DH BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DH 751. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА"

Transkrypt

1 DH 751 BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА CZ ODVLHČOVAČ VZDUCHU NÁVOD K OBSLUZE DE LUFTENTFEUCHTER BEDIENUNGSANLEITUNG DK LUFTAFFUGTER BETJENINGSVEJLEDNING EE ÕHUKUIVATI KASUTAMISJUHEND ES DESHUMIDIFICADOR DE AIRE MANUAL DE INSTRUCCIONES FI ILMAN KUIVAIN KÄYTTÖOHJE FR DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR NOTICE D UTILISATION GB DEHUMIDIFIER OPERATING MANUAL HR SUŠNICA ZRAKA PRIRUČNIK HU PÁRÁTLANÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI DI USO LT ORO SAUSINTUVAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LV GAISA SAUSINĀTĀJS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA NL LUCHTONTVOCHTIGER GEBRUIKSAANWIJZING NO LUFTTØRKER BRUKSANVISNING PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI RO DEUMIDIFICATOR INSTRUCŢIUNE DE UTILIZARE RU ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ SE LUFTAVFUKTARE BRUKSANVISNING SI SUŠILNIK ZRAKA NAVODILA ZA UPORABO SK ODVLHČOVAČ VZDUCHU UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA UA ОСУШУВАЧ ПОВІТРЯ ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ V

2 DANE TECHNICZNE MODEL DH 751 Wydajno osuszania (30C/ 80% HR) l/24h 46,7 Zakres dziaania - temperatur C 5 35 Zakres dziaania - wilgotno % Przepyw powietrza m 3 /h 350 Czynnik chodniczy - R407c Ilo czynnika chodniczego g 370 Cinienie skraplania (max) MPa 2,5 Cinienie parowania (max) MPa 1,0 Pojemno zbiornika wody l 5,7 Moc nominalna pobierana W 900 Prd nominalny pobierany A 4,2 Napicie zasilania V/Hz / ~50 Poziom haasu db(a) <52 Wymiary mm 495 x 375 x 825 Waga netto kg 30 Uwaga! Zalecenia bezpieczestwa Prosimy o dokadne przeczytanie instrukcji przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Prosimy o upewnienie si, czy napicie i czstotliwo zasilania wynosz: V/~50Hz 2 PL_DH_751.indd :43:18

3 PRZED PRZYSTPIENIEM DO UYTKOWANIA nie wolno wycza zasilania cign za kabel nie wolno wcza lub wycza urzdzenia poprzez wkadanie lub wyciganie wtyczki z gniazda zasilania urzdzenie naley przenosi ostronie, aby nie uszkodzi przewodu zasilajcego nie wolno wkada palców lub innych przedmiotów do kratki nie wolno dopuszcza, aby dzieci wchodziy, siaday lub staway na urzdzeniu przed przystpieniem do konserwacji lub naprawy urzdzenie naley odczy od zasilania Uwaga: zaleca si, aby wszelkie naprawy byy wykonywane przez wykwali kowany personel serwisowy. naley upewni si, czy urzdzenie jest uziemione urzdzenia nie wolno uywa w pomieszczeniach szczelnie zamknitych naley stosowa si do polece zawartych w instrukcji obsugi Opis produktu Osuszacz moe obnia wilgotno powietrza w pomieszczeniach, poprawiajc warunki komfortu cieplnego ludzi oraz warunki przechowywania towarów. Dziki eleganckiemu wygldowi, zwartej budowie, wysokiej jakoci i atwoci obsugi, ten osuszacz znajduje szerokie zastosowanie w instytucjach badawczych, przemyle, transporcie, orodkach medycznych, instytucjach pomiarowych, sklepach, konstrukcjach podziemnych, salach komputerowych, archiwach, magazynach, azienkach, itp., chronic aparaty, komputery, mierniki, urzdzenia komunikacyjne, lekarstwa i archiwa przed wilgoci, korozj i pleni. 3 PL_DH_751.indd :43:18

4 BUDOWA Osuszacz 1. Uchwyt 2. Panel sterowania 3. Koo 4. Zbiornik wody 5. Panel zbiornika 6. Kratka ltra Panel sterowania wywietlacz wilgotnoci wskanik pracy wskanik odmraania wskanik pamici wskanik penego zbiornika pami wilgotno zwikszenie wilgotno zmniejszenie przycisk W/WY 4 PL_DH_751.indd :43:18

5 OBSUGA Opis przycisków: 1. W/WY: Wcinij ON/OFF, urzdzenie pracuje w trybie W-WY-W. 2. Zwikszenie i Zmniejszenie Wilgotnoci: jednokrotne wcinicie przycisku Zwikszenie i Zmniejszenie Wilgotnoci powoduje zwikszenie lub zmniejszenie wilgotnoci o 1%. Przytrzymanie przycisku powoduje zmian o 5 punktów procentowych na sekund. 3. Przycisk Pami: po wciniciu przycisku Pami zapala si wskanik sygnalizujcy aktywacj pamici po wyczeniu zasilania. Ponowne wcinicie przycisku powoduje dezaktywacj pamici i wyczenie wskanika pamici. Wczenie: 1. Podcz urzdzenie do gniazda elektrycznego, wyda ono charakterystyczny dwik. 2. Wcisn przycisk W/WY, zapali si wskanik pracy urzdzenia oraz wywietlacz pokazujcy ustawiony poziom wilgotnoci. Ustawienie pocztkowe wynosi 60% a po 3 sekundach wywietlacz pokae aktualny poziom wilgotnoci. 3. Wcisn przycisk zmniejszenia lub zwikszenia wilgotnoci, celem wybrania danego poziomu. Jeeli ustawiony poziom wilgotnoci jest o 3% niszy od aktualnego, urzdzenie rozpocznie prac; jeeli poziom ustawiony jest o 3% wyszy od aktualnego, urzdzenie przerwie prac. 4. Jeeli ustawiony poziom wilgotnoci jest niszy ni 30%, urzdzenie pracuje w trybie cigym, a wywietlacz pokazuje komunikat CO. Wyczanie: Wcisn przycisk W/WY w czasie pracy urzdzenia. Urzdzenie zatrzyma si, a wskaniki zgasn. Uwagi: 1. Jeeli poziom wilgotnoci ustawiony jest wyszy ni wilgotno aktualna, urzdzenie nie rozpocznie pracy. 2. Jeeli zbiornik jest peny zapali si wskanik zapenienia zbiornika. W midzyczasie automatycznie wycz si sprarka i napd wentylatora, a urzdzenie bdzie emitowao sygna dwikowy co 5 minut, do czasu oprónienia zbiornika. Po oprónieniu zbiornika urzdzenie wznowi prac. 3. Podczas osuszania napd wentylatora i sprarka musz dziaa przynajmniej przez 3 minuty od uruchomienia sprarki. Zabrania si ponownego uruchamiania sprarki w cigu 3 minut od jej wyczenia. 4. Podczas pracy w niskich temperaturach urzdzenie automatycznie sprawdza temperatur ukadu dla potrzeb rozmraania. Po rozmroeniu zapala si wskanik rozmroenia, uruchamia si napd wentylatora, a sprarka wycza si automatycznie. 5 PL_DH_751.indd :43:19

6 5. Po wciniciu przycisku pamici, sterownik bdzie rejestrowa wilgotno biec nawet po wyczeniu zasilania. Urzdzenie bdzie pracowao w poprzednim trybie po przywróceniu zasilania. 6. Wywietlacz wilgotnoci pokazuje wilgotno w zakresie od 30% do 90%. 7. W przypadku nie uytkowania urzdzenia przez duszy czas, naley wyj wtyczk z gniazda zasilania. Cigy spust: Wyj zbiornik, otworzy zawór spustowy na dnie zbiornika, podczy do gumowego wa, ponownie zamontowa zbiornik i przeprowadzi w przez dno urzdzenia. 6 PL_DH_751.indd :43:19

7 KONSERWACJA I BEZPIECZESTWO Nie uywa przeduaczy ani adapterów. Urzdzenia nie naley umieszcza obok pieców lub grzejników. Grozi to stopieniem lub zapaleniem si urzdzenia. Grozi to poarem, promieniowaniem lub poraeniem elektrycznym. Urzdzenia nie naley uruchamia w miejscu naraonym na bezporednie nasonecznienie, wiatr lub deszcz. W przypadku jakichkolwiek problemów (np. emisji zapachów lub spalenia), urzdzenie naley wyczy i odczy od zasilania elektrycznego. (tylko do stosowania w pomieszczeniach) Grozi to poarem, poraeniem elektrycznym lub innymi problemami. Nie naley uruchamia urzdzenia w miejscach naraonych na dziaanie substancji chemicznych. W przypadku nie uywania urzdzenia przez duszy czas naley je odczy od zasilania elektrycznego. Grozi to uszkodzeniem urzdzenia i wyciekami. Przed czyszczeniem naley urzdzenie wyczy i odczy od zasilania elektrycznego. W trybie cigego spustu naley zastosowa dren. Nie wyczenie moe grozi poraeniem elektrycznym. Jeeli temperatura otoczenia jest bliska temperaturze zamraania nie zaleca si trybu spustu cigego. 7 PL_DH_751.indd :43:19

8 Nie naley samodzielnie naprawia lub odcza urzdzenia. Urzdzenie powinno by stabilne. W przypadku przewrócenia si urzdzenia woda wyleje si Grozi to poarem lub poraeniem elektrycznym. powodujc uszkodzenia. Uszkodzenia takie mog skutkowa poraeniem elektrycznym. Zabezpieczenie ltra. Nie wolno uytkowa urzdzenia w pobliu wody. Zalanie urzdzenia Wyczajc urzdzenie na duszy czas schowaj ltr do foliowej torebki. moe spowodowa jego uszkodzenie, co moe skutkowa poraeniem elektrycznym. Urzdzenie jest przystosowane na napicie zasilania V/~50Hz. Chroni kabel przed uszkodzeniem. Korzystanie z innego róda zasilania moe skutkowa poarem lub poraeniem elektrycznym. Nie umieszcza cikich obiektów na kablu, nie wolno podgrzewa lub cign kabla. Grozi to poarem lub poraeniem. Wtyczk oczyci i dobrze podczy. Nie naley uywa wtyczki jako wycznika Jeeli wtyczka nie jest dobrze umocowana moe to spowodowa poraenie elektryczne. Grozi to poarem lub poraeniem elektrycznym. 8 PL_DH_751.indd :43:19

9 INFORMACJE Informacje o pracy urzdzenia 1. Podczas przenoszenia urzdzenia nie naley go pochyla o wicej ni 45, celem uniknicia uszkodzenia sprarki. 2. Urzdzenie powinno pracowa w temperaturze od 5 do 35 C. 3. Podczas osuszania, na skutek ciepa generowanego przez dziaajc sprark, temperatura w pomieszczeniu podniesie si o 1 ~3 C. Jest to zjawisko normalne. 4. Jeeli temperatura w pomieszczeniu jest nisza ni 10 C, przy do niskiej bezwzgldnej wilgotnoci otoczenia, uruchamianie urzdzenia nie jest konieczne. 5. Wlot i wylot powietrza powinny by oddalone od cian o przynajmniej 10 cm. 6. Celem zwikszenia wydajnoci urzdzenia naley zamkn drzwi i okna pomieszczenia. 7. Jako, e zabrudzenie ltra wpywa na wydajno odwilania i moe spowodowa jego nieprawidowe funkcjonowanie, naley go czyci przynajmniej raz w miesicu. W przypadku znacznego zapylenia powietrza ltr naley czycic raz na tydzie, a nawet codziennie. Aby wyczyci ltr naley odkrci przedni panel czoowy (od strony zbiornika wody). W razie potrzeby mona lekko postuka w ltr, uy odkurzacza celem usunicia wikszych zabrudze, czy te wymy ltr czyst ciep wod (z zawartoci neutralnych detergentów 40%), a nastpnie osuszy. Usuwanie usterek Usterka Analiza Rozwizanie Urzdzenie nie dziaa Odwilanie nie wystarczajce Wyciek wody Dziwne odgosy 1. Brak zasilania 2. Urzdzenie wyczone 3. Wycignita wtyczka 4. Spalony bezpiecznik 5. Peny zbiornik 1. Zapchany ltr 2. Blokada wlotu lub wylotu 3. Otwarte drzwi lub okna 4. Wyciek rodka chodzcego 1. Urzdznie jest przechylone 2. Dren jest zapchany 1. Urzdzenie w niestabilnej pozycji 2. Zapchany ltr 1. Wczy zasilanie 2. Wczy urzdzenie 3. Podaczy wtyczk 4. Wymieni bezpiecznik 5. Opróni i ponownie zamontowa zbiornik 1. Wyczyci ltr 2. Odblokowa wlot lub wylot 3. Zamkn drzwi i okna, usun z nasonecznionego miejsca 4. Skontaktowa si z producentem lub sprzedawc 1. Wypoziomowa urzdzenie 2. Wycign panel i odblokowa dren 1. Ustawi urzdzenie w stabilnej pozycji 2. Wyczyci ltr 9 PL_DH_751.indd :43:20

10 1. Jeeli nie mona usun której z powyszych usterek we wasnym zakresie, naley skontaktowa si z dostawc lub sprzedawc. Nie wolno rozmontowywa urzdzenia samodzielnie (nie dotyczy czyszczenia ltra). 2. Podczas uruchamiania i zatrzymywania urzdzenie emituje dwiki spowodowane kreniem rodka chodzcego. Jest to zjawisko normalne i nie powinno by traktowane jako usterka. 3. Ciepe powietrze wydostajce si z wylotu urzdzenia jest zjawiskiem normalnym. Kody usterek: Urzdzenie automatycznie analizuje usterki i wywietla kod usterki na wywietlaczu wilgotnoci. Kod usterki E1 E2 Problem Czujnik wilgotnoci Czujnik w ukadzie czynnika chodniczego 10 PL_DH_751.indd :43:20

11

12

13 BG CZ EC PROHLÁŠENÍ O SHOD DE EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DK EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EE EÜ CE SERTIFIKAAT ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD FI EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS FR DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ GB EC DECLARATION OF CONFORMITY HR EC DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI HU EK MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE LT EB ATITIKTIES DEKLARACIJA LV EK ATBILSTBAS DEKLARCIJA NL EG-CONFORMITEITSVERKLARING NO EUROPAKOMMISJONENS SAMSVARSERKLÆRING PL DEKLARCAJ ZGODNOCI WE RO DECLARAIA DE CONFORMITATE UE RU SE EU's STANDARDDEKLARIATION SI ES IZJAVA O SKLADNOSTI SK ES VYHLÁSENIE O SÚLADE UA MCS Central Europe Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a, Gdki, Polska BG, : CZ prohlašujeme, že zaízení: DE wir erklären, dass die Geräte: DK vi erklærer hermed, at udstyr: EE kinnitame, et seadmed: ES declaramos que los dispositivos: FI todistamme, että seuraavat laitteet: FR nous déclarons que les appareils: GB declared that appliances: HR deklariramo da ureaji: HU tanúsítjuk, hogy a berendezések: IT dichiariamo che i dispositive: LT deklaruojame, kad prietaisai: LV deklarjam, ka ierces: NL wij verklaren dat de toestellen: NO vi erklærer at innretninger: PL deklarujemy e urzdzenia: RO declarm c dispozitivul este conform cu: RU, : SE vi försäkrar att apparater: SI izjavljamo, da je oprema: SK prehlásenie, že zariadenie: UA, : DH 751 BG CZ Jsou v souladu s naízeními DE erfüllen die Richtlinien DK er i overensstemmelse med direktiver EE vastavad direktiividele ES cumplen con las directivas FI täyttää mukaisia direktiivejä FR sont conformes aux directives GB conform to directives HR zadovoljavaju direktive HU megfelel az irányelveknek IT sono conformi alle direttive LT atitinka direktyvas LV atbilst direktvm NL voldoen aan directieven NO følger direktiver PL spełniaj dyrektywy RO îndeplinete directivele RU SE efterföljer uppsatta direktiv SI so skladni z direktivami SK sú v súlade so smernicami UA 2006/95/EC, 2004/108/EC BG CZ A normami DE und Normen DK og standarder EE ja normidele ES y las normativas FI ja normit FR et aux normes GB and norms HR i standarde HU és szabványoknak IT e norme LT ir normas LV un normm NL en normen NO og normer PL i normy RO i normele cerute RU SE och normer SI in normami SK a normami UA EN :2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006 EN :2003+A11 :2004+A12 :2005+A1 :2006 EN :2006, EN :1997+A1 :2001 EN :2006, EN :1995+A1 :2001+A2 :2005 Gdki: / 11 Stefano Verani CEO MCS Group

14 MCS Central Europe Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a Gdki, Poland MCS Italy S.p.A. Via Tione, Pastrengo, (VR) Italy MCS China (Master Heating Equipment Shanghai Co. Ltd.) Unit 11, No. 198 Changjian Rd., Baoshang Industrial Zone, Shanghai,200949, China

DH 721. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

DH 721. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА DH 721 BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА CZ ODVLHČOVAČ VZDUCHU NÁVOD K OBSLUZE DE LUFTENTFEUCHTER BEDIENUNGSANLEITUNG DK LUFTAFFUGTER BETJENINGSVEJLEDNING EE ÕHUKUIVATI KASUTAMISJUHEND ES DESHUMIDIFICADOR

Bardziej szczegółowo

DH 711. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

DH 711. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА DH 711 BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА CZ ODVLHČOVAČ VZDUCHU NÁVOD K OBSLUZE DE LUFTENTFEUCHTER BEDIENUNGSANLEITUNG DK LUFTAFFUGTER BETJENINGSVEJLEDNING EE ÕHUKUIVATI KASUTAMISJUHEND ES DESHUMIDIFICADOR

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA DH 751. Instrukcja Obsługi

OSUSZACZ POWIETRZA DH 751. Instrukcja Obsługi OSUSZACZ POWIETRZA DH 751 Instrukcja Obsługi PL_DH_751.indd 1 2007-04-05 14:43:16 DANE TECHNICZNE MODEL DH 751 Wydajność osuszania (30 C/ 80% HR) l/24h 46,7 Zakres działania - temperatur C 5 35 Zakres

Bardziej szczegółowo

Lekki osuszacz komercyjny. Instrukcja Obsługi EH1384

Lekki osuszacz komercyjny. Instrukcja Obsługi EH1384 Lekki osuszacz komercyjny Instrukcja Obsługi EH1384 Wydajnosc na dobe nawet do 50 l Elektroniczny higrostat Zmywalny filtr powietrza Odporna metalowa obudowa PL_DH_751.indd 1 2007-04-05 14:43:16 DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

www.master.sklep.pl BG CZ DE FI FR GB HR HU NO PL RO RU SE НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА PŘÍRUČKA PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU

www.master.sklep.pl BG CZ DE FI FR GB HR HU NO PL RO RU SE НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА PŘÍRUČKA PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА PŘÍČKA P POUŽITÍ A ÚDRŽBU BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG KÄYTTÖ- JA OLTO-OHJE MANUEL D UTILISATION ET MAINTENANCE USER AND MAINTENANCE BOOK KNJIŽICA O UPORABI I ODRŽAVANJU

Bardziej szczegółowo

BL 4800 BL 6800 BL 8800

BL 4800 BL 6800 BL 8800 BL 4800 BL 6800 BL 8800 BG Вентилатор Инструкция за употреба CZ Ventilátor Návod k obsluze DE Ventilator Bedienungsanleitung DK Ventilator Betjeningsvejledning EE Ventilaator Kasutamisjuhend ES Ventilador

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

2014/2015 DLA TWOJEJ FIRMY I DOMU.

2014/2015 DLA TWOJEJ FIRMY I DOMU. 2014/2015 DLA TWOJEJ FIRMY I DOMU www.master.sklep.pl MCS ITALY MCS CENTRAL EUROPE MCS RUSSIA MCS CHINA MCS ITALY: Via Tione 12, 37010 Pastrengo (VR), Italy, (0039) 045 6770533 MCS CENTRAL EUROPE: ul.

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254

MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254 INSTRUKCJA OBSUGI MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254 Przechowywanie czujnika UV Czujnik promieniowania ultrafioletowego jest wyjtkowo precyzyjnym i delikatnym przyrzdem. Gdy nie jest ywany, powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE KLIMATYZACJA 4 OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE 6 OGRZEWANIE 9 KLIMATYZACJA Zapewnia ch odze, ale rów utrzyma komfortowej temperatury i wilgotnoêci powietrza. Posiada zaawansowane uk ady sterujàce, a

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Kuchenka indukcyjna MODEL:

Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-08.2008 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

SERIA ROCKY ASH-09AIR, ASH-12AIR

SERIA ROCKY ASH-09AIR, ASH-12AIR SERIA ROCKY ASH-09AIR, ASH-12AIR Nazwy i funkcje elementów pilota Naley zwraca uwag, by midzy pilotem a urzdzeniem gównym nie byo adnych przeszkód. Pilota naley chroni przed wstrzsami i wilgoci. Pilota

Bardziej szczegółowo

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA POMIAROWE URZĄDZENIA DO WYMIATANIA GmbH 1. Zastosowanie: - poszukiwanie wycieków na przewodach gazowych, - kontrola urządzeń grzewczych i dróg odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

2013/ # 1 IN PORTABLE HEAT

2013/ # 1 IN PORTABLE HEAT 201/2014 NAGRZEWNICE STACJONARNE GRUPA MCS www.mcsworld.com # 1 IN PORTABLE HEAT 1954 MASTER CLIMATE SOLUTIONS JEST FIRMĄ DOSTARCZAJĄCĄ URZĄDZENIA DO OBRÓBKI POWIETRZA. NASZE URZĄDZENIA KIERUJEMY DO SEKTORA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EWT Grzałka elektryczna do podgrzewania wody w basenach prywatnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi EWT Grzałka elektryczna do podgrzewania wody w basenach prywatnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL EWT 80 40 Grzałka elektryczna do podgrzewania wody w basenach prywatnych Zmiany zastrzeżone Bezpieczestwo Bezpieczestwo 1 Bezpieczestwo 1.1 Zagroenia podczas uytkowania

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 1 Spis treci WSKAZÓWKI BEZPIECZE%STWA...4 EKSPLOATACJA...6 WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW SPOYWCZYCH I NAPOJÓW...10 KONSERWACJA...12 SERWIS I CZ-.CI

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Klimatyzer Ewaporacyjny

Klimatyzer Ewaporacyjny Klimatyzer Ewaporacyjny KLA-375KWA Instrukcja obsługi i konserwacji 1/10 Spis treści: 1. Funkcje 2. Zasady bezpieczeństwa i Ostrzeżenia 3. Parametry techniczne 4. Używanie wkładów mrożących 5. Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

AEG DD 8891. Pochaniacz kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji

AEG DD 8891. Pochaniacz kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji AEG Pochaniacz kuchenny DD 8891 Instrukcja obsugi i instalacji 2 SPIS TRE"CI WSKAZÓWKI DOTYCZ*CE BEZPIECZE,STWA... 5 WSKAZÓWKI DOTYCZ*CE UTYLIZACJI... 7 TRYBY PRACY URZ*DZENIA... 8 OBS4UGA URZ*DZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoFond-L Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Comfofond-L jest cieczowym gruntowym wymiennikiem, zwanym także gruntowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Classic 390.3. Classic 390.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA

Classic 390.3. Classic 390.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA Classic 390.3 INSTRUKCJA OBSUGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVAKA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNIEVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20

PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 PRZENOŚNE ODWILŻACZE INSTRUKCJA OBSŁUGI ID-20 SPIS TREŚCI Właściwości 2 Opis Dane techniczne 3 Zasada działania 4 Opis odwilżacza 5 Praca Konserwacja Używanie 6 Panel sterujący 7 Odprowadzenie wody 8 Konserwacja

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70 Bart Import Poland 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa 34 tel. +48 61 29 30 685 fax. +48 61 29 26 144 www.aqua-air.pl OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością regulowaną ręcznie. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010. Instrukcja obsługi

Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010. Instrukcja obsługi Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010 Instrukcja obsługi Zapraszamy do korzystania z transmitera i odbiornika bluetooth w jednym urządzeniu BTI -010. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Solar inverter. PROsolar URZ3416. PROsolar URZ3417

Solar inverter. PROsolar URZ3416. PROsolar URZ3417 Solar inverter PROsolar-500 - URZ3416 PROsolar-700 - URZ3417 Bedienungsanleitung Owner s manual Használati utasítás Instrukcja obsługi Manual de utilizare Návod na použitie DE EN HU RO SK Poniższa instrukcja

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Mastercool 20 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU ZH PT IT. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska. Bruksanvisning Norsk

Mastercool 20 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU ZH PT IT. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska. Bruksanvisning Norsk Mastercool 20 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation Français

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza. Instrukcja obsługi

DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza. Instrukcja obsługi DEH-600P/1000P Osuszacz powietrza Instrukcja obsługi SPIS TEŚCI Osuszanie powietrza 3 Środki ostrożności 4 Opis osuszacza 5 Lokalizacja i funkcje 6 Projekt 7 Panel kontrolny 8 Zbiornik wody i odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r.

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r. Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotnoci powietrza w przestrzenia adunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów. Automatyka chodnicza seminarium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w atmosferycznym transporcie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Europy

Udział Polski w atmosferycznym transporcie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Europy Udział Polski w atmosferycznym transporcie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Europy Anna Degórska Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Przykład wykorzystania narzędzi opracowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik HARVIA GRIFFIN INFRA PL Sterownik 23062008 Poni sza instrukcja instalacji i monta u sterownika Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych kabinê infrared, promienniki i sterownik, osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG AH115 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1214778

Twoja instrukcja użytkownika LG AH115 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1214778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo