DH BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DH 751. www.master.sklep.pl BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА"

Transkrypt

1 DH 751 BG ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА CZ ODVLHČOVAČ VZDUCHU NÁVOD K OBSLUZE DE LUFTENTFEUCHTER BEDIENUNGSANLEITUNG DK LUFTAFFUGTER BETJENINGSVEJLEDNING EE ÕHUKUIVATI KASUTAMISJUHEND ES DESHUMIDIFICADOR DE AIRE MANUAL DE INSTRUCCIONES FI ILMAN KUIVAIN KÄYTTÖOHJE FR DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR NOTICE D UTILISATION GB DEHUMIDIFIER OPERATING MANUAL HR SUŠNICA ZRAKA PRIRUČNIK HU PÁRÁTLANÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI DI USO LT ORO SAUSINTUVAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LV GAISA SAUSINĀTĀJS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA NL LUCHTONTVOCHTIGER GEBRUIKSAANWIJZING NO LUFTTØRKER BRUKSANVISNING PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI RO DEUMIDIFICATOR INSTRUCŢIUNE DE UTILIZARE RU ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ SE LUFTAVFUKTARE BRUKSANVISNING SI SUŠILNIK ZRAKA NAVODILA ZA UPORABO SK ODVLHČOVAČ VZDUCHU UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA UA ОСУШУВАЧ ПОВІТРЯ ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ V

2 DANE TECHNICZNE MODEL DH 751 Wydajno osuszania (30C/ 80% HR) l/24h 46,7 Zakres dziaania - temperatur C 5 35 Zakres dziaania - wilgotno % Przepyw powietrza m 3 /h 350 Czynnik chodniczy - R407c Ilo czynnika chodniczego g 370 Cinienie skraplania (max) MPa 2,5 Cinienie parowania (max) MPa 1,0 Pojemno zbiornika wody l 5,7 Moc nominalna pobierana W 900 Prd nominalny pobierany A 4,2 Napicie zasilania V/Hz / ~50 Poziom haasu db(a) <52 Wymiary mm 495 x 375 x 825 Waga netto kg 30 Uwaga! Zalecenia bezpieczestwa Prosimy o dokadne przeczytanie instrukcji przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Prosimy o upewnienie si, czy napicie i czstotliwo zasilania wynosz: V/~50Hz 2 PL_DH_751.indd :43:18

3 PRZED PRZYSTPIENIEM DO UYTKOWANIA nie wolno wycza zasilania cign za kabel nie wolno wcza lub wycza urzdzenia poprzez wkadanie lub wyciganie wtyczki z gniazda zasilania urzdzenie naley przenosi ostronie, aby nie uszkodzi przewodu zasilajcego nie wolno wkada palców lub innych przedmiotów do kratki nie wolno dopuszcza, aby dzieci wchodziy, siaday lub staway na urzdzeniu przed przystpieniem do konserwacji lub naprawy urzdzenie naley odczy od zasilania Uwaga: zaleca si, aby wszelkie naprawy byy wykonywane przez wykwali kowany personel serwisowy. naley upewni si, czy urzdzenie jest uziemione urzdzenia nie wolno uywa w pomieszczeniach szczelnie zamknitych naley stosowa si do polece zawartych w instrukcji obsugi Opis produktu Osuszacz moe obnia wilgotno powietrza w pomieszczeniach, poprawiajc warunki komfortu cieplnego ludzi oraz warunki przechowywania towarów. Dziki eleganckiemu wygldowi, zwartej budowie, wysokiej jakoci i atwoci obsugi, ten osuszacz znajduje szerokie zastosowanie w instytucjach badawczych, przemyle, transporcie, orodkach medycznych, instytucjach pomiarowych, sklepach, konstrukcjach podziemnych, salach komputerowych, archiwach, magazynach, azienkach, itp., chronic aparaty, komputery, mierniki, urzdzenia komunikacyjne, lekarstwa i archiwa przed wilgoci, korozj i pleni. 3 PL_DH_751.indd :43:18

4 BUDOWA Osuszacz 1. Uchwyt 2. Panel sterowania 3. Koo 4. Zbiornik wody 5. Panel zbiornika 6. Kratka ltra Panel sterowania wywietlacz wilgotnoci wskanik pracy wskanik odmraania wskanik pamici wskanik penego zbiornika pami wilgotno zwikszenie wilgotno zmniejszenie przycisk W/WY 4 PL_DH_751.indd :43:18

5 OBSUGA Opis przycisków: 1. W/WY: Wcinij ON/OFF, urzdzenie pracuje w trybie W-WY-W. 2. Zwikszenie i Zmniejszenie Wilgotnoci: jednokrotne wcinicie przycisku Zwikszenie i Zmniejszenie Wilgotnoci powoduje zwikszenie lub zmniejszenie wilgotnoci o 1%. Przytrzymanie przycisku powoduje zmian o 5 punktów procentowych na sekund. 3. Przycisk Pami: po wciniciu przycisku Pami zapala si wskanik sygnalizujcy aktywacj pamici po wyczeniu zasilania. Ponowne wcinicie przycisku powoduje dezaktywacj pamici i wyczenie wskanika pamici. Wczenie: 1. Podcz urzdzenie do gniazda elektrycznego, wyda ono charakterystyczny dwik. 2. Wcisn przycisk W/WY, zapali si wskanik pracy urzdzenia oraz wywietlacz pokazujcy ustawiony poziom wilgotnoci. Ustawienie pocztkowe wynosi 60% a po 3 sekundach wywietlacz pokae aktualny poziom wilgotnoci. 3. Wcisn przycisk zmniejszenia lub zwikszenia wilgotnoci, celem wybrania danego poziomu. Jeeli ustawiony poziom wilgotnoci jest o 3% niszy od aktualnego, urzdzenie rozpocznie prac; jeeli poziom ustawiony jest o 3% wyszy od aktualnego, urzdzenie przerwie prac. 4. Jeeli ustawiony poziom wilgotnoci jest niszy ni 30%, urzdzenie pracuje w trybie cigym, a wywietlacz pokazuje komunikat CO. Wyczanie: Wcisn przycisk W/WY w czasie pracy urzdzenia. Urzdzenie zatrzyma si, a wskaniki zgasn. Uwagi: 1. Jeeli poziom wilgotnoci ustawiony jest wyszy ni wilgotno aktualna, urzdzenie nie rozpocznie pracy. 2. Jeeli zbiornik jest peny zapali si wskanik zapenienia zbiornika. W midzyczasie automatycznie wycz si sprarka i napd wentylatora, a urzdzenie bdzie emitowao sygna dwikowy co 5 minut, do czasu oprónienia zbiornika. Po oprónieniu zbiornika urzdzenie wznowi prac. 3. Podczas osuszania napd wentylatora i sprarka musz dziaa przynajmniej przez 3 minuty od uruchomienia sprarki. Zabrania si ponownego uruchamiania sprarki w cigu 3 minut od jej wyczenia. 4. Podczas pracy w niskich temperaturach urzdzenie automatycznie sprawdza temperatur ukadu dla potrzeb rozmraania. Po rozmroeniu zapala si wskanik rozmroenia, uruchamia si napd wentylatora, a sprarka wycza si automatycznie. 5 PL_DH_751.indd :43:19

6 5. Po wciniciu przycisku pamici, sterownik bdzie rejestrowa wilgotno biec nawet po wyczeniu zasilania. Urzdzenie bdzie pracowao w poprzednim trybie po przywróceniu zasilania. 6. Wywietlacz wilgotnoci pokazuje wilgotno w zakresie od 30% do 90%. 7. W przypadku nie uytkowania urzdzenia przez duszy czas, naley wyj wtyczk z gniazda zasilania. Cigy spust: Wyj zbiornik, otworzy zawór spustowy na dnie zbiornika, podczy do gumowego wa, ponownie zamontowa zbiornik i przeprowadzi w przez dno urzdzenia. 6 PL_DH_751.indd :43:19

7 KONSERWACJA I BEZPIECZESTWO Nie uywa przeduaczy ani adapterów. Urzdzenia nie naley umieszcza obok pieców lub grzejników. Grozi to stopieniem lub zapaleniem si urzdzenia. Grozi to poarem, promieniowaniem lub poraeniem elektrycznym. Urzdzenia nie naley uruchamia w miejscu naraonym na bezporednie nasonecznienie, wiatr lub deszcz. W przypadku jakichkolwiek problemów (np. emisji zapachów lub spalenia), urzdzenie naley wyczy i odczy od zasilania elektrycznego. (tylko do stosowania w pomieszczeniach) Grozi to poarem, poraeniem elektrycznym lub innymi problemami. Nie naley uruchamia urzdzenia w miejscach naraonych na dziaanie substancji chemicznych. W przypadku nie uywania urzdzenia przez duszy czas naley je odczy od zasilania elektrycznego. Grozi to uszkodzeniem urzdzenia i wyciekami. Przed czyszczeniem naley urzdzenie wyczy i odczy od zasilania elektrycznego. W trybie cigego spustu naley zastosowa dren. Nie wyczenie moe grozi poraeniem elektrycznym. Jeeli temperatura otoczenia jest bliska temperaturze zamraania nie zaleca si trybu spustu cigego. 7 PL_DH_751.indd :43:19

8 Nie naley samodzielnie naprawia lub odcza urzdzenia. Urzdzenie powinno by stabilne. W przypadku przewrócenia si urzdzenia woda wyleje si Grozi to poarem lub poraeniem elektrycznym. powodujc uszkodzenia. Uszkodzenia takie mog skutkowa poraeniem elektrycznym. Zabezpieczenie ltra. Nie wolno uytkowa urzdzenia w pobliu wody. Zalanie urzdzenia Wyczajc urzdzenie na duszy czas schowaj ltr do foliowej torebki. moe spowodowa jego uszkodzenie, co moe skutkowa poraeniem elektrycznym. Urzdzenie jest przystosowane na napicie zasilania V/~50Hz. Chroni kabel przed uszkodzeniem. Korzystanie z innego róda zasilania moe skutkowa poarem lub poraeniem elektrycznym. Nie umieszcza cikich obiektów na kablu, nie wolno podgrzewa lub cign kabla. Grozi to poarem lub poraeniem. Wtyczk oczyci i dobrze podczy. Nie naley uywa wtyczki jako wycznika Jeeli wtyczka nie jest dobrze umocowana moe to spowodowa poraenie elektryczne. Grozi to poarem lub poraeniem elektrycznym. 8 PL_DH_751.indd :43:19

9 INFORMACJE Informacje o pracy urzdzenia 1. Podczas przenoszenia urzdzenia nie naley go pochyla o wicej ni 45, celem uniknicia uszkodzenia sprarki. 2. Urzdzenie powinno pracowa w temperaturze od 5 do 35 C. 3. Podczas osuszania, na skutek ciepa generowanego przez dziaajc sprark, temperatura w pomieszczeniu podniesie si o 1 ~3 C. Jest to zjawisko normalne. 4. Jeeli temperatura w pomieszczeniu jest nisza ni 10 C, przy do niskiej bezwzgldnej wilgotnoci otoczenia, uruchamianie urzdzenia nie jest konieczne. 5. Wlot i wylot powietrza powinny by oddalone od cian o przynajmniej 10 cm. 6. Celem zwikszenia wydajnoci urzdzenia naley zamkn drzwi i okna pomieszczenia. 7. Jako, e zabrudzenie ltra wpywa na wydajno odwilania i moe spowodowa jego nieprawidowe funkcjonowanie, naley go czyci przynajmniej raz w miesicu. W przypadku znacznego zapylenia powietrza ltr naley czycic raz na tydzie, a nawet codziennie. Aby wyczyci ltr naley odkrci przedni panel czoowy (od strony zbiornika wody). W razie potrzeby mona lekko postuka w ltr, uy odkurzacza celem usunicia wikszych zabrudze, czy te wymy ltr czyst ciep wod (z zawartoci neutralnych detergentów 40%), a nastpnie osuszy. Usuwanie usterek Usterka Analiza Rozwizanie Urzdzenie nie dziaa Odwilanie nie wystarczajce Wyciek wody Dziwne odgosy 1. Brak zasilania 2. Urzdzenie wyczone 3. Wycignita wtyczka 4. Spalony bezpiecznik 5. Peny zbiornik 1. Zapchany ltr 2. Blokada wlotu lub wylotu 3. Otwarte drzwi lub okna 4. Wyciek rodka chodzcego 1. Urzdznie jest przechylone 2. Dren jest zapchany 1. Urzdzenie w niestabilnej pozycji 2. Zapchany ltr 1. Wczy zasilanie 2. Wczy urzdzenie 3. Podaczy wtyczk 4. Wymieni bezpiecznik 5. Opróni i ponownie zamontowa zbiornik 1. Wyczyci ltr 2. Odblokowa wlot lub wylot 3. Zamkn drzwi i okna, usun z nasonecznionego miejsca 4. Skontaktowa si z producentem lub sprzedawc 1. Wypoziomowa urzdzenie 2. Wycign panel i odblokowa dren 1. Ustawi urzdzenie w stabilnej pozycji 2. Wyczyci ltr 9 PL_DH_751.indd :43:20

10 1. Jeeli nie mona usun której z powyszych usterek we wasnym zakresie, naley skontaktowa si z dostawc lub sprzedawc. Nie wolno rozmontowywa urzdzenia samodzielnie (nie dotyczy czyszczenia ltra). 2. Podczas uruchamiania i zatrzymywania urzdzenie emituje dwiki spowodowane kreniem rodka chodzcego. Jest to zjawisko normalne i nie powinno by traktowane jako usterka. 3. Ciepe powietrze wydostajce si z wylotu urzdzenia jest zjawiskiem normalnym. Kody usterek: Urzdzenie automatycznie analizuje usterki i wywietla kod usterki na wywietlaczu wilgotnoci. Kod usterki E1 E2 Problem Czujnik wilgotnoci Czujnik w ukadzie czynnika chodniczego 10 PL_DH_751.indd :43:20

11

12

13 BG CZ EC PROHLÁŠENÍ O SHOD DE EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DK EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EE EÜ CE SERTIFIKAAT ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD FI EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS FR DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ GB EC DECLARATION OF CONFORMITY HR EC DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI HU EK MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE LT EB ATITIKTIES DEKLARACIJA LV EK ATBILSTBAS DEKLARCIJA NL EG-CONFORMITEITSVERKLARING NO EUROPAKOMMISJONENS SAMSVARSERKLÆRING PL DEKLARCAJ ZGODNOCI WE RO DECLARAIA DE CONFORMITATE UE RU SE EU's STANDARDDEKLARIATION SI ES IZJAVA O SKLADNOSTI SK ES VYHLÁSENIE O SÚLADE UA MCS Central Europe Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a, Gdki, Polska BG, : CZ prohlašujeme, že zaízení: DE wir erklären, dass die Geräte: DK vi erklærer hermed, at udstyr: EE kinnitame, et seadmed: ES declaramos que los dispositivos: FI todistamme, että seuraavat laitteet: FR nous déclarons que les appareils: GB declared that appliances: HR deklariramo da ureaji: HU tanúsítjuk, hogy a berendezések: IT dichiariamo che i dispositive: LT deklaruojame, kad prietaisai: LV deklarjam, ka ierces: NL wij verklaren dat de toestellen: NO vi erklærer at innretninger: PL deklarujemy e urzdzenia: RO declarm c dispozitivul este conform cu: RU, : SE vi försäkrar att apparater: SI izjavljamo, da je oprema: SK prehlásenie, že zariadenie: UA, : DH 751 BG CZ Jsou v souladu s naízeními DE erfüllen die Richtlinien DK er i overensstemmelse med direktiver EE vastavad direktiividele ES cumplen con las directivas FI täyttää mukaisia direktiivejä FR sont conformes aux directives GB conform to directives HR zadovoljavaju direktive HU megfelel az irányelveknek IT sono conformi alle direttive LT atitinka direktyvas LV atbilst direktvm NL voldoen aan directieven NO følger direktiver PL spełniaj dyrektywy RO îndeplinete directivele RU SE efterföljer uppsatta direktiv SI so skladni z direktivami SK sú v súlade so smernicami UA 2006/95/EC, 2004/108/EC BG CZ A normami DE und Normen DK og standarder EE ja normidele ES y las normativas FI ja normit FR et aux normes GB and norms HR i standarde HU és szabványoknak IT e norme LT ir normas LV un normm NL en normen NO og normer PL i normy RO i normele cerute RU SE och normer SI in normami SK a normami UA EN :2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006 EN :2003+A11 :2004+A12 :2005+A1 :2006 EN :2006, EN :1997+A1 :2001 EN :2006, EN :1995+A1 :2001+A2 :2005 Gdki: / 11 Stefano Verani CEO MCS Group

14 MCS Central Europe Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a Gdki, Poland MCS Italy S.p.A. Via Tione, Pastrengo, (VR) Italy MCS China (Master Heating Equipment Shanghai Co. Ltd.) Unit 11, No. 198 Changjian Rd., Baoshang Industrial Zone, Shanghai,200949, China

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A 2 065 337-Ed. 01 / 2006-05-Wilo Fig.1: 11 24 Typ a b c d T S 40/10 T S 40/10A T S 40/14 T S 40/14A 407 273 245 1½ " 13 k g 424 290 245 1½ " 15 k g Fig.2a:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You Pioneering for You Wilo-Yonos PICO en Installation and operating instructions pl Instrukcja montażu i obsługi cs Návod k montáži a obsluze hu Beépítési és üzemeltetési utasítás ru Инструкция по монтажу

Bardziej szczegółowo

Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W

Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W Pioneering for You Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 140 985-Ed.01 / 2013-10-Wilo

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4 Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Bardziej szczegółowo

bester 141+ OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI I-207-532-1 03/2006 Rev. 0

bester 141+ OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI I-207-532-1 03/2006 Rev. 0 bester 141+ I-207-532-1 03/2006 Rev. 0 OPERATOR S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.bester.com.pl Declaration of conformity

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 3X2. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 3X2. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 3X2 Installation and operating instructions CU 3X2 Declaration of conformity.......................................... 5 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Bardziej szczegółowo

B 18 EPR BG Eлектрически отоплител Инструкция за употреба CZ Elektrické ohřívače vzduchu Návod k obsluze

B 18 EPR BG Eлектрически отоплител Инструкция за употреба CZ Elektrické ohřívače vzduchu Návod k obsluze BG Eлектрически отоплител Инструкция за употреба CZ Elektrické ohřívače vzduchu Návod k obsluze DE Elektrisches heizlüftgerät Betriebsanleitung EE Elektrilised kütteseadmed Kasutus- ja hooldusjuhend GB

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SE/SL, 9-30 kw Installation and operating instructions SE/SL, 9-30 kw Declaration of conformity..................................................................... 5 English (GB)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo System Wilo-VR PL Instrukcja montażu i obsługi 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo Rys. 1: 4 3 2 1 Rys. 2: Rys. 3: 8 Rys. 4: Rys. 5: Rys. 6: Rys. 7: 1 Informacje ogólne... 2 1.1 Zakres zastosowania... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Domowe instalacje wodne Wilo Hxx

Domowe instalacje wodne Wilo Hxx Domowe instalacje wodne Wilo Hxx PL Instrukcja montażu i obsługi 2 533 250-Ed.01/2010-11-Wilo Fig. 1: 5 2 1 7 4 3 6 8 9 Fig. 2: 12 14 10 11 11 13 14 Fig. 3: 12 14 14 10 Fig. 4a Fig. 4b 1 4 1 2 5 5 3 2

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

10. Konformitätserklärung. 10. EC declaration of conformity

10. Konformitätserklärung. 10. EC declaration of conformity 10. Konformitätserklärung Bezeichnung: Akku-Montageschrauber Typenbezeichnung: Konstruktionsjahr: 2001 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ

Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ Wersja: 1.2 T a Prawa autorskie Wszystkie zawarte w instrukcji informacje oraz rysunki są własnością firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

GT 120/1200 - GTU 120/1200

GT 120/1200 - GTU 120/1200 GT 120/1200 - GTU 120/1200 Olejowo-gazowy kocio grzewczy Polski 02/11/05 Instrukcja techniczna DE Spis treci Informacje ogólne............................................................................4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo