Komentarz do zmian w podatku VAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do zmian w podatku VAT"

Transkrypt

1 Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska Komentarz do zmian w podatku VAT wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605) Nota aktualizacyjna do książki VAT Komentarz dla praktyków ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

2 Copyright by ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wydawca: ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Gdańsk-Oliwa, ul. Obrońców Westerplatte 32A tel./faks

3 Spis treści 1. Mechanizm odwrotnego obciążenia...5 Zmiana zasad ogólnych stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia...5 Poszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia...5 Wprowadzenie limitu kwotowego do dostaw sprzętu elektronicznego...6 Pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji...7 Korekty rozliczeń...7 Przepisy przejściowe...8 Informacje podsumowujące w obrocie krajowym Zmiany w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego w odniesieniu do nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. podlegających i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT Odpowiedzialność podatkowa nabywcy towarów za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy Ulga na złe długi

4 Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska Komentarz do zmian w podatku VAT wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605) Z dniem 1 lipca 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT) 1. Celem nowelizacji przepisów ustawy o VAT, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o VAT, jest zapewnienie większej skuteczności i uszczelnienie systemu VAT za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wybranych grup towarów oraz zagwarantowanie zasady proporcjonalności i neutralności podatku VAT, a także pełniejsze dostosowanie przepisów ustawy o VAT do prawa unijnego wynikającego z orzecznictwa ETS 2. Głównym przedmiotem nowelizacji przepisów ustawy o VAT jest modyfikacja regulacji dotyczących tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, który stanowi odstępstwo od zasady generalnej, w myśl której podmiotem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi. W wyniku zmiany przepisów ustawy o VAT ustawodawca poszerzył katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem o kolejne grupy towarów, takie jak m.in. złoto, telefony komórkowe, komputery przenośne czy konsole do gier. Dodatkowym warunkiem jest zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia wyłącznie w odniesieniu do dostaw towarów realizowanych na rzecz podatników VAT czynnych. W przypadku dostaw niektórych grup towarów mechanizm odwrotnego obciążenia ograniczony został kwotowo i musi przekraczać kwotę netto wynoszącą minimum zł. Dostawcy dokonujący dostaw towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia mają także obowiązek sporządzania informacji podsumowujących w obrocie krajowym, tj. zbiorczych informacji o dokonanych przez dostawcę towarów transakcjach, z tytułu których podatek VAT rozlicza nabywca. Ponadto znowelizowane przepisy ustawy o VAT przewidują zmiany w zakresie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy towarów za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, w szczególności rozszerzenie stosowania tej instytucji na nowe towary oraz modyfikację regulacji dotyczących kaucji gwarancyjnej, w tym m.in. jej podniesienie w przypadku dostaw paliw. Kolejnym punktem nowelizacji przepisów ustawy o VAT jest modyfikacja zasad stosowania tzw. ulgi na złe długi. Głównym punktem tej zmiany jest brak obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego w przypadku dłużnika, który zalega z płatnością, a jednocześnie pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Dodatkowo ustawodawca wprowadza możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez podatnika (wierzyciela) w przypadku istnienia pomiędzy nim a dłużnikiem powiązań o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikających ze stosunku pracy. 4 1 Niniejsza zmiana przepisów ustawy o VAT została uregulowana w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605), dalej jako: ustawa nowelizująca. 2 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

5 Komentarz do zmian w podatku VAT Istotną także zmianą wprowadzoną na mocy komentowanej nowelizacji przepisów ustawy o VAT, a mającą na celu dostosowanie przepisów krajowych do wyroków ETS, jest wskazanie przykładowych metod służących odliczaniu podatku VAT w odniesieniu do nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. podlegających i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Poza tym ustawodawca znosi obniżoną stawkę podatku VAT w przypadku dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Zmiany ustawy o VAT dotyczące odwrotnego obciążenia, solidarnej odpowiedzialności podatkowej oraz ulgi na złe długi wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r., natomiast nowe regulacje w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zastosowania stawki podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r. 1. Mechanizm odwrotnego obciążenia Zmiana zasad ogólnych stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 znowelizowanej ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2015 r. zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia będzie wymagało dodatkowo w odróżnieniu od stanu prawnego obowiązującego do końca czerwca 2015 r. spełnienia następujących przesłanek: nabywcą towarów w odniesieniu do dostawy których zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia będzie podatnik podatku VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dostawa określonych rodzajów towarów nie będzie objęta zwolnieniem przewidzianym dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego lub dostawa określonych rodzajów towarów będzie objęta zwolnieniem wynikającym z art. 122 ustawy o VAT, tj. odnoszącym się m.in. do dostawy złota inwestycyjnego. Wprowadzona zmiana przepisów ustawy o VAT oznacza, iż mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do dostaw towarów realizowanych na rzecz podatników podatku VAT zarejestrowanych jako podatnik VAT zwolniony. W takim przypadku wystawca faktury będzie miał obowiązek naliczyć podatek VAT, nawet jeżeli przedmiotem dostawy będzie towar mieszczący się w załączniku 11 do ustawy o VAT tzw. towar wrażliwy. Poszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia Dodatkowo ustawodawca rozszerzył katalog towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT o następujące rodzaje towarów: arkusze żeberkowane ze stali niestopowej o symbolu PKWiU , złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 0 wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego symbolu PKWiU ex , złoto inwestycyjne bez względu na symbol PKWiU, metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu o symbolu PKWiU ex , aluminium nieobrobione plastycznie o symbolu PKWiU , 3 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. 5

6 Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska ołów nieobrobiony plastycznie o symbolu PKWiU , cynk nieobrobiony plastycznie o symbolu PKWiU , cyna nieobrobiona plastycznie o symbolu PKWiU , nikiel nieobrobiony plastycznie o symbolu PKWiU , przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy o symbolu PKWiU ex , telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony o symbolu PKWiU ex , konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem z wyłączeniem części i akcesoriów o symbolu PKWiU ex , biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym o symbolu PKWiU ex Wprowadzenie limitu kwotowego do dostaw sprzętu elektronicznego W odniesieniu do dostaw niektórych z wyżej wymienionych rodzajów towarów, w tym m.in. komputerów przenośnych, laptopów, notebooków; komputerów kieszonkowych (np. notesów komputerowych), telefonów komórkowych, konsoli do gier wideo, mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie pod warunkiem, iż łączna wartość wymienionych powyżej towarów będących przedmiotem dostawy, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku VAT, przekroczy kwotę zł. Oznacza to, iż w przypadku dostawy (jednej lub kilku dokonanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji) wyżej wymienionych towarów o wartości netto poniżej zł dostawca towarów ma obowiązek naliczyć podatek VAT. Mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania. Przykład: Notebook Sp. z o.o. ma zamiar w lipcu 2015 r. dokonać sprzedaży laptopa na rzecz Jana Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą podatnika podatku VAT czynnego. Cena laptopa wynosi zł brutto. Notebook Sp. z o.o. udokumentuje transakcję poprzez wystawienie faktury z wykazaniem podatku VAT. Mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania, obowiązują zasady analogiczne jak do końca czerwca 2015 r. Przykład: W lipcu 2015 r. spółka ABC Sp. z o.o. zarejestrowana jako podatnik podatku VAT czynny planuje dokonać wymiany laptopów używanych przez pracowników. W tym celu zamierza nabyć 20 komputerów w spółce Notebook Sp. z o.o. Wartość transakcji przekracza zł netto. Spółka Notebook Sp. z o.o. udokumentuje transakcję poprzez wystawienie faktury bez podatku VAT wraz z adnotacją: odwrotne obciążenie. Do rozliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów zobowiązany będzie nabywca ABC Sp. z o.o. Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy transakcja została dokonana w ramach jednej czy kilku dostaw (każda o wartości poniżej zł). 6

7 Komentarz do zmian w podatku VAT Pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji Pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji zostało wyjaśnione w art. 17 ust. 1d i ust. 1e ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1d ww. ustawy za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wskazanych powyżej, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję uważa się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie przedmiotowymi towarami (art. 17 ust. 1e ww. ustawy). Powyższe oznacza, iż dla oceny, czy mamy do czynienia z jednolitą gospodarczą transakcją, bez znaczenia pozostaje ilość zawartych umów, ilość dostaw dokonanych w ramach tychże umów oraz fakt, czy są one dokonywane na podstawie odrębnych zamówień i tak też fakturowane. Ponadto ważne jest, czy warunki, na jakich przebiegają transakcje, są rynkowe i nie odbiegają bez uzasadnienia ekonomicznego od wartości występujących na rynku. W takim przypadku za podstawę analizy należy przyjąć wartości rynkowe. Biorąc pod uwagę cel zmiany komentowanej regulacji, w tym w szczególności zagwarantowanie zasady proporcjonalności oraz neutralności systemu podatku VAT, można uznać, iż mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie w sytuacjach, w których wartość dostaw towarów wrażliwych na rzecz kontrahenta przekroczy kwotę zł. Przykład: Na podstawie umowy zawartej z POL Sp. k. dostawca zobowiązał się dostarczyć 5 laptopów o wartości netto zł każdy. Dodatkowo przedmiotem dostawy na podstawie odrębnej umowy będą 4 tablety po 500 zł każdy oraz 6 smartfonów po zł każdy. Wartość wszystkich towarów wyniesie zł netto. Jednocześnie dostawca obciąży nabywcę kosztami wysyłki towarów w wysokości 200 zł netto. Dostawca wystawi fakturę/faktury bez wykazywania podatku VAT z adnotacją: odwrotne obciążenie. Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca towarów. Warto wskazać, iż dostawy towarów objętych odwrotnym obciążeniem mogą być fakturowane w kilku pozycjach. Nie jest wymagane, aby były one ujęte na jednej fakturze, której wartość netto przekracza limit w wysokości zł. Istotne natomiast jest, przy fakturowaniu części dostaw, których wartość nie przekracza kwoty zł netto, aby mieć pewność co do prawidłowości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. W przeciwnym razie to wystawca faktury narazi się na zarzut zaniżenia podatku VAT należnego. Z drugiej zaś strony, wystawienie przez dostawcę faktury z podatkiem VAT należnym, w sytuacji gdy zasadne jest zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, spowoduje, iż nabywca towarów nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Korekty rozliczeń W myśl nowo dodanego art. 17 ust. 1f ustawy o VAT w przypadku dostawy towarów, w odniesieniu do których do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanej dostawy obowiązek ponosi nabywca towarów, obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku VAT z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach tej transakcji. W efekcie, jeżeli np. po dokonaniu transakcji, której łączna wartość przekracza zł netto, zostanie udzielony rabat lub zwrócona zostanie część dostarczonych 7

8 Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska towarów z uwagi na zmianę zamówienia, zmiany te pozostaną bez wpływu na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku VAT od tej transakcji. 8 Przykład: Notebook Sp. z o.o. dostarczy w lipcu 2015 r. do ABC Sp. z o.o. laptopy o wartości zł netto, co potwierdzi poprzez wystawienie faktury bez wykazywania podatku VAT z adnotacją: odwrotne obciążenie. ABC Sp. z o.o. rozliczy podatek VAT z tytułu dokonanego nabycia towarów. W sierpniu 2015 r. ABC Sp. z o.o. dokona zwrotu jednego laptopa o wartości zł netto. Mimo iż po dokonaniu zwrotu wartość transakcji nie przekroczy limitu kwotowego w wysokości zł netto, ABC Sp. z o.o. nadal pozostanie obowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanego nabycia towarów. Zgodnie z art. 17 ust. 1g ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r., jeżeli po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, następuje zmiana określenia podatnika dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów. Wprowadzony przepis oznacza, iż w sytuacji gdy pomiędzy zapłatą zaliczki a dostawą towarów zmieni się podmiot obowiązany do rozliczenia podatku VAT (np. z podmiotu zwolnionego na podatnika VAT czynnego lub odwrotnie lub zmianie ulegnie wartość towarów w odniesieniu do sprzętu elektronicznego), wówczas konieczne jest dokonanie korekty rozliczenia zaliczki na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy towarów. Przepisy przejściowe Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej w przypadku uiszczenia przed dniem 1 lipca 2015 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanej od tego dnia dostawy towarów, dla której podatnikiem od dnia 1 lipca 2015 r. przestał być nabywca towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r., do tej dostawy stosuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca czerwca 2015 r. Przykład: ABC Sp. z o.o. zajmująca się handlem towarami stalowymi otrzymała od podatnika VAT zwolnionego w maju 2015 r. zaliczkę w wysokości 500 zł na poczet dostawy towarów wrażliwych wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT. W momencie otrzymania zaliczki (co do zasady do dnia 15 czerwca 2015 r.) ABC Sp. z o.o. wystawiła fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki bez wykazywania podatku VAT z adnotacją: mechanizm odwrotnego obciążenia. Mimo iż od dnia 1 lipca 2015 r. dostawy towarów wrażliwych na rzecz podmiotów zwolnionych nie podlegają pod mechanizm odwrotnego obciążenia, dostawca towarów nadal stosuje ten mechanizm w odniesieniu do przedmiotowej dostawy, zaliczkowanej do dnia 1 lipca 2015 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej w przypadku uiszczenia przed dniem 1 lipca 2015 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanej od tego dnia dostawy towarów, dla której podatnikiem od dnia 1 lipca 2015 r. stał się nabywca towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r., korekty rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy towarów. Przykład: Notebook Sp. z o.o. otrzymał od ABC Sp. k. w maju 2015 r. zaliczkę w wysokości 500 zł na poczet dostawy laptopów. Łączna wartość zamówienia wynosi zł netto. Laptopy zostaną dostarczone do lipca 2015 r. W momencie otrzymania zaliczki (co do zasady do dnia 15 czerwca 2015 r.) Notebook Sp. z o.o. wystawił fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki (kwota netto 406,50 zł, kwota podatku VAT 93,50 zł, kwota brutto 500 zł). Z uwagi na fakt, iż od dnia 1 lipca 2015 r. do rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy przedmiotowych laptopów obowiązanym będzie nabywca towarów, dostawca towarów w rozliczeniu za lipiec 2015 r., tj. miesiąc dokonania dostawy towarów, dokona korekty rozliczenia zaliczki.

9 Komentarz do zmian w podatku VAT Istotą wprowadzenia powyższych przepisów przejściowych jest zagwarantowanie rozliczenia podatku VAT z tytułu jednej transakcji przez jednego podatnika. Zasada ta wynika bowiem z regulacji unijnych. Z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o VAT i w przypadku braku tychże przepisów jedna transakcja byłaby rozliczana przez dwa podmioty zaliczka przez dostawcę towarów, a dostawa towarów przez ich nabywcę w sytuacji, gdy dostawa towarów do dnia 1 lipca 2015 r. nie była objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, a po nowelizacji przepisów jest (np. dostawa złota inwestycyjnego) lub odwrotnie zaliczka przez nabywcę towarów, a dostawa towarów przez ich dostawcę jeżeli np. jest dokonywana na rzecz podatnika VAT zwolnionego. Zasady te mają istotne znaczenie także dla nabywcy towarów, który w przypadku dokonania zaliczki i otrzymania faktury z wykazanym podatkiem VAT dokonuje odliczenia podatku VAT naliczonego. Na marginesie warto wskazać, iż zaliczka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tylko w sytuacji, gdy jest wpłacana na poczet konkretnej dostawy towarów. Biorąc pod uwagę zmianę przepisów ustawy o VAT oraz regulacje przejściowe, a także celem zminimalizowania ryzyka podatkowego, zaleca się szczegółowe określenie zasad rozliczeń całych transakcji dokonywanych na przełomie czerwca/lipca 2015 r. W myśl art. 4 ustawy nowelizującej w przypadku zawarcia przed dniem 1 lipca 2015 r. umowy lub umów, w ramach których występują dostawy sprzętu elektronicznego, komentowane przepisy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. stosuje się do dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 2015 r., jeżeli łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, przekracza od dnia 1 lipca 2015 r. kwotę zł. Oznacza to, iż mechanizm odwrotnego obciążenia znajduje zastosowanie w odniesieniu do dostaw sprzętu elektronicznego dokonanych od dnia 1 lipca 2015 r., w sytuacji gdy ich wartość przekracza kwotę zł netto. Do dostaw dokonanych do końca czerwca 2015 r. stosuje się niezależnie od ich wartości zasadę generalną, zgodnie z którą do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanej dostawy obowiązany jest nabywca towarów. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym Celem uszczelnienia systemu VAT, skuteczniejszego ograniczenia nadużyć oraz kontrolowania transakcji z dniem 1 lipca 2015 r. ustawodawca wprowadza obowiązek sporządzania informacji podsumowujących w obrocie krajowym. Zgodnie z art. 101a ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym. Informacje te składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych. Zatem podatnicy składający miesięcznie deklaracje podatkowe (na formularzu VAT-7) będą składać informacje podsumowujące w obrocie krajowym miesięcznie do 25 kolejnego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, a podatnicy składający deklaracje kwartalne (na formularzu VAT-7K lub VAT- -7D) kwartalnie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane: 1) nazwę lub imię i nazwisko oraz NIP podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym, 2) nazwę lub imię i nazwisko oraz NIP podatnika nabywającego towary lub usługi, 3) łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów. 9

10 Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji (art. 101a ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r.). W razie zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług podatnik jest obowiązany skorygować łączną wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej. Jeżeli korekta dotyczy okresu, za który została złożona informacja podsumowująca w obrocie krajowym, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. Wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym oraz korekty tej informacji zostanie określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia wykonawczego. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym będą składane począwszy od okresów rozliczeniowych, które przypadają od dnia 1 lipca 2015 r. i mogą być podobnie jak deklaracje podatkowe składane elektronicznie. 2. Zmiany w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego w odniesieniu do nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. podlegających i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT Na mocy przepisów obowiązujących w Polsce do końca 2015 r. podatnik wykonujący równocześnie działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT, oraz działalność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. pozostającą poza zakresem systemu VAT (tzw. działalność o charakterze mieszanym), ma prawo co do zasady do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie towarów i usług pozostających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Regulacje krajowe nie przewidują bowiem obecnie szczegółowych rozwiązań dotyczących sposobów i kryteriów służących ustaleniu proporcjonalnej części podatku VAT naliczonego podlegającej odliczeniu w przypadku działalności o charakterze mieszanym. Z uwagi na fakt, iż w przypadku braku przepisów odliczenie całości podatku VAT naliczonego w takich przypadkach jest niezgodne z przepisami unijnymi potwierdzonymi poprzez stosowne orzecznictwo ETS 4, konieczna okazała się zmiana przepisów, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku VAT naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej sposobem określenia proporcji. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: 1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku VAT naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz 4 Zob. m.in. wyrok ETS w sprawie C-511/10 oraz w sprawie C-437/06. 10

11 Komentarz do zmian w podatku VAT 2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać, w szczególności, następujące dane: 1) średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; 2) średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; 3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; 4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Warto wskazać, iż zastosowanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne. Katalog ten ma bowiem charakter otwarty. Podatnik może wykorzystać także inne dane, o ile będą one odpowiadać bardziej specyfice prowadzonej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Przez obrót, o którym mowa w nowo dodanym przepisie art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT, należy rozumieć kwotę należną pomniejszoną o podatek VAT. Celem wyznaczenia proporcji obrót ten należy powiększyć o otrzymane przychody z działalności innej niż działalność gospodarcza. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które od dnia 1 stycznia 2016 r. także będą zobowiązane do określania proporcji, przychody (dochody) należy rozumieć w kontekście przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5. W ramach przychodów (dochodów) uwzględnianych dla celów wyznaczania proporcji uwzględnia się także dotacje, subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze, otrzymane przez podatnika na sfinansowanie dokonywanej przez niego działalności innej niż działalność gospodarcza. Do przychodów (dochodów) tych nie zalicza się natomiast dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze wykorzystywanych przez podatnika na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (np. dotacja mająca wpływ na ceny oferowanych towarów, dotacja na zakup maszyny wykorzystywanej do produkcji wyrobów gotowych). Dokonując wyznaczania proporcji, podatnik obliczyć kwotę podatku VAT naliczonego. Obliczenia tego dokonuje się w oparciu o dane za poprzedni rok podatkowy. Oznacza to, iż do określenia proporcji na 2016 r. podatnicy wyznaczają kwotę podatku VAT naliczonego na podstawie danych na koniec 2015 r. Wyjątek stanowią jednostki samorządu terytorialnego, które mogą przyjąć dane za rok poprzedzający poprzedni rok podatkowy, tj. dane na koniec 2014 r. Podatnicy natomiast, którzy rozpoczynają w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza lub którzy uznają, iż w odniesieniu do wykonywanych przez nich działalności i dokonywanych nabyć zastosowane dane są niereprezentatywne, będą przyjmować dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. 5 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 11

12 Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska Powyżej wskazaną proporcję ustala się procentowo w stosunku rocznym i zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Do tak wyliczonej proporcji znajdą odpowiednio zastosowanie przepisy obowiązujące w odniesieniu do proporcji wyznaczanej w przypadku działalności zwolnionej 6. Komentowany przepis, który wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2016 r., będzie miał szczególne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego, które dokonując inwestycji, wykazują najczęściej nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym. Z uwagi na fakt, iż jednostki te co do zasady realizują własne zadania pozostające poza zakresem podatku VAT i jednocześnie dokonują czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, wnioskując o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r., nie stosują żadnej proporcji w odniesieniu do nabycia towarów i usług służących działalności podatkowanej i pozostającej poza zakresem systemu VAT. Prawidłowość takiego postępowania potwierdzają organy podatkowe oraz sądy administracyjne. W wyniku zmiany przepisów ustawy o VAT z dniem 1 stycznia 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego będą miały obowiązek wyznaczyć proporcję wedle metody wybranej przez podatnika, a wskazanej przykładowo przez ustawodawcę. Z uwagi na specyfikę działalności wykonywanej przez podmioty działające w sektorze finansów publicznych oraz dokonywane przez nie nabycia metoda oparta na rocznym obrocie powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności niebędącej działalnością gospodarczą wydaje się być najodpowiedniejsza. Gdyby jednak się okazało, iż ta metoda nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, ma on prawo zastosować inną metodę. 3. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy towarów za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy Celem ograniczenia nadużyć i zwiększenia skuteczności walki z oszustami w zakresie VAT z dniem 1 lipca 2015 r. ulegną zmianie regulacje dotyczące odpowiedzialności podatkowej nabywcy towarów za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy. Przede wszystkim poszerzona zostanie lista towarów zawartych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, w odniesieniu do których zastosowanie znajduje odpowiedzialność podatkowa nabywcy za zobowiązania podatkowe dostawcy oraz obowiązek stosowania jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych. Do nowo dodanych rodzajów towarów należą: emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych o symbolu PKWiU ex , atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych o symbolu PKWiU ex , srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku o symbolu PKWiU , złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych o symbolu PKWiU ex , platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku o symbolu PKWiU , 6 Zob. art. 90 ust. 5 i 6, ust. 9a oraz ust. 10 ustawy o VAT. 12

13 Komentarz do zmian w podatku VAT metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu o symbolu PKWiU ex , metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu o symbolu PKWiU ex , aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne o symbolu PKWiU ex , części i akcesoria do fotokopiarek wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych o symbolu PKWiU ex , biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym o symbolu PKWiU ex Zmianie ulegną także regulacje dotyczące kaucji gwarancyjnej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca czerwca 2015 r. nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT odpowiada co do zasady solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność ta jest wyłączona w sytuacji, gdy dokonującym dostawy towarów jest podatnik, który na dzień dokonania transakcji jest wymieniony w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz ten jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów. Wysokość kaucji gwarancyjnej musi odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub wynosić co najmniej zł. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 lipca 2015 r. wysokość kaucji gwarancyjnej, w zależności od tego, czy przedmiotem dostawy będą paliwa czy inne towary wrażliwe, będzie wynosić odpowiednio co najmniej zł w przypadku dostaw paliw i co najmniej zł w pozostałych przypadkach. Kaucję gwarancyjną może złożyć podmiot dokonujący dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, który nie posiada zaległości podatkowych. Ustawodawca doprecyzował, iż brak zaległości podatkowych odnosi się do podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Nie dotyczy on natomiast podatków niestanowiących dochodu budżetu państwa. Złożona w urzędzie skarbowym kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów. Na mocy obowiązującego od dnia 1 lipca 2015 r. przepisu art. 105b ust. 1 zabezpieczenie płatności dotyczy także zapłaty odsetek za zwłokę oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kaucja gwarancyjna może być złożona w jednej lub więcej z następujących form kaucji gwarancyjnych: 1) depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego, 2) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, 3) pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości skła- 13

14 Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska danej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie. Kaucja gwarancyjna może być złożona bezterminowo albo z określonym terminem ważności, liczonym w miesiącach, jednak nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Na mocy przepisów obowiązujących od dnia 1 lipca 2015 r. podmiot składający kaucję gwarancyjną będzie mógł dokonać zmiany formy złożonej kaucji gwarancyjnej na jedną lub więcej form wskazanych powyżej, pod warunkiem, iż jej zmiana nie spowoduje zmniejszenia jej wysokości. Kaucja gwarancyjna powinna obejmować zobowiązanie się gwaranta do zapłacenia do wysokości udzielonej gwarancji, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na pierwsze pisemne wezwanie reprezentującego Skarb Państwa właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zwanego dalej beneficjentem gwarancji, złożone w okresie trwania odpowiedzialności gwaranta: 1) zabezpieczonej kwoty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, powstałej u podmiotu, któremu udzielił gwarancji, w okresie, na który została udzielona gwarancja, zwanym dalej okresem ważności gwarancji, jeżeli jej zapłata stanie się wymagalna w okresie ważności gwarancji, oraz 2) powstałych u podmiotu po złożeniu kaucji gwarancyjnej w okresie ważności gwarancji, zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kaucja gwarancyjna powinna przewidywać przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta po upływie okresu ważności gwarancji o odpowiednie terminy wskazane w ust. 8 pkt 1 i 2 w razie wystąpienia przypadków, o których mowa w tych przepisach. Podmiot składający kaucję gwarancyjną składa wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej (art. 105a ust. 1a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r.). Z dniem 1 lipca 2015 r. ustawodawca wprowadza zróżnicowanie wysokości kaucji gwarancyjnej w zależności od tego, czy podatnik dostarcza paliwa czy inne wrażliwe towary. W przypadku podatników dokonujących dostaw paliw minimalna kaucja gwarancyjna wyniesie zł, a maksymalna zł (art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. b, art. 105b ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r.). Złożenie kaucji w wysokości zł przez podmiot dokonujący dostaw paliw: pozwoliłoby pozostać temu podmiotowi w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, bez względu na wielkość dokonywanej sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT bez względu na wartość zrealizowanej przez niego sprzedaży, zwalniałoby nabywcę od odpowiedzialności solidarnej bez względu na wielkość zakupów dokonywanych w danym miesiącu towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. W odniesieniu do podmiotów dokonujących dostaw paliw po dniu 1 lipca 2015 r., które przed dniem 1 lipca 2015 r. złożyły kaucję gwarancyjną i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, mają one obowiązek do dnia 30 września 2015 r. podwyższyć minimalną kaucję gwarancyjną do wysokości zł (art. 11 ust. 1 ustawy nowelizującej). Do dnia podwyższenia kaucji minimalnej do wielkości wymaganej ustawą o VAT (nie później niż do dnia 30 września 2015 r.) podatnik będzie pozostawał w wykazie na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów. W przypadku niedokonania podwyższenia kaucji do dnia 30 września 2015 r. podatnik zostanie następnego dnia usunięty z wykazu przez naczelnika urzędu skarbowego. Podniesienie wysokości kaucji gwarancyjnej minimalnej i maksymalnej pozwoli na lepszą ochronę interesów budżetu państwa oraz podatników nabywających towary wrażliwe, w tym także paliwa. 14

15 Komentarz do zmian w podatku VAT Dodatkowo ustawodawca wprowadza dotychczas nieznane regulacje dotyczące oprocentowania, jakie będzie przysługiwać podmiotom składającym kaucję gwarancyjną w formie depozytu pieniężnego. Stawka odsetek jest równa 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 58 Ordynacji podatkowej. W przypadku powstania u podmiotu zaległości podatkowych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego odsetki zostaną przeznaczone (na zasadach analogicznych jak depozyt) na pokrycie zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 105b ust. 9b ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. odsetki są naliczane od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia odpowiednio jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowej. Odsetki podlegają zwrotowi wraz z kwotą kaucji gwarancyjnej na zasadach analogicznych jak w przypadku zwrotu kaucji gwarancyjnej. Kwota odsetek będzie określana w postanowieniu w sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnej. Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 8 ustawy nowelizującej) w przypadku kaucji gwarancyjnych w formie depozytu pieniężnego złożonych przed 1 lipca 2015 r. oprocentowanie w wysokości 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. 4. Ulga na złe długi Ulga na złe długi została uregulowana przez ustawodawcę w art. 89a i 89b ustawy o VAT. Jej ideą jest umożliwienie wierzycielowi obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT należnego, w przypadku gdy dłużnik w określonym terminie nie dokona zapłaty za zakupione towary i usługi. Dłużnik ma jednocześnie obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku VAT naliczonego. Na mocy przepisów obowiązujących do końca 2015 r. wierzyciel nie ma możliwości skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, pomimo że dłużnik ma obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego. Celem zmniejszenia asymetrii w stosowaniu ulgi na złe długi oraz realizując zasady prawa unijnego, ustawodawca z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadza stosowne zmiany w tym zakresie. Na mocy przepisu art. 89b ust. 1b ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. w przypadku gdy dłużnik będzie pozostawał na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji wyłączony zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego. Przyjęte rozwiązanie zapewni symetrię, wierzyciel bowiem w takim przypadku nie będzie również uprawniony do dokonania stosownej korekty. Ustawodawca odstąpił także mocą omawianej nowelizacji ustawy o VAT od warunku dotyczącego braku możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez podatnika (wierzyciela) w przypadku istnienia pomiędzy nim a dłużnikiem powiązań o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikających ze stosunku pracy. Istnienie tych powiązań nie będzie już zatem od dnia 1 lipca 2015 r. stanowiło przeszkody w skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi na złe długi. 15

1. Regulacje obowiązujące do 30 czerwca 2015 r.

1. Regulacje obowiązujące do 30 czerwca 2015 r. 1. Regulacje obowiązujące do 30 czerwca 2015 r. Zasadą jest, że VAT od sprzedaży towarów czy usług rozlicza sprzedawca. Jednak w przypadku sprzedaży niektórych towarów ustawodawca przewidział szczególne

Bardziej szczegółowo

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1)

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1) Radosław Kowalski W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1) wynikającej z faktury otrzymanej przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10. Dz.U. 2015 poz. 605. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Kancelaria Sejmu s. 1/10. Dz.U. 2015 poz. 605. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2015 poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R.

ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R. ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R. Wolsztyn, 18 czerwca 2015 r. Małgorzata Tomkowiak Urząd Skarbowy Wolsztyn Ul. Dworcowa 15 64-200 Wolsztyn tel.: +48 68 347 55 00 fax: +48 68 347 55 38 www.uswolsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH

SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH Druk nr 3128 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015

rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 3 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 605)

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ściąga księgowego Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem został

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 projektowane zmiany odwrócone obciążenie Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto Katalog towarów, wobec których będzie miał zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Charakterystyka zagrożeń dla sektora nauki z tytułu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W USTAWIE O VAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2015 ROKU I OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

ZMIANY W USTAWIE O VAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2015 ROKU I OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU ZMIANY W USTAWIE O VAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2015 ROKU I OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU Spis treści Wprowadzenie...3 A. Nowelizacja przepisów dot. tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla niektórych towarów...3

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-78-14 Druk nr 3077 Warszawa, 14 stycznia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

"tonery bez głowicy drukującej do drukarki komputerowej" sklasyfikowane pod

tonery bez głowicy drukującej do drukarki komputerowej sklasyfikowane pod Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. SZANOWNY PAN KAZIMIERZ KLEINA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Dot. Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

5 zmian w VAT na przykładach

5 zmian w VAT na przykładach na przykładach Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Rafał Kuciński ISBN: 978-83-269-5978-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów dodatek do Biuletynu VAT nr 8/2015 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany wprowadzane w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r. Stan prawny: 1 lipca 2015 r. 2 WYJAŚNIENIA mf ZMIANY WPROWADZANE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1 KWIETNIA 2015 R.

ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1 KWIETNIA 2015 R. ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1 KWIETNIA 2015 R. Opracowali: Małgorzata Lehmann-Ziaja oraz Piotr Śmigielski W dniu 13 listopada na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 ukazał się projekt

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT OD r.

ZMIANY W PODATKU VAT OD r. ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.01.2016r. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015r. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2015r. Poz. 605 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r.

Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r. Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r. Wybrane zagadnienia Opracował: Marek Małyszko (źródło: finanse.mf.gov.pl) Nowelizacja z lipca 2015 r. Zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 lipca 2015

Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 Na co trzeba się przygotować Od 1 lipca 2015 r. wejdą w życie kolejne zmiany przepisów o podatku VAT. Co prawda nadchodząca nowelizacja nie przyniesie powszechnej rewolucji,

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy 1 Odliczanie częściowe podatku Zmiany od 1 stycznia 2016 r. 2 Podatek VAT Czynności Podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie w praktyce stan prawny Radosław Kowalski Doradca podatkowy

Odwrotne obciążenie w praktyce stan prawny Radosław Kowalski Doradca podatkowy Odwrotne obciążenie w praktyce stan prawny 2017 Radosław Kowalski Doradca podatkowy Część 1. Start 10:00 Odwrotne obciążenie 2017 najważniejsze zagadnienia Podatnikami VAT są osoby fizyczne, osoby prawne

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Druk nr 834 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z wnioskiem mniejszości

Bardziej szczegółowo

Krywan Tomasz, VAT przewodnik po projektowanych zmianach Streszczenie

Krywan Tomasz, VAT przewodnik po projektowanych zmianach Streszczenie Krywan Tomasz, VAT 2017 - przewodnik po projektowanych zmianach Opublikowano: ABC Status: aktualne Krywan Tomasz, VAT 2017 - przewodnik po projektowanych zmianach Streszczenie Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODATKOWA NR 6

INFORMACJA PODATKOWA NR 6 MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27 tel. 838-32-11, Fax 838-35-53 E-mail:mirip@pro.onet.pl. KSU INFORMACJA PODATKOWA NR 6 WARSZAWA, CZERWIEC 2015 R. 1 LIMIT ZWOLNIENIA

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Praca w ramach wymagań na uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych

Praca w ramach wymagań na uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych Praca w ramach wymagań na uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych Temat Pracy: Odwrotne obciążenie VAT Plan Pracy: 1. Istota mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT. 2. Limit kwotowy, od którego

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika.

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. z dnia 21 kwietnia 2017 r. Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. I. Słowniczek Pojęcia, używane w niniejszej procedurze,

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne dla sektora publicznego zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.

Rewolucyjne dla sektora publicznego zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r. Rewolucyjne dla sektora publicznego zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r. Cel wprowadzenia zmian Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację nr 31682 Pana Posła Marka Łatasa,, W odpowiedzi na pierwsze pytanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz.1027) od 1 października

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 868616 Temat: Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. 21 Październik Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 868616 Koszt szkolenia: 430.00

Bardziej szczegółowo

Beata Hudziak 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. 6 kwietnia 2017 r.

Beata Hudziak 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. 6 kwietnia 2017 r. Beata Hudziak 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. 6 kwietnia 2017 r. Kaucja gwarancyjna stan prawny 1 stycznia 2017r. 2 Cel ustawodawcy W celu przeciwdziałania nadużyciom i wyłudzaniu podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku ZMIANY VAT 2015 wyjaśnienia praktyczne Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku Najszybszy sposób na bezbłędne rozliczenia VAT Najnowsze zmiany w VAT Praktyczne skutki wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Warszawa, 7 lutego 2017 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert ds. finansów przedsiębiorstw. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, prelegent

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 62 USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia dla loginu: internetowagp

Wygenerowano dnia dla loginu: internetowagp VAT 2015 po zmianach cz.1 komentarz eksperta na temat zmian od 1 lipca 2015 r. i od stycznia 2016 r. omówienie kontrowersji dotyczących stosowania przepisów VAT ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Paweł Grzybowski Zielona Góra styczeń 2017 Agenda: USTAWA O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW z dnia 1 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Forum Recyklingu. Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej

Forum Recyklingu. Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej Forum Recyklingu Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej Dr Izabella Ewa Cech Poznań 9 października 2013 Nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług 1 stycznia 2013 ( zmiana ustawy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT I INNE ZAGADNIENIA

ZMIANY W PODATKU VAT I INNE ZAGADNIENIA ZMIANY W PODATKU VAT I INNE ZAGADNIENIA IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pultusku/ LIPIEC 2015 1 ZMIANY W PODATKU VAT ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Matusiakiewicz Łukasz, VAT przepisy przejściowe Streszczenie

Matusiakiewicz Łukasz, VAT przepisy przejściowe Streszczenie Matusiakiewicz Łukasz, VAT 2017 - przepisy przejściowe Opublikowano: ABC Status: aktualne Matusiakiewicz Łukasz, VAT 2017 - przepisy przejściowe Streszczenie Nowelizacja VAT jest kolejnym elementem uszczelniania

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna z 17 lutego 2016 r.

Broszura informacyjna z 17 lutego 2016 r. ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE MIESZANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH OD 1 STYCZNIA 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1454 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. USTAWA

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. USTAWA Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2016.2024 z dnia 2016.12.15 Status: Akt oczekujący Wersja od: 15 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016

ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016 ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016 PROWADZĄCY: ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY KANCELARIA WELSYNG.PL 1 Ustalanie zakresu prawa do odliczenia VAT naliczonego tzw. prewspółczynnik Wpływ czynności

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska Grupa Prawna ZPL Marta Szafarowska Posiedzenie Grupy ds. prawnych ZPL 20.09.2013 1. Niedostateczna kapitalizacja stan prac 2. Samochody osobowe od stycznia 2014 r. stan prac 3. Zmiany zasad opodatkowania

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo