Tabela Opłat i Prowizji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji"

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ Rachunku Typ operacji Mistrzowskie Konto Osobiste (do r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Ale! Konto Pomagający otwarty od r. Proste Oszczędza Rodzaj Rachunku Podstawowy Dodatkowy 1. Opłaty podstawowe w PLN w walutach obcych oszczędnościoworozliczeniowy oszczędnościoworozliczeniowy oszczędnościoworozliczeniowy w PLN w walutach obcych oszczędnościowy 1.1. Otwarcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.2. Zamknięcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.3. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.4. Zamknięcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.5. Miesięczna opłata za prowadze Rachunku Podstawowego w PLN jest pobierana ostatgo Dnia Roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku otwarcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsza opłata jest pobierana proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony. W przypadku zamknięcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata za jego prowadze jest pobierana w dniu zamknięcia tego Rachunku, proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średgo miesięcznego salda w wysokości: do 99, od 10 do 999, od Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego w PLN kwotą tej nagrody do 30 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za prowadze tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został on obciążony transakcjami wskazanymi w pkt ,00 2, Minimalna wartość transakcji i minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 1.6. Prowadze Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.7. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w PLN ( Rachunku Lokaty, o którym mowa w pkt 1.8.) 1.8. Otwarcie Rachunku Lokaty: w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Korzysta z Serwisu Telefonicznego Polbank Korzysta z Bankowości Internetowej Polbank24 2. Karta 2.1. Wyda Karty i jej wznowie ( sytuacji z pkt 2.3.) Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia Roboczego, jeśli trzeci Dzień Roboczy wypada w podziałek). Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 30 dnia danego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za posiada przez pełny miesiąc kalendarzowy Karty do tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz ten został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz wykonano na tym Rachunku transakcje wskazane w pkt Minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 4,00 4,00 4,00 4,00 5 transakcji bezgotówkowych Kartą w miesiącu kalendarzowym 2 transakcje bezgotówkowe Kartą w miesiącu kalendarzowym 2.3. Wyda Karty w miejsce zastrzeżonej 2.4. Odtworze kodu PIN Karty 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku 3. Przelewy wychodzące 3.1. Przelewy Wewnętrzne w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank24 Spośród wszystkich Przelewów Wewnętrznych w Bankowości Internetowej Polbank24 w danym miesiącu kalendarzowym: pierwszy i drugi:, trzeci i kolejny: 5,00. Opłata pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego Przelewy Krajowe ( Przelewów, o których mowa w pkt 3.3.) w placówce Banku 7,00 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3,00 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w placówce Banku 7,00 7,00 7,00 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3,00 3,00 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Walutowe w: PLN, USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF w placówce Banku 0,5% (min. 4 max. 20) 0,5% (min. 4 max. 20) 0,5% (min. 4 max. 20) w Bankowości Internetowej Polbank24 35, Dodatkowa opłata za wykona w trybie pilnym Przelewu Krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET) dla kwoty Przelewu co najmj 1 milion dla kwoty Przelewu poniżej 1 miliona Dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym Przelewu Walutowego w PLN, USD, EUR, GBP (usługa dotyczy wyłącz przelewów składanych w placówce Banku) Dodatkowa opłata za Przelew Walutowy z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgod z zasadą OUR (opisaną w Regulami Konta) 3.8. Sporządze na życze Klienta informacji o statusie realizacji Przelewu Walutowego (wymagająca kontu z bankiem Odbiorcy) Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) 3.9. Opłata za transfer środków z Rachunku z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego tego Rachunku z 8

2 3.10. Opłata za podjęcie działań na życze Klienta w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej (jeśli Przelew wykonany został przez Bank zgod z prawidłowo podanym przez Klienta Unikatowym Identyfikatorem Odbiorcy) Przelew Krajowy Przelew Walutowy Opłata za odwoła Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu Opłata za powiadomie o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu Zlecenia Stałe 4.1. Ustanowie Zlecenia Stałego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Wykona Zlecenia Stałego wewnętrznego zewnętrznego w PLN 2,00 2, Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego wewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego zewnętrznego w placówce Banku 4,00 4, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 4,00 4,00 5. Wypłaty 5.1. Wypłaty z bankomatów bankomaty Banku oraz Euronetu (Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) pozostałe bankomaty w kraju 5,00 5, bankomaty za granicą Wypłaty w placówce Banku pierwsza druga (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) trzecia i kolejna w miesiącu kalendarzowym (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) Nieodebra całości lub części zgłoszonej kwoty (o której mowa w pkt 10.2.) w placówce Banku w termi 3 Dni Roboczych od dnia uzgodnionego terminu odbioru wypłaty Informacje o saldzie i transakcjach 6.1. Sporządze na życze Klienta potwierdzenia transakcji: w placówce Banku 15,00 15,00 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 15,00 15, w Bankowości Internetowej Polbank Sporządze na życze Klienta potwierdzenia Przelewu Walutowego wychodzącego: w placówce Banku 15,00 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 15, Zainicjowane przez Klienta sprawdze salda Rachunku w bankomacie: bankomat Banku inny bankomat (o ile a usługa jest dostępna) 1,00 1, Sporządze na życze Klienta duplikatu wyciągu: wystawionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 29,00 29,00 29,00 29, Za sporządze wskazanych w nijszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień ożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG 7. Inne opłaty i prowizje 7.1. Ustanowie, modyfikacja lub odwoła dyspozycji na wypadek śmierci Wystawie na życze Klienta zaświadczenia lub referencji bankowej dot. Konta 29,00 29,00 29,00 29, Blokada Środków na Rachunku (w tym Rachunku Lokaty) na rzecz osoby trzeciej zgod z Regulaminem Konta Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje w PLN oraz w walutach obcych, limit wydatków dla transakcji w walutach obcych wyliczany jest jako równowartość odpowiedj wskazanej poniżej kwoty w PLN) Typ limitu Mistrzowskie Konto Osobiste, otwartych od r., Proste Oszczędza Maksymal (na życze Klienta) Mistrzowskie Konto Osobiste, otwartych od r., Proste Oszczędza Ale! Konto lub otwartych od r. dla Małoletnich Maksymal (na życze Przedstawiciela Ustawowego) Ale! Konto lub otwartych od r. dla Małoletnich 8.1. Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych w placówce Banku (z zastrzeżem pkt 10.2.) bez ograniczeń bez ograniczeń Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych za pośrednictwem Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Wewnętrzne, z wyłączem Przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta Przelewy Krajowe spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku spłata karty kredytowej w innym banku Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( otwarcia Rachunku Lokaty) Dzienny limit wydatków i liczby transakcji dokonywanych przy użyciu Karty (limity dotyczą Karty bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) Karta do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Maksymal (na życze Klienta) Karta do Rachunku Ale! Konto Maksymal (na życzenia Przedstawiciela Ustawowego) dzienny limit kwoty wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit wydatków dla transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit liczby transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit wydatków dla Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) dzienny limit liczby Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) z 8

3 9. Linia Wspierająca Mistrzowskie Konto Osobiste Ale! Konto Pomagający Proste Oszczędza 9.1. Prowizja za uruchomie Linii 1,5% udostępnionego Limitu Kredytu 9.2. Opłata roczna 1,5% Limitu Kredytu 9.3. Opłata za podwyższe Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) Inne ważne postanowienia dla Klienta Minimalna kwota Przelewu Automatycznego wykonywanego: z/na Rachunku/ek Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku/ek Bankowości Osobistej na/z /ku Oszczędzający/ego z Rachunku Proste Oszczędza na Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej lub Pomagający; Przelew Automatyczny jest wykonywany po przekroczeniu wskazanej przez Klienta kwoty salda Rachunku, z zastrzeżem, że w ostatnim Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego do kwoty przekroczenia wlicza się skapitalizowanych odsetek za dany miesiąc kalendarzowy Kwota gotówki wymagająca Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej i Oszczędzających łącz), do których może być dołączona Karta Minimalne śred miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub zainwestowanych przez Klienta w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta, które jest wymagane do prowadzenia Rachunku Bankowości Osobistej Maksymalna liczba Rachunków Proste Oszczędza, które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Pomagającego) 0, i więcej lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wyliczoną przy zastosowaniu Tabeli Kursowej Banku z momentu otrzymania przez Bank Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Maksymalna liczba Rachunków Lokat, które mogą być otwarte dla jednego Klienta bez ograniczeń Rachunki dostępne dla Małoletgo 1 Ale! Konto, Pomagający oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowania Program Insignium przywileje dla Klientów korzystających z promocji/oferty specjalnej na warunkach określonych w Regulami Programu Insignium wysokość oprocentowania Rachunków; wysokość opłat lub prowizji za czynności związane z obsługą Rachunków lub za usługi płatnicze świadczone na podstawie Umowy Konta lub Umowy Karty Śred miesięczne saldo na Rachunku stanowi iloraz sumy sald na Rachunku na koc każdego dnia w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym W przypadku, gdy Klient zawarł z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny w okresie, kiedy obsługa kredytu hipotecznego prowadzona jest za pośrednictwem Rachunku Pomagającego, Bankowi przysługują opłaty z tytułu Przelewów Krajowych i Przelewów Walutowych w PLN i wypłat z Rachunku, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny. 11. Dodatkowe usługi do rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Pakiety Twój Asystent opłata miesięczna za objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia Grupowego Polbank Assistance dla Posiadaczy Mistrzowskiego Konta Osobistego i Ale!Konta w Polbank EFG Twój Asystent Start (Usługa dostępna dla posiadaczy Rachunków za prowadze, których w poprzednim miesiącu rozliczeniowym została pobrana opłata ( powodując przekroczenia stanu dostępnych środków na Rachunku) lub opłata została pobrana ze względu na speł warunków, o których mowa w pkt ) Twój Asystent Extra 5, Twój Asystent 50+ (Dostępny dla Klientów powyżej 50. roku życia). 5, Twój Ale!Asystent 5,00 Terminy pisane wielką literą mają znacze nadane im w Regulami Konta. Tabela obowiązuje od: r. 3 z 8

4 Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Bankowości Osobistej Rodzaj Rachunku Podstawowy Dodatkowy 1. Opłaty podstawowe Typ operacji Bankowości Osobistej z Pakietem Polbank Concierge oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN 1.1. Otwarcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.2. Zamknięcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.3. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.4. Zamknięcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.5. Miesięczna opłata za prowadze Rachunku Podstawowego w PLN jest pobierana ostatgo Dnia Roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku otwarcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsza opłata jest pobierana proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony. W przypadku zamknięcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata za jego prowadze jest pobierana w dniu zamknięcia tego Rachunku, proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średgo miesięcznego salda w wysokości: do 99, od 10 do 999, od Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego w PLN kwotą tej nagrody do 30 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za prowadze tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został on obciążony transakcjami wskazanymi w pkt Minimalna wartość transakcji i minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 2 do r.: 2 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym Kartą (o nr początkowym xxx xxxx lub xx xxxx xxxx) na łączną kwotę niższą niż Prowadze Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.7. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w PLN ( Rachunku Lokaty, o którym mowa w pkt 1.8.) 1.8. Otwarcie Rachunku Lokaty w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Korzysta z Serwisu Telefonicznego Polbank Korzysta z Bankowości Internetowej Polbank24 2. Karta 2.1. Wyda Karty i jej wznowie ( sytuacji z pkt 2.3.) Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia Roboczego, jeśli trzeci Dzień Roboczy wypada w podziałek) Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 30 dnia danego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za posiada przez pełny miesiąc kalendarzowy Karty do tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz ten został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz wykonano na tym Rachunku transakcje wskazane w pkt Minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 2.3. Wyda Karty w miejsce zastrzeżonej 2.4. Odtworze kodu PIN Karty 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku 3. Przelewy wychodzące 3.1. Przelewy Wewnętrzne w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Krajowe ( Przelewów, o których mowa w pkt 3.3.) w placówce Banku 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w placówce Banku 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Walutowe w: PLN, USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF w placówce Banku 0,5% (min. 4 max. 20) w Bankowości Internetowej Polbank24 35, Dodatkowa opłata za wykona w trybie pilnym Przelewu Krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET) dla kwoty Przelewu co najmj 1 milion dla kwoty Przelewu poniżej 1 miliona Dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym Przelewu Walutowego w PLN, USD, EUR, GBP (usługa dotyczy wyłącz przelewów składanych w placówce Banku) Dodatkowa opłata za Przelew Walutowy z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgod z zasadą OUR (opisaną w Regulami Konta) Sporządze na życze Klienta informacji o statusie realizacji Przelewu Walutowego (wymagająca kontu z bankiem Odbiorcy) Opłata za transfer środków z Rachunku z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego tego Rachunku Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) 3 Opłata za podjęcie działań na życze Klienta w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej (jeśli Przelew wykonany został przez Bank zgod z prawidłowo podanym przez Klienta Unikatowym Identyfikatorem Odbiorcy) Przelew Krajowy Przelew Walutowy Opłata za odwoła Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu Opłata za powiadomie o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu 4. Zlecenia Stałe 4.1. Ustanowie Zlecenia Stałego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Wykona Zlecenia Stałego wewnętrznego zewnętrznego w PLN 4.3. Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego wewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego zewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank24 5. Wypłaty 5.1. Wypłaty z bankomatów bankomaty Banku oraz Euronetu (Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) Karta do Rachunku Bankowości Osobistej o numerze początkowym xxx xxxx lub xxx xxxx Karta do Rachunku Bankowości Osobistej o numerze początkowym xxx xxxx lub xx xxxx xxxx pozostałe bankomaty w kraju 5, bankomaty za granicą Wypłaty w placówce Banku pierwsza druga (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) trzecia i kolejna w miesiącu kalendarzowym (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) Nieodebra całości lub części zgłoszonej kwoty wypłaty gotówki (o której mowa w pkt 10.2.) w placówce Banku w termi 3 Dni Roboczych od dnia uzgodnionego terminu odbioru wypłaty 6. Informacje o saldzie i transakcjach 6.1. Sporządze na życze Klienta potwierdzenia transakcji: z tym, że w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Sporządze na życze Klienta potwierdzenia Przelewu Walutowego wychodzącego: w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Zainicjowane przez Klienta sprawdze salda Rachunku w bankomacie: bankomat Banku inny bankomat (o ile a usługa jest dostępna) 1, Sporządze na życze Klienta duplikatu wyciągu: wystawionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 29,00 z tym, że 5 Za sporządze wskazanych w nijszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień ożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG 7. Inne opłaty i prowizje Ustanowie, modyfikacja lub odwoła dyspozycji na wypadek śmierci Wystawie na życze Klienta zaświadczenia lub referencji bankowej dot. Konta Blokada Środków na Rachunku (w tym Rachunku Lokaty) na rzecz osoby trzeciej zgod z Regulaminem Konta 2 29,00 5 Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje w PLN oraz w walutach obcych, limit wydatków dla transakcji w walutach obcych wyliczany jest jako równowartość odpowiedj wskazanej poniżej kwoty w PLN) Typ limitu Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych w placówce Banku (z zastrzeżem pkt 10.2.) Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych za pośrednictwem Bankowości Internetowej Polbank24 Przelewy Wewnętrzne, z wyłączem przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta na Rachunku Bankowości Osobistej bez ograniczeń Maksymal (na życze Klienta) na Rachunku Bankowości Osobistej bez ograniczeń Przelewy Krajowe spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku spłata karty kredytowej w innym banku z 8

5 Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( otwarcia Rachunku Lokaty) Dzienny limit wydatków i liczby transakcji dokonywanych przy użyciu Karty (limity dotyczą Karty bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) dzienny limit kwoty wypłat gotówkowych w bankomatach Karta do Rachunku Bankowości Osobistej o numerze początkowym xxx xxxx lub xxx xxxx 3 000,00 Maksymal (na życze Klienta) , Karta do Rachunku Bankowości Osobistej o numerze początkowym xxx xxxx lub xx xxxx xxxx ,00 Maksymal (na życze Klienta) , dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit wydatków dla transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit liczby transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit wydatków dla Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) dzienny limit liczby Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) 9. Linia Wspierająca 9.1. Prowizja za uruchomie Linii Typ operacji , , , , ,0% udostępnionego Limitu Kredytu 9.2. Opłata roczna 1,0% Limitu Kredytu 9.3. Opłata za podwyższe Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) Inne ważne postanowienia dla Klienta Minimalna kwota Przelewu Automatycznego wykonywanego: z/na Rachunku/ek Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku/ek Bankowości Osobistej na/z /ku Oszczędzający/ego z Rachunku Proste Oszczędza na Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej lub Pomagający; Przelew Automatyczny jest wykonywany po przekroczeniu wskazanej przez Klienta kwoty salda Rachunku, z zastrzeżem, że w ostatnim Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego do kwoty przekroczenia wlicza się skapitalizowanych odsetek za dany miesiąc kalendarzowy Kwota gotówki wymagająca Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej i Oszczędzających łącz), do których może być dołączona Karta Minimalne śred miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub zainwestowanych przez Klienta w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta, które jest wymagane do prowadzenia Rachunku Bankowości Osobistej Maksymalna liczba Rachunków Proste Oszczędza, które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Pomagającego) Maksymalna liczba Rachunków Lokat, które mogą być otwarte dla jednego Klienta Rachunki dostępne dla Małoletgo Program Insignium- przywileje dla Klientów korzystających z promocji/oferty specjalnej na warunkach określonych w Regulami Programu Insignium 0, i więcej lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wyliczoną przy zastosowaniu Tabeli Kursowej Banku z momentu otrzymania przez Bank Zgłoszenia Wypłaty Gotówki bez ograniczeń Ale! Konto, Pomagający oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowania wysokość oprocentowania Rachunków; wysokość opłat lub prowizji za czynności związane z obsługą Rachunków lub za usługi płatnicze świadczone na podstawie Umowy Konta lub Umowy Karty Śred miesięczne saldo na Rachunku stanowi iloraz sumy sald na Rachunku na koc każdego dnia w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym W przypadku, gdy Klient zawarł z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny w okresie, kiedy obsługa kredytu hipotecznego prowadzona jest za pośrednictwem Rachunku Pomagającego, Bankowi przysługują opłaty z tytułu Przelewów Krajowych i Przelewów Walutowych w PLN i wypłat z Rachunku, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny. 1. Bankowości Osobistej może być prowadzony w ramach Umowy Konta, jeśli spełniony zosta przynajmj jeden z poniższych warunków: a) śred miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub zainwestowanych przez Klienta w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta na podstawie odrębnych umów, może być mjsze w danym miesiącu kalendarzowym od wysokości kwoty minimalnej określonej w pkt 10.4 powyżej wyrażonej w PLN (lub jej równowartości w walucie obcej obliczonej według kursu średgo Narodowego Banku Polskiego z ostatgo Dnia Roboczego danego miesiąca kalendarzowego) lub b) Klient w dniu otwarcia Rachunku Bankowości Osobistej zadeklaruje speł warunku, o którym mowa w lit. a) powyżej i wykona go w termi 30 dni od dnia otwarcia Rachunku Bankowości Osobistej. 2. Bankowości Osobistej może być prowadzony przez Bank na rzecz Współposiadaczy pod warunkiem, że przynajmj jeden ze Współposiadaczy spełnia warunki określone w pkt 1 powyżej. 3. Bank ma prawo do zamknięcia Rachunku Bankowości Osobistej w przypadku przestrzegania przez posiadacza Rachunku Bankowości Osobistej warunku określonego w pkt 1 lit. a powyżej, z zachowam 30-dniowego okresu wypowiedzenia Terminy pisane wielką literą mają znacze nadane im w Regulami Konta. Tabela obowiązuje od: r. 5 z 8

6 Rachunki wycofane z oferty Banku Typ Rachunku Typ operacji Pomagający otwarty do r. Mocno Oszczędzający ( wycofany z oferty r.) Oszczędzający ( wycofany z oferty r.) Premiowany ( wycofany z oferty r.) Codzienny Sukces ( wycofany z oferty r.) Rodzaj Rachunku Podstawowy oszczędnościoworozliczeniowy w PLN oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy w PLN Dodatkowy w walutach obcych w walutach obcych 1. Opłaty podstawowe 1.1. Otwarcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.2. Zamknięcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.3. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.4. Zamknięcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.5. Miesięczna opłata za prowadze Rachunku Podstawowego w PLN jest pobierana ostatgo Dnia Roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku otwarcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsza opłata jest pobierana proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony. W przypadku zamknięcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata za jego prowadze jest pobierana w dniu zamknięcia tego Rachunku, proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średgo miesięcznego salda w wysokości: do 99, od 10 do 999, od Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego w PLN kwotą tej nagrody do 30 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za prowadze tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został on obciążony transakcjami wskazanymi w pkt Minimalna wartość transakcji lub ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 1.6. Prowadze Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.7. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w PLN ( Rachunku Lokaty, o którym mowa w pkt 1.8.) 1.8. Otwarcie Rachunku Lokaty w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Korzysta z Serwisu Telefonicznego Polbank Korzysta z Bankowości Internetowej Polbank24 2. Karta 2.1. Wyda Karty i jej wznowie ( sytuacji z pkt 2.3.) Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia Roboczego, jeśli trzeci Dzień Roboczy wypada w podziałek) Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 30 dnia danego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za posiada przez pełny miesiąc kalendarzowy Karty do tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz ten został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz wykonano na tym Rachunku transakcje wskazane w pkt Minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 4,00 4,00 5 transakcji bezgotówkowych Kartą w miesiącu kalendarzowym 2.3. Wyda Karty w miejsce zastrzeżonej 2.4. Odtworze kodu PIN Karty 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku 3. Przelewy wychodzące 3.1. Przelewy Wewnętrzne w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank24 w Bankowości Internetowej Polbank24 Spośród wszystkich Przelewów Wewnętrznych w danym miesiącu kalendarzowym: pierwszy:, drugi i kolejny: 5,00. Opłata pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego Przelewy Krajowe ( Przelewów, o których mowa w pkt 3.3.) Spośród wszystkich Przelewów Wewnętrznych w danym miesiącu kalendarzowym: pierwszy:, drugi i kolejny: 5,00. Opłata pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego. Spośród wszystkich Przelewów Wewnętrznych w danym miesiącu kalendarzowym: pierwszy:, drugi i kolejny: 5,00. Opłata pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w placówce Banku 7,00 7,00 7,00 7,00 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3,00 3,00 3,00 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Walutowe w: PLN, USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF w placówce Banku 0,5% (min. 4 max. 20) w Bankowości Internetowej Polbank24 35, Dodatkowa opłata za wykona w trybie pilnym Przelewu Krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET) dla kwoty Przelewu co najmj 1 milion dla kwoty Przelewu poniżej 1 miliona Dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym Przelewu Walutowego w PLN, USD, EUR, GBP (usługa dotyczy wyłącz przelewów składanych w placówce Banku) Dodatkowa opłata za Przelew Walutowy z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgod z zasadą OUR (opisaną w Regulami Konta) Sporządze na życze Klienta informacji o statusie realizacji Przelewu Walutowego (wymagająca kontu z bankiem Odbiorcy) 5 4 Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) 3.9. Opłata za transfer środków z Rachunku z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego tego Rachunku Opłata za podjęcie działań na życze Klienta w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej (jeśli Przelew wykonany został przez Bank zgod z prawidłowo podanym przez Klienta Unikatowym Identyfikatorem Odbiorcy) Przelew Krajowy Przelew Walutowy Opłata za odwoła Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu z 8

7 3.12. Opłata za powiadomie o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu Zlecenia Stałe 4.1. Ustanowie Zlecenia Stałego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Wykona Zlecenia Stałego wewnętrznego zewnętrznego w PLN 4.3. Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego wewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego zewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank24 5. Wypłaty 5.1. Wypłaty z bankomatów bankomaty Banku oraz Euronetu (bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) pozostałe bankomaty w kraju 5, bankomaty za granicą Wypłaty w placówce Banku pierwsza druga (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) trzecia i kolejna w miesiącu kalendarzowym (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) Nieodebra całości lub części zgłoszonej kwoty (o której mowa w pkt 10.2.) w placówce Banku w termi 3 Dni Roboczych od dnia uzgodnionego terminu odbioru wypłaty 6. Informacje o saldzie i transakcjach 6.1. Sporządze na życze Klienta potwierdzenia transakcji: w placówce Banku 15,00 15,00 15,00 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 15,00 15,00 15, w Bankowości Internetowej Polbank Sporządze na życze Klienta potwierdzenia Przelewu Walutowego wychodzącego: w placówce Banku 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15, Zainicjowane przez Klienta sprawdze salda Rachunku w bankomacie: bankomat Banku inny bankomat (o ile a usługa jest dostępna) 1, Sporządze na życze Klienta duplikatu wyciągu: wystawionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 29,00 29,00 29,00 29,00 29, Za sporządze wskazanych w nijszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień ożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG 7. Inne opłaty i prowizje 7.1. Ustanowie, modyfikacja lub odwoła dyspozycji na wypadek śmierci Wystawie na życze Klienta zaświadczenia lub referencji bankowej dot. Konta 29,00 29,00 29,00 29,00 29, Blokada Środków na Rachunku (w tym Rachunku Lokaty) na rzecz osoby trzeciej zgod z Regulaminem Konta Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje w PLN oraz w walutach obcych, limit wydatków dla transakcji w walutach obcych wyliczany jest jako równowartość odpowiedj wskazanej poniżej kwoty w PLN) Typ limitu otwartych do r., Mocno Oszczędzających, Oszczędzających, Premiowanych, Codzienny Sukces Maksymal (na życze Klienta) otwartych do r., Mocno Oszczędzających, Oszczędzających, Premiowanych, Codzienny Sukces na Rachunkach otwartych do r. dla Małoletnich Maksymal (na życze Przedstawiciela Ustawowego) otwartych do r. dla Małoletnich 8.1. Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych w placówce Banku (z zastrzeżem pkt 10.2.) bez ograniczeń bez ograniczeń , Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych za pośrednictwem Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Wewnętrzne, z wyłączem Przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta Przelewy Krajowe spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku spłata karty kredytowej w innym banku Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( otwarcia Rachunku Lokaty) Dzienny limit wydatków i liczby transakcji dokonywanych przy użyciu Karty (limity dotyczą Karty bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) Karta do Rachunku Oszczędzającego Maksymal (na życze Klienta) dzienny limit kwoty wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit wydatków dla transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit liczby transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit wydatków dla Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) dzienny limit liczby Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) Linia Wspierająca Pomagający 9.1. Prowizja za uruchomie Linii 9.2. Opłata roczna 9.3. Opłata za podwyższe Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) 10. Inne ważne postanowienia dla Klienta Minimalna kwota Przelewu Automatycznego wykonywanego: z/na Rachunku/ek Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku/ek Bankowości Osobistej na/z /ku Oszczędzający/ego z Rachunku Proste Oszczędza na Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej lub Pomagający; Przelew Automatyczny jest wykonywany po przekroczeniu wskazanej przez Klienta kwoty salda Rachunku, z zastrzeżem, że w ostatnim Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego do kwoty przekroczenia wlicza się skapitalizowanych odsetek za dany miesiąc kalendarzowy. Mocno Oszczędzający Oszczędzający 1 0,01 Premiowany Codzienny Sukces 7 z 8

8 10.2. Kwota gotówki wymagająca Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej i Oszczędzających łącz), do których może być dołączona Karta Minimalne śred miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub zainwestowanych przez Klienta w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta, które jest wymagane do prowadzenia Rachunku Bankowości Osobistej Maksymalna liczba Rachunków Proste Oszczędza, które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Pomagającego) i więcej lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wyliczoną przy zastosowaniu Tabeli Kursowej Banku z momentu otrzymania przez Bank Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Maksymalna liczba Rachunków Lokat, które mogą być otwarte dla jednego Klienta bez ograniczeń Rachunki dostępne dla Małoletgo Ale! Konto, Pomagający oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowania Program Insignium- przywileje dla Klientów korzystających z promocji/oferty specjalnej na warunkach określonych w Regulami Programu Insignium 1 wysokość oprocentowania Rachunków; wysokość opłat lub prowizji za czynności związane z obsługą Rachunków lub za usługi płatnicze świadczone na podstawie Umowy Konta lub Umowy Karty Śred miesięczne saldo na Rachunku stanowi iloraz sumy sald na Rachunku na koc każdego dnia w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym W przypadku, gdy Klient zawarł z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny w okresie, kiedy obsługa kredytu hipotecznego prowadzona jest za pośrednictwem Rachunku Pomagającego, Bankowi przysługują opłaty z tytułu Przelewów Krajowych i Przelewów Walutowych w PLN i wypłat z Rachunku, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny. Terminy pisane wielką literą mają znacze nadane im w Regulami Konta. Tabela obowiązuje od: r. 8 z 8 Pol TOiP-Ind+BO powiększona

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rachunki wycofane z oferty Banku Typ Typ L.p. Typ operacji Rachunek Mistrzowskie Konto

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty 360 360 360 Student Dobre Premium Obowiązuje od dnia 5.05.2014 strona 1 / 6 Internetowe Student Walutowe Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy w walucie obcej () Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 5 września 2014r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 8. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane (wycofane z oferty Banku) 1. Użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego Nr 86/PMiZP/2011 z dnia 16 września 2011 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych Załącznik Nr 2 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2014 od dnia zawarcia umowy, W przypadku umów zawartych do 31 grudnia 2013 od dnia

Bardziej szczegółowo