OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver OPIS Summer Saver 1. Summer Saver jest produktem finansowym stanowiącym połączenie dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dystrybuowanego przez Open Finance S.A., z jednym z następujących produktów regularnego inwestowania: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Ametyst Multi PIN AEGON 2.1 Multi PIN AEGON 2.1 Prestige Multi PIN AEGON 2.2 Multi PIN AEGON 2.2 Prestige Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż Plan Inwestycyjny Systematicus Prestiż Skandia Future Skandia Future Plus Skandia Smart Better Future z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie przystąpił uprzednio do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future w ramach Promocji Better Future Profit Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne na życie my BEST INVEST Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne na życie BEST INVEST PREMIUM 2. Inwestycja w Ubezpieczenia z UFK nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczony musi liczyć się z możliwością utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków. Szczegóły dotyczące każdego z produktów w tym odnośnie ryzyk z nim związanych znaleźć można w Warunkach Ubezpieczenia/ Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Regulaminie/Regulaminach UFK.

2 1. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Ametyst z ochroną składki zainwestowanej* Towarzystwo ubezpieczeń Minimalny wiek Ubezpieczonego Minimalny wiek Ubezpieczającego Maksymalny wiek ubezpieczonego/ubezpieczającego Minimalna kwota ubezpieczenia (inwestycji) Indeks Opłata wstępna Premia dla ubezpieczonego Ametyst Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Open Life TUŻ SA 15 lat 18 lat 55 lat Minimalna wysokość Składki Pierwszej: wielokrotność kwoty 10 PLN, jednak nie mniej niż 1000 PLN. Minimalna wysokość Składki Bieżącej: stanowi 1% Wartość nominalnej inwestycji, czyli dziesięciokrotność Składki Pierwszej. Koszyk: 1/3 Global Select Dividend 100 ER Index 1/3 High Yield Credit Index ER in PLN 1/3 Global Commodity Index ER in PLN 130% Wartości nominalnej inwestycji nieograniczony, celem Funduszu depozytowego jest osiągnięcie w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia Wartości aktywów netto Funduszu, w wysokości 130% Wartości nominalnej inwestycji. Miesięczna wartość opłaty za zawarcie i prowadzenie Umowy ubezpieczenia obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: WNI 10 OP MWO = 120 gdzie: MWO miesięczna wartość opłaty za zawarcie i prowadzenie Umowy ubezpieczenia, WNI Wartość nominalna inwestycji, OP wysokość opłaty za zawarcie i prowadzenie Umowy ubezpieczenia w skali roku wynosząca 3%. Celem Funduszu depozytowego jest osiągnięcie w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia Wartości aktywów netto Funduszu, w wysokości 130% Wartości nominalnej inwestycji. Cel ten jest realizowany poprzez zawarcie umowy depozytu terminowego przez Towarzystwo Ubezpieczeń z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, Cel ten realizowany jest z zastrzeżeniem w szczególności ryzyka kredytowego. Celem Funduszu opcyjnego, na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, jest osiągniecie Wartości aktywów netto Funduszu określonej zgodnie z poniższym wzorem. Cel ten jest realizowany przez zakup instrumentu pochodnego. KWIP = WNI* MAX (0; Koszyk końcowy/koszyk początkowy -130%) gdzie: KWIP = Końcowa wartość instrumentu pochodnego (profil wypłaty instrumentu), będąca równocześnie celem Funduszu opcyjnego WNI wartość nominalna instrumentu pochodnego odpowiadająca Wartości nominalnej inwestycji Koszyk początkowy - początkowa wartość Koszyka wyznaczana jako

3 najniższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i) dla i = 1, 2 Koszyk końcowy - końcowa wartość Koszyka wyznaczana jako najwyższa z wartości Koszyka w datach obserwacji t(i) dla i = 3, 4 Wartość Koszyka w dacie obserwacji t(i) będzie ustalana zgodnie z poniższym wzorem: Wartość Koszyka_t(i) = 1/3 * [ indeks1t(i) /indeks1t(1) + indeks2 t(i)/indeks2t(1) + indeks3t(i) /indeks3t(1) ] gdzie: indeks1t(i) poziom zamknięcia indeksu o numerze k = 1 w dacie obserwacji t(i) dla i = 1,2,3,4 indeks2t(i) poziom zamknięcia indeksu o numerze k = 2 w dacie obserwacji t(i) dla i = 1,2,3,4 indeks3t(i) poziom zamknięcia indeksu o numerze k = 3 w dacie obserwacji t(i) dla i = 1,2,3,4 Daty obserwacji t(i) dla i = 1, 2, 3, 4 poziomów zamknięcia trzech indeksów przyjmowane do wyznaczenia wartości Koszyka wskazane są w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. Gwarancyjny do kwoty EUR wpłaconych środków. W przypadku produktów strukturytzowanych należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko kredytowe emitenta, tj. ryzyko wynikające z możliwości niewypłacalności emitenta lub dostawców składowych produktu wskutek utraty zdolności do realizacji swoich zobowiązań. Przed wyborem produktu i przystąpieniem do promocji należy zapoznać się z dokumentacją produktową, w szczególności czynnikami ryzyka, dostępną w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich jego oddziałach upoważnionych do oferowania produktów i usług objętych niniejszą Promocją. 2. Multi PIN AEGON 2.1 Multi PIN AEGON 2.1 Ubezpieczyciel AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie ukończony 65 roku życia, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat. 200 PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków.

4 3. Multi PIN AEGON 2.1 Prestige Multi PIN AEGON 2.1 Prestige Ubezpieczyciel AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie ukończony 65 roku życia, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków. Gwarancyjny do kwoty EUR 4. Multi PIN AEGON 2.2 Multi PIN AEGON 2.2 Ubezpieczyciel Minimalny wiek ubezpieczonego AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 18 lat nie ukończony 66 roku życia, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat. 200 PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków.

5 Gwarancyjny do kwoty EUR 5. Multi PIN AEGON 2.2 Prestige Ubezpieczyciel Minimalny wiek ubezpieczonego Multi PIN AEGON 2.2 Prestige AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 18 lat nie ukończony 66 roku życia, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków. 6. Plan Inwestycyjny Multi Ubezpieczyciel Minimalny wiek ubezpieczonego Plan Inwestycyjny Multi AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 18 lat 65 lat, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat. 300 PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków.

6 7. Plan Inwestycyjny Multi Prestiż Plan Inwestycyjny Multi Prestiż Ubezpieczyciel AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 65 lat, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków. 8. Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Ubezpieczenie na życie z UFK Ubezpieczyciel AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Minimalny okres opłacania składek 10 lat Maksymalny wiek 65 lat, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat. ubezpieczonego Minimalna kwota ubezpieczenia (inwestycji) 250 zł/mc Brak Nieograniczony Zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów

7 9. Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż Ubezpieczenie na życie z UFK Ubezpieczyciel AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (trwania Minimalny okres opłacania składek 10 lat produktu) Maksymalny wiek 65 lat, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat. ubezpieczonego Minimalna kwota ubezpieczenia 250 zł/mc (inwestycji) Brak Nieograniczony Zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów 10. Plan Inwestycyjny Systematicus Prestiż Plan Inwestycyjny Systematikus Prestiż Ubezpieczenie na życie z UFK Ubezpieczyciel AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Minimalny okres opłacania składek 10 lat Maksymalny wiek 65 lat, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat. ubezpieczonego Minimalna kwota ubezpieczenia (inwestycji) 250 zł/mc Brak Nieograniczony Zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów

8 11. Skandia Future Skandia Future Ubezpieczenie indywidualne na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ubezpieczyciel Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 15, 20, 25 albo 30 Lat Polisy (maksymalnie do ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia) Minimalny wiek Ubezpieczonego 18 lat - Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, mająca nieukończone 60 lat w przypadku Okresu Ubezpieczenie 15 lat Polisowych (rekomendowany wiek Klienta maksymalnie 55 lat) - Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, mająca nieukończone 55 lat w przypadku Okresu Ubezpieczenie 20 lat Polisowych (rekomendowany wiek Klienta maksymalnie 50 lat) - Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, mająca nieukończone 50 lat w przypadku Okresu Ubezpieczenie 25 lat Polisowych (rekomendowany wiek Klienta maksymalnie 45 lat) -Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, mająca nieukończone 45 lat w przypadku Okresu Ubezpieczenie 30 lat Polisowych (rekomendowany wiek Klienta maksymalnie 40 lat) 200 PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków. 12. Skandia Future Plus Ubezpieczyciel Gwarancyjny do kwoty EUR Skandia Future Plus Ubezpieczenie indywidualne na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 15, 20, 25 albo 30 Lat Polisy (maksymalnie do ukończenia przez

9 Ubezpieczonego 75 roku życia) Minimalny wiek Ubezpieczonego 18 lat - Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, mająca nieukończone 60 lat w przypadku Okresu Ubezpieczenie 15 lat Polisowych (rekomendowany wiek Klienta maksymalnie 55 lat) - Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, mająca nieukończone 55 lat w przypadku Okresu Ubezpieczenie 20 lat Polisowych (rekomendowany wiek Klienta maksymalnie 50 lat) - Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, mająca nieukończone 50 lat w przypadku Okresu Ubezpieczenie 25 lat Polisowych (rekomendowany wiek Klienta maksymalnie 45 lat) -Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, mająca nieukończone 45 lat w przypadku Okresu Ubezpieczenie 30 lat Polisowych (rekomendowany wiek Klienta maksymalnie 40 lat) 1000 PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków. 13. Skandia Smart Skandia Smart Ubezpieczenie indywidualne na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ubezpieczyciel Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. do Rocznicy Polisy następującej po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 85 roku życia Minimalny wiek Ubezpieczonego 18 lat Ubezpieczonym może być osoba fizyczna, mająca nieukończone 60 lat 300 PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków.

10 14. Produkt regularnego oszczędzania Better Future Zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Szczegóły dotyczące produktu znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w siedzibie Organizatora 15. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne na życie my BEST INVEST Better Future Grupowe Ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK Ubezpieczyciel Open Life TU na życie SA Maksymalnie do 85 roku życia Maksymalny wiek 60 lat ubezpieczonego Minimalna kwota ubezpieczenia (inwestycji) 100 zł/mc Brak Nieograniczony my BEST INVEST Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne Ubezpieczyciel ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. bezterminowo nie ukończony 66 roku życia, wiek rekomendowany przez Open Finance to maksymalnie 60 lat. 200 PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków.

11 16. Indywwidualne ubezpieczenie inwestycyjne na życie BEST INVEST PREMIUM BEST INVEST PREMIUM Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne Ubezpieczyciel ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. bezterminowo 56 rok życia 1000 PLN Brak. Inwestor musi się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości środków.

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Global Inwestor

Karta Produktu Global Inwestor Karta Produktu Global Inwestor W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniem na wypadek NW z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Global Inwestor. Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo