Microsoft Enterprise Project Management (EPM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Enterprise Project Management (EPM)"

Transkrypt

1 Przewodnik po Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Rozwiązanie Enterprise Project Management (EPM) firmy Microsoft gwarantuje właściwy wybór i realizację projektów, oferując jednocześnie lepszy wgląd w stan zasobów oraz konieczną ich kontrolę. Innowacyjne możliwości programu Project Server 2010, oparte na serwerze Microsoft SharePoint 2010 prowadzą do wzrostu wydajności i lepszych wyników biznesowych.

2 Microsoft Project 2010 Rozwija funkcje znane już z Microsoft Project 2007, dodając rozwiązania umożliwiające elastyczne zarządzanie pracą oraz narzędzia do współpracy potrzebne menedżerom projektów. Pozwala również na korzystanie z bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami i portfelem. Rodzina produktów Microsoft Project obejmuje Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010 i Microsoft Project Server Enterprise Project Management (EPM) Rozwiązania wspomagające zarządzanie projektami, budowane w oparciu o narzędzia firmy Microsoft, umożliwiają jednolite zarządzanie projektami i portfelem. Microsoft Project umożliwia jednolite zarządzanie projektem i portfelem, pomagając organizacjom ustalać priorytetowe inwestycje, synchronizować zasoby i skutecznie i efektywnie realizować projekty. Microsoft Project łączy funkcje zarządzania projektem i zarządzania portfelem. Gwarantuje, że organizacje będą kontrolowały wszystkie rodzaje pracy, ulepszą wybór inwestycji i synchronizację zasobów, dzięki efektywnej współpracy zmaksymalizują produktywność, a za pomocą wielofunkcyjnych paneli graficznie przedstawią swoje działania, zwiększając tym samym efektywność i poprawiając wyniki.

3 Interfejs użytkownika Wstążka Pracuj efektywniej za pomocą prostej i intuicyjnej Wstążki, dzięki której wszystkie narzędzia potrzebne do planowania projektu i zarządzania nim masz zawsze pod ręką. Łatwo rozpoczynaj pracę i szybko osiągaj wyniki dzięki odpowiednio pogrupowanemu menu kryjącemu olbrzymie możliwości techniczne. Zapoznaj się z funkcjami przycisków formatowania za pomocą szczegółowych etykietek ekranowych i rozwijanych menu. Osiągnij większą produktywność, wybierając własne ustawienia domyślne oraz opcje dla menu i pasków narzędzi. Zapisuj dokumenty w formatach XPS i PDF oraz udostępniaj, drukuj i publikuj informacje dotyczące projektu jednym kliknięciem w widoku Backstage. Użytkowanie jak w Excelu Skutecznie przenoś informacje do innych aplikacji pakietu Microsoft Office przy zachowaniu formatowania dzięki ulepszonym funkcjom kopiowania i wklejania. Łatwiej dodawaj kolumny, wpisując dane bez konieczności uprzedniego wyboru ich typu. Uprość wprowadzanie danych dzięki funkcji autouzupełniania, która wyświetla listę wprowadzonych już wartości. Korzystaj z funkcji automatycznego zawijania tekstu, która eliminuje konieczność dodatkowego formatowania, dopasowując wysokość wierszy tak, aby wyświetlone zostały pełne nazwy zadań. Eksploruj i analizuj dane dzięki łatwo dostępnej funkcji filtra dla wszystkich kolumn. Za pomocą bogatych opcji koloru i tekstu wyróżniaj istotne informacje, by lepiej wyrazić pomysły i w nowy sposób rozwiązywać problemy.

4 Elastyczne budowanie harmonogramu Zwiększ elastyczność dzięki tworzeniu harmonogramu kontrolowanego przez użytkownika osobiście zaplanuj harmonogram zadań, wykorzystując posiadane w danej chwili informacje, albo wybierz opcję automatycznego planowania terminów zadań, wyliczającą daty i okresy trwania. Dowiaduj się o potencjalnych problemach związanych z harmonogram i decyduj, w jaki sposób będziesz je rozwiązywać wszystko to dzięki liniom falistym. Zdobądź rozeznanie za pomocą funkcji Task Inspector, by rozpoznać problematyczne obszary, wcześnie podjąć odpowiednie działania i skutecznie rozwiązać trudności. Uzyskaj wsparcie dla planowania kroczącego i twórz profesjonalne prognozy, wykorzystując ręcznie wprowadzone do harmonogramu zadania sumaryczne Top Down. Zidentyfikuj braki, porównując zaplanowane ręcznie zadania sumaryczne z informacjami wpływającymi z podzadań. Uprość planowanie dzięki aktywnym i nieaktywnym zadaniom, by przeprowadzić analizę wielowariantową. Professional Edition widok osi czasu Stwórz zaawansowaną wizualnie oś czasu przedstawiającą harmonogram i plan projektu. Korzystaj z łatwiejszego podglądu i udostępniania dzięki czytelnym widokom zadań, punktów kontrolnych i faz. Ilustruj pomysły i prezentuj je innym przy wykorzystaniu różnorodnych efektów wizualnych, w tym kolorów, zbliżeń i widoków podglądowych. Poznaj szczegóły dzięki graficznemu zaznaczaniu różnic porównuj wersje projektu i podejmuj świadome decyzje. Szybko i efektywnie dotrzyj do odbiorców, kopiując oś czasu do wiadomości e mail, prezentacji lub innego dokumentu. Edytuj, zmieniaj i formatuj skopiowaną oś czasu, by przedstawić zintegrowaną analizę biznesową i korzyści.

5 Professional Edition Team Planner Graficznie przedstaw odpowiednią kombinację zasobów i przydziałów za pomocą prostego i intuicyjnego widoku zasobów. Przeciągnij i upuść przydzielone zadania, by oszczędzić czas i zoptymalizować zasoby. Rozwiązuj problemy, szybko przeglądając i identyfikując zadania nieprzydzielone lub niewłączone do harmonogramu. Najedź kursorem na zadanie, by natychmiast zobaczyć szczegóły z jego poziomu ułatwia to precyzyjne planowanie. Otrzymuj informacje o potencjalnych problemach dzięki wizualnemu wyróżnianiu i wykorzystuj opcję ręcznego bilansowania zasobów. Bilansuj nadmiernie przydzielone zasoby zarówno automatycznie dla całego harmonogramu, jak i ręcznie dla poszczególnych zadań za pomocą funkcji Task Inspector. Professional Edition łącz zespoły dzięki SharePoint Sync Popraw współpracę zespołową, skuteczniej udostępniając informacje po prostu skopiuj, wklej, zapisz, wydrukuj lub opublikuj informacje w jednym intuicyjnym widoku Backstage. Wykorzystaj pełne możliwości Project Professional 2010, konwertując listy zadań WSS 14, by realizować harmonogram projektu. Publikuj plany stworzone za pomocą Project Professional jako listy zadań Microsoft SharePoint i uruchom dwustronną synchronizację, by członkowie zespołu mogli aktualizować statusy zadań bezpośrednio w SharePoint. Zapisuj, udostępniaj i zarządzaj realizuj swoje oczekiwania względem komunikacji za pomocą Project Professional 201 i Microsoft WSS 14. Podłącz Project Professional do serwera Microsoft Project Server 2010 i dodaj możliwość kompleksowego zarządzania projektem i portfelem.

6 Wybierz edycję Microsoft Project 2010, która spełni Twoje wymagania Uproszczona nawigacja Nowa oś czasu Elastyczne planowanie Szybkie zarządzanie zasobami Większe możliwości współpracy Nowe menu graficzne i bardziej intuicyjny interfejs ułatwiają każdą pracę. Czytelniejszy podgląd zadań, punktów kontrolnych i faz upraszczają oglądanie osi czasowych i dzielenie się nimi. Możliwość wyboru poziomu szczegółowości odpowiedniego dla danego projektu ogranicza złożoność. Stwórz odpowiednią kombinację zasobów w podglądzie graficznym wystarczy przeciągnąć i upuścić. Za pomocą Microsoft SharePoint 2010 i Microsoft Project Server 2010 podłącz zespoły, tak by korzystały z pakietu Enterprise Project Management.

7 Microsoft Project Server 2010 Microsoft Project Server 2010 umożliwia jednolite zarządzanie projektem i portfelem, pomagając organizacjom ustalać priorytetowe inwestycje, synchronizować zasoby i skutecznie i efektywnie realizować projekty. Project Server 2010 łączy funkcje zarządzania portfelem i zarządzania projektem. Gwarantuje, że organizacje będą kontrolowały wszystkie rodzaje pracy, ulepszą wybór inwestycji i synchronizację zasobów, dzięki efektywnej współpracy zmaksymalizują produktywność, a za pomocą wielofunkcyjnych paneli graficznie przedstawią swoje działania, zwiększając tym samym efektywność i poprawiając wyniki. Jednolite zarządzanie projektem i portfelem Najlepsze metody zarządzania portfelem z Office Project Portfolio Server 2007 zostały włączone do Microsoft Project Server 2010, w wyniku czego powstał jeden serwer, zapewniający kompleksowe zarządzanie projektem i portfelem (project and portfolio management, PPM). Znajomy interfejs użytkownika SharePoint w całym narzędziu. Wspólne przechowywanie danych, eliminujące potrzebę używania Project Server Gateway. Intuicyjna, uproszczona administracja. Kompleksowy interfejs Application Programming Interface (API), obejmujący funkcje związane z projektami i portfelami

8 Zbudowany na bazie SharePoint Server 2010 Microsoft Project Server 2010 został zbudowany wokół SharePoint Server 2010 i łączy usługi platformy współpracy biznesowej i strukturyzowane możliwości wykonawcze, by dostarczyć użytkownikom elastycznych rozwiązań na obszarze zarządzania pracą. Wykorzystaj platformę typu Business Intelligence do prostego tworzenia raportów i wielofunkcyjnych paneli. Kontroluj rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentów za pomocą przepływu roboczego. Łatwo odnajduj osoby i skutecznie eksploruj dane projektowe (zasoby, zadania, dokumenty itd.) dzięki rozwiązaniu enterprise search. Połącz zespoły i popraw komunikację dzięki stronom Wiki, blogom, forom dyskusyjnym i stronom My Sites. Rozpoczynanie projektu i opracowanie uzasadnienia biznesowego Project Server 2010 udostępnia nowy moduł zarządzania popytem przechwytujący prace z prostych zadań, by stworzyć złożone projekty i programy. Rozwijaj i wdrażaj skuteczne cykle pracy, by zarządzać inwestycjami projektowymi przez cały ich cykl życia oraz zwiększyć rozliczalność i kontrolę. Definiuj typy projektów dla wszystkich żądań i powiąż je z cyklem pracy, planem projektu i zindywidualizowanymi szablonami miejsca pracy. Standaryzuj zbieranie danych za pomocą edytowalnych formularzy uzasadnień biznesowych. Wychwyć informacje o projekcie, szacowane koszty i zasoby, ocenę zgodności strategicznej itd. Wyświetlaj odpowiednie typy projektów dla każdej linii biznesowej dzięki polom dedykowanym poszczególnym działom.

9 Wybór portfela Project Server 2010 pomaga organizacjom wybrać portfele projektowe, które pasują do ich strategii biznesowej, dzięki udostępnieniu techniki ustalania priorytetowych zapytań, realizowania scenariuszy optymalizacyjnych zależnych od różnych ograniczeń budżetowych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów w całym horyzoncie planowania. Ustalanie priorytetów dla strategii biznesowej Ustal obiektywne priorytety dotyczące czynników biznesowych i doprowadź do konsensusu w zespole kierowniczym. Korzystaj z intuicyjnego, wizualnego interfejsu umożliwiającego wykonanie oceny priorytetów odnośnie do czynników biznesowych. Ustalanie priorytetów dla portfela i optymalizacja Efektywnie określ priorytetowe projekty ze względu na wiele czynników wartość strategiczną, wartość finansową i ryzyko. Wybierz optymalny portfel projektów dostosowany do różnych ograniczeń, w tym budżetowych. Podejmij właściwą decyzję dzięki ulepszonemu interfejsowi optymalizacji obejmującemu wielofunkcyjne widoki analityczne (np. Efficient Frontier). Lepiej zrozum koszty alternatywne za pomocą wartości opisowych Force In/Out. Porównaj scenariusze optymalizacji za pomocą kart wyników. Planowanie możliwości Uzyskaj wiedzę na temat ogólnego popytu na zasoby i ich dostępności w całym horyzoncie czasowym planowania. Zmieniaj terminy projektów wewnątrz horyzontu czasowego planowania, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów przy zachowaniu współzależności. Twórz modele kadrowe i porównuj scenariusze.

10 Edytowanie projektów w sieci Project Server 2010 przenosi funkcjonalność Project Professional 2010 do przeglądarek dzięki sieciowemu planowaniu projektów. Twórz plany w sieci i korzystaj z wygodnej możliwości prostego edytowania projektu z miejsca, w którym się znajdujesz. Zyskaj na elastyczności dzięki możliwości tworzenia harmonogramu kontrolowanego przez użytkownika ustaw terminy zadań ręcznie, wykorzystując informacje, które posiadasz w danej chwili, albo zrób to automatyczne, polecając programowi obliczenie dat i czasu trwania projektu. Twórz projekty obejmujące ponad 100 zadań, przydzielaj zasoby i z łatwością definiuj hierarchię i współzależności. Analizuj informacje, wykorzystując podświetlanie zmian i wielopoziomową funkcję cofnij. Interfejs użytkownika W ramach Microsoft Project 2010 spójnie korzystaj z Project Standard 2010, Project Professional 2010 i Project Server 2010 za pośrednictwem interfejsu użytkownika (zwanego także Wstążką). Pracuj efektywniej za pomocą prostej i intuicyjnej Wstążki, dzięki której wszystkie narzędzia potrzebne do planowania projektu i zarządzania nim masz zawsze pod ręką. Łatwiej i szybciej odnajduj i wykonuj zadania dzięki zakładkom zadaniowym i grupowaniu menu ze względu na kontekst. Szybko rozpoczynaj pracę za pomocą spójnego i znajomego interfejsu opartego na SharePoint Rozbudowa funkcji zapisywania czasu pracy Oszczędzaj czas dzięki funkcji Single Entry Mode, która łączy aktualizacje statusu zadań i wpisy do karty czasu pracy. Łatwiej zapisuj czas pracy dzięki elastycznemu, spójnemu interfejsowi.

11 Korzystaj z wygodnego zatwierdzania kart czasu pracy i aktualizacji statusu zadań w jednym ośrodku Approval Center. Bezproblemowo przekazuj zatwierdzanie dzięki ułatwionej delegacji użytkownika. Integracja z Exchange Server Wybierz opcję otrzymywania statusu zadań projektu przez program Outlook i aktualizuj je za jego pomocą. Korzystaj z faktu, że nie potrzebujesz wtyczki programu Outlook, choć zadania projektu przedstawiane są jako zadania tego programu, pogrupowane według nazwy projektu. Zachowaj dostęp do zawiadomień i aktualizacji przez program Outlook Web Access lub telefon komórkowy. Poprawione raporty i analityka biznesowa Korzystaj z ogromnych możliwości platformy Microsoft Business Intelligence. Zwiększ przejrzystość i stopień kontroli dzięki usługom Excel Services, PerformancePoint Services, Visio Services i SQL Reporting Services. Szybko rozpoczynaj pracę dzięki uprzednio zdefiniowanym szablonom najlepszych praktyk i lokalnym raportom w nowym ośrodku Business Intelligence Center. Za pomocą znajomego edytora Excel twórz intuicyjne raporty i publikuj je poprzez Excel Services. Twórz wielofunkcyjne, nastawione na odbiorców panele, pozwalające skutecznie monitorować wyniki portfela. Spełnij wymagania sprawozdawcze odnośnie do linii biznesowych za pomocą funkcji Departmental Cubes. Pozwól osobom podejmującym decyzje skoncentrować się na danych, pozbądź się niepotrzebnego bałaganu i zapewnij szybsze powstawanie kostek Departmental Cubes. Zwiększenie interoperacyjności Integracja z powiązanymi technologiami Microsoft stwarza znajomą i połączoną z innymi programami platformę zarządzania. Można umożliwić zespołom pracę przy wykorzystaniu swoich ulubionych narzędzi produktywności i dostarczać aktualizacje statusu osobom kierującym projektem przy minimalnych kosztach administracyjnych i wysiłku.

12 Exchange Server otrzymuj i aktualizuj zadania projektu w Outlooku. Visual Studio Team Foundation Server płynnie połącz dziedziny rozwoju aplikacji oraz zarządzania projektami i portfelami. Dynamics AX & SL korzystaj z rozwiniętych funkcji zarządzania finansami i rozliczania projektów dzięki systemom Dynamics AX i SL. Dokument jedynie dla celów informacyjnych. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, odnośnie informacji zawartych w tym dokumencie Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Microsoft Project 2010 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft Project 2010 W skrócie

Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 dostarcza mocne, wspomagane wizualnie narzędzia do skutecznego zarządzania szerokim zakresem projektów i programów. Od dotrzymywania głównych terminów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów.

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Autor: Sebastian Wilczewski Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów Opracowywanie i

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KORZYŚCI. Microsoft Dynamics NAV 2009. Prosty, inteligentny, nowatorski

WIĘCEJ KORZYŚCI. Microsoft Dynamics NAV 2009. Prosty, inteligentny, nowatorski WIĘCEJ KORZYŚCI Microsoft Dynamics NAV 2009 Prosty, inteligentny, nowatorski Dzięki Microsoft Dynamics NAV 2009 znacznie zwiększyliśmy wydajność usprawniliśmy przepływ procesów i otworzyliśmy pracownikom

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens.

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens. Platforma COMOS Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi.

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zobacz, co kryją w sobie liczby

Zobacz, co kryją w sobie liczby Zobacz, co kryją w sobie liczby Elastyczne i efektywne narzędzia do analizy kondycji przedsiębiorstwa Budżetowanie Tworzenie dokładniejszych budżetów znacznie mniejszym nakładem pracy. Rozumienie czynników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 www.boc-group.com boc@boc-group.com

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

SAP BusinessObjects Business Intelligence

SAP BusinessObjects Business Intelligence SAP BusinessObjects Business Intelligence Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Zarządzanie globalnym przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii mobilnych

Bardziej szczegółowo