Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rachunki wycofane z oferty Banku Typ Typ L.p. Typ operacji Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek Ale! Konto otwarty od r. Rachunek Proste Oszczędza prowadzony jako Rachunek Dodatkowy do:- - Osobiste- do r.- Pomagającego otwartego od r. otwarty do r. Rachunek Mocno Oszczędzający (wycofany z oferty r.) prowadzony jako Rachunek Dodatkowy do:- - Mistrzowskie Konto Osobiste- do r.- Pomagającego otwartego od r. Rachunek Oszczędzający(Rachunek wycofany z oferty r.) Rachunek Premiowany(Rachunek wycofany z oferty r.) Rachunek Codzienny Sukces (wycofany z oferty r.) prowadzony jako Rachunek Dodatkowy do:- - Osobiste- do r.- Pomagającego otwartego od r. Rachunek (Rachunek wycofany z oferty ) Rodzaj oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy Rachunek Podstawowy tak Rachunek Dodatkowy w w tak w tak w tak tak 1. Opłaty podstawowe 1.1. Otwarcie Podstawowego 0,00 0,00 0,00 dotyczy 0,00 dotyczy 0,00 dotyczy dotyczy 0, Zamknięcie Podstawowego 0,00 0,00 0,00 dotyczy 0,00 dotyczy 0,00 dotyczy dotyczy 0, Otwarcie Dodatkowego w walutach obcych Zamknięcie Dodatkowego w walutach obcych Miesięczna opłata za prowadze Podstawowego jest pobierana ostatgo Dnia Roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku otwarcia tego w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsza opłata jest pobierana proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których Rachunek był prowadzony. W przypadku zamknięcia tego w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata za jego prowadze jest pobierana w dniu zamknięcia tego, proporcjonal za ilość dni kalendarzowych, w czasie których Rachunek był prowadzony, poprzedzających dzień zamknięcia. Miesięczna opłata pobierana jest dla średgo miesięcznego salda w wysokości: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, do 99, od 100,00 do 2 999,99 8,00 0,00 dotyczy 0,00 dotyczy 0,00 0,00 0,00 0,00 20, od 3000,00 0,00 opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 1 RPOL_O_119_1311_03_INT

2 Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Podstawowego kwotą tej nagrody do 30 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu pobrano opłatę za prowadze tego ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na ) oraz został on zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz został uznany minimalną kwotą wpływów Wynagrodzenia wskazaną w pkt Minimalna kwota wpływów "Wynagrodzenia" w danym miesięcu uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej zgod z pkt ("Wynagrodze" rozumiane jest jako: wynagrodze za pracę, emerytura, renta, stypendium bądź inne świadcze deklarowane przez Klienta i akceptowane przez Bank) Prowadze Dodatkowego w walutach obcych Otwarcie Dodatkowego ( dotyczy Lokaty, o którym mowa w pkt 1.8.) 8,00 dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy do r.:20, ,00 dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy 0,00 0,00 0,00 dotyczy 0,00 dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy 0,00 dotyczy 0,00 0,00 0,00 0, Otwarcie Lokaty: w placówce Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 0,00 0, w Internetowej Polbank24 0,00 0,00 0, Korzysta z Serwisu Telefonicznego Polbank24 Korzysta z Internetowej Polbank24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Karta Wyda Karty i jej wznowie ( dotyczy sytuacji z pkt 2.3.) Miesięczna opłata za Kartę za dany miesiąc kalendarzowy pobierana jest trzeciego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego (lub kolejnego Dnia Roboczego, jeśli trzeci Dzień Roboczy wypada w podziałek) Nagroda pieniężna w ramach sprzedaży premiowej należna Klientowi od Banku i wypłacana poprzez uzna Podstawowego kwotą tej nagrody do 30 dnia danego miesiąca kalendarzowego, jeśli w danym miesiącu pobrano opłatę za posiada przez pełny miesiąc kalendarzowy Karty do tego ( powodując przekroczenia Salda Dostępnego na ) oraz Rachunek ten został zamknięty przed wypłatą nagrody pieniężnej oraz wykonano Kartą wydaną do danego transakcje wskazane w pkt ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00 6,00 6,00 6,00 dotyczy dotyczy dotyczy 6,00 dotyczy dotyczy 4, Minimalna ilość transakcji uprawniająca do naliczenia nagrody pieniężnej dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy 2.3. Wyda Karty w miejsce zastrzeżonej 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odtworze kodu PIN Karty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 2

3 2.5. Zmiana kodu PIN Karty w bankomacie Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Przelewy wychodzące 3.1. Przelewy Wewnętrzne w placówce Banku 5,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 5,00 5,00 10,00 5, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 0,00 5,00 5,00 8,00 8,00 5,00 5,00 8,00 0, w Internetowej Polbank24 0,00 0,00 0,00, drugi i kolejny: 8,00 0,00, drugi i kolejny: 8,00, drugi i kolejny: 8,00, drugi i kolejny: 8,00, drugi i kolejny: 8,00 0, Przelewy Krajowe ( dotyczy Przelewów, o których mowa w pkt 3.3. oraz przelewów z tytułu realizacji zajęć egzekucyjnych) w placówce Banku 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2, w Internetowej Polbank24 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0, Przelewy do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w placówce Banku 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2, w Internetowej Polbank24 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0, Przelewy Walutowe w: PLN, USD, AUD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, CZK, DKK, NOK, SEK, HUF w placówce Banku 0,5% (min. 40,00 max. 200,00 ) 0,5% (min. 40,00 max. 200,00 ) 0,5% (min. 40,00 max. 200,00 ) 0,5% (min. 40,00 max. 200,00 ) 0,5% (min. 40,00 max. 200,00 ) w Internetowej Polbank24 35,00 35,00 35,00 35,00 35, Dodatkowa opłata za wykona w trybie pilnym Przelewu Krajowego (za pośrednictwem systemu SORBNET) dla kwoty Przelewu co najmj 1 milion 10,00 10,00 10,00 10,00 10, dla kwoty Przelewu poniżej 1 miliona 29,00 29,00 29,00 29,00 29, Dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym Przelewu Walutowego, USD, EUR, GBP (usługa dotyczy wyłącz przelewów składanych w placówce Banku) Dodatkowa opłata za Przelew Walutowy z wybranym przez Klienta sposobem naliczenia opłat zgod z zasadą OUR (opisaną w Regulami Konta) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40, Sporządze na życze Klienta informacji o statusie realizacji Przelewu Walutowego (wymagająca kontaktu z bankiem Odbiorcy) 50,00 ) 50,00 ) 50,00 ) 50,00 ) 50,00 ) 3.9 Opłata za podjęcie działań na życze Klienta w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej (jeśli Przelew wykonany został przez Bank zgod z prawidłowo podanym przez Klienta Unikatowym Identyfikatorem Odbiorcy) Przelew Krajowy 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Przelew Walutowy 130,00 130,00 130,00 130,00 130, Opłata za odwoła Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu Opłata za powiadomie o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 3

4 4. Zlecenia Stałe 4.1. Ustanowie Zlecenia Stałego w placówce Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykona Zlecenia Stałego wewnętrznego (Bank udostępnia takich zleceń w od dnia , z tym że wykonuje takie zlecenia w ożone w Banku przed tą datą) zewnętrznego (Bank udostępnia takich zleceń w ) Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego wewnętrznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w placówce Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Modyfikacja lub odwoła Zlecenia Stałego zewnętrznego w placówce Banku 0,00 0,00 0,00 0, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Wypłaty 5.1. Wypłaty z bankomatów początkowym xxx xxx xxxx początkowym xxx xx xxxx xxxx bankomaty Banku oraz Euronetu (Bankomat Euronet to bankomat oznaczony logo Euronet zlokalizowany w Polsce, z wyjątkiem bankomatów Euronetu umiejscowionych w placówkach innych banków) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe bankomaty w kraju 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 3,00% bankomaty za granicą min. 8,00 min. 8,00 min. 8,00 min. 8,00 wartości transakcji min. 8,00 0, Wypłaty w placówce Banku pierwsza dotyczy dotyczy dotyczy 0,00 dotyczy 0,00 dotyczy dotyczy druga (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego ) trzecia i kolejna w miesiącu (pobierana w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego) dotyczy dotyczy dotyczy 10,00 dotyczy 10,00 dotyczy dotyczy 0,2% min. 10,00 0,2% min. 10,00 0,2% min. 10,00 dotyczy dotyczy dotyczy 10,00 dotyczy 10,00 dotyczy dotyczy opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 4

5 5.3. Nieodebra całości lub części zgłoszonej kwoty objętej Zgłoszem Wypłaty Gotówki w placówce Banku w termi 3 Dni Roboczych od dnia uzgodnionego terminu odbioru wypłaty 0,5% od zgłoszonej i odebranej kwoty wypłaty gotówki z tym, żemin. opłata wynosi 50,00 0,5% od zgłoszonej i odebranej kwoty wypłaty gotówki z tym, żemin. opłata wynosi 50,00 6. Informacje o saldzie i transakcjach 6.1. Sporządze na życze Klienta potwierdzenia transakcji: w placówce Banku 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15, w Internetowej Polbank24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sporządze na życze Klienta potwierdzenia Przelewu Walutowego wychodzącego: w placówce Banku 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15, w Serwisie Telefonicznym Polbank24 15,00 15,00 15,00 15,00 15, Zainicjowane przez Klienta sprawdze salda w bankomacie: bankomat Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inny bankomat (o ile taka usługa jest dostępna) Sporządze na życze Klienta duplikatu wyciągu (za sztukę/za jeden miesiąc): wystawionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych wystawionego w ciągu ostatnich 4 lub więcej miesięcy kalendarzowych 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29, Za sporządze wskazanych w nijszej Tabeli: zaświadczeń, referencji bankowych, potwierdzeń transakcji lub duplikatów dokumentów, dotyczących Konta osoby, której Umowa Konta z Bankiem została rozwiązana, Bank pobiera opłatę zgodną z aktualną na dzień ożenia dyspozycji Tabelą Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. 7. Inne opłaty i prowizje Ustanowie, modyfikacja lub odwoła dyspozycji na wypadek śmierci Wystawie na życze Klienta zaświadczenia lub referencji bankowej dot. Konta Blokada Środków na na rzecz osoby trzeciej zgod z Regulaminem Konta (na wniosek Klienta) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 8. Dzienne limity transakcji (limity obejmują transakcje oraz w, z tym, że limit wydatków dla transakcji w wyliczany jest jako równowartość odpowiedj wskazanej poniżej kwoty ) L.p. Typ limitu Standardowo na Rachunkach: Mistrzowskie Konto Osobiste, od r., Proste Oszczędza Maksymal (na życze Klienta) na Rachunkach: Osobiste, Pomagających otwartych od r., Proste Oszczędza Standardowo na Rachunkach: Ale! Konto lub od r. dla Małoletnich Maksymal (na życze Przedstawiciela Ustawowego) na Rachunkach: Ale! Konto lub od r. dla Małoletnich Standardowo na Rachunkach: do r., Mocno Premiowanych, Codzienny Sukces Maksymal (na życze Klienta) na Rachunkach: do r., Mocno Premiowanych, Codzienny Sukces Standardowo na Rachunkach do r. dla Małoletnich Maksymal (na życze Przedstawiciela Ustawowego) na Rachunkach: do r. dla Małoletnich Standardowo na Maksymal (na życze Klienta) na 8.1. Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych w placówce Banku z zastrzeżem Zgłoszenia Wypłaty Gotówki bez ograniczeń bez ograniczeń 500, , 00 bez ograniczeń bez ograniczeń 500, , 00 bez ograniczeń bez ograniczeń Dzienny limit wydatków dla transakcji do konywanych za pośrednictwem Internetowej Polbank24 opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 5

6 Przelewy Wewnętrzne, z wyłączem Przelewów pomiędzy Rachunkami Klienta ,00 500, , ,00 500, , , Przelewy Krajowe 5 000, ,00 500, , , ,00 500, , , spłata własnej karty kredytowej Klienta w Banku dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy spłata karty kredytowej innego Klienta w Banku dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy spłata karty kredytowej w innym banku 5 000, ,00 dotyczy dotyczy 5 000, ,00 dotyczy dotyczy 5 000, Dzienny limit wydatków dla transakcji dokonywanych przez Serwis Telefoniczny Polbank24 ( dotyczy otwarcia Lokaty) 500,00 500,00 500, , Dzienny limit wydatków i liczby transakcji dokonywanych przy użyciu Karty (limity dotyczą Karty bez względu na liczbę Rachunków dołączonych do Karty) Osobiste, od r. Ale! Konto Oszczędzającego początkowym xxx xxx xxxx początkowym xxx xx xxxx xxxx Maksymal Maksymal Maksymal Maksymal Maksymal dzienny limit kwoty wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit liczby wypłat gotówkowych w bankomatach dzienny limit wydatków dla Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia taką usługę) dzienny limit liczby Transakcji Zbliżeniowych (jeśli Bank udostępnia taką usługę) 5 000, , , , , ,00 250,00 100,00 250,00 250,00 500, Linia Wspierająca Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste Rachunek Ale! Konto Rachunek Proste Oszczędza Rachunek Mocno Oszczędzający Rachunek Oszczędzający Rachunek Premiowany Rachunek Codzienny Sukces Rachunek 9.1. Prowizja za uruchomie Linii 1,5% udostępnionego Limitu Kredytu 1,0% udostępnionego Limitu Kredytu 9.2. Opłata roczna 1,5% Limitu Kredytu 1,0% Limitu Kredytu 9.3. Opłata za podwyższe Limitu Kredytu (na wniosek Klienta) 100,00 100, Inne ważne postanowienia dla Klienta Minimalna kwota Przelewu Automatycznego wykonywanego: z/na /ek Osobiste lub /ek na/z Rachunek/ku Oszczędzający/ego z Proste Oszczędza na Rachunek Osobiste, Rachunek lub Rachunek Pomagający; Przelew Automatyczny jest wykonywany po przekroczeniu wskazanej przez Klienta kwoty salda, z zastrzeżem, że w ostatnim Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego do kwoty przekroczenia wlicza się skapitalizowanych odsetek za dany miesiąc kalendarzowy. 10,00 0,01 opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 6

7 Liczba dodatkowych Rachunków (Mistrzowskie Konto Osobiste, i Oszczędzających łącz), do których może być dołączona Karta Minimalne śred miesięczne saldo środków Klienta na jego wszystkich Rachunkach lub zainwestowanych przez Klienta w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne lub inwestycyjne w ramach usług świadczonych przez Bank lub za pośrednictwem Banku na rzecz Klienta, które jest wymagane do prowadzenia Maksymalna liczba Rachunków Proste Oszczędza, które mogą być otwarte dla jednego Klienta (do Osobiste, lub Pomagającego) Prowizja za transakcję dokonaną Kartą oznaczoną symbolem "Visa" w innej walucie niż PLN. Maksymalna liczba Rachunków Lokat, które mogą być otwarte dla jednego Klienta ,00 1 3% wartości transakcji 3% wartości transakcji 3% wartości transakcji dotyczy dotyczy dotyczy 3% wartości transakcji dotyczy dotyczy 3% wartości transakcji bez ograniczeń Rachunki dostępne dla Małoletgo Rachunek Ale! Konto, oraz Rachunki Lokat określone w Tabeli Oprocentowania 10.8 Program Insignium- przywileje dla Klientów korzystających z promocji/oferty specjalnej na warunkach określonych w "Regulami Programu Insignium" wysokość oprocentowania Rachunków;wysokość opłat lub prowizji za czynności związane z obsługą Rachunków lub za usługi płatnicze świadczone na podstawie Umowy Konta lub Umowy Karty 10.9 Śred miesięczne saldo na stanowi iloraz sumy sald na na koc każdego dnia w danym miesiącu i liczby dni w tym miesiącu W przypadku, gdy Klient zawarł z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny w okresie, kiedy obsługa kredytu hipotecznego prowadzona jest za pośrednictwem Pomagającego, Bankowi przysługują opłaty z tytułu Przelewów Krajowych i Przelewów Walutowych i wypłat z, o ile czynności te pozostają w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny. Terminy pisane wielką literą mają znacze nadane im w Regulami Konta Tabela obowiązuje od: r. opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ,00 7

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych (strony 2-13)

DNB Bank Polska S.A. Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych (strony 2-13) Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych (strony 2-13) Zestawienie zmian wprowadzonych w Regulaminie rachunków bankowych, bankowości elektronicznej oraz kart debetowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych Załącznik Nr 2 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2014 od dnia zawarcia umowy, W przypadku umów zawartych do 31 grudnia 2013 od dnia

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty 360 360 360 Student Dobre Premium Obowiązuje od dnia 5.05.2014 strona 1 / 6 Internetowe Student Walutowe Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy w walucie obcej () Otwarcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: 1. W przypadku umów zawartych do dnia 28 czerwca 2012 od dnia 1 sierpnia 2012, W przypadku umów zawartych od dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 5 września 2014r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo