Strefy Ekonomicznej w podstrefie. motoryzacyjnego. 29 maja 2014 roku zezwolenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strefy Ekonomicznej w podstrefie. motoryzacyjnego. 29 maja 2014 roku zezwolenie"

Transkrypt

1 Informacje Informacje Informacje Muzeum Historii Słupca. Poszukujemy: wiedzy o osobach, ciekawych wydarzeniach, wspomnień, zdjęć, pocztówek, map, starych dokumentów, listów, plakatów, gazet, odznaczeń, książek, mebli. Karta depozytowa na 2 czerwca w Centrum Biznesu i Innowacji w Słupcu, w wykonaniu uniwersyteckiego chóru CANTARE, zabrzmiał Gaudeamus i Noworudzki UTW zakończył kolejny rok akademicki. Tegoroczne Zawody z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2014r. odbyły się tradycyjnie na stawach w Ścinawce Dolnej. Organizatorem tej plenerowej imprezy było m.in.noworudzkie Koło Sum. s. 3 s. 10 s. 13 issn bezpłatny! informator samorządowy czerwca 2014 Nr 12 (129) Wszystkich fanów piłki nożnej serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku na transmisje z MUNDIALU 2014 na dużym ekranie Inauguracja r., godz. 22:00 CENTRUM BIZNESU I INNOWACJI Nowa Ruda ul. Kłodzka 22 tel OGŁOSZENIE o wynajmie i sprzedaży Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. posiada: do wynajęcia w Nowej Rudzie, przy ul. Armii Krajowej 15 lokal o pow. 176 m 2 lokal o pow. 100 m 2 lokal o pow. 131 m 2, lokal o pow. 213 m 2. w Nowej Rudzie Słupcu przy ulicy Kłodzkiej 27 (siedziba ARR AGROREG S.A.) lokal o pow. 75 m 2. w Nowej Rudzie Słupcu przy ulicy Kłodzkiej 24-24e (siedziba Noworudzkiego Inkubatora Technologicznego) około 2000 m 2 powierzchni od września 2014 r. Wyżej wymienione lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną, c.o., sieć telefoniczną oraz komputerową i są przystosowane do działalności produkcyjnej oraz biurowej. Warunki najmu do uzgodnienia. Wszelkie informacje można uzyskać w ARR AGROREG S.A. w Nowej Rudzie Słupcu, ul. Kłodzka 27 lub pod nr. telefonu w godz Inwestycja motoryzacyjna 29 maja 2014 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Nowa Ruda Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park otrzymała firma Umicore Autocat Poland Sp. z o.o. Firma będzie prowadzić w Nowej Rudzie 10 czerwca 2014r. w noworudzkim ratuszu odbyła się, z udziałem burmistrza Tomasza Kilińskiego oraz Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej INVEST PARK Barbary Kaśnikowskiej, uroczystość wprowadzenia inwestora Umicore do Nowej Rudy. Firma Umicore Autocat Poland Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie Nowa Ruda. Inwestycja dotyczy sektora motoryzacyjnego. działalność polegającą na produkcji katalizatorów samochodowych. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 160 mln złotych oraz zatrudnienie 80 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do r. Źródło: WSSE Invest-Park Umicore jest grupą technologii globalnej i recyklingu materiałów. Koncentruje się ona na obszarach zastosowań, gdzie jej doświadczenie w inżynierii materiałowej, chemii i metalurgii sprawia prawdziwą różnicę. Jej działalność koncentruje się na czterech obszarach: kataliza, surowce energetyczne, materiały eksploatacyjne i recykling. Umicore prowadzi działalność przemysłową na wszystkich kontynentach. Umicore to jeden z wiodących na świecie producentów katalizatorów samochodowych. Innowacja technologiczna jest kluczowym czynnikiem, umożliwiającym klientom spełniać coraz ostrzejsze normy emisji spalin na całym świecie. Źródło: Konkurs o dofinansowanie dla MŚP Biznesowy panel dyskusyjny - Polskoindyjska współpraca gospodarcza Czyt. str. 3 Czyt. str. 4 Noworudzki Inkubator Technologiczny. Bliżej Czyt. str. 5 Nabór do Ochotniczego Hufca Pracy w Nowej Rudzie na rok szkolny 2014/2015 Czyt. str. 5

2 2 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca 2014 Strona Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie

3 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca Strona Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie Z CYKLU: TRAFNA DIAGNOZA. I TY MOŻESZ POMÓC! MUZEUM HISTORII SŁUPCA Do czasu uruchomienia muzeum, zbiory za pisemnym poświadczeniem odbioru będą gromadzone w siedzibie ARR AGROREG S.A. przy ul. Kłodzkiej 27, codziennie w godz Są dwa sposoby przekazywania eksponatów: jako dar dla muzeum lub w depozyt. Muzeum Historii Słupca KARTA DEPOZYTOWA NR ZGŁOSZENIE DEPOZYTU/DARU* DLA MUZEUM Składany depozyt/dar*:... Dane składającego depozyt/dar*: Imię i nazwisko:... PESEL:.. Adres: Opis depozytu/daru*: Szacunkowa wartość depozytu/daru*:. Załączniki: 1. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Inne: Oświadczam, że wyżej opisany depozyt/dar* jest moją własnością, nie pochodzi z kradzieży lub innych okoliczności niezgodnych z prawem.. Data i podpis Przyjmujący: Imię i nazwisko * Niepotrzebne skreślić. Brzuch część dziesiąta Bóle podbrzusza (część 6) Tak dużo było telefonów do redaktora naczelnego Jana po ostatnim felietonie, że postanowiłem raz jeszcze napisać o dolegliwościach występujących w okolicach podbrzusza u kobiet i mężczyzn, a zarazem definitywnie zakończyć już zajmowanie się tą częścią ciała. Niebolesne zmiany pochwy i prącia mogą mieć przeróżne przyczyny, ale zawsze powinniśmy podchodzić do nich poważnie, ponieważ, mimo że nie odczuwamy bólu, choroba może mieć bardzo istotną przyczynę, często prowadzącą (przy braku leczenia) do zaburzeń w funkcjonowaniu naszych organów płciowych. Panowie! Gdy zauważymy na prąciu: - Perłowe, cieniste grudki (pryszcze), umiejscowione na koronie żołędzi prącia, jako pojedyncze lub mnogie wykwity skórne w kilku rzędach, które pojawiają się stopniowo mamy do czynienia z brodawczakowatością prącia. - Małe, spiczaste brodawki o kalafiorowatej powierzchni i zabarwieniu brązowym, często sączące, a później ulegające rogowaceniu wtedy możemy przypuszczać, że są to kłykciny kończyste, których przyczyną jest wirus HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) przenoszony drogą płciową. Nie muszę dodawać, że w tych przypadkach należy pilnie skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Panie! Gdy zauważycie następujące zmiany w pochwie: - Małe uszypułkowane brodawki w kolorze ciała lub o czerwono brązowym zabarwieniu, kalafiorowatej powierzchni, a stan ten daje się zauważyć nagle, np. po przygodnym stosunku płciowym, to możemy myśleć o infekcji wirusem HPB, o którym wspominałem wyżej. - Białawe grudki różnej wielkości od łebka szpilki do ziarnka grochu, przede wszystkim na wargach sromowych i łechtaczce, które w dalszym przebiegu choroby zanikają; polega to na ścieńczeniu (skóra pergaminowa) lub rogowaceniu skóry i zaniku warg sromowych udajmy się jak najszybciej do ginekologa, aby wykluczyć toczeń rumieniowaty układowy. Któregoś dnia zgłosił się do mnie pacjent, który skarżył się na skrócony i niepełny wzwód, mimo seksualnego podniecenia. Po przeprowadzonym dokładnie wywiadzie, w którym mój podopieczny poinformował mnie, że ostatnio ma obniżony nastrój, czuje się niepotrzebny i wszystko jest do d y, a jednocześnie wykluczyłem takie choroby jak: nadciśnienie tętnicze krwi, cukrzycę i schorzenia neurologiczne, stwierdziłem, że mamy do czynienia z lekką, okresową depresją. Zastosowałem łagodne leki przeciwdepresyjne. Po tygodniu zadzwoniła do mnie jego żona z podziękowaniami za wyleczenie męża z tej jak bardzo przykrej dolegliwości, nie tylko dla niego!!! Jak zwykle życzę również samych słonecznych dni i dużo zdrowia. Wasz Doktor. Data i podpis Uwaga! Konkurs o dofinansowanie dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W połowie lipca Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca planuje ogłosić konkurs o dofinansowanie dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach schematu 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) W ramach konkursu dofinansowanie- refundację mogą otrzymać wyłączenie projekty polegające na: nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu usługach doradczych związanych z realizacją projektu Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego. Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis. DLA KOGO? O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 RPO WD mogą ubiegać się MŚP tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia (za datę złożenia wniosku uznaje się datę rejestracji wniosku w Internetowym Rejestratorze Wniosków) wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu) oraz prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, aby uznać mikroprzedsiębiorstwo za podmiot mogący ubiegać się o dofinansowanie wystarczy aby jeden ze wspólników prowadził działalność gospodarczą powyżej 2 lat. Wyłączone są projekty z zakresu turystyki! Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja) wynosi: równowartość ,00 EUR (EFRR). JAKIE PROJEKTY? Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi ,00 PLN; Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi ,00 PLN; Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych Koszty kwalifikowane projektu to koszty poniesione najwcześniej od dnia ogłoszenia konkursu do dnia Rozpoczęcie projektu w terminie wcześniejszym tj. przed dniem ogłoszenia niniejszego konkursu, powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę). Przez rozpoczęcie projektu uznaje się złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcie umowy sprzedaży, leasingu, a także złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania usług doradczych oraz szkoleń. Wszystkie wydatki powinny być poniesione z zachowaniem zasady konkurencyjności tj. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) lub zgodnie z regułami określonymi w Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD z zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (z wyłączeniem działania 1.3). Jednocześnie informuje się, że ogłoszenie naboru na w/w warunkach będzie się wiązało z koniecznością zmiany Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata Zmianę tę przewiduje się dokonać pod koniec czerwca na Komitecie Monitorującym RPO WD. Zapraszamy do sprawdzania naszej strony

4 4 Zgłoś się Opis: Indie to niewątpliwie kraj o wielkim potencjale gospodarczym, oferujący przedsiębiorcom ciekawe możliwości importowe i eksportowe oraz w handlu bezpośrednim. Ten potencjał nie jest niestety przez polskie firmy wykorzystywany. Dlatego serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarny panel dyskusyjny o możliwościach współpracy między Polską a Indiami. Osoby docelowe: osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele firm przedstawiciele zarządu i członkowie rad nadzorczych Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca 2014 Biznesowy panel dyskusyjny Polsko-indyjska współpraca gospodarcza Dostęp do miliarda konsumentów Miejsce i termin: Katowice, Hotel Quality Silesian, ul. Szybowcowa 1A dyrektorzy zarządzający dyrektorzy finansowi i główni księgowi wszystkie osoby zainteresowane współpracą z partnerami na rynku indyjskim Korzyści: Podczas spotkania zasięgną Państwo wiedzy u praktyków, dla których kontakty biznesowe z Indiami to codzienność. Wykładowcy przyjrzą się możliwościom wymiany handlowej z Indiami, zarówno w zakresie importu, jak i eksportu. Omówione zostaną również zasady współpracy z firmami transportowymi i agencjami celnymi oraz kooperacji produkcyjnej z indyjskimi przedsiębiorcami. Integralną częścią materiałów szkoleniowych będzie książka Gandhi. Lider. 14 przewodnich zasad inspirujących współczesnych liderów. Zawartość: Plan biznesowego panelu dyskusyjnego: I. Rekomendacje dla polskich firm zainteresowanych rynkiem indyjskim najszybciej rozwijające się gałęzie gospodarki polskie towary i inwestycje na rynku indyjskim obiecujące sektory i dziedziny o dużym potencjale z punktu widzenia wymiany handlowej gdzie istnieją najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Indiach mapa przemysłowa Indii II. Od czego zacząć? wsparcie ze strony polskich władz organizacje wspierające handel z Indiami indyjskie instytucje wspierające wymianę handlową targi handlowe i organizacje branżowe III. Etykieta i kultura biznesowa w Indiach jak właściwie postępować z indyjskim partnerem biznesowym budowanie relacji, postrzeganie czasu przełamywanie lodów, tematy tabu źle widziane zachowania w miejscach publicznych preferencje i nawyki potencjalnych klientów IV. Specyfika wymiany handlowej z Indiami IMPORT Oczekiwania i możliwości Towary gotowe i na zamówienie Weryfikacja dostawców Nawiązanie relacji z indyjskim partnerem Poszukiwanie dostawców i zapytania ofertowe Warunki współpracy - kluczowe postanowienia umów Realizacja importu kontrola jakości w trakcie importu podstawa płatności akredytywa i gwarancje bankowe przedpłaty i zaliczki EKSPORT Metody wejścia na rynek indyjski eksport bezpośredni, pośredni kooperacja Bariery wejścia na rynek administracyjno- -prawne rynkowe Badanie rynku: współpraca z firmami transportowymi i agencjami celnymi V. Kooperacja produkcyjna z indyjskimi przedsiębiorcami Uwarunkowania prowadzenia biznesu w Indiach regulacje dotyczące inwestycji bezpośrednich system licencyjny zezwolenia dewizowe raportowanie i kontrole Formy funkcjonowania na rynku indyjskim rodzaje spółek przedstawicielstwo, oddział fuzje i przejęcia Relacje z indyjskimi partnerami pozyskiwanie wiarygodnych informacji rozliczenia z dostawcami i klientami przydatne zrzeszenia i organizacje Aspekty prawne prowadzenia biznesu umowy rozstrzyganie sporów, windykacja należności praktyczny wymiar prawa intelektualnego Materiały do pobrania: pl/public/files/courses_open/260/2/sources/2014_konferencja_ Indie_Kat.pdf?350 Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Słoneczny piknik rodzinny OFERTA PRACY W CZECHACH Gourmet Restaurant HOTEL Zámeček Janovičky szuka doświadczonego kelnera, który wesprze nasz team i będzie miał możliwość zawodowego rozwoju. Pensjonat jest otwarty przez cały rok. Preferujemy czeską i polską tradycyjną kuchnię, posiadamy również międzynarodowe propozycje smaków dla koneserów. Oczekujemy: samodzielności, aktywności, ambitnego podejścia do pracy, dyspozycyjności. Oferujemy: możliwość pracy w pięknym otoczeniu przyrody w okolicach miejscowości Janovićki pod Broumovem (www.penzionzamecek. com), dobre warunki płacowe, do dyspozycji mieszkanie służbowe bez odpłatności (tylko prąd) w Broumovie. Mile widziane: znajomość jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego (nie jest to warunek), dojazd z własnego miejsca zamieszkania do pracy. Pozostałe kwestie do ustalenia podczas rozmowy indywidualnej. Kontakt: p. Netikova p. Valasek Pomimo kończącego maj deszczowego tygodnia, w ostatnim dniu tego miesiąca pogoda uśmiechnęła się do organizatorów i uczestników Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Impreza przygotowana przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich oraz tutejszą Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich, przyciągnęła szerokie grono dzieci, rodziców i dziadków. Na terenie szkolnego boiska nie zabrakło atrakcji w postaci dmuchanych zjeżdżalni, stosik z pysznościami, zabawkami, loterii fantowej, a także występów artystycznych. Na scenie prezentowali się uczniowie gminnych szkół, a także grupa taneczna Shadows z Centrum Kultury. Warto dodać, że w czasie pikniku zbierane były środki finansowe na dalsze leczenie jednej z uczennic ludwikowickiej szkoły. W związku z tym organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom oraz ludziom dobrej woli za ich ogromne serca.

5 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca Parki i inkubatory technologiczne NOWORUDZKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY - BLIŻEJ Wielość definicji funkcjonujących na świecie, zróżnicowanie akcentów co do niezbędnych składowych parku technologicznego powodują, że w praktyce nie istnieje jego uniwersalny model. Spotykamy parki technologiczne, naukowe, badawcze, centra innowacji, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne itd. Choć spełniają one niemal to samo zadanie, to różnią się między sobą i to nie tylko w przekroju międzynarodowym, ale często także w danym kraju. Istotą tego zróżnicowania jest fakt, że parki technologiczne są instrumentami lokalnymi, odzwierciedlającymi tradycje, potrzeby i możliwości środowiska lokalnego, w jakim powstają. Niemniej warto zwrócić uwagę na pewne wspólne cechy, którymi charakteryzują się wszystkie podmioty zwane ogólnie parkami technologicznymi. Są to: charakter lokalny parki technologiczne z reguły są przedsięwzięciami miejscowymi, związanymi z miastem czy instytucją naukowo- -badawczą, nastawionymi przede wszystkim na stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości, małe i średnie firmy w odróżnieniu od parków przemysłowych czy specjalnych stref ekonomicznych, parki technologiczne z założenia wpływają na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; wdrażanie nowatorskich technologii z jednej strony jest szansą na trwałe zaistnienie firmy na rynku, z drugiej stanowi swoisty poligon doświadczalny przed zastosowaniem danej technologii na wielką skalę, czynnik naukowy powiązanie parku (niezależnie od formy) z ośrodkiem akademickim czy instytucjami badawczymi jest niezbędnym wymogiem urzeczywistnienia transferu myśli naukowej do gospodarki, gotowa infrastruktura zarządca (właściciel) parku dostarcza pomieszczenia do prowadzenia działalności produkcyjnej wraz z dodatkową infrastrukturą potrzebną dla realizacji celu podstawowego, tj. transferu technologii (np. dostęp do laboratoriów, sieci teleinformatycznej i komunikacyjnej). Park technologiczny odróżnia się w tym względzie od np. specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie inwestorzy zazwyczaj otrzymują uzbrojony teren, na którym sami muszą zbudować pomieszczenia produkcyjne czy magazynowe, usługi wspierające biznes ich zakres oczywiście zależy od możliwości i inwencji zarządzającego parkiem, choć do typowego zestawu zwykle należą usługi doradztwa ekonomicznego, finansowego, prawnego, podatkowego czy organizacyjnego; bardzo często firmom zlokalizowanym w parku technologicznym oferowane są też usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na inwestycje. W szeroko rozumianej grupie parków technologicznych można natomiast wyróżnić dwie grupy, zależnie od rodzaju podmiotów gospodarczych, do jakich są kierowane. Typowe parki technologiczne, naukowe czy centra technologiczne z reguły przeznaczone są dla już działających małych i średnich firm, które w innowacyjnych technologiach upatrują szansy na umocnienie (poszerzenie) swojej pozycji rynkowej. Z kolei instrumentem nakierowanym na tworzenie nowych, nowoczesnych firm są inkubatory technologiczne. W odróżnieniu od klasycznych inkubatorów przedsiębiorczości, współpraca z jednostkami naukowymi i transfer innowacji jest w tym wypadku dodatkowym atutem, mającym zapewnić nowo powstającej firmie atrakcyjny i niekonwencjonalny profil działalności, zwiększający szanse pozostania na rynku i dalszy rozwój. Inkubatory technologiczne, z tytułu wspierania rozwoju nowych firm, mają pewne atuty, ale też i ograniczenia w porównaniu z klasycznymi parkami technologicznymi. Inkubator technologiczny ma tę przewagę nad parkiem technologicznym, że opłatę za pobyt w nim (czynsz) ustala się na preferencyjnych warunkach i jest ona znacznie niższa niż stawki rynkowe za wynajem pomieszczeń. Często w ramach opłaty świadczony jest cały pakiet usług doradczych czy dostęp do sieci informatycznej. Zazwyczaj stawki czynszu w inkubatorze stopniowo rosną, choć nie jest to reguła i zależy od możliwości i polityki organizatora (zazwyczaj samorządu lokalnego). Natomiast równe lub wyższe od rynkowych stawki czynszu w parkach technologicznych są niejako kosztem udogodnień, jakim jest stały kontakt (na miejscu) z podmiotami naukowo-badawczymi lub dostęp do laboratoriów. Przewagą inkubatora jest też szeroka oferta usług biznesowych (np. księgowość, porady prawne, patentowe) czy doradztwa w zakresie technologii, organizacji, zarządzania, pozyskiwania środków na działalność firmy itp. Parki technologiczne mogą (ale nie muszą) zapewniać tak szeroką paletę usług dodatkowych, szczególnie że ich lokatorami są firmy już funkcjonujące na rynku i mające podstawowe doświadczenie w biznesie. W inkubatorze nie ma też ścisłych ograniczeń co do formy aktywności gospodarczej firmy, choć pomysł na nowo powstającą firmę powinien uwzględniać wdrożenie ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO PRACY I NAUKI Informujemy, że trwa nabór do Ochotniczego Hufca Pracy w Nowej Rudzie na rok szkolny 2014/2015. Młodzież, która ukończyła 15. rok życia i jest zainteresowana uzupełnieniem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, będzie mogła kontynuować naukę w Gimnazjum d l a D o r o s ł y c h i zdobywać doświadczenie zawodowe u pracodawców na terenie Miasta i Gminy Nowa Ruda oraz Radków. Zachęcamy również do nauki wybranego zawodu w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej młodzież, która nie ukończyła 18. roku życia i chciałaby podpisać swoją pierwszą umowę o pracę, by zdobywać kwalifikacje zawodowe, które w przyszłości będzie mogła wykorzystać na rynku pracy. Warunkiem przyjęcia do OHP w celu przygotowania zawodowego i uzupełnienia wykształcenia na poziomie gimnazjalnym jest: innowacyjnych rozwiązań (niekoniecznie związanych z samą produkcją). Inkubatory technologiczne mają jednak też pewne ograniczenia w porównaniu z parkami. W pierwszym rzędzie jest to czas pobytu firmy zazwyczaj od 2 do 5 lat co jest zresztą w pełni zgodne z ideą inkubatorów, tj. pomocą w utworzeniu firmy i przeprowadzeniu jej przez początkowy okres adaptacji do warunków rynkowych. Pobyt firmy w parku technologicznym jest natomiast nieograniczony czasowo. Inkubatory technologiczne, które z założenia są małymi, lokalnymi jednostkami, nie mają bezpośredniego dostępu (na miejscu) do infrastruktury naukowej (w odróżnieniu do parków technologicznych). W inkubatorze najważniejsze jest przełożenie innowacyjnego pomysłu na realną działalność gospodarczą (czyli rozpoczęcie działalności), a dopiero w dalszej kolejności pomoc w nawiązaniu kontaktów z podmiotami naukowo- -badawczymi. Źródło gov.pl/wydbas.nsf/0/3a- 81D8645E8758DAC1257A- 1A003D6924/$file/25_ Krzak.pdf - ukończony 15. rok życia, - ukończona szkoła podstawowa, - złożenie kompletu obowiązujących dokumentów. Warunkiem przyjęcia do OHP w celu nauki wybranego zawodu w klasie I ZSZ jest: - nie ukończony 18. rok życia (gwarantujemy podpisanie umowy o pracę na 36 miesięcy), - ukończone gimnazjum, - złożenie kompletu obowiązujących dokumentów. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w siedzibie Hufca Pracy pod adresem: OCHOTNICZY HUFIEC PRACY Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 pokój nr 15, II piętro Telefon 74/ / FILIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY/ SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE

6 6 Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel Wakacje 2014 w Słupcu Noworudzkie Stowarzyszenie pro Publico Bono zaprasza dzieci i młodzież na wakacje pełne radosnych przygód: -gry i zabawy w Miejskim Ośrodku Kultury - treningi sportowe na boisku, w basenie -turystyczne wędrówki górskimi szlakami -harcerski piknik pod namiotami w Srebrnej Górze Pólkolonie organizowane są od poniedziałku do piątku w godz do od 7 lipca do 1 sierpnia 2014 roku. Karty dla uczestników można otrzymać w Słupcu w bibliotece i w ośrodku kultury- ilość miejsc ograniczona. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Nowa Ruda Telefon organizatora O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 11 dnia 2 czerwca 2014 roku został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będący załącznikiem do Zarządzenia nr 110/2014 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 maja 2014 roku: dzierżawa na czas określony do 3 lat Obr. 2 AM 9 dz. nr 128 o powierzchni 1,2508 ha Obr. 2 AM 9 dz. nr 137 o powierzchni 0,9434 ha Obr. 2 AM 9 cz. dz. nr 133/6 o powierzchni 1,2588 ha Obr. 4 AM 8 cz. dz. nr 188/17 o powierzchni 0,9225 ha Obr. 5 AM 1 część dz. nr 2 o powierzchni 4,0502 ha Obr. 5 AM 1 część dz. nr 6 o powierzchni 2,4719 ha Obr. 6 AM 10 dz. nr 24 o powierzchni 0,7289 ha Obr. 6 AM 10 dz. nr 25 o powierzchni 0,5331 ha Obr. 6 AM 1 cz. dz. nr 20/1 o powierzchni 1,43331 ha Obr. 6 AM 9 cz. dz. nr 10/8 o powierzchni 1,0560 ha Obr. 7 AM 2 dz. nr 11 o powierzchni 0,5736 ha Obr. 7 AM 2 dz. nr 10 o powierzchni 0,4043 ha Obr. 7 AM 2 cz. dz. nr 14 o powierzchni 1,3076 ha Wykaz podlega obwieszczeniu od dnia 2 czerwca 2014 roku do dnia 23 czerwca 2014 roku /zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami/ Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca 2014 Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda ogłoszenie o rokowaniach Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Rudzie ul. LIPOWA nr 9/6 lokal mieszkalny o pow. 40,92 m², wraz z udziałem 1828/ części w nieruchomości wspólnej tj. we wspólnych częściach budynku i w prawie współużytkowania wieczystego gruntu do dnia r. Księga wieczysta nr SW2K/ /8. Opis lokalu: Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i wc o łącznej pow. użytkowej 40,92 m kw. Rozkład funkcjonalny lokalu jest przeciętny część pomieszczeń jest przechodnia. Standard wykończenia jest słaby. Na ścianach tynki cementowo wapienne z powłokami malarskimi. Na podłodze w wc lastryko, w pozostałych pomieszczeniach podłoga drewniana i płyta. Stolarka drzwiowa w lokalu jest drewniana. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu jest piecowe. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom nie mniej niż: ,00 zł (w tym wartość udziału w gruncie: 954,44 zł) Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości: I przetarg 29 stycznia 2014 r. II przetarg 24 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o rokowaniach podlega obwieszczeniu od dnia 27 maja 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. Rokowania odbędą się dnia 4 lipca 2014 r. o godz w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, (Sala nr 308) O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11 dnia 6 czerwca 2014 roku został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rekreacyjne będący załącznikiem do Zarządzenia nr 124/2014 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 5 czerwca 2014 roku: dzierżawa na czas określony /do 3 lat/ Obr. 2 AM 24 dz. nr 589 o powierzchni 447,00 m² Obr. 5 AM 7 dz. nr 424/2 o powierzchni 513,00 m² Obr. 5 AM 7 dz. nr 424/3 o powierzchni 513,00 m² Wykaz podlega obwieszczeniu od dnia 6 czerwca 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku /zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami/ Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 15-tej w Sekretariacie Urzędu Miasta, Rynek nr 1, pok. nr 13. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: ROKOWANIA ul. Lipowa nr 9/6. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty gotówka czy raty (max. 10 rat rocznych) kopię dowodu wpłaty zaliczki. Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 15 % wartości nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym, tj ,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) do dnia 27 czerwca 2014 r. na konto tut. Urzędu w Gospodarczym Banku Spółdzielczym o/nowa Ruda Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Uczestnik rokowań może złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Miasta Nowa Ruda w terminie 7 dni od daty zamknięcia lub odwołania rokowań. Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Bliższych informacji na temat rokowań udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek nr 11, pok. nr 109, tel ; biuletyn.net W celu obejrzenia lokalu należy kontaktować się z zarządcą nieruchomości, tj. Noworudzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego z/s w Nowej Rudzie, przy ul. Cmentarnej nr 23 tel O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 22 maja 2014 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2014 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 maja 2014 r. ul. Ugory- obr. 7, AM 12, dz. nr 27/2 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2014 poz. 518 / mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 03 lipca 2014 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 2 czerwca 2014 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2014 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 2 czerwca 2014 r. ul. Kombatantów RP nr 1/3 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2014 poz. 518 / mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 14 lipca 2014 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 2 czerwca 2014 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2014 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 2 czerwca 2014 r. ul. Radkowska nr 37/4 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2014 poz. 518 / mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 14 lipca 2014 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

7 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych rady miasta. W swoim wystąpieniu, włodarz W czwartek (29.05), zakończony został cykl spotkań samorządowców z mieszkańcami. W ostatnich tygodniach burmistrz Tomasz Kiliński i radni, odwiedzi- ABSOLUTORIUM BUDŻETOWE Z końcem maja odbyła podsumował miniony rok inicjowały zmiany w budżecie. środków z innych zadań, się 49. sesja Rady Miasta. pod względem finansów Najważniejsze zdecydowano o prze- Kluczowym punktem spotkania, było sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu. Wniosek o absolutorium gminnych, prowadzonych inwestycji i planów, a także podziękował radnym za dotychczasową efektywną znaczeniu łącznej kwoty ,00 zł na odbudowę fragmentu ul. R.Traugutta. dla burmistrza współpracę. W końco- Radni pozytywnie wym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu. Właściwy porządek uchwał, tradycyjnie za- dotyczyły przeznaczenia ,00 zł na pielęgnację terenów zielonych, montażu oświetlenia na ulicy Jawornik (15 tys.), budowy wewn. drogi przy ul. Słupieckiej (30 tys.) a także powstania siłowni zewnętrznej w Drogosławiu (30 tys.). W wyniku poczynionych oszczędności oraz przesunięcia zaopiniowali zmiany w lokalnym programie rewitalizacji, a także wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej oraz zawarcie porozumienia z województwem dolnośląskim. Po oddaniu przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu III etapu obwodnicy, Gmina Miejska Nowa Ruda wystąpiła z propozycją sfinansowania dokumentacji projektowej na modernizację ul. Świdnickiej. Jak czytamy w uchwale... Udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz podpisanie porozumienia pozwoli na przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Trakt Broumovsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach SAMORZĄDOWCY W TERENIE li wszystkie 3 dzielnice naszego miasta. Wieloletnią ideą tego rodzaju aktywności, jest przede wszystkim dialog o bieżących problemach. Włodarz przedstawił także obecną sytuację miasta oraz plan remontów i inwestycji. Wśród projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, mówiono o budowie ścianki wspinaczkowej w Słupcu (koszt - 2,5 mln złotych, 85% dofinansowania) oraz remoncie wieży widokowej na Górze św. Anny (ok. 530 tys. zł). Nadal Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Nowej Rudzie, a w przyszłości, z chwilą pozyskania środków, na realizację przedmiotowego zadania w ramach projektu Europejska Współpraca Transgraniczna na lata prowadzona jest rewitalizacja miasta oraz rozpoczęto budowę tzw. Szlaku spacerowego grodu nad Włodzicą. Zadania realizowane przy wsparciu środków z budżetu państwa, to przede wszystkim budowa obiektu zaplecza socjalno-bytowego przy stadionie miejskim(ul. Sportowa), kontynuacja III etapu obwodnicy oraz powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy (100% śr. zewn.). W sferze przedsiębiorczości, rozwoju inwestycji przemysłowych a docelowo nowych miejsc pracy, włodarz wskazał na budowę Inkubatora Technologicznego w Słupcu oraz nowej hali przemysłowej (pod wynajem) w granicach strefy ekonomicznej. Trwa obecnie remont drogi wojewódzkiej(nr 381), na odcinku od Stacji Paliw Orlen w stronę Słupca. Harmonogram pierwszego etapu przewiduje: położenie nowej nawierzchni od Środowe spotkanie rajców zakończył pakiet uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, na zabezpieczenie spłaty kredytu przez Wspólnoty, w których swój udział posiada Gmina Miejska Nowa Ruda. TimeOut Stacji Paliw Orlen do os. Waryńskiego. Jak przekonywali samorządowcy, to tylko początek kompleksowego remontu drogi wojewódzkiej Nr 381, o który od dawna zabiegały władze naszego miasta. W maju br. ogłoszony został przetarg na realizację 2. części zadania, dotyczącej przebudowy drogi wzdłuż os. Waryńskiego do świateł. W ramach tej części inwestycji, utworzony zostanie dodatkowy pas ruchu, chodniki, zatoka przystankowa oraz kanalizacja deszczowa. Jedna z większych w ostatnim czasie inwestycji drogowych, zakończona zostanie modernizacją ( w tym kanalizacja deszczowa) ulicy Kłodzkiej od skrzyżowania do Węglowej Woli. Przy znaczącym wsparciu poseł Moniki Wielichowskiej oraz senatora Stanisława Jurcewicza - możliwa będzie kompleksowa modernizacja drogi Nr 381 w latach TimeOut

8 8 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca 2014 POBIEROWO morze, centrum, plaża 150m. O.W. PUCHATEK ZAPRASZA: ZAPISZ SOBIE!!! WCZASY SENIORA, RODZINNE noclegi: od 490zł; od 490zł; od 420zł WCZASY noclegi: od 670zł; od 670zł; od 430zł; od 670zł; od 470zł; od 430zł; od 400zł; WYŻYWIENIE- wg potrzeb własnych w stołówce obok (w karnecie taniej): śniadanie= 10zł; obiad= 20zł; kolacja= 10zł Chętnym autokar/bus na każdy turnus trasą: Nowa Ruda- Wałbrzych- - Pobierowo (ok. 170zł/os w obie strony) REZERWACJE: Nowa Ruda, Przedszkole Bajka, ul. Słupiecka 5, tel.74/ w pn, śr i pt, w godz i oraz i non stop

9 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca oferta ważna od czwartku 12 czerwca do wtorku 17 czerwca coca-cola 2 x 1,5 l 2,00 zł / 1 l rabat naliczany przy kasie PACK 10% TANIEJ SZT. 0,55 BUŁKA POzNAńsKA REVA 75 g, 0,65 zł / 100 g oferta ważna od czwartku 12 czerwca do wtorku 17 czerwca TYLKO czerwca od czwartku do niedzieli KG 8,50 zł TANIEJ SZT. 17,99 szynka BEz KOśCI NA PIECzEń* KONCENTRAT PŁYNU DO PŁUKANIA LENOR spring summer sensitive almond oil sensitive 2 l, 4,75 zł / 1 l rabat naliczany przy kasie 16% TANIEJ SZT. Nowa Ruda, ul. Kłodzka 14c zapraszamy pon. sob , niedz KG 2,99 CHlEB słonecznikowy REVA 5OO g, 4,98 zł / 1 kg KG żeberka wieprzowe PAsKI NA grill w marynacie* sa BIEsIADNA NA grill* Z WŁASNEJ WędZArNI * lista sklepów z ofertą produktów z własnej wędzarni dostępna na stronie

10 10 Ślub to najpiękniejsza chwila w życiu każdej kobiety. Wszystko w tym dniu musi być perfekcyjne. Proponujemy profesjonalne porady dotyczące tego, jak zadbać odpowiednio o skórę na kilka tygodni przed ceremonią, a także jakie zabiegi mogą być wykonane tuż przed samą uroczystością. Oferujemy profesjonalny makijaż ślubny, zdobienie paznokci wybraną metodą, a także wspaniałe i niepowtarzalne fryzury ślubne, będące dopełnieniem całości. W naszym salonie przygotowaliśmy pakiety zabiegów służących intensywnej pielęgnacji urody. Zadbamy o najdrobniejsze szczegóły, a zarazem najistotniejsze elementy Twojego wizerunku. Zapraszamy przyszłe Pary Młodych i ich rodziny do skorzystania z profesjonalnych usług Salonu, gdzie kompleksowo przygotujemy Państwa na ten ważny dzień. Dobierzemy makijaż, zaproponujemy zabiegi pielęgnacyjne twarzy, dekoltu, dłoni i stóp. Przedstawiamy Państwu pakiety ślubne: Pakiet Piękna na Ślub Zestaw zabiegów przygotowanych specjalnie na ślub dla przyszłych Panien Młodych. Wspaniała propozycja upominkowa dla ukochanej córki, narzeczonej lub przyjaciółki. Składa się z dwóch etapów. Etap 1 aromatyczny peeling ciała zabieg dobrany do potrzeb skóry twarzy Etap 2 lekki peeling enzymatyczny twarzy połączony z aromatycznym masażem luksusowy zabieg na twarz na bazie kawioru Podróż do Indii - masaż ayurweda W pakiecie manicure gratis + makijaż dla drugiej osoby z 50% zniżką. Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca 2014 Kompleksowa oferta ślubna w Instytucie Urody Prestige Pakiet De LUX manicure SPA + żelowanie makijaż ślubny pedicure SPA w pakiecie makijaż dla drugiej osoby z 50% zniżką Pakiet Zalotne Spojrzenie permanentne rzęsy jedwabne makijaż ślubny manicure SPA w pakiecie makijaż dla drugiej osoby z 50% zniżką. Wszystkim naszym klientom zapewnimy fachową i profesjonalną obsługę przy współpracy z doświadczonymi fachowcami. Do tego grona należą: Pani Ewa Schmidt Studio fryzjerskie Hair Pani Aneta Pietruszkiewicz Salon Mody Ślubnej Anet Pan Maciej Kozber Fotografia Ślubna Piękne i eleganckie miejsce na przyjęcie ślubne to Centrum Biznesu i Innowacji. Zapraszamy do Instytutu Urody Prestige wszystkie przyszłe Panny Młode. Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku 8. rok akademicki zakończony 2 czerwca w Centrum Biznesu i Innowacji w Słupcu, w wykonaniu uniwersyteckiego chóru CANTARE, zabrzmiał Gaudeamus i Noworudzki UTW zakończył kolejny rok akademicki. Tym razem odbiór stosownych świadectw i książkowych nagród (nie trzeba nadmieniać, że wszyscy otrzymali oceny bardzo dobre), odbył się przy udziale osób, które kibicują naszym poczynaniom od samego początku, i na których pomoc zawsze możemy liczyć. Tak więc świadectwa z wielkim zaangażowaniem wręczali słuchaczom Uniwersytetu: Burmistrz Miasta Nowa Ruda - Tomasz Kiliński, Prezes AGROREG-u - Jerzy Dudzik, Dyrektor MOK - Wojciech Kołodziej i dr Piotr Bernat z PWSZ w Nysie, którzy na pamiątkę tego spotkania otrzymali też nagrody książkowe... w postaci bajeczek dla dzieci i sympatycznych miniaturek aniołków. Rok akademicki został podsumowany krótkim przeglądem tego, co się działo i okazało się, że na wykładach spotykaliśmy się średnio 3 razy w miesiącu, było sporo dodatkowych warsztatów z projektów, w których nasz NUTW brał udział (Aktywni po 60-ce - FAN, rozwój wolontariatu seniorów Aglomeracji Wałbrzyskie realizowany przez Sudecki UTW), wyjazdy turystyczne i kulturalne odbywały się 4 razy w miesiącu (średnio), a oprócz tego działały stałe sekcje (chór, lektoraty, informatyka, różne zajęcia ruchowe, spacery nordic walking), no i nie zaniedbywaliśmy współpracy z innymi organizacjami. Aż wierzyć się nie chce, że zdążyliśmy to wszystko zrobić! Całe mnóstwo ciepłych słów uznania za działalność otrzymała szefowa NUTW i cały Zarząd. Krótki występ chóru zakończył część oficjalną i wszyscy udali sie do sali restauracyjnej na wspólny obiad, gdzie przy lampce wina złożono sobie życzenia wspaniałych wakacji. Było też wiele rozmów, wspólnych śpiewów, a nawet nieco tańców. Następne spotkanie, to msza inauguracyjna w Wambierzycach, zaplanowana na 21 września, przy udziale Zdobywamy Srebrną Górę zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Dolnego Śląska, a może i dalszych. Noworudzki UTW Anna Szczepan Świetlicowe przedszkole OLA w środę 3 czerwca wybrało się na wielką wyprawę na forty w Srebrnej Górze. Trzeba było zdobyć Fort Ostróg, przebrnąć odważnie przez salon strachów, zjeść kiełbaskę przy ognisku i zrobić zdjęcie z Święto mamy prawdziwymi żołnierzami. Rodzinna wycieczka przedszkolaków udała się nadzwyczaj. Irena Caryk W świetlicowym przedszkolu OLA dzieci również śpiewały, tańczyły, recytowały wierszyki dla swoich mam. Było radośnie, uroczyście i bardzo gościnnie, bo mamy poczęstowały swoich małych artystów smacznym domowym ciastem. Pani Dorota od mam dostała piękne kwiaty. IC Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono

11 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca Włodowice Wojcieszki 31 maja we Włodowicach tradycynie odbył się festyn rodzinny Wojcieszki. Organizatorami byli: Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach, Szkoła Podstawowa we Włodowicach, Gimnazjum we Włodowicach oraz członkowie Rady Rodziców tych placówek, Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Stowarzyszenie Społeczno- -Kulturalne Włodzica i Spółdzielnia Socjalna Wojcieszka. Pogoda dopisała, atrakcji było moc, gości cały ogrom i wszyscy spisali się na medal. Na tym festynie strzelnica miała chyba nawet większe powodzenie niż przejażdżki bryczką. Z kolei dużym zainteresowaniem cieszyły się Wsparcie dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje wsparcie zatrudnienia młodych pracowników m.in. poprzez ułatwienie zdobycia stażu zawodowego i objęcie bezrobotnych indywidualną pomocą urzędu pracy. W tym celu ustawa wprowadziła tzw.: - bon szkoleniowy, który jest gwarancją skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego animacje przygotowane przez abrys autorskie studium dizajnu i fotografii i ala autorskie licea artystyczne i akademickie bardzo dziękujemy! Oczywiście rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie zachwycali się występami dzieci i młodzieży i razem się bawili. Były zawody (m. in. w workach i kartonach), wspólne tańce i śpiewy, gry i zabawy, bańki mydlane, zabawy plastyczne I tradycyjnie domowe wypieki mam, grill tatusiów, no i pyszności spółdzielni Wojcieszka. Bardzo dziękujemy za rekordową frekwencję oraz za organizację i pomoc wszystkim przyjaciołom. Festyn należał do bardzo udanych! Anna Grzybowska szkolenie oraz opłacenie kosztów, - bon stażowy gwarantujący odbycie stażu u wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy, - bon zatrudnieniowy zapewniający pracodawcy refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, - bon na zasiedlenie przyznawany w związku z podjęciem zatrudnienia przez osobę bezrobotną poza miejscem zamieszkania. Ustawa przewiduje również wsparcie pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku 50 PLUS, poprzez przyznanie pracodawcy dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego w wieku powyżej 50 lat. Ustawa wprowadza również nowe narzędzia, które mają wspierać tworzenie nowych miejsc pracy i powrotu bezrobotnych na rynek pracy. Są to: - grant na telepracę, który ma ułatwić zatrudnienie osób, które przerwały pracę, aby wychowywać dziecko, - świadczenia aktywizacyjne wypłacane pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy - pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej. Co ważne, ustawa określa trzy grupy bezrobotnych. Pierwsza to aktywni, którzy nie potrzebują typowej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Druga to wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług, jakie oferują urzędy, np. staży i szkoleń. Do trzeciej grupy należeć będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i te, które same nie są zainteresowane podjęciem pracy, czy legalnym zatrudnieniem. Tą grupą będą się zajmować wspólnie z urzędami pracy prywatne agencje zatrudnienia, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. W samych urzędach pracy zmiana będzie dotyczyła sposobu pracy zarówno z bezrobotnymi, jak i pracodawcami, którzy proponują zatrudnienie. Będą oni prowadzeni przez jednego doradcę, który ma być premiowany za skuteczne zatrudnienie bezrobotnych. Stanisław Jurcewicz Senator RP

12 12 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca 2014 Nowa Ruda moje miasto To temat drugiej już wystawy fotograficznej otwartej 6 czerwca w MOK, w Nowej Rudzie. Swoje miasto zaprezentowała na zdjęciach sekcja fotograficzna Noworudzkiego UTW, działająca od dwóch lat pod kierunkiem Pana Romana Proszka. Słuchacze NUTW bardzo chcieli pokazać swoje miejsce na ziemi tym wszystkim, którzy uważają, że tu nie ma co oglądać i nie ma gdzie wyjść na spacer. A przecież jest na co popatrzeć, zwłaszcza ostatnio, kiedy sporo zostało zrobione w zakresie rewitalizacji, a i pięknych spacerowych tras nie da się pokazać. Przybyłych na wystawę gości (a było ich sporo!) przywitał serdecznie Dyrektor MOK, Pan Wojciech Kołodziej wraz z opiekunem grupy fotograficznej, Panem Romanem Proszkiem. Trzeba przyznać, że zainteresowanie zdjęciami było duże i toczyło się wiele żywych dyskusji wokół nich. Często wzywani byli autorzy zdjęć, aby bliżej opowiedzieć gdzie zrobione zostało zdjęcie, i... co przedstawia. Oglądający wystawę z uznaniem podkreślali, że zdjęcia pokazują nie tylko odremontowane, malownicze budynki i detale architektoniczne, ale też romantyczne uliczki i zaułki, których stan pozostawia nieco do życzenia, widoki na miasto, jak i nowe osiedla, obiekty sportowe i ukochane ogródki działkowe - bo to przecież też nasze miasto, nad którym jak widać na fotografiach, pojawia się piękna tęcza. nie brakuje. Na wystawie pokazane zostały te miejsca, które w jakiś sposób szczególnie przypadły do gustu fotografującym - wiadomo - wszystkiego na kilkunastu planszach Wystawa w MOK będzie czynna do 20 czerwca. Później będzie dostępna w filii MBP w Słupcu (GDK). Noworudzki UTW Anna Szczepan W muzycznym nastroju oferta Centrum Biznesu i Innowacji SPOTKANIA PRZY FORTEPIANIE Zorganizowane grupy mogą dokonać rezerwacji sali i instrumentu osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie

13 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca Dzień Dziecka na łowisku Tegoroczne Zawody z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2014r. odbyły się tradycyjnie na stawach w Ścinawce Dolnej. Organizatorem tej plenerowej imprezy było noworudzkie Koło Sum oraz Fundacja wszyscy biwakowali na trawie wokół stawów. Być może z tych zawodników wyrośnie nam kadra wytrawnych wędkarzy. Na zakończenie łowienia komisja sędziowska zważyła i zmierzyła złowione ryby. W trakcie Pani Karolinie Palarz, ze sklepu Galeria Kwiatów z ul. Radkowskiej Panu Dariuszowi Skoczylasowi, ze sklepu wędkarskiego w Słupcu Zarządowi Koła Sum Pani Irenie Caryk, ze Stowarzyszenia Pro Publico Bono z Nowej Rudy Prezesowi Koła Sum, Panu Wacławowi Kuczyńskiemu Społecznej Straży Rybackiej przy Kole Wędkarskim Sum. Nagrody ufundowane przez sponsorów zostały rozlosowane wśród wszystkich zawodników. Każde dziecko biorące udział w zawodach otrzymało paczkę ze słodyczami oraz nagrody rzeczowe. Najlepszą nagrodą dla organizatorów były roześmiane buzie dzieci i deklaracje następnego spotkania za rok. Na szczegółową relację z tej udanej imprezy zapraszam na stronę internetową pod adresem: slupiec.pzw.org.pl/wiadomosci/lista/60/aktualnosci opracował R. Telus Pro Publico Bono z Nowej Rudy. Już od samego rana na stawach zaczęły pojawiać się dzieci z okolicznych miejscowości wraz z rodzicami. Mieliśmy zaszczyt gościć ich w tym roku nawet w dość sprzyjających warunkach atmosferycznych (nie padało), temperatura w granicach 19 C. Na listę startową zapisało się 51 zawodników. Wszyscy uczestnicy tego spotkania niecierpliwie oczekiwali na moment losowania stanowisk. A jest to ważny element w zawodach wędkarskich. Zgodnie z planem, o godz po odprawie przystąpiono do losowania ręcznego. Rywalizacja na łowisku rozpoczęła się punktualnie o godz i trwała do godz Łowiono głównie płotki, okonki i karasie. Punktowało 35 zawodników, co oznacza, że w tym dniu ryba brała. Łowienie sprawiało dzieciom wiele radości, każdy starał się o jak najlepszy wynik przy dopingu rodziców i starszego rodzeństwa. Impreza ta była rodzinnym piknikiem, podliczania wyników zawodnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na kiełbaskę z rożna i zimne napoje. Pierwsze miejsce wywalczyła Paula Kozak z wynikiem 1620 pkt. II miejsce zdobył Jakub Mastalerz z wynikiem 1620 pkt. (złowił mniejszą ilość rybek). Na trzecim miejscu uplasował się Marcel Gaweł z wynikiem 1250 pkt. Za złowienie największej ryby (płotka 21 cm) puchar ufundowany przez administratora strony internetowej zdobył Marcel Gaweł. Natomiast za złowienie największej ilości ryb, statuetkę ufundowana przez straż rybacką zdobyła Paula Kozak. Serdeczne podziękowania należą się fundatorom nagród specjalnych: Panu Janowi Bednarczykowi, burmistrzowi miasta i gminy Radków Wicewójtowi Gminy Nowa Ruda, Pani Iwonie Sudoł Panu Piotrowi Zakrockiemu, ze sklepu Radkow- wędkarskiego ska 22. Sprzedam 10 działek budowlanych wielkość działek od 15 arów do 50 arów Nowa Ruda-Słupiec, ul. Zagórze. Więcej informacji pod numerami telefonów: lub lub

14 14 Dla kogo przeznaczony jest program rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS? Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS skierowana jest do osób ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, ale równocześnie rokujących odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Mogą to być osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego oraz pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest kompleksowo i obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz schorzenia współistniejące. Czy wszystkie typy schorzeń kwalifikują się do rehabilitacji prowadzonej przez ZUS? Program rehabilitacji leczniczej ZUS prowadzi od 1996 r. Na przestrzeni lat Zakład sukcesywnie wprowadzał kolejne jej profile, opierając się na danych statystycznych dotyczących schorzeń, które stanowią najczęstszą przyczynę powstawania niezdolności do pracy. Obecnie ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą osoby ze schorzeniami: narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatycznymi, układu oddechowego, onkologicznymi dla osób po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, a także ze schorzeniami narządu głosu (w ramach programu pilotażowego). Rehabilitacja prowadzona jest w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Od 1996 r. ponad milion osób skorzystało z rehabilitacji leczniczej, uzyskując szansę na poprawę stanu zdrowia oraz powrót do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Dlaczego Zakład U b e z p i e c z e ń Społecznych zdecydował się na wprowadzenie programu rehabilitacji kardiologicznej monitorowanej telemedycznie? Wobec tego, że wśród przyczyn niezdolności do pracy schorzenia układu krążenia zajmują pierwsze Kurier Noworudzko-R adkowski nr 12 (129) czerwca 2014 INFORMACJE INFORMACJE zus dla ciebie Rehabilitacja prowadzona przez ZUS szansą na utrzymanie zdolności do pracy ZUS realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Program ten skierowany jest do osób, które na skutek chorób i urazów są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy. Kto może skierować ubezpieczonego na rehabilitację i kto ponosi jej koszty, wyjaśnia Małgorzata Nietopiel Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Centrali ZUS. miejsce, Zakład zdecydował się na wprowadzenie, obok rehabilitacji prowadzonej w systemie stacjonarnym, również rehabilitacji kardiologicznej monitorowanej telemedycznie. Jej program oparty jest na modelu hybrydowym, czyli łączy rehabilitację ambulatoryjną prowadzoną w ośrodku z rehabilitacją domową. Podczas ćwiczeń wykonywanych w domu, pacjent posługuje się specjalnymi urządzeniami, które sterują treningiem i przesyłają do lekarza nadzorującego wyniki, np. zapisy EKG. Ważnym aspektem tej formy rehabilitacji, poza oczywistymi korzyściami zdrowotnymi, jest zmniejszenie niedogodności związanych z dojazdem do ośrodka rehabilitacyjnego oraz możliwość pogodzenia uczestnictwa w rehabilitacji z aktywnością zawodową czy rodzinną. Dużym problemem zdrowia publicznego są choroby nowotworowe. Czy rehabilitacja lecznicza prowadzona przez Zakład obejmuje również tę grupę schorzeń? W Polsce choroby nowotworowe stanowią drugą co do wielkości przyczynę niezdolności do pracy. Rokrocznie wzrasta zachorowalność, szczególnie u kobiet, które są aktywne zawodowo, na nowotwory narządu rodnego i sutka. Ważne jest zatem stworzenie tym osobom możliwości odzyskania zdolności do pracy i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. ZUS prowadzi rehabilitację po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego w trybie stacjonarnym od 2010 r. W sumie z rehabilitacji leczniczej w tym profilu skorzystało ponad 3 tysiące osób, a w 2014 r. program może ukończyć prawie 2 tysiące osób. Czy planowane jest wprowadzenie nowego profilu rehabilitacji? Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął w ubiegłym roku rehabilitację leczniczą dla osób ze schorzeniami narządu głosu w ramach programu pilotażowego. Rehabilitacją mogą być objęte osoby, które z racji wykonywanego zawodu narażone są na zaburzenia funkcji narządu głosu i w związku z tym są zagrożone utratą zdolności do pracy. Dotyczy to w szczególności: nauczycieli, spikerów, śpiewaków, aktorów, lektorów, przewodników, pracowników infolinii, wykładowców. Po zakończeniu pilotażu dokonana zostanie analiza prowadzonego programu i zostanie podjęta decyzja o jego wdrożeniu jako kolejnego profilu rehabilitacji prowadzonej przez ZUS. Kto kieruje osoby na rehabilitację czy lekarz prowadzący leczenie, czy lekarz orzecznik ZUS? Lekarz prowadzący leczenie wystawia wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Wniosek ten stanowi podstawę do wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o celowości przeprowadzenia rehabilitacji. Lekarz orzecznik ZUS może również, w trakcie orzekania w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej lub też stwierdzić jej zasadność przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, a także podczas orzekania o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Czy osoba skierowana na rehabilitację płaci za świadczone jej usługi? Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji. ZUS pokrywa pełne koszty przebiegu rehabilitacji, na które składają się: całodobowa opieka medyczna, zabiegi lecznicze, wyżywienie i zakwaterowanie. Zakład zwraca ponadto równowartość kosztów podroży z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Przy zwrocie kosztów podroży uwzględnia się ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Rozmawiała: Aleksandra Bełkowska Obecnie Zakład ma podpisanych 100 umów z ośrodkami rehabilitacyjnymi na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. W 2013 r. rehabilitację ukończyło ponad 73 tysiące osób. W 2014 r. z rehabilitacji ma szansę korzystać prawie 80 tysięcy osób. Źródło: KOMISARIAT POLICJI W NOWEJ RUDZIE POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO aspirant sztabowy Zbigniew Klepacki Kolizja czy wypadek drogowy? (cz. 2) Sposób postępowania ważne w momencie wzywania Zbliżając się do pojazdów, świadka wypadku drogowego. Zabezpiecz miejsce zdarzenia: służb ratowniczych np. czy zachodzi konieczność skierowania na miejsce wypadku pojazdu ratownictwa które uległy wy- padkowi: - zachowaj szczególną ostrożność, a) zaparkuj swój pojazd drogowego Państwowej - spróbuj zatrzymać tak, aby osłonić miejsce wypadku i zabezpieczyć przed najechaniem przez inne pojazdy, b) nałóż kamizelkę odblaskową, c) włącz światła awaryjne, Straży Pożarnej), Wezwij służby ratownicze a) wystarczy połączenie telefoniczne z jednym z podanych numerów alarmowych: 112, 997,998,999; inne pojazdy zapewnij sobie pomoc, - weź ze swojego pojazdu gaśnicę, - weź ze swojego pojazdu apteczkę, - weź ze swojego pojazdu wystaw trójkąt (y) Twój komunikat wi- narzędzia, którymi będziesz ostrzegawczy (e) własny i z pojazdów uczestniczących w wypadku; w miarę możliwości nien zawierać następujące informacje: dane zgłaszającego i numer telefonu mógł zbić szybę lub pomogą Ci w dotarciu do uwięzionych we wrakach ofiar, zabezpiecz miejsce kontaktowego, miejsce - weź ze swojego pojaznien wypadku z obu stron najazdu, Oceń liczbę rannych i ich obrażenia (będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych zdarzenia możliwa trasa dojazdu, liczba rannych i obrażenia, potrzeby dot. środków technicznych, itp. b) jeżeli nie możesz spełnić powyższego warundu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić (scyzoryk, nóż myśliwski, itp.), - oceń, czy pojazd nie np. ilość karetek ku, spróbuj zatrzymać inne ulegnie niekontrolowane- pogotowia ratunkowego), Oceń środki techniczne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, mu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu, niezbędne do Udziel pierwszej - sprawdź czy z pojazdu udzielenia pomocy poszkodowanym pomocy poszkodowa- (-ów) nie wycieka lub nie ulat- (będzie to nym nia się medium napędowe. Jak zachować się uczestnicząc w zdarzeniu drogowym? WYPADEK DROGOWY KOLIZJA DROGOWA Jest (są) zabity (ci) lub ranny (i) Zabezpiecz miejsce zdarzenia Nie usuwaj żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, nie przemieszczaj ich Nie ma zabitych lub rannych Zabezpiecz miejsce zdarzenia Usuń pojazd (y) z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w takim miejscu, że mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania. Oceń liczbę rannych i ich obrażenia; oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym Wezwij służby ratownicze i Policję Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy nie ma potrzeby wzywania Policji. Wezwij Policję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy. Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym Pozostań na miejscu wypadku do przyjazdu Policji Zabezpiecz ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem; nie podejmuj żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku Spisz dane personalne świadków wypadku Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC. O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów. Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC. Jeśli na miejscu nie było Policji to sprawca może sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które stanie się później podstawą do dochodzenia roszczeń z polisy OC przez poszkodowanego. Można użyć gotowego formularza lub sporządź je samemu. W takim przypadku pamiętać należy, że w oświadczeniu należy zamieścić: - dane osób uczestniczących w zdarzeniu, - dane pojazdów, - nazwę ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC i okres jej obowiązywania, - szczegółowy opis przebiegu zdarzenia, - opis uszkodzeń pojazdów, - szkic sytuacyjny, O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów. Źródło: KWP w Poznaniu Wydawca: ARR AGROREG S.A., ul. Kłodzka 27, Nowa Ruda, tel Nakład: 4000 egz. Red. naczelny: Jan A. Zieliński. Współpraca: Krzysztof Czajka,Anna Szczepan, Marek Niewiadomy, Witold Telus. Łamanie: Roman Proszek. Druk: Polskapresse Wrocław Redakcja:

15 GRILL OGRODOWY RESTAURACJA CENTRUM ZAPRASZA NA IMPREZY I SPOTKANIA PRZY GRILLU ul. KŁODZKA NOWA RUDA tel

16

bezpłatny! Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku czyt. str. 23 Konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich

bezpłatny! Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku czyt. str. 23 Konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Informacje Informacje Informacje Muzeum Historii Słupca. Poszukujemy: wiedzy o osobach, ciekawych wydarzeniach, wspomnień, zdjęć, pocztówek, map, starych dokumentów, listów, plakatów, gazet, odznaczeń,

Bardziej szczegółowo

s. 3 s. 5 s. 13 Framo Morat informator samorządowy

s. 3 s. 5 s. 13 Framo Morat informator samorządowy Informacje Informacje Informacje 15.04 na Zamku Książ w Wałbrzychu odbył się finał plebiscytu gospodarczego MU- FLONY 2014. Kapituła pod przewodnictwem Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, wskazała

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 16 (29) Bezpłatny informator samorządowy 11 24 sierpnia 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl Numer 11 (50) Bezpłatny informator

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 4 (43) Bezpłatny informator samorządowy 23 lutego 8 marca 2011 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 17 (30) Bezpłatny informator samorządowy 25 sierpnia 7 września 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

bezpłatny! SUKCES NOWORUDZKICH FIRM

bezpłatny! SUKCES NOWORUDZKICH FIRM Informacje Informacje Informacje 7 maja w Drogosławiu. W najbliższych tygodniach burmistrz Tomasz Kiliński, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Behan, radni oraz zaproszeni goście odwiedzą kolejne dzielnice

Bardziej szczegółowo

Noworudzki Bank Pracy

Noworudzki Bank Pracy Informacje Informacje Informacje W niespełna 2 miesiące od uruchomienia siłowni zewnętrznej przy noworudzkim MOK-u, w tej części miasta powstał kolejny kompleks treningowy dla młodzieży street Workout.

Bardziej szczegółowo

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 14 (27) Bezpłatny informator samorządowy 14 27 lipca 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl Numer 19 (84) Bezpłatny informator samorządowy 19

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne (jak napisać list motywacyjny i CV str. 4) należy składać w sekretariacie. Regionalnego

Dokumenty aplikacyjne (jak napisać list motywacyjny i CV str. 4) należy składać w sekretariacie. Regionalnego Informacje Informacje Informacje Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono rozpoczęło turystyczny sezon 1 marca wspólną wędrówką z noworudzkimi gwarkami. Nasi wspaniali przewodnicy zrealizowali ambitny

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl Numer 26 (91) Bezpłatny informator samorządowy 26

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Bezpłatny Informator DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. luty 2009 Nr 51 ISSN

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 3 (16) Promocja w MBP» czyt. str. 2 40 Sesja Rady Miasta» czyt. str. 2 Dekoracje świąteczne» czyt. str. 2 Kolędy w Ludwikowicach»

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl Numer 8 (47) Bezpłatny informator

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY 1 (37) 2014

URZĄD PRACY 1 (37) 2014 www.pupkrosno.info URZĄD PRACY ISSN 2300-4894 1 (37) 2014 Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Styczeń Luty 2014 Rynek pracy Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym Projekt Więcej szans

Bardziej szczegółowo

Piękny gest dla maluchów i seniorów

Piękny gest dla maluchów i seniorów cena 1 zł (w tym 8% VAT) 23 stycznia 2015 Nr 210 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Piękny gest dla maluchów i seniorów Iznowu możemy mówić o rekordzie, i to w wielu

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

sierpień 2014 Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał sierpień 2014 ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

sierpień 2014 Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał sierpień 2014 ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego Będą kolejne edycje Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego,

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 11 (11) Bezpłatny informator samorządowy 2 15 grudnia 2009 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia BARBÓRKA

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 3 (48) /2012 W POSZUKIWANIU CZYSTEJ ENERGII. marzec 2012 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 3 (48) /2012 W POSZUKIWANIU CZYSTEJ ENERGII. marzec 2012 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 3 (48) /2012 W POSZUKIWANIU CZYSTEJ ENERGII marzec 2012 1 2 marzec 2012 Szanowni Państwo Rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce dopiero zaczyna się

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo