Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocławskie Centrum Badań EIT+"

Transkrypt

1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Dr Radosław Piesiewicz Dyrektor ds. Badań i Rozwoju ICT

2 1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Dyrektor ds. BiR ICT pozyskane 6 projektów z 7. PR 2. Create-Net, Trydent, Włochy, Area Head, Broadband & Wireless pozyskane 3 projekty z 7. PR 3. TU Braunschweig, Researcher pozyskany 1 projekt z 7. PR 4. Ewaluacja projektów w 6. PR i 7. PR Networked Media FET Open Research for SMEs STREPs, NoEs, IPs, CSAs

3 Agenda 1. Co zanim zaczniemy pisać studium przypadku 2. Struktura wniosku 3. Kryteria oceny 4. Podsumowanie kilka praktycznych wskazówek

4 Co zanim zaczniemy pisać - studium przypadku

5 1. Monitoruj Calls for proposals Cooperation / Ideas / People / Capacities Health / 1 Open call Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology / 4 Open calls Information and Communication Technologies / 9 Open calls Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies / 7 Open calls Energy / 6 Open calls Environment (including Climate Change) / 3 Open calls Transport (including Aeronautics) / 9 Open calls Socio-economic sciences and Humanities / 4 Open calls Space / 1 Open call Security / 1 Open call General Activities / 1 Open call Joint Technology Initiatives (Annex IV-SP1) / 2 Open calls

6 Każdy z obszarów ma swoją specyfikę branżową, tematykę Wspólny dla obszarów jest proces konstruowania Call-a oraz jego struktura Informacja o istotnych elementach zebrana jest w Work Programme danej grupy tematycznej Przed jakimkolwiek kolejnym krokiem należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Work Programme

7 2. Zapoznaj się z Work Programme Np: Cooperation; Information and Communication Technologies, FP7-ICT CooperationDetailsCallPage&call_id=376#infopack Strategia Komisji Wzmacnianie europejskiego przemysłu SMEs Standardy europejskie i międzynarodowe Podział Work Programme na grupy tematyczne Np.: Objective ICT Networked Media and Search Systems

8 Grupy tematyczne mają określoną strukturę Wysoko poziomowe cele Rezultaty Oczekiwany wpływ na rynek Sposoby finansowania Dostępny budżet

9 Wysoko poziomowe cele wyznaczają kierunki rozwoju w projektach The objective is to develop advanced digital media platforms and technologies that should: a) overcome the inherent limitations of the Internet as a media delivery platform; b) make available immersive and interactive media technologies providing users with more sophisticated forms of media and enhanced experiences; c) empower users to search the relevant media information corresponding to their usage and context requirements.

10 Rezultaty Target outcomes co ma być konkretnym efektem projektów a) Digital Media Delivery Platforms b) End-to-end Immersive and Interactive Media Technologies c) Multimedia Search

11 Oczekiwany wpływ na rynek Expected impact jakie ma być oddziaływanie na rynek europejski i światowy efektów projektu Reinforced positioning of the European ICT and digital media industry, and wider market opportunities, in particular for technology-providing SME's. Digital media/service platforms aggregators provided with innovative offers for immersive, interactive and personalised digital media. Effective contribution to global standards and European IPRs reflecting federated and coherent roadmaps. Greater creativity stimulated through technologies and tools to capture/produce/search/exchange professional and user generated immersive and interactive digital media content. Education and professional training opportunities enhanced through immersive environments and interactivity. Reduced carbon footprint through use of immersive platforms for online video applications (e.g. telepresence)

12 Sposoby finansowania Funding schemes jakie instrumenty możemy użyć a) IPs duże i bardzo duże projekty badawcze 8+M Euro b) STREPs małe i średnie projekty badawcze 3-8M Euro c) NoEs sieci doskonałości d) CSAs akcje wspierające 0.2-1M Euro

13 Dostępny budżet Indicative budget distribution jaki jest budżet na poszczególne instrumenty - IP and STREP: 68 M of which a minimum of 50% to IPs and 30% to STREPs - CSA: 2M

14 3. Przeanalizuj własny pomysł Po zidentyfikowaniu danej grupy tematycznej, odpowiedz na pytanie jak twój pomysł wpisuje się w oczekiwane cele, rezultaty i wpływ na rynek Kwestia koordynowania / uczestniczenia jako partner Jeśli jesteś w stanie zaplanować cały projekt koordynuj tzn. stwórz konsorcjum i pilotuj przygotowanie wniosku; jeśli masz kompetencje w którymś z podobszarów/technologii istotnych dla danej grupy tematycznej spróbuj przyłączyć się do tworzącego się konsorcjum, występuj w roli partnera Piszemy wniosek

15 Struktura wniosku

16 1. Pracuj z Guide for proposers CooperationDetailsCallPage&call_id=376#infopack W przewodniku dla wnioskodawców znajdziesz Strukturę wniosku propozycja spisu treści Wskazówki co powinno się znaleźć w poszczególnych sekcjach Podział na części A i B

17 Część A administracyjna i finansowa Wypełniana w systemie EPSS Tytuł, akronim, abstrakt, partnerzy, budżet Część B merytoryczna Opis pomysłu i rozwiązania 3 podstawowe sekcje Scientific and/or technical quality Implementation Impact

18 1. Sekcja - Scientific and/or technical quality 1.1 Concept and objectives Całościowa koncepcja Jak ta koncepcja powstała kontekst Cele naukowo-techniczne (objectives) Jak wpisują się w cele grupy tematycznej Muszą być osiągalne w ramach projektu Muszą być konkretnie zdefiniowane Muszą być podane miary sukcesu

19 1. Sekcja - Scientific and/or technical quality 1.2 Progress beyond the state-of-the-art Opisz dokładnie aktualny stan nauki i techniki w danym obszarze Opisz jak twoje rozwiązania wpisują się w aktualny stan nauki i techniki i jak go rozszerzają Co nowego i innowacyjnego będzie rezultatem projektu Odnieś się do już zrealizowanych lub aktualnie realizowanych projektów w tym obszarze, zarówno z 7 PR, 6 PR jak i narodowych

20 1. Sekcja - Scientific and/or technical quality 1.3 S/T methodology and associated work plan Opisz dokładnie strukturę pracy w projekcie pakiety zadań (work packages) Powiązania między pakietami logiczna struktura pracy w projekcie Sformalizowany układ tabelek Tabele pakietów zadań Cele Zadania Raporty i kamienie milowe

21 1. Sekcja - Scientific and/or technical quality 1.3 S/T methodology and associated work plan Lista raportów Lista kamieni milowych Wykres Gantta Podsumowanie nakładów pracy Ocena ryzyka w projekcie i metody naprawcze

22 2. Sekcja - Implementation 2.1 Management structure and procedures Struktura organizacyjna Mechanizmy pracy, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w projekcie Osoby odpowiedzialne koordynator dyrektor techniczny? liderzy pakietów zadań Ciała doradcze?

23 2. Sekcja - Implementation 2.2 Individual participants Opis poszczególnych uczestników projektu Czego oczekuje ewaluator Opis instytucji podkreśl doświadczenie w tematyce CV osób biorących udział podkreśl doświadczenie w tematyce Lider (profesor) Osoby rzeczywiście wykonujące pracę Rola w projekcie

24 2. Sekcja - Implementation 2.3 Consortium as a whole Opis całego konsorcjum Czemu taki skład uczestników a nie inny komplementarna rola Podział na uczestników z Research, Industry, SMEs Podział geograficzny Wykresy, mapki, etc.

25 2. Sekcja - Implementation 2.4 Resources to be committed Uzasadnienie budżetu Wydatki na roboczo-miesiące (person-months) Wydatki na sprzęt Udział własny Podział na partnera / kraj / grupę uczestników (Research / Industry / SMEs)

26 3. Sekcja - Impact 3.1 Expected impacts listed in the work programme Odnieś się do Expected Impacts z Work Programme Opisz konkretne działania w projekcie w kontekście realizacji oczekiwanych rezultatów Opisz czemu potrzebny jest wymiar europejski Odnieś się do innych, powiązanych tematycznie inicjatyw europejskich i narodowych współpraca? Wykorzystanie rezultatów

27 3. Sekcja - Impact 3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property Opisz metody rozpowszechniania wyników Publikacje na konferencjach Organizacja warsztatów Udział w działaniach standaryzacyjnych Opisz metody wykorzystania wyników przez uczestników konsorcjum research / industry

28 Kryteria oceny

29 Ewaluacja System zupełnie inny niż w Polsce Każdy wniosek oceniany jest przez minimum 3 ewaluatorów Ocena końcowa jest wynikiem dyskusji ewaluatorów w obecności przedstawiciela Komisji Europejskiej Od niedawna coraz częściej odbywa się dwustopniowo Część zdalna ewaluatorzy otrzymują wniosek do oceny w domu; wypełniają zdalnie kartę oceny Część on site w Brukseli ewaluatorzy obradują w Brukseli i uzgadniają ocenę

30 Ewaluacja 3 główne kryteria oceny S&T Quality Implementation Impact Kryteria oceny odpowiadają głównym sekcjom wniosku; można w zasadzie zmapować sekcje wniosku na kryteria Punktacja każdego z kryteriów od 1 do 5 Różne wartości progowe w poszczególnych sekcjach

31 Ewaluacja - S&T Quality Doskonałość w obszarze S&T - Scientific and/or technological excellence (relevant to the topics addressed by the call) Jakość koncepcji i celów projektu - Soundness of concept, and quality of objectives Postęp poza aktualny stan nauki i techniki - Progress beyond the state-of-the-art Jakość i efektywność metodologii i planu pracy - Quality and effectiveness of the S/T methodology and associated work plan

32 Ewaluacja - Implementation Jakość i efektywność organizacji projektu i zarządzania - Quality and efficiency of the implementation and the management Adekwatność struktury i procedur zarządzania - Appropriateness of the management structure and procedures Jakość i doświadczenie poszczególnych partnerów projektu - Quality and relevant experience of the individual participants Jakość konsorcjum jako całóści - Quality of the consortium as a whole (including complementarity, balance) Adekwatność budżetu - Appropriateness of the allocation and justification of the resources to be committed (staff,equipment )

33 Ewaluacja - Impact Potencjalne oddziaływanie - Potential impact through the development, dissemination and use of project results Wkład do oczekiwanej listy oddziaływania na płaszczyźnie europejskiej i międzynarodowej - Contribution, at the European and/or international level, to the expected impacts listed in the work programme under relevant topic/activity Adekwatność instrumentów rozpowszechniania i wykorzystania wyników projektu - Appropriateness of measures for the dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property.

34 Ewaluacja jak to wygląda w praktyce Proces jest bardzo obiektywny Ocena nie jest średnią arytmetyczną ocen poszczególnych ewaluatorów Ocena jest uzgodniona w trakcie zamkniętych obrad ewaluatorów w obecności przedstawiciela Komisji, który pełni rolę moderatora dyskusji Indywidualne oceny ewaluatorów stanowią punkt wyjścia do dyskusji

35 Ewaluacja na co zwracają uwagę ewaluatorzy Klarowność koncepcji Jakość i konkretność celów oraz sposoby ich osiągnięcia Czy metoda rozwiązywania problemów i organizacji prac R&D w projekcie jest jasna i przekonywująca Czy poszczególni partnerzy są właściwie dobrani Czy jest istotny udział partnerów przemysłowych i MŚP Czy rezultaty projektu są jasno określone

36 Ewaluacja na co zwracają uwagę ewaluatorzy Czy jest jasna struktura zarządzania projektem Czy budżet jest adekwatny do postawionych zadań Czy ryzyka są określone w projekcie Czy jest rozsądny plan zaradczy Jakość planu rozpowszechniania wyników Jakość wykorzystania wyników czy wiadomo po co są poszczególni partnerzy i co będą mieli z projektu IPR

37 Podsumowanie kilka praktycznych wskazówek

38 Co jest ważne we wniosku? Wszystko Konkursy są bardzo konkurencyjne min. 13 punktów trzeba uzyskać żeby mieć pewność finansowania Pierwszych 10 stron wniosku jest najważniejsze tutaj sprzedajesz twój pomysł ewaluator czyta pierwszych 10 stron i albo lubi wniosek, albo jest zdenerwowany, że musi swój czas marnować na przejrzenie pozostałych stron i ocenę wniosku

39 Co zrobić żeby zmaksymalizować szanse? Przyłożyć się do napisania wniosku poświęć czas na przemyślenia i opracowanie całościowej koncepcji Skonsultować koncepcję wniosku z właściwym Project Officer z Komisji Europejskiej zainteresować go tematem Skonsultować wniosek z osobą, która ma doświadczenie ewaluatora a nie brała udziału w pisaniu wniosku Dobierać do konsorcjum partnerów z doświadczeniem w projektach Dobierać dużych graczy, którzy z reguły wygrywają

40 Dziękuję

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódzki Uniwersytet Medyczny, 7 listopad 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Prelegent:

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Warszawa, 16 października 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 4. Formularz B Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu REGPOT

Kluczowe elementy projektu REGPOT Kluczowe elementy projektu REGPOT Struktura wniosku Część A tabelaryczna część wniosku zawierająca podstawowe informacje o projekcie, jego uczestnikach i o budżecie projektu Część B opisowa część wniosku

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 konkurs na 100% finansowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki a szeroko rozumianym sektorem przemysłu Agnieszka Kwiatkowska Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT Opracowane przez: mgr Martę Rószkiewicz mgr inŝ. Andrzeja J Galika Wydanie 2.0 - uzupełnione Warszawa, luty 2011 r. Strona 2 z 92 Treść: 1. Przedmiot raportu... 6 2. Źródło danych... 6 3. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Ocena jakości, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Szczecin, czerwiec 2013 rok 1

RAPORT KOŃCOWY. Szczecin, czerwiec 2013 rok 1 RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pt. Ocena efektów oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu II LRPO Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji Opracowanie: Konsorcjum firm:

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 Badanie ewaluacyjne sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (01.09.2011) ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POGŁĘBIONEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POGŁĘBIONEGO Analiza potencjału absorpcyjnego podmiotów Raport końcowy RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POGŁĘBIONEGO Analiza potencjału absorpcyjnego podmiotów działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie

Bardziej szczegółowo

CORDIS. Newsletter. Komisarze podają argumenty za stosowaniem biopaliw. W numerze. Numer wydania 281 Sierpień 2007. http://cordis.europa.

CORDIS. Newsletter. Komisarze podają argumenty za stosowaniem biopaliw. W numerze. Numer wydania 281 Sierpień 2007. http://cordis.europa. CORDIS http://cordis.europa.eu Numer wydania 281 Sierpień 2007 ISSN 1830-5245 Newsletter Najważniejsze tematy 3 Polityka ogólna 10 Projekty i programy 14 Innowacje 18 Konkursy i przetargi 22 Wieści z Europy

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Warszawa, marzec 2012 r. ISBN: 978-83-931515-4-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY (tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo