Załącznik nr 4.11 do protokołu KBWL - - Wizualizacja lotu. Kazimierz Nowaczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4.11 do protokołu KBWL - - Wizualizacja lotu. Kazimierz Nowaczyk"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4.11 do protokołu KBWL - - Wizualizacja lotu Kazimierz Nowaczyk

2 PROTOKÓŁ badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 wypadku ciężkiego (katastrofy) samolotu Tu-154M numer 101, zaistniałego w 36 specjalnym pułku lotnictwa transportowego z WARSZAWY, dnia 10 kwietnia 2010 r., w sobotę, o godz. 6:41 UTC, w dzień IFR* *IFR (Instrument Flight Rules) przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów. 5) Sprawność statku powietrznego W celu ustalenia związku pomiędzy stanem technicznym płatowca, silników i wyposażenia samolotu a wypadkiem podkomisja techniczna wykonała następujące czynności: n) opracowanie profilu ostatniej fazy lotu; o) sporządzenie wizualizacji lotu samolotu. Załącznik nr 4 JAWNE na 695 str. + 1 płyta CD tylko z egz. nr 1 (w poz. Egzemplarzach na płycie CD nr 2144/AK/192/2010/11); Protokół podpisano dnia r.

3 Analiza wizualizacji obejmuje: 1. Trajektorię pionową - ze szczególnym uwzględnieniem minimum trajektorii i miejsca przelotu nad brzozą. 2. Trajektorię poziomą ze szczególnym uwzględnieniem odcinka pomiędzy brzozą i TAWS # Czas zdarzeń - ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy raportem MAK, raportem KBWL a wizualizacją.

4 Wizualizacja została wykonana przy pomocy programu Insight (Software Tools for Flight Data Analysis) firmy Flightscape (http://www.flightscape.com/)

5 Ostatnie sekundy lotu wizualizacja KBWL Wideo w oryginalnej prezentacji

6 Wskaźniki przyrządów: Wysokościomierz WBE-SWS wskazuje wysokość barometryczną bezwzględną lub względną. Współpracuje z systemami TAWS i FMS. Wskazania w [m] lub [ft]. Przy odczycie wskazań tego wysokościomierza uwzględniona będzie korekta -168 m wynikająca z przestawienia przez pierwszego pilota ciśnienia 993 hp na standardowe 1013 hp (report KBWL str. 213) 2. Wysokościomierz UWO-15M1B wskaźnik wysokości barometrycznej z kompletu systemu sygnałów powietrznych SWS-PN-15-4B. Wskazania w [m]. 3. Radiowysokościomierz UW-5M wskaźnik wysokości rzeczywistej (nad terenem). Dodatkowo sygnalizuje przekroczenie niebezpiecznej wysokości lotu, ustawionej przez załogę. Wskazania w [m].

7 Dane i informacje wykorzystane podczas analizy: Odczyty zapisów FMS (Flight Management System) i TAWS (Terrain Awareness and Warning System) dokonane na zlecenie producenta tych urządzeń, firmę Universal Avionics Systems Corporations, przez niezależnych ekspertów. Własności programu watchdog kontrolującego transmisję danych pomiędzy sensorami i FMS. A sensor watchdog automatically detects sensor information that appears erroneous that could cause an error in the best computed position. This is accomplished by comparing each sensor, the unweighted average of all sensors and deselecting faulty sensors. If the difference exceeds a preset value, the watchdog will activate the appropriate messages to alert the pilot and in extreme cases automatically deselect the sensor. Program ten zabezpiecza FMS przed uwzględnieniem w obliczeniach przekłamanych danych, które wprowadzałyby załogę w błąd.

8 Dane lotniska: W raporcie KBWL napisano na stronie 54: Brak danych odnośnie do spadków podłużnych i pochyleń poprzecznych nawierzchni DS (Droga Startowa). Natomiast w raporcie MAK możemy przeczytać: Airdrome services of Smolensk Severny Airdrome are provided on the basis of Certificate of State Registration and Airworthiness No 86 of to [...] Airdrome Reference Point elevation 255 m (str. 58). [...] Runway 26 threshold elevation is 258 m (str. 13, 73) W raporcie KBWL nie podano bezpośrednio wysokości npm progu pasa startowego 26 jednak z tabeli na str. 72 załącznika do raportu można wyliczyć, że komisja przyjęła do obliczeń wysokość 254 m. W przedstawionej analizie przyjętą wysokością pasa 26 będzie wartość 258 m. W obu raportach nie ma rozbieżności kierunku magnetycznego podejścia do lądowania i wynosi on 259, a deklinacja dla Smoleńska ma wartość 7.

9 TRAJEKTORIA PIONOWA

10 Trajektoria pionowa wyznaczona z wysokości barycznych odczytanych ze stop-klatek wizualizacji Minimalna wysokość, na jakiej znalazł się samolot, wynosi 18 metrów ponad ziemią.

11 Błąd interpolacji wysokości barycznej Dokładność wysokości minimalnej, wyliczonej dla przedziału czasu pomiędzy 55 a 62 sekundą, wynosi ±1 metr.

12 Minimalna wysokość trajektorii TU-154M Wysokość baryczna - radiowa = położenie gruntu względem wysokości początku pasa 5.1 m 8 m = -2.9 m według bazy SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) powinno być -15 m.

13 Moment uderzenia w brzozę: Wysokość baryczna - radiowa = położenie gruntu względem wysokości początku pasa 12 m 10 m = 2m według bazy SRTM3 powinno być -8.3 m.

14 1 2 Wysokość samolotu przy brzozie: 1. Według wysokości barycznej z wizualizacji 2. Według raportu KBWL

15 TAWS #38: Wysokość baryczna - radiowa = położenie gruntu względem wysokości początku pasa 29.5 m 18 m = 11.5 m według bazy SRTM3 powinno być -5.4 m.

16 Trajektoria pionowa Michała Jaworskiego Obliczenia z uwzględnieniem odczytów TAWS i FMS, zaprezentowane w styczniu 2012 r.

17 Porównanie minimów trajektorii MJ KBWL Trajektoria poprowadzona w oparciu o wizualizację KBWL potwierdza obliczenia Michała Jaworskiego, oparte na odczytach TAWS i FMS.

18 TRAJEKTORIA POZIOMA

19 Kierunek magnetyczny Trajektoria pozioma TU-154M, zgodna z zapisami TAWS z raportu MAK (str. 160)

20 Kierunek magnetyczny pomiędzy trzema ostatnimi zapisami TAWS W tabeli na wykresie podano dopasowanie punktów do wyznaczonej prostej.

21 TAWS Alert Log #38 (Alert Type Landing ) Track Rate Computed rate of change of true track, in degrees/sec. Track rate is used to determine if the aircraft is turning.

22 Załącznik do raportu KBWL s. 75: W odległości 855 m od progu pasa nastąpiło uderzenie lewego skrzydła w dużą brzozę na wysokości około 5,1 m (rys. 6), które doprowadziło do oderwania dużego fragmentu (około 6 m) lewego skrzydła wraz z lotką. [...] Zapoczątkowało to obrót samolotu w lewo względem osi podłużnej z jednoczesną zmianą kierunku lotu około 3,5. Według raportu KBWL (Tabela 1, s. 70) zmiana kursu na pół sekundy (6:41:04,5) przed TAWS #38 wynosiła = 6 Według komisji Millera, w odległości 144 metrów od brzozy (zakładając, że kurs nie uległ zmianie) odległość trajektorii samolotu od miejsca zapisu TAWS #38 wynosiła: 140 * tan(6 ) = 14.7 metra, co oznacza, że samolot minął ten punkt w odległości większej niż 14.7 metra.

23 Wychylenie wolantu przed brzozą:

24 Zapis w zamrożonej pamięci FMS: Magnetic Heading Not Valid. Last known heading value was Wind Not Valid. (Note: This is expected because there is loss of heading, which is necessary for computation of winds.) Z zapisów Fault Log wiadomo, że komunikacja z żyroskopem nie została przerwana. Dane te zostały usunięte przez program nadzorujący odczyt danych WatchDog, Program ten zabezpiecza FMS przed uwzględnieniem w obliczeniach przekłamanych danych, które wprowadzałyby załogę w błąd. Jest to bardzo ważna informacja o tym, że po zapisie TAWS #38 samolot zmienił kierunek lotu na tyle gwałtownie, że przekroczyło to wartości wynikające z jego aerodynamiki, zapisane w programie WachDog.

25 CZAS ZDARZEŃ

26 Zestawienie czasów zdarzeń podanych w raportach MAK, Millera i wizualizacji w załączniku Zdarzenie Czas UTC MAK synchronizacja +3 s KBWL synchronizacja +6 s KBWL wizualizacja FMS 6:41:02 10:41:05 ukryty ukryty TAWS 38* 6:40:59 ukryty ukryty ukryty Brzoza 10:41:00 6:41:02,8 8:41:00,5 TAWS 37 6:40:43 10:40:46 6:40:49,0 8:40:45,5 TAWS 36 6:40:36 10:40:39 6:40:42,0 8:40:38,5 TAWS 35 6:40:29 10:40:32 6:40:34,5 8:40:31,5 TAWS 34 6:40:03 10:40:06 6:40:09,0 8:40:05,0

27 Przykład różnic w czasie - zderzenie z brzozą: Raport Mak 10:41:00 Raport KBWL 06:41:02,8 Wizualizacja KBWL 08:41:00,5 Synchronizacja MAK do czasu UTC zapisanego przez TAWS i FMS dodano 4 godz. i 3 sekundy (str. 106 raportu) Synchronizacja KBWL - do czasu UTC zapisanego przez TAWS i FMS dodano 6 sekund (str. 207 raportu) Wizualizacja KBWL -?

28 Mapa z trajektorią poziomą w załączniku do raportu Millera Na mapie schowano TAWS #38 i nie zaznaczono miejsca zamrożenia pamięci FMS.

29 Wnioski z analizy załącznika 4.11do protokołu komisji KBWL: Trajektoria pionowa - Według trajektorii poprowadzonej w oparciu o wizualizację KBWL, minimalna wysokość baryczna, na jakiej znalazł się samolot sekundę przed zderzeniem z brzozą, wynosiła 18 metrów ponad ziemią. Samolot nie mógł utracić fragmentu lewego skrzydła w wyniku kolizji z brzozą, ponieważ w momencie przelotu nad drzewem znajdował się na wysokości 18.6 metra ponad ziemią. W pobliżu brzozy wysokość radiowa odczytana z radiowysokościomierza UW-5M (od poziomu gruntu) jest mniejsza od wysokości barycznej (od poziomu pasa startowego). Oznaczałoby to, że w tym miejscu teren jest położony powyżej poziomu pasa startowego. Zaprzecza to wszelkim dostępnym informacjom łącznie z danymi z bazy SRTM3.

30 Trajektoria pozioma - Do punktu, w którym zapisany został TAWS #38 samolot leciał zgodnie z wprowadzoną trajektorią Wyklucza to autorotację, którą miała wywołać utrata fragmentu skrzydła po zderzeniu z brzozą. Informacja w zamrożonej pamięci FMS o braku kierunku magnetycznego wskazuje, że dopiero po przebyciu miejsca, gdzie zapisał się TAWS #38 samolot zmienił trajektorię lotu o wartość przekraczającą dopuszczalną dla niego granicę, zapisaną w programie watchdog.

31 Czasy zdarzeń - TAWS #38 i ostatni zapis FMS zostały ukryte w trajektorii przedstawionej w załączniku do raportu KBWL (str. 2-3). Czasy tych samych zdarzeń przedstawione w załączniku do raportu różnią się od czasów w wizualizacji KBWL Czasy poszczególnych zdarzeń zostały świadomie zmanipulowane lub ukryte tak, aby końcowy wniosek o przyczynie katastrofy był zgodny z raportem MAK.

32 Podsumowanie: 1. Samolot przeleciał nad brzozą na wysokości 20 metrów nad ziemią; nie zderzył się z drzewem, nie utracił końcówki lewego skrzydła w wyniku kolizji z brzozą. 2. Przez następne dwie sekundy leciał zgodnie z kursem i wznosił się, osiągając w miejscu zapisu TAWS #38, wysokość 35 metrów nad ziemią. 3. Za punktem TAWS #38, 144 metry za brzozą, wykonał gwałtowny skręt w lewo, niezgodny z jego aerodynamiką.

Stan niewiedzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej

Stan niewiedzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej Stan niewiedzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej Konferencja prasowa Naczelnej Prokuratury Wojskowej z dnia 27 marca 2015 r. poświęcona przedstawieniu aktualnego stanu śledztwa dotyczącego katastrofy samolotu

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. Zdarzenie nr: 619/10

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. Zdarzenie nr: 619/10 M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent Zdarzenie nr: 619/10 Statek powietrzny: F-100, D-AGPH 1 lipca 2010 r. Lotnisko

Bardziej szczegółowo

Teza Laska: Lasek twierdzi, że polscy eksperci dokonali oględzin wraku:

Teza Laska: Lasek twierdzi, że polscy eksperci dokonali oględzin wraku: Kłamstwa dr Laska Dr Maciej Lasek przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (pełni tę funkcję od 15.II.2012 r.). Wcześniej w PKBWL pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Natomiast

Bardziej szczegółowo

kłamstwa Anatomia Tupolew wg FAR WYDARZENIE Debata smoleńska

kłamstwa Anatomia Tupolew wg FAR WYDARZENIE Debata smoleńska WYDARZENIE Debata smoleńska Anatomia L utowa Debata smoleńska na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, transmitowana przez TV Trwam (w całości też na YouTube) udokumentowała rozmiar ignorancji

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMI pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, dnia 20 marca 2014 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 345/12 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym

Bardziej szczegółowo

Dokument WERSJA 1.4, LIPIEC 2008. Dariusz Kalinowski. Opracowanie pytań. PPL(A) - Nawigacja

Dokument WERSJA 1.4, LIPIEC 2008. Dariusz Kalinowski. Opracowanie pytań. PPL(A) - Nawigacja Dokument WERSJA 1.4, LIPIEC 2008 Dariusz Kalinowski Opracowanie pytań PPL(A) - Nawigacja Uwaga Dokument zawiera odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych z nawigacji do Licencji Pilota Turystycznego PPL(A),

Bardziej szczegółowo

Przepisy ruchu lotniczego

Przepisy ruchu lotniczego MIĘDZYNARODOWE NORMY Załącznik do Obwieszczenia nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 listopada 2012 r. Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Przepisy ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

n = P Q = m " a m " g = a g

n = P Q = m  a m  g = a g 1. Masa SEW Standard Empty Weight ciężar (masa) samolotu (tak jak wyprodukowany) + ciężar (masa) niezużywalnego paliwa + ciężar masa płynów (np. w instalacji hydraulicznej) + ciężar (masa) oleju silnikowego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wersja:3.0

Instrukcja obsługi. Wersja:3.0 0 Instrukcja obsługi Wersja:3.0 1 Wszystkie prawa zastrzeżone Poza wymienionymi wyjątkami, żadna część niniejszej instrukcji nie może być przesyłana, rozpowszechniana lub zapisywana na jakimkolwiek nośniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wersja:3.0

Instrukcja obsługi. Wersja:3.0 Instrukcja obsługi Wersja:3.0 0 Wszystkie prawa zastrzeżone Poza wymienionymi wyjątkami, żadna część niniejszej instrukcji nie może być przesyłana, rozpowszechniana lub zapisywana na jakimkolwiek nośniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ZDARZENIA LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ZDARZENIA LOTNICZEGO MIĘDZYPAŃSTWOWY KOMITET LOTNICZY KOMISJA BADAŃ WYPADKÓW LOTNICZYCH Rodzaj zdarzenia lotniczego Typ samolotu Państwowy rejestracyjny znak rozpoznawczy Właściciel UŜytkownik RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 102 WYTYCZNE NR 6 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych

Bardziej szczegółowo

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS AIP POLSKA ENR 1.14-1 ENR 1.14 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM AIR TRAFFIC INCIDENTS FORMULARZE RAPORTÓW 1. W rozdziale tym są zawarte formularze raportów, które w razie potrzeby załogi statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA Oprogramowanie w wersji 2.5 lub powyżej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XVI 2014 TOMI pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2014 Organizatorzy Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA KWARTALNIK NAUKOWY 4/2010 (206) TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA KONSTRUKCJE LOTNICZE WYTRZYMAŁOŚĆ STRUKTUR AWIONIKA, OSPRZĘT LOTNICZY APARATURA POMIAROWA Wydanie

Bardziej szczegółowo

51 42 06 N 017 51 03 E 01.12.2014 15.06.2015 15.06. 2015

51 42 06 N 017 51 03 E 01.12.2014 15.06.2015 15.06. 2015 A. SZCZEGÓŁY ZAWODÓW. COMPETITION DETAILS. 1) NAZWA I TERMIN ZAWODÓW: Name and date of the event: Open, Club A and Club-B classes 22. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Kobiet 22 nd Women National Championships

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T W A i G O S P O D A R K I M O R S K I E J

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T W A i G O S P O D A R K I M O R S K I E J M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T W A i G O S P O D A R K I M O R S K I E J PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, dnia 23 października 2013 r. Nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

POLSL HF-1 ORZEŁ. Motoszybowiec bezzałogowy. Dokumentacja techniczna

POLSL HF-1 ORZEŁ. Motoszybowiec bezzałogowy. Dokumentacja techniczna Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 44-100 Gliwice, Akademicka 16 e-mail: high.flyers@polsl.pl www.uav.polsl.pl Motoszybowiec bezzałogowy

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE RADIONAWIGACYJNYM SYSTEMOM POZYCYJNYM. Streszczenie

WYMAGANIA STAWIANE RADIONAWIGACYJNYM SYSTEMOM POZYCYJNYM. Streszczenie kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ Akademia Marynarki Wojennej kmdr mgr inż. Henryk NITNER Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, SHM RP kmdr dr hab. inż. Cezary SPECHT Akademia Marynarki Wojennej WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/Modlin

EPMO - WARSZAWA/Modlin AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-1 23 JUL 2015 EPMO AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMO - WARSZAWA/Modlin EPMO AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SYmULACYjNE OkREśLANiE PARAmETRóW PRzELOTU śmigłowca PONAd PRzESzkOdą

SYmULACYjNE OkREśLANiE PARAmETRóW PRzELOTU śmigłowca PONAd PRzESzkOdą PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 297-314, Warszawa 2011 SYmULACYjNE OkREśLANiE PARAmETRóW PRzELOTU śmigłowca PONAd PRzESzkOdą JaroSłaW StaNISłaWSkI Instytut Lotnictwa Streszczenie Zadania stawiane załogom

Bardziej szczegółowo

EXHAUST POLLUTANT IN HELICOPTER S TAKE-OFF AREA SKAŻENIA POWIETRZA WYSTĘPUJĄCE NA POLU WZLOTÓW ŚMIGŁOWCÓW WYWOŁANE PRACĄ SILNIKÓW TURBINOWYCH

EXHAUST POLLUTANT IN HELICOPTER S TAKE-OFF AREA SKAŻENIA POWIETRZA WYSTĘPUJĄCE NA POLU WZLOTÓW ŚMIGŁOWCÓW WYWOŁANE PRACĄ SILNIKÓW TURBINOWYCH Journal of KONES Internal Combustion Engines 2003, vol. 10, 3-4 EXHAUST POLLUTANT IN HELICOPTER S TAKE-OFF AREA Krzysztof Brzozowski, Akademia Techniczno-Humanistyczna, 43-309 Bielsko-Biała ul. Willowa

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

GPS w praktyce Cz. 2. Trasy i punkty drogi

GPS w praktyce Cz. 2. Trasy i punkty drogi GPS w praktyce Cz. 2. Trasy i punkty drogi W pierwszej części cyklu opisano podstawowe pojęcia opisujące wskazania odbiornika GPS, ich dokładność oraz sposób zapisywania. W niniejszym odcinku zostanie

Bardziej szczegółowo