Liderzy CSR Ubezpieczenie oparte na koszyku akcji pięciu spółek zgodnych z koncepcją CSR z 90% ochroną kapitału.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liderzy CSR Ubezpieczenie oparte na koszyku akcji pięciu spółek zgodnych z koncepcją CSR z 90% ochroną kapitału."

Transkrypt

1 INWESTYCJE Data rozpoczęcia Okresu Subskrypcji: Liderzy CSR Ubezpieczenie oparte na koszyku akcji pięciu spółek zgodnych z koncepcją CSR z 90% ochroną kapitału. Liderzy CSR Pojęcia Forma prawna Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Waluta ubezpieczenia Polski złoty (PLN) Okres odpowiedzialności od r. do r. Ochrona kapitału 90% składki na koniec okresu odpowiedzialności Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu 1% Składka + 100% Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Wiek ukończone 18 lat i nieukończone 76 lat Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Lokaty bankowe Gotówka i ekwiwalenty gotówkowe Instrument pochodne Podatek od zysków kapitałowych pobierany w przypadku zysku z tytułu inwestowania składki Minimalna składka zł Instrument bazowy Koszyk akcji spółek zgodnych z kodeksami odpowiedzialności społecznej (Koszyk Spółek CSR)

2 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Czym jest CSR? Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR (z ang. corporate social responsibility) to sposób myślenia o zarządzaniu przedsiębiorstwem, w którym na etapie budowania i realizacji strategii określa się nie tylko wskaźniki ekonomiczne, ale również dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami. CSR jest nieodłącznie związany z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli doktryną ekonomiczno-polityczną, w myśl której relacje między wzrostem ekonomicznym, środowiskiem naturalnym i jakością życia są kształtowane świadomie i z poszanowaniem prawa kolejnych pokoleń do korzystania z tych samych zasobów, do których mają dostęp obecne pokolenia. W takim kontekście CSR to praktyczna realizacja postulatów zrównoważonego rozwoju w biznesie. Stosowanie koncepcji CSR w praktyce pozwala na ograniczenie ryzyk, kosztów środowiskowych i pracowniczych, a także na bardziej stabilny rozwój w długiej perspektywie. CSR to działania, w których ograniczamy lub eliminujemy swój negatywny wpływ na świat i maksymalizujemy korzyści jakie temu światu może przynieść nasza działalność. Dlatego, przy dobrze portfela spółek produktu Liderzy CSR, kierowaliśmy się ich podejściem do społecznej odpowiedzialności biznesu, a także obecnością w rankingach i odpowiedzialnych indeksach giełdowych, takich jak: FTSE4Good, Robecosam/DJS, Corpo Knights / Global 100, ETISPHERE i ETHIBEL. Dlaczego CSR? Głównym powodem inwestowania w CSR jest wiedza, iż stanowi to działanie na rzecz środowiska. Ponadto, wiele zarządów przedsiębiorstw dochodzi do wniosku, iż przestrzeganie etykiety CSR posiada pozytywne długofalowe skutki w zakresie zysków. Wiele firm inwestycyjnych przyjęło również inwestycje CSR, co oznacza, iż przedsiębiorstwa postępujące zgodnie z CSR mają większe szanse na zwiększenie obrotu swoim kapitałem i jego ogólny wzrost. Trend ten staje się tak popularny, iż agencje ratingowe monitorują obecnie przedsiębiorstwa i przyznają im oceny CSR. 2

3 KOSZYK SPÓŁEK Zrównoważony koszyk akcji 5 wyselekcjonowanych przedsiębiorstw, z których każde jest liderem w dziedzinie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. ROCHE HOLDING AG F. Hoffmann-La Roche AG to firma zajmująca się opieką zdrowotną, działająca na całym świecie w dziedzinie farmaceutyki i medycznych badań diagnostycznych. Została założona w 1896 roku w Basel, w Szwajcarii i zatrudnia ponad pracowników. UNILEVER NV Unilever to brytyjsko-holenderska wielonarodowościowa firma działająca w branży produktów konsumenckich, z siedzibą w Rotterdamie, oraz w Londynie. Jej wyroby obejmują produkty spożywcze, napoje, środki czystości oraz środki higieny osobistej. Zatrudnia ona około pracowników. SWISS RE AG Swiss Reinsurance Company Ltd to druga na świecie największa firma reasekuracyjna. Została założona w 1863 roku, z siedzibą w Zurychu, w Szwajcarii, i prowadzi działalność za pośrednictwem oddziałów znajdujących się w ponad 25 krajach. BANCO SANTANDER SA Bank hiszpański założony w 1857 roku, z siedzibą w Santander, w Hiszpanii. Jest to główna spółka zależna Grupy Santander. Jeden z największych banków na świecie w zakresie kapitalizacji rynkowej. SAP SE SAP SE (Systemy, Aplikacje i Produkty do Przetwarzania Danych) to międzynarodowa firma, dostarczająca oprogramowanie dla przedsiębiorstw służące do zarządzania operacjami biznesowymi i stosunkami z klientami. Firma ta została założona w roku 1972, z siedzibą w Walldroft, Baden-Wuttemberg, w Niemczech. Zatrudnia około pracowników w oddziałach lokalnych w 130 krajach. REKOMENDACJE ANALITYKÓW WYNIKI HISTORYCZNE ROCHE HOLDING AG SWISS RE AG SAP SE UNILEVER NV BANCO SANTANDER SA Kupno Posiadanie Sprzedaż 62% 35% 3% 25% 56% 19% 42% 44% 13% 24% 54% 22% 23% 59% 18% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Koszyk Spółek Stoxx Europe % Źródło: Bloomberg. Źródło: Bloomberg. Podział Kup / Trzymaj / Sprzedaj zalecany przez analityków dla każdej spółki w koszyku. Dane historyczne (od marca 2005 do marca 2015) dotyczące bezpośrednich inwestycji w Koszyk CSR versus index Stoxx Europe 600 (bez wypłaty dywidendy). Dane historyczne nie gwarantują lub sugerują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. 3

4 SCANARIUSZE OBLICZANIA STOPY ZWROTU Koszyk spółek Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności zależy od Wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR w dniu jego likwidacji. Na Wartość Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ma wpływ wypłata z instrumentu pochodnego opartego na koszyku akcji 5 spółek. Początkowa wycena akcji każdej spółki z koszyka spółek ustalana jest jako oficjalna cena akcji na zamknięcie dnia w dacie wyceny początkowej (zobacz terminy poniżej). Końcowa wycena akcji każdej spółki z koszyka spółek jest ustalana jako średnia arytmetyczna z 4 miesięcznych oficjalnych cen zamknięcia w datach obserwacji z ostatnich 3 miesięcy w okresie ubezpieczenia. Wydajność każdej spółki to iloraz końcowej wyceny akcji tej spółki przez początkową wycenę akcji tej spółki. Stopa zwrotu z koszyka spółek to średnia arytmetyczna wydajności wszystkich spółek pomniejszona o 1. Scenariusze obliczenia wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności Składka Stopa zwrotu z instrumentu pochodnego Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności Stopa zwrotu Stopa zwrotu w ujęciu rocznym* zł 50% zł 40% 8,78% zł 30% zł 20% 4,66% zł 10% zł 0% 0,00% zł 5% zł -5% -1,27% zł 0% zł -10% -2,60% zł -10% zł -10% -2,60% zł -30% zł -10% -2,60% zł -50% zł -10% -2,60% * naliczana za pomocą efektywnej stopy zwrotu, uwzględniającej roczną kapitalizację odsetek wg wzoru r = ((FV/PV)^(1/n)) 1, gdzie: FV - wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności PV - Składka n okres trwania inwestycji (w latach). Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności to suma 90% kwoty odpowiadającej Składce (ochrona kapitału) oraz wypłaty z instrumentu pochodnego, o której mowa w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR. Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności = Składka 90% + Składka Stopa zwrotu z instrumentu pochodnego. 4

5 PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE Poniżej przedstawiono 3 przykładowe scenariusze, które zostały obliczone dla składki wynoszącej ,00 zł. Scenariusz pozytywny Stopa zwrotu z koszyka spółek to 57,85%. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności: Składka (90% + 57,85%) = ,00 zł stopa zwrotu ROCHE SWISS RE SAP UNILEVER SANTANDER Koszyk Spółek Średnia 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% Maj 15 Maj 16 Maj 17 Maj 18 Maj 19 Scenariusz neutralny Stopa zwrotu z koszyka spółek to 3,06%. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności: Składka (90% + 3,06%) = 9 306,00 zł. stopa zwrotu ROCHE SWISS RE SAP UNILEVER SANTANDER Koszyk Spółek Średnia 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% Maj 15 Maj 16 Maj 17 Maj 18 Maj 19 Scenariusz pesymistyczny Stopa zwrotu z koszyka spółek to -20,37%. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia Ubezpieczającego do końca okresu odpowiedzialności: Składka 90% = 9 000,00 zł. stopa zwrotu ROCHE SWISS RE SAP UNILEVER SANTANDER Koszyk Spółek Średnia 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00% -100,00% Maj 15 Maj 16 Maj 17 Maj 18 Maj 19 5

6 POJĘCIA Ubezpieczyciel Forma prawna Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Okres odpowiedzialności od r. do r. Koniec okresu subskrypcji r. Data wyceny (obserwacji) początkowej r. Daty obserwacji r.; r.; r.; r. Data nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK Data likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (koniec Okresu Odpowiedzialności) Koszyk spółek r r. ROCHE HOLDING AG (Kod Bloomberg: ROG VX), SWISS RE AG (Kod Bloomberg: SREN VX), SAP SE (Kod Bloomberg: SAP GY), UNILEVER NV (Kod Bloomberg: UNA NA), BANCO SANTANDER SA (Kod Bloomberg: SAN SM) Waluta Składka minimalna Ochrona kapitału Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Wiek Podatek od zysków kapitałowych Kod w serwisie Bloomberg (unikalny kod identyfikacyjny dla danego instrumentu bazowego używany w serwisie Bloomberg) może ulec zmianie; informacja o zmianie kodu identyfikacyjnego nie wymaga formy pisemnej; informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg zostanie umieszczona przez Ubezpieczyciela na stronie internetowej: Zmiana kodu w serwisie Bloomberg nie powoduje zmiany OWU wraz z załącznikami do OWU i nie wpływa na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego należnego na jego podstawie. Powyższa zmiana nie wymaga zgody, o której mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Polski złoty (PLN) zł 90% składki na koniec okresu odpowiedzialności 1% Składka + 100% Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia ukończone 18 lat i nieukończone 76 lat pobierany w przypadku osiągnięcia zysku z tytułu inwestowania składki RYZYKA I ASPEKTY, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ Ryzyko Niższe Średnie Wyższe Czas trwania Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy Charakter produktu Ochronny Ochronno-Inwestycyjny Inwestycyjny 6

7 Dla kogo? Ubezpieczenie jest dla Ciebie, jeśli: Cenisz możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji w spółki realizujące strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Jesteś zainteresowany produktem ubezpieczeniowym, którego celem jest ochrona 90% Składki na koniec Okresu odpowiedzialności. Jesteś zainteresowany ochroną życia. Dlaczego warto zakupić ubezpieczenie? Produkt daje możliwość osiągnięcia potencjalnego zysku z inwestycji w akcje bez bezpośredniej inwestycji w spółki wchodzące w skład koszyka. Masz możliwość wycofania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji, co skutkuje zwrotem zapłaconej kwoty na poczet Składki. Masz możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, co nie gwarantuje jednak zwrotu wpłaconej Składki. Otrzymujesz ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci. Brak ryzyka walutowego. Opłaty: Opłata administracyjna naliczana jest procentowo od Składki i pobierana jest 14. dnia miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się pierwszy, drugi, trzeci oraz czwarty Miesiąc Odpowiedzialności. Przedział procentowy, w którym będzie się mieścić ostateczny współczynnik Opłaty administracyjnej, wynosi od 1,4736% do 2,7136%. Współczynnik ten ustalony będzie 3. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji i wskazany zostanie na Polisie. Opłata za ryzyko stanowi opłatę przeznaczoną na pokrycie kosztu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Naliczana jest w ramach Opłaty administracyjnej, w wysokości 0,029% Składki i pobierana jest 14. dnia miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się Okres odpowiedzialności, jednorazowo za cały Okres odpowiedzialności. Opłata operacyjna pobierana jest kwotowo w wysokości 200 zł w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. Przykład Poniżej przedstawiono poszczególne opłaty, które zostały obliczone dla składki wynoszącej ,00 zł Opłata administracyjna (minimalna wartość): 4 1,4736% składka = 589,44 zł Opłata administracyjna (maksymalna wartość): 4 2,7136% składka = 1 085,44 zł Opłata za ryzyko: 0,029% składka = 2,90 zł Opłata operacyjna: 200 zł Ryzyka jakie musisz wziąć po uwagę: Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UFK Liderzy CSR wiąże się z ryzykiem, w szczególności z: ryzykiem kredytowym; przez ryzyko kredytowe rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kontrahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym (umów depozytów terminowych, wystawionego instrumentu pochodnego); ryzykiem nieosiągnięcia zysku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR jest uzależniony od zmian wartości instrumentu pochodnego i nie jest z góry określony; ryzykiem ograniczonej płynności, które jest związane z dokonywaniem Całkowitego wykupu jeden raz w danym miesiącu kalendarzowym; ryzykiem utraty części Składki, w przypadku odstąpienia albo wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia; ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR ; ryzykiem, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UFK Liderzy CSR może zostać zlikwidowany w sytuacjach, o których mowa w Regulaminie UFK. Przed złożeniem podpisanego Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, koniecznie należy zapoznać się z dostępnymi u Przedstawiciela Ubezpieczyciela (na stronie oraz w siedzibie ANG Inwestycje i Ubezpieczenia w Warszawie przy ulicy Konstancińskiej 2) oraz u Ubezpieczyciela (na stronie oraz w siedzibie TU na Życie Europa S.A. we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62): - Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR (kod: 2015_ANGLCSR_v.01), - Tabelą Opłat i Parametrów do Umów ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym UFK Liderzy CSR (kod: 2015_ANGLCSR_02_v.01), - Regulaminem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR (kod: 20145_ANGLCSR_03_v.01). Ubezpieczyciel kieruje się zasadami określonymi w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji również pod adresem lub pod numerami infolinii oraz (w tym dla połączeń z zagranicy) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (opłata zgodna z taryfą operatora). 7

8 Materiał stanowi opracowanie własne Grupy Europa, a informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie poglądowy. Dalsze dystrybuowanie oraz kopiowanie zarówno całości jak i wybranych elementów dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Grupy Europa. Znaki towarowe oraz logotypy prezentowane w materiale są chronione prawem autorskim, ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione. Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. TU na Życie Europa S.A. nie gwarantuje założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego w przyszłości. Ubezpieczenie Liderzy CSR jest produktem przygotowanym przez TUnŻ Europa S.A. (zwane dalej Ubezpieczycielem) w formie prawnej ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Informacje zawarte w materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Ubezpieczyciel dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia należy zapoznać się ze szczegółami ubezpieczenia, które zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Lidrzerzy CSR (kod: 2015_ANGLCSR_v.01) 8

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia.

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia. KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Szwajcarska Inwestycja oraz Certyfikatu Depozytowego serii PSEQIN181010 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InSecura Plus W I E R Z Y T E L N O Ś C I M A S O W E 15.09.2011 30.12.2011 20.04.2012 03.07.2012 28.09.2012 31.12.2012 28.02.2013 30.04.2013 28.06.2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy kod: ALI/UFK/OWU-01/1506 Szanowny Kliencie, Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS. (kod: 2014_PGB_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS. (kod: 2014_PGB_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS (kod: 2014_PGB_01_v.01) kod: 2014_PGB_01_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. my BEST INVEST. Ubezpieczenie inwestycyjne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. my BEST INVEST. Ubezpieczenie inwestycyjne Ogólne Warunki Ubezpieczenia my BEST INVEST Ubezpieczenie inwestycyjne Spis treści Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne my BEST INVEST w skrócie Informacje praktyczne Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego X PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ubezpieczenie Inwestycyjne z Regularną Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu Duo Invest i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod:

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo