KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2009

2 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Moduł 65 Inne 1. Wstęp Sprawdź system Instrukcja obsługi KSPLAgent Oczyszczanie systemu ze zbędnych plików KSPLCleanUP Konfigurator systemu Biuletyny Informacje o konfiguracji SO Giełda pomysłów Konwersje Konwersja z Import zleceń Konwersja z KS-PPS Łączenie list aktywnych Baza ćwiczeniowa iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED Moduł65 Inne

6 Moduł 65 Inne 1. Wstęp Moduł Inne posiada narzędzia dodatkowe systemu KS-SOMED. Są to następujące funkcje: Sprawdź system, Instrukcja obsługi systemu, KSPLAgent, Oczyszczanie systemu ze zbędnych plików - KSPLCleanUp, Konfigurator systemu, Biuletyny, Informacja o konfiguracji SO, Giełda pomysłów, Konwersje, Łączenie list aktywnych. Rys. 2. Okno: Informacje szczegółowe zakładka Ustawienia Instrukcja obsługi Funkcja Instrukcja obsługi (Ctrl+F1) umożliwia przeglądanie aktualnej dokumentacji systemu. W celu przejrzenia wybranej instrukcji, należy dwukrotnie kliknąć w jej nazwę. Znajduję się tutaj także pozycja Instrukcja przeprowadzania podstawowych operacji w systemie KS-SOMED, która umożliwia w najprostszy sposób wykonanie podstawowych operacji w systemie. Do przeglądania instrukcji konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Rys. 1. Okno: Zintegrowany System Informatyczny KS-SOMED Sprawdź system Funkcja Sprawdź system (Ctrl+S) wyświetla okno Informacje szczegółowe. Na zakładce Ustawienia widoczne są informacje dotyczące systemu takie jak: wersja systemu, data asysty i licencji, typ i wersje bazy, nazwy katalogów, stanowisko. Uzyskanie pełnych informacji możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się. W tym samym oknie na zakładce Wersje plików generowane są informacje o aktualnie istniejących wersjach plików, w tym plikach uszkodzonych (pliki uszkodzone wyświetlane są na czerwono) KSPLAgent Rys. 3. Okno: Instrukcje. Funkcja KSPLAgent (Ctrl+T) uruchamia program KSL- PAgent, który ułatwia kontakt z pracownikami świadczącymi asystę techniczną. Możliwość uzyskania pomocy mają użytkownicy posiadający aktywną asystę. W menu programu KSPLAgenta znajdują się następujące funkcje: Włącz rejestrację, Wyczyść plik, Skopiuj plik, Usuń plik, Wyślij, Plany, Zrzut ekranu, 2

7 Moduł 65 Inne Otwórz plik, Notatnik, Opcje, Edytor SQL, Spakuj pliki edytora SQL, Usuń pliki edytora SQL, Wyłącz rejestrację i zamknij, Zamknij. Aby wygenerować plik query.trc. z występującym błędem w systemie, należy uruchomić rejestrację poleceń, spowoduje to pojawienie się w prawym dolnym rogu ekranu obok zegara, ikony programu KSPLAgenta. Należy kliknąć na jego ikonę prawym klawiszem myszy, co spowoduje rozwinięcie menu programu i wybrać funkcję Wyczyść plik, spowoduje to wyczyszczenie pliku query.trc. Następnie należy wejść do modułu, w którym występuje błąd, uruchomić funkcję z błędem i skopiować wyświetlany komunikat. W celu skopiowania komunikatu, należy ponownie rozwinąć menu programu KSPLAgenta i wybrać funkcję Skopiuj plik. W tym momencie pojawi się komunikat informujący, w którym folderze na dysku został zapisany plik query.trc. (domyślnie plik zapisywany jest w folderze na dysku, w którym znajduje się system KS-Przychodnia\ Raporty\ LOG). Plik ten można przesłać do pracowników działu technicznego KAMSOFT drogą ową lub korzystając z funkcji programu KSPLAgenta Wyślij, w tym przypadku konieczne będzie podanie danych serwera pocztowego użytkownika. Aby wyłączyć program należy z menu użyć funkcji Zamknij. usuwanie również podkatalogów dotychczas z katalogów tych usuwane były niepotrzebne pliki, same katalogi jednak pozostawały. Pliki usuwane są tylko z katalogu lokalnego. Jeśli pliki te nie zostały usunięte z sewera, to po kolejnym uruchomieniu programu, pliki ponownie zostaną skopiowane z serwera, dlatego też konieczne jest wyczyszczenie również katalogu serwera. Program KSPLCleanUp umożliwia wykonanie tej operacji, w tym celu należy w rejestrze KSPL w pozycji SCIEZKA.CLEANUP, podać ścieżkę z serwerem, np. F:\ KS\ KS-PLW. Jest to ta sama ścieżka, która widoczna jest w lini statusu okna głównego programu w pozycji Ścieżka, z której pobierane są aktualizacje. W pierwszej kolejności program wyszukuje zbędne pliki. Rys. 5. Okno: Czyszczenie instalacji krok 1. W kolejnym oknie wyświetlana jest łączna liczba wyszukanych przez program plików, w tym ile zostało wybranych do usunięcia. W tabeli poniżej widoczne są zaznaczone grupy, w których pliki się znajdują. Użytkownik może również zadecydować, które pliki z poszczególnych grup mają zostać usunięte. Szczegółowe informacje można uzyskać używając przycisku Szczegóły. Rys. 4. Okno: Query trace Oczyszczanie systemu ze zbędnych plików KSPLCleanUP Funkcja Oczyszczanie systemu ze zbędnych plików - KSPLCleanUp (Ctrl+C) uruchamia program KSPLCleanUP, kóry umożliwia oczyszczenie katalogu systemu KS-SOMED ze zbędnych plików. Program usuwa stare query trace, nieużywane już biblioteki, pliki tymczasowe, pliki tworzone podczas aktualizacji systemu, stare logi z działania programu, możliwe jest również wyczyszczenie katalogu Lokalne, zawierającego tymczasowe pliki wykorzystywane podczas działania systemu, oraz wyczyszczenie katalogu tymczasowego systemu Windows. Najnowsza wersja programu umożliwia Rys. 6. Okno: Czyszczenie instalacji krok 2. Użycie przycisku Dalej wyświetli okno z podsumowaniem o ilości usuniętych plików, kartotek oraz o ich rozmiarze. 3

8 1. Wstęp 1.5. Konfigurator systemu Funkcja Konfigurator systemu (Ctrl+K) jest narzędziem pozwalającym na konfigurowanie rejestrów systemowych, przeznaczonym zwłaszcza dla administratorów wersji sieciowych systemu. Jest to również bardzo przydatne narzędzie, pozwalające na konfigurację systemu, pracującego na serwerze aplikacji. Parametry konfiguracyjne systemu przechowywane są w rejestrze Windows w kluczu HKEY LOCAL MACHINE\ SOFTWARE\ KAMSOFT\ xxxx, gdzie xxxx domyślnie to KSPL99, lub jest wartością wpisaną w pozycji KSPLHome w kluczu HKEY LOCAL MACHINE\ SOFTWARE\ KAM- SOFT w tym wypadku zwykle jest to KSPL. Taka lokalizacja wpisów w większości przypadków jest wystarczająca, jeśli jednak mamy do czynienia z wersją sieciową, administrator sieci może zabronić większości użytkownikom zapisu do rejestru HKEY LOCAL MACHINE. System KS-SOMED może wówczas nie działać poprawnie. Konieczne jest wprowadzenie analogicznych wpisów do gałęzi HKEY CURRENT USER, do której to użytkownik ma dostęp. Każdy użytkownik ma dostęp do tej gałęzi, każdy jednak posiada swoją kopię gałęzi. Co za tym idzie konieczne jest przeprowadzenie takiej konfiguracji dla każdego użytkownika. Nowa wersja systemu wspomaga administratora, kopiując do ustawień użytkownika aktualne wartości z gałęzi HKEY LOCAL MACHINE, jeśli ustawienia lokalne są używane. Wejście do programu KSPLKonfigurator jest możliwe po uprzednim podaniu hasła. Jest to hasło do bazy danych domyślnie GM. W przypadku modyfikacji hasła dostępu do bazy danych, należy również podawać to właśnie hasło. Rys. 7. Okno: KSPLKonfigurator. Podstawową opcją, którą administrator może użyć jest włączenie konfiguracji personalnej. Powoduje to używanie gałęzi HKEY CURRENT USER i dodatkowo kopiowanie za każdym razem ważnych ustawień z HKEY LOCAL MACHINE do HKEY CURRENT USER. Ustawienia to: Alais BDE, Parametry logowania do bazy, Ścieżki. Reszta zmiennych mogących pojawić się w rejestrach (np. nr stanowiska) jest lokalna dla użytkownika i można ją ustawić dla każdego użytkownika osobne. Aby dokonać modyfikacji odpowiedniej zmiennej należy kliknąć dwukrotnie na daną pozycję. Administrator może ustawić pewne zmienne użytkownikom i zostaną one przekopiowane do właściwego klucza wraz z kopiowaniem parametrów podstawowych. Dokonać tego można poprzez wbudowany edytor rejestru. Rys. 8. Okno: Edytor rejestru systemu KS-Gabinet. W edytorze tym można dodawać użytkowników, oraz wprowadzać zmienne aktualizowane przy dostępie przez danego użytkownika do rejestru. Przykładowe okno zawiera konfigurację dwóch użytkowników pracujących na terminalach, każdy z nich ma inny numer stanowiska. Podczas pierwszego uruchomienia systemu KS-SOMED odpowiednim użytkownikom, zostaną nadane odpowiednie numery stanowisk. Oprócz funkcji ułatwiających konfigurację wersji sieciowej, KSPLKonfigurator pozwala na zmianę użytkownika i hasła dostępu do bazy danych. Chodzi oczywiście o zmianę informacji wykorzystywanych przez system KS-SOMED, bo zmiana w samej bazie musi być dokonana osobno, odpowiednimi do odpowiedniej bazy danych narzędziami. Funkcja zmiany użytkownika i hasła dostępna była już od dawna i polegała na wprowadzeniu do rejestru systemu wpisów ALIAS, USER i PASS z odpowiednimi wartościami. Funkcja ta miała jednak podstawową wadę, ponieważ hasła przechowywane były otwartym tekstem. Jeśli więc administrator zmienił standardowe hasła dostępu do bazy, to i tak nie mógł zabezpieczyć się przed ujawnieniem tej wiadomości osobom, które wiedziały gdzie szukać. Poprzez KSPLKonfigurator można wprowadzić nowe wpisy XALIAS, XUSER, XPASS, które od tej chwili będą miały wartość nadrzędną i przechowywać będą dane w postaci zakodowanej. Tak samo można zmienić standardowe hasło administracyjne serwera interbase (SYSDBA/MASTERKEY), które jest wykorzystywane przez program upgrade. Opcja ta zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo pracy z bazą danych. 4

9 Moduł 65 Inne Po wprowadzeniu nowego hasła, jest ono wymagane do podania podczas uruchomiania KSPLKonfiguratora. Należy jednak pamiętać, że program nie jest w stanie sam pobrać hasła z bazy danych, dlatego też po zmianie hasła w bazie, podczas uruchamiania programu należy podać STARE hasło i dopiero po jego zmianie w KSPL- Konfiguratorze, przy kolejnym uruchomieniu konieczne jest podanie NOWEGO hasła. Jeżeli została wgrana nowa licencja KS-SOMED z nowym numerem licencyjnym, mogą wystąpić problemy z zalogowaniem się do KSPLKonfigurator oraz do systemu KS-SOMED. W celu rozwiązania tego problemu, należy, usunąć wpisy XALIAS, XUSER, XPASS i zalogować się do KSPLKonfigurator z domyślnym hasłem GM, a następnie przy kolejnym uruchomieniu ustawić te parametry ponownie Biuletyny Funkcja Biuletyny (Ctrl+L) uruchamia program KSPL- Biuletyny, który umożliwia przeglądanie aktualnych biuletynów znajdujących się w systemie. W biuletynach użytkownicy znajdą m. in. opis wprowadzonych zmian w kolejnych aktualizacjach systemu czy opis poszczególnych funkcji systemu. Rys. 10. Okno: Zbieranie informacji o konfiguracji. Funkcja Informacje o konfiguracji SO szczegółowo została opisana w instrukcji do modułu Serwis Giełda pomysłów Funkcja Giełda pomysłów (Ctrl+G) uruchamia serwis, w którym użytkownicy mają możliwość zgłaszania uwag odnośnie produktów firmy KAMSOFT (propozycje rozwoju i zmian produktów oraz oddawanie głosów na propozycje wpisane przez innych Użytkowników). Serwis jest dostępny tylko dla użytkowników posiadających aktualną asystę oraz Partnerów firmy KAMSOFT. Dostęp do serwisu może być uzależniony od podania sześciocyfrowego identyfikatora KAMSOFT i hasła dostępowego. W sprawie uzyskania hasła dostępowego do serwisu, należy skontaktować się z działem zamówień Konwersje Funkcja Konwersje (Ctrl+V) jest narzędziem służącym do dokonania konwersji z programami sprzed 1999 roku, z SWD XML oraz z KS-PPS. Rys. 9. Okno: Przeglądarka biuletynów Informacje o konfiguracji SO Funkcja Informacje o konfiguracji SO (Ctrl+Q)pozwala na wygenerowanie raportu konfiguracji komputera z uwzględnieniem parametrów istotnych dla działania KS-SOMED Konwersja z 99 Funkcja Konwersja z 99 uruchamia program KonwerterDBFCS, który umożliwia przeniesienie danych ze starszych wersji programów firmy KAMSOFT, oraz danych zewnętrznych z programów innych firm takich jak: MS Acces, MS Excel, MS Word. Przed rozpoczęciem importu danych, należy uaktualnić źródłową bazę danych starego programu (katalog plba). W tym celu, należy użyć programu naprawa.exe, znajdującego się w podkatalogach Tools\ Konwerter\ Naprawa. Należy nadgrać go w katalogu programów (wersja C..\ kspl\ plpr\ Pxx..), zamieniając starszą na nowszą wersję (Pxx oznacza ten podkatalog, w którym znajduje się poprzednia wersja programu naprawa.exe). Program naprawa.exe uaktualnia bazy źródłowe (katalog PLBA). Bez uaktualnienia baz nie będzie możliwa dalsza konwersja. Kolejnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie bazy docelowej. Pusta baza we właściwej dla konwertera wersji znajduje się w podkatalogach Tools\ Konwerter\ PustaFB 1.5.zip w katalogu zainstalowanego programu. Należy ją wypakować i podłączyć do programu jako główną bazę (np. 5

10 1. Wstęp przez odpowiednie ustawienie ścieżki do pliku w BDE Administratorze). Nie należy wykonywać aktualizacji do bieżącej wersji. Następnie należy uruchomić program KonwerterDBFCS. Po uruchomieniu programu i zalogowaniu się, należy podać ścieżkę (katalog) do baz źródłowych (plba). KonwerterDBFCS automatycznie uruchomi program archiwizujący istniejącą bazę (i odtwarzający na jej miejsce pustą bazę, do której będą konwertowane dane). Proces ten może potrwać od kilku do kilkunastu minut i uruchamiany jest tylko dla InterBase a. Gdy widoczne jest już okno główne programu, należy zaznaczyć odpowiednie elementy do konwersji i nacisnąć przycisk Start. Proces ten może potrwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od ilości danych w bazie źródłowej i wybranych opcji. Po konwersji danych należy koniecznie wykonać odświeżanie bazy a następnie aktualizację, która odpowiednio przystosuje przekonwertowaną bazę do współpracy z KS-SOMED. UWAGA dotyczy danych dla modułu Stomatolog. Aby program wyświetlał poprawnie dane stomatologiczne, należy zmienić domyślną poradnię dla gabinetu na poradnię stomatologiczną. W tym celu należy przy wejściu do modułu Stomatolog (po uprzednim zalogowaniu się), w oknie Wybierz poradnię oraz gabinet, odpowiedniemu gabinetowi np. Konto administratora przypisać - używając przycisku F4 Popraw, przynależność do poradni na poradnia stomatologiczna Import zleceń Funkcja Import zleceń uruchamia program Import- Zlecen, który umożliwia przeniesienie wykonanych zleceń z systemu KS-SWD do KS-SOMED. Zaimportowane zlecenia do KS-SOMED mogą być wykorzystane tylko w celach archiwalnych, nie można ich edytować. Nie należy wykonywać również na podstawie tych zleceń raportów. Okres rozliczeniowy (dany miesiąc) należy zamknąć w systemie KS-SWD. Import zleceń należy przeprowadzić na kopii bazy KS-SOMED. Eksport danych z KS-SWD XML. Przed eksportem danych należy skopiować do katalogu, w którym jest zainstalowany system KS-SWD XML pliki potrzebne do poprawnego eksportu zleceń: start.bat oraz imprst.ini, znajdujące się w katalogu Wzorce\ swd. Przed kopiowaniem należy wykonać kopię pliku imprst.ini znajdującego się w katalogu, w którym jest zainstalowany KS-SWD XML, aby po wyeksportowaniu zleceń można było przywrócić oryginalną wersję tego pliku. Aby poprawnie wyeksportować dane z systemu KS-SWD XML, należy uruchomić program w trybie serwisowym za pomocą pliku start.bat, Następnie przy użyciu Rejestracja Wykonane usługi można wyeksportować zlecenia do pliku.csv. Import danych. W etapie pierwszym import odbywa się przy użyciu programu IMP.exe i obejmuje import następujących danych: Miejscowości, Specjalności lekarzy, Lekarze, Pacjenci, Deklaracje pacjentów. W pierwszej kolejności należy uruchomić program IMP.exe. Program ten znajduje się w katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED. Po uruchomieniu programu IMP.exe należy wykonać następujące czynności: Na zakładce 1 Połącz się z bazą programu KS-SOMED należy podać parametry logowania do serwera bazodanowego. Domyślnie parametry logowania pobierane są z rejestru. Aby zmienić parametry należy nacisnąć klawisz F12. Po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno Zaloguj się, w którym należy wybrać pracownika oraz podać hasło, użycie następnie przycisku OK spowoduje przejście do kolejnej zakładki programu IMP.exe. Rys. 11. Okno: Połącz się z bazą programu KS-SOMED. Na zakładce 2 Wybierz źródło danych znajduje się lista dostępnych systemów, plików z których można zaimportować dane do bazy. W tym przypadku należy wybrać źródło danych: Import danych z bazy KS-SWD i użyć przycisku Dalej. 1. Etap I. 6

11 Moduł 65 Inne Rys. 15. Okno: Komunikat. Rys. 12. Okno: Wybierz źródło danych. Po użyciu przycisku Dalej na zakładce 4 Zdefiniuj parametry importu należy wskazać ścieżkę do pliku, w którym zostanie zapisany raport z przebiegu importu danych. Następnie należy użyć przycisku Dalej. Na zakładce 3 Zdefiniuj parametry źródła danych należy ustawić katalog, z którego chcemy pobrać dane. W tym celu należy posłużyć się przyciskiem Definiuj opcje źródła danych. Rys. 16. Okno: Zdefiniuj parametry importu. Rys. 13. Okno: Zdefiniuj parametry źródła danych. Na zakładce 5 Rozpocznij importowanie danych należy użyć przycisku Start. W celu przerwania procesu importu danych należy użyć przycisku Przerwij. W wyświetlonym oknie Opcje źródła danych w sekcji Folder, w którym znajdują się pliki bazy danych programu KS-SWD należy wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się pliki bazy danych KS-SWD. Rys. 14. Okno: Opcje źródła danych. Po wskazaniu ścieżki do katalogu z plikami bazy danych KS-SWD, należy użyć przycisku OK. Wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat: Rys. 17. Okno: Rozpocznij importowanie danych. Po poprawnym zaimportowaniu danych wyświetlone zostanie okno Podsumowanie, w którym znajduje się przycisk Raport. Jego użycie wyświetla raport podsumowujący dokonany import. 7

12 1. Wstęp zleceń v12.0.1, w którym znajdują się następujące elementy: pole Plik należy wskazać ścieżkę do pliku.csv zawierającego wyeksportowane zlecenia, zakładka Ustawienia : Rys. 18. Okno: Podsumowanie. opcja Aktualizuj istniejące zlecenia umożliwia aktualizację istniejących zleceń, opcja Zapisuj pomijane zlecenia do pliku w sytuacji gdy zlecenie nie zostanie dodane podczas importu, tworzony jest dodatkowy plik zawierający zlecenia pominięte, opcja Wykorzystaj zewnętrzny wzorzec pliku CSVmap opcję należy zaznaczyć w przypadku importu zleceń wraz z rozliczeniami, pole Wzorzec pole aktywne po zaznaczeniu opcji Wykorzystaj zewnętrzny wzorzec pliku CSVmap. Istnieje możliwość zdefiniowania przez użytkownika własnego wzorca pliku CSVmap, w tym celu należy posłużyć się przyciskiem. Rys. 19. Okno: Raport. Przed przystąpieniem do etapu II importu danych, należy do programu KS-SOMED wczytać aktualną umowę z OW NFZ oraz dokonać powiązania poradni z miejscem wykonywania świadczeń. 2. Etap II W etapie drugim import odbywa się przy użyciu programu ImportZlecen i obejmuje import następujących danych: zlecenia, przy imporcie zleceń ze skierowaniami z zewnątrz import obejmuje również: jednostki zewnętrzne, poradnie zewnętrzne, pacjenci importowane są następujące dane pacjentów: imię, nazwisko, PESEL, zlecenia wraz z rozliczeniami, import obejmuje również: procedury ICD9, produkty, kontakty, świadczenia, dokumenty, rejestr ICD9. Rys. 20. Okno: Wzorce XML. opcja Brak synchronizacji rejestru świadczeń dla zaimportowanych zleceń - zaznaczenie opcji spowoduje, że przy imporcie zleceń z rozliczeniami blokowana jest możliwość edycji tych zleceń, opcja Import z kilku instalacji dotyczy importu z kilku instalacji. Przy imporcie danych z poszczególnych instalacji, należy wybrać unikalny prefix, pole Prefix zawiera oznaczenia od litery A do Z, pole Gabinet pobieraj wybór skąd ma być pobrany gabinet dla zaimportowanych zleceń: z Karty poradni, z Karty pracownika. zakładka Import wyświetla raport z dokonanego importu. W pierwszej kolejności należy uruchomić program ImportZlecen co spowoduje wyświetlenie okna Import 8

13 Moduł 65 Inne Importu danych z systemu KS-PPS do KS-SOMED mogą dokonać użytkownicy, którzy posiadają umowy w wersji elektronicznej. Rys. 21. Okno: Import zleceń v Po zaznaczeniu odpowiednich opcji można rozpocząć import, w tym celu należy posłużyć się przyciskiem Import. Po zaimportowaniu zleceń należy sprawdzić poprawność dokonanego importu. W przypadku zaimportowania zleceń z rozliczeniami w rejestrze świadczeń, dodane zestawy będą miały status Wykazany w raporcie. Przeprowadzenie teraz synchronizacji rejestru świadczeń nie powinno zmienić statusu tych zestawów. Przed rozpoczęciem importu danych konieczne jest wczytanie umów z OW NFZ do systemu KS-SOMED, oraz dokonanie powiązania poradni z miejscem wykonywania świadczeń. Muszą to być te same umowy, które były wczytane w systemie KS-PPS. Umowę z NFZ można wczytać w module Umowy wybierając z menu głównego Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcję Wczytywanie dokumentów z oddziału NFZ. W oknie Import umowy z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy użyć przycisku F5 Importuj. W wyświetlonym oknie Wybór rodzaju dokumentu, zaznaczyć opcję Umowa z NFZ [*.umx]. Po kliknięciu na przycisk OK zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać plik i ścieżkę do pliku, w którym zapisana jest umowa (*.umx). Następnie po uruchomieniu programu KSPLImportPPS zostaje wyświetlone okno Import danych z KS-PPS, w którym na zakładce Ustawienia główne w sekcji Baza PPS należy uzupełnić pola: pole wyboru, w którym należy wybrać jedną z trzech pozycji: Alias i wybrać jego nazwę, Firebird (ścieżka do pliku) i wskazać ścieżkę do pliku bazy KS-PPS, Oracle i podać serwer. pole Użytkownik, pole Hasło Konwersja z KS-PPS Funkcja Konwersja z KS-PPS uruchamia program KSPLImportPPS, który umożliwia przeniesienie danych z systemu KS-PPS do KS-SOMED. Migracja danych obejmuje następujące dane: pacjenci, pracownicy, deklaracje, dokumenty UE: druk E100, poświadczenie, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, certyfikat, poradnie, szkoły, świadczenia, rachunki Przed rozpoczęciem importu wymagane jest zapewnienie zgodności danych z systemu KS-PPS i OW NFZ. Nie jest możliwy import danych z KS-PPS, jeżeli do OW NFZ zostały wysłane raporty, które nie zostały jeszcze potwierdzone raportami zwrotnymi, dlatego zaleca się wykonanie importu danych po pełnym rozliczeniu miesiąca. Rys. 22. Okno: Import danych z KS-PPS v zakładka Ustawienia główne. Import danych przebiega w dwóch etapach: Etap I. Pierwszy etap importu obejmuje import danych pacjentów, pracowników, deklaracji, dokumentów UE, poradni oraz szkół. Aby go rozpocząć należy na zakładce Opcje importu, zaznaczyć opcję o tym samym tytule i użyć przycisku F5 Import. Etap II. 9

14 1. Wstęp Drugi etap obejmuje import świadczeń oraz rachunków. W tym celu należy zaznaczyć dwie opcję Import świadczeń oraz Import rachunków. Opcja Import świadczeń uaktywnia kolejną opcję Produkty dla wybranych umów, zaznaczenie której powoduje pojawienie się zakładki z możliwością wyboru umów, dla których chcemy zaimportować zlecenia. W polu Gabinet pobieraj z, należy zdecydować skąd ma być pobrany gabinet, czy z Karty poradni czy z Karty pracownika. Wybór gabinetu z Karty poradni oznacza, że etap I i II importu danych odbywa się łącznie. Wybór gabinetu z Karty pracownika oznacza, że import danych odbędzie się w dwóch etapach, ponieważ najpierw muszą zostać zaimportowane dane pracownika w pierwszym etapie, a następnie świadczenia z rozliczeniami w drugim etapie. Na zakładce Opcje importu znajdują się również elementy: opcja Włącz plany opcja domyślnie jest włączona, opcja Import danych bez użycia cache u opcja domyślnie jest włączona, przycisk Ukryj rachunki jego użycie umożliwia ukrycie rachunków bez szablonów. Jeżeli dane z systemu KS-PPS zostały już zaimportowane, wówczas należy ukryć rachunki posługując się przyciskiem Ukryj rachunki, a następnie ponownie zaimportować dane, zaznaczając jedynie opcję Import rachunków. Ponowne zaimportowanie rachunków umożliwi wystawienie w systemie KS-SOMED korekt dla rachunków POZ. Dodatkowo na zakładce Funkcje dodatkowe znajduje się przycisk Naprawa dat zestawów świadczeń. Jego użycie umożliwia naprawę dat oraz godzin utworzonych zestawów świadczeń. Przed importem należy przeprowadzić testowanie w celu sprawdzenia czy wszystkie umowy zostały prawidłowo wczytane, czy przedziały wiekowe są prawidłowo ustawione, czy prawidłowo dokonano powiązania poradni z miejscami wykonywania usług oraz pozostałych istotnych elementów umowy. Do tego celu służy przycisk Testowanie. Aby rozpocząć import danych w drugim etapie, należy użyć przycisku F5 Import. Rys. 23. Okno: Import danych z KS-PPS v zakładka Opcje importu. Aby przejrzeć przebieg procesu importu danych, należy przycisku Raport. Wyświetlony raport zawiera informacje co zostało przeniesione, co import pominął oraz podsumowanie w liczbach. Raport można również zapisać do pliku. Rys. 24. Okno: Import PPS Notatnik. Po dokonaniu importu konieczne jest sprawdzenie, czy zaimportowane dane do systemu KS-SOMED są identyczne z danymi z systemu KS-PPS. Sprawdzenie poprawności przeniesienia danych rozliczeniowych, można wykonać porównując Monitoring wykonania (w systemie KS-PPS) i Stan realizacji umowy (w systemie KS-SOMED w module Umowy) Łączenie list aktywnych Funkcja Łączenie list aktywnych uruchamia program KSPLScalajPDX, który umożliwia w przypadku korzystania z systemu w kilku lokalizacjach, scalenie wygenerowanych w filiach Komunikatów deklaracji POZ i stworzenie jednego globalnego Komunikatu dla przychodni. Funkcja Łączenie list akywnych dostępna jest, gdy użytkownik posiada licencję na dodatkową funkcjonalność. 10

15 Moduł 65 Inne Aby rozpocząć proces scalania plików Komunikatu deklaracji POZ w wyświetlonym oknie Scalanie plików PDX, należy: zaznaczyć opcję Scalanie plików komunikatu deklaracji PDX (pliki *.pdx), w polu Pliki (*.pdx) wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się pliki w formacie (*.pdx) do scalenia, użyć przycisku Wykonaj. Utworzony w ten sposób globalny plik Komunikatu deklaracji POZ (*.pdx), można wysłać do OW NFZ. w polu Pliki (*.pdx) wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się pliki na podstawie, których został utworzony plik (*.pdx), do którego został wygenerowany plik zwrotny potwierdzenia danych o deklaracjach POZ (*.pzp), w polu Plik (*.pzp) wskazać ścieżkę do pliku zwrotnego potwierdzenia danych o deklaracjach POZ (*.pzp), użyć przycisku Wykonaj. W celu wczytania z OW NFZ raportu zwrotnego POZ: Komunikatów zwrotnych weryfikacji deklaracji POZ (*.pzw) należy: zaznaczyć opcję Tworzenie plików komunikatu zwrotnego weryfikacji deklaracji POZ (*.pzw), w polu Pliki (*.pdx) wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się pliki na podstawie, których został utworzony plik (*.pdx), do którego został wygenerowany plik zwrotny weryfikacji deklaracji POZ (*.pzw), w polu Plik (*.pzw) wskazać ścieżkę do pliku zwrotnego potwierdzenia weryfikacji deklaracji (*.pzw), użyć przycisku Wykonaj Baza ćwiczeniowa Rys. 25. Okno: Scalanie plików PDX. W celu wczytania z OW NFZ raportu zwrotnego POZ: Komunikatów potwierdzenia danych o deklaracjach POZ (*.pzp) należy: Baza ćwiczeniowa KS-SOMED uruchamiana jest z poziomu menu głównego modułu Inne, kombinacją klawiszy Ctrl+F11. Uwaga: Aktualizacja bazy produkcyjnej nie aktualizuje równocześnie bazy ćwiczeniowej. Aby dokonać aktualizacji bazy ćwiczeniowej, należy się do niej podłączyć i dokonać aktualizacji. zaznaczyć opcję Tworzenie plików komunikatu potwierdzenia danych o deklaracjach POZ (*.pzp), 11

16 N O T A T K I 12

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2009 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika

Podręcznikużytkownika Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Podręcznikużytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz

Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz Dokumentacja programu e Zoz Migracja danych Wersja 1.3.1.1 Zielona Góra 2010-09-17 Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz Źródło danych: program mmedica 1 Pliki z importowanym deklaracjami POZ

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW Odchudzenie aptecznej bazy danych typu Oracle programu KS-AOW możliwe jest za pomocą nowego narzędzia serwisowego OraPack.

Bardziej szczegółowo

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 Automat ewuś DOKUMENTACJA PROCESU WDROŻENIA SYSTEMU Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 W systemie dodany został mechanizm automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenie pacjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Import certyfikatu osobistego... 3 3. Uzyskanie odcisku palca (Thumbprint) certyfikatu prywatnego... 7 4. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 22/2012 MODUŁ M21 GABINET M53 ROZLICZENIA SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.01.0.01 z dnia 2012-04-05 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Optymalizacja wyliczania procentów

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1 Instalacja certyfikatu na karcie...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Do wykonania konfiguracji będą nam potrzebne: Serwer synchronizacji lub dowolna stacja robocza mogąca pełnić funkcje serwera synchronizacji (od Windows

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo