Tabela Opłat i Prowizji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji"

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ Rachunku Typ operacji Mistrzowskie Konto Osobiste (do r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Ale! Konto Pomagający otwarty od r. Proste Oszczędza Rodzaj Rachunku Podstawowy Dodatkowy 1. Opłaty podstawowe w PLN w walutach obcych oszczędnościoworozliczeniowy oszczędnościoworozliczeniowy oszczędnościoworozliczeniowy w PLN w walutach obcych oszczędnościowy 1.1. Otwarcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.2. Zamknięcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.3. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.4. Zamknięcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.5. Miesięczna opłata za prowadze Rachunku Podstawowego w PLN jest pobierana ostatgo Dnia Roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku otwarcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsza opłata jest pobierana proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony. W przypadku zamknięcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata za jego prowadze jest pobierana w dniu zamknięcia tego Rachunku, proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średgo miesięcznego salda w wysokości: do 99, od 10 do 999, od Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego w PLN kwotą tej nagrody do 30 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za prowadze tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został on obciążony transakcjami wskazanymi w pkt ,00 2, Minimalna wartość transakcji i minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 1.6. Prowadze Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.7. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w PLN ( Rachunku Lokaty, o którym mowa w pkt 1.8.) 1.8. Otwarcie Rachunku Lokaty: w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Korzysta z Serwisu Telefonicznego Polbank Korzysta z Bankowości Internetowej Polbank24 2. Karta 2.1. Wyda Karty i jej wznowie ( sytuacji z pkt 2.3.) Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia Roboczego, jeśli trzeci Dzień Roboczy wypada w podziałek). Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 30 dnia danego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za posiada przez pełny miesiąc kalendarzowy Karty do tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz ten został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz wykonano na tym Rachunku transakcje wskazane w pkt Minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 4,00 4,00 4,00 4,00 5 transakcji bezgotówkowych Kartą w miesiącu kalendarzowym 2 transakcje bezgotówkowe Kartą w miesiącu kalendarzowym 2.3. Wyda Karty w miejsce zastrzeżonej 2.4. Odtworze kodu PIN Karty 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku 3. Przelewy wychodzące 3.1. Przelewy Wewnętrzne w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank24 Spośród wszystkich Przelewów Wewnętrznych w Bankowości Internetowej Polbank24 w danym miesiącu kalendarzowym: pierwszy i drugi:, trzeci i kolejny: 5,00. Opłata pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego Przelewy Krajowe ( Przelewów, o których mowa w pkt 3.3.) w placówce Banku 7,00 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3,00 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w placówce Banku 7,00 7,00 7,00 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3,00 3,00 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Walutowe w: PLN, USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF w placówce Banku 0,5% (min. 4 max. 20) 0,5% (min. 4 max. 20) 0,5% (min. 4 max. 20) w Bankowości Internetowej Polbank24 35, Dodatkowa opłata za wykona w trybie pilnym Przelewu Krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET) dla kwoty Przelewu co najmj 1 milion dla kwoty Przelewu poniżej 1 miliona Dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym Przelewu Walutowego w PLN, USD, EUR, GBP (usługa dotyczy wyłącz przelewów składanych w placówce Banku) Dodatkowa opłata za Przelew Walutowy z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgod z zasadą OUR (opisaną w Regulami Konta) 3.8. Sporządze na życze Klienta informacji o statusie realizacji Przelewu Walutowego (wymagająca kontu z bankiem Odbiorcy) Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) 3.9. Opłata za transfer środków z Rachunku z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego tego Rachunku z 8

2 3.10. Opłata za podjęcie działań na życze Klienta w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej (jeśli Przelew wykonany został przez Bank zgod z prawidłowo podanym przez Klienta Unikatowym Identyfikatorem Odbiorcy) Przelew Krajowy Przelew Walutowy Opłata za odwoła Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu Opłata za powiadomie o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu Zlecenia Stałe 4.1. Ustanowie Zlecenia Stałego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Wykona Zlecenia Stałego wewnętrznego zewnętrznego w PLN 2,00 2, Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego wewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego zewnętrznego w placówce Banku 4,00 4, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 4,00 4,00 5. Wypłaty 5.1. Wypłaty z bankomatów bankomaty Banku oraz Euronetu (Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) pozostałe bankomaty w kraju 5,00 5, bankomaty za granicą Wypłaty w placówce Banku pierwsza druga (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) trzecia i kolejna w miesiącu kalendarzowym (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) Nieodebra całości lub części zgłoszonej kwoty (o której mowa w pkt 10.2.) w placówce Banku w termi 3 Dni Roboczych od dnia uzgodnionego terminu odbioru wypłaty Informacje o saldzie i transakcjach 6.1. Sporządze na życze Klienta potwierdzenia transakcji: w placówce Banku 15,00 15,00 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 15,00 15, w Bankowości Internetowej Polbank Sporządze na życze Klienta potwierdzenia Przelewu Walutowego wychodzącego: w placówce Banku 15,00 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 15, Zainicjowane przez Klienta sprawdze salda Rachunku w bankomacie: bankomat Banku inny bankomat (o ile a usługa jest dostępna) 1,00 1, Sporządze na życze Klienta duplikatu wyciągu: wystawionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 29,00 29,00 29,00 29, Za sporządze wskazanych w nijszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień ożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG 7. Inne opłaty i prowizje 7.1. Ustanowie, modyfikacja lub odwoła dyspozycji na wypadek śmierci Wystawie na życze Klienta zaświadczenia lub referencji bankowej dot. Konta 29,00 29,00 29,00 29, Blokada Środków na Rachunku (w tym Rachunku Lokaty) na rzecz osoby trzeciej zgod z Regulaminem Konta Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje w PLN oraz w walutach obcych, limit wydatków dla transakcji w walutach obcych wyliczany jest jako równowartość odpowiedj wskazanej poniżej kwoty w PLN) Typ limitu Mistrzowskie Konto Osobiste, otwartych od r., Proste Oszczędza Maksymal (na życze Klienta) Mistrzowskie Konto Osobiste, otwartych od r., Proste Oszczędza Ale! Konto lub otwartych od r. dla Małoletnich Maksymal (na życze Przedstawiciela Ustawowego) Ale! Konto lub otwartych od r. dla Małoletnich 8.1. Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych w placówce Banku (z zastrzeżem pkt 10.2.) bez ograniczeń bez ograniczeń Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych za pośrednictwem Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Wewnętrzne, z wyłączem Przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta Przelewy Krajowe spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku spłata karty kredytowej w innym banku Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( otwarcia Rachunku Lokaty) Dzienny limit wydatków i liczby transakcji dokonywanych przy użyciu Karty (limity dotyczą Karty bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) Karta do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Maksymal (na życze Klienta) Karta do Rachunku Ale! Konto Maksymal (na życzenia Przedstawiciela Ustawowego) dzienny limit kwoty wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit wydatków dla transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit liczby transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit wydatków dla Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) dzienny limit liczby Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) z 8

3 9. Linia Wspierająca Mistrzowskie Konto Osobiste Ale! Konto Pomagający Proste Oszczędza 9.1. Prowizja za uruchomie Linii 1,5% udostępnionego Limitu Kredytu 9.2. Opłata roczna 1,5% Limitu Kredytu 9.3. Opłata za podwyższe Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) Inne ważne postanowienia dla Klienta Minimalna kwota Przelewu Automatycznego wykonywanego: z/na Rachunku/ek Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku/ek Bankowości Osobistej na/z /ku Oszczędzający/ego z Rachunku Proste Oszczędza na Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej lub Pomagający; Przelew Automatyczny jest wykonywany po przekroczeniu wskazanej przez Klienta kwoty salda Rachunku, z zastrzeżem, że w ostatnim Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego do kwoty przekroczenia wlicza się skapitalizowanych odsetek za dany miesiąc kalendarzowy Kwota gotówki wymagająca Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej i Oszczędzających łącz), do których może być dołączona Karta Minimalne śred miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub zainwestowanych przez Klienta w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta, które jest wymagane do prowadzenia Rachunku Bankowości Osobistej Maksymalna liczba Rachunków Proste Oszczędza, które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Pomagającego) 0, i więcej lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wyliczoną przy zastosowaniu Tabeli Kursowej Banku z momentu otrzymania przez Bank Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Maksymalna liczba Rachunków Lokat, które mogą być otwarte dla jednego Klienta bez ograniczeń Rachunki dostępne dla Małoletgo 1 Ale! Konto, Pomagający oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowania Program Insignium przywileje dla Klientów korzystających z promocji/oferty specjalnej na warunkach określonych w Regulami Programu Insignium wysokość oprocentowania Rachunków; wysokość opłat lub prowizji za czynności związane z obsługą Rachunków lub za usługi płatnicze świadczone na podstawie Umowy Konta lub Umowy Karty Śred miesięczne saldo na Rachunku stanowi iloraz sumy sald na Rachunku na koc każdego dnia w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym W przypadku, gdy Klient zawarł z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny w okresie, kiedy obsługa kredytu hipotecznego prowadzona jest za pośrednictwem Rachunku Pomagającego, Bankowi przysługują opłaty z tytułu Przelewów Krajowych i Przelewów Walutowych w PLN i wypłat z Rachunku, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny. 11. Dodatkowe usługi do rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Pakiety Twój Asystent opłata miesięczna za objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia Grupowego Polbank Assistance dla Posiadaczy Mistrzowskiego Konta Osobistego i Ale!Konta w Polbank EFG Twój Asystent Start (Usługa dostępna dla posiadaczy Rachunków za prowadze, których w poprzednim miesiącu rozliczeniowym została pobrana opłata ( powodując przekroczenia stanu dostępnych środków na Rachunku) lub opłata została pobrana ze względu na speł warunków, o których mowa w pkt ) Twój Asystent Extra 5, Twój Asystent 50+ (Dostępny dla Klientów powyżej 50. roku życia). 5, Twój Ale!Asystent 5,00 Terminy pisane wielką literą mają znacze nadane im w Regulami Konta. Tabela obowiązuje od: r. 3 z 8

4 Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Bankowości Osobistej Rodzaj Rachunku Podstawowy Dodatkowy 1. Opłaty podstawowe Typ operacji Bankowości Osobistej z Pakietem Polbank Concierge oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN 1.1. Otwarcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.2. Zamknięcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.3. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.4. Zamknięcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.5. Miesięczna opłata za prowadze Rachunku Podstawowego w PLN jest pobierana ostatgo Dnia Roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku otwarcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsza opłata jest pobierana proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony. W przypadku zamknięcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata za jego prowadze jest pobierana w dniu zamknięcia tego Rachunku, proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średgo miesięcznego salda w wysokości: do 99, od 10 do 999, od Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego w PLN kwotą tej nagrody do 30 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za prowadze tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został on obciążony transakcjami wskazanymi w pkt Minimalna wartość transakcji i minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 2 do r.: 2 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym Kartą (o nr początkowym xxx xxxx lub xx xxxx xxxx) na łączną kwotę niższą niż Prowadze Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.7. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w PLN ( Rachunku Lokaty, o którym mowa w pkt 1.8.) 1.8. Otwarcie Rachunku Lokaty w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Korzysta z Serwisu Telefonicznego Polbank Korzysta z Bankowości Internetowej Polbank24 2. Karta 2.1. Wyda Karty i jej wznowie ( sytuacji z pkt 2.3.) Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia Roboczego, jeśli trzeci Dzień Roboczy wypada w podziałek) Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 30 dnia danego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za posiada przez pełny miesiąc kalendarzowy Karty do tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz ten został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz wykonano na tym Rachunku transakcje wskazane w pkt Minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 2.3. Wyda Karty w miejsce zastrzeżonej 2.4. Odtworze kodu PIN Karty 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku 3. Przelewy wychodzące 3.1. Przelewy Wewnętrzne w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Krajowe ( Przelewów, o których mowa w pkt 3.3.) w placówce Banku 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w placówce Banku 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Walutowe w: PLN, USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF w placówce Banku 0,5% (min. 4 max. 20) w Bankowości Internetowej Polbank24 35, Dodatkowa opłata za wykona w trybie pilnym Przelewu Krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET) dla kwoty Przelewu co najmj 1 milion dla kwoty Przelewu poniżej 1 miliona Dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym Przelewu Walutowego w PLN, USD, EUR, GBP (usługa dotyczy wyłącz przelewów składanych w placówce Banku) Dodatkowa opłata za Przelew Walutowy z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgod z zasadą OUR (opisaną w Regulami Konta) Sporządze na życze Klienta informacji o statusie realizacji Przelewu Walutowego (wymagająca kontu z bankiem Odbiorcy) Opłata za transfer środków z Rachunku z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego tego Rachunku Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) 3 Opłata za podjęcie działań na życze Klienta w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej (jeśli Przelew wykonany został przez Bank zgod z prawidłowo podanym przez Klienta Unikatowym Identyfikatorem Odbiorcy) Przelew Krajowy Przelew Walutowy Opłata za odwoła Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu Opłata za powiadomie o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu 4. Zlecenia Stałe 4.1. Ustanowie Zlecenia Stałego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Wykona Zlecenia Stałego wewnętrznego zewnętrznego w PLN 4.3. Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego wewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego zewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank24 5. Wypłaty 5.1. Wypłaty z bankomatów bankomaty Banku oraz Euronetu (Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) Karta do Rachunku Bankowości Osobistej o numerze początkowym xxx xxxx lub xxx xxxx Karta do Rachunku Bankowości Osobistej o numerze początkowym xxx xxxx lub xx xxxx xxxx pozostałe bankomaty w kraju 5, bankomaty za granicą Wypłaty w placówce Banku pierwsza druga (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) trzecia i kolejna w miesiącu kalendarzowym (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) Nieodebra całości lub części zgłoszonej kwoty wypłaty gotówki (o której mowa w pkt 10.2.) w placówce Banku w termi 3 Dni Roboczych od dnia uzgodnionego terminu odbioru wypłaty 6. Informacje o saldzie i transakcjach 6.1. Sporządze na życze Klienta potwierdzenia transakcji: z tym, że w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Sporządze na życze Klienta potwierdzenia Przelewu Walutowego wychodzącego: w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Zainicjowane przez Klienta sprawdze salda Rachunku w bankomacie: bankomat Banku inny bankomat (o ile a usługa jest dostępna) 1, Sporządze na życze Klienta duplikatu wyciągu: wystawionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 29,00 z tym, że 5 Za sporządze wskazanych w nijszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień ożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG 7. Inne opłaty i prowizje Ustanowie, modyfikacja lub odwoła dyspozycji na wypadek śmierci Wystawie na życze Klienta zaświadczenia lub referencji bankowej dot. Konta Blokada Środków na Rachunku (w tym Rachunku Lokaty) na rzecz osoby trzeciej zgod z Regulaminem Konta 2 29,00 5 Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje w PLN oraz w walutach obcych, limit wydatków dla transakcji w walutach obcych wyliczany jest jako równowartość odpowiedj wskazanej poniżej kwoty w PLN) Typ limitu Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych w placówce Banku (z zastrzeżem pkt 10.2.) Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych za pośrednictwem Bankowości Internetowej Polbank24 Przelewy Wewnętrzne, z wyłączem przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta na Rachunku Bankowości Osobistej bez ograniczeń Maksymal (na życze Klienta) na Rachunku Bankowości Osobistej bez ograniczeń Przelewy Krajowe spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku spłata karty kredytowej w innym banku z 8

5 Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( otwarcia Rachunku Lokaty) Dzienny limit wydatków i liczby transakcji dokonywanych przy użyciu Karty (limity dotyczą Karty bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) dzienny limit kwoty wypłat gotówkowych w bankomatach Karta do Rachunku Bankowości Osobistej o numerze początkowym xxx xxxx lub xxx xxxx 3 000,00 Maksymal (na życze Klienta) , Karta do Rachunku Bankowości Osobistej o numerze początkowym xxx xxxx lub xx xxxx xxxx ,00 Maksymal (na życze Klienta) , dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit wydatków dla transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit liczby transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit wydatków dla Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) dzienny limit liczby Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) 9. Linia Wspierająca 9.1. Prowizja za uruchomie Linii Typ operacji , , , , ,0% udostępnionego Limitu Kredytu 9.2. Opłata roczna 1,0% Limitu Kredytu 9.3. Opłata za podwyższe Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) Inne ważne postanowienia dla Klienta Minimalna kwota Przelewu Automatycznego wykonywanego: z/na Rachunku/ek Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku/ek Bankowości Osobistej na/z /ku Oszczędzający/ego z Rachunku Proste Oszczędza na Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej lub Pomagający; Przelew Automatyczny jest wykonywany po przekroczeniu wskazanej przez Klienta kwoty salda Rachunku, z zastrzeżem, że w ostatnim Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego do kwoty przekroczenia wlicza się skapitalizowanych odsetek za dany miesiąc kalendarzowy Kwota gotówki wymagająca Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej i Oszczędzających łącz), do których może być dołączona Karta Minimalne śred miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub zainwestowanych przez Klienta w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta, które jest wymagane do prowadzenia Rachunku Bankowości Osobistej Maksymalna liczba Rachunków Proste Oszczędza, które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Pomagającego) Maksymalna liczba Rachunków Lokat, które mogą być otwarte dla jednego Klienta Rachunki dostępne dla Małoletgo Program Insignium- przywileje dla Klientów korzystających z promocji/oferty specjalnej na warunkach określonych w Regulami Programu Insignium 0, i więcej lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wyliczoną przy zastosowaniu Tabeli Kursowej Banku z momentu otrzymania przez Bank Zgłoszenia Wypłaty Gotówki bez ograniczeń Ale! Konto, Pomagający oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowania wysokość oprocentowania Rachunków; wysokość opłat lub prowizji za czynności związane z obsługą Rachunków lub za usługi płatnicze świadczone na podstawie Umowy Konta lub Umowy Karty Śred miesięczne saldo na Rachunku stanowi iloraz sumy sald na Rachunku na koc każdego dnia w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym W przypadku, gdy Klient zawarł z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny w okresie, kiedy obsługa kredytu hipotecznego prowadzona jest za pośrednictwem Rachunku Pomagającego, Bankowi przysługują opłaty z tytułu Przelewów Krajowych i Przelewów Walutowych w PLN i wypłat z Rachunku, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny. 1. Bankowości Osobistej może być prowadzony w ramach Umowy Konta, jeśli spełniony zosta przynajmj jeden z poniższych warunków: a) śred miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub zainwestowanych przez Klienta w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta na podstawie odrębnych umów, może być mjsze w danym miesiącu kalendarzowym od wysokości kwoty minimalnej określonej w pkt 10.4 powyżej wyrażonej w PLN (lub jej równowartości w walucie obcej obliczonej według kursu średgo Narodowego Banku Polskiego z ostatgo Dnia Roboczego danego miesiąca kalendarzowego) lub b) Klient w dniu otwarcia Rachunku Bankowości Osobistej zadeklaruje speł warunku, o którym mowa w lit. a) powyżej i wykona go w termi 30 dni od dnia otwarcia Rachunku Bankowości Osobistej. 2. Bankowości Osobistej może być prowadzony przez Bank na rzecz Współposiadaczy pod warunkiem, że przynajmj jeden ze Współposiadaczy spełnia warunki określone w pkt 1 powyżej. 3. Bank ma prawo do zamknięcia Rachunku Bankowości Osobistej w przypadku przestrzegania przez posiadacza Rachunku Bankowości Osobistej warunku określonego w pkt 1 lit. a powyżej, z zachowam 30-dniowego okresu wypowiedzenia Terminy pisane wielką literą mają znacze nadane im w Regulami Konta. Tabela obowiązuje od: r. 5 z 8

6 Rachunki wycofane z oferty Banku Typ Rachunku Typ operacji Pomagający otwarty do r. Mocno Oszczędzający ( wycofany z oferty r.) Oszczędzający ( wycofany z oferty r.) Premiowany ( wycofany z oferty r.) Codzienny Sukces ( wycofany z oferty r.) Rodzaj Rachunku Podstawowy oszczędnościoworozliczeniowy w PLN oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy w PLN Dodatkowy w walutach obcych w walutach obcych 1. Opłaty podstawowe 1.1. Otwarcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.2. Zamknięcie Rachunku Podstawowego w PLN 1.3. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.4. Zamknięcie Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.5. Miesięczna opłata za prowadze Rachunku Podstawowego w PLN jest pobierana ostatgo Dnia Roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku otwarcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsza opłata jest pobierana proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony. W przypadku zamknięcia tego Rachunku w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata za jego prowadze jest pobierana w dniu zamknięcia tego Rachunku, proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średgo miesięcznego salda w wysokości: do 99, od 10 do 999, od Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego w PLN kwotą tej nagrody do 30 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za prowadze tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został on obciążony transakcjami wskazanymi w pkt Minimalna wartość transakcji lub ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 1.6. Prowadze Rachunku Dodatkowego w walutach obcych 1.7. Otwarcie Rachunku Dodatkowego w PLN ( Rachunku Lokaty, o którym mowa w pkt 1.8.) 1.8. Otwarcie Rachunku Lokaty w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Korzysta z Serwisu Telefonicznego Polbank Korzysta z Bankowości Internetowej Polbank24 2. Karta 2.1. Wyda Karty i jej wznowie ( sytuacji z pkt 2.3.) Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia Roboczego, jeśli trzeci Dzień Roboczy wypada w podziałek) Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Rachunku Podstawowego kwotą tej nagrody do 30 dnia danego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym pobrano opłatę za posiada przez pełny miesiąc kalendarzowy Karty do tego Rachunku ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na Rachunku) oraz ten został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz wykonano na tym Rachunku transakcje wskazane w pkt Minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej 4,00 4,00 5 transakcji bezgotówkowych Kartą w miesiącu kalendarzowym 2.3. Wyda Karty w miejsce zastrzeżonej 2.4. Odtworze kodu PIN Karty 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku 3. Przelewy wychodzące 3.1. Przelewy Wewnętrzne w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank24 w Bankowości Internetowej Polbank24 Spośród wszystkich Przelewów Wewnętrznych w danym miesiącu kalendarzowym: pierwszy:, drugi i kolejny: 5,00. Opłata pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego Przelewy Krajowe ( Przelewów, o których mowa w pkt 3.3.) Spośród wszystkich Przelewów Wewnętrznych w danym miesiącu kalendarzowym: pierwszy:, drugi i kolejny: 5,00. Opłata pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego. Spośród wszystkich Przelewów Wewnętrznych w danym miesiącu kalendarzowym: pierwszy:, drugi i kolejny: 5,00. Opłata pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w placówce Banku 7,00 7,00 7,00 7,00 7, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 3,00 3,00 3,00 3, w Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Walutowe w: PLN, USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF w placówce Banku 0,5% (min. 4 max. 20) w Bankowości Internetowej Polbank24 35, Dodatkowa opłata za wykona w trybie pilnym Przelewu Krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET) dla kwoty Przelewu co najmj 1 milion dla kwoty Przelewu poniżej 1 miliona Dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym Przelewu Walutowego w PLN, USD, EUR, GBP (usługa dotyczy wyłącz przelewów składanych w placówce Banku) Dodatkowa opłata za Przelew Walutowy z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgod z zasadą OUR (opisaną w Regulami Konta) Sporządze na życze Klienta informacji o statusie realizacji Przelewu Walutowego (wymagająca kontu z bankiem Odbiorcy) 5 4 Zgod z opłatą pobraną przez bank Odbiorcy (min. 5) 3.9. Opłata za transfer środków z Rachunku z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego tego Rachunku Opłata za podjęcie działań na życze Klienta w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej (jeśli Przelew wykonany został przez Bank zgod z prawidłowo podanym przez Klienta Unikatowym Identyfikatorem Odbiorcy) Przelew Krajowy Przelew Walutowy Opłata za odwoła Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu z 8

7 3.12. Opłata za powiadomie o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu Zlecenia Stałe 4.1. Ustanowie Zlecenia Stałego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Wykona Zlecenia Stałego wewnętrznego zewnętrznego w PLN 4.3. Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego wewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego zewnętrznego w placówce Banku w Serwisie Telefonicznym Polbank24 5. Wypłaty 5.1. Wypłaty z bankomatów bankomaty Banku oraz Euronetu (bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) pozostałe bankomaty w kraju 5, bankomaty za granicą Wypłaty w placówce Banku pierwsza druga (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) trzecia i kolejna w miesiącu kalendarzowym (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) Nieodebra całości lub części zgłoszonej kwoty (o której mowa w pkt 10.2.) w placówce Banku w termi 3 Dni Roboczych od dnia uzgodnionego terminu odbioru wypłaty 6. Informacje o saldzie i transakcjach 6.1. Sporządze na życze Klienta potwierdzenia transakcji: w placówce Banku 15,00 15,00 15,00 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 15,00 15,00 15, w Bankowości Internetowej Polbank Sporządze na życze Klienta potwierdzenia Przelewu Walutowego wychodzącego: w placówce Banku 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15, Zainicjowane przez Klienta sprawdze salda Rachunku w bankomacie: bankomat Banku inny bankomat (o ile a usługa jest dostępna) 1, Sporządze na życze Klienta duplikatu wyciągu: wystawionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 29,00 29,00 29,00 29,00 29, Za sporządze wskazanych w nijszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień ożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG 7. Inne opłaty i prowizje 7.1. Ustanowie, modyfikacja lub odwoła dyspozycji na wypadek śmierci Wystawie na życze Klienta zaświadczenia lub referencji bankowej dot. Konta 29,00 29,00 29,00 29,00 29, Blokada Środków na Rachunku (w tym Rachunku Lokaty) na rzecz osoby trzeciej zgod z Regulaminem Konta Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje w PLN oraz w walutach obcych, limit wydatków dla transakcji w walutach obcych wyliczany jest jako równowartość odpowiedj wskazanej poniżej kwoty w PLN) Typ limitu otwartych do r., Mocno Oszczędzających, Oszczędzających, Premiowanych, Codzienny Sukces Maksymal (na życze Klienta) otwartych do r., Mocno Oszczędzających, Oszczędzających, Premiowanych, Codzienny Sukces na Rachunkach otwartych do r. dla Małoletnich Maksymal (na życze Przedstawiciela Ustawowego) otwartych do r. dla Małoletnich 8.1. Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych w placówce Banku (z zastrzeżem pkt 10.2.) bez ograniczeń bez ograniczeń , Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych za pośrednictwem Bankowości Internetowej Polbank Przelewy Wewnętrzne, z wyłączem Przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta Przelewy Krajowe spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku spłata karty kredytowej w innym banku Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( otwarcia Rachunku Lokaty) Dzienny limit wydatków i liczby transakcji dokonywanych przy użyciu Karty (limity dotyczą Karty bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) Karta do Rachunku Oszczędzającego Maksymal (na życze Klienta) dzienny limit kwoty wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit wydatków dla transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit liczby transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji wskazanych w pkt ) dzienny limit wydatków dla Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) dzienny limit liczby Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia ą usługę) Linia Wspierająca Pomagający 9.1. Prowizja za uruchomie Linii 9.2. Opłata roczna 9.3. Opłata za podwyższe Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) 10. Inne ważne postanowienia dla Klienta Minimalna kwota Przelewu Automatycznego wykonywanego: z/na Rachunku/ek Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku/ek Bankowości Osobistej na/z /ku Oszczędzający/ego z Rachunku Proste Oszczędza na Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej lub Pomagający; Przelew Automatyczny jest wykonywany po przekroczeniu wskazanej przez Klienta kwoty salda Rachunku, z zastrzeżem, że w ostatnim Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego do kwoty przekroczenia wlicza się skapitalizowanych odsetek za dany miesiąc kalendarzowy. Mocno Oszczędzający Oszczędzający 1 0,01 Premiowany Codzienny Sukces 7 z 8

8 10.2. Kwota gotówki wymagająca Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, Bankowości Osobistej i Oszczędzających łącz), do których może być dołączona Karta Minimalne śred miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub zainwestowanych przez Klienta w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta, które jest wymagane do prowadzenia Rachunku Bankowości Osobistej Maksymalna liczba Rachunków Proste Oszczędza, które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Pomagającego) i więcej lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wyliczoną przy zastosowaniu Tabeli Kursowej Banku z momentu otrzymania przez Bank Zgłoszenia Wypłaty Gotówki Maksymalna liczba Rachunków Lokat, które mogą być otwarte dla jednego Klienta bez ograniczeń Rachunki dostępne dla Małoletgo Ale! Konto, Pomagający oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowania Program Insignium- przywileje dla Klientów korzystających z promocji/oferty specjalnej na warunkach określonych w Regulami Programu Insignium 1 wysokość oprocentowania Rachunków; wysokość opłat lub prowizji za czynności związane z obsługą Rachunków lub za usługi płatnicze świadczone na podstawie Umowy Konta lub Umowy Karty Śred miesięczne saldo na Rachunku stanowi iloraz sumy sald na Rachunku na koc każdego dnia w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym W przypadku, gdy Klient zawarł z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny w okresie, kiedy obsługa kredytu hipotecznego prowadzona jest za pośrednictwem Rachunku Pomagającego, Bankowi przysługują opłaty z tytułu Przelewów Krajowych i Przelewów Walutowych w PLN i wypłat z Rachunku, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny. Terminy pisane wielką literą mają znacze nadane im w Regulami Konta. Tabela obowiązuje od: r. 8 z 8 Pol TOiP-Ind+BO powiększona

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Typ Rachunku Typ operacji Mistrzowskie Konto Osobiste (do 31.10.2010 r. nazywany Rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rachunki wycofane z oferty Banku Typ Typ L.p. Typ operacji Rachunek Mistrzowskie Konto

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rachunki wycofane z oferty Banku Typ Typ L.p. Typ operacji Rachunek Mistrzowskie Konto

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

LP Rodzaj opłaty Opłata

LP Rodzaj opłaty Opłata LP Rodzaj opłaty Opłata 1. Rejestracja w Rkantor.com 1.1 Zamknięcie konta użytkownika Rkantor.com 2. 2.1 PRZELEWY Przelewy w PLN 2.1.1 Przelew w PLN do wszystkich banków współpracujących z Rkantor.com

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. obowiązuje od 17 września 2015 r. ) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje od 24 października 2012 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. 1 I KONTO Prowadzenie konta opłata 1 0zł 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 0 zł miesięczna Prowadzenie konta w przypadku zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Obowiązuje od 05.02.2017r. Fritz Exchange 801 090 180 Spis treści: 1. Opłaty ogólne... 5 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/01/2016 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 11 marca 2016 r. Pakiet konta 1 PREMIUM Pakiet depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4,90 zł

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH obowiązuje od dnia 18.07.2016 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1 0 zł 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Dla umów zawartych od dnia 2 lipca 2016 obowiązuje od dnia podpisania Dla umów zawartych do dnia 1

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

A. Dla Wymarzonego Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym o nazwie: Wymarzone Konto 1.

A. Dla Wymarzonego Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym o nazwie: Wymarzone Konto 1. Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym A. Dla Wymarzonego Konta, Wymarzonego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych 1), 2), 3) DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 29 sierpnia 2015 od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN od 1 lutego 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: 1. W przypadku umów zawartych do dnia 28 czerwca 2012 od dnia 1 sierpnia 2012, W przypadku umów zawartych od dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

LP Rodzaj opłaty Opłata

LP Rodzaj opłaty Opłata LP Rodzaj opłaty Opłata 1. Rejestracja w Rkantor.com 1.1. Zamknięcie konta użytkownika Rkantor.com 2. 2.1. PRZELEWY Przelewy w PLN 2.1.1. Przelew w PLN do wszystkich banków współpracujących z Rkantor.com

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych W przypadku umów zawartych do 3 marca 203 od dnia czerwca 20 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Konta dla osób fizycznych. Konto podwójnie zarabiające

Konta dla osób fizycznych. Konto podwójnie zarabiające Konta dla osób fizycznych Konto podwójnie zarabiające promocja do 19 kwietnia 2017r. Promocja skierowana jest do nowych klientów mbanku, otwierających rachunki ekonto z taryfą standard lub z taryfą plus.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 29 sierpnia 2015 od dnia zawarcia umowy, w przypadku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: 1. ROZDZIAŁ I. OPŁATY OGÓLNE... 2 2. ROZDZIAŁ II. WPŁATY I WYPŁATY... 3 2.1. POLSKA... 3 2.1.1. WPŁATY... 3 2.1.2. WYPŁATY... 4 2.1.2.1. WYPŁATY DO

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych, będąca Załącznikiem Nr 2 do Decyzji Nr 055/2017 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo