oraz Pakiet Assistance MultiOchrona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz Pakiet Assistance MultiOchrona"

Transkrypt

1 oraz Pakiet Assistance MultiOchrona

2 MetLife MultiOchrona PAKIET INDYWIDUALNY

3 Im poważniejsze uszkodzenie ciała, tym świadczenie liczone jest od wyższej krotności sumy ubezpieczenia. Podstawa do wyliczenia świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa NW rośnie proporcjonalnie do stopnia inwalidztwa, aż do 400% początkowej wartości sumy ubezpieczenia. PROGRESJA (dotyczy Trwałego Inwalidztwa NW) Suma ubezpieczenia 400% 300% 200% 100% Zakres MetLife MultiOchrona Do 400% początkowej wartości sumy ubezpieczenia 0% 25% 50% 75% 100% Stopień inwalidztwa

4 ESKALACJA (dotyczy wszystkich świadczeń NW z umowy podstawowej) Wzrost sum ubezpieczenia do 150% początkowej wartości dla świadczeń NW z umowy podstawowej. +10% +20% +30% +40% +50% Do 150% początkowej wartości sumy ubezpieczenia Wzrost wysokości sumy ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia wzrastają corocznie od 2. do 6. roku trwania Umowy o 10% początkowej wartości, przy niezmienionej wysokości składki Rok trwania Umowy Suma ubezpieczenia Składka

5 Eskalacja Jak to działa? Pan Jan Przezorny w wyniku nieszczęśliwego wypadku odniósł uszkodzenia ciała skutkujące 55% trwałym inwalidztwem. Dwa i pół roku wcześniej wykupił MetLife MultiOchrona w wariancie Premium z dodatkowym świadczeniem miesięcznym z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek NW, wypłacanym przez 10 lat. Jaką wysokość świadczenia otrzyma Pan Przezorny? Wysokość sumy ubezpieczenia wraz z eskalacją na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego: zł początkowej sumy ubezpieczenia + 10% z zł wzrostu sumy ubezpieczenia w 1. rocznicę Umowy + 10% z zł wzrostu sumy ubezpieczenia w 2. rocznicę Umowy, daje to razem sumę zł Progresja Wpływ progresji na wysokość świadczenia z trwałego inwalidztwa im poważniejsze uszkodzenie ciała, tym świadczenie wyliczane od wyższej krotności sumy ubezpieczenia. Ponieważ 55% trwałe inwalidztwo znajduje się w przedziale 51%-75%, krotność sumy ubezpieczenia wynosi 300%: zł x 300% = zł W związku z tym z tytułu świadczenia trwałe inwalidztwo Pan Przezorny otrzyma: zł x 55% = zł Dodatkowo, ze świadczenia z tytułu min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW zł miesięcznie (12 miesięcy) przez okres 10 lat daje: 1000 zł x 12 (miesięcy) x 10 (lat) = zł Pan Przezorny otrzymał łącznie kwotę zł.

6 MetLife MultiOchrona maksymalne świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa NW

7 MetLife MultiOchrona PAKIET RODZINNY

8

9 Dlaczego Pakiet Assistance MultiOchrona jest najlepszy? 1. Assistance dedykowany specjalnie dla MetLife MultiOchrona ze starannie dobranym zakresem świadczeń po NW i kompleksową ochroną NW 2. Szeroki zakres świadczeń i procedur medycznych, m. in.: Konsultacje lekarzy specjalistów 10 specjalizacji maksymalna liczba świadczeń do wykorzystania w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego to 20 wizyt Badania i zabiegi ambulatoryjne bardzo szeroka oferta badań i zabiegów ambulatoryjnych, możliwych do wykonywania w ramach usługi assistance Rehabilitacja wysokie świadczenia: zarówno do zł w przypadku NW, jak i dodatkowo maksymalnie 40 zabiegów w przypadku poważnego NW Dostarczenie i zwrot kosztów leków do kwoty 700 zł Druga Opinia Medyczna organizacja i pokrycie kosztów sporządzenia zagranicznej konsultacji medycznej w przypadku urazów 3. Jedne z najwyższych na rynku kwot na usługi 4. Dostęp do usług medycznych na terenie całego kraju

10 Pakiet Assistance MultiOchrona Świadczenia Assistance zakres część 1/3 Zakres MetLife MultiOchrona Zdarzenie ubezpieczeniowe Usługa Wysokość świadczenia / Zakres usługi Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli oraz stanu zdrowia doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, skutkujące koniecznością uzyskania pomocy medycznej, jednak niewymagające interwencji pogotowia ratunkowego Dostarczenie i refundacja leków Rehabilitacja Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego Wizyta lekarza i pielęgniarki Transport do placówki medycznej Transport pomiędzy placówkami medycznymi Transport z placówki medycznej Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi Dostarczenie rzeczy osobistych do szpitala Opieka nad zwierzętami * Transport zwierząt * 700 zł zł zł 300 zł zł zł zł zł zł 500 zł 800 zł 800 zł * Świadczenia wzajemnie wykluczające się

11 Pakiet Assistance MultiOchrona Świadczenia Assistance zakres część 2/3 Zdarzenie ubezpieczeniowe Usługa Wysokość świadczenia / Zakres usługi Wniosek Ubezpieczonego Nieszczęśliwy wypadek (hospitalizacja trwająca powyżej 3 dni) Nieszczęśliwy wypadek (hospitalizacja poza miejscem zamieszkania, trwająca powyżej 3 dni) Nieszczęśliwy wypadek dziecka Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, wypadek Osoby bliskiej, śmierć Osoby bliskiej Urodzenie się dziecka Infolinia Baby assistance Nieszczęśliwy wypadek Rodzica (hospitalizacja trwająca powyżej 3 dni) Utrata pracy Śmierć osoby bliskiej Wniosek Uprawnionego Infolinia medyczna Opieka pielęgniarska i domowa po hospitalizacji Organizacja i pokrycie kosztów przyjazdu członka rodziny Ubezpieczonego podczas jego hospitalizacji Pobyt opiekuna prawnego w szpitalu Pomoc psychologa Wizyta położnej lub pielęgniarki Wniosek Ubezpieczonego Transport na wizytę kontrolną Pomoc w przypadku utraty pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy i pomoc psychologa Pomoc w organizacji pogrzebu Towarzyszenie zwłokom Nocleg Infolinia pogrzebowa Bez limitu zł 500 zł zł zł 500 zł (jedna wizyta w roku ubezp.) Bez limitu Bez limitu (maks. jedno świadcz. w roku ubezp.) 500 zł Bez limitu (koszt organiz. pogrzebu ponosi Ubezpieczony) Bez limitu Maksymalnie 2 doby Bez limitu

12 Zdarzenie ubezpieczeniowe Pakiet Assistance MultiOchrona Opieka Medyczna zakres część 3/3 Zakres produktu Maksymalna liczba świadczeń do wykorzystania w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego Poważny nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli oraz stanu zdrowia doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia skutkującego: pęknięciem lub złamaniem kości, zwichnięciem lub skręceniem stawu, urazem kręgosłupa, urazem głowy (wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości czaszki), urazem narządów wewnętrznych, urazem oka Konsultacja lekarzy specjalistów: chirurg, okulista, otolaryngolog, ortopeda, kardiolog, neurolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg, psycholog Zabiegi ambulatoryjne Badania laboratoryjne Badania radiologiczne Ultrasonografia Rehabilitacja Tomografia komputerowa Rezonans magnetyczny 20 (do wyczerpania maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania) Maks. 40 zabiegów na Zdarzenie ubezpieczeniowe Maks. 1 badanie na Zdarzenie ubezpieczeniowe Maks. 1 badanie na Zdarzenie ubezpieczeniowe Zdarzenie ubezpieczeniowe Druga Opinia Medyczna Zakres produktu Zakres usługi Uraz powstały u Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Druga Opinia Medyczna Organizacja i pokrycie kosztów sporządzenia Zagranicznej konsultacji medycznej

13 Pakiet Assistance MultiOchrona Zakres MetLife MultiOchrona Najmocniejsze strony Pakietu Assistance MultiOchrona: konsultacje lekarzy specjalistów, dostępnych 10 specjalizacji maks. liczba świadczeń na zdarzenie ubezpieczeniowe 20 wizyt rehabilitacja wartość świadczenia do zł, maks. 40 zabiegów na zdarzenie ubezpieczeniowe dostarczenie i zwrot kosztów leków do kwoty 700 zł Druga Opinia Medyczna organizacja i pokrycie kosztów sporządzenia zagranicznej konsultacji medycznej w przypadku urazu Zabiegi medyczne i badania ambulatoryjne Wysokie kwoty na poszczególne świadczenia

14 Pakiet Assistance MultiOchrona Przykład część 1/3 Wypadek miał miejsce podczas zjazdu na nartach. Osoba poszkodowana zderzyła się na stoku z innym narciarzem doszło do upadku i nietypowego złamania podudzia. Leczenie urazu zostało w całości przeprowadzone w ramach usług dostępnych w Pakiecie Assistance MultiOchrona. Łączna wartość uzyskanych świadczeń to ok zł, Zobaczmy jak to zostało policzone ale Klienta nie kosztowało to nic.

15 Konsultacja ortopedyczna Porada rehabilitacyjna 2 konsultacja ortopedyczna 2 porada rehabilitacyjna Pakiet Assistance MultiOchrona Przykład część 2/3 Badanie kliniczne wizyta Badanie radiologiczne; piszczel i strzałka, dwie projekcje Badanie ultrasonograficzne, kończyna, nienaczyniowe, skan B i/lub badanie w czasie rzeczywistym obejmujące udokumentowanie w postaci zapisu Diagnoza złamanie podudzia Iniekcja dostawowa z lekiem/punkcja stawu Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej (poniżej kolana do palców stopy) Ustalenie serii zabiegów w okresie unieruchomienia Ćwiczenia indywidualne Masaż kontralateralny i ipsilateralny Pole magnetyczne Wizyta kontrolna Usunięcie lub podzielenie opatrunku gipsowego Badanie radiologiczne; piszczel i strzałka, dwie projekcje Diagnoza pełen zrost kostny Ustalenie serii zabiegów po usunięciu unieruchomienia Ćwiczenia indywidualne Jonoforeza Prądy diadynamiczne Elektrostymulacje Laseroterapia Masaż wirowy/podwodny Masaż klasyczny i izometryczny Diagnoza Leczenie Rehabilitacja Klienta nie kosztowało to nic! 100,00 zł 70,00 zł 80,00 zł 60,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 550,00 zł 350,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 80,00 zł 550,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 250,00 zł 350,00 zł 3 porada rehabilitacyjna Wizyta kontrolna 80,00 zł 3 konsultacja ortopedyczna Wizyta kontrolna 100,00 zł Koszty leczenia razem Ten koszt został sfinansowany z Pakietu Assistance MetLife MultiOchrona 3 500,00 zł

16 Pakiet Assistance MultiOchrona Przykład część 3/3 Ubezpieczony wystąpił również o Drugą Opinię Medyczną, która mogłaby potwierdzić przyjętą metodę leczenia. Po analizie dokumentacji medycznej przez specjalistę z USA potwierdzono brak konieczności wykonania zabiegu operacyjnego. Koszt takiej usługi to $. W Pakiecie Assistance MetLife MultiOchrona Klienta nie kosztowało to nic.

17 Inne ważne informacje o produkcie Wiek przystąpienia od 18 do 70 r.ż. lub od 1 do 20 r.ż. Wiek wygaśnięcia 75 r.ż. dla Ubezpieczonego i Małżonka/Partnera lub 21 r.ż. w przypadku Dzieci Wnioskopolisa Ocena medyczna uproszczona Odnawialność umowy co roku automatycznie odnawiana na kolejne lata Umowy dodatkowe zawarte w pakiecie: Ubezpieczenie z miesięcznym świadczeniem na wypadek trwałego inwalidztwa NW Ubezpieczenie na wypadek operacji NW

18 Inne ważne informacje o produkcie MetLife MultiOchrona zasady sprzedażowe Pakietów TBJ i TBP nie wolno było sprzedawać: osobom o orzeczonej niezdolności do pracy przez ZUS (bez względu na stopień, okres, czy świadczenie jest płacone czy zawieszone) oraz osobom pobierającym z ZUS: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jak również osobom z orzeczoną niepełnosprawnością zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; rolnikom, którzy otrzymali z KRUS odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej lub pobierają rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, lub zasiłek chorobowy; zawodnikom klubów sportowych (bez względu na to, czy stanowi to ich główne źródło dochodu); Klientom, którym Towarzystwo odmówiło ochrony na życie, wypadkowej lub zdrowotnej z powodu zdrowotnych czynników ryzyka, lub Klientom, którzy posiadają umowy wypadkowe lub zdrowotne z podwyższoną składką, lub Klientom z wypłaconym świadczeniem z tytułu trwałego inwalidztwa NW; bezrobotnym (z wyłączeniem gospodyń domowych, studentów i emerytów); cudzoziemcom bez dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (zgodnie z memorandum z dnia dot. ubezpieczania cudzoziemców oraz sprzedaży ubezpieczeń Polakom mieszkającym za granicą). Pakietu MetLife MultiOchrona nie wolno sprzedawać: bezrobotnym (z wyłączeniem gospodyń domowych, studentów i emerytów); cudzoziemcom bez dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (zgodnie z memorandum z dnia dot. ubezpieczania cudzoziemców oraz sprzedaży ubezpieczeń Polakom mieszkającym za granicą); osobom posiadającym w mocy umowy z ochroną z tytułu śmierci NW lub inwalidztwa NW na kwotę zł odpowiednio na każde z tych ryzyk.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Casco MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 2. DEFINICJE... str. 2 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... str. 3 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA... str.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE

Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 2 Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 2 DEFINICJE 2 JAKĄ OCHRONĘ zapewnia

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A GGB 11791579 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał

Bardziej szczegółowo

art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców, oznaczone indeksem, stanowią integralną część: 1. Umowy Ubezpieczenia Grupowego zawartej pomiędzy Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo