Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej"

Transkrypt

1 Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku możliwości dostarczenia danego dokumentu należy załączyć list wyjaśniający. Wymagane: Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Dokumenty podatkowe: Należy przedstawić najnowsze federalne zeznanie podatkowe i formularz W-2 lub formularz IRS 4506-T weryfikacja osób nierozliczających się (formularz w załączeniu). Ważny dokument ze zdjęciem (oficjalny dokument tożsamości, prawo jazdy, paszport) Potwierdzenie zamieszkania na terenie stanu Illinois: Należy przedstawić co najmniej jeden z następujących dokumentów. Ważny oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem lub prawo jazdy Ostatni rachunek za media z adresem w Illinois Karta rejestracyjna wyborcy List zaadresowany na bieżący adres do wnioskodawcy nadany przez instytucję rządową lub innego wiarygodnego nadawcę List z domu opieki dla bezdomnych Zaświadczenie o dochodach: Należy przedstawić wszystkie odpowiednie dokumenty wymienione poniżej. Kopie trzech ostatnich odcinków lub potwierdzeń dla osób bezrobotnych Kopie trzech ostatnich odcinków lub potwierdzeń dla osób bezrobotnych Kopie trzech ostatnich odcinków lub potwierdzeń z opieki społecznej Zaświadczenie o posiadanym majątku: Należy przedstawić najnowsze wyciągi z kont bieżących, oszczędnościowych i rachunków kredytowych. Uzupełniające/inne: Zaświadczenie o dochodach innych niż wynagrodzenie: Należy przedstawić następujące odpowiednie dokumenty tylko w przypadku, jeżeli za poprzedni rok nie składano zeznania podatkowego lub jeżeli w którymkolwiek z następujących źródeł dochodu zajdzie różnica między tym, a poprzednim rokiem kalendarzowym. Zestawienie dochodów z najmu i tantiem Zestawienie dochodów z tytułu alimentów Zestawienie dochodów z tytułu odsetek Zestawienie dochodów z działalności gospodarczej Zestawienie dochodów z tytułu emerytury lub renty Zestawienie dochodów z dywidend Osoby w związku małżeńskim lub partnerstwie cywilnym: Należy przedstawić następujące odpowiednie dokumenty dotyczące małżonka lub partnera: Potwierdzenie dochodów i dochodów innych niż wynagrodzenie (jak opisano powyżej) Federalne zeznanie podatkowe i formularz W-2 lub formularz IRS 4506-T weryfikacja osób nierozliczających się (formularz w załączeniu) Najnowsze wyciągi z kont bieżących, oszczędnościowych i rachunków kredytowych. Uzupełniające/inne (jeżeli ma to zastosowanie): Cudzoziemcy muszą przedstawić kopię paszportu i wizę do Stanów Zjednoczonych Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (należy skopiować przód i tył) Przyznanie/odrzucenie Medicaid list List polecający (na przykład, jeżeli wydatki opłacane są przez inny podmiot)

2 Osoby, które złożyły pozew związany z urazem lub chorobą, muszą wypełnić załączony formularz upoważnienia do udostępnienia informacji. Wypełniony i podpisany wniosek Office Use Only: EXPEDITE

3 Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego Northwestern Memorial HealthCare oraz Northwestern Medical Group Uwaga: Northwestern Memorial Healthcare and Affiliates (Ośrodek Opieki Zdrowotnej Northwestern Memorial i Partnerzy) i Northwestern Medical Group (Grupa Medyczna Northwestern) udostępniają sobie wzajemnie informacje podane w tym formularzu MOŻE KWALIFIKUJE SIĘ PAN/PANI DO OTRZYMANIA BEZPŁATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ LUB ZNIŻKI NA NIĄ: Wypełnienie niniejszego wniosku pomoże ośrodkowi Northwestern Memorial HealthCare i grupie Northwestern Medical Group określić, czy pacjent kwalifikuje się do otrzymania bezpłatnej opieki zdrowotnej lub zniżki na nią, lub do innych programów publicznych, które pomagają sfinansować opiekę zdrowotną. Niniejszy wniosek należy dostarczyć do szpitala. JEŚLI PACJENT NIE POSIADA UBEZPIECZENIA, NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NIE JEST WYMAGANY DO ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO BEZPŁATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ LUB ZNIŻKI NA NIĄ. Pamiętać należy jednak, że numer ubezpieczenia społecznego jest wymagany w przypadku niektórych programów publicznych, w tym Medicaid. Podanie numeru ubezpieczenia społecznego nie jest wymagane, ale może pomóc szpitalowi w ustaleniu, czy pacjent kwalifikuje się do któregoś z programów publicznych. Aby złożyć wniosek o uzyskanie zniżki na opiekę zdrowotną, należy wypełnić ten formularz i dostarczyć go do nas osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną lub przez faks w ciągu 60 dni od daty wypisu ze szpitala lub wystawienia rachunku za usługę ambulatoryjną. Pacjent poświadcza, że działając w najlepszej wierze dopełnił wszelkich starań,by dostarczyć wszystkich wymaganych we wniosku informacji pomagając szpitalowi ustalić, czy pacjentowi przysługuje wsparcie finansowe. Krok 1: Dane pacjenta 1. Dane pacjenta Roczny przychód gospodarstwa domowego: $ Nazwisko pacjenta Liczba członków rodziny/liczba osób w gospodarstwie domowym: Ulica Miasto, Stan i kod pocztowy Data urodzenia pacjenta Preferowany sposób kontaktu: US Mail Adres Nr telefonu: ( ) Numer ubezpieczenia społecznego Jestem bezdomny/bezdomna 2. Czy Illinois było miejscem pobytu stałego pacjenta podczas pobierania opieki? Office Use Only: EXPEDITE Strona 1 z 4 Wersja: 10/18/2013

4 3. Czy pacjent stara się o pomoc finansową, aby zapłacić za opiekę medyczną na naszym pogotowiu? 4. Czy pacjent otrzymuje obecnie opiekę w pozastanowej klinice NM? 5. Pozostałe informacje dotyczące poręczyciela a. Czy pacjent jest w związku małżeńskim lub w partnerstwie cywilnym i małżonek/partner pacjenta jest jego poręczycielem? b. Jeśli pacjent jest po rozwodzie lub w separacji, czy były małżonek/partner jest odpowiedzialny finansowo za opiekę medyczną na mocy umowy rozwodowej lub separacyjnej? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań brzmi Tak, proszę podać: Imię małżonka/partnera Numer telefonu małżonka/partnera Adres małżonka/partnera 6. Czy pacjent jest obecnie zatrudniony? Czy małżonek/partner pacjenta jest zatrudniony? Nazwa pracodawcy: Numer telefonu: ( ) Adres pracodawcy: Jeśli pacjent nie jest zatrudniony, czy on (bądź małżonek) był zatrudniony w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 7. Czy pacjent posiada lub spełnia warunki jakiejkolwiek polisy ubezpieczenia zdrowotnego, w tym ubezpieczenia zagranicznego, usługi Health Insurance Marketplace, świadczeń dla weteranów, Medicaid lub Medicare? Jeśli tak, należy podać następujące informacje: Ubezpieczający: Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: Ubezpieczyciel: Numer Polisy: Numer Polisy: 8. Pomoc finansowa ma dotyczyć leczenia związanego z: Obrażeniami odniesionymi w miejscu pracy Wypadkiem Przestępstwem Nowotworem Inne Strona 2 z4

5 Krok 2: Majątek 1. Własność. Należy podać informacje o posiadanych nieruchomościach (budynkach lub ziemi) poza głównym miejscem zamieszkania. Należy wskazać, jeśli nieruchomość zapewnia przychód. Wartość wszystkich nieruchomości minus suma długów w USD Nieruchomości zapewniające przychód? Wartość wszystkich ziem minus suma długów w USD Nieruchomości zapewniające przychód? 2. Konta bankowe / inwestycje. Należy podać bieżące saldo dla każdego z wymienionych. W wypadku braku wymienionego konta należy wpisać NA nad kreską. Rachunki bieżące/oszczędnościowe w USD Inne inwestycje (bez kont emerytalnych lub IRA) w USD Krok 4: Poświadczenie Poświadczam, że zgodnie z moja najlepszą wiedzą informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i poprawne. Wnioskuję o przyznanie mi jakiejkolwiek stanowej, federalnej lub lokalnej pomocy, do której się kwalifikuję, by móc zapłacić rachunek wystawiony przez szpital. Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie informacje mogą zostać zweryfikowane przez szpital i upoważniam szpital do kontaktowania się ze stronami trzecimi w celu weryfikacji dokładności danych podanych w tym formularzu. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli świadomie podałem/podałam w tym wniosku nieprawdziwe informacje, nie będzie mi przysługiwało wsparcie finansowe, a wszelkie już przyznane mi wsparcie zostanie wycofane i na mnie spocznie odpowiedzialność zapłaty rachunku wystawionego przez szpital. Podpis pacjenta / wnioskodawcy: Data: Data: Podpis małżonka/partnera: Prosimy wysłać lub dostarczyć wypełniony formularz do jednostki, która udzieliła pacjentowi pomocy: Northwestern Medical Group Northwestern Memorial Hospital DW: Dział rozliczeń pacjentów DW: Dział doradztwa finansowego 680 N. Lake Shore Drive, Suite 1000 Prentice Pavilion Chicago, IL E. Superior, LC Chicago, IL (faks) lub (faks) Northwestern Lake Forest Hospital Northwestern Memorial Physicians Group DW: Dział rozliczeń pacjentów DW: Dział rozliczeń pacjentów 660 North Westmoreland Road 680 N. Lake Shore Drive, Suite 818 Lake Forest, IL Chicago, IL (faks) (faks) Strona 3 z4

6 ZAŁĄCZNIK Należy wypełnić tę część TYLKO w wypadku braku zeznania podatkowego na zeszły rok kalendarzowy lub jeśli którekolwiek ze źródeł przychodu różni się w roku bieżącym od tego z roku poprzedniego 1. Należy udokumentować roczny, podlegający opodatkowaniu dochód za bieżący rok. Pacjent: Dochód (płaca, wynagrodzenie, napiwki): Świadczenia z tytułu niepełnosprawności: Dochód z tytułu wynajmui tantiem: Świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego: Przychód z alimentów: Dochód z tytułu odsetek: Dochód z działalności gospodarczej: Dochód z tytułu emerytury lub renty: Zasiłek dla bezrobotnych: Dywidendy: Możliwe do opodatkowania refundacje/kredyty/odliczenia: Kapitał lub inne korzyści: Inne: Całkowity dochód: Małżonek/partner: (jeśli dotyczy) Dochód (płaca, wynagrodzenie, napiwki): Świadczenia z tytułu niepełnosprawności Dochód z tytułu wynajmu i tantiem: Świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego: Przychód z alimentów: Dochód z tytułu dywidend: Dochód z działalności gospodarczej: Dochód z tytułu emerytury lub renty: Zasiłek dla bezrobotnych: Dywidendy: Możliwe do opodatkowania refundacje/kredyty/odliczenia: Kapitał lub inne korzyści: Inne: Całkowity dochód: 2. Proszę wymienić każdygotówkowy podarunek lub wsparciewiększe niż USDotrzymane od przyjaciół lub rodziny w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Strona 4 z4

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja NINIEJSZY DOKUMENT MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMA- CYJNY. PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ KOLEJNYCH STRON. NINIEJSZY AR- KUSZ NIE JEST WNIOSKIEM. Możecie zostać

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS)

WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS) WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS) Wskazówki te wyjaśniają, kiedy należy dokonać wpłaty przy składaniu wniosku o zaświadczenie o rejestracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny World Trade Center Podanie kwalifikacyjne dla osób ocalałych

Program zdrowotny World Trade Center Podanie kwalifikacyjne dla osób ocalałych Zatwierdzony formularz OMB nr 0920-0891 Data ważności: 12/31/2014 Program zdrowotny World Trade Center Podanie kwalifikacyjne dla osób ocalałych Osoby ocalałe uprawnione do udziału w programie zdrowotnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a Z a łącznik n r 1 d o Z a r ządzenia Dyrek t o r a I n s t y t u t u F i z y k i Jądrowej i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w Krak o w i e, n r 1 9 / 2 0 1 0 z d n i a 8 g r u d n i a 2 0 1 0 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wszyscy studenci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania

Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania wniosków o zasiłek dla bezrobotnych II Federalnej Agencji Pracy Instrukcja wypełniania jest częścią wniosku o świadczenia dla zabezpieczenia bytu według drugiej

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO W LOYAL BANKU

FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO W LOYAL BANKU For official use only Client name Cust. ID Acc. Num. Referred by: Internal contact Document registry number Condition group specification: Card type FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO W LOYAL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj):

Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj): Ostatnia zmiana marzec 2011 CYWILNA POMOC PRAWNA - Pomoc Prawna Online formularz upoważnienia CIV/LAO Użyj niniejszego formularza, jeżeli chcesz złożyć wniosek o cywilną pomoc prawną korzystając z Pomocy

Bardziej szczegółowo