Zapytanie ofertowe K /U/5/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe K /U/5/2012"

Transkrypt

1 Kielce, r. Zapytanie ofertowe K /U/5/2012 Kierujący zapytanie: Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach ul. Jana Pawła II Kielce KRS , NIP , zwane dalej Zamawiającym Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art Kodeksu cywilnego na organizację zagranicznych wizyt studyjnych na terenie Unii Europejskiej w ramach projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). I. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuję realizację usługi zorganizowania i przeprowadzenia zagranicznej wizyty studyjnej do Paryża dla grupy 23 osób i do Madrytu dla grupy 23 osób, według nazwisk wskazanych przez Zamawiającego. Od Wykonawcy oczekuje się zapewnienia transportu uczestników do kraju i miejscowości przeprowadzenia wizyty, zapewnienia transferów lokalnych w miejscu wizyty studyjnej, organizacji noclegu i wyżywienia dla uczestników wizyt studyjnych, transport uczestników do miejsc spotkań z przedstawicielami wybranych instytucji, ubezpieczenia uczestników wizyty oraz zabezpieczenia odpowiedniego personelu. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadaniem Wykonawcy jest organizacja zagranicznych wizyt studyjnych, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt: transportu uczestników do kraju i miejscowości przeprowadzenia wizyty, zapewnienia transferów lokalnych w miejscu wizyty studyjnej, nocleg i wyżywienie dla uczestników wizyt studyjnych, transport uczestników do miejsc spotkań z przedstawicielami wybranych instytucji, ubezpieczenia uczestników wizyty i biletów lotniczych oraz zabezpieczenia odpowiedniego personelu dla uczestników następujących wizyt studyjnych: 1) Miejsce : Paryż we Francji Termin: r. Ilość osób : 23 osoby 2) Miejsce : Madryt w Hiszpanii Termin: r. Ilość osób: 23 osoby Poniższa specyfikacja obowiązuję dla 1 i 2 części zamówienia Zakwaterowanie: Wykonawca zobowiązany będzie dokonać rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych uczestnikom każdej wizyty na czas trwania wizyty studyjnej. Zamawiający wymaga zakwaterowania uczestników w pokojach jedno, dwu lub trzyosobowych, pokoje wyposażone w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, w standardzie hotelu co najmniej dwugwiazdkowego ( w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie tj. Dz. U. Nr 22 z 2006r.,poz. 169 z późn. zm.)zakwaterowanie

2 dla uczestników wizyt studyjnych musi znajdować się w jednym obiekcie. Wyżywienie: Wykonawca zapewni pełne wyżywienie dla uczestników wizyt studyjnych obejmujących 3 posiłki dzienne ( śniadanie, obiad, kolacja)śniadania muszą być serwowane na terenie hotelu, w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy. Obiady i kolacje muszą być serwowane w restauracjach poza hotelem w lokalizacji zgodnej z agendą pobytu. Dopuszcza się możliwość podania kolacji w hotelu, w którym zakwaterowani są uczestnicy, o ile nie narusza to agendy pobytu, którą Zamawiający dostarczy 14 dni przed rozpoczęciem wizyty. Pierwszego dnia wizyty Wykonawca zapewni wyłącznie kolację, lub, jeżeli wylot z Polski nastąpi przed godziną 12.00, obiad i kolację. Dopuszcza się możliwość podania obiadu na terenie lotniska. Ostatniego dnia wizyty Wykonawca zapewni wyłącznie śniadanie, lub jeżeli lądowanie w Polsce nastąpi po godz , śniadanie i obiad. Dopuszcza się możliwość podania obiadu na terenie lotniska. Śniadania powinny zawierać wybór dań (tzw. szwedzki stół)oraz napoje (kawa, herbata, napoje zimne). Obiady i kolację powinny składać się z dwóch dań (w tym minimum jedno ciepłe) oraz napojów (kawa, herbata, napoje zimne), dodatkowo obiad powinien zawierać deser. Posiłki powinny być w miarę możliwości zgodne z tradycją kulinarną miejsca pobytu absolutnie nie dopuszcza się podawania posiłków w restauracjach typu fast-food. W przypadku podawania obiadu na lotnisku dopuszcza się podanie obiadu składającego się z jednego dania ciepłego i napoju (kawa, herbata, napoje zimne) tzw. lunch. Bilety lotnicze: Wykonawca dokona rezerwacji i zakupu biletów lotniczych ( klasa ekonomiczna) dla uczestników wizyt studyjnych w zaplanowanym terminie: 1) wylot 11 marca 2013r. (poniedziałek)do Paryża- przylot 15marca 2013 ( piątek) do Polski; 2) wylot 04 marca 2013 r. ( poniedziałek) do Madrytu przylot 08 marca 2013r. (piątek) do Polski. Wylot i przylot dopuszcza się wyłącznie z i na lotnisko Katowice Pyrzowice, Kraków- Balice lub lotnisko Chopina w Warszawie. Uczestnicy wizyty będą podróżować liniami rejsowymi lub tzw. tanimi liniami lotniczymi. Zamawiający dopuszcza możliwość jednej przesiadki, z zastrzeżeniem, że połączenie na lotnisku transferowy ( przesiadka) nie może trwać dłużej niż 2 godziny. Uczestnicy wizyty podróżować będą z jedną sztuką bagażu podręcznego na każdego uczestnika (maksymalną wagę i wymiary bagażu podręcznego zgodnie z zasadami linii lotniczej przedstawi Wykonawca) oraz z jedna sztuką bagażu rejestrowanego do 15 kg na uczestnika. Zamawiający dopuszcza dostarczenie biletów lotniczych uczestnikom wizyty w formie biletu elektronicznego, na podany przez nich adres poczty . Jeżeli na danej trasie nie jest dostępny bilet elektroniczny, Wykonawca zaoferuje i dostarczy uczestnikom wizyty na adres przez nich wskazany bilet papierowy. Bilet lotniczy musi obejmować również ubezpieczenie osoby, ubezpieczenie bagażu na czas podróży oraz opłaty lotniskowe. Transfer na i z lotniska w Polsce: Wykonawca zapewni transfer na i z lotniska w Polsce busem lub autobusem dla poniższych grup uczestników: 1) w dniu 11 marca 2013r. transfer na lotnisko 12 osób z Kielc ( miejsce odbioru uczestników ustalony z Wykonawcą na 14 dni przed realizacją wizyty studyjnej zagranicznej) 11 osób z Krakowa (miejsce odbioru uczestników ustalony z Wykonawca na 14 dni przed realizacją wizyty studyjnej zagranicznej) W dniu 15 marca 2013r. transfer z lotniska : 12 osób do Kielc (dowóz na miejsce ustalony z Wykonawcą na 14 dni przed realizacją wizyty studyjnej zagranicznej) 11 osób do Krakowa (dowóz na miejsce ustalony z Wykonawca na 14 dni przed realizacją wizyty studyjnej zagranicznej

3 2) w dniu 04 marca 2013r. transfer na lotnisko 10 osób z Częstochowy ( miejsce odbioru ustalony z Wykonawcą na 14 dni przed realizacją wizyty studyjnej zagranicznej) 10 osób z Jarosławia ( miejsce odbioru ustalony z Wykonawcą na 14 dni przed realizacją wizyty studyjnej zagranicznej) W dniu 08 marca 2013 r. transfer z lotniska 10 osób do Częstochowy (dowóz na miejsce ustalony z Wykonawcą na 14 dni przed realizacją wizyty studyjnej zagranicznej) 10 osób do Jarosławia (dowóz na miejsce ustalony z Wykonawcą na 14 dni przed realizacją wizyty studyjnej zagranicznej) Transfer powinien zostać wykonany pojazdem ( pojazdami) przystosowanymi do przewozu ww. liczby osób, wyposażony w klimatyzację oraz system ABS. Dopuszcza się wykonanie transferu jednym pojazdem, jednakże łączny czas przejazdu do najdalszej lokalizacji nie może przekroczyć 8 godzin. Transfery lokalne na miejscu wizyty Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika bilety komunikacji miejskiej umożliwiające transport z lotniska na miejsce noclegu i z powrotem oraz w granicach administracyjnych odwiedzanego miasta na cały okres pobytu grupy lub przejazdy autokarem/busem na terenie odbywającej się wizyty studyjnej. Wiążącym będzie agenda pobytu przesłana Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem wizyt. Wykonawca po otrzymaniu agendy spotkania przedstawi Zamawiającemu przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem wizyt harmonogram uwzględniający szczegółowe informację o zapewnianych przez niego usługach ( m.in. adres hotelu, adresy restauracji, godziny transferu i miejsca zbiórek) Tłumacz i przewodnik grupy: Wykonawca zapewni podczas każdej wizyty zagranicznej obecność tłumacza, ze znajomością języka w kraju wizyty. Zamawiający na 14 dni przed przylotem poinformuję tłumacza o charakterze wizyty i dokładnym programie pobytu uczestników wizyty. Język kraju ( miejscowy język a więc dla Paryża język francuski a dla Madrytu język hiszpański) będzie ogólnie przyjętym językiem w kontaktach z wizytowanymi placówkami. Wykonawca zapewni tłumaczenie konsekutywne podczas oficjalnych spotkań i całego pobytu gości. Praca tłumacza będzie polegała na precyzyjnym przekładzie sensu wypowiedzi uczestników spotkań. Tłumacz powinien być dostępny dla uczestników przez cały okres trwania wizyty. Wykonawca zapewni także przewodnika grupy podczas każdej wizyty studyjnej, którzy w dniach r. i r. towarzyszyć będą grupom. Ich praca polegać będzie na kierowaniu grupami, w szczególności w zakresie dojazdu do miejsc przewidzianych w harmonogramie szczegółowym, zamawiania posiłków przewidzianych w agendzie spotkania, poruszania się po mieście, pomocy w sprawach drobnych związanych z kontaktami z obywatelami Francji i Hiszpanii, lokalnej kultury i obyczajowości. Zadaniem przewodników będzie również reprezentowanie Wykonawcy podczas wizyty studyjnej. Przewodnicy w dniach r. w Madrycie i r. w Paryżu muszą towarzyszyć grupom od śniadań do kolacji (włącznie) Ponadto, muszą porozumiewać się w danym języku kraju w jakim odbywa się wizyta i języku polskim ( tak aby pozwolić na bezproblemową obsługę grup) Dopuszcza się pełnienie funkcji tłumacza i przewodnika przez jedną osobę. Wykonawca zapewni tłumaczom i przewodnikom zakwaterowanie, wyżywienie i transport zgodnie z zapotrzebowaniem. Ubezpieczenie uczestników wizyty: Wykonawca zapewni obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW dla wszystkich uczestników wizyt studyjnych.

4 Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi w zakresie transportu drogowego Usługi transportu lotniczego Hotelarskie usługi noclegowe Tłumaczenia ustne Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Usługi w zakresie organizowania seminariów Usługi biur podróży i podobne III. Uwagi ogólne 1. W ramach wynagrodzenia dla Wykonawcy ujęte będą wszystkie koszty składników danej części zamówienia opisane w pkt. II niniejszego zapytania. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie 2. Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznego zmniejszenia uczestników wizyt studyjnych. Zamawiający przekaże ostateczną imienną listę uczestników wizyty studyjnej na 28 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej. 3. Ostateczne rozliczenie odbędzie na podstawie listy uczestników przekazanych Wykonawcy najpóźniej 28 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej. Cena będzie zależna od potwierdzonej liczby uczestników. 4. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od jej otrzymania. Zamawiający dopuszcza się wypłacenia zaliczki. 5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na części zamówienia w pkt I( Opis przedmiotu zamówienia). Oferent złoży ofertę na wszystkie elementy składowe usługi wymienione w pkt.ii (Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia) 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych zmian w agendzie spotkania wizyt studyjnych spowodowanych okolicznościami nieznanymi w chwili jej sporządzania 7. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej ( zeskanowane, podpisane dokumenty) lub w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres Zamawiającego. 8. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej firmy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania. IV. Oferta powinna zawierać: 1. Wypełniony formularz ofertowy według dołączonego załącznika nr1 z podaniem cen brutto w złotówkach 2. Podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według załącznika 2 3. Podpisane oświadczenie, że Oferent składając ofertę wyraża zgodę na: według załącznika 4: a) Warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu b) Płatność za realizację usługi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury c) Zmianę liczby uczestników w przypadku poinformowania o takiej potrzebie, co najmniej 28 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej 4. Podpisanie oświadczenia o posiadanej wiedzy i minimum 3 letnim doświadczeniu do realizacji podobnych usług według załącznik nr 3

5 V. Kryteria oceny ofert 1. Kryterium oceny ofert w niniejszym zamówieniu jest łączna cena brutto waga 100% Oferta z najkorzystniejszą ceną otrzymuję 100 pkt., każda kolejna otrzymuję punktację proporcjonalną do jej atrakcyjności cenowej ( równa wartości procentowej). Wyborowi podlega oferta z najwyższą ilością punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Kryterium oceny obowiązuję dla 1 i 2 części zamówienia. Każda z części zamówienia zostanie oceniona osobno w w/w sposób. 2. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone po terminie, których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, niezawierającego wszystkich dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego, nieważne na podstawie przepisów prawa, zawierające rażąco niska cenę VI. Zakres wykluczenia z możliwości realizacji Zamówienia Wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VII. Informacje końcowe W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres (skany podpisanych dokumentów) lub w biurze Zamawiającego Sekretariat Biura Zarządu Caritas, I piętro, Pl. Marii Panny 1, Kielce do dnia 28 grudnia 2012 do godziny Decydująca jest data i godzina wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i dniu w/w, o godz Pytania dotyczące oferty można kierować do p. Renaty Kaczmarczyk pod nr telefonu 41/ Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożenia ofert. Informację o wynikach zostaną opublikowane na stronie intranetowej Zamawiającego do dnia 7 stycznia 2013r. do godz Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub konkurs może zostać odwołany, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL EFS sztywno skalkulowane kwoty na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z każdym Wykonawcą, jeżeli zaproponowane przez Wykonawców ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynikiem negocjacji będzie wyznaczenie dodatkowego terminu, w którym wszyscy oferenci będą mogli złożyć oferty z nową niższą ceną.

6 Załączniki: 1. Wzór formularza ofertowego 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym 3. Wzór oświadczenia o posiadanej wiedzy i minimum 3 letnim doświadczeniu w realizacji podobnych usług 4. Wzór oświadczenia o zgodzie na warunki realizacji zamówienia

7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr K /U/5/2012 wzór Formularza Oferty. 1. Zamawiający: Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach ul. Jana Pawła II Kielce KRS , NIP , 2. Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa Wykonawcy: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Adres: Nr telefonu: Nr faksu: Adres NIP Regon 3. Oferta cenowa (można złożyć ofertę cenową dla wybranych części zamówienia) W ramach oferty należy ująć wszystkie składniki danej części zamówienia. Ceny należy podać w kwotach brutto (PLN). Należy wypełnić odręcznie (czytelnie) lub maszynowo.

8 Część zamówienia: Zakwaterowanie: 1 ) Miejsce : Paryż we Francji marca 2013 roku Koszt za pokój 2-osobowy / doba Koszt za pokój 1- osobowy / doba Koszt za pokój 3- osobowy / doba Cena łączna dla 23 osób / podczas całego pobytu (11 15 marca 2013r.) Nazwa obiektu hotelowego: Standard obiektu: Adres obiektu: Wyżywienie: Koszt wyżywienia dla 1 osoby podczas całego pobytu (11 15 marca 2013r.) Cena łączna wyżywienia dla 23 osób podczas trwania całej wizyty (11 15 marca 2013r.) Bilety lotnicze Koszt biletu lotniczego (tam i z powrotem) dla 1 osoby: Koszt łączny biletów (tam i z powrotem) dla 23 osób: Nazwa linii lotniczej: Godziny przelotu: Transport na miejscu: Koszt transferów lokalnych na terenie Francji ( wynajęcie busa dla 23 osób lub opłata biletów komunikacji miejskiej dla 23 osób podczas trwania całej wizyty): Tłumacz i przewodnik Koszt wynajęcia personelu - zapewnienia tłumacza i przewodnika (w tym koszty transportu, noclegu i wyżywienia które zapewnia Wykonawca dla wynajętego personelu) w okresie trwania wizyty w Francji Ubezpieczenie Koszt ubezpieczenia KL i NNW dla 23 osób: Koszt transferów na i z lotniska w Polsce, z i do Kielc i Krakowa Koszt transferów Cena łączna Koszt wszystkich składników zamówienia dla 23 osób (wraz z pozostałymi kosztami (proszę wymienić jeśli takowe wystąpią):

9 Część zamówienia: Zakwaterowanie: 2 ) Miejsce : Madryt w Hiszpanii marca 2013 roku Koszt za pokój 2-osobowy / doba Koszt za pokój 1- osobowy / doba Koszt za pokój 3- osobowy / doba Cena łączna dla 23 osób / podczas całego pobytu (04 08 marca 2013r.) Nazwa obiektu hotelowego: Standard obiektu: Adres obiektu: Wyżywienie: Koszt wyżywienia dla 1 osoby podczas całego pobytu (04 08 marca 2013r.) Cena łączna wyżywienia dla 23 osób podczas trwania całej wizyty (04 08 marca 2013r.) Bilety lotnicze Koszt biletu lotniczego (tam i z powrotem) dla 1 osoby: Koszt łączny biletów (tam i z powrotem) dla 23 osób: Nazwa linii lotniczej: Godziny przelotu: Transport na miejscu: Koszt transferów lokalnych na terenie Hiszpanii( wynajęcie busa dla 23 osób lub opłata biletów komunikacji miejskiej dla 23 osób podczas trwania całej wizyty): Tłumacz i przewodnik Koszt wynajęcia personelu - zapewnienia tłumacza i przewodnika (w tym koszty transportu, noclegu i wyżywienia które zapewnia Wykonawca) w okresie trwania wizyty w Hiszpanii Ubezpieczenie Koszt transferów Cena łączna Koszt ubezpieczenia KL i NNW dla 23 osób: Koszt transferów na i z lotniska w Polsce, z i do Częstochowy i Jarosławia Koszt wszystkich składników zamówienia dla 23 osób: (wraz z pozostałymi kosztami (proszę wymienić jeśli takowe wystąpią):

10 4. Wykonawca gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego K/U/5/2012. Nie wywiązanie się z oferowanej usługi będzie w umowie obwarowane karą umowną w wysokości 10% wartości oferty. 5. Oświadczam(y), że cena podana w ofercie obejmuję wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i obowiązuje na cały okres trwania zamówienia 6. Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym K/U/5/2012 oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Data i Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy..

11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr K /U/5/2012 wzór Formularza Oferty... dnia.. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam/oświadczamy, że na dzień złożenia oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr K/U/5/2012 nie zachodzi żadne z poniżej przedstawionych powiązań z Zamawiającym (czyli osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy): - uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.. Podpis wraz z pieczątką firmy/instytucji Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań

12 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr K /U/5/2012 wzór Formularza Oferty....dn.. (dane oferenta) OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZENIU W REALIZACJI PODOBNYCH USŁUG (WZÓR) Oświadczam, że posiadam / reprezentowana przeze mnie firma posiada * minimum 3 letnie doświadczenie i wiedze w realizacji usług podobnych do usług określonych w zapytaniu ofertowym K/U/5/2012 *) niepotrzebne skreślić. (podpis)

13 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr K /U/5/2012 wzór oświadczenia o zgodzie na warunki realizacji zamówienia...dn.. (dane oferenta) Oświadczenie o zgodzie na warunki realizacji zamówienia Oświadczam że wyrażam zgodę i akceptuję : - Warunki realizacji Zamówienia określone w Zapytaniu nr K/U/5/ Zmianę liczby uczestników w przypadku poinformowania o takiej potrzebie, co najmniej 28 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej. - Płatność za realizację usługi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. Data i Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy..

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2012/GSWB

Zapytanie ofertowe 7/2012/GSWB Kierujący zapytanie: Zapytanie ofertowe 7/2012/GSWB Warszawa, 22.10.2012 Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b 01-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Skład Zarządu: Jolanta Łazuga-Koczurowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 3/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 3/2013/GSWB Warszawa, 28.01.2013 r. Zapytanie ofertowe 3/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa KRS 0000139796, NIP 5261038205, Skład Zarządu: Jolanta Łazuga-Koczurowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/14/GSWB

Zapytanie ofertowe nr 1/14/GSWB Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Aktualizacja 11 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/14/GSWB Kierujący zapytanie: Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Gdańsk, 17.04.2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług gastronomicznych, hotelarskich oraz wynajmu sali szkoleniowej świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Gdańsk, 08.05.2013 Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179, NIP 9570959922 Skład

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: KSOW-32-12/ZP-DZ/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo