Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw?"

Transkrypt

1 Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Firma społecznie odpowiedzialna proaktywnie zarządza relacjami ze wszystkimi grupami społecznymi (interesariuszami), na które oddziałuje poprzez prowadzoną działalność, zaś grupy te mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Jak wskazują wyniki badań - CSR się opłaca, dlatego należy się zastanowić jak zbudować skuteczną strategię CSR i jak zaimplementować działania i monitorowanie oddziaływania firmy w trzech uzupełniających się obszarach - ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Ponad połowę czynników generujących kryzysy w biznesie można zakwalifikować do obszarów ryzyka niestosowania CSR. Organizacje biznesowe powinny poważnie zastanowić się nad konsekwencjami braku systemowego zarządzania w tym obszarze oraz dostrzec potencjalne korzyści płynące ze społecznej odpowiedzialności. CSR ( corporate social responsibility ) - społeczna odpowiedzialność sustainable przedsiębiorstw development). - p Od dość długiego czasu trwają dyskusje na temat: Czy CSR jest potrzebny? Czy się opłaca? Czy istnieje sposób na osiągnięcie tzw. sustainable competitiveness? Tymczasem badania Goldman Sachs Group wykazały, że istnieje silna korelacja (liniowa, pozytywna) pomiędzy wynikami firm a poziomem stosowanych praktyk CSR. 1 / 6

2 Mamy zatem dowód! - dla analityków, finansistów, właścicieli, akcjonariuszy, decydentów i wszystkich interesariuszy, że warto opracować i wdrożyć zaawansowane strategie CSR. Oczywiście pojawia się tu inny problem: Co jest pierwsze - jajko czy kura? Czyli: najpierw są dobre wyniki firm czy też zaawansowany CSR? Jedno wiemy na pewno - skoro istnieje korelacja, to jeśli mówimy o lepszych wynikach firm i konkurencyjności, nieuchronnie powinniśmy zająć się tematem rozwoju CSR w naszych organizacjach, albo powinniśmy przygotowywać się na wystąpienie jakiegoś kryzysu, jak też pogodzić się z możliwością utraty niektórych szans rozwoju biznesu. Dla ludzi biznesu oczywiste jest, że aby czymś zarządzać powinniśmy umieć to coś" nazwać, zdefiniować oraz odnieść odpowiednio do swojego biznesu - tak, by ustalić priorytety i móc mierzyć wyniki. Jeżeli uda nam się określić obszary CSR oddziałujące na czynniki sukcesu, a także ocenić ryzyko niestosowania CSR dla realizacji naszej strategii - będziemy gotowi zbudować skuteczny system zarządzania. Ten ostatni element układanki zwanej biznesem menedżerowie są w stanie doskonale opracować i wprowadzić w życie (...). Czym powinniśmy zarządzać - co stanowi wartość dziś/jutro dla właściciela/akcjonariusza? Pojawia się tu jednak kwestia: co się stanie, jeżeli przez takie menedżerskie podejście wzmocnimy mit, że odpowiedzialny biznes się opłaca? Nie taki CSR płynący z dobroci serca, filantropijny, który można skonsumować wizerunkowo - ale prawdziwie odpowiedzialny biznes" - etyczny, nieskorumpowany, ekologiczny? Czy firmy, menedżerowie i interesariusze będą skłonni w pełni zaakceptować taki CSR? A może właśnie dzięki temu zniknie tabu opłacalności CSR" na zasadzie: albo opłaca się biznesowi, albo opłaca się społeczeństwu. Może firmy będą mogły otwarcie promować zarządzanie CSR i otwarcie prowadzić dialog z interesariuszami o takich rozwiązaniach, które przyniosą korzyści zarówno dla firm, jak i społeczeństwa? 2 / 6

3 Jeżeli CSR - to jaki i w jaki sposób prowadzony? CSR to strategia biznesowa - i tak jak każda inna jest dobrowolna. Jeśli zarządy spółek jej nie stosują, powinny liczyć się z ryzykiem, które ponoszą i jego poważnymi konsekwencjami; poniżej niektóre z nich: - zanieczyszczenie i degradacja środowiska; - przemoc w pracy; - dyskryminacja; - defraudacje i korupcja; - procesy sądowe, spory pracownicze; - brak akceptacji ze strony lokalnej społeczności. Firma społecznie odpowiedzialna proaktywnie zarządza relacjami ze wszystkimi grupami społecznymi (interesariuszami), na które oddziałuje poprzez prowadzoną działalność, zaś grupy te mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa (...). Praktyka pokazuje, iż firmy często nie identyfikują wszystkich obszarów, na które mają wpływ - może to w skrajnych przypadkach generować kryzysy i straty oraz skutkować problemami w realizacji założonych celów. Przy spadającej tolerancji opinii publicznej na błędy popełniane przez korporacje, powyższe problemy mogą w istotny sposób obniżać wartość pozamaterialną firmy. Biznes działa pod rosnącą presją, jest poddawany ciągłej ocenie, rosną oczekiwania konsumentów, społeczeństwo i media w coraz większym stopniu oczekują transparentności i etyki w biznesie. Nigdy nie dowiemy się, o ile więcej zarobiłyby firmy o nadszarpniętej reputacji. 3 / 6

4 Dobre zarządzanie CSR daje pewność uzyskania oraz utrzymania i monitorowania społecznej licencji" na długoterminowe i efektywne prowadzenie działalności. W tym kontekście, podobnie jak w innych obszarach zarządzania, lepiej zapobiegać niż leczyć. Aby zmniejszyć niepewność co do podejmowanych decyzji potrzebny jest właściwy kierunek strategii CSR. Praktyka pokazuje, iż w większości przypadków problemy wynikają z prostych błędów, których można by uniknąć - gdyby nie brak szkoleń, brak nadzoru, złe zarządzanie we wrażliwych obszarach albo jego brak, stosowanie podwójnych standardów wobec oddziałów lokalnych i centrali. Waga licencji społecznej" na prowadzenie działalności Czy przy zmieniającej się obecnie sytuacji na rynku pracy firmy mogą sobie pozwolić na brak społecznej odpowiedzialności? Większość z nich działa w warunkach ostrej konkurencji na rynku - muszą szukać nowych możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej, innowacyjności, ale i zabezpieczać się przed spadkiem przychodów w wyniku nieodpowiednio zarządzanych ryzyk. Konsolidacja branży oraz wzrost zainteresowania działalnością interesariuszy szczególnie dotyka w dzisiejszych czasach branżę energetyczną (ze względu na jej oddziaływania gospodarcze - lokalne, jak również globalne). Organizacje branży energetycznej są zmuszone uzyskać i utrzymać licencję społeczną" na prowadzenie działalności, w przeciwnym razie ich wyniki i reputacja mogą być wystawione na duże ryzyko. 4 / 6

5 W przypadku dużego przedsiębiorstwa liczba czynników, jakie trzeba wziąć pod uwagę aspirując do miana firmy społecznie odpowiedzialnej", jest bardzo duża i rozciąga się na cały łańcuch zaopatrzeniowy - nie da się tu oprzeć zarządzania na dobrych intencjach. Promowanie i komunikowanie przez public relations kierunków działania należy wypełnić systemowo celami, zadaniami i monitorowaniem. Potrzebny jest system oparty na uznanych wytycznych i standardach, wykorzystujący wypróbowane narzędzia. CSR to narastający trend, z którym muszą zmierzyć się polskie przedsiębiorstwa. Rosnąca liczba firm na świecie korzysta z szeregu instrumentów CSR i wymaga tego także od swoich partnerów: ogłaszają polityki społecznej odpowiedzialności, deklarują wartości, jakie wyznaje firma, przygotowują i wdrażają wewnętrzne dokumenty dobrych praktyk, przystępują do inicjatyw branżowych, raportują swoje działania w zakresie CSR czy też zrównoważonego rozwoju, poddają się audytom, weryfikacjom i certyfikacji. Uznają swoje szerokie bezpośrednie zobowiązania, które mogą być poddane niezależnej ocenie. Co można zyskać uznając te zobowiązania: - poszerzyć kompetencje organizacji, uczynić ją bardziej innowacyjną; - w pełni zrozumieć, jak różni interesariusze na nią oddziałują; - zarządzać strategicznie - tworzyć firmie lepsze otoczenie do prowadzenia biznesu; - w pełni zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka; - dokonać analizy i oceny ryzyka oraz wybrać obszary priorytetowe; - budzić zdrowe zainteresowanie, uwiarygodnić organizację; - osiągnąć pełną kontrolę nad mierzalnymi i niemierzalnymi wartościami organizacji. Aby to osiągnąć, trzeba w pełni zintegrować CSR w strategię biznesową, przemienić deklaracje i zamierzenia w czyny, mierzyć wyniki oraz wiarygodnie raportować - czyli zarządzać (...). 5 / 6

6 Na koniec przedstawię możliwe narzędzia w systemowym zarządzaniu CSR: - identyfikacja i ocena ryzyka CSR; - budowanie strategii CSR i systemów monitorowania celów CSR; - wdrażanie normy dla poszczególnych aspektów CSR: ISO 9001, ISO 14001/ EMAS, PN-N 18001/OHSAS 18001, ISO oraz SA 8000 lub ISO 26000; - usystematyzowany dialog z interesariuszami; - raportowanie społeczne (środowiskowe) sustainability; - przystąpienie do inicjatyw Global Compact, Wytyczne OECD, GRI, AA1000; - wdrażanie i doskonalenie poszczególnych systemów zarządzania ryzykiem, np.: Zarządzanie w Obszarze Odporności na Nadużycia Defraudacji i Korupcji; - wdrażanie i doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania wg najlepszych zrównoważonych wzorców, np.: isrs7. (Cały artykuł w nr. 4/2008 Przeglądu Corporate Governance). 6 / 6

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

Model LBG, czyli jak w praktyce mierzyć efektywność działań społecznych podejmowanych przez firmy Małgorzata Greszta 25

Model LBG, czyli jak w praktyce mierzyć efektywność działań społecznych podejmowanych przez firmy Małgorzata Greszta 25 Spis treści Wprowadzenie Mirella Panek-Owsiańska 2 Mierzenie efektywności CSR Natalia Ćwik 3 Zmierzyć niezmierzalne Jacek Dymowski 6 Zrównoważony rozwój podstawą budowy wartości przedsiębiorstw Łukasz

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w

Bardziej szczegółowo

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 2015 1 2 Deloitte Central Europe Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Zespół Sustainability Consulting Central Europe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PROMOCJI IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PROMOCJI IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI Jerzy Gołuchowski Anna Losa-Jonczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PROMOCJI IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność uczelni,

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu 10 lat CSR-u w Polsce 10 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 2015 1 2 Deloitte Central Europe Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Zespół Sustainability Consulting Central Europe,

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo