgodnie z OWUD Assistance medyczny zł zł zł Infolinia medyczna assistance brak brak brak

69 Pakiety dla dzieci Ubezpieczonego Zdarzenie ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia Wariant 30 Wariant 40 Rozpoznanie i leczenie zł zł Diagnoza Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 40% SU Operacja Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 30% SU Cykle chemioterapii (maks. 5) Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 3% SU Cykle radioterapii (maks. 5) Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 3% SU zł zł zł zł 450 zł 660 zł 450 zł 660 zł Świadczenia okresowe 12xSU 750 zł x zł x 12 Ambulatoryjne świadczenia medyczne zł zł Druga Opinia Medyczna zakres zgodnie z OWUD zakres zgodnie z OWUD Assistance medyczny zł zł Infolinia medyczna assistance brak brak 69 Wysokość miesięcznej składki bez względu na ilość dzieci Wysokość miesięcznej składki bez względu na ilość dzieci

70

71

72 Karencje i wyłączenia Karencje Obowiązuje karencja liczona od daty przystąpienia do ubezpieczenia i wynosi 6 miesięcy. Wyłączenia Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach wskazanych w umowie podstawowej oraz jeżeli wskazany w rozpoznaniu nowotwór jest następstwem: niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych, masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego. Towarzystwo nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu wszelkich nowotworów współistniejących z infekcją HIV w momencie rozpoznania nowotworu. 72

73

74 DZIĘKUJEMY

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Poniższe terminy mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku SA (dalej:

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY Kod warunków: KZGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia Medyczny Ekspert Domowy

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia Medyczny Ekspert Domowy Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia Medyczny Ekspert Domowy Kod warunków: KZGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz świadczenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 8 ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 8 ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO NORDEA PARTNER

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO NORDEA PARTNER OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO NORDEA PARTNER Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO I INDYWIDUALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO I INDYWIDUALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO I INDYWIDUALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia grupowego i indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II Przedmiot i zakres Ubezpieczenia str 3 ROZDZIAŁ III Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula 1 Śmierć Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOJA RODZINA, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja grupowe ubezpieczenie na życie indeks GTD/10/04/19 Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo