Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej"

Transkrypt

1 Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku możliwości dostarczenia danego dokumentu należy załączyć list wyjaśniający. Wymagane: Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Dokumenty podatkowe: Należy przedstawić najnowsze federalne zeznanie podatkowe i formularz W-2 lub formularz IRS 4506-T weryfikacja osób nierozliczających się (formularz w załączeniu). Potwierdzenie zamieszkania na terenie stanu Illinois: Należy przedstawić co najmniej jeden z następujących dokumentów. Ważny państwowy dokument tożsamości lub prawo jazdy Ostatni rachunek za media z adresem w Illinois Karta rejestracyjna wyborcy Niedawny list zaadresowany do wnioskodawcy nadany przez instytucję rządową lub innego wiarygodnego nadawcę List z domu opieki dla bezdomnych Zaświadczenie o dochodach: Należy przedstawić wszystkie odpowiednie dokumenty wymienione poniżej. Kopie trzech ostatnich odcinków lub potwierdzeń dla osób bezrobotnych Kopie trzech ostatnich odcinków lub potwierdzeń pracodawcy Kopie trzech ostatnich odcinków lub potwierdzeń z opieki społecznej Zaświadczenie o posiadanym majątku: Należy przedstawić najnowsze wyciągi z kont bieżących, oszczędnościowych i rachunków kredytowych. Uzupełniające/inne: Zaświadczenie o dochodach innych niż wynagrodzenie: Należy przedstawić następujące odpowiednie dokumenty, tylko w przypadku, jeżeli za poprzedni rok nie składano zeznania podatkowego lub jeżeli w którymkolwiek z następujących źródeł dochodu zajdzie różnica między tym, a poprzednim rokiem kalendarzowym. Zestawienie dochodów z najmu i tantiem Zestawienie dochodów z tytułu alimentów Zestawienie dochodów z tytułu odsetek Zestawienie dochodów z działalności gospodarczej Zestawienie dochodów z tytułu emerytury lub renty Zestawienie dochodów z dywidend Osoby w związku małżeńskim lub partnerstwie cywilnym: Należy przedstawić następujące odpowiednie dokumenty dotyczące małżonka lub partnera. Potwierdzenie dochodów i dochodów innych niż wynagrodzenie (jak opisano powyżej) Federalne zeznanie podatkowe i formularz W-2 lub formularz IRS 4506-T weryfikacja osób nierozliczających się (formularz w załączeniu) Najnowsze wyciągi z kont bieżących, oszczędnościowych i rachunków kredytowych. Uzupełniające/inne (jeżeli ma to zastosowanie): Cudzoziemcy muszą przedstawić kopię paszportu i wizę do Stanów Zjednoczonych Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (należy skopiować przód i tył) Przyznanie/odrzucenie Medicaid - list List polecający (na przykład, jeżeli wydatki opłacane są przez inny podmiot) Osoby, które złożyły pozew związany z urazem lub chorobą, muszą wypełnić załączony formularz Upoważnienia do udostępnienia informacji. Wypełniony i podpisany wniosek Office Use Only: EXPEDITE

2 WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Northwestern Memorial Healthcare and Northwestern Medical Faculty Foundation (Ośrodek Opieki Zdrowotnej Northwestern Memorial i Partnerzy) i Northwestern Medical Faculty Foundation (Fundacja Wydziału Medycznego Northwestern) Uwaga: Northwestern Memorial Healthcare and Affiliates (Ośrodek Opieki Zdrowotnej Northwestern Memorial i Partnerzy) i Northwestern Medical Faculty Foundation (Fundacja Wydziału Medycznego Northwestern) udostępniają sobie wzajemnie informacje podane w tym Formularzu Etap 1: Informacje ogólne 1. Informacje o pacjencie Nazwisko pacjenta Ulica Miasto, Stan i Kod Pocztowy Data Urodzenia Pacjenta Numer ubezpieczenia społecznego Preferowany sposób kontaktu: Adres w USA: Adres Nr telefonu: Pacjent jest bezdomny 2. Czy Illinois było miejscem pobytu stałego pacjenta podczas pobierania opieki? 3. Czy pacjent stara się o pomoc finansową aby zapłacić za opiekę medyczną na naszym pogotowiu? 4. Czy pacjent pobiera opiekę medyczną w klinice NMFF poza granicami stanu? 5. Pacjent jest obcokrajowcem zamieszkującym Illinois na podstawie wizy USA? TAK Typ Wizy NIE 6. Jeśli pacjent jest w związku małżeńskim bądź cywilnym, należy podać: Imię Małżonka/Partnera Numer Ubezpieczenia Społecznego Małżonka/Partnera Data Urodzenia Małżonka/Partnera 7. Jeśli pacjent jest po rozwodzie lub w separacji, czy były Małżonek/Partner jest odpowiedzialny za opiekę medyczną na mocy umowy separacyjnej? Nie ma zastosowania 8. Czy jesteś obecnie zatrudniony? Nazwa Pracodawcy: Telefon: ( ) Adres Pracodawcy: Jeśli pacjent nie jest zatrudniony, czy on (bądź partner/ka) był zatrudniony w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Office Use Only: EXPEDITE Strona 1 z 4 Wersja: 5/11/2012

3 8. Ilość Osób w Gospodarstwie Domowym: (Jak podano w zeznaniu podatkowym) 9. Pacjent ma ubezpieczenie zdrowotne, włączywszy ubezpieczenie zagraniczne, Medicaid i Medicare? TAK NIE Jeśli TAK, należy podać następujące informacje: Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: Numer Polisy: Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: Numer Polisy: 10. Pomoc finansowa ma dotyczyć leczenia: Obrażeń poniesionych w Miejscu Pracy Wypadku Przestępstwa Raka Innych 11. Czy został wypełniony pozew w związku z obrażeniami lub chorobą pacjenta? Imię i Nazwisko Prawnika: Nr telefonu: 1. Nieruchomości. Należy podać informacje o posiadanych nieruchomościach (budynkach lub ziemi) poza głównym miejscem zamieszkania. Należy wskazać, jeśli nieruchomość zapewnia przychód. Wartość wszystkich nieruchomości minus suma długów w $ Nieruchomości zapewniające przychód? Wartość wszystkich ziem minus suma długów w $ Nieruchomości zapewniające przychód? 2. Konta Bankowe / Inwestycje. Należy podać stan: W wypadku braku wymienionego konta należy wpisać NA nad kreską. Konto Bieżące/Oszczędnościowe/Credit Union w $ Inne Inwestycje (bez kont emerytalnych lub IRA) w $ Czy złożone zostało podanie o Medicaid? Etap 2: Majątek Etap 3: Medicaid TAK Oczekiwanie na Zatwierdzenie TAK Nie Przysługuje NIE W przypadku braku wniosku o Medicaid, złożenie takiego wniosku może zostać nakazane. Należy sprawdzić czy poniższe informacje są prawdziwe: Pacjent ma poniżej 20 lat Pacjent ma ponad 64 lata Pacjent zamieszkuje z dziećmi poniżej 19 roku życia Pacjent jest w ciąży. Pacjent jest niepełnosprawny (ustalone przez Social Security Administration (Urząd Ubezpieczeń Społecznych)). Pacjent jest niewidomy. Pacjent zażywa leki na cukrzycę, wysokie ciśnienie krwi lub drgawki. Strona 2 z 4

4 Etap 4: Zaświadczenie Rozumiem, że ten wniosek o Pomoc Finansową dotyczy usług zapewnianych przez NMHC w Ośrodkach Partnerskich Northwestern Memorial Hospital (Szpital Northwestern Memorial): Northwestern Lake Forest Hospital (Szpital Northwestern Lake Forest), lub Northwestern Memorial Physician Group (Stowarzyszenie Lekarzy Northwestern Memorial) w Northwestern Medical Faculty Foundation (Fundacji Wydziału Medycznego Northwestern). Rozumiem i zgadzam się, że wynikiem celowego podania przeze mnie nieprawdziwych informacji lub odmowy współpracy z NMFF/NMHC przy określaniu czy przysługuje mi pomoc finansowa (włączając w to dostarczenie dodatkowych dokumentów na prośbę NMFF/NMHC) może być odmowa udzielenia pomocy finansowej. Zaświadczam że informacje podane w tym formularzu są prawdziwe i że podałem/am wszystkie wymagane aktywa, obciążenia i źródła dochodów. Poniższym podpisem upoważniam NMFF/NMHC do uzyskania raportu z biura kredytowego. Ponadto upoważniam NMFF/NMHC do przeprowadzenia weryfikacji zatrudnienia lub dochodów. Podpis pacjenta: Data: Podpis Małżonka lub Partnera: Data: Wypełniony formularz należy wysłać lub dostarczyć do jednostki zapewniającej opiekę: Northwestern Medical Faculty Foundation Northwestern Memorial Hospital Attention: Financial Counseling Department 680 N. Lake Shore Drive, Suite 1000 Prentice Pavilion Chicago, IL E. Superior, LC Chicago, IL (fax) o (fax) Northwestern Lake Forest Hospital Northwestern Memorial Physicians Group 660 North Westmoreland Road 680 N. Lake Shore Drive, Suite 818 Lake Forest, IL Chicago, IL (fax) (fax) Strona 3 z 4

5 ZAŁĄCZNIK Należy wypełnić tą część TYLKO w wypadku braku zeznania podatkowego na zeszły rok kalendarzowy lub jeśli którekolwiek ze źródeł przychodu różni się w roku bieżącym od tego z roku poprzedniego 1. Należy udokumentować roczny podlegający opodatkowaniu dochód na bieżący rok. Pacjent: Przychód (wynagrodzenie, napiwki): Przychód z Zasiłku dla Niepełnosprawnych: Przychód z Wynajmu i Honorariów Autorskich: SSI (Zasiłek dla Niepełnosprawnych): Przychód z Alimentów: Przychód z Odsetek: Przychód z Tytułu Prowadzenia Firmy: Przychód z Renty lub Emerytury: Zasiłek dla Bezrobotnych: Dywidendy: Zwroty, ulgi i offsety podlegające opodatkowaniu Kapitał lub Inne Korzyści: Inne: Przychód Całkowity: Małżonek/Partner: (jeśli dotyczy) Przychód (wynagrodzenie, napiwki): Przychód z Zasiłku dla Niepełnosprawnych: Przychód z Wynajmu i Honorariów Autorskich: SSI (Zasiłek dla Niepełnosprawnych): Przychód z Alimentów: Dywidendy z Przychodu z Odsetek: Przychód z Tytułu Prowadzenia Firmy: Przychód z Renty lub Emerytury: Zasiłek dla Bezrobotnych: Dywidendy: Zwroty, ulgi i offsety podlegające opodatkowaniu Kapitał lub Inne Korzyści: Inne: Przychód Całkowity: 2. Należy podać prezenty pieniężne bądź inne o wartości większej niż 1000 $ otrzymane od przyjaciół lub rodziny w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Strona 4 z 4

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

Polityka dotycząca pomocy finansowej

Polityka dotycząca pomocy finansowej Polityka dotycząca pomocy finansowej I. CEL Celem niniejszej polityki jest zapewnienie pomocy finansowej pacjentom Gottlieb Memorial Hospital (GMH), zamieszkałym na terenie stanu Illinois, którzy znaleźli

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ Część: Finanse Strona: 1 z 11 Temat: Udzielanie pomocy finansowej Szpitale Administrator: 4/25/13 Dyrektor finansowy Data zatwierdzenia: 4/1/2012 Data wejścia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Instrukcja ta pomoże wypełnić i złożyć do Funduszu Odszkodowań dla Ofiar wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja NINIEJSZY DOKUMENT MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMA- CYJNY. PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ KOLEJNYCH STRON. NINIEJSZY AR- KUSZ NIE JEST WNIOSKIEM. Możecie zostać

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REGIONALNA ADVENTIST MIDWEST HEALTH Kategoria Usługi finansowe dla pacjentów Tytuł

POLITYKA REGIONALNA ADVENTIST MIDWEST HEALTH Kategoria Usługi finansowe dla pacjentów Tytuł Strona 1 z 18 I. CEL opisuje stosowane przez Adventist Midwest Health metody pomocy finansowej. Adventist Midwest Health ( AMH ) obejmuje pięć szpitali systemu opieki zdrowotnej Adventist Health System

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Czym są świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych

Czym są świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych Czym są świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov jest cennym źródłem

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Po wypełnieniu prosimy o przesłanie formularza na adres: Genworth Financial, Departament Obsługi Roszczeń, ul. Emilii Plater 53, 12 piętro, 00-113 Warszawa WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Bardziej szczegółowo

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma I. Zasady kredytowania sprzedaży ratalnej przez Kredyt Bank S.A. Część A Kredytobiorca 1. 1.1. Kredytobiorcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr):

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG)

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG) DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE 1. KOPIE WSZYSTKICH JAAROPGAAFÓW 2. DOWÓD OSOBISTY BĄDŹ PASZPORT 3. ZAŚWIADCZENIE Z BANKU ŻE JESTEŚ WŁAŚCICIELEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne

Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne Spis treści Część A: Podstawowe informacje na temat rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS) 1. Kto podlega obowiązkowi

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech I. Obowiązek podatkowy w Niemczech 1. Przykład Aby umożliwić lepsze zrozumienie uwarunkowań podatkowych, poszczególne punkty będą zawsze ilustrowane

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 16/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Zasad oceny zdolności kredytowej osób fizycznych w BOŚ S.A. wprowadzonych Uchwałą Nr 174/2013 Zarządu BOŚ S.A.

Bardziej szczegółowo