Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska"

Transkrypt

1 Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: kwiecień-czerwiec / W tym wydaniu polecamy: Podatki > > Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r. > > Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od 1 lipca 2015 r. > > Istotne zmiany w cenach transferowych od 1 stycznia 2017 r. Prawo > > Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prokury łącznej z członkiem zarządu > > Czy inwestor musi podwójnie płacić za te same roboty budowlane? Sprawozdawczość > > Zintegrowane raportowanie nowe regulacje stawiają wyzwania i szanse Aktualności podatkowe Rödl & Partner info Szanowni Państwo, z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w zakresie podatku VAT. Możliwe jest m.in. odliczanie 50% podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów wykorzystywanych do tzw.,,użytku mieszanego. Omówienie nowych regulacji w zakresie VAT znajdą Państwo w obszernym artykule, poświęconym tej tematyce. Od 1 lipca 2015 r. zmieniły się również zasady ustalania właściwości organów uprawionych do wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. O właściwości danego organu nie decyduje jedynie miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy, ale również rodzaj podatku, którego dotyczy wniosek. Informacje na ten temat zawiera artykuł pt. Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od 1 lipca 2015 r.. W tym wydaniu prezentujemy również planowaną nowelizację ustaw o podatku dochodowym (ustawy o CIT i ustawy o PIT) w zakresie cen transferowych. Obowiązki podatników w zakresie dokumentowania transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi zostaną radykalnie zmodyfikowane. Wejście w życie nowelizacji planowane jest na 1 stycznia 2017 r. W związku z wagą problemu już teraz warto zapoznać się ze skutkami, jakie spowodują przewidywane regulacje. Polecamy Państwa uwadze artykuł poświęcony przełomowej uchwale Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14) podjętej w składzie 7-osobowym, w której SN uznał za niedopuszczalny wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. W artykule poświęconym temu tematowi omawiamy przyczyny podjęcia uchwały i jej praktyczne konsekwencje. W artykule pt. Czy inwestor musi podwójnie płacić za te same roboty budowlane? przedstawiamy problematykę solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy robót i podpowiadamy, w jaki sposób inwestor może zabezpieczyć w umowie swoje interesy. Zachęcamy także do zapoznania się z tematem raportów zintegrowanych, związanych z opublikowaną 15 listopada 2014 r. Dyrektywą 2014/95/UE, wprowadzającą zmiany do Dyrektywy 2013/34/UE, odnoszące się do ujawniania informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki i grupy kapitałowe. W artykule pt. Zintegrowane raportowanie - nowe regulacje stawiają wyzwania i szanse omawiamy konsekwencje wdrożenia Dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Zapraszamy do lektury! dr hab. dr Marcin Jamroży

2 Podatki > > Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r. Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Z początkiem lipca weszły w życie istotne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (dalej jako,,ustawa o VAT ). Po pierwsze, tylko do 30 czerwca 2015 r., obowiązywał art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który odnosił się do kwestii możliwości odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów przy tzw.,,użytku mieszanym. Po drugie, w celu dostosowania ustawy o VAT do przepisów unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako,,ustawa o zmianie ustawy o VAT ). Wprowadzenie części zmian zawartych w powyższej ustawie zostało jednak odroczone w czasie i zaczną one obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2016 r. Dotyczy to m.in. przepisów określających zasady obliczania kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych tylko częściowo do celów działalności gospodarczej, czy zmiany w sposobie ustalania kwoty podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej jak i innych, jak również likwidacji preferencyjnej 8% stawki na dostawy sprzętu przeciwpożarowego. Poniżej przybliżamy Państwu zakres zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r. Odliczanie VAT od paliwa przy użytku mieszanym Niewątpliwie najbardziej odczuwalną zmianą, jaka zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2015 r., jest możliwość odliczenia 50% podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, które są wykorzystywane do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony oraz określonej ładowności. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów, prawo do odliczenia 50% podatku VAT dotyczy wyłącznie wydatków na paliwo zakupione od 1 lipca Faktura wystawiona do końca czerwca 2015, która wpłynęła dopiero w lipcu lub wystawiona została w lipcu i dokumentuje zakup paliwa dokonany przed 1 lipca - nie będzie uprawniać do odliczenia podatku VAT. Podatnicy, którzy zadeklarowali używanie samochodów wyłącznie dla celów służbowych, nadal mają prawo do pełnego odliczania podatku VAT z tytułu zakupu paliwa oraz innych wydatków samochodowych. Rozliczanie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności Nowelizacja wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o VAT dotyczy kwestii ulgi na złe długi, z której korzystają wierzyciele. W stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. preferencja ta nie znajdowała zastosowania, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT, tj. powiązanie o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2015 r. istnienie powyższych powiązań nie stanowi przeszkody w skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi na złe długi. Jednocześnie wprowadzono istotną zmianę dotyczącą dłużników znajdujących się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Poprzednio, zgodnie z regulacją art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, mieli oni obowiązek dokonać korekty faktur nieuregulowanych w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności. Nowelizacja - wprowadzając ust. 1b do powyższego artykułu - wyłączyła obowiązek korygowania odliczonego podatku VAT w przypadku dłużników będących w upadłości lub likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności za zakupione towary i usługi. Ustawodawca umożliwił retroaktywne działanie korzystnych dla podatników przepisów, dlatego obie zmiany mogą mieć zastosowanie do wierzytelności powstałych przed datą 1 lipca 2015 r., których nieściągalność zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT została uprawdopodobniona po 31 grudnia 2012 r., a tym samym których termin płatności upłynął 4 sierpnia 2012 r. lub jeszcze wcześniej. Równocześnie od 1 lipca 2015 r. uległa zmianie treść art. 99 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT i podatnicy zwolnieni z obowiązku regularnego składania deklaracji VAT, w przypadku wystąpienia obowiązku korekty podatku odliczonego są zobowiązani do złożenia z tego tytułu deklaracji. W stanie prawym do 30 czerwca 2015 r. nie mieli takiego obowiązku. Odpowiedzialność solidarna przy sprzedaży towarów wrażliwych Istotna zmiana nastąpiła również w katalogu towarów wrażliwych, czyli takich, których dostawa może wyłączać możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT zgodnie z art. 99 ust. 3a-3c ustawy o VAT oraz w przypadku których nabywcy mogą solidarnie odpowiadać z dostawcami za zaległości podatkowe, na podstawie art. 105a -105c ustawy o VAT. 2

3 Podatki CIT Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty Zwolnienie Katalog towarów z opodatkowania wrażliwych zawiera dywidendy załącznik nr 13 do ustawy o VAT. Dotychczas liczył on 12 grup towarów, Z a dniem od 1 lipca 1 stycznia r. liczba r. zmienia ich wzrosła się brzmienie do 21. art. Nowo 22 ust. dodane ustawy towary o CIT, to dotyczącego m.in. srebro zwolnienia i platyna z w opodatkowania postaci surowca do- 4 chodów lub półproduktu, (przychodów) a także z dywidend aparaty oraz fotograficzne innych przychodów cyfrowe z i kamery tytułu udziału cyfrowe. w zyskach osób prawnych. Zwolnieniem objęte zostały dochody uzyskiwane przez akcjonariuszy z tytułu udziału Zmiana w spółce wysokości komandytowo-akcyjnej,,kaucji gwarancyjnej z siedzibą w Polsce. Zwolnienie nie dotyczy natomiast dochodów uzyskiwanych z Podmiot, tytułu udziału na rzecz w takiej którego spółce dokonano przez komplementariuszy. dostawy towarów wrażliwych, może odpowiadać solidarnie wraz z dostawcą Ponadto za zaległości zwolnienie podatkowe przewidziane w części podatku w art. 22 proporcjonalnie ust. 4 ustawy o przypadającej CIT ma zastosowanie na dostawę wyłącznie dokonaną dywidend na rzecz i tego innych podatnika. Może z tytułu jednak udziału jej uniknąć, w zyskach jeżeli osób kupi prawnych towar wrażliwy wypłaco- przychodónych od podmiotów przez spółkę umieszczonych komandytowo-akcyjną na dzień dostawy z siedzibą w specjalnym zysku rejestrze wypracowanego Ministra Finansów od dnia, prowadzonym w którym spółka w formie ta Polsce, z stała elektronicznej się podatnikiem oraz publikowanym CIT. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów. Sprzedawca, aby znaleźć się Przykład na powyższej 4: liście, musi złożyć kaucję gwarancyjną w Rok odpowiedniej obrotowy Alfa wysokości. spółka z ograniczoną Zgodnie z obowiązującymi odpowiedzialnością S.K.A. przepisami pokrywa bez się względu z rokiem na kalendarzowym. rodzaj dostarcza- dotychczas nego Spółka towaru staje kaucja się podatnikiem nie mogła CIT być z niższa dniem niż stycznia tys.zł i nie 2014 wyższa r. Akcjonariuszem niż 3 mln zł. Od spółki, 1 lipca posiadającym 2015 r. minimalna 10% akcji kaucja (nieprzerwanie dla podatników przez w okres przypadku 2 lat) jest dostawy spółka Beta paliwa, GmbH oleju opałowego z siedzibą w oraz Niemczech. oleju smarowego Spółka ta nie wzrosła korzysta do ze 1 zwolnienia z opodatkowania wynosi 10 mln podatkiem zł. W przypadku dochodowym pozostałych od ca- mln zł, a maksymalna produktów łości swoich z załącznika dochodów. nr 13 do ustawy o VAT w mocy pozostają dotychczasowe regulacje. Zysk wypracowany przez S.K.A. w 2013 r. i przypadający Jeżeli do wypłaty podatnik Beta dostarczający GmbH nie będzie paliwa, objęty oleje zwolnieniem opałowe na lub smarowe, mocy art. dokonał 22 ust. 4 ustawy wpłaty o kaucji CIT. Dopiero przed zysk datą wypracowany 1 lipca 2015 r. w w wysokości 2014 r. i wypłacony odpowiadającej Beta GmbH poprzednio będzie objęty obowiązującynieniem przepisom, (przy założeniu to do końca spełnienia września warunków, 2015 o r. których ma czas zwol- na mowa jej uzupełnienie. w art. 22 ust. Odpowiedzialność 4 oraz przedstawieniu solidarna certyfikatu wobec nabywców rezydencji). towarów Zysk komplementariusza od tych podmiotów nie będzie jest wyłączona objęty w zwolnieniem okresie od 1 spod lipca opodatkowania do 30 września u 2015 źródła. r., mimo braku kaucji w stosownej wysokości. W przypadku niedokonania uzupełnienia kaucji, sprzedawca zostanie automatycznie Jeżeli wykreślony spółka z komandytowo-akcyjna rejestru Ministra Finansów przed dniem z końcem 1 stycznia września 2015 r. posiadała r. niewypłacone zyski z lat poprzedzających 2014 ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w Ponadto którym od stała kaucji się podatnikiem złożonych w CIT, formie wypłaty depozytu dywidendy pieniężnego zarówno przychodu przed, z tytułu jak udziału i po 1 w lipca zyskach 2015 osób r. są prawnych, nalicza- lub innego na ne potrzeby odsetki w zwolnienia wysokości z 30% art. 22 stopy ust. depozytowej 4 ustawy o CIT ustalanej uznaje się, zgodnie że w z pierwszej przepisami kolejności o NBP. wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem Towary CIT. objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia Z początkiem Przykład 5: lipca zobligowane do rozliczania podatku VAT W za stanie pomocą faktycznym mechanizmu jak powyżej odwrotnego zysk obciążenia wypracowany są jedynie przez podmioty spółkę w zarejestrowane 2013 r. zostaje jako zatrzymany czynni podatnicy w spółce, co VAT. Zatem oznacza, dostawa że wspólnicy towarów nie dokonywana otrzymują w na 2014 rzecz r. wypłat podmiotów z zysku zarejestrowanych rok Zysk jako ten podatnicy wypłacony VAT zostaje zwolnieni w roku oraz podatników niezarejestrowanych jest dokumentowana zwykłymi fakturami VAT z podatkiem naliczonym według odpowiedniej Akcjonariusz stawki. nie może Natomiast skorzystać dostawa ze zwolnienia na rzecz dywidendy podatników z opodatkowania VAT jest nadal u źródła, dokumentowana ponieważ pochodzi faktura- czynnycmi ona bez z danych zysku wypracowanego dotyczących stawki w 2013 i kwoty r. Komplementariusz nie odwrotne zapłaci podatku, obciążenie. ponieważ zysk opodatkował podatku oraz z adnotacją już w 2013 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. do załącznika nr 11 do ustawy o VAT, który liczył dotychczas 41 grup towarów, wobec których Podatek stosuje u źródłasię mechanizm odwrotnego obciążenia, dodano 13 nowych pozycji: Na spółki komandytowo-akcyjne nie rozciągnięto natomiast zwolnienia > > Arkusze z podatku żeberkowe u źródła, ze stali przewidzianego niestopowej; w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT. Przepis ten stanowi implementację dyrektywy > Rady > Złoto 2003/49/WE nieobrobione z dnia plastycznie 3 czerwca lub 2003 w r. postaci w sprawie półproduktu systemu lub opodatkowania w postaci proszku stosowanego wyłącznie do odse- złoto wspólnego tek oraz o należności próbie 325 licencyjnych tysięcznych między lub większej, powiązanymi z wyłączeniem spółkami różnych złota Państw inwestycyjnego Członkowskich w rozumieniu (Dz.U. L 157 art. z , ustawy str. 49 o ze VAT, zm.), z która zastrzeżeniem zgodnie z poz. art. 22b; 3 lit. a znajduje zastosowanie wyłącznie do spółek wymienionych w załączniku do dyrektywy. > > Złoto Przyznanie inwestycyjne zwolnienia w rozumieniu określonego art. 121 w ustawy art. 21 o VAT; ust. 3 ustawy o CIT podmiotom innym, niż wymienione w załączniku > > Metale do ww. nieszlachetne dyrektywy (tu: platerowane spółce komandytowo-akcyjnej) będzie tale nieszlachetne, możliwe dopiero srebro po uprzednim lub złoto, platerowane dokonaniu zmia- pla- srebrem oraz meny tego tyną, załącznika. nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, 6: platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż Przykład Akcjonariuszem do stanu półproduktu; Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest spółka Beta GmbH z siedzibą w > > Niemczech, Aluminium która nieobrobione posiada w plastycznie; kapitale S.K.A. (nieprzerwanie przez okres 2 lat) 25% akcji. Akcjonariusz udzielił S.K.A. > > Ołów pożyczki, nieobrobiony od której plastycznie; S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem > > Cynk nieobrobiony dochodowym plastycznie; od całości swoich dochodów. Z tytułu wypłaty odsetek spółce Beta GmbH, płatnik (S.K.A.) > > Cyna pobierze nieobrobiona podatek plastycznie; u źródła. > > Nikiel nieobrobiony plastycznie; Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. regulują również m.in. > > takie Biżuteria kwestie i jej części podatkowe, oraz pozostałe jak: wnoszenie wyroby aportu jubilerskie do S.K.A., i likwidacja ich części S.K.A. ze złota i wystąpienie i srebra lub wspólnika, platerowane wycena metalem składników szlachetnym majątkowych, wyłącznie przekształcenia części biżuterii i łączenia i części podatkowa z udziałem pozostałych S.K.A., cienka wyrobów kapitalizacja. jubilerskich Gdyby ze złota mieli o Państwo próbie pytania 325 w tym tysięcznych zakresie, chętnie lub większej, na nie tj. odpowiemy. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, informacji w tym udziela pokrywane lub platerowane metalem Dalszych szlachetnym; > > Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy; dr Marcin Jamroży Partner, > > Telefony doradca dla podatkowy, sieci komórkowych radca prawny lub dla innych sieci tel.: bezprzewodowych wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony; 3

4 Podatki > > Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem z wyłączeniem części i akcesoriów. W przypadku trzech ostatnich grup wymienionych towarów mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT ma zastosowanie, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku VAT, przekroczy kwotę 20 tys. zł. Jednolita gospodarczo transakcja może obejmować więcej niż jedną dostawę lub więcej niż jedną umowę. Będzie ona oceniania po uwzględnieniu wszelkich okoliczności występujących w danej sytuacji. Równocześnie obniżenie wartości dostawy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, poprzez obniżenie ceny lub danie nabywcy upustu, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy towarów dokonanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym Z początkiem lipca w stosunku do krajowych transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wprowadzono nowy rodzaj informacji podsumowujących - informacje podsumowujące w obrocie krajowym. Informacje te są składane przez podmioty dokonujące dostawy towarów lub usług, dla których podatnikiem jest nabywca. Informacje są zgłaszane miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od tego, czy podatnicy dokonujący dostawy towarów lub usług zgłaszają miesięcznie deklarację VAT-7 lub kwartalnie deklarację VAT-7K / VAT-7D. Dalszych informacji udziela Dorota Białas Associate Partner, doradca podatkowy tel.: > > Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od 1 lipca 2015 r. Anna Główka, Rödl & Partner Warszawa Na mocy przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2015 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r., w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego) do wydawania interpretacji indywidualnych upoważnieni byli Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i w Warszawie. Właściwość tych organów opierała się o kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Każdemu z tych organów przypisane były określone województwa i jeżeli wniosek o wydanie interpretacji pochodził od wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze województwa podległego Dyrektorowi danej Izby, to wydawał on interpretację indywidualną bez względu na rodzaj podatku, którego wniosek dotyczył. Co się zmieniło od 1 lipca 2015 r. W rozporządzeniu, które od 1 lipca 2015 r. zastąpiło rozporządzenie dotychczas obowiązujące, właściwymi do wydawania interpretacji indywidualnych nadal są Dyrektorzy ww. pięciu Izb. O właściwości danego organu nie decyduje jednak jedynie miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy, ale również rodzaj podatku, którego dotyczy wniosek. Nowe rozporządzenie przewiduje częściowe odejście od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Z dniem 1 lipca 2015 r. weszło również w życie nowe rozporządzenie w sprawie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku. Wzór wniosku ORD-IN dostosowany został do zmian w zakresie właściwości upoważnionych organów. Odnośnie do opłaty za wniosek, można ją wnosić jedynie na rachunek bankowy organu. Czemu służą te zmiany Zmiany służą większej centralizacji wydawania interpretacji w zakresie poszczególnych podatków, co w konsekwencji ma spowodować podniesienie stopnia jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji. Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowego rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji, jest to pierwszy etap realizacji koncepcji centralizacji i specjalizacji rzeczowej Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Docelowym modelem jest system, w którym interpretacje w zakresie każdego rodzaju podatku wydawane są wyłącznie przez wyznaczone ośrodki KIP. Jednak to perspektywa kilku lat. 4

5 Podatki CIT Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty Do Zwolnienie którego z organu opodatkowania złożyć wniosek dywidendy według nowych przepisów Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienia się brzmienie art. 22 ust. Ponieważ 4 ustawy o najwięcej CIT, dotyczącego wniosków zwolnienia o interpretację z opodatkowania dotyczy podatkchodów VAT (przychodów) i podatków z dywidend dochodowych, oraz innych postanowiono, przychodów że do- od z tytułu 1 lipca udziału 2015 w r. zyskach w zakresie osób prawnych. VAT i PIT Zwolnieniem właściwi są Dyrektorzjęte zostały Izb dochody Skarbowych uzyskiwane w Bydgoszczy, przez akcjonariuszy Katowicach, z Łodzi, tytułu ob- Poznaniu udziału w i spółce w Warszawie, komandytowo-akcyjnej a w zakresie CIT z siedzibą Dyrektorzy w Polsce. Izb Skarbowych Zwolnienie nie w Bydgoszczy, dotyczy natomiast Katowicach, dochodów Poznaniu uzyskiwanych i w Warszawie z tytułu (bez udziału Łodzi). w takiej W spółce zakresie przez tych komplementariuszy. podatków każdemu z organów przypisano określone województwa. Ponadto zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy W o CIT zakresie ma zastosowanie natomiast wyłącznie tzw. podatków do dywidend i niszowych innych przychodów podatek z tytułu udziału akcyzowy, w zyskach podatek osób od prawnych spadków wypłaco- i daro- (m.in. wizn, nych przez podatek spółkę od komandytowo-akcyjną czynności cywilnoprawnych z siedzibą czy w Polsce, podatek z zysku od gier) wypracowanego właściwi są jedynie od dnia, Dyrektor w którym Izby Skarbowej spółka ta w stała Warszawie się podatnikiem (w sprawie CIT. wniosków pochodzących od wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę Przykład w województwie 4: mazowieckim lub poza terytorium Polski) Rok obrotowy i Dyrektor Alfa Izby spółka Skarbowej z ograniczoną w Katowicach odpowiedzialnością S.K.A. składanych pokrywa przez się wnioskodawców z rokiem kalendarzowym. z miejscem (w sprawie wniosków zamieszkania Spółka staje / siedzibą się podatnikiem na pozostałym CIT z obszarze dniem 1 kraju). stycznia 2014 r. Akcjonariuszem spółki, posiadającym 10% akcji Nowe (nieprzerwanie zasady mają przez zastosowanie okres 2 lat) jest wyłącznie spółka do Beta wniosków GmbH złożonych z siedzibą po w dniu Niemczech. 30 czerwca Spółka 2015 ta nie r. korzysta W zakresie ze zwolnienia złożonych z opodatkowania do tego podatkiem dnia aktualna dochodowym pozostaje od ca- zasa- wnioskódałości że swoich organ dochodów. właściwy w chwili złożenia wniosku pozostaje właściwy do wydania interpretacji, pomimo zmiany w Zysk międzyczasie wypracowany podstaw przez właściwości. S.K.A. w 2013 r. i przypadający do wypłaty Beta GmbH nie będzie objęty zwolnieniem na W mocy przypadku art. 22 ust. składania 4 ustawy wniosku o CIT. Dopiero o wydanie zysk wypracowany interpretacji indywidualnej w 2014 r. i wypłacony zalecamy Beta upewnienie GmbH będzie się, który objęty organ zwolnieniem do (przy rozpoznania założeniu spełnienia wniosku, warunków, biorąc pod o uwagę których ro- jest właściwy dzaj mowa podatku, w art. którego 22 ust. 4 wniosek oraz przedstawieniu dotyczy oraz certyfikatu miejsce zamieszkania rezydencji). / siedzibę Zysk komplementariusza wnioskodawcy. W nie tym będzie zakresie objęty służymy zwolnieniem Państwu pomocą. spod opodatkowania u źródła. Dalszych informacji udziela Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem 1 stycznia 2014 r. posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym stała się podatnikiem CIT, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty Anna Główka przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem Radca prawny CIT. tel.: Przykład 5: W stanie faktycznym jak powyżej zysk wypracowany przez spółkę w 2013 r. zostaje zatrzymany w spółce, co oznacza, że wspólnicy nie otrzymują w 2014 r. wypłat z zysku za rok Zysk ten wypłacony zostaje w roku > > Istotne zmiany w cenach Akcjonariusz nie może skorzystać ze zwolnienia dywidendy z opodatkowania u źródła, ponieważ pochodzi transferowych od 1 stycznia 2017 r. ona z zysku wypracowanego w 2013 r. Komplementariusz nie zapłaci podatku, ponieważ zysk opodatkował Magdalena już w 2013 Tuszyńska, r. Rödl & Partner Warszawa Dnia 15 czerwca 2015 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło Podatek zmodyfikowany u źródła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku Na spółki dochodowym komandytowo-akcyjne od osób prawnych nie rozciągnięto oraz niektórych natomiast innych zwolnienia ustaw. z podatku Pierwotny u źródła, projekt przewidzianego (z dnia 27 kwietnia w art ust. r.) został 3 ustawy zmieniony o CIT. Przepis po uwzględnieniu ten stanowi implementację części uwag zgłoszonycwy Rady w procesie 2003/49/WE konsultacji z dnia społecznych. 3 czerwca 2003 Głównym r. w sprawie celem dyrekty- proponowanych wspólnego systemu zmian opodatkowania jest implementacja stosowanego do krajowego do odsetek oraz należności prawnego licencyjnych regulacji unijnych między powiązanymi w zakresie spółka- wspól- porządku nego mi różnych systemu Państw opodatkowania Członkowskich (Dz.U. mającego L 157 zastosowanie z , w str. przypadku 49 ze zm.), która spółek zgodnie powiązanych z art. 3 lit. oraz a znajduje wprowadzenie zastosowanie wyłącznie dla krajów do spółek UE wymogów wymienionych związanych w załączniku z dokumentacją dyrektywy. transakcji Przyznanie pomiędzy zwolnienia podmiotami określonego powiązanymi. w art. 21 ust. wspólnych Proponowane 3 ustawy o CIT zmiany podmiotom mają innym, również niż charakter wymienione dostosowawczłączniku do ww. rekomendacji dyrektywy OECD (tu: spółce dotyczących komandytowo-akcyj- Cen Transfe- w zarowychnej) będzie przyjętych możliwe we dopiero wrześniu po uprzednim 2014 r. i dokonaniu realizują uwagi zmiany tego załącznika. i wnioski wskazane w Informacji Prezesa Najwyż- końcowe szej Izby Kontroli z 20 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli nadzoru Przykład organów 6: podatkowych i organów kontroli skarbowej Akcjonariuszem nad prawidłowością Alfa spółka rozliczeń z ograniczoną z budżetem odpowiedzialnością z udziałem S.K.A. jest kapitału spółka zagranicznego. Beta GmbH z siedzibą państwa podmiotów w Niemczech, która posiada w kapitale S.K.A. (nieprzerwanie przedstawiamy przez okres 2 lat) najważniejsze 25% akcji. Akcjonariusz proponowane udzielił zmia- Poniżej ny S.K.A. z zakresu pożyczki, cen transferowych. od której S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania Zmiana podatkiem definicji dochodowym podmiotów powiązanych całości swoich kapitałowo dochodów. Z tytułu wypłaty odsetek spółce Beta GmbH, płatnik Obecnie (S.K.A.) podmioty pobierze podatek są powiązane u źródła. w rozumieniu przepisów o cenach transferowych m.in. wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio Przepisy udział obowiązujące w wysokości od 1 stycznia co najmniej 20145%. r. regulują Planowane również jest podwyższenie m.in. takie kwestie progu podatkowe, powiązań kapitałowych jak: wnoszenie z obecnie aportu obowiązującego S.K.A., likwidacja 5%-owego S.K.A. i do wystąpienie 25%. wspólnika, wycena po- do datkowa składników majątkowych, przekształcenia i łączenia Nowe z udziałem zasady S.K.A., sporządzania cienka kapitalizacja. dokumentacji Gdyby mieli cen transferowych pytania w tym zakresie, chętnie na nie Państwo odpowiemy. Udokumentowaniu Dalszych informacji będą udziela podlegały dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym: > > transakcje z podmiotami powiązanymi oraz > > inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające dr Marcin istotny Jamroży wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Partner, doradca podatkowy, radca prawny tel.: Za takie transakcje lub inne zdarzenia będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro. 53

6 Podatki Proponuje się uzależnienie obowiązku dokumentacyjnego: > > od wysokości przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wygenerowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym i ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych; > > od przekroczenia progów wartości transakcji / zdarzeń jednego rodzaju ustalanych w zależności od wysokości przychodów. W przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą równowartość: > > 2 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 mln euro za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 tys. euro powiększoną o 5 tys. euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro; > > 20 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 mln euro za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 tys. euro powiększoną o 45 tys. euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro; > > 100 mln euro za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznawane będą transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 tys. euro. Z obowiązku posiadania dokumentacji zwolnione zostaną podmioty, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych nie przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln euro. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit przychodów lub kosztów ustalany będzie dla spółki. Podatnicy uzyskujący przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną będą mogli wyznaczyć wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji oraz innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych. Wyznaczenie wspólnika nie będzie jednak zwalniało pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej. Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zażądać od podatnika sporządzenia dokumenta- cji transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza ww. progów, w przypadku gdy z okoliczności sprawy wynikać będzie prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji tych transakcji lub zdarzeń. Termin na przedłożenie takiej dokumentacji będzie wynosił 30 dni od dnia doręczenia żądania organu. Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji za dany rok podatkowy spowoduje konieczność jej sporządzenia również za następny rok podatkowy, bez względu na wysokość osiągniętych w roku, za który podatnik sporządził dokumentację, przychodów lub poniesionych kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Podatnicy rozpoczynający działalność i dokonujący w danym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), będą zobowiązani sporządzać dokumentację od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody albo koszty przekroczyły równowartość 2 mln euro. Za podatników rozpoczynających działalność nie będą uważani podatnicy utworzeni: > > w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo > > w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo > > przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 tys. euro. Projekt ustawy przewiduje koncepcję trójstopniowej dokumentacji cen transferowych, która będzie składała się z: > > dokumentacji na poziomie lokalnym (local file) mającej na celu przedstawienie przez krajowy podmiot powiązany szczegółowych informacji dotyczących transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami w grupie, obejmującej: > > wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub zdarzeń, > > dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub zdarzeń, > > identyfikację podmiotów powiązanych dokonujących tych transakcji lub zdarzeń, > > opis przebiegu tych transakcji lub zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty powią- 6

7 Podatki CIT Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty Zwolnienie zane, z angażowanych opodatkowania przez dywidendy nich aktywów, w tym także aktywów pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych 1 stycznia ryzyk, 2014 r. zmienia się brzmienie art. 22 ust. Z dniem 4 ustawy o CIT, dotyczącego zwolnienia z opodatkowania dochodów > > opis (przychodów) metody i sposobu z dywidend kalkulacji oraz innych dochodów przychodów (straty) z tytułu podatnika udziału w wraz zyskach z uzasadnieniem osób prawnych. ich Zwolnieniem wyboru, w tym objęte zostały algorytm dochody kalkulacji uzyskiwane rozliczeń przez dotyczących akcjonariuszy tych transakcji w lub spółce zdarzeń komandytowo-akcyjnej wraz ze sposobem z wyliczenia siedzibą w wartości Polsce. z tytułu udziału Zwolnienie rozliczeń nie dotyczy wpływających natomiast dochód dochodów (stratę) uzyskiwanych podatnika; z tytułu udziału w takiej spółce przez komplementariuszy. > > dokumentacji grupowej (master file) w której przedstawiane zwolnienie będą informacje przewidziane na poziomie w art. grupy, 22 ust. obejmujące 4 ustawy Ponadto o CIT w szczególności: ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych > > przez wskazanie spółkę komandytowo-akcyjną podmiotu powiązanego, z siedzibą który sporządził w Polsce, z zysku informacje wypracowanego o grupie podmiotów dnia, w powiązanych, którym spółka wraz ta stała się z podaniem podatnikiem daty CIT. składania przez niego rocznego zeznania podatkowego, Przykład 4: Rok > > obrotowy strukturę organizacyjną Alfa spółka z ograniczoną grupy podmiotów odpowiedzialnościnych, S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. powiąza- Spółka staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia 2014 > > opis r. Akcjonariuszem zasad wyznaczenia spółki, cen posiadającym transakcyjnych 10% (polityka akcji (nieprzerwanie cen transakcyjnych przez okres prowadzona 2 lat) jest przez spółka grupę), Beta GmbH z siedzibą w Niemczech. Spółka ta nie korzysta ze zwolnienia > > opis z opodatkowania działalności prowadzonej podatkiem przez dochodowym grupę, od całości swoich dochodów. > > opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych wypracowany w działalności przez S.K.A. przez w 2013 grupę r. i istotnych przypadający warto- Zysk do wypłaty ści niematerialnych, Beta GmbH nie będzie objęty zwolnieniem na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Dopiero zysk wypracowany w > > 2014 opis r. sytuacji i wypłacony finansowej Beta pomiędzy GmbH będzie podmiotami objęty zwolnieniecymi (przy grupę, założeniu zawierający spełnienia w szczególności warunków, sporządzone o których tworzą- mowa sprawozdanie w art. 22 ust. skonsolidowane 4 oraz przedstawieniu podmiotów certyfikatu powiązanych tworzących Zysk komplementariusza grupę, nie będzie objęty rezydencji). zwolnieniem spod opodatkowania u źródła. > > opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku Jeżeli spółka dochodowego komandytowo-akcyjna z administracjami przed podatkowymi dniem 1 stycznia innych 2014 r. państw, posiadała w niewypłacone szczególności zyski jednostronnych z lat poprzedzających uprzednich ten dzień porozumień i spółka ta cenowych; dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym stała się podatnikiem CIT, wypłaty dywidendy lub innego > > raportowania przychodu z według tytułu udziału krajów w zyskach (country-by-country osób prawnych, reporting) potrzeby zwolnienia raport CbC z art. zawierać 22 ust. 4 będzie ustawy sprawozdanie o CIT uznaje na się, o że wysokości w pierwszej dochodów kolejności i zapłaconego wypłacany podatku jest zysk oraz osiągniętscach przed prowadzenia dniem, w działalności którym spółka jednostek ta stała zależnych się podat- oraz miejnikiem zakładów CIT. zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym. Przykład 5: Podatnicy W stanie o przychodach faktycznym jak lub powyżej kosztach zysk od 2 wypracowany mln euro do 10 przez mln euro spółkę będą w 2013 zobowiązani r. zostaje jedynie zatrzymany do sporządzania w spółce, co local file. oznacza, że wspólnicy nie otrzymują w 2014 r. wypłat z zysku za rok Zysk ten wypłacony zostaje w roku Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro będą dodatkowo zobowiązani do sporządzania analizy porównywalności (benchmarking study) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Podatnicy Akcjonariusz o przychodach nie może lub skorzystać kosztach ze powyżej zwolnienia 20 mln dywidendy dodatkowo z opodatkowania zobowiązani u do źródła, przedstawienia ponieważ master pochodzi file. euro będą ona z zysku wypracowanego w 2013 r. Komplementariusz nie o przychodach zapłaci podatku, skonsolidowanych ponieważ zysk powyżej opodatkował 750 mln Podatnicy euro już będą w 2013 zobowiązani r. do sporządzania (oprócz local file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting). Podatek Termin na u sporządzenie źródła dokumentacji podatkowej Na Przewiduje spółki komandytowo-akcyjne się wprowadzenie wymogu nie rozciągnięto sporządzenia natomiast dokumentacji w z terminie podatku nie u źródła, później, przewidzianego niż do dnia w złożenia art. 21 ust. ze- zwolnienia 3 znania ustawy podatkowego o CIT. Przepis za ten dany stanowi rok implementację podatkowy. dyrektywy zarządu Rady podmiotu 2003/49/WE krajowego z dnia będzie 3 czerwca zobowiązany 2003 r. w do sprawie podpi- Członek wspólnego sania i dołączenia systemu do zeznania opodatkowania podatkowego stosowanego oświadczenia do odsetek sporządzeniu oraz należności w sposób licencyjnych kompletny między i w ustawowym powiązanymi terminie. spółka- o jej mi różnych Państw Członkowskich (Dz.U. L 157 z , str. Dokumentacja 49 ze zm.), podatkowa która zgodnie dotycząca z art. 3 kontynuowanych lit. a znajduje zastosowanie lejnym wyłącznie roku podatkowym do spółek transakcji wymienionych lub zdarzeń w załączniku mających do w kodyrektywy. istotny wpływ Przyznanie wysokość zwolnienia dochodu określonego (straty) podatnika, w art. 21 będzie ust. 3 musiała ustawy być o poddawana CIT podmiotom okresowemu innym, niż przeglądowi wymienione i aktualizacji, nie do rzadziej ww. dyrektywy niż raz na (tu: rok spółce podatkowy komandytowo-akcyj- przed dniem w załączniknej) upływu będzie terminu możliwe określonego dopiero po dla uprzednim złożenia zeznania dokonaniu podatkowego tego za załącznika. kolejne zmiany lata. Analiza Przykład porównywalności 6: (benchmarking study) będzie musiała Akcjonariuszem być aktualizowana Alfa nie spółka rzadziej, z ograniczoną niż co 3 lata, odpowiedzialnością warunków S.K.A. ekonomicznych jest spółka Beta w stopniu GmbH znacznie z siedzibą wpły- chyba że zmiana wającym w Niemczech, na analizę która uzasadniać posiada będzie w kapitale dokonanie S.K.A. przeglądu (nieprzerwanie zaistnienia przez okres tej zmiany. 2 lat) 25% akcji. Akcjonariusz udzielił w roku S.K.A. pożyczki, od której S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz dalszym ciągu nie korzysta podatnik ze będzie zwolnienia zobowiązany z opodatkowania do przedło- W żenia podatkiem kompletnej dochodowym dokumentacji od całości w ciągu swoich 7 dni dochodów. od wezwania przez Z tytułu organ wypłaty podatkowy. odsetek spółce Beta GmbH, płatnik (S.K.A.) pobierze podatek u źródła. Projekt ustawy przekazany został do rozpatrzenia Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, a prognozowane zmiany mają wejść Przepisy w życie z obowiązujące dniem 1 stycznia od 1 stycznia 2017 r. Jednakże 2014 r. regulują raport CbC również będzie sporządzany takie kwestie po raz podatkowe, pierwszy za jak: rok wnoszenie podatkowy aportu rozpoczy- do m.in. S.K.A., nający się likwidacja po dniu S.K.A. 31 grudnia i wystąpienie 2015 r., wspólnika, jeżeli skonsolidowane wycena podatkowa przychody składników podatnika w majątkowych, rozumieniu przepisów przekształcenia o rachunkowości udziałem przekroczą S.K.A., za ten cienka rok podatkowy kapitalizacja. równowartość Gdyby mieli Państwo 750 mln i łączenia z pytania euro. Dlatego w tym już zakresie, teraz warto chętnie zapoznać nie odpowiemy. się ze skutkami, jakie spowodują przewidywane regulacje. Dalszych informacji udziela Dalszych informacji udziela dr Marcin Jamroży Partner, Magdalena doradca Tuszyńska podatkowy, radca prawny tel.: Manager, +48 doradca podatkowy tel.:

8 Prawo > > Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prokury łącznej z członkiem zarządu Joanna Górniak, Rödl & Partner Poznań W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 34/14) w której stwierdził, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu (tzw. prokura łączna niewłaściwa lub prokura łączna z członkiem zarządu ). Uchwała ma niebagatelne znaczenie, gdyż w orzecznictwie sądów powszechnych utrzymywała się dotychczas wyraźna rozbieżność co do rozumienia przepisów o prokurze. Mając przy tym na względzie, że przeważająca część doktryny kwestionuje dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej (prokury łącznej z członkiem zarządu) i podnosi ważkie argumenty, świadczące o braku podstaw prawnych dla takiej prokury na tle przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych celowe stało się zajęcie w tej sprawie stanowiska przez powiększony skład Sądu Najwyższego. Brak podstaw prawnych dla prokury łącznej niewłaściwej na tle przepisów Kodeksu cywilnego Prokura jest na tle regulacji zawartej w art Kodeksu cywilnego specjalnym rodzajem pełnomocnictwa. Wykładnia literalna tych przepisów wskazuje, że ustawodawca ustanowił trzy rodzaje prokury: prokurę singularną (której przedsiębiorca udziela innej osobie lub osobom, jeżeli udzielono takiej prokury kilku osobom, każda z nich co do zasady jest umocowana do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a więc jest to prokura wykonywana jednoosobowo), prokurę łączną (w takim przypadku do skutecznego składania oświadczeń woli za przedsiębiorcę konieczne jest złożenie oświadczenia woli przez wszystkie osoby, którym udzielono prokury łącznej), prokurę oddziałową (ograniczoną do spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa). Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują natomiast prokury łącznej z członkiem zarządu. Sąd Najwyższy analizował, czy na podstawie obowiązujących ww. przepisów można ustanowić prokurenta oraz uzależnić skuteczność dokonywanych przez niego czynności w imieniu spółki od tego, aby dokonywał ich łącznie z członkiem zarządu. Stwierdził, że w takiej sytuacji nie wystąpi przypadek prokury łącznej, gdyż wykładnia przepisów dotyczących prokury nie pozostawia wątpliwości, że prokury łącznej można udzielić kilku osobom łącznie. Wobec tego każda z nich jest prokurentem tyle tylko, że do skuteczności czynności prawnej, której dokonują w imieniu spółki, wymagane jest oświadczenie woli każdej z nich. W dalszej kolejności Sąd Najwyższy stwierdził, że brak jest podstaw prawnych, które uzasadniałyby stanowisko, że do ważności czynności dokonywanych przez prokurenta nie wystarcza tylko oświadczenie samego prokurenta, lecz wymagane jest także jeszcze inne oświadczenie woli - członka zarządu. Dlatego nie można uzależniać skuteczności czynności dokonywanych przez prokurenta w imieniu spółki od oświadczenia woli członka zarządu spółki. Według Sądu Najwyższego uznać w konsekwencji należy, że prokury łącznej można udzielić kilku osobom, co oznacza, że do skutecznego reprezentowania przez nie spółki będzie wymagane złożenie oświadczenia woli przez każdą z nich (każda z tych osób jest prokurentem). Okoliczność, że w art Kodeksu cywilnego nie wspomina się, iż przedsiębiorca udziela prokury prokurentowi, nie upoważnia do przyjęcia, że drugą osobą w prokurze łącznej może być inna osoba niż prokurent. Gdyby wolą ustawodawcy było, aby drugą osobą w prokurze łącznej mogła być osoba, która nie jest prokurentem, wymagałoby to wyraźnego postanowienia ustawy. Ponadto możliwość kształtowania zasad reprezentacji spółki przez ustanawianie innego rodzaju prokury niż ten, który przewidziany jest w ustawie, na podstawie oświadczenia woli zarządu, wykracza wyraźnie poza zasady reprezentowania spółki mające swoje źródło w art. 38 Kodeksu cywilnego. Już z tego względu dopuszczenie takiego sposobu kreowania prokury łącznej pozbawione jest podstawy prawnej. Za niedopuszczalnością ustanawiania prokury łącznej niewłaściwej przemawia więc nie tylko wykładnia przepisów o prokurze, ale także określone w art. 38 Kodeksu cywilnego zasady kształtowania reprezentacji osoby prawnej. Możliwość analogicznego stosowania art. 205 i 373 Kodeksu spółek handlowych Sąd Najwyższy rozważał również dopuszczenie ustanowienia prokury niewłaściwej w drodze analogicznego stosowania art. 205 i 373 Kodeksu spółek handlowych, odnoszących się do zasad reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej i stwierdził, że dotychczasowe jego wnioski wskazują na brak podstaw do stosowania w tym przypadku analogii. Zasady ustanowione w tych przepisach (jeżeli umowa / statut spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem) nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. W komentowanej uchwale Sąd Najwyższy opowiedział się za potrzebą ustawowego uregulowania prokury łącznej niewłaściwej. Z różnych względów może bowiem okazać się, iż w spółce brak czasowo drugiego prokurenta i wtedy jego oświadczenie woli mogłoby zastąpić oświadczenie woli członka zarządu. 8

9 Prawo CIT Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty Zwolnienie Wnioski z opodatkowania dywidendy Z Mając dniem powyższe 1 stycznia na 2014 względzie r. zmienia należy się brzmienie uznać, że art. nie 22 jest ust. 4 dopuszczalny ustawy o CIT, dotyczącego wpis rejestru zwolnienia przedsiębiorców z opodatkowania w Krajowym Rejestrze (przychodów) Sądowym z dywidend jednego oraz prokurenta innych przychodów z zastrze- dochodów z żeniem, tytułu udziału że może w zyskach on działać osób tylko prawnych. łącznie Zwolnieniem z członkiem objęte zarządu zostały i dochody że zgodnie uzyskiwane ze stanowiskiem przez akcjonariuszy Sądu Najwyższego w - wpisy spółce w komandytowo-akcyjnej Krajowym Rejestrze Sądowym z siedzibą prokury w Polsce. z tytułu udziału Zwolnienie jednoosobowej nie dotyczy określanej natomiast jako prokura dochodów łączna uzyskiwanych z członkiem tytułu zarządu, udziału w powinny takiej spółce zostać przez wykreślone. z komplementariuszy. Ponadto Przyjęta zwolnienie przez Sąd przewidziane Najwyższy w wykładnia art. 22 ust. przepisów 4 ustawy o o CIT prokurze ma zastosowanie i reprezentacji wyłącznie spółki do kapitałowej dywidend i nie innych ma jednak zastosowania z tytułu udziału do w oceny zyskach skutków osób prawnych czynności wypłaco- praw- przychodónycnych przez dokonanych spółkę komandytowo-akcyjną przez ustanowionych z siedzibą niezgodnie w Polsce, z z zysku nią prokurentów wypracowanego z uwagi od na dnia, to, że w - którym jak wskazał spółka Sąd ta stała Najwyższy się podatnikiem - istniała długoletnia, CIT. tolerowana przez wiele sądów rejestrowych praktyka uznawania tzw. prokur łącznych Przykład niewłaściwych. 4: Przyjęta w uchwale wykładnia obowiązuje Rok obrotowy tylko Alfa pro spółka futuro z ograniczoną tj. od chwili odpowiedzialnością S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. jej podjęcia. Spółka staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia Dalszych 2014 r. informacji Akcjonariuszem udziela spółki, posiadającym 10% akcji (nieprzerwanie przez okres 2 lat) jest spółka Beta GmbH z siedzibą w Niemczech. Spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Zysk wypracowany przez S.K.A. w 2013 r. i przypadający do wypłaty Beta GmbH nie będzie objęty zwolnieniem na Joanna mocy Górniak art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Dopiero zysk wypracowany Radca w 2014 prawny r. i wypłacony Beta GmbH będzie objęty zwolnieniem +48 (przy założeniu spełnienia warunków, o których tel.: mowa w art. 22 ust. 4 oraz przedstawieniu certyfikatu rezydencji). Zysk komplementariusza nie będzie objęty zwolnieniem spod opodatkowania u źródła. > > Czy inwestor musi podwójnie płacić Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem 1 stycznia za te same roboty budowlane? 2014 r. posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, Agnieszka w którym stała Kosińska, się podatnikiem Rödl & Partner CIT, wypłaty Wrocławdywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Zgodnie na potrzeby z przepisami zwolnienia Kodeksu z art. 22 cywilnego ust. 4 ustawy zawarcie o CIT umowy uznaje o się, roboty że w budowlane pierwszej może kolejności wiązać wypłacany się z powstaniem jest zysk po osiągnięty inwestora przed dniem, i wykonawcy w którym solidarnej spółka odpowiedzialności ta stała się podat- za stronie zapłatę nikiem wynagrodzenia CIT. na rzecz podwykonawcy tych robót. Obecnie Przykład obowiązujące 5: przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące robót W budowlanych stanie faktycznym przewidują jak szeroki powyżej zakres zysk odpowiedzialności wypracowany inwestora, przez spółkę stawiając w 2013 go tym r. zostaje samym zatrzymany w niekorzystnym w spółce, położeniu. co W oznacza, świetle tych że przepisów wspólnicy inwestor nie otrzymują i wykonawca w 2014 ponoszą r. wypłat wobec z zysku podwykonawców za rok solidarną Zysk ten odpowiedzialność wypłacony zostaje za w zapłatę roku wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót budowlanych. Odpowiedzialność Akcjonariusz nie może solidarna skorzystać znaczenie ze zwolnienia i przesłanki dywidendy z opodatkowania u źródła, ponieważ pochodzi Odpowiedzialność ona z zysku wypracowanego solidarna polega w na 2013 tym, r. Komplementariusz w razie nie nieotrzymania zapłaci podatku, należnego ponieważ wynagrodzenia zysk opodatkował za wyko- że podwykonawcanane już roboty, w 2013 może r. wybrać od kogo będzie dochodzić zapłaty wynagrodzenia. Może skierować swoje żądania zarówno do wykonawcy (swojego kontrahenta) jak i do inwestora, a także u źródła do obu tych podmiotów jednocześnie. Nawet Podatek jeżeli inwestor już raz dokonał zapłaty za roboty budowlane na Na rzecz spółki wykonawcy, komandytowo-akcyjne okoliczność ta nie będzie rozciągnięto go zwalniała natomiast od zwolnienia odpowiedzialności z podatku za zapłatę u źródła, wobec przewidzianego podwykonawcy. w art. W 21 konsekwencji ustawy inwestor o CIT. Przepis może zostać ten stanowi zmuszony implementację do zapłaty dyrekty- wyna- ust. 3 wy grodzenia Rady 2003/49/WE za roboty budowlane z dnia 3 czerwca dwukrotnie: 2003 r. raz w generalnemu wykonawcy systemu i opodatkowania drugi raz jego podwykonawcy. stosowanego do odse- sprawie wspólnego tek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami Co różnych więcej, Państw zasada Członkowskich solidarnej odpowiedzialności (Dz.U. L 157 z , inwestora str. rozciąga 49 ze się zm.), również która zgodnie na dalszych z art. podwykonawców. 3 lit. a znajduje zastosowanie oni bowiem wyłącznie żądać do zapłaty spółek zarówno wymienionych od inwestora, w załączniku wykonawcy, do Mogą dyrektywy. jak i podwykonawcy, Przyznanie który zwolnienia podzlecił określonego im wykonanie w robót art. 21 (swojego ustawy bezpośredniego o CIT podmiotom kontrahenta). innym, niż wymienione w za- ust. 3 łączniku do ww. dyrektywy (tu: spółce komandytowo-akcyjnej) Niemniej będzie odpowiedzialność możliwe dopiero solidarna po uprzednim inwestora dokonaniu powstanie zmianpiero tego wówczas, załącznika. gdy zostaną spełnione łącznie określone do- ustawowo przesłanki. Po pierwsze, w umowie o roboty budowlane Przykład zawartej 6: między generalnym wykonawcą a inwestorem Akcjonariuszem musi być ustalony Alfa spółka zakres z ograniczoną robót, które odpowiedzialnością wykonywać S.K.A. za jest pomocą spółka podwykonawców. Beta GmbH z Po siedzibą drugie, wykonawca może przed w Niemczech, zawarciem która umowy posiada z podwykonawcą w kapitale S.K.A. wykonawca (nieprzerwanie przez przedstawić okres 2 inwestorowi lat) 25% akcji. umowę Akcjonariusz z podwykonawcą udzielił ma obowiązek lub S.K.A. jej projekt pożyczki, i dołączyć od której dokumentację S.K.A. uiszcza dotyczącą odsetki. wykonania Akcjonariusz określonych nie korzysta w tej umowie ze zwolnienia lub projekcie. z opodatkowania Następnie w ter- robót minie podatkiem 14 dni od dochodowym przedłożenia od wyżej całości wskazanych swoich dochodów. dokumentów inwestor Z tytułu ma wypłaty prawo odsetek wyrazić spółce zgodę Beta na zawarcie GmbH, płatnik umowy z podwykonawcą (S.K.A.) pobierze lub podatek zgłosić u źródła. sprzeciw. W przypadku gdy inwestor w tym terminie nie złoży żadnego oświadczenia - uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy. Zgoda inwestora Przepisy może być obowiązujące zatem wyrażona od 1 wprost stycznia albo 2014 w sposób r. regulują dorozumiany. również m.in. takie kwestie podatkowe, jak: wnoszenie aportu do S.K.A., Regres likwidacja wobec wykonawcy S.K.A. i wystąpienie oraz podwykonawców wspólnika, wycena podatkowa składników majątkowych, przekształcenia i łączenia z Brak udziałem jest również S.K.A., w cienka obowiązujących kapitalizacja. przepisach Gdyby mieli przychylnych Państwo pytania dla inwestora w tym zakresie, regulacji chętnie dotyczących na nie odpowiemy. sposobów rozliczeń pomiędzy inwestorem a wykonawcą w sytuacji, gdy inwestor Dalszych był zmuszony informacji do spełnienia udzielaświadczenia na rzecz podwykonawcy, a tym samym dwukrotnej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane. Niestety ustawodawca nie uregulował w sposób szczególny możliwości dochodzenia roszczeń regresowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz ich zakresu. W literaturze poglądy nie są jednolite. Przyjmuje się, iż zgodnie z ogólnymi regulacjami Kodeksu cywilnego inwestor może żądać od wykonawcy zwrotu jedynie połowy dr zapłaconego Marcin Jamroży na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia. Partner, Natomiast, doradca gdy zapłaci podatkowy, on wynagrodzenie radca prawnyna rzecz dalszego tel.: podwykonawcy, będzie 28 mógł 00 dochodzić roszczeń regresowych 93

10 Prawo / Sprawozdawczość względem wykonawcy i kontrahenta podwykonawcy o zwrot jedynie części zapłaconego wynagrodzenia w wysokości 1/3 od każdego z nich. Powyższe wynika z ogólnej zasady, że dłużnicy solidarni odpowiadają w częściach równych. W literaturze pojawiają się też odmienne stanowiska, według których inwestorowi przysługuje roszczenie o zwrot całej kwoty wypłaconej podwykonawcy. Jednakże warto kwestię sposobów rozliczeń pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz ewentualnie podwykonawcami odpowiednio uregulować w umowie w celu uniknięcia powstania w przyszłości sporów w tym zakresie. Możliwe rozwiązania Co zatem może zrobić inwestor, aby zminimalizować ryzyko podwójnej zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane? Należy zważyć, iż reguły dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy nie mogą być w umowie w żaden sposób modyfikowane. Nieskuteczny będzie zatem zapis umowny uchylający reguły solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy. Inwestor nie jest jednak całkowicie pozbawiony możliwości zabezpieczenia swoich interesów w umowie. Przede wszystkim powinien on zadbać o wprowadzenie zapisów regulujących odpowiedni sposób rozliczania się z wykonawcą. Zapisy te winny również zapewnić inwestorowi pełną kontrolę nad płatnościami wykonawcy na rzecz podwykonawców. Inwestor może również sam przejąć rozliczenia z podwykonawcami. Ponadto powinien on dopilnować, aby w umowie zostały uwzględnione regulacje dotyczące zakresu roszczenia regresowego względem wykonawcy i ewentualnie podwykonawców. Należy rozważyć również wprowadzenie zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia płatności za roboty budowlane, którego koszty mógłby ponosić wykonawca. Warto zatem przy zawieraniu kontraktów dotyczących robót budowlanych zachować odpowiednią ostrożność oraz zatroszczyć się o właściwe uregulowanie uprawnień oraz obowiązków inwestora. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy umowa zawiera regulacje zabezpieczające sytuację inwestora w odpowiedni sposób. Dalszych informacji udziela > > Zintegrowane raportowanie nowe regulacje stawiają wyzwania i szanse Małgorzata Guzińska-Błońska, Rödl & Partner Gdańsk Opublikowana w dniu 15 listopada 2014 r. Dyrektywa 2014/95/UE wprowadziła zmiany do Dyrektywy 2013/34/UE, odnoszące się do ujawniania informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki i grupy kapitałowe. Do 6 grudnia 2016 r. kraje członkowskie mają czas na implementację tych przepisów w swoim prawodawstwie, tym samym będą mieć one zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. Publikacja tej Dyrektywy jest owocem trendu rozwijającego się na świecie od 30 lat, czyli poszerzania zakresu ujawnianych informacji o działaniach przedsiębiorstw także o ich wpływ na środowisko czy też politykę wewnętrzną dotyczącą korupcji, przeciwdziałania dyskryminacji etc. (tzw. CSR czyli Corporate Social Responsibility po polsku społeczna odpowiedzialność biznesu). Czego dotyczy nowa Dyrektywa Celem nowej Dyrektywy jest rozpowszechnienie raportów zintegrowanych, czyli publikowanie przez firmy nie tylko danych finansowych. Dyrektywa rozszerza również zakres informacji niefinansowych, które mają być ujawniane i promuje ich publikację łącznie z danymi finansowymi jako załącznik do sprawozdania finansowego. Zapisy Dyrektywy powodują: A. Rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych: 1. Wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu; kraje członkowskie będą mogły zezwolić na publikację tych informacji w formie odrębnego raportu. 2. Ujawnienia mają mieć formę m.in. opisu polityki, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania nimi w kwestiach niefinansowych. 3. Istnieje możliwość raportowania według wybranych przez firmę zasad (od własnych po międzynarodowe). Agnieszka Kosińska Radca prawny tel.: Ta zmiana dotyczy dużych podmiotów zainteresowania publicznego, które mają: > > średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz > > sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub obroty netto powyżej 40 mln euro. 10

11 Sprawozdawczość CIT / Aktualności podatkowe Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty B Zwolnienie. Wprowadzenie z opodatkowania nowych ujawnień dywidendy w zakresie polityki różnorodności: Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienia się brzmienie art. 22 ust ustawy Wprowadzenie o CIT, dotyczącego obowiązku zwolnienia podawania z opodatkowania w oświadczeniu dochodów dotyczącym (przychodów) zasad ładu z dywidend korporacyjnego oraz innych informacji przychodów o stosowanej udziału przez w firmę zyskach polityce osób różnorodności, prawnych. Zwolnieniem składu jej ob- or- z tytułu jęte ganów zostały administracyjnych, dochody uzyskiwane zarządzających przez akcjonariuszy i nadzorczych z tytułu udziału (chodzi w spółce np. o wiek, komandytowo-akcyjnej płeć, pochodzenie z geograficzne, siedzibą w Polsce. wykształcenie nie i doświadczenie dotyczy natomiast zawodowe), dochodów celów uzyskiwanych tej polity- Zwolnienie z tytułu ki, jak udziału jest realizowana w takiej spółce oraz przez rezultatów komplementariuszy. w danym okresie sprawozdawczym. Ponadto zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy 2. o CIT Ta zmiana ma zastosowanie dotyczy dużych wyłącznie spółek do giełdowych dywidend i spełniających innych przychodów dwa z z trzech tytułu kryteriów: udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce, z zysku > > liczba wypracowanego pracowników powyżej od dnia, 250, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT. > > suma bilansowa powyżej 20 mln euro, Przykład 4: Rok > > obroty obrotowy netto Alfa powyżej spółka 40 z ograniczoną mln euro. odpowiedzialnością S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Nadrzędną Spółka staje zasadą się publikowania podatnikiem CIT tych z danych dniem będzie 1 stycznia stosuj 2014 lub wyjaśnij r. Akcjonariuszem - jeśli nie spółki, prowadzimy posiadającym działań 10% lub polityki akcji w (nieprzerwanie zakresie którejś przez z kwestii, okres 2 musimy lat) jest ujawnić spółka Beta ten fakt GmbH oraz podać z siedzibą przyczyny. w Niemczech. Spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości już swoich wspomniałam dochodów. na wstępie, pojawienie się tych regula- Jak cji wynika ze światowego trendu informowania przez firmy nie Zysk tylko wypracowany o swoich wynikach przez S.K.A. finansowych, w 2013 r. ale i przypadający także o innych aspektach do wypłaty działalności. Beta GmbH Wprowadza nie będzie objęty to do zwolnieniem sprawozdań na inne perspektywy mocy art. 22 patrzenia ust. 4 ustawy na o przedsiębiorstwo, CIT. Dopiero zysk wypracowany nie tylko inwestora, w 2014 ale także r. i wypłacony pracownika Beta czy GmbH też będzie społeczności objęty lokalnej. zwolnieniem także (przy o założeniu pokazywanie spełnienia łańcucha warunków, dostaw o i podwyko- których Chodzi nawców. mowa w Na art. dziś 22 bardzo ust. 4 niewielki oraz przedstawieniu procent polskich certyfikatu firm publikuje rezydencji). raporty Zysk niefinansowe. komplementariusza Szacuje się, nie iż będzie ponad objęty 80% ze 118 zwolnieniem dużych spółek spod notowanych opodatkowania na giełdzie u źródła. nie przygotowuje w chwili obecnej takich raportów. Doświadczenia światowe pokazują, że przygotowanie pierwszego raportu tego typu zajmuje Jeżeli spółka około komandytowo-akcyjna pół roku, angażuje około przed 50 dniem osób 1 i wymaga stycznia określenia 2014 r. posiadała około100 niewypłacone wskaźników. zyski Warto z lat już poprzedzających teraz zacząć przygotowywać ten dzień i spółka się ta dokona tego po procesu. dniu poprzedzającym dzień, w którym stała się podatnikiem CIT, wypłaty dywidendy lub Oczywiście innego przychodu wprowadzona z tytułu regulacja udziału w dotyczy zyskach dużych osób prawnych, firm, niemniej na potrzeby jest to zwolnienia światowy z trend art. 22 obejmujący ust. 4 ustawy swym o CIT działaniem uznaje także się, że mniejsze w pierwszej podmioty, kolejności nieobjęte wypłacany Dyrektywą. jest Raporty zysk osiągnięty zrównoważonego przed dniem, w rozwoju którym spółka publikują ta także stała samorządy, się podat- dotyczące czego nikiem przykładem CIT. w Polsce jest Warszawa. Sama Przykład próba 5: stworzenia takiego raportu pozwala spółce na analizę W stanie wpływu faktycznym na szeroko jak pojęte powyżej otoczenie. zysk wypracowany Taka analiza powinna przez spółkę doprowadzić w 2013 także r. zostaje do zatrzymany wniosków i w wzmocnienia spółce, co wewnętrznych oznacza, że systemów wspólnicy zarządzania. nie otrzymują Publikacja w 2014 raportu r. wypłat niefinansowego z zysku za rok daje korzyść Zysk w ten postaci wypłacony wzrostu zostaje transparentności firmy. Także postawienie sobie kluczowych pytań o cele w roku działalności może doprowadzić do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Zgodnie Akcjonariusz z Dyrektywą nie może zadaniem skorzystać biegłych ze zwolnienia rewidentów dywidendy sprawdzenie, z opodatkowania czy przedstawiono u źródła, ponieważ oświadczenie pochodzi na te- będzie jedynie mat ona informacji z zysku wypracowanego niefinansowych w lub 2013 odrębne r. Komplementariusz nie z zasadą zapłaci stosuj podatku, lub ponieważ wyjaśnij ). zysk Kraje opodatkował członkowskie sprawozdanie (zgodnie mają już możliwość w 2013 r. zdecydowania o konieczności weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach lub odrębnych sprawozdaniach przez niezależny podmiot świadczący usługi atestacyjne. Podatek u źródła Dalszych informacji udziela Na spółki komandytowo-akcyjne nie rozciągnięto natomiast zwolnienia z podatku u źródła, przewidzianego w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT. Przepis ten stanowi implementację dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.U. L 157 z , str. Małgorzata 49 ze zm.), Guzińska-Błońska która zgodnie z art. 3 lit. a znajduje zastosowanie Associate wyłącznie Partner, do biegły spółek rewident wymienionych w załączniku do dyrektywy. tel.: +48 Przyznanie zwolnienia 93 określonego w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT podmiotom innym, niż wymienione w załączniku do ww. dyrektywy (tu: spółce komandytowo-akcyjnej) będzie możliwe dopiero po uprzednim dokonaniu zmiany tego załącznika. > > Spółka komandytowo akcyjna to Przykład 6: na gruncie PCC spółka kapitałowa Akcjonariuszem Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest spółka Beta GmbH z siedzibą Dorota w Niemczech, Białas, Rödl która & posiada Partner w Wrocław kapitale S.K.A. (nieprzerwanie przez okres 2 lat) 25% akcji. Akcjonariusz udzielił W S.K.A. wyroku pożyczki, z dnia 22 od kwietnia której 2015 S.K.A. r., uiszcza w sprawie odsetki. C - 357/13, Akcjonariusz Multipress nie korzysta sp. ze z zwolnienia o.o. przeciwko z opodatkowania Ministrowi Fi- Drukarnia nansów, podatkiem TSUE dochodowym wskazał, że od spółka całości komandytowo akcyjna Z powinna tytułu wypłaty być dla odsetek celów opodatkowania spółce Beta GmbH, podatkiem płatnik od swoich dochodów. czynności (S.K.A.) pobierze cywilnoprawnych podatek u (PCC) źródła. traktowana jak spółka kapitałowa. Powyższe wiąże się z istotnymi konsekwencjami podatkowymi. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. regulują również m.in. Uznanie, takie że kwestie spółka podatkowe, komandytowo akcyjna jak: wnoszenie (S.K.A.) aportu to do na S.K.A., gruncie likwidacja ustawy o S.K.A. PCC spółka i wystąpienie kapitałowa wspólnika, skutkuje wycena tym, po- że opodatkowaniu składników przy majątkowych, umowie spółki przekształcenia podlega wartość i łączenia kapitału udziałem zakładowego, S.K.A., cienka a nie wartość kapitalizacja. wkładów. Gdyby W mieli konsekwen- Państwo z pytania cji wolna w tym od podatku zakresie, chętnie pozostaje na nadwyżka nie odpowiemy. wartości wnoszonych wkładów nad wartością obejmowanych udziałów Dalszych - tzw. agio. informacji Analogicznie, udziela w sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego w S.K.A. opodatkowana jest wyłącznie wartość, o jaką podwyższany jest kapitał zakładowy. Tymczasem organy podatkowe przyjmowały dotąd odmienny pogląd, wskazując na konieczność zapłaty PCC od wartości wkładów (a nie od wartości kapitału zakładowego) wnoszonych do S.K.A. Co więcej, wskutek zakwalifikowania S.K.A. jako spółki kapitałowej na gruncie ustawy o PCC, dr wolne Marcin od Jamroży podatku są niektóre działania restrukturyzacyjne, jak np. doradca łączenie podatkowy, się S.K.A., radca wniesienie prawny do S.K.A. aportu Partner, tel.: w postaci +48 przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej albo jego zorganizowanej części, w niektórych przypadkach wniesienie aportem udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej. 11 3

12 Aktualności podatkowe 12 Jeżeli w przeszłości, kierując się stanowiskiem organów podatkowych, zapłacili Państwo PCC w określonych powyżej sytuacjach, w terminie 30 dni od dnia publikacji wyroku TSUE w sprawie C - 357/13 można złożyć wniosek o zwrot nienależnie uiszczonego podatku. W powyższym zakresie służymy Państwu pomocą. > > Konwersja wierzytelności na udziały bądź akcje spółki kapitałowej to aport Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław W dniu 25 marca 2015 r. NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 349/13), w którym uznał, że konwersję wierzytelności przysługującej wobec spółki kapitałowej na udziały bądź akcje tej spółki należy każdorazowo traktować jako aport. Powyższy pogląd jest niekorzystny dla podatników, gdyż przyjęcie, że konwersja wierzytelności na udziały / akcje jest równoznaczna z wniesieniem aportu, skutkuje powstaniem przychodu po stronie obejmującego udziały / akcje. Jak dotąd kwestia zakwalifikowania konwersji wierzytelności na udziały / akcje jako wkładu pieniężnego bądź niepieniężnego (aportu) budziła wątpliwości. Omawiany wyrok jest kolejnym po wyroku NSA z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. II FSK 2758/12, w którym konwersja została zakwalifikowana jako aport. Wydane przez NSA orzeczenia świadczą o kształtowaniu się niekorzystnej dla podatników linii orzeczniczej. Zalecamy rezygnację ze stosowania schematu konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki kapitałowej, stanowiącej dotychczas popularne narzędzie optymalizacji podatkowej. > > Rabaty potransakcyjne ujęcie w kosztach Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25 marca 2015 r., sygn. II FSK 955/14, korekta kosztów w związku z przyznaniem rabatu potransakcyjnego winna być dokonana na bieżąco w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano rabat. W ocenie Sądu przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że w celu skorygowania kosztów należy cofnąć się do okresu, w którym pierwotnie zaliczono wydatek do kosztów, co wiąże się z powstaniem zaległości podatkowej, narusza zasady praworządności. W oparciu o przedstawiony wyrok NSA, możliwe jest rozliczanie rabatów potransakcyjnych na bieżąco, co pozwoli na uniknięcie niekorzystnych konsekwencji podatkowych. Jednocześnie jednak należy liczyć się z ewentualnym sporem z organami podatkowymi. Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji w powyższym zakresie. > > Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy podlega opodatkowaniu VAT Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Firmy wynajmujące innym przedsiębiorcom różnego typu budynki, np. powierzchnie biurowe czy magazyny, często zawierają długoterminowe umowy najmu, nieprzewidujące możliwości ich wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem. Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy tego typu umowa za porozumieniem stron zostaje rozwiązana przed upływem ustalonego okresu z uwagi na fakt, że kontynuowanie umowy traci dla jednej ze stron, najczęściej najemcy, uzasadnienie ekonomiczne. W takim przypadku ustala się zwykle, że na rzecz wynajmującego najemca uiszcza specjalną opłatę z tytułu wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy. Przedstawiony powyżej problem analizował WSA w Krakowie w wyroku z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. I SA/Kr 91/15. Wskazane zagadnienie było również przedmiotem wyroku NSA z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. I FSK 1664/12. W wydanych orzeczeniach, zarówno WSA w Krakowie, jak i NSA zwróciły uwagę, że opłata z tytułu udzielenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy nie może być traktowana jako odszkodowanie, gdyż w przypadku przedterminowego zakończenia stosunku prawnego za porozumieniem stron, a więc zgodnie z wolą stron, nie można mówić o szkodzie. Opłata uiszczana w związku z umożliwieniem wcześniejszego rozwiązania umowy stanowi wynagrodzenie za podlegającą opodatkowaniu VAT usługę, polegającą na tolerowaniu określonej sytuacji. Do wskazanej powyżej opłaty należy zatem doliczyć podatek VAT. Ustalenie, czy w danym przypadku opłata związana z wcześniejszym rozwiązaniem umowy stanowi opodatkowane VAT wynagrodzenie, czy niepodlegające opodatkowaniu odszkodowanie, wymaga każdorazowo wnikliwej analizy okoliczności konkretnej sprawy. W razie wątpliwości warto zwrócić się do doradcy podatkowego. W tym zakresie służymy Państwu pomocą. > > Ministerstwo Finansów koncentruje się na dokumentacji cen transferowych przedsiębiorstw Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław W styczniu 2015 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło przetarg na dostawę bazy danych o sprawozdaniach finansowych przedsiębiorców działających w państwach europejskich. Baza danych ma obejmować 27 krajów i posłużyć do weryfikacji dokumentacji cen transakcyjnych podmiotów powiązanych poprzez sporządzanie analiz porównawczych. Ogłoszenie przetargu jest konsekwencją raportu z kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK), która odbyła się w Mi-

13 Aktualności CIT podatkowe Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty W wyroku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (sygn. II FSK 717/13) NSA zajmował się kwestią prawidłowego określenia mo- Zwolnienie nisterstwie Finansów z opodatkowania koniec dywidendy 2014 r. Kontrola badała skuteczność działania MF w zakresie cen transferowych Z i wykazała dniem 1 stycznia rażące 2014 braki r. w zmienia przygotowaniu się brzmienie merytorycznym art. 22 ust. 4 pracowników, ustawy o CIT, jak dotyczącego i zaakcentowała zwolnienia nieistnienie z opodatkowania skutecznych dochodów narzędzi (przychodów) weryfikacji dokumentacji z dywidend cen oraz transferowych. innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zwolnieniem objęte Konsekwencją zostały dochody koncentracji uzyskiwane Ministerstwa przez akcjonariuszy Finansów z tytułu na udziału efektywności w spółce badania komandytowo-akcyjnej dokumentacji cen z siedzibą transferowych w Polsce. Zwolnienie będą wzmożone nie dotyczy kontrole natomiast w tym dochodów zakresie. Nasz uzyskiwanych międzynarodowy tytułu udziału zespół w takiej ds. cen spółce transferowych przez komplementariuszy. posiada duże do- z świadczenie w zakresie zarówno tworzenia, jak i weryfikacji dokumentacji zwolnienie cen przewidziane transferowych w art. między 22 ust. podmiotami 4 ustawy Ponadto o powiązanymi CIT ma zastosowanie i na bieżąco wyłącznie wspomaga do dywidend naszych i innych Klientów przychodów w tym zakresie. z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT. > > Działalność gospodarcza pod namiotem nie stanowi Przykład 4: Rok podstawy obrotowy Alfa do spółka wymierzenia z ograniczoną odpowiedzialnością podatku S.K.A. od pokrywa nieruchomości się z rokiem kalendarzowym. Spółka staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia Dorota 2014 r. Białas, Akcjonariuszem Rödl & Partner spółki, Wrocław posiadającym 10% akcji (nieprzerwanie przez okres 2 lat) jest spółka Beta GmbH Wiceminister z siedzibą w Finansów Niemczech. Jarosław Spółka Neuman ta nie korzysta w odpowiedzi ze zwol-nnienia z opodatkowania poselską nr podatkiem potwierdził dochodowym stanowiska od ca- Try- interpelację bunału łości swoich Konstytucyjnego dochodów. i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatku od nieruchomości od namiotów. Zysk wypracowany przez S.K.A. w 2013 r. i przypadający Zgodnie do wypłaty ze wspólną Beta GmbH opinią nie ww. będzie podmiotów, objęty zwolnieniem namioty na zaliczane mocy są art. w 22 ustawie ust. 4 ustawy Prawo o CIT. budowlane Dopiero zysk do wypracowany tymczasowych obiektów w 2014 budowlanych r. i wypłacony i Beta w związku GmbH będzie z tym objęty nie podlegają zwolnieniem (przy od nieruchomości. założeniu spełnienia W oparciu warunków, o powyższą o których wy- podatkowi kładnię mowa istnieje w art. możliwość 22 ust. 4 oraz zmniejszenia przedstawieniu bieżących certyfikatu zobowiązań rezydencji). podatkowych Zysk z komplementariusza tytułu podatku od nie nieruchomości, będzie objęty jak również zwolnieniem wystąpienia spod opodatkowania z wnioskiem o u stwierdzenie źródła. nadpłaty za poprzednie lata. W tym zakresie służymy Państwu pomocą. Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem 1 stycznia 2014 r. posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających ten > > Wystawianie dzień i spółka dokona pustych po dniu faktur poprzedzającym dzień, w którym stała się podatnikiem CIT, wypłaty dywidendy lub wiąże się z obowiązkiem zapłaty innego przychodu tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby wynikającego zwolnienia z z art. nich 22 ust. podatku 4 ustawy o VAT CIT uznaje się, i że odpowiedzialnością w pierwszej kolejności wypłacany karno-skarbową jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem Dorota CIT. Białas, Rödl & Partner Wrocław Wyrokiem Przykład z 5: dnia 21 kwietnia 2015 r. (sygn. P 40/13) Trybunał W stanie Konstytucyjny faktycznym uznał, jak iż powyżej nie narusza zysk zasady wypracowany ne bis in idem przez (nie spółkę można w 2013 być karanym r. zostaje dwa zatrzymany razy to w spółce, samo) równoczesny oznacza, obowiązek że wspólnicy zapłaty nie otrzymują podatku w VAT 2014 wynikającego r. wypłat co z wystawienia z zysku za rok pustej faktury Zysk ten przez wypłacony przedsiębiorcę zostaje w oraz roku wymierzonej w równoległym postępowaniu karno-skarbowym grzywny. Obrońca przedsiębiorcy wnosił, iż sankcja w postaci obowiązku zapłaty podatku wynikłego z wystawienia pustej faktury wykazuje cechy odpowiedzialności karnej w ro- zumieniu Akcjonariusz art. 42 nie ust.1 może Konstytucji skorzystać ze RP. zwolnienia Równoległa dywidendy z wymierzona opodatkowania w postępowaniu u źródła, ponieważ karno-skarbowym pochodzi kara grzywny narusza ona z więc, zysku w wypracowanego ocenie obrońcy, w zasadę 2013 r. ne Komplementariusz jednak, nie zapłaci iż zapłata podatku, podatku ponieważ wynikłego zysk opodatkował z wystawienia bis in idem. TK uznał pustej już w faktury 2013 r. zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy VAT nie stanowi sankcji karnej, ale jest formą specyficznego obowiązku podatkowego. Podatek u źródła Powyższy wyrok stwarza drogę organom podatkowym do Na wymierzania spółki komandytowo-akcyjne surowszych kar przedsiębiorcom, nie rozciągnięto wystawiającym puste z faktury. podatku Nasi u źródła, specjaliści przewidzianego chętnie udzielą w art. Państwu 21 ust. natomiast zwolnienia 3 porad ustawy w o zakresie CIT. Przepis poprawności ten stanowi wystawianych implementację faktur, dyrektywy i korekty Rady tych 2003/49/WE wadliwie z wypisanych. dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie jak wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami > > różnych Pełne Państw odliczenie Członkowskich VAT (Dz.U. za użytkowanie L 157 z , str. auta 49 ze zm.), służbowego która zgodnie z możliwe art. 3 lit. a znajduje tylko zastosowanie wyłącznie do spółek wymienionych w załączniku do dyrektywy. przy rygorystycznym Przyznanie zwolnienia określonego wypełnianiu w art. 21 ust. 3 ustawy ewidencji o CIT podmiotom przebiegu innym, pojazdu niż wymienione w załączniku do ww. dyrektywy (tu: spółce komandytowo-akcyjnej) Dorota będzie Białas, możliwe Rödl dopiero & Partner po Wrocław uprzednim dokonaniu zmiany tego załącznika. W wyroku z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. I SA/Rz 1073/14, WSA Przykład w Rzeszowie 6: oddalił skargę spółki na indywidualną interpretację Akcjonariuszem Ministra Alfa Finansów. spółka We z ograniczoną wniosku o interpretację odpowiedzialnością zadała S.K.A. pytanie, jest czy spółka może Beta ewidencjonować GmbH z siedzibą zgodnie spółka z art. w Niemczech, 86a ust. 7 która ustawy posiada VAT wiele w kapitale krótkich, S.K.A. następujących (nieprzerwanie sobie przez przejazdów okres 2 autem lat) 25% służbowym akcji. Akcjonariusz za pomocą udzielił jedne- po go S.K.A. wpisu. pożyczki, Minister od Finansów której S.K.A. uznał uiszcza taki sposób odsetki. zapisu Akcjonariusz za nie wadliwy. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w ewidencji podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. WSA Z tytułu w Rzeszowie wypłaty przychylił odsetek spółce się do Beta zdania GmbH, Ministra płatnik Finansów (S.K.A.) uznając, pobierze iż korzystanie podatek u z źródła. pełnego odliczenia VAT od używania auta służbowego wiąże się z restrykcyjnym wypełnianiem ewidencji przebiegu pojazdu, opisanej w art. 86 Przepisy ust. 7 ustawy obowiązujące VAT, co oznacza od 1 stycznia osobne 2014 wypełnianie r. regulują każdego również m.in. przejazdu, takie obojętnie kwestie podatkowe, jak krótki by jak: był. wnoszenie aportu do S.K.A., likwidacja S.K.A. i wystąpienie wspólnika, wycena podatkowa Wyrok ten składników pokazuje, majątkowych, jak ważne jest przekształcenia zachowanie wymogów i łączenia z formalnych, udziałem S.K.A., aby skorzystać cienka kapitalizacja. z prawa do Gdyby odliczenia mieli podatku Państwo pytania VAT. Zalecamy w tym zakresie, weryfikację chętnie posiadanych na nie odpowiemy. przez Państwa ewidencji przebiegu pojazdów. Chętnie wesprzemy Państwa Dalszych w tym zakresie. informacji udziela > > Koszty pośrednie prawidłowe określenie daty poniesienia kosztu Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław dr W Marcin świetle Jamroży regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym doradca od osób podatkowy, prawnych koszty radca prawny pośrednie są potrącalne Partner, tel.: w dacie +48 ich poniesienia Za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku). 13 3

14 Aktualności podatkowe / Rödl & Partner info mentu poniesienia kosztu pośredniego. Wątpliwości budziła interpretacja wyrażenia dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (jest to dzień wyznaczający datę poniesienia kosztu). Przedmiotem sporu było to, czy ujęcie kosztu to moment wpisania kosztu do księgi, czy chodzi tu o sposób rozliczenia kosztu w świetle prawa bilansowego. NSA powołując się na wykładnię językową przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznał, że dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych to dzień wpisania kosztu w księdze rachunkowej. W ocenie Sądu, bez znaczenia natomiast pozostaje sposób rozliczania kosztu na podstawie prawa bilansowego. W konsekwencji NSA wskazał, że w stanie faktycznym będącym przedmiotem orzeczenia Spółka, która koszt opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej będzie zaliczać do kosztów bilansowych przez okres 15 lat, będzie mogła zaliczyć wskazaną opłatę do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w miesiącu, w którym faktura dotycząca opłaty przyłączeniowej zostanie ujęta w księdze rachunkowej. W razie wątpliwości w zakresie określenia prawidłowego momentu poniesienia danego kosztu pośredniego, służymy Państwu pomocą. > > Wzmożone kontrole w zakresie podatku od nieruchomości po raporcie NIK? Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław W kwietniu 2015 r. został opublikowany raport NIK (Najwyższej Izby Kontroli) z dnia 6 marca 2015 r. pt. Prawidłowość i skuteczność realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów z majątku. Określone w raporcie uchybienia w dużej mierze odnoszą się do podatku od nieruchomości. NIK wskazał m.in., że 53% kontrolowanych gmin nie weryfikowało podawanych przez podatników w deklaracjach podatkowych danych, w wyniku czego nie sprawdzano przykładowo, czy prawidłowo podano powierzchnię budynku, co ma wpływ na wysokość podatku od nieruchomości. W zakresie działań windykacyjnych NIK zarzucił gminom zbyt powolne działanie. Dodatkowo w raporcie wskazano, że w kwestii przyznawania różnego typu ulg gminy niejednokrotnie stosowały niejednolite kryteria. Warto podkreślić, że wpływy z podatku od nieruchomości są istotnym źródłem finansowania gmin. Powyższe odnosi się w szczególności do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w przypadku których naliczany jest podatek według najwyższych stawek. Opieszałe i nieskuteczne działania gmin w zakresie poboru podatku od nieruchomości mogły skutkować znacznym obniżeniem wpływów do gmin. Należy liczyć się z tym, że w związku z raportem NIK gminy przeprowadzą wzmożone kontrole dotyczące podatku od nieruchomości, w szczególności wśród przedsiębiorców. Sugerujemy Państwu dokonanie już teraz weryfikacji rozliczeń podatku od nieruchomości. W powyższym zakresie chętnie Państwa wspomożemy. Dalszych informacji udziela Dorota Białas Associate Partner, doradca podatkowy tel.: > > Spotkajmy się w Rödl & Partner W 2015 r. kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku cykl Spotkajmy się w Rödl & Partner, w ramach którego zapraszamy Państwa na szkolenia dotyczące aktualnych problemów prawno-podatkowych. Szkolenia prowadzą nasi specjaliści doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni i biegli rewidenci. Aktualny harmonogram naszych szkoleń oraz wszelkie informacje w tym zakresie znajdą Państwo na stronie internetowej Rödl & Partner (Szkolenia na Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach. > > Nowe oddziały Rödl & Partner na świecie W ubiegłym roku Rödl & Partner otworzył w Bielefeld swój setny oddział. Oznacza to udane wejście na ważny rynek wschodniej Westfalii, gdzie swoje siedziby mają liczne i znaczące niemieckie przedsiębiorstwa rodzinne. Równocześnie zostały rozbudowane bądź stworzone poprzez przyjęcie specjalistów z nowych dziedzin zespoły pracowników w pozostałych ważnych lokalizacjach, takich jak Eschborn, Hamburg, Kolonia, Norymberga, Monachium czy Stuttgart. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla zaangażowanych profesjonalistów. Dalej silnie rozbudowujemy istniejące oddziały i zdobywamy nowe regiony oraz dziedziny doradcze zarówno w Niemczech, jak i za granicą, mówi Christian Rödl. 14

15 Rödl CIT & Partner info Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty W Zwolnienie krajach poza z opodatkowania Niemcami Rödl dywidendy & Partner rozwija się dynamicznie przede wszystkim tam, gdzie inwestują niemieckie Z dniem przedsiębiorstwa. 1 stycznia 2014 W r. Houston zmienia w się Texasie brzmienie został art. otwarty 22 ust. nasz 4 ustawy siódmy o CIT, oddział dotyczącego w USA, zwolnienia w Izmirze z opodatkowania w Turcji drugi dochodów (przychodów) We wschodniej z dywidend Afryce oraz powstały innych jednocześnie przychodów po Stambule. dwa z tytułu oddziały, udziału pierwszy w zyskach w osób stolicy prawnych. Etiopii w Zwolnieniem Addis Abebie objęte zostały drugi dochody w Nairobi uzyskiwane w Kenii. przez Oprócz akcjonariuszy tego powstał z tytułu też oraz drugi udziału po w Paryżu spółce komandytowo-akcyjnej oddział we Francji, w z Strassburgu, siedzibą w Polsce. trzeci w Zwolnienie Meksyku nie w przemysłowym dotyczy natomiast mieście dochodów Querétaro uzyskiwanych oraz kolejne z tytułu biuro udziału w Rumunii w takiej w mieście spółce przez Sibiu. komplementariuszy. Poprzez otwarcie biura w Akcjonariusz Yangon udało nie nam może się wejść skorzystać na nowo ze zwolnienia rozwijający dywidendy azjatycki z opodatkowania w Mjanmie. u źródła, ponieważ pochodzi się rynek ona z zysku wypracowanego w 2013 r. Komplementariusz związku nie zapłaci z międzynarodowym podatku, ponieważ rozwojem zysk opodatkował został rozsze- W rzony już w 2013 styczniu r. tego roku zarząd Rödl & Partner. Szybko rozwijające się działy doradztwa prawnego i podatkowego, którymi do tej pory kierował Prof. Dr. Christian Rödl, zyskały Podatek nowych u Partnerów źródła Zarządzających, Dr. José A. Campos Nave (doradztwo prawne) i Dr. Hansa Weggenmann (doradztwo Na spółki podatkowe). komandytowo-akcyjne nie rozciągnięto natomiast zwolnienia z podatku u źródła, przewidzianego w art. 21 ust. Ponadto Rödl & Partner zwolnienie zatrudnia przewidziane obecnie w na art. całym 22 świecie ust. 4 ustawy pracowników 3 ustawy o w CIT. swoich Przepis 102 ten oddziałach stanowi implementację w 46 krajach. dyrektywy o CIT ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów Światz tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odse- przez spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce, tek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółka- z zysku > > Austria wypracowanego od dnia, w którym > > Hong spółka Kongta mi różnych Państw Członkowskich > > Singapur (Dz.U. L 157 z , stała > się > Azerbejdżan podatnikiem CIT. > > Indie str. 49 ze zm.), która > zgodnie > Słowacja z art. 3 lit. a znajduje zastosowanie wyłącznie do spółek wymienionych w załączniku do > > Białoruś > > Indonezja > > Słowenia Przykład 4: dyrektywy. Przyznanie zwolnienia określonego w art. 21 ust. Rok > > obrotowy Brazylia Alfa spółka z ograniczoną > odpowiedzialnością > Kazachstan 3 ustawy o CIT podmiotom > > Szwajcaria innym, niż wymienione w za- > > Bułgaria S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. > > Kenia (Nairobi) łączniku do ww. dyrektywy > > Szwecja (tu: spółce komandytowo-akcyj- Spółka staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia nej) będzie możliwe dopiero po uprzednim dokonaniu zmiany tego załącznika. > > Chiny > > Litwa > > Tajlandia 2014 r. Akcjonariuszem spółki, posiadającym 10% akcji (nieprzerwanie > > Chorwacja przez okres 2 lat) jest spółka > > Beta Łotwa GmbH > > Turcja z siedzibą > > Cyprw Niemczech. Spółka ta nie korzysta > > Malezja ze zwolnienia Przykład 6: > > Ukraina > > Czechy z opodatkowania podatkiem dochodowym > > Meksyk od całości swoich dochodów. dzialnością S.K.A. jest spółka Beta GmbH z siedzibą (Querétaro) Akcjonariuszem Alfa > > USA spółka (Houston) z ograniczoną odpowie- > > Estonia > > Mjanma (Yangon) > > Węgry w Niemczech, która posiada w kapitale S.K.A. (nieprzerwanie Zysk > > wypracowany Etiopia (Addis przez Abeba)* S.K.A. w 2013 r. > i > przypadający Mołdawia przez okres > 2 > lat) Wielka 25% Brytania akcji. Akcjonariusz udzielił do > wypłaty > Francja Beta GmbH nie będzie objęty zwolnieniem > > Niemcy na S.K.A. pożyczki, od > > której Wietnam S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania mocy art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Dopiero zysk wypracowany w > 2014 > Federacja r. i wypłacony Rosyjska > > Polska > > Włochy Beta GmbH będzie objęty zwolnieniem > > Finlandia (przy założeniu spełnienia warunków, > > Republika o których Południowej Z tytułu Afryki wypłaty > odsetek > Zjednoczone spółce Beta Emiraty GmbH, Arabskie płatnik podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. mowa > > Gruzja w art. 22 ust. 4 oraz przedstawieniu > > Rumunia certyfikatu (S.K.A.) pobierze podatek u źródła. rezydencji). Zysk komplementariusza nie będzie objęty > > Hiszpania > > Serbia zwolnieniem spod opodatkowania u źródła. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. regulują również m.in. takie kwestie podatkowe, jak: wnoszenie aportu do Europa Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem 1 stycznia S.K.A., likwidacja S.K.A. i wystąpienie wspólnika, wycena podatkowa składników 2014 > r. > Ałmaty posiadała niewypłacone zyski z lat > poprzedzających > Charków > majątkowych, > Limassol przekształcenia i łączenia ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, z udziałem S.K.A., cienka kapitalizacja. Gdyby mieli Państwo w którym > > Baku stała się podatnikiem CIT, wypłaty > > dywidendy Gdańsk lub pytania w tym zakresie, > > Lublana chętnie na nie odpowiemy. innego > > przychodu Barcelonaz tytułu udziału w zyskach > > osób Gliwice prawnych, > > Madryt na potrzeby > > Belgrad zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy > > Helsinki o CIT uznaje Dalszych informacji > > udziela Mediolan się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podat- > > Birmingham > > Istambul > > Malmö nikiem > > CIT. Bolzano > > Izmir > > Mińsk > > Bratysława > > Kijów > > Moskwa Przykład 5: > > Brno > > Kiszyniów > > Padwa W stanie faktycznym jak powyżej zysk wypracowany przez > > Budapeszt spółkę w 2013 r. zostaje zatrzymany > > w Kluż-Napoka spółce, co > > Paryż oznacza, > > Bukareszt że wspólnicy nie otrzymują w > 2014 > Kraków r. wypłat dr Marcin Jamroży > > Plovdiv z zysku za rok Zysk ten wypłacony zostaje w roku Partner, doradca podatkowy, radca prawny tel.:

16 Rödl & Partner info > > Poznań > > Praga > > Ryga > > Rzym > > Sibiu > > Sofia > > St. Petersburg > > Strasburg > > Sztokholm > > Tallinn > > Tampere > > Tbilisi > > Timişoara > > Warszawa > > Wiedeń > > Wilno > > Wrocław > > Zagrzeb > > Zurych Niemcy > > Nürnberg > > Ansbach > > Bamberg > > Bayreuth > > Berlin > > Bielefeld > > Chemnitz > > Dresden > > Eschborn > > Fürth > > Hamburg > > Hannover > > Hof > > Jena > > Köln > > Kulmbach > > Ludwigshafen > > Mettlach > > München > > Münster > > Plauen > > Regensburg > > Selb > > Stuttgart *nowe oddziały Sprostać wyzwaniom W nowych wyzwaniach widzimy wielką szansę na doskonalenie umiejętności. Uczenie się przez całe życie to ważna część naszej strategii osiągania sukcesów. Rödl & Partner Tylko ten, kto jest otwarty na nowe wyzwania, może się dalej rozwijać. Dlatego podejmujemy wyzwania wszędzie tam, gdzie pojawiają się na naszej drodze. Castellers de Barcelona Tutaj liczy się każdy jak w wieży z ludzi, tak i w Rödl & Partner. Wieże budowane z ludzi w niepowtarzalny sposób symbolizują kulturę firmy Rödl & Partner. Stanowią uosobienie naszej filozofii: poczucia więzi, równowagi, odwagi oraz ducha pracy zespołowej. Unaoczniają wzrost osiągnięty własnymi siłami, który ukształtował firmę Rödl & Partner. Força, Equilibri, Valor i Seny (siła, równowaga, odwaga i rozwaga) to katalońskie hasło wszystkich castellerów (budowniczych ludzkich wież), które niezwykle trafnie opisuje cenione przez nich wartości. To również nasze wartości. Dlatego firma Rödl & Partner w maju 2011 nawiązała współpracę z Castellers de Barcelona, przedstawicielami tej wieloletniej tradycji budowania ludzkich wież. Stowarzyszenie z Barcelony odwołuje się także do tego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Impressum Mandantenbrief Polska, kwiecień-czerwiec 2015 Wydawca: Rödl & Partner ul. Sienna 73, Warszawa tel.: Odpowiedzialni za treść: Marcin Jamroży Anna Główka Niniejszy biuletyn stanowi niewiążącą informację i służy ogólnym celom informacyjnym. Nie stanowi on doradztwa prawnego, podatkowego lub gospodarczego; informacje w nim zawarte nie mogą również zastępować indywidualnego doradztwa. Przy redagowaniu biuletynu i zawartych w nim informacji Rödl & Partner zawsze dokłada najwyższej staranności, jednak nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność informacji. Rödl & Partner nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje, które czytelnik podejmie po przeczytaniu biuletynu. Zawarte informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego, dlatego w konkretnym przypadku należy zawsze zasięgnąć fachowej porady. Osoby wyznaczone do kontaktu z naszej strony są do Państwa dyspozycji. Layout: Unternehmenskommunikation Rödl & Partner Eva Gündert Äußere Sulzbacher Str. 100, Nürnberg Cała treść biuletynu i fachowych informacji, które umieszczono w Internecie stanowi własność intelektualną Rödl & Partner i jest objęta ochroną praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu i fachowych informacji wyłącznie na własne potrzeby. Wszelkie zmiany, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie treści w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, wymagają uprzedniej pisemnej zgody Rödl & Partner.

1. Regulacje obowiązujące do 30 czerwca 2015 r.

1. Regulacje obowiązujące do 30 czerwca 2015 r. 1. Regulacje obowiązujące do 30 czerwca 2015 r. Zasadą jest, że VAT od sprzedaży towarów czy usług rozlicza sprzedawca. Jednak w przypadku sprzedaży niektórych towarów ustawodawca przewidział szczególne

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje od Małgorzata Gach " radca prawny i doradca podatkowy CENY TRANSFEROWE

Nowe regulacje od Małgorzata Gach  radca prawny i doradca podatkowy CENY TRANSFEROWE CENY TRANSFEROWE Nowe regulacje od 2017 Małgorzata Gach " radca prawny i doradca podatkowy 1 Witam Nazywam się Małgorzata Gach i jestem radcą prawnym i doradcą podatkowym oraz autorką wpisów m.in. na blogu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R.

ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R. ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R. Wolsztyn, 18 czerwca 2015 r. Małgorzata Tomkowiak Urząd Skarbowy Wolsztyn Ul. Dworcowa 15 64-200 Wolsztyn tel.: +48 68 347 55 00 fax: +48 68 347 55 38 www.uswolsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ściąga księgowego Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem został

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 projektowane zmiany odwrócone obciążenie Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto Katalog towarów, wobec których będzie miał zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

USTAWA. 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych nr 80 poz

USTAWA. 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych nr 80 poz USTAWA 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych 1991 nr 80 poz. 350 1 (przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., wybrane artykuły regulujące ceny transferowe) Art. 25. 1. Jeżeli: 1)

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1)

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1) Radosław Kowalski W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1) wynikającej z faktury otrzymanej przez

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

War8zawa, dnia iei wca 201 5 r. I(ZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW. Pan Piotr Gryska Wiceprezes Rządowe Centrum Legislacji

War8zawa, dnia iei wca 201 5 r. I(ZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW. Pan Piotr Gryska Wiceprezes Rządowe Centrum Legislacji War8zawa, dnia iei wca 201 5 r. I(ZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW 1)1)10 82001(65)20l5 Pan Piotr Gryska Wiceprezes Rządowe Centrum Legislacji W uzupełnieniu pisma z dnia 28 inąja br., zawierającego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH

SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH Druk nr 3128 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015

rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 3 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 605)

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10. Dz.U. 2015 poz. 605. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Kancelaria Sejmu s. 1/10. Dz.U. 2015 poz. 605. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2015 poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

PODATKI I CENY TRANSFEROWE. Prowadzący: Radosław Kowalski

PODATKI I CENY TRANSFEROWE. Prowadzący: Radosław Kowalski PODATKI I CENY TRANSFEROWE Prowadzący: Radosław Kowalski W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) Art. 25 [Wykorzystywanie związku gospodarczego] 1. Jeżeli: 1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODATKOWA NR 6

INFORMACJA PODATKOWA NR 6 MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27 tel. 838-32-11, Fax 838-35-53 E-mail:mirip@pro.onet.pl. KSU INFORMACJA PODATKOWA NR 6 WARSZAWA, CZERWIEC 2015 R. 1 LIMIT ZWOLNIENIA

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014.

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Ustawa z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI

DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI Tax Alert 22/2015 Szanowni Państwo, Dnia 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zmian w podatku VAT

Komentarz do zmian w podatku VAT Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska Komentarz do zmian w podatku VAT wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

"tonery bez głowicy drukującej do drukarki komputerowej" sklasyfikowane pod

tonery bez głowicy drukującej do drukarki komputerowej sklasyfikowane pod Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. SZANOWNY PAN KAZIMIERZ KLEINA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Dot. Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 lipca 2015

Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 Na co trzeba się przygotować Od 1 lipca 2015 r. wejdą w życie kolejne zmiany przepisów o podatku VAT. Co prawda nadchodząca nowelizacja nie przyniesie powszechnej rewolucji,

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r.

Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r. Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r. Wybrane zagadnienia Opracował: Marek Małyszko (źródło: finanse.mf.gov.pl) Nowelizacja z lipca 2015 r. Zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty powiązane kapitałowo. Powiązania pionowe. Powiązania poziome. Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie.

4. Podmioty powiązane kapitałowo. Powiązania pionowe. Powiązania poziome. Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 588616 Temat: Ceny transferowe według nowych rewolucyjnych zasad - przygotowanie do zmian. Warsztaty praktyczne. 13-14 Październik Łódź, ŁÓDŹ - CENTRUM MIASTA,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

3063-ILPB ŁM

3063-ILPB ŁM 3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura 3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM Data 2017.02.03 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki 2014-2015 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Marta Szafarowska, doradca podatkowy MDDP, członek Rady Podatkowej PKPP

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów dodatek do Biuletynu VAT nr 8/2015 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany wprowadzane w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r. Stan prawny: 1 lipca 2015 r. 2 WYJAŚNIENIA mf ZMIANY WPROWADZANE

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

Omówione będą także zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Omówione będą także zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i międzynarodowym. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 912316 Temat: Przegląd aktualności oraz zmian w VAT, CIT, Ordynacji podatkowej, Jednolitym Pliku Kontrolnym. 29-30 Listopad Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska Grupa Prawna ZPL Marta Szafarowska Posiedzenie Grupy ds. prawnych ZPL 20.09.2013 1. Niedostateczna kapitalizacja stan prac 2. Samochody osobowe od stycznia 2014 r. stan prac 3. Zmiany zasad opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe 0114-KDIP2-2.4010.29.2017.1.AZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura 0114-KDIP2-2.4010.29.2017.1.AZ Data 2017.06.06 Autor Dyrektor Krajowej Informacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji]

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r.

U S T AWA. z dnia 2015 r. U S T AWA Projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 1), 2) Art.

Bardziej szczegółowo