Mostostal Warszawa S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mostostal Warszawa S.A."

Transkrypt

1 1 Mostostal Warszawa S.A. Doświadczenie koordynatora i partnera projektów badawczych FP7 Paweł Poneta Dzień Informacyjno-szkoleniowy NMP Instytut Maszyn Matematycznych

2 Mostostal Warszawa 2 Mostostal Warszawa należy do ścisłej elity polskich przedsiębiorstw przemysłowych, a swoją aktywność prowadzi we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i w Europie. Występując w roli generalnego wykonawcy inwestycji realizuje wszelkiego rodzaju obiekty z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynierskiego, ochrony środowiska, energetyki oraz infrastruktury drogowej.

3 Historia firmy powstanie firmy 1993 prywatyzacja firmy i debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 1994 początki tworzenia Grupy Kapitałowej 1999 pozyskanie Inwestora Strategicznego, hiszpańskiej Grupy Acciona S.A.

4 Grupa kapitałowa 4

5 Badania i Rozwój 5 Biuro Analiz i Rozwoju istnieje od 2005 r. i jest jedyną tego typu jednostką działającą w strukturach przedsiębiorstwa budowlanego w Polsce. Obecnie zatrudnia 15 specjalistów, w tym inżynierów budownictwa, inżynierów sanitarnych, inżynierów materiałowych, specjalistów od ochrony środowiska i inżynierów elektroników. Jednostka posiada laboratorium materiałowe oraz warsztat prototypowy materiałów kompozytowych.

6 Cele działalności 6 opracowywanie i pozyskiwanie nowych technologii oraz ich wdrażanie w spółce i grupie kapitałowej Mostostal Warszawa świadczenie usług na potrzeby przedsiębiorstwa na etapie ofertowania przygotowania produkcji oraz realizacji, w zakresie nowych technologii poszukiwanie możliwości rozszerzania oferty biznesowej firmy poprzez rozpoznawanie najnowszych trendów w budownictwie

7 Sposób działania 7 przygotowanie i realizację własnych propozycji projektów w ramach europejskich i krajowych programów badawczych, inicjowanie i realizację własnych projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, współpracę z najlepszymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą, zapewnienie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych ze źródeł zewnętrznych

8 Struktura wewnętrzna 8 W ramach jednostki działają 4 grupy, których praca skupia się na różnych obszarach tematycznych: Infrastruktura Nowe materiały Technologie Informacyjno-Komunikacyjne Efektywność Energetyczna i Zrównoważone Budownictwo

9 Projekty 9 5 projektów zakończonych i rozliczonych w ramach Szóstego Programu Ramowego (FP6) 13 projektów realizowanych obecnie w ramach Siódmego Programu Ramowego (FP7) 2 realizowane projektu w ramach programu ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 1 projekt realizowany w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS), 5 projektów realizowanych i zakończonych w ramach krajowych programów na rzecz badań i rozwoju (projekty celowe, Initech, SPO-WKP)

10 10 DOŚWIADCZENIE KOORDYNATORA I PARTNERA PROJEKTÓW BADAWCZYCH FP7

11 Jak zacząć? 11 Przede wszystkim potrzebna jest determinacja i wiara w to że można wygrać projekt europejski. Potrzebny jest dobry pomysł i grupa specjalistów do pomocy Należy dopasować swój pomysł do polityki badawczej jednostki, którą się reprezentuje. Ważne jest, żeby rozpocząć przygotowanie opisu projektu od razu w języku angielskim. Należy wcześniej zweryfikować innowacyjność pomysłu na projekt w skali kraju, Europy, świata.

12 Jak zacząć? 12 Należy dobrze dopasować pomysł do obecnie dostępnych (otwartych) konkursów lub odwrotnie. Jeżeli idea projektu nie pasuje do otwartych konkursów FP7 można spróbować złożyć projekt, który nie ma określonej tematyki konkursu (Eco- Innovations, Collective Resarch, CRAFT). Bardzo ważne jest, żeby przeczytać i zrozumieć wszystkie dokumenty związane z konkursem (CORDIS).

13 Jak zacząć? 13 Ważne jest, żeby dobrze zaadoptować projekt do priorytetów Komisji Europejskiej. Przygotowanie dobrej propozycji projektu zabiera dużo czasu, ważne żeby rozpocząć jak najwcześniej. Warto przeczytać wcześniej kilka propozycji projektów i ich ewaluacje żeby zrozumieć ich strukturę, w jaki sposób poszczególne części wniosku są oceniane. Jedną z najbardziej istotnych części projektu jest konsorcjum. Nie jest łatwo skonstruować dobre konsorcjum.

14 Jak zacząć? 14 Kluczowych partnerów warto włączyć już na samym początku pisania projektu, gdyż mogą oni pomóc w przygotowaniach. Nie można lekceważyć żadnej z części projektu. Część badawcza powinna być równie dobrze i starannie opisana jak część związana z wdrożeniem, wpływem wyników na gospodarkę czy komercyjnym ich wykorzystaniem. Warto dobrze przeczytać opis konkursu i ocenić, czy dotyczy on: dużego przemysłu, MŚP, end users, jednostek publicznych, etc.

15 Jak zacząć? 15 Konsorcjum powinno być zbalansowane i zapewniać dobrą reprezentację całego value chain. Powinno się dobrze zidentyfikować kompetencję poszczególnych partnerów i odpowiednio przygotować podział prac. Kluczowy jest dobór partnerów bez nakładania się ich kompetencji. Konsorcjum powinno być zbalansowana co oznacza obecność zarówno jednostek badawczych, przedsiębiorstw małych i dużych, jednostek publicznych, end users.

16 Jak zacząć? 16 Należy pamiętać o tym, że konsorcjum powinno reprezentować jak największą ilość krajów europejskich. Nie wolno zapominać o roli przedsiębiorstw a szczególnie MŚP. Włączenie jednostki publicznej, szczególnie w fazie demonstracyjnej jest bardzo dobrze widziane. Wielkość konsorcjum zależy od typu projektu. Ważne jest żeby zachować proporcje w ilości partnerów.

17 Jak zacząć? 17 Istotne jest przedstawienie doświadczenia całego konsorcjum i dobranie odpowiedniego personelu projektu. Warto włączyć kluczowych graczy w danym segmencie rynku, poprawia to wiarygodność konsorcjum.

18 Jak zacząć? 18 Dobrych partnerów warto szukać: w konsorcjach realizujących pokrewne projekty, na portalu EC CORDIS, wśród członków ETP, w stowarzyszeniach europejskich np: E2BA, wśród członków grup doradczych EC, w gronie ewaluatorów projektów europejskich, na spotkanych EC Infodays Warto skontaktować się z odpowiednią osobą z Komisji Europejskiej, żeby przedstawić jej pomysł, konsorcjum i cele projektu i przy okazji wysłuchać komentarzy i sugestii.

19 Konsorcjum 19 W jaki sposób wybrać partnerów do dobrego konsorcjum? Bazując na ich doświadczeniu, wiedzy oraz przydatności w zakresie danego konkursu Bazując na ich wiedzy i doświadczeniu w FP6&FP7 Bazując na ich reputacji, szczególnie w wymiarze europejskim Bazując na ich profilu (przemysł MŚP, End-User, Partner publiczny)

20 Przygotowanie wniosku 20 Podczas przygotowania wniosku należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania: Jaki problem próbujesz rozwiązać dzięki Twojemu projektowi? Dlaczego ten problem jest tak istotny? Dlaczego nikt nie rozwiązał tego problemu wcześniej? Dlaczego problem ten ma być rozwiązany w skali europejskiej? Jakie są cele Twojego projektu? Jaki jest obecny stan wiedzy dotyczący zagadnień uwzględnionych w Twoim projekcie?

21 Przygotowanie wniosku 21 Podczas przygotowania wniosku należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania: W jaki sposób realizacja Twojego projektu wpłynie na rozwój stanu wiedzy? Jakie środki i umiejętności są Ci potrzebne (doświadczenie, środki pieniężne, wyposażenie, materiały)? Jaki będzie wpływ wyników Twojego projektu na rynek, środowisko, społeczność, MŚP etc. i jak to się ma do WorkProgramme? Czy wyniki Twojego projektu przyczyniają się do celów globalnych KE?

22 Budżet projektu 22 Budżet projektu: Powinien być dopasowany do typu projektu (IP, STREP, CSA), Powinien uwzględniać podział na kraje europejskie, Powinien być odpowiednio podzielony pomiędzy typy jednostek (RTD, Large Companies, SME s, Public Bodies), Powinien być dobrze zaplanowany, poprzedzony dokładną analizą ryzyka.

23 23 Dziękuję za uwagę Paweł Poneta Dzień Informacyjno-szkoleniowy NMP Instytut Maszyn Matematycznych