KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2009

2 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Moduł 65 Inne 1. Wstęp Sprawdź system Instrukcja obsługi KSPLAgent Oczyszczanie systemu ze zbędnych plików KSPLCleanUP Konfigurator systemu Biuletyny Informacje o konfiguracji SO Giełda pomysłów Konwersje Konwersja z Import zleceń Konwersja z KS-PPS Łączenie list aktywnych Baza ćwiczeniowa iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED Moduł65 Inne

6 Moduł 65 Inne 1. Wstęp Moduł Inne posiada narzędzia dodatkowe systemu KS-SOMED. Są to następujące funkcje: Sprawdź system, Instrukcja obsługi systemu, KSPLAgent, Oczyszczanie systemu ze zbędnych plików - KSPLCleanUp, Konfigurator systemu, Biuletyny, Informacja o konfiguracji SO, Giełda pomysłów, Konwersje, Łączenie list aktywnych. Rys. 2. Okno: Informacje szczegółowe zakładka Ustawienia Instrukcja obsługi Funkcja Instrukcja obsługi (Ctrl+F1) umożliwia przeglądanie aktualnej dokumentacji systemu. W celu przejrzenia wybranej instrukcji, należy dwukrotnie kliknąć w jej nazwę. Znajduję się tutaj także pozycja Instrukcja przeprowadzania podstawowych operacji w systemie KS-SOMED, która umożliwia w najprostszy sposób wykonanie podstawowych operacji w systemie. Do przeglądania instrukcji konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Rys. 1. Okno: Zintegrowany System Informatyczny KS-SOMED Sprawdź system Funkcja Sprawdź system (Ctrl+S) wyświetla okno Informacje szczegółowe. Na zakładce Ustawienia widoczne są informacje dotyczące systemu takie jak: wersja systemu, data asysty i licencji, typ i wersje bazy, nazwy katalogów, stanowisko. Uzyskanie pełnych informacji możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się. W tym samym oknie na zakładce Wersje plików generowane są informacje o aktualnie istniejących wersjach plików, w tym plikach uszkodzonych (pliki uszkodzone wyświetlane są na czerwono) KSPLAgent Rys. 3. Okno: Instrukcje. Funkcja KSPLAgent (Ctrl+T) uruchamia program KSL- PAgent, który ułatwia kontakt z pracownikami świadczącymi asystę techniczną. Możliwość uzyskania pomocy mają użytkownicy posiadający aktywną asystę. W menu programu KSPLAgenta znajdują się następujące funkcje: Włącz rejestrację, Wyczyść plik, Skopiuj plik, Usuń plik, Wyślij, Plany, Zrzut ekranu, 2

7 Moduł 65 Inne Otwórz plik, Notatnik, Opcje, Edytor SQL, Spakuj pliki edytora SQL, Usuń pliki edytora SQL, Wyłącz rejestrację i zamknij, Zamknij. Aby wygenerować plik query.trc. z występującym błędem w systemie, należy uruchomić rejestrację poleceń, spowoduje to pojawienie się w prawym dolnym rogu ekranu obok zegara, ikony programu KSPLAgenta. Należy kliknąć na jego ikonę prawym klawiszem myszy, co spowoduje rozwinięcie menu programu i wybrać funkcję Wyczyść plik, spowoduje to wyczyszczenie pliku query.trc. Następnie należy wejść do modułu, w którym występuje błąd, uruchomić funkcję z błędem i skopiować wyświetlany komunikat. W celu skopiowania komunikatu, należy ponownie rozwinąć menu programu KSPLAgenta i wybrać funkcję Skopiuj plik. W tym momencie pojawi się komunikat informujący, w którym folderze na dysku został zapisany plik query.trc. (domyślnie plik zapisywany jest w folderze na dysku, w którym znajduje się system KS-Przychodnia\ Raporty\ LOG). Plik ten można przesłać do pracowników działu technicznego KAMSOFT drogą ową lub korzystając z funkcji programu KSPLAgenta Wyślij, w tym przypadku konieczne będzie podanie danych serwera pocztowego użytkownika. Aby wyłączyć program należy z menu użyć funkcji Zamknij. usuwanie również podkatalogów dotychczas z katalogów tych usuwane były niepotrzebne pliki, same katalogi jednak pozostawały. Pliki usuwane są tylko z katalogu lokalnego. Jeśli pliki te nie zostały usunięte z sewera, to po kolejnym uruchomieniu programu, pliki ponownie zostaną skopiowane z serwera, dlatego też konieczne jest wyczyszczenie również katalogu serwera. Program KSPLCleanUp umożliwia wykonanie tej operacji, w tym celu należy w rejestrze KSPL w pozycji SCIEZKA.CLEANUP, podać ścieżkę z serwerem, np. F:\ KS\ KS-PLW. Jest to ta sama ścieżka, która widoczna jest w lini statusu okna głównego programu w pozycji Ścieżka, z której pobierane są aktualizacje. W pierwszej kolejności program wyszukuje zbędne pliki. Rys. 5. Okno: Czyszczenie instalacji krok 1. W kolejnym oknie wyświetlana jest łączna liczba wyszukanych przez program plików, w tym ile zostało wybranych do usunięcia. W tabeli poniżej widoczne są zaznaczone grupy, w których pliki się znajdują. Użytkownik może również zadecydować, które pliki z poszczególnych grup mają zostać usunięte. Szczegółowe informacje można uzyskać używając przycisku Szczegóły. Rys. 4. Okno: Query trace Oczyszczanie systemu ze zbędnych plików KSPLCleanUP Funkcja Oczyszczanie systemu ze zbędnych plików - KSPLCleanUp (Ctrl+C) uruchamia program KSPLCleanUP, kóry umożliwia oczyszczenie katalogu systemu KS-SOMED ze zbędnych plików. Program usuwa stare query trace, nieużywane już biblioteki, pliki tymczasowe, pliki tworzone podczas aktualizacji systemu, stare logi z działania programu, możliwe jest również wyczyszczenie katalogu Lokalne, zawierającego tymczasowe pliki wykorzystywane podczas działania systemu, oraz wyczyszczenie katalogu tymczasowego systemu Windows. Najnowsza wersja programu umożliwia Rys. 6. Okno: Czyszczenie instalacji krok 2. Użycie przycisku Dalej wyświetli okno z podsumowaniem o ilości usuniętych plików, kartotek oraz o ich rozmiarze. 3

8 1. Wstęp 1.5. Konfigurator systemu Funkcja Konfigurator systemu (Ctrl+K) jest narzędziem pozwalającym na konfigurowanie rejestrów systemowych, przeznaczonym zwłaszcza dla administratorów wersji sieciowych systemu. Jest to również bardzo przydatne narzędzie, pozwalające na konfigurację systemu, pracującego na serwerze aplikacji. Parametry konfiguracyjne systemu przechowywane są w rejestrze Windows w kluczu HKEY LOCAL MACHINE\ SOFTWARE\ KAMSOFT\ xxxx, gdzie xxxx domyślnie to KSPL99, lub jest wartością wpisaną w pozycji KSPLHome w kluczu HKEY LOCAL MACHINE\ SOFTWARE\ KAM- SOFT w tym wypadku zwykle jest to KSPL. Taka lokalizacja wpisów w większości przypadków jest wystarczająca, jeśli jednak mamy do czynienia z wersją sieciową, administrator sieci może zabronić większości użytkownikom zapisu do rejestru HKEY LOCAL MACHINE. System KS-SOMED może wówczas nie działać poprawnie. Konieczne jest wprowadzenie analogicznych wpisów do gałęzi HKEY CURRENT USER, do której to użytkownik ma dostęp. Każdy użytkownik ma dostęp do tej gałęzi, każdy jednak posiada swoją kopię gałęzi. Co za tym idzie konieczne jest przeprowadzenie takiej konfiguracji dla każdego użytkownika. Nowa wersja systemu wspomaga administratora, kopiując do ustawień użytkownika aktualne wartości z gałęzi HKEY LOCAL MACHINE, jeśli ustawienia lokalne są używane. Wejście do programu KSPLKonfigurator jest możliwe po uprzednim podaniu hasła. Jest to hasło do bazy danych domyślnie GM. W przypadku modyfikacji hasła dostępu do bazy danych, należy również podawać to właśnie hasło. Rys. 7. Okno: KSPLKonfigurator. Podstawową opcją, którą administrator może użyć jest włączenie konfiguracji personalnej. Powoduje to używanie gałęzi HKEY CURRENT USER i dodatkowo kopiowanie za każdym razem ważnych ustawień z HKEY LOCAL MACHINE do HKEY CURRENT USER. Ustawienia to: Alais BDE, Parametry logowania do bazy, Ścieżki. Reszta zmiennych mogących pojawić się w rejestrach (np. nr stanowiska) jest lokalna dla użytkownika i można ją ustawić dla każdego użytkownika osobne. Aby dokonać modyfikacji odpowiedniej zmiennej należy kliknąć dwukrotnie na daną pozycję. Administrator może ustawić pewne zmienne użytkownikom i zostaną one przekopiowane do właściwego klucza wraz z kopiowaniem parametrów podstawowych. Dokonać tego można poprzez wbudowany edytor rejestru. Rys. 8. Okno: Edytor rejestru systemu KS-Gabinet. W edytorze tym można dodawać użytkowników, oraz wprowadzać zmienne aktualizowane przy dostępie przez danego użytkownika do rejestru. Przykładowe okno zawiera konfigurację dwóch użytkowników pracujących na terminalach, każdy z nich ma inny numer stanowiska. Podczas pierwszego uruchomienia systemu KS-SOMED odpowiednim użytkownikom, zostaną nadane odpowiednie numery stanowisk. Oprócz funkcji ułatwiających konfigurację wersji sieciowej, KSPLKonfigurator pozwala na zmianę użytkownika i hasła dostępu do bazy danych. Chodzi oczywiście o zmianę informacji wykorzystywanych przez system KS-SOMED, bo zmiana w samej bazie musi być dokonana osobno, odpowiednimi do odpowiedniej bazy danych narzędziami. Funkcja zmiany użytkownika i hasła dostępna była już od dawna i polegała na wprowadzeniu do rejestru systemu wpisów ALIAS, USER i PASS z odpowiednimi wartościami. Funkcja ta miała jednak podstawową wadę, ponieważ hasła przechowywane były otwartym tekstem. Jeśli więc administrator zmienił standardowe hasła dostępu do bazy, to i tak nie mógł zabezpieczyć się przed ujawnieniem tej wiadomości osobom, które wiedziały gdzie szukać. Poprzez KSPLKonfigurator można wprowadzić nowe wpisy XALIAS, XUSER, XPASS, które od tej chwili będą miały wartość nadrzędną i przechowywać będą dane w postaci zakodowanej. Tak samo można zmienić standardowe hasło administracyjne serwera interbase (SYSDBA/MASTERKEY), które jest wykorzystywane przez program upgrade. Opcja ta zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo pracy z bazą danych. 4

9 Moduł 65 Inne Po wprowadzeniu nowego hasła, jest ono wymagane do podania podczas uruchomiania KSPLKonfiguratora. Należy jednak pamiętać, że program nie jest w stanie sam pobrać hasła z bazy danych, dlatego też po zmianie hasła w bazie, podczas uruchamiania programu należy podać STARE hasło i dopiero po jego zmianie w KSPL- Konfiguratorze, przy kolejnym uruchomieniu konieczne jest podanie NOWEGO hasła. Jeżeli została wgrana nowa licencja KS-SOMED z nowym numerem licencyjnym, mogą wystąpić problemy z zalogowaniem się do KSPLKonfigurator oraz do systemu KS-SOMED. W celu rozwiązania tego problemu, należy, usunąć wpisy XALIAS, XUSER, XPASS i zalogować się do KSPLKonfigurator z domyślnym hasłem GM, a następnie przy kolejnym uruchomieniu ustawić te parametry ponownie Biuletyny Funkcja Biuletyny (Ctrl+L) uruchamia program KSPL- Biuletyny, który umożliwia przeglądanie aktualnych biuletynów znajdujących się w systemie. W biuletynach użytkownicy znajdą m. in. opis wprowadzonych zmian w kolejnych aktualizacjach systemu czy opis poszczególnych funkcji systemu. Rys. 10. Okno: Zbieranie informacji o konfiguracji. Funkcja Informacje o konfiguracji SO szczegółowo została opisana w instrukcji do modułu Serwis Giełda pomysłów Funkcja Giełda pomysłów (Ctrl+G) uruchamia serwis, w którym użytkownicy mają możliwość zgłaszania uwag odnośnie produktów firmy KAMSOFT (propozycje rozwoju i zmian produktów oraz oddawanie głosów na propozycje wpisane przez innych Użytkowników). Serwis jest dostępny tylko dla użytkowników posiadających aktualną asystę oraz Partnerów firmy KAMSOFT. Dostęp do serwisu może być uzależniony od podania sześciocyfrowego identyfikatora KAMSOFT i hasła dostępowego. W sprawie uzyskania hasła dostępowego do serwisu, należy skontaktować się z działem zamówień Konwersje Funkcja Konwersje (Ctrl+V) jest narzędziem służącym do dokonania konwersji z programami sprzed 1999 roku, z SWD XML oraz z KS-PPS. Rys. 9. Okno: Przeglądarka biuletynów Informacje o konfiguracji SO Funkcja Informacje o konfiguracji SO (Ctrl+Q)pozwala na wygenerowanie raportu konfiguracji komputera z uwzględnieniem parametrów istotnych dla działania KS-SOMED Konwersja z 99 Funkcja Konwersja z 99 uruchamia program KonwerterDBFCS, który umożliwia przeniesienie danych ze starszych wersji programów firmy KAMSOFT, oraz danych zewnętrznych z programów innych firm takich jak: MS Acces, MS Excel, MS Word. Przed rozpoczęciem importu danych, należy uaktualnić źródłową bazę danych starego programu (katalog plba). W tym celu, należy użyć programu naprawa.exe, znajdującego się w podkatalogach Tools\ Konwerter\ Naprawa. Należy nadgrać go w katalogu programów (wersja C..\ kspl\ plpr\ Pxx..), zamieniając starszą na nowszą wersję (Pxx oznacza ten podkatalog, w którym znajduje się poprzednia wersja programu naprawa.exe). Program naprawa.exe uaktualnia bazy źródłowe (katalog PLBA). Bez uaktualnienia baz nie będzie możliwa dalsza konwersja. Kolejnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie bazy docelowej. Pusta baza we właściwej dla konwertera wersji znajduje się w podkatalogach Tools\ Konwerter\ PustaFB 1.5.zip w katalogu zainstalowanego programu. Należy ją wypakować i podłączyć do programu jako główną bazę (np. 5

10 1. Wstęp przez odpowiednie ustawienie ścieżki do pliku w BDE Administratorze). Nie należy wykonywać aktualizacji do bieżącej wersji. Następnie należy uruchomić program KonwerterDBFCS. Po uruchomieniu programu i zalogowaniu się, należy podać ścieżkę (katalog) do baz źródłowych (plba). KonwerterDBFCS automatycznie uruchomi program archiwizujący istniejącą bazę (i odtwarzający na jej miejsce pustą bazę, do której będą konwertowane dane). Proces ten może potrwać od kilku do kilkunastu minut i uruchamiany jest tylko dla InterBase a. Gdy widoczne jest już okno główne programu, należy zaznaczyć odpowiednie elementy do konwersji i nacisnąć przycisk Start. Proces ten może potrwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od ilości danych w bazie źródłowej i wybranych opcji. Po konwersji danych należy koniecznie wykonać odświeżanie bazy a następnie aktualizację, która odpowiednio przystosuje przekonwertowaną bazę do współpracy z KS-SOMED. UWAGA dotyczy danych dla modułu Stomatolog. Aby program wyświetlał poprawnie dane stomatologiczne, należy zmienić domyślną poradnię dla gabinetu na poradnię stomatologiczną. W tym celu należy przy wejściu do modułu Stomatolog (po uprzednim zalogowaniu się), w oknie Wybierz poradnię oraz gabinet, odpowiedniemu gabinetowi np. Konto administratora przypisać - używając przycisku F4 Popraw, przynależność do poradni na poradnia stomatologiczna Import zleceń Funkcja Import zleceń uruchamia program Import- Zlecen, który umożliwia przeniesienie wykonanych zleceń z systemu KS-SWD do KS-SOMED. Zaimportowane zlecenia do KS-SOMED mogą być wykorzystane tylko w celach archiwalnych, nie można ich edytować. Nie należy wykonywać również na podstawie tych zleceń raportów. Okres rozliczeniowy (dany miesiąc) należy zamknąć w systemie KS-SWD. Import zleceń należy przeprowadzić na kopii bazy KS-SOMED. Eksport danych z KS-SWD XML. Przed eksportem danych należy skopiować do katalogu, w którym jest zainstalowany system KS-SWD XML pliki potrzebne do poprawnego eksportu zleceń: start.bat oraz imprst.ini, znajdujące się w katalogu Wzorce\ swd. Przed kopiowaniem należy wykonać kopię pliku imprst.ini znajdującego się w katalogu, w którym jest zainstalowany KS-SWD XML, aby po wyeksportowaniu zleceń można było przywrócić oryginalną wersję tego pliku. Aby poprawnie wyeksportować dane z systemu KS-SWD XML, należy uruchomić program w trybie serwisowym za pomocą pliku start.bat, Następnie przy użyciu Rejestracja Wykonane usługi można wyeksportować zlecenia do pliku.csv. Import danych. W etapie pierwszym import odbywa się przy użyciu programu IMP.exe i obejmuje import następujących danych: Miejscowości, Specjalności lekarzy, Lekarze, Pacjenci, Deklaracje pacjentów. W pierwszej kolejności należy uruchomić program IMP.exe. Program ten znajduje się w katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED. Po uruchomieniu programu IMP.exe należy wykonać następujące czynności: Na zakładce 1 Połącz się z bazą programu KS-SOMED należy podać parametry logowania do serwera bazodanowego. Domyślnie parametry logowania pobierane są z rejestru. Aby zmienić parametry należy nacisnąć klawisz F12. Po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno Zaloguj się, w którym należy wybrać pracownika oraz podać hasło, użycie następnie przycisku OK spowoduje przejście do kolejnej zakładki programu IMP.exe. Rys. 11. Okno: Połącz się z bazą programu KS-SOMED. Na zakładce 2 Wybierz źródło danych znajduje się lista dostępnych systemów, plików z których można zaimportować dane do bazy. W tym przypadku należy wybrać źródło danych: Import danych z bazy KS-SWD i użyć przycisku Dalej. 1. Etap I. 6

11 Moduł 65 Inne Rys. 15. Okno: Komunikat. Rys. 12. Okno: Wybierz źródło danych. Po użyciu przycisku Dalej na zakładce 4 Zdefiniuj parametry importu należy wskazać ścieżkę do pliku, w którym zostanie zapisany raport z przebiegu importu danych. Następnie należy użyć przycisku Dalej. Na zakładce 3 Zdefiniuj parametry źródła danych należy ustawić katalog, z którego chcemy pobrać dane. W tym celu należy posłużyć się przyciskiem Definiuj opcje źródła danych. Rys. 16. Okno: Zdefiniuj parametry importu. Rys. 13. Okno: Zdefiniuj parametry źródła danych. Na zakładce 5 Rozpocznij importowanie danych należy użyć przycisku Start. W celu przerwania procesu importu danych należy użyć przycisku Przerwij. W wyświetlonym oknie Opcje źródła danych w sekcji Folder, w którym znajdują się pliki bazy danych programu KS-SWD należy wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się pliki bazy danych KS-SWD. Rys. 14. Okno: Opcje źródła danych. Po wskazaniu ścieżki do katalogu z plikami bazy danych KS-SWD, należy użyć przycisku OK. Wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat: Rys. 17. Okno: Rozpocznij importowanie danych. Po poprawnym zaimportowaniu danych wyświetlone zostanie okno Podsumowanie, w którym znajduje się przycisk Raport. Jego użycie wyświetla raport podsumowujący dokonany import. 7

12 1. Wstęp zleceń v12.0.1, w którym znajdują się następujące elementy: pole Plik należy wskazać ścieżkę do pliku.csv zawierającego wyeksportowane zlecenia, zakładka Ustawienia : Rys. 18. Okno: Podsumowanie. opcja Aktualizuj istniejące zlecenia umożliwia aktualizację istniejących zleceń, opcja Zapisuj pomijane zlecenia do pliku w sytuacji gdy zlecenie nie zostanie dodane podczas importu, tworzony jest dodatkowy plik zawierający zlecenia pominięte, opcja Wykorzystaj zewnętrzny wzorzec pliku CSVmap opcję należy zaznaczyć w przypadku importu zleceń wraz z rozliczeniami, pole Wzorzec pole aktywne po zaznaczeniu opcji Wykorzystaj zewnętrzny wzorzec pliku CSVmap. Istnieje możliwość zdefiniowania przez użytkownika własnego wzorca pliku CSVmap, w tym celu należy posłużyć się przyciskiem. Rys. 19. Okno: Raport. Przed przystąpieniem do etapu II importu danych, należy do programu KS-SOMED wczytać aktualną umowę z OW NFZ oraz dokonać powiązania poradni z miejscem wykonywania świadczeń. 2. Etap II W etapie drugim import odbywa się przy użyciu programu ImportZlecen i obejmuje import następujących danych: zlecenia, przy imporcie zleceń ze skierowaniami z zewnątrz import obejmuje również: jednostki zewnętrzne, poradnie zewnętrzne, pacjenci importowane są następujące dane pacjentów: imię, nazwisko, PESEL, zlecenia wraz z rozliczeniami, import obejmuje również: procedury ICD9, produkty, kontakty, świadczenia, dokumenty, rejestr ICD9. Rys. 20. Okno: Wzorce XML. opcja Brak synchronizacji rejestru świadczeń dla zaimportowanych zleceń - zaznaczenie opcji spowoduje, że przy imporcie zleceń z rozliczeniami blokowana jest możliwość edycji tych zleceń, opcja Import z kilku instalacji dotyczy importu z kilku instalacji. Przy imporcie danych z poszczególnych instalacji, należy wybrać unikalny prefix, pole Prefix zawiera oznaczenia od litery A do Z, pole Gabinet pobieraj wybór skąd ma być pobrany gabinet dla zaimportowanych zleceń: z Karty poradni, z Karty pracownika. zakładka Import wyświetla raport z dokonanego importu. W pierwszej kolejności należy uruchomić program ImportZlecen co spowoduje wyświetlenie okna Import 8

13 Moduł 65 Inne Importu danych z systemu KS-PPS do KS-SOMED mogą dokonać użytkownicy, którzy posiadają umowy w wersji elektronicznej. Rys. 21. Okno: Import zleceń v Po zaznaczeniu odpowiednich opcji można rozpocząć import, w tym celu należy posłużyć się przyciskiem Import. Po zaimportowaniu zleceń należy sprawdzić poprawność dokonanego importu. W przypadku zaimportowania zleceń z rozliczeniami w rejestrze świadczeń, dodane zestawy będą miały status Wykazany w raporcie. Przeprowadzenie teraz synchronizacji rejestru świadczeń nie powinno zmienić statusu tych zestawów. Przed rozpoczęciem importu danych konieczne jest wczytanie umów z OW NFZ do systemu KS-SOMED, oraz dokonanie powiązania poradni z miejscem wykonywania świadczeń. Muszą to być te same umowy, które były wczytane w systemie KS-PPS. Umowę z NFZ można wczytać w module Umowy wybierając z menu głównego Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcję Wczytywanie dokumentów z oddziału NFZ. W oknie Import umowy z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy użyć przycisku F5 Importuj. W wyświetlonym oknie Wybór rodzaju dokumentu, zaznaczyć opcję Umowa z NFZ [*.umx]. Po kliknięciu na przycisk OK zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać plik i ścieżkę do pliku, w którym zapisana jest umowa (*.umx). Następnie po uruchomieniu programu KSPLImportPPS zostaje wyświetlone okno Import danych z KS-PPS, w którym na zakładce Ustawienia główne w sekcji Baza PPS należy uzupełnić pola: pole wyboru, w którym należy wybrać jedną z trzech pozycji: Alias i wybrać jego nazwę, Firebird (ścieżka do pliku) i wskazać ścieżkę do pliku bazy KS-PPS, Oracle i podać serwer. pole Użytkownik, pole Hasło Konwersja z KS-PPS Funkcja Konwersja z KS-PPS uruchamia program KSPLImportPPS, który umożliwia przeniesienie danych z systemu KS-PPS do KS-SOMED. Migracja danych obejmuje następujące dane: pacjenci, pracownicy, deklaracje, dokumenty UE: druk E100, poświadczenie, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, certyfikat, poradnie, szkoły, świadczenia, rachunki Przed rozpoczęciem importu wymagane jest zapewnienie zgodności danych z systemu KS-PPS i OW NFZ. Nie jest możliwy import danych z KS-PPS, jeżeli do OW NFZ zostały wysłane raporty, które nie zostały jeszcze potwierdzone raportami zwrotnymi, dlatego zaleca się wykonanie importu danych po pełnym rozliczeniu miesiąca. Rys. 22. Okno: Import danych z KS-PPS v zakładka Ustawienia główne. Import danych przebiega w dwóch etapach: Etap I. Pierwszy etap importu obejmuje import danych pacjentów, pracowników, deklaracji, dokumentów UE, poradni oraz szkół. Aby go rozpocząć należy na zakładce Opcje importu, zaznaczyć opcję o tym samym tytule i użyć przycisku F5 Import. Etap II. 9

14 1. Wstęp Drugi etap obejmuje import świadczeń oraz rachunków. W tym celu należy zaznaczyć dwie opcję Import świadczeń oraz Import rachunków. Opcja Import świadczeń uaktywnia kolejną opcję Produkty dla wybranych umów, zaznaczenie której powoduje pojawienie się zakładki z możliwością wyboru umów, dla których chcemy zaimportować zlecenia. W polu Gabinet pobieraj z, należy zdecydować skąd ma być pobrany gabinet, czy z Karty poradni czy z Karty pracownika. Wybór gabinetu z Karty poradni oznacza, że etap I i II importu danych odbywa się łącznie. Wybór gabinetu z Karty pracownika oznacza, że import danych odbędzie się w dwóch etapach, ponieważ najpierw muszą zostać zaimportowane dane pracownika w pierwszym etapie, a następnie świadczenia z rozliczeniami w drugim etapie. Na zakładce Opcje importu znajdują się również elementy: opcja Włącz plany opcja domyślnie jest włączona, opcja Import danych bez użycia cache u opcja domyślnie jest włączona, przycisk Ukryj rachunki jego użycie umożliwia ukrycie rachunków bez szablonów. Jeżeli dane z systemu KS-PPS zostały już zaimportowane, wówczas należy ukryć rachunki posługując się przyciskiem Ukryj rachunki, a następnie ponownie zaimportować dane, zaznaczając jedynie opcję Import rachunków. Ponowne zaimportowanie rachunków umożliwi wystawienie w systemie KS-SOMED korekt dla rachunków POZ. Dodatkowo na zakładce Funkcje dodatkowe znajduje się przycisk Naprawa dat zestawów świadczeń. Jego użycie umożliwia naprawę dat oraz godzin utworzonych zestawów świadczeń. Przed importem należy przeprowadzić testowanie w celu sprawdzenia czy wszystkie umowy zostały prawidłowo wczytane, czy przedziały wiekowe są prawidłowo ustawione, czy prawidłowo dokonano powiązania poradni z miejscami wykonywania usług oraz pozostałych istotnych elementów umowy. Do tego celu służy przycisk Testowanie. Aby rozpocząć import danych w drugim etapie, należy użyć przycisku F5 Import. Rys. 23. Okno: Import danych z KS-PPS v zakładka Opcje importu. Aby przejrzeć przebieg procesu importu danych, należy przycisku Raport. Wyświetlony raport zawiera informacje co zostało przeniesione, co import pominął oraz podsumowanie w liczbach. Raport można również zapisać do pliku. Rys. 24. Okno: Import PPS Notatnik. Po dokonaniu importu konieczne jest sprawdzenie, czy zaimportowane dane do systemu KS-SOMED są identyczne z danymi z systemu KS-PPS. Sprawdzenie poprawności przeniesienia danych rozliczeniowych, można wykonać porównując Monitoring wykonania (w systemie KS-PPS) i Stan realizacji umowy (w systemie KS-SOMED w module Umowy) Łączenie list aktywnych Funkcja Łączenie list aktywnych uruchamia program KSPLScalajPDX, który umożliwia w przypadku korzystania z systemu w kilku lokalizacjach, scalenie wygenerowanych w filiach Komunikatów deklaracji POZ i stworzenie jednego globalnego Komunikatu dla przychodni. Funkcja Łączenie list akywnych dostępna jest, gdy użytkownik posiada licencję na dodatkową funkcjonalność. 10

15 Moduł 65 Inne Aby rozpocząć proces scalania plików Komunikatu deklaracji POZ w wyświetlonym oknie Scalanie plików PDX, należy: zaznaczyć opcję Scalanie plików komunikatu deklaracji PDX (pliki *.pdx), w polu Pliki (*.pdx) wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się pliki w formacie (*.pdx) do scalenia, użyć przycisku Wykonaj. Utworzony w ten sposób globalny plik Komunikatu deklaracji POZ (*.pdx), można wysłać do OW NFZ. w polu Pliki (*.pdx) wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się pliki na podstawie, których został utworzony plik (*.pdx), do którego został wygenerowany plik zwrotny potwierdzenia danych o deklaracjach POZ (*.pzp), w polu Plik (*.pzp) wskazać ścieżkę do pliku zwrotnego potwierdzenia danych o deklaracjach POZ (*.pzp), użyć przycisku Wykonaj. W celu wczytania z OW NFZ raportu zwrotnego POZ: Komunikatów zwrotnych weryfikacji deklaracji POZ (*.pzw) należy: zaznaczyć opcję Tworzenie plików komunikatu zwrotnego weryfikacji deklaracji POZ (*.pzw), w polu Pliki (*.pdx) wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się pliki na podstawie, których został utworzony plik (*.pdx), do którego został wygenerowany plik zwrotny weryfikacji deklaracji POZ (*.pzw), w polu Plik (*.pzw) wskazać ścieżkę do pliku zwrotnego potwierdzenia weryfikacji deklaracji (*.pzw), użyć przycisku Wykonaj Baza ćwiczeniowa Rys. 25. Okno: Scalanie plików PDX. W celu wczytania z OW NFZ raportu zwrotnego POZ: Komunikatów potwierdzenia danych o deklaracjach POZ (*.pzp) należy: Baza ćwiczeniowa KS-SOMED uruchamiana jest z poziomu menu głównego modułu Inne, kombinacją klawiszy Ctrl+F11. Uwaga: Aktualizacja bazy produkcyjnej nie aktualizuje równocześnie bazy ćwiczeniowej. Aby dokonać aktualizacji bazy ćwiczeniowej, należy się do niej podłączyć i dokonać aktualizacji. zaznaczyć opcję Tworzenie plików komunikatu potwierdzenia danych o deklaracjach POZ (*.pzp), 11

16 N O T A T K I 12

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE KAMSOFT 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715, www.kamsoft.pl Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Rozpoczęcie pracy z systemem KS-ZZL Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Instrukcja użytkownika Katowice 2009 2244PI02.00 Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów programu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo