PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA"

Transkrypt

1 PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach domowych. Unikalny sposób umieszczenia zbiornika wody na górze urządzenia pozwala na wygodne i łatwe opróżnianie osuszacza. Zbiornik wody jest wyposażony w uchwyt pozwalający na przenoszenie całego osuszacza. Uwaga: niższa część osuszacza zawiera główny zbiornik na wodę. Zbiornik główny nie jest wyjmowany i ulega napełnieniu wodą przed automatycznym skierowaniem wody do zbiornika górnego. Z tego powodu, kiedy osuszacz jest włączany po raz pierwszy lub zbiornik główny został opróżniony, napełnienie zbiornika górnego może zająć dłuższy okres czasu. Osuszacz FD-2048 nadaje się do użytku w większości zastosowań domowych, w których problemem jest wysoki poziom wilgotności powietrza. Maksymalna wydajność osuszacza FD-2084 wynosi 20 litrów wody na dzień przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu 30 o C i wilgotności względnej 80%. Poziom wilgotności w pomieszczeniach domowych może się znacznie różnić w zależności od wielkości pomieszczenia, sposobu wentylacji, źródeł wilgoci takich jak pralki, suszarki, zmywarki, kuchenki itp. Zazwyczaj w kuchniach wilgotność osiąga wysokie wartości na poziomie 60-70%. W pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem takich jak salon i jadalnia wilgotność może być niska, na poziomie 35-50%. W budynkach i pomieszczeniach o niskiej temperaturze powietrza zawartość wilgoci w powietrzu jest zazwyczaj niska. Z tego powodu w takich pomieszczeniach zdolność urządzenia do osuszania powietrza może być niższa niż standardowa.

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: Po rozpakowaniu urządzenia należy pozostawić je w prawidłowej (stojącej) pozycji przez przynajmniej 4 godziny przed włączeniem. Włączenie urządzenia bezpośrednio po transporcie lub w pozycji leżącej może doprowadzić do awarii urządzenia. 1. Włączanie urządzenia Upewnij się, że górny zbiornik wody jest prawidłowo zainstalowany. Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego. Obróć pokrętło HUMIDISTAT w pozycję CONTINUOUS. Osuszacz zacznie pracować. Obróć pokrętło HUMIDISTAT w lewo, aby ustawić żądaną wilgotność. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy wilgotność powietrza osiągnie żądaną wartość. Urządzenie włączy się automatycznie, gdy wilgotność powietrza przekroczy żądaną wartość. Jeżeli urządzenie zostało wyłączone przez użytkownika w trakcie jego pracy, należy odczekać przynajmniej 3 minuty przed ponownym jego włączeniem. Jeżeli urządzenie nie pracuje z pokrętłem HUMIDISTAT ustawionym na żądaną wartość wilgotności, obróć je w pozycję CONTINUOUS, sprawdź czy górny zbiornik wody jest prawidłowo podłączony do urządzenia i czy urządzenie jest podłączone do zasilania. Gdy górny zbiornik jest pełny świeci się czerwona dioda FULL TANK, opróżnij zbiornik w sposób, który opisano w punkcie 3. Osuszacz zapewnia optymalne osuszanie w temperaturach powyżej 15 o C i do 35 o C. Jeżeli osuszacz jest używany w temperaturze poniżej 15 5 C jego zdolność osuszania powietrza ulega obniżeniu. Może to prowadzić do zmniejszenia lub braku zbierania się wody w zbiornikach. 2

3 2. Wyłączanie urządzenia Obróć pokrętło HUMIDISTAT w prawo w pozycję OFF. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego i opróżnij główny zbiornik wody tak jak to opisano w punkcie Opróżnianie górnego zbiornika Gdy górny zbiornik napełni się, czerwona dioda FULL TANK zaświeci się a osuszacz automatycznie się wyłączy. Zbiornik musi zostać opróżniony i ponownie zainstalowany przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Aby opróżnić górny zbiornik wody, postępuj według wskazówek i rysunków poniżej: a) Przesuń przełącznik blokady w pozycję ZWOLNIJ i OBRÓĆ rączkę w kierunku pokazanym przez strzałki do pozycji UNLOCK. POCIĄGNIJ w górę zbiornik a następnie go opróżnij. b) Przed ponownym włożeniem zbiornika OBRÓĆ rączkę w pozycję LOCK. Przełącznik blokady automatycznie ustawi się w pozycji LOCK c) Umieść zbiornik z powrotem w osuszaczu zwracając uwagę, aby PROWADNICE znalazły się w SZCZELINACH. Uwaga: zbiornik może być włożony do osuszacza tylko w jednej pozycji. 4. Praca ciągła CONTINUOUS / Opróżnianie głównego zbiornika Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Usuń gumową zatyczkę z przewodu odprowadzającego. Uwaga: gdy zatyczka jest wyjęta z przewodu odprowadzającego może wydobywać się woda. Aby urządzenie mogło pracować w systemie pracy ciągłej CONTINUOUS należy do przewodu odprowadzającego podłączyć przewód pozwalający na odprowadzenie wody do instalacji kanalizacyjnej. Podczas systemu pracy ciągłej dioda FULL TANK jest wyłączona. Uwaga: główny zbiornik musi być opróżniony podczas transportu lub przechowywania urządzenia. 5. Cykl odszraniania Gdy urządzenie pracuje w niskch temperaturach (poniżej 15 o C) powierzchnia parownika może ulegać zalodzeniu co prowadzi do zmniejszenia efektywności osuszania. W przypadku zalodzenia parownika, urządzenie zacznie automatycznie pracować w cyklu odszraniania. O cyklu odszraniania informuje świecąca żółta dioda DEFROST KONSERWACJA URZĄDZENIA Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia urządzenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone a wtyczka jest wyjęta z gniazdka. Oprócz czyszczenia filtra, urządzenie nie wymaga dodatkowej konserwacji ze strony użytkownika. 1. Czyszczenie filtra Ręcznie zdejmij osłonę wlotu powietrza aby mieć dostęp do filtra. Odszukaj dwie zakładki mocujące na górze filtra, pociągnij w dół i wyjmij filtr. Wyczyść filtr używając odkurzacza lub umyj go w zimnej wodzie. Pozostaw filtr do dokładnego wyschnięcia przed jego ponownym montażem. 2. Czyszczenie zewnętrznych części osuszacza Nie używaj do czyszczenia żrących środków czyszczących lub rozpuszczalników. Nie wylewać wody bezpośrednio na urządzenie. Do czyszczenia używać wyłącznie miękkiej, czystej szmatki. 3

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Upewnij się, że urządzenie jest używane na stabilnym i płaskim podłożu Jeżeli powierzchnia podłogi nie jest właściwa, istnieje ryzyko, że jednostka może się przewrócić. Może to również prowadzić do nadmiernych drgań i hałasu. Nie należy blokować lub ograniczać przepływu powietrza wokół urządzenia. Urządzenie, podczas użytkowania, musi być tak ustawione, aby kratki wlotowa i wylotowa nie były w żaden sposób zablokowane i aby był zapewniony nieograniczony przepływ powietrza. Nie wkładać żadnych rzeczy w kratkę wlotową i wylotową. Jakikolwiek włożony obiekt może mieć kontakt z niebezpiecznymi elementami elektrycznymi urządzenia. Nie rozpylać wody na urządzenie. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i grozi porażeniem elektrycznym. Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie używać urządzenia w łazienkach i w pobliżu pryszniców. Nie podłączać urządzenia do gniazda elektrycznego mokrymi rękoma. Jeżeli urządzenie się przewróci, odłączyć zasilanie elektryczne. Nie wyjmować wtyczki mokrymi rękoma. Urządzenie powinno być dokładnie sprawdzone przez kwalifikowany serwis przed ponownym użyciem. Opróżnić zbiorniki górny i główny przed przenoszeniem urządzenia. Zapobiegnie to wylaniu wody na podłogę oraz kontaktowi części wewnętrznych urządzenia z wodą. 4

5 KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA OSUSZACZA Zapobiega pojawianiu się pleśni na ubraniach z materiału i wyrobach skórzanych Wysuń szuflady z szafy przed włączeniem osuszacza. Redukuje pojawianie się wykroplonej wilgoci na sufitach, ścianach i oknach. Aby uzyskać najlepsze efekty, unikaj otwierania okien i drzwi w trakcie działania urządzenia. Redukuje pojawianie się wilgoci na półkach i w szafach. Aby uzyskać najlepsze efekty, otwórz drzwi szafy i umieść osuszacz przed drzwiami. 5

6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW OBJAW MOŻLIWA PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE Wentylator i sprężarka nie pracują Sprężarka pracuje, lecz nie działa wentylator Wentylator pracuje, lecz nie działa sprężarka Brak osuszania lub niska wydajność Urządzenie zbytnio hałasuje Zaszronienie urządzenia Wyciek wody Brak zasilania Zniszczony przewód zasilający bądź wtyczka Uszkodzenie silnika Zbyt niskie napięcie zasilania Włączone 3 minutowe zabezpieczenie sprężarki Uszkodzenie sprężarki Urządzenie w stanie odmrażania Brudny filtr Wyciek gazu Temperatura i wilgotność zbyt niska Nierówne podłoże Poluźnione mocowanie silnika lub sprężarki Odgłos przepływu wody Brudny filtr Nie działa odszranianie Uszkodzenie zbiornika wody Uszkodzenie pływaka zbiornika głównego lub górnego Sprawdź podłączenie urządzenia do źródła zasilania Skontaktuj się z dostawcą usług elektrycznych Sprężarka włączy się po 3 minutach Stan normalny Wyczyść filtr Stan normalny Przenieś urządzenie na wypoziomowaną powierzchnię Normalne przepływ ciekłego gazu w urządzeniu Wyczyść filtr Wyłącz urządzenie. Skontaktuj się z elektrykiem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model FD-2084 Wydajność osuszania: 20 litrów / dobę (30 o C ~ 80% wilgotności względnej) Wydajność osuszania: 0,83 kg / godzinę Zalecana powierzchnia: 84 m 2 Źródło zasilania: jednofazowe 230V 50Hz Pobór mocy: 350 W Przepływ powietrza: 144 m 3 / h Poziom akustyki: 52 db(a) Typ sprężarki: obrotowa BSA645CV-R1EN Kontrola wilgotności: ustawienie manualne Czynnik chłodniczy: R-134a CFC Free (Napełnienie 140g) Waga netto: 14,2 kg Wymiary: 24 x 36 x 72 cm Normy bezpieczeństwa: GS/LVD/EMC/CE Objętość zbiornika górnego: 4 L Objętość zbiornika głównego: 1,2 L Inne funkcje: Przenośny osuszacz powietrza Zasilanie: V/50Hz 1. Zbiornik wody z własnościami antybakteryjnymi. Zapobiega rozwojowi pleśni, bakterii itp. 2. Filtr wstępny usuwa kurz i eliminuje większe zanieczyszczenia. 3. Urządzenie wyposażone w przewód odprowadzający wodę. 4. Wbudowany czujnik temperatury. 5. Zakres działania od 15 o C do 35 o C. Automatyczne odszranianie wentylatorem: Standardowe warunki osuszania: od 15 o C do 35 o C. Jeżeli osuszacz pracuje w pomieszczeniu o temperaturze pomiędzy 5 o C a 14 o C, sprężarka pracuje 40 minut osuszając powietrze po czym zostaje wyłączona a wentylator nadal działa przez 10 minut aby odszronić urządzenie. Tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Należy oddać do recyklingu. 6

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

EESTI Kasutusjuhend Lehekülg 4 LIETUVIŲ Naudojimo instrukcijos Puslapis 10 LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 16 POLSKI Instrukcja obsługi Strona

EESTI Kasutusjuhend Lehekülg 4 LIETUVIŲ Naudojimo instrukcijos Puslapis 10 LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 16 POLSKI Instrukcja obsługi Strona EESTI Kasutusjuhend Lehekülg 4 LIETUVIŲ Naudojimo instrukcijos Puslapis 10 LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 16 POLSKI Instrukcja obsługi Strona 22 3 PIERWSZE UŻYCIE Podłączyć urządzenie do zasilania

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600 Instrukcja obsługi Edycja 201210 DLF Sp. z o.o. Szanowny posiadaczu irobota Roomba, Dziękujemy za wybór robota odkurzającego irobot Roomba. Stając się jego użytkownikiem, dołączyłeś

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Hytera Communications Corp. SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE... 2

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. w HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. To urządzenie

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo