Microsoft Project 2010 W skrócie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Project 2010 W skrócie"

Transkrypt

1 Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 dostarcza mocne, wspomagane wizualnie narzędzia do skutecznego zarządzania szerokim zakresem projektów i programów. Od dotrzymywania głównych terminów po wybór najlepszych zasobów i wyposażenie zespołów, Project 2010 oferuje łatwiejsze i bardziej intuicyjne sposoby, żeby po prostu być produktywnym i osiągać zadziwiające wyniki. Project 2010 jest ważnym produktem, który dostarcza nowoczesne funkcjonalności w całej rodzinie produktów: Project Standard 2010 i Project Professional 2010 dla dorywczych i zawodowych kierowników projektów, zaś Project Professional 2010, połączony z Microsoft Project Server 2010, ma moc i precyzję potrzebną większym organizacjom. Project 2010, zbudowany na platformie SharePoint 2010, oferuje elastyczność i możliwości wyboru poprzez dostarczenie możliwych do dostosowania rozwiązań w zakresie zarządzania pracą dla pojedynczych osób, zespołów i całej organizacji. Mając Project Standard 2010 możesz w nowy, łatwiejszy sposób zarządzać prostymi zadaniami i projektami. Project Standard 2010 wprowadza znaczne modyfikacje i wizualne ułatwienia, które umożliwiają lepszą pracę, żeby można było być bardziej produktywnym i pomyślnie kończyć projekty każdego rodzaju. Opierając się na nowych właściwościach Project Standard 2010, Project Professional 2010 spełnia wymagania w zakresie zarządzania projektami poprzez naturalne zarządzanie zasobami i współpracę zespołów, wykorzystując Microsoft SharePoint Foundation 2010 (dawniej Windows SharePoint Services). Ponadto kierownicy projektów i organizacja jako całość mogą wykorzystać korzyści jednolitego zarządzania projektami i portfelami poprzez połączenie Project Professional 2010 i Project Server Project Professional 2010 i Project Server 2010 tworzą razem Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Solution i dostarczają narzędzia do priorytetyzacji inwestycji i optymalizacji zasobów, dają kontrolę nad wszystkimi typami pracy i wizualizują postęp prac, wykorzystując mocne panele informacyjne. Project 2010 jest waŝnym produktem, który dostarcza nowoczesne funkcjonalności w rodzinie produktów Microsoft Project Szybki Start Szybkie rozpoczęcie prac w intuicyjnym interfejsie użytkownika Microsoft Fluent. Project 2010 oferuje interfejs użytkownika Microsoft Fluent, który zawiera Wstążkę, nową wersję Wstążki Microsoft Office, wprowadzonej w systemie Microsoft Office Wykorzystanie prostszych graficznych menu i znajomość rozwiązań Wstążki pozwalają mieć najważniejsze narzędzia zawsze pod ręką, żeby łatwiej utworzyć i zarządzać projektami. Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 MS Project

2 Mądrzejsza i szybsza praca z widokiem Microsoft Office Backstage. W nowym rodzaju widoku Project 2010 Microsoft Office Backstage można zapisać, wydrukować udostępnić innym użytkownikom i opublikować projekty, oszczędzając czas i nakład pracy. Integracja z aplikacjami Microsoft Office. Integracja z innymi aplikacjami Microsoft Office jest prosta i bezproblemowa, więc projektami można zarządzać łatwiej, jednocześnie uzyskując lepsze rezultaty. Planowanie projektu mona rozpocząć od kopiowania opisu struktur czy notatek z sesjj burzy mózgów utworzonych w aplikacjach Microsoft Office takich jak MS Word czy MS Excel. Ulepszone funkcjonalności kopiuj/wklej zachowują formatowanie z pliku źródłowego: font, kolor, tekst. Plan projektu można także sprawnie przenosić do innych aplikacji Microsoft Office, wykorzystując te same funkcje kopiuj/wklej. Znane podstawowe funkcje. Podobnie jak w innych aplikacjach Office, w Project 2010 oszczędza się czas i nakład pracy używając dobrze znanych podstawowych funkcji, takich jak zawijanie tekstu, dopełnianie tekstu, przesuwanie zawartości, powiększanie czy rozszerzone filtrowanie. Można łatwo włączyć nowe kolumny do wprowadzania danych. Typy danych są łatwo identyfikowane i dzięki temu można łatwo i wydajnie organizować i analizować szczegóły. Nowe podpowiedzi dla funkcji i narzędzi, kontekstowa pomoc i większy zbiór wzorców projektów pozwalają rozpocząć pracę szybko i skutecznie. projektu można wybrać z dużego zestawu wzorców wszystkich typów z wszystkich sektorów przemysłu. Żeby promować spójność standardów i wykorzystanie najlepszych praktyk, można także dzielić się utworzonymi lub zmodyfikowanymi wzorcami z innymi członkami zespołu. Budowa Dynamicznych Harmonogramów Harmonogramowanie nadzorowane przez użytkownika daje pełną kontrolę. Połączenie elastyczności i łatwości użycia narzędzi takich jak Excel 2010 z mocą narzędzi harmonogramowania Project 2010 razem daje harmonogramowanie nadzorowane przez użytkownika, pozwalające na elastyczny wybór narzędzi opracowywania i zarządzania projektami. Ręczne harmonogramowane zadania pozwalają ustawić wartości pól Start, Koniec, i Czas trwania, zostawić je puste lub wstawić notatki do przyszłego wykorzystania. Nowy Task Inspector proponuje intuicyjną analizę i porady. Można uzyskać wiedzę o konfliktach zasobów i problemach harmonogramów, wykorzystując narzędzie Task Inspector, żeby podjąć działania rozwiązujące problemy. Uproszczenie planowania dzięki nieaktywnym zadaniom. Używanie w Project Professional 2010 nieaktywnych zadań pozwala na łatwe eksperymentowanie z planem projektu i wykonywanie analiz warunkowych ( what-if ). Prosty znacznik włącza lub wyłącza jedno lub więcej zadań z harmonogramowania. Poszerzony wybór wzorców. Żeby szybko rozpocząć planowanie, potrzebny wzorzec Odwiedź naszą stronę: MS Project

3 Lepsze plany, lepsze wyniki Nowy harmonogram i podpowiedzi wizualne. Dzięki zupełnie nowemu widokowi harmonogramu, widok zadań, kamieni milowych i faz projektu jest o wiele bardziej przejrzysty. Dzięki rozszerzonym paletom kolorów i efektom tekstowym harmonogram i plany wyglądają najlepiej i pozwalają szybko zorientować się w najważniejszych datach i dostarczanych wtedy produktach. Wizualne wskaźniki ostrzegają przed potencjalnymi problemami. Tworzenie zbiorczych planów w trybie ręcznego harmonogramowania zadań. W początkowych fazach planowania można używać tylko niewielkiej liczby szczegółowych danych do utworzenia wysokopoziomowych, ogólnych zadań w trybie ręcznego harmonogramowania. Zadania, zasoby i szczegóły dat mogą być dodawane później, gdy stają się dostępne. Wtedy można porównać harmonogram utworzony na podstawie większej liczby danych szczegółowych z planami utworzonymi na wysokim poziomie szczegółowości. Nowe fonty i sposoby sterowania grafiką. Do wyróżniania i komunikowania głównych aspektów projektów w widoku harmonogramu można używać różnych kolorów i sposobów sterowania grafiką. Łatwe współdzielenie harmonogramów. Ulepszona funkcjonalność kopiuj/wklej oznacza możliwość szybkiego organizowania i reorganizowania harmonogramu przy wiernym zachowaniu kolorów, fontów i grafiki. Zapisywanie projektów w formatach PDF i XPS. Zapisywanie plików w formacie PDF i XPS jest łatwe. Dzięki temu można się dzielić planami z innymi osobami, żeby pokazać aktualny stan lub ewolucję projektu. Odpowiedzialność za zasoby Nowy Team Planner w Project Professional 2010 interaktywne narzędzie do wizualizacji przydziału prac. Nowe interaktywne narzędzie Team Planner w Project Professional 2010 łączy sprawne zarządzanie zasobami z prostotą technik typu przeciągnij i upuść w celu przesuwania zasobów między zadaniami. Możliwości oznaczania zadań jako nieaktywne ułatwiają ulepszone harmonogramowanie i tworzenie warunkowych scenariuszy. Można używać działań przeciągnij i upuść, żeby łatwo przenieść przydziały pracy pomiędzy członkami zespołu. Wizualne podpowiedzi w widoku zasobów Team Plannera ostrzegają przed przeciążeniem zasobów. Ulepszone wyrównywanie przydziału zasobów. Można wykorzystać korzyści z ulepszonego wyrównywania przydziału zasobów, żeby precyzyjnie określić i rozwiązać problemy z przydziałem zasobów. Ulepszone funkcjonalności f Visual Reports. Wykorzystując ulepszone funkcjonalności Visual Reports możesz utworzyć doskonałe zbiorcze wykresy dla projektów oraz wykonać bardziej intuicyjne, szczegółowe analizy danych. Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 MS Project

4 Zarządzanie projektami i programami Łatwe aktualizacje. Aktualizacje przydziałów prac i harmonogramów są o wiele łatwiejsze, gdy wykorzystuje się instrukcje Wstążki i funkcje Team Plannera. Aktualizacje statusu używając SharePoint u u. Ulepszona współpraca zespołu aby uzyskać właściwe wyniki łączenie zespołów z funkcjami synchronizacji w Microsoft SharePoint Foundation Narzędzie Compare Projects. Wykonywanie analiz warunkowych z użyciem ulepszonych możliwości funkcji Project 2010 Compare Projects. Współpraca i łączenie Wykorzystanie dwukierunkowych aktualizacji statusów zadań używając SharePoint Foundation 2010 do synchronizacji i współpracy zespołów ołów. Project Professional 2010 łączy zespoły poprzez synchronizację wykonywaną w SharePoint Foundation 2010, aby lepiej wspomagać wspólną pracę. Zamiana list SharePointu na projekty. Używając Project Professional 2010 łatwo jest wykorzystać listy zadań SharePoint Foundation 2010 jako podstawę do nowych planów projektów. Łatwy do użycia kreator odwzorowuje pola z listy zadań SharePoint na pola Projectu oznacza to skrócony czas wprowadzania danych i usunięcie redundancji w formatowaniu. Dzielenie się planem p projektu używając SharePointu. Członkowie zespołu projektu mogą zapisać pliki projektu bezpośrednio w lokalizacji SharePoint Foundation 2010 aby ulepszyć poziom współpracy i nadzorowania projektów. Łączenie z Project Serverem em 2010 aby uzyskać pełne rozwiązanie do zarządzania projektami i portfelami. Dodatkowo można zdecydować się na połączenie Project Professional 2010 z Project Server 2010, żeby osiągnąć korzyści wspólnego zarządzania projektami i portfelami projektów. Odwiedź naszą stronę: MS Project

5 Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Microsoft Project 2010 Przez ostatnie sto lat dyscyplina zarządzania projektami rozwijała się, aby sprostać wymaganiom różnych sektorów przemysłu i wykorzystać możliwości najnowszych technologii (patrz rysunek 1). Dzisiaj zarządzanie projektami i portfelami pomaga organizacjom osiągnąć przejrzystość realizacji projektów, uzyskać kontrolę nad portfelami, dopasować wydatki do strategicznych priorytetów oraz umożliwić współpracę, żeby zrealizować projekty w czasie i w budżecie. Rysunek 1. Ewolucja metodyk zarządzania projektami W miarę rozwoju wymagań klientów i technologii Microsoft Project rozwinął się od najbardziej uznanego jednostanowiskowego narzędzia do harmonogramowania i zarządzania zasobami aż do jednolitego internetowego i opartego na komputerach klasy PC rozwiązania wspomagającego zarządzanie projektami i portfelami (ang. project and portfolio management, PPM). Microsoft Project 2010 kontynuuje rozwój i może być w sposób uzasadniony uznany za najbardziej znaczące wydanie MS Projectu w przeciągu ostatniej dekady. Project 2010 jest nowym, innowacyjnym rozwiązaniem w rodzinie produktów Microsoft Project: Project Server 2010, Project Professional 2010 i Project Standard Microsoft Project 2010 proponuje elastyczność i możliwość wyboru poprzez dostarczenie dostosowywalnych rozwiązań dla pojedynczych osób, zespołów i całej firmy. Microsoft uznaje, że nie ma czegoś takiego jak jedno rozwiązanie PPM pasujące do wszystkiego Project 2010 uwzględnia ten fakt. Efektywne rozwiązania PPM muszą dostarczać organizacjom różnych rozmiarów, będących na różnych poziomach dojrzałości, właściwe narzędzia, żeby zapewnić skuteczną współpracę, umożliwiającą realizację projektów w zaplanowanym czasie oraz osiągnięcie oczekiwanego zwrotu z inwestycji (ROI). Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 Microsoft EPM 1

6 Małe i średnie firmy zwykle mają inne wymagania dotyczące PPM niż duże, wielonarodowe organizacje. Nawet działy w dużych organizacjach mogą mieć różne wymagania: na przykład zespół ds. marketingu może nie wymagać tego samego poziomu rygoru wykorzystania narzędzia, co działy IT. Elastyczne podejście Microsoft Project 2010 pomaga zapewnić, że organizacja będzie mogła wybrać właściwe narzędzia o właściwym rozmiarze, żeby zapewnić spełnienie wymagań biznesowych na każdym poziomie. Architekturalne usprawnienia wdrożone w Microsoft Office Project 2007 dostarczyły mocnych podstaw dla innowacyjnych, zaawansowanych możliwości Project Utworzony na tych podstawach Project 2010 dostarcza zarządom, analitykom portfeli, kierownikom projektów i członkom zespołów produktywne narzędzia do skutecznego zarządzania całą pracą w całym czasie jej wykonywania i zapewnia dostosowanie jej do biznesowej strategii organizacji. Project 2010 oferuje usprawnienia w następujących obszarach inwestycji (patrz rysunek 2): Jednolite zarządzanie projektami i ich portfelami Prosta i intuicyjna praca użytkownika Ulepszona współpraca i raportowanie Skalowalna i możliwa do łączenia z innymi platforma Rysunek 2. Obszary inwestowania Microsoft Project 2010 Odwiedź naszą stronę: Microsoft EPM 2

7 Jednolite zarządzanie projektami i portfelami W Microsoft Projekcie 2010 najlepsze techniki zarządzania portfelami z Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 są włączone do Project Servera 2010 i dostarczają jedno-serwerowej platformy dla całego procesu PPM wspierającego planowanie strategiczne i wykonanie projektów. Jednolite rozwiązania pozwalają organizacjom osiągnąć następujące cele biznesowe: Uproszczenie inicjacji projektów i opracowania uzasadnienia biznesowego: Project Server 2010, wprowadza nowy moduł zarządzania potrzebami, upraszczający i centralizujący obsługę procesów proponowania i inicjowania projektów. Obsługa procesów podejmowania decyzji dotyczących projektów może być modyfikowana, żeby zapewnić że są one we właściwy sposób kontrolowane w czasie całego cyklu życia. Wybór portfela zgodnego z priorytetami strategicznymi: Project Server 2010 pomaga organizacjom wybrać projekty zgodne z priorytetami biznesowymi poprzez dostarczenie technik obiektywnej priorytetyzacji strategii biznesowej, ocenę konkurujących ze sobą projektów oraz wykonywanie analiz warunkowych dla różnych ograniczeń budżetowych. Maksymalizacja efektów wykorzystania i kontrola zasobów: Nowy moduł planowania wykorzystania zasobów w Project Server 2010 pomaga analitykom skutecznie zarządzać zasobami poprzez proaktywne określanie ich nadmiarów i deficytów oraz ponowne harmonogramowanie projektów w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów. Prosta i intuicyjna praca użytkownika Organizacje wykorzystują wiele narzędzi do planowania i zarządzania różnymi typami projektów. Project 2010 oferuje właściwe narzędzia wspomagające wszystkie typy projektów oraz właściwą mieszankę mocy i elestyczności zarówno dla zawodowych jak i tymczasowych kierowników projektów. Interfejs uŝytkownika Microsoft Office Fluent : Szybkie uzyskiwanie wyników i bardziej intuicyjna praca z prostą i intuicyjną Wstążką, częścią interfejsu Office Fluent, zapewniającą, że narzędzia potrzebne do planowania i zarządzania projektami są zawsze pod ręką. Kontekstowe menu są potężnym narzędziem, dzięki którym łatwiej jest rozpocząć pracę i zredukować koszty szkoleń. Uproszczone harmonogramowanie: Project 2010 daje ci pełną kontrolę. Kontrolowane przez użytkownika harmonogramowanie łączy elastyczność i łatwość harmonogramowania narzędzi takich jak Microsoft Excel 2010 z mocą silnika harmonogramowania Projectu, aby lepiej wspomagać kierowników projektów na wszystkich poziomach. Intuicyjny widok harmonogramu: Skuteczne komunikowanie harmonogramu z użyciem widoku harmonogramu. Szybkie publikowanie głównych zadań i kamieni milowych w zwartym widoku harmonogramu, a następnie łatwe kopiowanie harmonogramu do aplikacji Microsoft Office takich, jak Microsoft Outlook czy Microsoft PowerPoint usprawnia komunikację. Wizualne planowanie zespołów: Project Professional 2010 zawiera interaktywny moduł pomagający skutecznie wizualizować i zarządzać zasobami. Wykorzystując nastawiony na zasoby widok można przenieść przydziały pracy używając myszy, szybko zidentyfikować przeciążenia i obejrzeć informacje o statusach prac. Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 Microsoft EPM 3

8 Edycja projektów w środowisku internetowym: Project Server 2010 przenosi moc Project Professional 2010 do przeglądarki, umożliwiając edycję projektów w środowisku intenetowym. Można łatwo utworzyć lub edytować projekt on-line w każdym miejscu pracy. Ulepszona współpraca i raportowanie Project 2010 uznaje znaczenie współpracy zespołu w pomyślnej realizacji projektów oraz ważną rolę, jaką odgrywa raportowanie w utrzymywaniu przejrzystości i kontroli w portfelach projektów. Synchronizacja z SharePoint: Ulepszenie współpracy zespołów roboczych poprzez publikowanie harmonogramów Project Professional 2010 jako list zadań w Microsoft SharePoint Foundation 2010 (dawniej Windows SharePoint Services). Wdrożenie dwustronnej synchronizacji, żeby członkowie zespołów mogli otrzymywać i aktualizować zadania projektu używając SharePointu. Wbudowany SharePoint Server 2010: Microsoft Project Server 2010 jest zbudowany na bazie Microsoft SharePoint Server 2010, więc łączy mocne usługi platformy współpracy biznesowej ze strukturalnymi funkcjonalnościmi PPM, żeby dostarczyć elastyczne rozwiązanie zarządzania pracą dla zespołów dowolnych rozmiarów. Wykorzystanie platformy Microsoft Business Intelligence (BI): Project 2010 łączy siłę i zakres platformy Microsoft BI, umożliwiając łatwe tworzenie raportów i paneli wykorzystujących usługi Microsoft Excel, usługi PerformancePoint, usługi Visio Services, usługi raportowe SQL Servera i wiele innych. Ulepszenie raportowania czasu: Oszczędności czasu i jednolita aktualizacja statusów zadań oraz przekazywanie kart pracy używając trybu jednokrotnego wprowadzania danych. Skalowalna i możliwa do łączenia z innymi platforma Ulepszenia Project 2010 powodują, że narzędzie jest łatwiejsze do administrowania. Ulepszone połączenia z powiązanymi technologiami Microsoft dostarczają przyjaznych i powiązanych ze sobą rozwiązań zarządzania pracą, które kontynuują rozwój skalowalnej i rozszerzalnej platformy i oferują organizacjom: Uproszczone administrowanie: Nowe, uproszczone funkcjonalności administracyjne Project Servera 2010 robią konfigurowanie i zarządzanie rozwiązaniem Microsoft Enterprise Project Management (EPM) łatwiejszym niż zwykle dla Biur Zarządzania Projektami (BZP) i zawodowców IT. Efektywna platforma zarządzania pracą: Project 2010 łączy się ze znanymi technologiami Microsoft, takimi jak Office 2010, Exchange Server oraz produktami i technologiami SharePoint, żeby dostarczyć mocnych funkcjonalności zarządzania pracą wykorzystujących znane narzędzia. Skalowalność i efektywność na poziomie przedsiębiorstwa: Project 2010 opiera się na skalowalności inwestycji Office Project 2007; oferuje zgodność z rozwiązaniami 64 bitowymi, żeby zapewnić, że rozwiązanie zaspokaja i przekracza wymagania efektywności przedsiębiorstw. Rozszerzalne i programowalne rozwiązanie: Ulepszenia Application Programmer Interface (API), Project Server Interface (PSI) i integracja z SharePoint Server 2010 i z Visual Studio 2010 dają deweloperom mocną platformę rozwoju umożliwiającą szybkie budowanie i wdrażanie wyspecjalizowanych rozwiązań integrujących się z systemami biznesowymi. Odwiedź naszą stronę: Microsoft EPM 4

9 Rozwiązanie Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Inwestycja w pełne narzędzie PPM moŝe dać zwrot z inwestycji większy niŝ 250% (Forrester: The ROI of Project Portfolio Management Tools, May 2009) W aktualnym klimacie ekonomicznym organizacje pracują z kurcząccym się budżetem; muszą bardzo rozsądnie wydawać pieniądze i przydzielać zasoby. Organizacje szukają narzędzi PPM, żeby zredukować koszty, zwiększyć efektywność i ostatecznie pomóc zasadzić ziarna, z których wyrasta ich biznes (patrz rysunek 3). Rysunek 3.Funkcjonalności PPM obsługiwane przez rozwiązania Microsoft EPM Rozwiązanie Microsoft Enterprise Project Management (EPM) jest elastyczną platformą PPM obejmującą całość procesów realizowanych przez organizacje z wielu sektorów biznesu, żeby zautomatyzować procesy zarządzania portfelami. Rozwiązanie EPM pomaga organizacjom uzyskać następujące cele: Intuicyjne umieszczanie wszystkich żądań w centralnym repozytorium i zarządzanie nimi używając nadzorczego przepływu pracy Zarządzanie śądaniami. Obiektywna priorytetyzacja, optymalizacja i wybór portfeli najbardziej zgodnych ze strategią biznesową organizacji Wybór i Analiza Portfela. Proaktywne i reaktywne zarządzanie zasobami w całym cyklu życia Zarządzanie Zasobami. Łatwe tworzenie i komunikowanie zarówno prostych jak i złożonych harmonogramów projektów Zarządzanie Harmonogramem. Nadzór i mierzenie wykorzystania budżetu projektów i portfela Zarządzanie Finansami Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 Microsoft EPM 5

10 Uproszczenie zbierania aktualizacji statusu harmonogramu i zadań od członków zespołu Zarządzanie Czsem i Zadaniami. Lepsze łączenie rozproszonych zespołów, żeby mogły się dzielić informacjami i współpracować Współpraca Zespołów. Identyfikowanie, minimalizowanie i komunikowanie zagadnień i ryzyk, które mogą nagatywnie wpłynąć na sukces projektu Zarządzanie Zagadnieniami i Ryzykiem. Skuteczne mierzenie postępu prac projektu i uzyskanie wiedzy i nadzotu nad wszystkimi portfelami Business Inelligence i Raportowanie. Inicjowanie, planowanie i realizacja strategicznych programów Zarządzanie Programami Rozwiązania Microsoft EPM są uważane przez analityków przemysłu za wiodące rozwiązanie klasy PPM. W latach 2007, 2008 i 2009 rozwiązania Microsoft EPM zostały uznane za lidera w Magicznym Kwadrancie Zarządzania Projektami i Portfelami IT Gartnera (IT PPM) oraz są uznawane za wiodące rozwiązanie w obszarze zarządzania cyklem życia produktu (product life-cycle management, PLM) i wytwarzania nowych produktów (new product development, NPD) przez IDC. Rozwiązania Microsoft EPM zawierają produkty z rodziny Project 2010, żeby dostarczyć spójne, pełne rozwiązanie PPM pracujące w środowisku desktop i web. Microsoft Project Server 2010: Microsoft Project Server 2010 łączy usługi platformy współpracy biznesowej zawarte w SharePoint Serverze 2010 z funkcjonalnościami strukturalnej pracy, żeby dostarczyć elastyczne rozwiązanie zarządzania pracą. Project Server 2010 łączy zarządzanie projektami i zarządzanie portfelem, żeby pomóc organizacjom dopasować zasoby i inwestycje do priorytetów biznesowych, uzyskać kontrolę nad wszystkimi rodzajami pracy i wizualizować postęp prac używając mocnych paneli. Microsoft Project Professional 2010: Project Professional 2010 dostarcza mocne, wspomagane wizualnie sposoby upraszczania planowania, współpracy i zarządzania zasobami, żeby kierownicy mogli panować nad wszystimi typami projektów. Połączenie Project Professional 2010 i Project Server 2010 zapewnia, że organizacje mogą uzyskać dodatkowe korzyści biznesowe ze zintegrowanego zarządzania swoimi projektami i portfelami. Rysunek 4. Architektura rozwiązania Microsoft EPM Odwiedź naszą stronę: Microsoft EPM 6

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge Solid Edge Insight Siemens PLM Software www.siemens.com/solidedge Oprogramowanie Solid Edge Insight umożliwia pełną integrację narzędzi CAD, zasad zarządzania dokumentacją projektową, jak również narzędzi

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Zadania stojące przed Business Intelligence Przyrost informacji w ciągu ostatnich kilku lat osiągnął niespotykany dotąd poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo