SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU między dobrowolnymi inicjatywami a odpowiedzialnością prawną europejskich korporacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU między dobrowolnymi inicjatywami a odpowiedzialnością prawną europejskich korporacji."

Transkrypt

1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU między dobrowolnymi inicjatywami a odpowiedzialnością prawną europejskich korporacji. Materiały z seminarium 26 maja 2011.

2 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU między dobrowolnymi inicjatywami a odpowiedzialnością prawną europejskich korporacji. ORGANIZATORZY: Fundacja CentrumCSR.PL European Coaliton for Corporate Justice Redakcja tekstu: Grzegorz Piskalski Fotografie: Kuba Kiljan ( Fotografia na okładce: Janos Jersch/Friends of the Earth Fundacja CentrumCSR.PL 2011

3 Spistreści Wstęp...3 GrzegorzPiskalski,FundacjaCentrumCSR.PL Perspektywa organizacji obywatelskich - postulaty European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)...5 JoanaSzymonek,Dział ZagranicznyKomisjiKrajowejNSZ"Solidarność" Perspektywa związków zawodowych - postulaty Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC)... 1 ElżbietaSzadzińska,FederacjaKonsumentów Perspektywa organizacji konsumentów - postulaty Consumers International (CI) i European Consumers Organisation (BEUC)...15 NataliaĆwik,ForumOdpowiedzialnegoBiznesu Perspektywa odpowiedzialnego biznesu - postulaty CSR Europe...18 EwelinaPyda,PolskaKonfederacjaPracodawcówPrywatnych Lewiatan Perspektywa organizacji pracodawców postulaty Businesseurope

4 Wstęp 26 maja 2011 r. Fundacja CentrumCSR.PL zorganizowała w Warszawie seminarium eksperckie, które było częścią prowadzonej przez nas w Polsce ogólnoeuropejskiej kampanii PRAWA DLA LUDZI REGUŁY DLA BIZNESU. Był to zakończony w 2011 roku projekt European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) - Europejskiej platformy organizacji pozarządowych zajmujących się odpowiedzialnością korporacji, do której należy także Fundacja CentrumCSR.PL. W ramach kampanii przygotowaliśmy polską wersję strony internetowej ( oraz multimedialnej wystawy SO-OWE. W listopadzie 2010 r. zorganizowaliśmy wizytę Bongani Mthembu z RPA oraz Dr Johna Petera z Indii reprezentujących społeczności lokalne poszkodowane przez korporacje, którzy spotkali się ze studentami, decydentami oraz działaczami organizacji pozarządowych. Rozprowadziliśmy również kilka tysięcy sztuk broszurek o kampanii, a ok osób poparło w Polsce jej postulaty. Szczegółowo zostały one wyjaśnione i uzasadnione w dwóch raportach ECCJ: Principles and pathways: Legal opportunities to improve Europe s corporate accountability framework oraz Rights for Whom? Corporations, Communities and the Environment. W prasie oraz w Internecie ukazało się kilkanaście artykułów o kampanii. Wreszcie w maju 2011 r. zorganizowaliśmy seminarium eksperckie, które było okazją do szerszego zaprezentowania postulatów promowanych w kampanii, oraz skonfrontowania ich z postulatami zgłaszanymi przez pracodawców, związki zawodowe i organizacje konsumenckie, czego owocem jest niniejsze opracowanie. Celem seminarium było zaprezentowanie oraz dyskusja stanowisk organizacji uczestniczących w instytucjonalnym dialogu o społecznej odpowiedzialności biznesu, która toczy się m.in. w obrębie instytucji Unii Europejskiej. W czasie gdy organizowaliśmy spotkanie, dyskusja w dużej mierze ogniskowała się wokół przygotowywanego wtedy przez Komisję Europejską kolejnego komunikatu nt. CSR, który miał zastąpić ten z 2006 roku. Był to bezpośredni pretekst do organizacji spotkania. Wydaje się, iż istnieje powszechna zgoda, że biznes musi stawać się w coraz większym stopniu odpowiedzialny. Jednak oczekiwania różnych grup interesariuszy co do tego, w jaki sposób to osiągnąć, różnią się w wielu aspektach. W dużym uproszczeniu: organizacje obywatelskie i związki zawodowe uważają, że promowanie CSR jako dobrowolnej strategii zarządzania jest dalece niewystarczające, sprowadza się do wybielania nieodpowiedzialnych firm, dlatego konieczne są dalsze prawnie wiążące regulacje dla firm. Z kolei biznes i organizacje pracodawców uważają, że należy promować dobre praktyki firm i pokazywać korzyści płynące z odpowiedzialnego zachowania, a ciężar regulacji dla biznesu jest już i tak wystarczający. Różnice to uwidoczniły się przy okazji wspomnianego procesu toczącego się w obrębie Instytucji Unijnych czy Parlamentu Europejskiego, jak również przy okazji zakończonego procesu rewizji Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, opiniowania efektów 3

5 pracy prof. J. Ruggie, zakończonego już również procesu negocjowania treści standardu ISO oraz oczywiście przy okazji dyskutowania konkretnych rozwiązań politycznych i administracyjnych w poszczególnych krajach. Nie inaczej było podczas naszego seminarium eksperckiego. Podczas spotkania głos zabrały przedstawicielki i przedstawiciele polskich organizacji, które poprzez członkostwo w europejskich organizacjach parasolowych zajmujących się CSR biorą udział we współkształtowaniu ich stanowisk: Elżbieta Szadzińska z Federacja Konsumentów, Joanna Szymonek z Działu Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Filip Pietkiewicz (w zastępstwie Eweliny Pydy) z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Tekst do opracowania przygotowała także Natalia Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali prezentowane teksty oraz byli uczestnikami seminarium. Grzegorz Piskalski (czerwiec 2011) 4

6 Grzegorz Piskalski Fundacja CentrumCSR.PL Perspektywa organizacji obywatelskich - postulaty European Coalition for Corporate Justice ECCJ Prawdopodobnie większość z osób zajmujących się w Polsce CSR profesjonalnie mogła nie mieć zbyt wielu okazji, aby zapoznać się działaniami niezależnych organizacji obywatelskich w zakresie CSR. Niestety wykształciła się praktyka polegająca na tym, że o odpowiedzialności biznesu względem społeczeństwa dyskutuje najczęściej biznes we własnym gronie. Głos przedstawicieli społeczeństwa - czyli organizacji obywatelskich, czy też głos przedstawicieli pracowników - czyli związków zawodowych - jest bardzo słabo słyszalny. Jest to sytuacja naturalna, nie będąca wyłącznie polską specyfiką. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego nie dysponują takimi zasobami jak biznes, które pozwalałyby skutecznie przebić się ze swoimi poglądami. Organy administracji publicznej, przede wszystkim te mające w swojej gestii sprawy gospodarcze, są zorientowane głównie na biznes i jego potrzeby. W Polsce jest to bardzo odczuwalne, każdy kto śledzi chociażby programy konferencji i spotkań o CSR musiał na to zwrócić uwagę. Dlatego warto się zastanowić, dlaczego zostaliśmy (organizacje obywatelskie) de facto wykluczeni z dyskusji o społecznej odpowiedzialności biznesu? Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie w jak sposób do tego doszło, warto na początek zastanowić się - co jest zresztą zwyczajem praktykowanym podczas prawie każdego seminarium o CSR - czym CSR jest? Dominująca póki co interpretacja mówi o tym, że jest to dobrowolna strategia zarządzania firmą. Tę wygodną dla biznesu interpretację póki co podziela zarówno sama Komisja Europejska, jak i polska administracja publiczna - mam tu na myśli przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki, które pełni w Polsce rolę wiodącą w temacie. Interpretacja ta jest nie do zaakceptowania dla organizacji obywatelskich. Aby to pokazać, skupię się na słowach strategia i dobrowolna. Jeśli zgodzimy się na to, że CSR to tylko - albo przede wszystkim - strategia zarządzania firmą, to musimy się pogodzić z tym, że rola jaką miałaby tu do odegrania organizacje społeczeństwa obywatelskiego, byłaby ograniczona. W takim układzie organizacje obywatelskie zajmować się doradzaniem korporacjom, w jaki sposób zarządzać biznesem. Jest to oczywisty absurd. Nie jest naszą rolą społeczną konkurowanie z firmami doradczymi typu PwC, Deloitte czy inne, które - jak widzimy wyraźnie - komercjalizują temat CSR, starając się budować sobie kolejny segment rynku usług doradczych. Oczywiście, w CSR chodzi o to, żeby biznes stawał się bardziej odpowiedzialny, trzeba mu dawać narzędzia. Jednakże praktyka zarządzania firmą nie może być główną płaszczyzną na której powinna toczyć się debata o odpowiedzialności biznesu za społeczeństwo. Powinna się ona toczyć w oparciu o fakty, obiektywną ocenę tego jakie są pozytywne i negatywne aspekty oddziaływanie biznesu na życie społeczne. Co robią organizacje obywatelskie w zakresie CSR można się dowiedzieć ze strony internetowej ECCJ ( lub wkrótce z naszego nowego serwisu 5

7 Jeśli chodzi o drugi ze wspomnianych aspektów, czyli dobrowolność, to potykamy się o kolejny absurd. Jak pokazują studia przypadków wykorzystywane przez nas w trakcie kampanii, organizacje obywatelskie starają się skupiać na najważniejszych problemach społecznych, mieszczących się niekiedy w kategoriach poważnych naruszeń praw człowieka. Mówimy tu m.in. o pracy przymusowej, pracy dzieci, niszczeniu środowiska naturalnego na olbrzymią skalę. Zatem na gruncie dobrowolności mówilibyśmy o rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów za pomocą niepoważnych środków, dobrowolnych - czyli takich do których można stosować lub nie, wedle uznania. Takie podejście jest wysoce nieskuteczne, co pokazują dobitnie analizowane przez nas przypadki, o czym dalej. Unia Europejska zajmuje się CSR od mniej więcej 2000 roku. W 2006 roku przyjęto ostatni komunikat dot. CSR, który niestety podzielał właśnie totalnie probiznesową optykę widzenia CSR, następnie przez kilka lat trwał impas. Oficjalne dokumenty Komisji Europejskiej, takie jak Komunikaty są ważne, np. z racji tego iż zawierają definicję CSR, która jest potem powielana w oficjalnych dokumentach, także w Polsce. W ten sposób m.in. determinowane są działania w licznych ostatnio projektach unijnych (np. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) są to działania ukierunkowane na szkolenie i podnoszenie konkurencyjności biznesu, a np. nie na tego rodzaju działania, które byłyby priorytetowe z punktu widzenia organizacji obywatelskich. Jest to kolejny konkretny powód marginalizacji organizacji obywatelskich. W toku prac nad poprzednim Komunikatem z 2006 roku, w opinii organizacji obywatelskich nasz głos nie został wzięty w sposób należyty pod uwagę (NGO zbojkotowały finalny etap prac nad dokumentem), wynikało to przede wszystkim z tego, że nie potrafiliśmy zbudować jednolitego stanowiska i się z nim przebić, ponieważ jesteśmy za słabi, z powodów które wskazałem na początku. Dla przykładu, obecnie flagową inicjatywą Komisji Europejskiej w zakresie CSR jest The European Alliance for CSR, czyli ekskluzywny sojusz Komisji z największymi korporacjami. Nie ma tam miejsca dla NGO czy związków zawodowych, jest to inicjatywa czysto biznesowa. W reakcji na te właśnie wydarzenia zrodził się pomysł na zbudowanie szerszego porozumienia organizacji obywatelskich czyli European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), którego Fundacja CentrumCSR.PL jest członkiem od ECCJ jest to platforma organizacji pozarządowych, która przede wszystkim skupia krajowe platformy - łącznie mówimy tu (pośrednio) o ok. 250 organizacjach członkowskich. Skupia przede wszystkim organizacje zajmujące się prawami człowieka, ochroną środowiska naturalnego i pomocą rozwojową poprzez krajowe platformy np. narodowe oddziały Amnesty International, Greenpeace, Oxfam, Friends of the Earth, jak również mniejsze grupy eksperckie, z których warto wspomnieć holenderskie SOMO. Wydaje się, że działanie ECCJ choć oczywiście nie jest to jedyna organizacja parasolowa NGO aktywna w Europie w omawianym temacie - dość dobrze odzwierciedla perspektywę organizacji pozarządowych na zagadnienie CSR. Rzeczywiście, ECCJ, obok europejskiego sekretariatu Amnesty czy BEUC, stało się organizacją konsultowaną przez Komisję Europejską m.in. w toku prac nad kolejnym komunikatem, który ma być właśnie wydany w tym roku. ECCJ to organizacja członkowska tzw. Coordination Comittee European Multistakeholder Forum. Stąd też europejskie NGO posiadają aktualną wiedzę o kierunku, w którym posuwa się temat CSR na poziomie unijnym, jak również mogą wspólnie w sposób skuteczny zaprezentować 6

8 swoje stanowisko wobec Komisji, przy okazji częściowo omijając problem polegający na tym, że nie jest często możliwe wobec administracji niektórych Krajów Członkowskich. Jest tak np. w Polsce. Przez ostanie 3 lata ECCJ prowadziło kampanie PRAWA DLA LUDZI REGUŁY DLA BIZNESU podczas której promowaliśmy nasze postulaty. Kampania finansowana była przede wszystkim ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu EuropeAid, którego głównym celem jest promowanie świadomości Europejczyków odnośnie problematyki pomocy rozwojowej oraz realizacji tzw. Milenijnych Celów Rozwoju. Warto wyjaśnić główne problemy, którymi zajmuje się ECCJ oraz omówić proponowane przez nas w sposoby ich eliminowania. Wiadomo powszechnie, że miejsca pracy tworzone dzięki inwestycjom i zleceniom Zachodnich firm w tym korporacji europejskich - mają kluczowe znaczenia dla rozwoju krajów Biednego Południa. Ale korporacje często świadomie zaniżają tam swoje standardy działania, stosując metody, które byłyby nie do zaakceptowania np. w Europie. Jest to możliwe, ponieważ istnieją luki w prawie międzynarodowym wynikające z globalizacji. Mówiąc w skrócie: o ile zyski można swobodnie transferować z krajów rozwijających się do krajów Zachodu, o tyle odpowiedzialności już nie. Nie istnieje żadna regulacja prawna (międzynarodowa konwencja) z zakresu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, która obejmowałaby korporacje, które działają nierzadko nawet w kilkudziesięciu krajach, mając niezwykle skomplikowaną strukturę biznesową (zazwyczaj są to rozbudowane holdingi). W efekcie mieszkańcy wielu krajów, gdzie europejskie firmy powodują szkody, nie mają zagwarantowanego dostępu do sprawiedliwości - nie mogą dochodzić swoich praw. Dzieje się tak, ponieważ wymiar sprawiedliwości funkcjonuje źle, rządy mogą być skorumpowane, osoby poszkodowane może też zwyczajnie nie stać na prawnika. Od wielu lat toczy się kampania przeciwko zanieczyszczeniu powodowanemu przez koncern Shell w Delcie Nigru, gdzie powietrze zatruwa się wypalając toksyczne gazy z szybów naftowych, a gleba i woda są zatrute przez wycieki ropy z niedoinwestowanej infrastruktury, głównie rurociągów. Szacuje się, że Shell i inne firmy naftowe spowodowały w Nigerii wycieki ropy, których wielkość dorównuje temu co BP zrobiło w Zatoce Meksykańskiej. Zarejestrowany w Luxemburgu ArcelorMittal, największy koncern stalowym na świecie, posiada m.in. hutę koło Johannesburga, największą w Afryce Sub-Saharyjskiej. ArcelorMittal jest jednym z największych emitentów dwutlenku siarki i dwutlenku węgla w uprzemysłowionym regionie Trójkąta Vaal. Szacuje się, iż 65% występujących tam wśród populacji chorób wynika z zanieczyszczeń. ArcelorMittal za przyzwoleniem władz odmawia opublikowania dokładnych danych o poziomie emitowanych zanieczyszczeń, jak również informacji na temat swojego sytemu zarządzania środowiskowego. Bardzo pouczające jest opracowane w ramach kampanii PRAWA DLA LUDZI REGUŁY DLA BIZNESU studium przypadku firmy KPR Mill, która produkuje m.in. sweterki i koszulki polo dla europejskich,arek, takich jak m.in. C&A, H&M, Decathlon czy 7

9 Carrefour. Ta notowana na giełdzie firma zatrudnia ok osób, w tym 90% kobiet. Są to tylko młode niezamężne kobiety w wieku lat, czasem nawet 13-latki, będące ofiarami tzw. układu sumangali (ang. sumangali scheme, co oznacza szczęśliwą młodą mężatkę ). Jest to rozpowszechniony w stanie Tamil Nandu system rekrutacji i zatrudniania kobiet, noszący znamiona pracy przymusowej. Szacuje się, że obejmuje ponad osób. Kobiety zachęca się do pracy obietnicą wypłaty 500 EUR po 3 latach pracy, które przeznaczają one na oficjalnie zakazane w Indiach wiano. W największej fabryce KPR Mill, 5000 młodych kobiet jest skoszarowanych w 12-osobowych celach, dostają pozwolenie na opuszczenie fabryki tylko kilka razy w roku. Pracownice zarabiają EUR miesięcznie za 12 godzin pracy 6 dni w tygodniu, podczas gdy ustawowe minimum to 57,5 EUR za 40 godzinny tydzień pracy. Warunki BHP są tragiczne - częste są przypadki operacji usuwania wchłoniętych powodujących zapalenia kłębków bawełny z jelit pracownic. Pracownice nie mają umów o pracę, często muszą zwolnić się przed upływem 3 lat, zatem nie otrzymują obiecanych pieniędzy. Tamil Nandu to bardzo biedny region, cierpiący suszę, trudno zatem dziwić się desperacji młodych kobiet i ich rodzin aby znaleźć jakąkolwiek pracę -fabrykanci wykorzystują tę sytuację. Warto zaznaczyć, że nie mówimy w tym momencie o skandalach czy odosobnionych wybrykach, lecz o normalnej, rutynowej praktyce - modelu biznesowym opartym na nieodpowiedzialności. Tak po prostu jest od lat i sytuacja nie ulega poprawie. Wszystkie wymienione firmy są to korporacje europejskie, dlatego jako ECCJ twierdzimy, że zarówno sama Unia Europejska, jak i poszczególne Kraje Członkowskie, mają do odegrania ważną w rozwiązaniu problemu unikania odpowiedzialności przez korporacje. Po kilku latach badań i ekspertyz, ECCJ wypracowała zatem 3 główne postulaty, które promowała w ramach kampanii: 1. Odpowiedzialność prawna należy doprowadzić do sytuacji, aby europejskie firmy były prawnie odpowiedzialne za krzywdy wyrządzone ludziom i środowisku naturalnemu na terenie Unii Europejskiej, jak również poza nią. Firmy matki muszą ponosić bezpośrednią odpowiedzialność prawną za działania kontrolowanych przez nie spółek-córek. Na chwilę obecną tak nie jest. Wiele przedsiębiorstw europejskich działa w strukturach wielonarodowych korporacji. Prowadzą działania poprzez rozbudowaną sieć spółek zależnych, podwykonawców i dostawców. Obecnie, centrale korporacji czerpią zyski nie musząc martwić się o to, jakie negatywne skutki ich działalności mogą dotknąć ludzi i środowisko naturalne. 2. Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju - europejskie firmy powinny ujawniać dokładne informacje na temat wpływu ich działalności na środowisko naturalne oraz ludzi. Biznes musi być przejrzysty i informować o tym co zrobił, co robi i co zamierza robić. Zasadniczo firmy nie mają obowiązku raportowania społecznych i środowiskowych aspektów swojej obecnej i przyszłej działalności. W związku z faktem, iż zakres raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju nie jest precyzyjnie uregulowany przepisami, ujawnione informacje są często niekompletne i mogą wprowadzać w błąd. Jaki jest wpływ huty na sąsiadujące z nią obszary rolnicze? Jak podwykonawcy europejskich firm odzieżowych traktują swoich pracowników? Obowiązkowe raportowanie tego typu informacji pozwoliłoby poszkodowanym oraz ludziom, którzy im pomagają, pociągnąć firmy do odpowiedzialności. 8

10 3. Dostęp do sprawiedliwości należy zapewnić, że obywatele państw spoza UE, którzy ucierpieli wskutek działalności europejskich firm będę mieli zagwarantowany dostęp do sprawiedliwości na terenie UE. Zbyt często osoby, które ucierpiały wskutek działania europejskiego biznesu, napotykają bariery przy podejmowaniu działań prawnych. Może to być np. zbyt kosztowne, zbyt trudno jest uzyskać pomoc prawną, czasem niemożliwe jest przedstawienie wszystkich wymaganych dowodów. Dodatkowo, często osoby decydujące się na dochodzenie sprawiedliwości spotykają się z groźbami. W 1984 roku co najmniej 3000 osób straciło życie na miejscu, a dziesiątki tysięcy doznało uszczerbku na zdrowiu (brak jest dokładnych danych) wskutek katastrofy przemysłowej w fabryce pestycydów Union Carbide w Bhopal w Indiach. Fabrykę zamknięto, koncern zmienił właściciela, a do dziś nie wypłacono odszkodowań ofiarom. Istnieje zgoda co do tego, że zakres odpowiedzialności korporacji za przestrzeganie praw człowieka musi być w jakiś sposób uregulowany. Podczas gdy w Polsce mówimy o CSR ciągle głównie w kontekście dobrych praktyk PR i filantropii, w tym samym czasie rośnie presja instytucjonalna na biznes - prawa człowieka mogą wkrótce stać się dla niego poważnym wyzwaniem. Właśnie zakończyła się rewizja Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych. Aktywnie działa Specjalny Sprawozdawca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka John Ruggie, profesor Harvardu, ojciec fundamentalnego raportu pt. Protect, respect and remedy. Parlament Europejski przyjął w 2006 rozolucję Corporate Social Responsibility: A New Partnership, bardzo krytyczną w stosunku do dotychczasowego podejścia Komisji Europejskiej w stosunku do CSR. Warto zastanowić się również, na ile temat praw człowieka jest istotny dla polskich firm, a co się z tym poniekąd wiąże dla polskiej administracji? Z raportu CSR and Polish business on foreign markets, opublikowanego przez Fundację CentrumCSR.PL w 2009 wynika, że polskie firmy nie uświadamiają sobie ryzyk związanych z prowadzeniem działalności biznesowej w Azji, Ameryce Łacińskiej czy Afryce rynków ważnych dla rozwoju potencjału naszych firm. Skala globalnego zaangażowania polskiego biznesu jest na razie mała, ale rośnie. Zagadnienie praw człowieka jest jednak istotne, ponieważ dotyczy największych polskich firm. Kontrolowane przez rząd spółki paliwowe czy wydobywcze, takie jak PKN ORLEN, Grupa LOTOS, PGNiG czy KGHM, poszukują możliwości uzyskania dostępu do złóż w krajach rozwijających się. Duże prywatne spółki odzieżowe, notowane na giełdzie, takie jak LPP, Gino Rossi czy NG2, opierają swój model biznesowy na zlecaniu produkcji w Azji. Wg zgromadzonej CentrumCSR.PL wiedzy, zarządzanie tematami związanymi ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do ryku rodzimego jest skromne, a w stosunku do łańcuch dostaw i operacji zagranicznych - żadne. Znajomość Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, ważnego dokumentu, do promocji których zobligowany jest Polski Rząd (PAIiIZ), wg stanu na koniec 2009 roku, jest wg nas żadna. Na koniec warto zastanowić się, na ile skuteczne są tak mocno promowane dobrowolne inicjatywy z zakresu CSR? Odnotujmy może, że ECCJ w swojej retoryce nie posługuje się terminem corporate social responsibility, a corporate accountability. Wspomniana KPR Mill certyfikowała się na zgodność z normą zarządzania SA8000. Sygnatariuszami Global Compact jest większość wielkich marek odzieżowych, zazwyczaj deklarują one także przestrzeganie pewnych standardów, których wymagają od dostawców. 9

11 ArcelorMittal jest sygnatariuszam Global Compact jak również członkiem wspomnianego European Alliance for CSR, działającego pod patronatem Komisji Europejskiej. Wszystkie wymienione firmy wydają raporty społeczne, ich strony www pełne są informacji o zaangażowaniu społecznym czy zrównoważonym rozwoju. Niestety CSR w takiej formie, w jakiej dominuje obecnie, sprowadza się często do promowania jako odpowiedzialnych firm, które po prostu są nieodpowiedzialne. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to praktyka szkodliwa społecznie. 10

12 Joanna Szymonek Dział Zagraniczny Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Perspektywa związków zawodowych - postulaty Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) Przypadki łamania praw człowieka przez korporacje europejskie poza granicami Wspólnoty stają się coraz powszechniejszym i głęboko niepokojącym zjawiskiem. Stosowanie podwójnych standardów w inwestycjach zagranicznych było wielokrotnie podkreślane i podnoszone przez europejski i międzynarodowy ruch związkowy. Obniżanie, bądź łamanie, standardów i praw obowiązujących w kraju przyjmującym inwestycje nie dotyczy tylko krajów Trzeciego Świata, lecz jest powszechnym zjawiskiem również i w Polsce. Chciałabym przedstawić stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w kwestiach rozwoju CSR w Europie oraz roli państwa w tym procesie, jak również dobrowolności działań społecznie odpowiedzialnych i raportowania. Jak już wielokrotnie było to prezentowane, ruch związkowy odrzuca społeczną odpowiedzialność biznesu wykorzystywaną wyłącznie dla celów marketingowych i public relations oraz budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie w oparciu o pojedyncze, wybiórcze działania, np. dobroczynne. Związki zawodowe nie uznają także koncepcji CSR, która unika dialogu, nie przyczynia się do trwałego wzrostu i co gorsza - ma stanowić alternatywne rozwiązanie dla prawa pracy i rokowań zbiorowych. Coraz więcej firm ogłasza swoje kodeksy postępowań (codes of conduct) odnośnie etycznego sposobu prowadzenia biznesu, kreując tym samym swój pozytywny wizerunek i czerpiąc z tego korzyści. Nasze doświadczenia pokazały wielokrotnie, że to jednostronne, niewiążące zobowiązanie firm do etycznego prowadzenia działalności gospodarczej owszem, znajdowało odzwierciedlenie w działaniach przedsiębiorstw, jednakże najczęściej dotyczyło jedynie spółki-matki. W funkcjonowaniu oddziałów zagranicznych firm europejskich często trudno było dostrzec społeczną jakość prowadzenia biznesu, o prawnym działaniu nie wspominając. W dokumencie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego znajdujemy takie oto stwierdzenie: Międzynarodowe przedsiębiorstwa są głównymi podmiotami w zakresie wdrażania standardów socjalnych. Dlatego też tak ważna jest jednoznaczna definicja społecznej odpowiedzialności, która ograniczy obecną różnorodność interpretacji, a także określenie minimalnych wymogów w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i sposobu 1 monitorowania ich spełniania. Jest to dobry punkt wyjścia dla dalszej dyskusji na temat dobrowolnego charakteru działań CSR i raportowania. Kwestia dobrowolności i przymusowości działań CSR stała się jednym z filarów debaty na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Ruch 1. Projekt sprawozdania w sprawie zewnętrznego wymiaru polityki społecznej promującej standardy pracy, standardy socjalne i odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw europejskich, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego,

13 związkowy bardzo sceptycznie odnosi się dobrowolności działań CSR. Czym zatem spowodowany jest ów sceptycyzm? Po pierwsze, brakiem obiektywnych, spójnych i przejrzystych kryteriów, dzięki którym zarówno pracownicy jak i konsumenci oraz inne podmioty miałyby szansę na określenie wyników osiąganych przez firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności. Kryteriów, które pozwoliłyby określić, która firma spełnia warunki uprawniające do posługiwania się znakiem społecznej jakości. Z naszego doświadczenia wynika, że samo raportowanie nie jest wyznacznikiem społecznej jakości działań biznesowych. Niestety weryfikacja treści zawartych w raportach ze stanem faktycznym często wypadała na niekorzyść podmiotów raportujących. Trzeba pamiętać, że działania społecznie odpowiedzialne zaczynają się tam, gdzie kończy się prawo. Przestrzeganie prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej jest punktem wyjścia do rozwoju działań CSR. Rzeczywistość ukazuje często zgoła inny obraz działania firm, przeciwko takim praktykom protestuje ruch związkowy. Samo podejmowanie działań wykraczających ponad obowiązek prawny bez wątpienia ma charakter dobrowolny - natomiast sposób realizacji, zakres, czy też komunikowanie tychże działań powinno zdaniem związków zawodowych być przedmiotem pewnych regulacji. Jest to kwestia przytoczonej wcześniej transparentności i weryfikacji działań społecznie odpowiedzialnych. Kolejną sprawą są uwarunkowania podejmowanych inicjatyw CSR. Jeżeli firma podejmuje te działania w okresie wzrostu, to nie mamy pewności, że działania te będą także kontynuowane w przypadku osiągania gorszych wyników. Pojawia się też kwestia nieuczciwej konkurencji w tym zakresie. Firma, która ponosi nakłady inwestycyjne na realizację strategii CSR charakteryzuje się wyższymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej niż ta, która tylko deklaruje społeczną jakość bądź wręcz łamie prawo. Może to prowadzić do stopniowego obniżania standardów w celu utrzymania konkurencyjności w rezultacie zamiast rozwoju społecznego grozi nam zjawisko równia w dół, czyli zupełnie odwrotny do zamierzonego skutek. Firmy, szczególnie międzynarodowe, mogą nazywać siebie społecznie odpowiedzialnymi jeśli tylko tego chcą. Tymczasem Roczny Światowy Przegląd Naruszeń Praw Związkowych i Pracowniczych informuje, jak wiele tych etycznych korporacji bezkarnie dopuszcza się dyskryminacyjnych praktyk wobec pracowników, aktywistów związkowych czy też działa na szkodę środowiska naturalnego. Rozwijając zaś wątek raportowania - wiele dowodów wskazuje na to, że firmy, w których obecne są sprawnie działające mechanizmy partycypacji pracowniczej, chętniej ujawniają informacje o swojej działalności. Z naszego doświadczenia wynika, że dostępność, jakość i adekwatność informacji znacznie się różni w zależności od sektora i kraju. Duże firmy wydają się być bardziej zainteresowane ujawnianiem pewnych informacji, nie zawsze jednak jest to zupełnie dobrowolne działanie, bywa, że jest to efekt pewnych regulacji, presji związków zawodowych, nacisku organizacji społeczeństwa obywatelskiego, opinii publicznej itp. Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych, aspekty środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego często w sposób niewłaściwy odnoszą się do najważniejszych kwestii, to jest: restrukturyzacji, oddziaływania na środowisko naturalne, wolności zrzeszania się, promocji dialogu społecznego, kwestii czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, integracji osób niepełnosprawnych, równych szans oraz równości płci. Ruch związkowy podkreśla, że ujawnianie informacji powinno 12

14 w szczególności dotyczyć następujących obszarów: planów restrukturyzacyjnych - informowanie powinno nastąpić z ustalonym minimalnym terminem, w szczególności jeśli dotyczy znacznych zmian operacyjnych, powinno uwzględniać kwestie planów redukcji i tworzenia miejsc pracy; społecznych i ekonomicznych skutków restrukturyzacji szerszy zakres informacji dotyczących dostawców i usługodawców dotkniętych zmianami restrukturyzacyjnymi oraz konsekwencji dla zwolnionych pracowników; informacji nt. promocji dialogu społecznego i rokowań zbiorowych, stosunków pracy w całym łańcuchu dostaw, ponadto przedsiębiorstwa międzynarodowe powinny podawać liczbę fabryk we wszystkich lokalizacjach wraz z informacjami o działających tam niezależnych związkach zawodowych, jak również dane dotyczące osób objętych rokowaniami zbiorowymi; ogólnie postulat ten wynika z bardzo nikłej informacji na temat dostawców, zatem firmy powinny udostępniać także informację dotyczące swoich podwykonawców i ich fabryk; informacji dotyczących liczby pracowników świadczących pracę w oparciu o krótkoterminowe umowy oraz atypowe formy zatrudnienia - informacja ta ma także obejmować dostawców; większej przejrzystości w kwestiach dotyczących płacy i systemów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej; informacje dotyczące kwestii warunków pracy: bezpieczeństwa i higieny pracy (uwzględniając przyczyny wypadków przy pracy w tym śmiertelnych oraz chorób zawodowych) jak również integracji osób niepełnosprawnych. Zdaniem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, czas odejść od koncepcji pełnej dobrowolności CSR. Kryzys gospodarczy ujawnił porażkę dotychczasowego modelu ekonomicznego i wskazał na potrzebę monitorowania i regulowania pewnych działań, w szczególności dotyczy to rynków finansowych, a także odchodzenia od strategii krótkookresowych ku długoterminowym, zrównoważonym strategiom rozwoju. Z kosztami społecznymi tego kryzysu będziemy borykać się przez wiele lat, ważne jest zatem aby wprowadzić takie regulacje, które nie będą go pogłębiały. Do pogłębiania społecznych nierówności na świecie w wyniku łamania prawa w dużej mierze przyczynia się bezkarność korporacji. Potrzebne są nam regulacje, które pozwoliłyby uczynić biznes międzynarodowy bardziej transparentnym i pomogły skuteczniej walczyć z negatywnymi skutkami globalizacji. Skuteczność polityki UE uzależniona jest także od zdolności poszczególnych państw do jej realizowania. Domagamy się, by w polityce handlowej zaprzestać ignorowania praw pracowniczych oraz. Nie zmieniły się także postulaty w kwestii Światowej Organizacji Handlu, a mianowicie silniejszego akcentowania związku między negocjacjami handlowymi a standardami socjalnymi. Pamiętajmy, że polityka UE tworzona jest wspólnie przez jej Państwa Członkowskie. Jak już wspomniano wcześniej, skuteczność tej wspólnej polityki będzie zależała od zdolności i woli politycznej państwa do wypełnienia swej roli w tym zakresie na poziomie krajowym. Dlatego warto się 13

15 zastanowić, jak państwo polskie wywiązuje się ze swojej roli, która naszym zdaniem powinna przejawiać się w trzech aspektach: chronić obywateli przed bezprawnym działaniem firm; egzekwować przestrzegania przepisów obowiązującego prawa; stosować system kar za jego łamanie, na tyle dotkliwy by zniechęcał nieuczciwych przedsiębiorców do bezprawnego działania i takie działanie piętnował. Państwo powinno pełnić także funkcję motywacyjną, polegającą na zachęcaniu firm do odpowiednich zachowań, poprzez stosowanie pewnego preferencyjnego traktowania tych podmiotów gospodarczych, które postępują zgodnie z literą prawa oraz podejmują wysiłek działania odpowiedzialnego społecznie. Rola rządów w tworzeniu i stosowaniu odpowiednich mechanizmów i instrumentów jest tutaj kluczowa. W tym kontekście warto znowu odwołać się do słów europejskich parlamentarzystów, którzy wyrażają następującą obawę: Jeśli rządy zrzucą z siebie odpowiedzialność za utrzymanie europejskiego modelu społecznego, wówczas pojawi się groźba prywatyzacji prawa pracy oraz systemów i usług zabezpieczenia społecznego. Ich ochrony nie może stanowić dobrowolna i prawnie martwa inicjatywa taka jak 2 społeczna odpowiedzialność biznesu. Jednakże o rozwoju społecznej odpowiedzialności w Polsce będziemy mogli powiedzieć w momencie, kiedy zaczniemy wspólnie, w duchu dialogu i partnerstwa społecznego, uznając interesy i obawy każdej ze stron, przystąpić do tworzenia rozwiązań i spójnych polityk w tym zakresie. Nie bez znaczenia jest też rozpatrywanie tychże rozwiązań w perspektywie długookresowej, uwzględniając podejście horyzontalne, np. regulacje dotyczące polityki handlowej, zamówień publicznych czy też regulacji wzmacniających rolę państwa w egzekwowaniu przepisów prawa. Na początek warto znać odpowiedzieć na pytanie, na ile dla polskich decydentów działania te stanowią kwestię priorytetową dla rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju? 2. Projekt sprawozdania dot. zewnętrznego wymiaru polityki społecznej promującej standardy pracy, standardy socjalne i odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw europejskich, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego,

16 Elżbieta Szadzińska Federacja Konsumentów Perspektywa organizacji konsumentów - postulaty Consumers International i European Consumers Organisation (BEUC). Europejscy konsumenci nie są już wyłącznie zainteresowani ceną i jakością kupowanych przez nich produktów, jakkolwiek cena jest wciąż decydującym kryterium przy dokonywaniu wyborów konsumenckich. Dla coraz liczniejszej grupy ludzi ważny jest także sposób produkcji oraz to, co w sobie dany produkt zawiera. Liczne badania opinii publicznej pokazują, że konsumenci są zainteresowani etycznymi aspektami produkcji i deklarują skłonność do zapłacenia wyższej ceny w zamian za gwarancję, że produkt powstał bez naruszania standardów i norm etycznych. BEUC Europejska Organizacja Konsumencka - zrzeszająca 44 stowarzyszenia konsumenckie z całej Europy, stoi na stanowisku, że organizacji konsumenckiej trudno jest kontrolować różne fazy produkcji i że to właśnie Unia Europejska powinna stworzyć podstawy do niezależnego monitoringu oraz mechanizmy weryfikacji. Również UE powinna stworzyć mechanizmy prawnej i ekonomicznej zachęty dla przedsiębiorców, jak np. obniżenie stawki VAT na zielone produkty i ich uprzywilejowane traktowanie w zamówieniach publicznych. Zdaniem BEUC, główne problemy CSR wiążą się z globalizacją, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i zdrowiem, uczciwymi cenami, prawami człowieka, warunkami pracy, zatrudnianiem dzieci, sprawiedliwym handlem pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz dobrostanem zwierząt. Powyższe problemy mogłyby być uregulowane przez stworzenie europejskiego kodeksu zachowań, który regulowałby działania firm nie tylko na terenie UE, ale również i w krajach trzecich. Dla konsumentów istotna jest rzetelna informacja i oznakowanie produktów, jak również gwarancja, że etykiety faktycznie świadczą o przestrzeganiu przez producenta zasad CSR. Takie uwagi wniósł BEUC do Zielonej Księgi o Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, przygotowanej przez KE w Jak już wspomniano, BEUC bezpośrednio nie zajmuje się CSR, pomimo uczestnictwa w European Multistakeholder Forum on CSR, nie mniej zawsze odwołuje się do etyczności biznesu w swoich dokumentach dotyczących kwestii konsumenckich (np. etykietowanie, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne). Koncepcja społecznej odpowiedzialności jest z kolei przedmiotem działań światowej organizacji konsumenckiej: Consumers International (CI). CI rozumie CSR jako środek do przezwyciężenia trudnych skutków produkcji i konsumpcji wspólnie przez biznes, społeczeństwo obywatelskie, grupy pracownicze i konsumentów. Zamiarem CI jest pomóc konsumentom w zrozumieniu istoty społecznej odpowiedzialności. Istnieje wiele sposobów na podniesienie świadomości konsumentów o społecznej odpowiedzialności - poprzez promowanie międzynarodowych norm, oznakowań produktów, systemów certyfikacyjnych oraz niezależnego monitoringu CSR. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw jest ściśle powiązana z podstawowym prawem konsumenta do bycia poinformowanym. Pokazywanie praktyk rynkowych, które naruszają prawa konsumentów, jest jednym ze sposobów budowania zarówno świadomości konsumentów, jak i wzmacniania społecznej odpowiedzialności biznesu. 15

17 Akcje CI takie jak np. Bad Company Awards czy Real Deal pokazują, w jaki sposób firmy globalne naruszają prawa konsumentów przez swoje nieetyczne działania. Szereg kampanii CI miało na celu uświadomienie konsumentom, że ich działania i wybory mają wpływ na polepszenie warunków życia ludzi w krajach rozwijających się. Przeprowadzone w 2009 roku w 6 krajach europejskich (Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Grecja i Polska) badanie odpowiedzialności hipermarketów w zakresie warunków pracy i relacji handlowych w łańcuchu dostaw pokazało, że konsumenci mogą odgrywać istotną rolę w zachęcaniu hipermarketów do prowadzenia społecznie odpowiedzialnej polityki zamówień. Zbadano opinie konsumentów na temat traktowania dostawców przez hipermarkety, świadomość konsumentów co do fairly traded products i ich dostępność na rynku (pod terminem fairly traded products rozumie się produkty wytworzone w dobrych warunkach pracy i za odpowiednią zapłatę) oraz wiarygodność źródeł informacji o produkcie. Wyniki badania pokazały, że większość konsumentów jest skłonna zapłacić wyższą cenę jeśli oznaczało by to, że pracownicy otrzymali godziwą zapłatę. Ale zainteresowanie hipermarketów upublicznianiem takiej informacji jest dość ograniczone, podobnie zainteresowanie promocją zrównoważonych produktów. Wiedza i świadomość o uczciwie wytworzonych produktach jest najwyższa we Francji i Danii, a najniższa w Grecji i Polsce. Większość respondentów przyznała, że tylko okazjonalnie spotyka takie produkty na półkach. Może to świadczyć również o tym, że ze względu na niską świadomość konsumenci nie zwracają na takie produkty uwagi. Co piąty badany jako wiarygodne źródło informacji o takich produktach wskazywał organizacje konsumenckie, a zaraz za nimi organizacje przyznające certyfikaty i weryfikujące. Z wyjątkiem Grecji, w pozostałych krajach hipermarkety były ostatnim źródłem wiarygodności informacji dotyczących ich relacji z dostawcami. Same hipermarkety często deklarują chęć poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw, ale w praktyce zawodzi monitoring i szkolenia dla dostawców. Ponadto presja co do niskiej ceny oraz dodatkowe wymogi nie pozwalają na polepszenie warunków pracy. Co nie oznacza, że niektóre z hipermarketów nie wypracowały dobrych praktyk, a ich kodeksy postępowania zawierają główne standardy ILO. Kolejną kampanią CI, której celem było uświadomienie konsumentom ich realnego wpływu na warunki życia pracowników z krajów rozwijających się, była akcja Ananasy - luksusowy owoc, za jaką cenę? przeprowadzona w 2010 roku. Badanie przeprowadzono w Kostaryce, skąd pochodzi ¾ ananasów sprzedawanych w Europie. Występuje 40 marek ananasów kostarykańskich, z czego część jest sprzedawana w Europie pod markami własnymi hipermarketów. W ograniczonym zakresie można spotkać (szczególnie w Belgii i Danii) ananasy Fairtrade, Organic i Rainforest Alliance Certified. Projekt pokazał również, jak wygląda życie na drugim końcu łańcucha dostaw, czyli w krajach producentów. Zebrano informacje z hipermarketów w 8 krajach europejskich nt. polityki sprzedaży ananasów. Ilość firm, marek i importerów działających na ananasowym rynku z góry wyklucza przejrzystość drogi od plantacji do półek sklepowych. Wartość ananasa została podzielona w następujący sposób: 41% przypada sprzedawcy, 38% - międzynarodowym pośrednikom, 17% - właścicielom 16

18 plantacji i tylko 4% - robotnikom na plantacji. Średnia płaca robotnika na plantacji wynosi 73 euro na tydzień. Minimalna płaca krajowa to ok. 63 euro za 48 godz. pracy przez 6 dni w tygodniu. Robotnicy na plantacji pracują do 80 godz. w tygodniu. Średnia pozwalająca na przeżycie rodzinie w godziwych warunkach wynosi 176 euro na tydzień. Warunki pracy na plantacji są ciężkie: praca w systemie całodobowym, na słońcu lub w deszczu, bez schronienia pod dachem nawet w przerwie na lunch. Robotnicy pracują zarówno na polu jak i przy pakowaniu. Są narażeni na kontakt z substancjami chemicznymi, często bez masek i ubrań ochronnych, a jeśli nawet takie dostają, to jest im to potrącane z zarobków. Na jeszcze gorszych warunkach pracują imigranci z Nikaragui. Brak ochrony pracy kobiet. Mają miejsce represje w stosunku do działaczy związkowych. Respondenci badania podkreślali, że bardzo rzadko przeprowadzane są audyty przez sprzedawców, jedynie Tesco z Wielkiej Brytanii jest w kontakcie z miejscowym związkiem zawodowym SITRAP. Badanie pokazuje, że aby poprawić sytuację w sektorze produkcji ananasów, należy wpierw poprawić warunki pracy na plantacjach (wzrost płac, zwiększenie ilości płatnych przerw i dni wolnych, poprawa bezpieczeństwa pracy, ochrona zdrowia, przestrzeganie prawa do zrzeszania się i zaprzestanie dyskryminacji ze względu na płeć). Zaleca się również wprowadzenie Systemu Zrównoważonej Produkcji (SPS), uczciwego podziału zysku. Kolejnym działanie CI jest informowanie konsumentów o etycznych etykietach i systemach certyfikacyjnych. Propagowanie Fair Trade i Rainforest Alliance poprzez wyjaśnianie zasad i kryteriów certyfikowania. Kampania dotycząca kawy pt. Od ziarna do filiżanki doskonale pokazuje, jak uczciwy handel wpływa na warunki społeczne i ochronę środowiska w krajach producenckich. Obecnie występuje 5 systemów certyfikujących kawę oraz kilka inicjatyw ze strony samego przemysłu w jaki sposób rozwijać zrównoważoną i odpowiedzialną produkcje kawy. Zainteresowanie konsumentów certyfikowaną kawą jest zróżnicowane, gdyż jest ona relatywnie droższa od kawy konwencjonalnej i jej dostępność jest ograniczona. Również wiedza i świadomość na temat kryteriów certyfikacji jest niska. Film Just coffee przedstawia ofertę rynkową certyfikowanej kawy, oraz korzyści płynące z certyfikacji zarówno dla producentów jak i konsumentów. Na koniec powróćmy do wspomnianej już akcji Bad Company Awards nagrody przyznawanej głównie za działania wprowadzające w błąd, przeczące odpowiedzialnemu wizerunkowi, jaki firma lansuje w ramach swojego PR, głównie za tzw. green washing itp. Kolejna akcja Consumers Internaional Real Deal dotyczy przykładów naruszania praw pracowniczych i praw człowieka w procesie produkcji w krajach trzecich oraz braku dbałości o środowisko naturalne, np. używania substancji toksycznych i metali ciężkich w telefonach komórkowych, które zanieczyszczają środowisko. W ramach tej akcji CI wydało ulotki dla konsumentów, informujących o degradacji środowiska naturalnego w procesie produkcji komórek, obuwia sportowego, działalności hoteli i problemu śmieci elektronicznych. Jak już wspomniano, CI aktywnie uczestniczyło w pracach nad nową normą ISO 26000, reprezentując stanowisko całej społeczności konsumenckiej. 17

19 Natalia Ćwik Menedżerka ds. Zarządzania Wiedzą, Forum Odpowiedzialnego Biznesu Perspektywa odpowiedzialnego biznesu - postulaty CSR Europe. Przestrzeganie prawa było i jest fundamentalną zasadą CSR. Często przytaczana definicja Komisji Europejskiej, która wspomina o dobrowolnym charakterze społecznej odpowiedzialności, spowodowała szeroką dyskusję nad podstawami tej koncepcji. Dyskurs dobrowolność versus regulacja ma w istocie głębsze podłoże może być postrzegany jako dyskurs dwóch sposobów myślenia o gospodarce i ekonomii jako takiej. Jako dyskusja zwolenników liberalizacji handlu ze zwolennikami interwencjonizmu p a ń s t w o w e g o, d y s k u s j a e k o n o m i s t ó w o o r i e n t a c j i k e y n e s o w s k i e j z przedstawicielami nurtu neoklasycznej szkoły chicagowskiej, dyskusja Komisji Europejskiej z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego itd. Zwolennicy regulacji wskazują słusznie zwracając uwagę na brak wystarczających mechanizmów dochodzenia sprawiedliwości w krajach rozwijających się na ułomność CSR w wersji dobrowolnej i nieskuteczność samoregulacji. Z kolei promotorzy opcji dobrowolnej (czyli model: przestrzeganie prawa plus dodatkowe zobowiązania, ponad to, co zawarte jest w regulacjach) argumentują również odwołując się do doświadczeń iż nadmierne regulacje nie służą rozwojowi handlu, dzięki któremu następuje postęp w wielu gospodarkach świata. Na końcu jesteśmy jeszcze my, konsumenci, którzy chętnie korzystamy z tanich i coraz bardziej dostępnych dóbr, a jednocześnie domagamy się bardziej radykalnej postawy wobec tych właśnie mechanizmów, które nam to zapewniły, nie dostrzegając zupełnie wagi naszych własnych wyborów. W rzeczywistości wszyscy jesteśmy uwikłani w proces zwany globalizacją, która w rozumieniu ekonomicznym oznacza proces przechodzenia od gospodarek narodowych do gospodarki globalnej. O ile jednak gospodarki narodowe zamykały się w granicach państw, o określonych regułach, ustanowionych prawach i mechanizmach kontroli, o tyle gospodarka globalna pozbawiona jest podmiotów, które mogłyby regulować jej funkcjonowanie. Profesor Wiesław Szymański zwraca uwagę na ten właśnie aspekt, określając globalizację jako niekompletną powstał bowiem globalny rynek, ale nie powstał globalny rząd. Rządy poszczególnych państw są zbyt słabe, aby samodzielnie kontrolować ponadnarodowy rynek, a tzw. lotny kapitał i konkurencja między państwami o przyciąganie inwestycji powodują stałe obniżanie wymogów prawnych, deregulację i wycofywanie się państwa z kolejnych obszarów życia gospodarczego. Słabość międzynarodowych instytucji w narzucaniu temu nowemu rynkowi jakichkolwiek ram wynika z braku globalnego kompromisu ani G20, ani OECD, ani ONZ, ani żadna inna instytucja nie jest na tyle silna i na tyle reprezentatywna (w sensie reprezentowania stanowiska jakiejś większości), aby temu zadaniu podołać. Należy jednak docenić wysiłek wielu organizacji i międzynarodowych koalicji na rzecz poszukiwania ponadpaństwowego kompromisu i prób kreowania systemowych rozwiązań największych problemów współczesnego świata. Agenda 21, Milenijne Cele Rozwoju, Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, Zasady Global Compact to inicjatywy, które choć wielce ułomne, niedoskonałe i krytykowane wszystkie miały w zamyśle przeciwdziałanie sytuacji globalnego bezwładu. 18

20 Zejdźmy jednak z poziomu meta-refleksji. Niezależnie od afiliacji z daną szkołą ekonomiczną, poglądów, sympatyzowania z jakąś konkretną organizacją, wszyscy, którzy zaangażowani są w promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju i CSR, wszyscy, którzy działają na rzeczlepszych standardów w biznesie zgadzają się co do jednego: przedsiębiorstwa muszą działać tak, aby wartość, której dostarczają w postaci produktów i usług, nie była osiągania kosztem środowiska i ludzi, ale dla nich i z pożytkiem dla wszystkich. Można dywagować na temat różnic programowych organizacji strażniczych (takich jak Fundacja CentrumCSR.PL), konsumenckich (takich jak Federacja Konsumentów), reprezentujących interesy pracowników (takich jak NSZZ Solidarność) lub pracodawców (takich jak PKPP Lewiatan) czy promujących CSR wśród przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, administracji i akademików (takich jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu) ale ich działania są wobec siebie komplementarne, ponieważ wszystkie kierują się podobną wizją przyszłości: świata, który rozwija się w sposób zrównoważony, w którym interesy wszystkich stron są respektowane i nikt nie jest pozbawiony dostępu do zasobów i sprawiedliwości. Co dalej, kiedy już odłożymy na bok spory ideologiczne? Nie powstały jeszcze odpowiednie regulacje międzynarodowe, trwa dyskusja nad kształtem właściwych mechanizmów, wciąż czekamy na konsensus w sprawie globalnych rozwiązań. Jednak przedsiębiorstwa działają, zatrudniają, produkują i sprzedają każdego dnia. Teraźniejszość nie może czekać. Firmy potrzebują konkretnych, praktycznych wskazówek jak działać i to nie w tym przyszłym, wymarzonym świecie, ale tu i już teraz. Jak w praktyce realizować zasady CSR, jakimi narzędziami się posługiwać, jak przenieść idee na poziom operacyjny? Co dokładnie powinien zrobić menedżer ds. marketingu, a co zarządzający dostawami? Jakie działania ma podjąć firma z branży logistycznej, a jakie telekomunikacyjna? Jak ma funkcjonować firma duża, a jakie narzędzia może wykorzystać małe lub średnie przedsiębiorstwo? Czy te narzędzia będą działały tak samo na polskim rynku, jak i na przykład w Azji? Odpowiedzi na te pytania starają się dostarczyć organizacje takie jak CSR Europe, w skład której wchodzą firmy oraz organizacje pozarządowe, m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). CSR Europe to europejska sieć, zrzeszająca przedsiębiorstwa oraz organizacje skupione wokół koncepcji CSR, istniejąca od 1995 roku. Należy niej ponad 70 firm i 27 organizacji pozarządowych w różnych państwach Europy. Celem CSR Europe (co zbieżne jest również z misją FOB) jest tworzenie warunków i przestrzeni do wymiany doświadczeń związanych z praktycznymi aspektami zarządzania opartego o zasady CSR między różnymi typami interesariuszy, jak również edukowanie rynku na temat konkretnych narzędzi zrównoważonego zarządzania. CSR Europe charakteryzuje skupienie na praktycznych aspektach dziedziny jaką jest społeczna odpowiedzialność biznesu: metodach mierzenia oddziaływania firmy na otoczenie narzędziach komunikacji i włączania interesariuszy w procesy strategiczne, raportowaniu i uwzględnianiu CSR w decyzjach inwestycyjnych. Perspektywa CSR Europe jest właśnie przede wszystkim perspektywą praktyczną (organizacja określa siebie jako platform for practical change platformę praktycznej zmiany), co odzwierciedlone jest w jej najważniejszych projektach. CSR Europe posiada swojego przedstawiciela w Forum Interesariuszy przy Komisji Europejskiej, zaś wkładem organizacji w prace Forum jest strategia Enterprise 2020, stanowiąca praktyczne propozycje włączenia się biznesu w realizację strategii Europa

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka?

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? dr Ewa Jastrzębska Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoła Główna Handlowa 1 liczne skandale korporacyjne, obecny kryzys społeczno-gospodarczy niski

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu MICHAŁ WÓJCIK Seminarium organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk; 25 listopada 2009 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych Prezentacja Programu KPK OECD promującego Wytyczne, przedstawienie wyników ankiety oceniającej zgodność

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówieniach publicznych. Maria Niewiadoma, Tadeusz Joniewicz Wrocław, 10 lipca 2015

Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówieniach publicznych. Maria Niewiadoma, Tadeusz Joniewicz Wrocław, 10 lipca 2015 Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówieniach publicznych Maria Niewiadoma, Tadeusz Joniewicz Wrocław, 10 lipca 2015 Projekt Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce realizowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych wnioski z monitoringu Fundacji CentrumCSR.PL Tadeusz Joniewicz

Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych wnioski z monitoringu Fundacji CentrumCSR.PL Tadeusz Joniewicz Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych wnioski z monitoringu Fundacji CentrumCSR.PL Tadeusz Joniewicz Przyszłość społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych Warszawa, 3.12.2014 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Liliana Anam, CSRinfo

Liliana Anam, CSRinfo Liliana Anam, CSRinfo 26.11.2015 Plan prezentacji Jak rozumiemy CSR w XXI wieku? Jak wygląda praktyka w Polsce? Zrównoważony rozwój - założenia ŚRODOWISKO GOSPODARKA DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR?

Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR? www.pwc.com Co dzieje się w Polsce w zakresie CSR? Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PwC Warszawa, 25 października 2011 Projekty strategiczne PwC 2 Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 PwC

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 1-25. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Projekt opinii Jutta Steinruck (PE514.874v01-00)

POPRAWKI 1-25. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Projekt opinii Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 11.10.2013 2013/2043(INI) POPRAWKI 1-25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Zintegrowany rynek dostaw paczek w celu wspierania wzrostu

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie.

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Odpowiedzialność nie tylko za swój biznes, ale i za całe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Słownik terminów społecznych

Słownik terminów społecznych Słownik terminów społecznych A Kontrast C Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) (z ang. Sustainable Development Goals SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. społeczeństwu ma

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY?

JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY? JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY? Najnowszy raport OECD z przeglądu polskiej współpracy rozwojowej (2017), s. 19: Wielkość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej [Polski] jako odsetek dochodu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA PLAN BADANIA I PRÓBA PLAN BADANIA Czas realizacji badań: czerwiec 2015 Grupa badana: próba

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 28 czerwca 216 r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Agnieszka Stachniak Zastępca Dyrektora Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki Warszawa, 22 listopada 2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu Organizacja typu thinkand-do-tank,

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE)

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE) 12.4.2014 L 109/43 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście przestrzegaj lub wyjaśnij ) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw?

Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Firma społecznie odpowiedzialna proaktywnie zarządza relacjami ze wszystkimi grupami społecznymi (interesariuszami), na które oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rozwoju 2009 2008/2135(INI) 11.11.2008 POPRAWKI 1-16 Filip Kaczmarek (PE414.227v01-00) w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami (2008/2135(INI)) AM\752443.doc

Bardziej szczegółowo