MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową"

Transkrypt

1 Data: MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie Mercy Hospital and Medical Center w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej. W celu umożliwienia nam stwierdzenia, czy kwalifikuje się Pan(i) do otrzymania pomocy finansowej prosimy o wypełnienie i zwrot niniejszego wniosku wraz z kopiami dokumentów wymienionych w treści tego dokumentu. Ważne! BYĆ MOŻE MA PAN(I) PRAWO OTRZYMANIA BEZPŁATNEJ LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Wypełnienie niniejszego formularza umożliwi Mercy Hospital and Medical Center stwierdzenie, czy może Pan(i) otrzymać bezpłatną lub częściowo odpłatną opiekę zdrowotną lub skorzystać z publicznego programu, który może zapewnić wsparcie finansowe w ramach Pana/Pani opieki zdrowotnej. Prosimy o dostarczenie niniejszego wniosku do szpitala. JEŚLI JEST PAN(I) NIEUBEZPIECZONY/-A, PODANIE NUMERU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NIE JEST KONIECZNE DO ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO BEZPŁATNEJ LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Jednakże w przypadku niektórych programów publicznych numer ubezpieczenia społecznego jest wymagany, włączając Medicaid. Podanie numeru ubezpieczenia społecznego nie jest wymagane, ale ułatwia placówce szpitala określenie, czy pacjent kwalifikuje się do jakichkolwiek programów publicznych. Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i dostarczenie go do szpitala osobiście, pocztą zwykłą, pocztą elektroniczną lub faksem w celu ubiegania się o bezpłatną lub częściowo odpłatną opiekę zdrowotną w ciągu 60 dni od daty wypisania ze szpitala lub otrzymania leczenia ambulatoryjnego. Pacjent potwierdza, że w dobrej wierze podjął starania w celu dostarczenia wszystkich informacji wymaganych we wniosku aby umożliwić placówce szpitala ustalenie, czy pacjent kwalifikuje się do ubiegania o pomoc finansową. Uwaga! Jeśli pacjent spełnia kryteria kwalifikacji wstępnej, Mercy Hospital and Medical Center, zgodnie z informacjami podanymi w polityce kwalifikacji wstępnej, lub z powodu innych kwalifikacji wstępnych może ubiegać się o pomoc finansową ze względu na wysokość dochodu rodzinnego pacjenta, wówczas pacjent jest zwolniony z obowiązku wypełnienia części dotyczącej WYDATKÓW MIESIĘCZNYCH w niniejszym wniosku. Decyzja o spełnieniu kryteriów kwalifikacji dotyczy wyłącznie części zadłużenia do daty otrzymania wypełnionego wniosku, a decyzja ta należy do Mercy Hospital and Medical Center według wyłącznego uznania tej placówki.

2 Decyzja dotycząca niniejszego wniosku może zostać przesunięta w czasie lub wniosek może zostać odrzucony w przypadku braku podania wszystkich wymaganych informacji w momencie składania wniosku. INFORMACJE O PACJENCIE: Imię i nazwisko pacjenta: Data urodzenia: Nr ubezpieczenia społecznego (Social Security Number, SSN) (niewymagane w przypadku braku ubezpieczenia): Nr tel.: _ Adres Adres: Czy był(a) Pan(i) zamieszany/-a w domniemane przestępstwo lub domniemany wypadek? TAK / NIE Czy był(a) Pan(i) mieszkańcem stanu Illinois w momencie świadczenia usługi przez placówkę Mercy? TAK / NIE Uwaga! Jeśli Pan(i) małżonek/-ka / partner/-ka jest poręczycielem lub jeśli pacjent jest niepełnoletni, a poręczycielem jest rodzic lub opiekun prawny, wówczas należy wypełnić we wniosku poniższe pola dotyczące imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu poręczyciela. Imię i nazwisko poręczyciela: Nr telefonu poręczyciela: Adres poręczyciela: INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZINY / GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Liczba członków rodziny w gospodarstwie domowym pacjenta: Liczba osób na utrzymaniu pacjenta: Wiek osób na utrzymaniu pacjenta:

3 INFORMACJE O DOCHODZIE RODZINNYM I ZATRUDNIENIU: Czy pacjent lub małżonek/-ka, partner/-ka, rodzice / opiekunowie prawni (osób niepełnoletnich) posiadają obecnie zatrudnienie? TAK / NIE Jeśli tak, należy podać następujące informacje dotyczące każdego pracodawcy (nazwę, adres, nr telefonu). W razie konieczności dołączyć dodatkowe kartki papieru. Nazwa pracodawcy: Nr telefonu pracodawcy: Adres pracodawcy: Nazwa pracodawcy: Nr telefonu pracodawcy: Adres pracodawcy: W przypadku rozwodu lub separacji, czy małżonek/-ka / partner/-ka są odpowiedzialni finansowo za opiekę zdrowotną pacjenta zgodnie z postanowieniami umowy o separacji / rozpadzie związku małżeńskiego? TAK / NIE Jeśli tak, proszę wyjaśnić: Podać dochód brutto pacjenta uzyskany z dowolnego źródła podanego poniżej. Włączając przypadki, w których małżonek/-ka partner/-ka lub rodzic / opiekun prawny jest poręczycielem pacjenta: Wynagrodzenia: Samozatrudnienie: Zasiłek dla bezrobotnych: Ubezpieczenie społeczne: Renta inwalidzka: Emerytura kombatancka: Renta kombatancka: Renta prywatna: Odszkodowanie pracownicze: Program tymczasowej pomocy dla rodzin potrzebujących (Temporary Assistance for Needy Families, TANF):

4 Dochód na emeryturze: Wsparcie finansowe dziecka, alimenty lub innego rodzaju wsparcie finansowe małżonka/-i: Pozostałe dochody: ŁĄCZNY MIESIĘCZNY DOCHÓD BRUTTO: $ INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA/ZASIŁKU: Wymienić wszystkie prywatne ubezpieczenia zdrowotne lub ubezpieczenia państwowe (takie jak Medicare, Medicaid lub Veterans Administration): Czy ubiegał(a) się Pan(i) o uczestnictwo w programie medycznym finansowanym przez rząd (również te, które zostały odrzucone) w ciągu ostatnich 6 miesięcy? TAK / NIE Jeśli tak, proszę wymienić te programy: Czy w ciągu ostatnich 30 dni rozwiązał(a) Pan(i) stosunek pracy? TAK / NIE Jeśli tak, czy kwalifikował(a) się Pan(i) do zasiłku dla bezrobotnych Cobra? Jeśli tak: Nazwa pracodawcy: TAK / NIE Nazwa ubezpieczenia zdrowotnego: INFORMACJE O AKTYWACH I SZACUNKOWEJ WARTOŚCI AKTYWÓW: Proszę zaznaczyć wszystkie odnośne punkty i wymienić obecną wartość każdego aktywu: Majątek nieruchomy, włączając dom/mieszkanie Samochód/-ody / inny/-e pojazd(y) Obecna wartość (wszystkie nieruchomości): Obecna wartość (wszystkie pojazdy): Rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe Obecna wartość (wszystkie rachunki): Akcje Obecna wartość: Lokaty terminowe Obecna wartość:

5 Fundusze inwestycyjne Obecna wartość: Konto oszczędnościowe zdrowia / Obecna wartość: elastyczne konto wydatków ŁĄCZNA WARTOŚĆ:$ MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER MOŻE WYMAGAĆ DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WERYFIKUJĄCEJ WARTOŚĆ PANA/-I AKTYWÓW. AKCEPTOWANA DOKUMENTACJA MOŻE ZAWIERAĆ ZAŚWIADCZENIA INSTYTUCJI FINANSOWYCH LUB PODOBNE WERYFIKUJĄCE WYCENY AKTYWÓW STRON TRZECICH. SZACUNKOWE MIESIĘCZNE WYDATKI: Prosimy podać szacunkowe miesięczne wydatki dotyczące następujących kategorii: Wydatki domowe Usługi komunalne Żywność Transport Opieka nad dzieckiem Pożyczki Wydatki na opiekę zdrowotną Inne wydatki SZACUNKOWE MIESIĘCZNE WYDATKI: $

6 OŚWIADCZENIE: Niniejszym oświadczam, że informacje podane we wniosku są prawdziwe i prawidłowe zgodnie z moją najlepszą wiedzą. Będę ubiegał(a) się o jakąkolwiek pomoc stanową, federalną lub lokalną, w ramach których mogę zostać zakwalifikowany/-a do uzyskania pomocy w opłaceniu rachunku za opiekę szpitalną. Rozumiem, że podane przeze mnie informacje mogą zostać zweryfikowane przez szpital i tym samym upoważniam placówkę szpitala do skontaktowania się ze stronami trzecimi w celu dokonania weryfikacji informacji podanych w niniejszym wniosku. Rozumiem, że jeśli świadomie podam w niniejszym wniosku nieprawdziwe informacje, nie zostanę zakwalifikowany/-a do uzyskania pomocy finansowej, a udzielona mi pomoc może zostać cofnięta, w związku z powyższym będę odpowiedzialny/-a za opłacenie rachunku za opiekę szpitalną. Podpis pacjenta/poręczyciela: Data: DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE: W spośród celu zweryfikowania dochodu rodzinnego należy dostarczyć jeden (1) niżej wymienionych dokumentów dla pacjenta/poręczyciela i każdego członka gospodarstwa domowego pacjenta/poręczyciela: Kopia ostatniej deklaracji podatkowej wraz z ulgami Kopie ostatnich formularzy W-2 i 1099 W przypadku płatności gotówką zaświadczenie od pracodawcy o tygodniowych zarobkach Pismo potwierdzające ubezpieczenie społeczne (dochód lub niepełnosprawność) lub pismo potwierdzające przyznanie zasiłku dla bezrobotnych Kopie dwóch (2) ostatnich odcinków wypłaty tylko w przypadku braku możliwości dostarczenia jednego z powyższych dokumentów. W celu zweryfikowania stałego pobytu pacjenta należy dostarczyć dowolnyjeden (1) spośród niżej wymienionych dokumentów: Ważny dowód tożsamości wydany przez władze stanu (taki jak prawo jazdy) Potwierdzenie wynajmu lub dzierżawy Ostatni rachunek za świadczenia i media w miejscu zamieszkania Dowód rejestracyjny pojazdu Karta rejestracyjna do głosowania Poczta zaadresowana do pacjenta na adres stanu Illinois wysłany przez władze lub inne wiarygodne źródło Zaświadczenie od członka rodziny pacjenta mieszkającego pod tym samym adresem co pacjent, przedstawiającego ważną weryfikację stałego pobytu pacjenta Pismo z przytułku dla bezdomnych, potwierdzające tymczasowe miejsce zamieszkania lub inną podobną placówkę potwierdzającą miejsce zamieszkania pacjenta

7 Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją uzupełniającą należy wysłać w ciągu sześćdziesięciu (60) dni roboczych. *** NIEKOMPLETNE WNIOSKI MOGĄ ZOSTAĆ NIEPRZETWORZONE *** Wysłać na adres: Mercy Hospital and Medical Center Cashier s Office c/o PFS Department 2525 South Michigan Avenue Chicago, Illinois Nr faksu: Adres W przypadku jakichkolwiek pytań lub konieczności uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku należy skontaktować się z działem usług finansowych ds. pacjenta (Patient Financial Services Department) lub zadzwonić do doradcy finansowego na poniższy numer telefonu. Dział usług finansowych ds. pacjenta:

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Polityka dotycząca pomocy finansowej

Polityka dotycząca pomocy finansowej Polityka dotycząca pomocy finansowej I. CEL Celem niniejszej polityki jest zapewnienie pomocy finansowej pacjentom Gottlieb Memorial Hospital (GMH), zamieszkałym na terenie stanu Illinois, którzy znaleźli

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ Część: Finanse Strona: 1 z 11 Temat: Udzielanie pomocy finansowej Szpitale Administrator: 4/25/13 Dyrektor finansowy Data zatwierdzenia: 4/1/2012 Data wejścia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REGIONALNA ADVENTIST MIDWEST HEALTH Kategoria Usługi finansowe dla pacjentów Tytuł

POLITYKA REGIONALNA ADVENTIST MIDWEST HEALTH Kategoria Usługi finansowe dla pacjentów Tytuł Strona 1 z 18 I. CEL opisuje stosowane przez Adventist Midwest Health metody pomocy finansowej. Adventist Midwest Health ( AMH ) obejmuje pięć szpitali systemu opieki zdrowotnej Adventist Health System

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE WFNJ-1J (Wersja 10/14) (Strona 1 z 12) W SPRAWIE ZAPOTRZEBOWANIA NA POMOC SPOŁECZNĄ

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE WFNJ-1J (Wersja 10/14) (Strona 1 z 12) W SPRAWIE ZAPOTRZEBOWANIA NA POMOC SPOŁECZNĄ WNIOSEK I OŚWIADCZENIE WFNJ-1J (Wersja 10/14) (Strona 1 z 12) W SPRAWIE ZAPOTRZEBOWANIA NA POMOC SPOŁECZNĄ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO Pracownik IM Data Numer sprawy Osoba nadzoru IM Data Numer/Numery

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja NINIEJSZY DOKUMENT MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMA- CYJNY. PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ KOLEJNYCH STRON. NINIEJSZY AR- KUSZ NIE JEST WNIOSKIEM. Możecie zostać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE WNIOSKU I WERYFIKACJI DOTYCZĄCE INSTRUKCJE DLA OKRĘGÓW SZKOLNYCH POSIŁKÓW SZKOLNYCH, BEZPŁATNYCH I PO OBNIŻONEJ CENIE ROK SZKOLNY -

FORMULARZE WNIOSKU I WERYFIKACJI DOTYCZĄCE INSTRUKCJE DLA OKRĘGÓW SZKOLNYCH POSIŁKÓW SZKOLNYCH, BEZPŁATNYCH I PO OBNIŻONEJ CENIE ROK SZKOLNY - FORMULARZE WNIOSKU I WERYFIKACJI DOTYCZĄCE POSIŁKÓW SZKOLNYCH, BEZPŁATNYCH I PO OBNIŻONEJ CENIE ROK SZKOLNY - _ INSTRUKCJE DLA OKRĘGÓW SZKOLNYCH Niniejszy pakiet zawiera: Konieczne informacje, które muszą

Bardziej szczegółowo

Szanowny rodzicu/opiekunie:

Szanowny rodzicu/opiekunie: Szanowny rodzicu/opiekunie: Aby efektywnie uczyć się, dzieci potrzebują zdrowych posiłków. Szkoła pańskiego dziecka oferuje zdrowe posiłki każdego dnia w szkole. Pana(-i) dzieci mogą zakwalifikować się

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla imigrantów w Illinois Przewodnik po świadczeniach

Opieka zdrowotna dla imigrantów w Illinois Przewodnik po świadczeniach Opieka zdrowotna dla imigrantów w Illinois Przewodnik po świadczeniach Niniejszy przewodnik został opracowany przez Immigrant Family Resource Program of the Illinois Coalition for Immigrant and Refugee

Bardziej szczegółowo

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu.

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu. Strona 1 POWIATOWE PCPR 8215/ / /2011 CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne

Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne Spis treści Część A: Podstawowe informacje na temat rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS) 1. Kto podlega obowiązkowi

Bardziej szczegółowo

Czym są świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych

Czym są świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych Czym są świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov jest cennym źródłem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zwanych dalej DOFINANSOWANIEM)

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zwanych dalej DOFINANSOWANIEM) WNIOSKODAWCA pieczęć i data wpływu wniosku _ (imię i nazwisko) _ (adres do korespondencji) _ (numer telefonu) Rejestr wniosków nr /2015 (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) URZĄD PRACY Starosta Lubański za

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Instrukcja ta pomoże wypełnić i złożyć do Funduszu Odszkodowań dla Ofiar wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych

Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov jest cennym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ 1. Przed wypełnieniem wniosku proszę dokładnie przeczytać instrukcję. 2. Proszę podać wszystkie informacje wymagane we wniosku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Informacje w Skrócie

Informacje w Skrócie Informacje w Skrócie Informacje w Skrócie Ulotka ta zawiera, ujęte w skrócie, informacje dotyczące najważniejszych cech charakterystycznych programów Ubezpieczenia Społecznego, Supplemental Security Income

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Estonii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Estonii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Estonii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

FirstBuyNI Informator dla kupujących nieruchomość

FirstBuyNI Informator dla kupujących nieruchomość FirstBuyNI Informator dla kupujących nieruchomość Co-Ownership Housing Październik 2011 http://www.firstbuyni.org Zarejestruj się i wypełnij wniosek na stronie internetowej www.firstbuyni.org. Dostepność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody w ramach ubezpieczenia rezygnacji z podróży

Zgłoszenie szkody w ramach ubezpieczenia rezygnacji z podróży Nazwisko i adres klienta Prosimy w całości wypełnić i odesłać na adres c/o PZM Autotour Sp. z o.o. ul. Górczewska 228F 01-460 Warszawa E-mail: hansemerkur@pzm.pl Zgłoszenie szkody w ramach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo