Microsoft Project 2010 W skrócie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Project 2010 W skrócie"

Transkrypt

1 Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 dostarcza mocne, wspomagane wizualnie narzędzia do skutecznego zarządzania szerokim zakresem projektów i programów. Od dotrzymywania głównych terminów po wybór najlepszych zasobów i wyposażenie zespołów, Project 2010 oferuje łatwiejsze i bardziej intuicyjne sposoby, żeby po prostu być produktywnym i osiągać zadziwiające wyniki. Project 2010 jest ważnym produktem, który dostarcza nowoczesne funkcjonalności w całej rodzinie produktów: Project Standard 2010 i Project Professional 2010 dla dorywczych i zawodowych kierowników projektów, zaś Project Professional 2010, połączony z Microsoft Project Server 2010, ma moc i precyzję potrzebną większym organizacjom. Project 2010, zbudowany na platformie SharePoint 2010, oferuje elastyczność i możliwości wyboru poprzez dostarczenie możliwych do dostosowania rozwiązań w zakresie zarządzania pracą dla pojedynczych osób, zespołów i całej organizacji. Mając Project Standard 2010 możesz w nowy, łatwiejszy sposób zarządzać prostymi zadaniami i projektami. Project Standard 2010 wprowadza znaczne modyfikacje i wizualne ułatwienia, które umożliwiają lepszą pracę, żeby można było być bardziej produktywnym i pomyślnie kończyć projekty każdego rodzaju. Opierając się na nowych właściwościach Project Standard 2010, Project Professional 2010 spełnia wymagania w zakresie zarządzania projektami poprzez naturalne zarządzanie zasobami i współpracę zespołów, wykorzystując Microsoft SharePoint Foundation 2010 (dawniej Windows SharePoint Services). Ponadto kierownicy projektów i organizacja jako całość mogą wykorzystać korzyści jednolitego zarządzania projektami i portfelami poprzez połączenie Project Professional 2010 i Project Server Project Professional 2010 i Project Server 2010 tworzą razem Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Solution i dostarczają narzędzia do priorytetyzacji inwestycji i optymalizacji zasobów, dają kontrolę nad wszystkimi typami pracy i wizualizują postęp prac, wykorzystując mocne panele informacyjne. Project 2010 jest waŝnym produktem, który dostarcza nowoczesne funkcjonalności w rodzinie produktów Microsoft Project Szybki Start Szybkie rozpoczęcie prac w intuicyjnym interfejsie użytkownika Microsoft Fluent. Project 2010 oferuje interfejs użytkownika Microsoft Fluent, który zawiera Wstążkę, nową wersję Wstążki Microsoft Office, wprowadzonej w systemie Microsoft Office Wykorzystanie prostszych graficznych menu i znajomość rozwiązań Wstążki pozwalają mieć najważniejsze narzędzia zawsze pod ręką, żeby łatwiej utworzyć i zarządzać projektami. Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 MS Project

2 Mądrzejsza i szybsza praca z widokiem Microsoft Office Backstage. W nowym rodzaju widoku Project 2010 Microsoft Office Backstage można zapisać, wydrukować udostępnić innym użytkownikom i opublikować projekty, oszczędzając czas i nakład pracy. Integracja z aplikacjami Microsoft Office. Integracja z innymi aplikacjami Microsoft Office jest prosta i bezproblemowa, więc projektami można zarządzać łatwiej, jednocześnie uzyskując lepsze rezultaty. Planowanie projektu mona rozpocząć od kopiowania opisu struktur czy notatek z sesjj burzy mózgów utworzonych w aplikacjach Microsoft Office takich jak MS Word czy MS Excel. Ulepszone funkcjonalności kopiuj/wklej zachowują formatowanie z pliku źródłowego: font, kolor, tekst. Plan projektu można także sprawnie przenosić do innych aplikacji Microsoft Office, wykorzystując te same funkcje kopiuj/wklej. Znane podstawowe funkcje. Podobnie jak w innych aplikacjach Office, w Project 2010 oszczędza się czas i nakład pracy używając dobrze znanych podstawowych funkcji, takich jak zawijanie tekstu, dopełnianie tekstu, przesuwanie zawartości, powiększanie czy rozszerzone filtrowanie. Można łatwo włączyć nowe kolumny do wprowadzania danych. Typy danych są łatwo identyfikowane i dzięki temu można łatwo i wydajnie organizować i analizować szczegóły. Nowe podpowiedzi dla funkcji i narzędzi, kontekstowa pomoc i większy zbiór wzorców projektów pozwalają rozpocząć pracę szybko i skutecznie. projektu można wybrać z dużego zestawu wzorców wszystkich typów z wszystkich sektorów przemysłu. Żeby promować spójność standardów i wykorzystanie najlepszych praktyk, można także dzielić się utworzonymi lub zmodyfikowanymi wzorcami z innymi członkami zespołu. Budowa Dynamicznych Harmonogramów Harmonogramowanie nadzorowane przez użytkownika daje pełną kontrolę. Połączenie elastyczności i łatwości użycia narzędzi takich jak Excel 2010 z mocą narzędzi harmonogramowania Project 2010 razem daje harmonogramowanie nadzorowane przez użytkownika, pozwalające na elastyczny wybór narzędzi opracowywania i zarządzania projektami. Ręczne harmonogramowane zadania pozwalają ustawić wartości pól Start, Koniec, i Czas trwania, zostawić je puste lub wstawić notatki do przyszłego wykorzystania. Nowy Task Inspector proponuje intuicyjną analizę i porady. Można uzyskać wiedzę o konfliktach zasobów i problemach harmonogramów, wykorzystując narzędzie Task Inspector, żeby podjąć działania rozwiązujące problemy. Uproszczenie planowania dzięki nieaktywnym zadaniom. Używanie w Project Professional 2010 nieaktywnych zadań pozwala na łatwe eksperymentowanie z planem projektu i wykonywanie analiz warunkowych ( what-if ). Prosty znacznik włącza lub wyłącza jedno lub więcej zadań z harmonogramowania. Poszerzony wybór wzorców. Żeby szybko rozpocząć planowanie, potrzebny wzorzec Odwiedź naszą stronę: MS Project

3 Lepsze plany, lepsze wyniki Nowy harmonogram i podpowiedzi wizualne. Dzięki zupełnie nowemu widokowi harmonogramu, widok zadań, kamieni milowych i faz projektu jest o wiele bardziej przejrzysty. Dzięki rozszerzonym paletom kolorów i efektom tekstowym harmonogram i plany wyglądają najlepiej i pozwalają szybko zorientować się w najważniejszych datach i dostarczanych wtedy produktach. Wizualne wskaźniki ostrzegają przed potencjalnymi problemami. Tworzenie zbiorczych planów w trybie ręcznego harmonogramowania zadań. W początkowych fazach planowania można używać tylko niewielkiej liczby szczegółowych danych do utworzenia wysokopoziomowych, ogólnych zadań w trybie ręcznego harmonogramowania. Zadania, zasoby i szczegóły dat mogą być dodawane później, gdy stają się dostępne. Wtedy można porównać harmonogram utworzony na podstawie większej liczby danych szczegółowych z planami utworzonymi na wysokim poziomie szczegółowości. Nowe fonty i sposoby sterowania grafiką. Do wyróżniania i komunikowania głównych aspektów projektów w widoku harmonogramu można używać różnych kolorów i sposobów sterowania grafiką. Łatwe współdzielenie harmonogramów. Ulepszona funkcjonalność kopiuj/wklej oznacza możliwość szybkiego organizowania i reorganizowania harmonogramu przy wiernym zachowaniu kolorów, fontów i grafiki. Zapisywanie projektów w formatach PDF i XPS. Zapisywanie plików w formacie PDF i XPS jest łatwe. Dzięki temu można się dzielić planami z innymi osobami, żeby pokazać aktualny stan lub ewolucję projektu. Odpowiedzialność za zasoby Nowy Team Planner w Project Professional 2010 interaktywne narzędzie do wizualizacji przydziału prac. Nowe interaktywne narzędzie Team Planner w Project Professional 2010 łączy sprawne zarządzanie zasobami z prostotą technik typu przeciągnij i upuść w celu przesuwania zasobów między zadaniami. Możliwości oznaczania zadań jako nieaktywne ułatwiają ulepszone harmonogramowanie i tworzenie warunkowych scenariuszy. Można używać działań przeciągnij i upuść, żeby łatwo przenieść przydziały pracy pomiędzy członkami zespołu. Wizualne podpowiedzi w widoku zasobów Team Plannera ostrzegają przed przeciążeniem zasobów. Ulepszone wyrównywanie przydziału zasobów. Można wykorzystać korzyści z ulepszonego wyrównywania przydziału zasobów, żeby precyzyjnie określić i rozwiązać problemy z przydziałem zasobów. Ulepszone funkcjonalności f Visual Reports. Wykorzystując ulepszone funkcjonalności Visual Reports możesz utworzyć doskonałe zbiorcze wykresy dla projektów oraz wykonać bardziej intuicyjne, szczegółowe analizy danych. Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 MS Project

4 Zarządzanie projektami i programami Łatwe aktualizacje. Aktualizacje przydziałów prac i harmonogramów są o wiele łatwiejsze, gdy wykorzystuje się instrukcje Wstążki i funkcje Team Plannera. Aktualizacje statusu używając SharePoint u u. Ulepszona współpraca zespołu aby uzyskać właściwe wyniki łączenie zespołów z funkcjami synchronizacji w Microsoft SharePoint Foundation Narzędzie Compare Projects. Wykonywanie analiz warunkowych z użyciem ulepszonych możliwości funkcji Project 2010 Compare Projects. Współpraca i łączenie Wykorzystanie dwukierunkowych aktualizacji statusów zadań używając SharePoint Foundation 2010 do synchronizacji i współpracy zespołów ołów. Project Professional 2010 łączy zespoły poprzez synchronizację wykonywaną w SharePoint Foundation 2010, aby lepiej wspomagać wspólną pracę. Zamiana list SharePointu na projekty. Używając Project Professional 2010 łatwo jest wykorzystać listy zadań SharePoint Foundation 2010 jako podstawę do nowych planów projektów. Łatwy do użycia kreator odwzorowuje pola z listy zadań SharePoint na pola Projectu oznacza to skrócony czas wprowadzania danych i usunięcie redundancji w formatowaniu. Dzielenie się planem p projektu używając SharePointu. Członkowie zespołu projektu mogą zapisać pliki projektu bezpośrednio w lokalizacji SharePoint Foundation 2010 aby ulepszyć poziom współpracy i nadzorowania projektów. Łączenie z Project Serverem em 2010 aby uzyskać pełne rozwiązanie do zarządzania projektami i portfelami. Dodatkowo można zdecydować się na połączenie Project Professional 2010 z Project Server 2010, żeby osiągnąć korzyści wspólnego zarządzania projektami i portfelami projektów. Odwiedź naszą stronę: MS Project

5 Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Microsoft Project 2010 Przez ostatnie sto lat dyscyplina zarządzania projektami rozwijała się, aby sprostać wymaganiom różnych sektorów przemysłu i wykorzystać możliwości najnowszych technologii (patrz rysunek 1). Dzisiaj zarządzanie projektami i portfelami pomaga organizacjom osiągnąć przejrzystość realizacji projektów, uzyskać kontrolę nad portfelami, dopasować wydatki do strategicznych priorytetów oraz umożliwić współpracę, żeby zrealizować projekty w czasie i w budżecie. Rysunek 1. Ewolucja metodyk zarządzania projektami W miarę rozwoju wymagań klientów i technologii Microsoft Project rozwinął się od najbardziej uznanego jednostanowiskowego narzędzia do harmonogramowania i zarządzania zasobami aż do jednolitego internetowego i opartego na komputerach klasy PC rozwiązania wspomagającego zarządzanie projektami i portfelami (ang. project and portfolio management, PPM). Microsoft Project 2010 kontynuuje rozwój i może być w sposób uzasadniony uznany za najbardziej znaczące wydanie MS Projectu w przeciągu ostatniej dekady. Project 2010 jest nowym, innowacyjnym rozwiązaniem w rodzinie produktów Microsoft Project: Project Server 2010, Project Professional 2010 i Project Standard Microsoft Project 2010 proponuje elastyczność i możliwość wyboru poprzez dostarczenie dostosowywalnych rozwiązań dla pojedynczych osób, zespołów i całej firmy. Microsoft uznaje, że nie ma czegoś takiego jak jedno rozwiązanie PPM pasujące do wszystkiego Project 2010 uwzględnia ten fakt. Efektywne rozwiązania PPM muszą dostarczać organizacjom różnych rozmiarów, będących na różnych poziomach dojrzałości, właściwe narzędzia, żeby zapewnić skuteczną współpracę, umożliwiającą realizację projektów w zaplanowanym czasie oraz osiągnięcie oczekiwanego zwrotu z inwestycji (ROI). Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 Microsoft EPM 1

6 Małe i średnie firmy zwykle mają inne wymagania dotyczące PPM niż duże, wielonarodowe organizacje. Nawet działy w dużych organizacjach mogą mieć różne wymagania: na przykład zespół ds. marketingu może nie wymagać tego samego poziomu rygoru wykorzystania narzędzia, co działy IT. Elastyczne podejście Microsoft Project 2010 pomaga zapewnić, że organizacja będzie mogła wybrać właściwe narzędzia o właściwym rozmiarze, żeby zapewnić spełnienie wymagań biznesowych na każdym poziomie. Architekturalne usprawnienia wdrożone w Microsoft Office Project 2007 dostarczyły mocnych podstaw dla innowacyjnych, zaawansowanych możliwości Project Utworzony na tych podstawach Project 2010 dostarcza zarządom, analitykom portfeli, kierownikom projektów i członkom zespołów produktywne narzędzia do skutecznego zarządzania całą pracą w całym czasie jej wykonywania i zapewnia dostosowanie jej do biznesowej strategii organizacji. Project 2010 oferuje usprawnienia w następujących obszarach inwestycji (patrz rysunek 2): Jednolite zarządzanie projektami i ich portfelami Prosta i intuicyjna praca użytkownika Ulepszona współpraca i raportowanie Skalowalna i możliwa do łączenia z innymi platforma Rysunek 2. Obszary inwestowania Microsoft Project 2010 Odwiedź naszą stronę: Microsoft EPM 2

7 Jednolite zarządzanie projektami i portfelami W Microsoft Projekcie 2010 najlepsze techniki zarządzania portfelami z Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 są włączone do Project Servera 2010 i dostarczają jedno-serwerowej platformy dla całego procesu PPM wspierającego planowanie strategiczne i wykonanie projektów. Jednolite rozwiązania pozwalają organizacjom osiągnąć następujące cele biznesowe: Uproszczenie inicjacji projektów i opracowania uzasadnienia biznesowego: Project Server 2010, wprowadza nowy moduł zarządzania potrzebami, upraszczający i centralizujący obsługę procesów proponowania i inicjowania projektów. Obsługa procesów podejmowania decyzji dotyczących projektów może być modyfikowana, żeby zapewnić że są one we właściwy sposób kontrolowane w czasie całego cyklu życia. Wybór portfela zgodnego z priorytetami strategicznymi: Project Server 2010 pomaga organizacjom wybrać projekty zgodne z priorytetami biznesowymi poprzez dostarczenie technik obiektywnej priorytetyzacji strategii biznesowej, ocenę konkurujących ze sobą projektów oraz wykonywanie analiz warunkowych dla różnych ograniczeń budżetowych. Maksymalizacja efektów wykorzystania i kontrola zasobów: Nowy moduł planowania wykorzystania zasobów w Project Server 2010 pomaga analitykom skutecznie zarządzać zasobami poprzez proaktywne określanie ich nadmiarów i deficytów oraz ponowne harmonogramowanie projektów w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów. Prosta i intuicyjna praca użytkownika Organizacje wykorzystują wiele narzędzi do planowania i zarządzania różnymi typami projektów. Project 2010 oferuje właściwe narzędzia wspomagające wszystkie typy projektów oraz właściwą mieszankę mocy i elestyczności zarówno dla zawodowych jak i tymczasowych kierowników projektów. Interfejs uŝytkownika Microsoft Office Fluent : Szybkie uzyskiwanie wyników i bardziej intuicyjna praca z prostą i intuicyjną Wstążką, częścią interfejsu Office Fluent, zapewniającą, że narzędzia potrzebne do planowania i zarządzania projektami są zawsze pod ręką. Kontekstowe menu są potężnym narzędziem, dzięki którym łatwiej jest rozpocząć pracę i zredukować koszty szkoleń. Uproszczone harmonogramowanie: Project 2010 daje ci pełną kontrolę. Kontrolowane przez użytkownika harmonogramowanie łączy elastyczność i łatwość harmonogramowania narzędzi takich jak Microsoft Excel 2010 z mocą silnika harmonogramowania Projectu, aby lepiej wspomagać kierowników projektów na wszystkich poziomach. Intuicyjny widok harmonogramu: Skuteczne komunikowanie harmonogramu z użyciem widoku harmonogramu. Szybkie publikowanie głównych zadań i kamieni milowych w zwartym widoku harmonogramu, a następnie łatwe kopiowanie harmonogramu do aplikacji Microsoft Office takich, jak Microsoft Outlook czy Microsoft PowerPoint usprawnia komunikację. Wizualne planowanie zespołów: Project Professional 2010 zawiera interaktywny moduł pomagający skutecznie wizualizować i zarządzać zasobami. Wykorzystując nastawiony na zasoby widok można przenieść przydziały pracy używając myszy, szybko zidentyfikować przeciążenia i obejrzeć informacje o statusach prac. Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 Microsoft EPM 3

8 Edycja projektów w środowisku internetowym: Project Server 2010 przenosi moc Project Professional 2010 do przeglądarki, umożliwiając edycję projektów w środowisku intenetowym. Można łatwo utworzyć lub edytować projekt on-line w każdym miejscu pracy. Ulepszona współpraca i raportowanie Project 2010 uznaje znaczenie współpracy zespołu w pomyślnej realizacji projektów oraz ważną rolę, jaką odgrywa raportowanie w utrzymywaniu przejrzystości i kontroli w portfelach projektów. Synchronizacja z SharePoint: Ulepszenie współpracy zespołów roboczych poprzez publikowanie harmonogramów Project Professional 2010 jako list zadań w Microsoft SharePoint Foundation 2010 (dawniej Windows SharePoint Services). Wdrożenie dwustronnej synchronizacji, żeby członkowie zespołów mogli otrzymywać i aktualizować zadania projektu używając SharePointu. Wbudowany SharePoint Server 2010: Microsoft Project Server 2010 jest zbudowany na bazie Microsoft SharePoint Server 2010, więc łączy mocne usługi platformy współpracy biznesowej ze strukturalnymi funkcjonalnościmi PPM, żeby dostarczyć elastyczne rozwiązanie zarządzania pracą dla zespołów dowolnych rozmiarów. Wykorzystanie platformy Microsoft Business Intelligence (BI): Project 2010 łączy siłę i zakres platformy Microsoft BI, umożliwiając łatwe tworzenie raportów i paneli wykorzystujących usługi Microsoft Excel, usługi PerformancePoint, usługi Visio Services, usługi raportowe SQL Servera i wiele innych. Ulepszenie raportowania czasu: Oszczędności czasu i jednolita aktualizacja statusów zadań oraz przekazywanie kart pracy używając trybu jednokrotnego wprowadzania danych. Skalowalna i możliwa do łączenia z innymi platforma Ulepszenia Project 2010 powodują, że narzędzie jest łatwiejsze do administrowania. Ulepszone połączenia z powiązanymi technologiami Microsoft dostarczają przyjaznych i powiązanych ze sobą rozwiązań zarządzania pracą, które kontynuują rozwój skalowalnej i rozszerzalnej platformy i oferują organizacjom: Uproszczone administrowanie: Nowe, uproszczone funkcjonalności administracyjne Project Servera 2010 robią konfigurowanie i zarządzanie rozwiązaniem Microsoft Enterprise Project Management (EPM) łatwiejszym niż zwykle dla Biur Zarządzania Projektami (BZP) i zawodowców IT. Efektywna platforma zarządzania pracą: Project 2010 łączy się ze znanymi technologiami Microsoft, takimi jak Office 2010, Exchange Server oraz produktami i technologiami SharePoint, żeby dostarczyć mocnych funkcjonalności zarządzania pracą wykorzystujących znane narzędzia. Skalowalność i efektywność na poziomie przedsiębiorstwa: Project 2010 opiera się na skalowalności inwestycji Office Project 2007; oferuje zgodność z rozwiązaniami 64 bitowymi, żeby zapewnić, że rozwiązanie zaspokaja i przekracza wymagania efektywności przedsiębiorstw. Rozszerzalne i programowalne rozwiązanie: Ulepszenia Application Programmer Interface (API), Project Server Interface (PSI) i integracja z SharePoint Server 2010 i z Visual Studio 2010 dają deweloperom mocną platformę rozwoju umożliwiającą szybkie budowanie i wdrażanie wyspecjalizowanych rozwiązań integrujących się z systemami biznesowymi. Odwiedź naszą stronę: Microsoft EPM 4

9 Rozwiązanie Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Inwestycja w pełne narzędzie PPM moŝe dać zwrot z inwestycji większy niŝ 250% (Forrester: The ROI of Project Portfolio Management Tools, May 2009) W aktualnym klimacie ekonomicznym organizacje pracują z kurcząccym się budżetem; muszą bardzo rozsądnie wydawać pieniądze i przydzielać zasoby. Organizacje szukają narzędzi PPM, żeby zredukować koszty, zwiększyć efektywność i ostatecznie pomóc zasadzić ziarna, z których wyrasta ich biznes (patrz rysunek 3). Rysunek 3.Funkcjonalności PPM obsługiwane przez rozwiązania Microsoft EPM Rozwiązanie Microsoft Enterprise Project Management (EPM) jest elastyczną platformą PPM obejmującą całość procesów realizowanych przez organizacje z wielu sektorów biznesu, żeby zautomatyzować procesy zarządzania portfelami. Rozwiązanie EPM pomaga organizacjom uzyskać następujące cele: Intuicyjne umieszczanie wszystkich żądań w centralnym repozytorium i zarządzanie nimi używając nadzorczego przepływu pracy Zarządzanie śądaniami. Obiektywna priorytetyzacja, optymalizacja i wybór portfeli najbardziej zgodnych ze strategią biznesową organizacji Wybór i Analiza Portfela. Proaktywne i reaktywne zarządzanie zasobami w całym cyklu życia Zarządzanie Zasobami. Łatwe tworzenie i komunikowanie zarówno prostych jak i złożonych harmonogramów projektów Zarządzanie Harmonogramem. Nadzór i mierzenie wykorzystania budżetu projektów i portfela Zarządzanie Finansami Zadzwoń do nas. DAT Computer Concepts: /03 Microsoft EPM 5

10 Uproszczenie zbierania aktualizacji statusu harmonogramu i zadań od członków zespołu Zarządzanie Czsem i Zadaniami. Lepsze łączenie rozproszonych zespołów, żeby mogły się dzielić informacjami i współpracować Współpraca Zespołów. Identyfikowanie, minimalizowanie i komunikowanie zagadnień i ryzyk, które mogą nagatywnie wpłynąć na sukces projektu Zarządzanie Zagadnieniami i Ryzykiem. Skuteczne mierzenie postępu prac projektu i uzyskanie wiedzy i nadzotu nad wszystkimi portfelami Business Inelligence i Raportowanie. Inicjowanie, planowanie i realizacja strategicznych programów Zarządzanie Programami Rozwiązania Microsoft EPM są uważane przez analityków przemysłu za wiodące rozwiązanie klasy PPM. W latach 2007, 2008 i 2009 rozwiązania Microsoft EPM zostały uznane za lidera w Magicznym Kwadrancie Zarządzania Projektami i Portfelami IT Gartnera (IT PPM) oraz są uznawane za wiodące rozwiązanie w obszarze zarządzania cyklem życia produktu (product life-cycle management, PLM) i wytwarzania nowych produktów (new product development, NPD) przez IDC. Rozwiązania Microsoft EPM zawierają produkty z rodziny Project 2010, żeby dostarczyć spójne, pełne rozwiązanie PPM pracujące w środowisku desktop i web. Microsoft Project Server 2010: Microsoft Project Server 2010 łączy usługi platformy współpracy biznesowej zawarte w SharePoint Serverze 2010 z funkcjonalnościami strukturalnej pracy, żeby dostarczyć elastyczne rozwiązanie zarządzania pracą. Project Server 2010 łączy zarządzanie projektami i zarządzanie portfelem, żeby pomóc organizacjom dopasować zasoby i inwestycje do priorytetów biznesowych, uzyskać kontrolę nad wszystkimi rodzajami pracy i wizualizować postęp prac używając mocnych paneli. Microsoft Project Professional 2010: Project Professional 2010 dostarcza mocne, wspomagane wizualnie sposoby upraszczania planowania, współpracy i zarządzania zasobami, żeby kierownicy mogli panować nad wszystimi typami projektów. Połączenie Project Professional 2010 i Project Server 2010 zapewnia, że organizacje mogą uzyskać dodatkowe korzyści biznesowe ze zintegrowanego zarządzania swoimi projektami i portfelami. Rysunek 4. Architektura rozwiązania Microsoft EPM Odwiedź naszą stronę: Microsoft EPM 6

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

W tym przewodniku. Omówienie MindManager

W tym przewodniku. Omówienie MindManager PRZEWODNIK PO MINDMANAGER Zarządzanie projektem Sukces projektu zależy w równym stopniu od skutecznego zarządzania informacjami oraz wydajnej koordynacji zasobów i harmonogramów. MindManager może Ci w

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Załącznik Nr 5 MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI System musi umożliwiać planowanie i udostępnianie wymaganych informacji o projekcie, takich jak: Lp. Funkcjonalność 1. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania (SSRS, Performance Point Service, Excel Services, Visio Services) w Microsoft Project 2010 Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Microsoft Enterprise Project Management (EPM)

Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Przewodnik po Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Rozwiązanie Enterprise Project Management (EPM) firmy Microsoft gwarantuje właściwy wybór i realizację projektów, oferując jednocześnie lepszy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Uruchamianie programu Microsoft Project Interfejs użytkownika Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów Microsoft SharePoint 2013 - Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER SUCCESS STORY

CUSTOMER SUCCESS STORY D ATA W A L K CUSTOMER SUCCESS STORY Scentralizowana informacja o posiadanych produktach w Banku Zachodnim WBK Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów.

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Autor: Sebastian Wilczewski Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów Opracowywanie i

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania Microsoft Project 2010 /Project Server 2010 Sesja 5 PowerPivot & PowerView Bartłomiej Graczyk

Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania Microsoft Project 2010 /Project Server 2010 Sesja 5 PowerPivot & PowerView Bartłomiej Graczyk Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania Microsoft Project 2010 /Project Server 2010 Sesja 5 PowerPivot & PowerView Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Architekt rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2015. Nowości w systemie ERP

Microsoft Dynamics NAV 2015. Nowości w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 Nowości w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV to system ERP firmy Microsoft, który jest elastyczny, szybki we wdrożeniu, łatwy w obsłudze oraz zawiera

Bardziej szczegółowo

SharePoint 2013 / Project Server 2013 Demand Management. Bartłomiej Graczyk 2013-02-27

SharePoint 2013 / Project Server 2013 Demand Management. Bartłomiej Graczyk 2013-02-27 SharePoint 2013 / Project Server 2013 Demand Management Bartłomiej Graczyk 2013-02-27 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Architekt rozwiązań Business Intelligence & Enterprise Project Management / Project

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 : krok po kroku / Olga M. Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści. O autorkach.

Microsoft SharePoint 2013 : krok po kroku / Olga M. Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści. O autorkach. Microsoft SharePoint 2013 : krok po kroku / Olga M. Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2013 Spis treści Wprowadzenie O autorkach Podziękowania ix xvii xviii 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2013

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Promotor dr inż. Szymon Supernak Warszawa, 22.05.2014 Plan prezentacji 1. Cel i

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce ELEKTRONICZNE PLATFORMY LOGISTYCZNE OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM KONCEPCJI integracji zewnętrznych usług logistycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Ryszard Ostrowski 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Dostarcza rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Wprowadzenie do programu MS Project Cel zajęć Celem laboratorium jest zapoznanie się z interfejsem i konstrukcja programu MS Project, zapoznanie z dostępnymi

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Wspólna Platforma Intranetowa dla pracowników administracji rządowej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspólna Platforma Intranetowa dla pracowników administracji rządowej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólna Platforma Intranetowa dla pracowników administracji rządowej Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie II: Wspólna Platforma Intranetowa Cele Moduły WPI Możliwości WPI:

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie i Planowanie

Budżetowanie i Planowanie Rób wszystko tak prosto, jak to jest możliwe, ale nie bardziej. Albert Einstein Budżetowanie i Planowanie to Eksperci Business Intelligence, którzy skutecznie rozwiązują problemy biznesu. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo