KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim"

Transkrypt

1 KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności) Minimalna wysokość wpłaty na książeczkę oszczędnościową terminową STANDARD Minimalna wysokość wpłaty na lokatę terminową składaną drogą internetową Minimalna kwota progresywnej lokaty oszczędnościowej Minimalna kwota terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata z kontem Maksymalna miesięczna kwota wypłat do rąk przedstawiciela ustawowego z rachunku osoby małoletniej, po ukończeniu 13 roku życia Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 27 lutego 2015 r. do r. 5,00 PLN od r. 100,00 PLN 100,00 PLN 5 000,00 PLN 2 000,00 PLN 7. Minimalne miesięczne wpływy na ROR VIP 3 000,00 PLN Minimalna kwartalna kwota wpłat na ROR JUNIOR 50,00 PLN Maksymalna wysokość debetu dopuszczalnego w ROR 800,00 PLN nie więcej jednak niż stałe wpływy na rachunek z ostatniego miesiąca kalendarzowego 10. Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR: 10.1 ROR- pakiety STANDARD, OSZCZĘDNY i ELECTRO ,00 PLN 10.2 ROR pakiet VIP ,00 PLN 1 Maksymalny dzienny limit operacji z kart Transakcje Wypłaty gotówkowe bankowych: bezgotówkowe * 11 Lokalna karta bankomatowa 2 000,00 PLN Visa CLASSIC DEBETOWA Junior 500,00 PLN 13 Visa CLASSIC DEBETOWA ,00 PLN ,00 PLN 14 MasterCard Paypass ,00 PLN ,00 PLN 15 Usługa biometrii ,00 PLN Karta kredytowa BPS Visa Credit 2 000,00 PLN ,00 PLN 1 Transakcje zbliżeniowe** Karta Visa Karta MasterCard ,00 PLN Jednorazowa wypłata gotówki w ramach 1 usługi cash back*** *wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny **transakcje przeprowadzane jedynie na terenie Polski, limit dotyczy pojedynczej transakcji ***warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski- nie jest możliwa sama wypłata gotówki Transakcje bezgotówkowe dokonywane kartą VISA lub MasterCard dotyczą również transakcji internetowych Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartą płatniczą VISA CLASSIC DEBETOWA w bankomatach wszystkich banków na terenie całego kraju usługa dostępna od dnia r. i nie dotyczy Pakietu ROR OSZCZĘDNY 1

2 II. RACHUNKI W WALUTACH WYMIENIALNYCH: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie: 1 Dolar amerykański (USD) 20 USD 2 Euro (EUR) 20 EUR 3 Funt brytyjski (GBP) 20 GBP Minimalna wysokość wkładu na lokatach terminowych: 1 Dolar amerykański (USD) 100 USD 2 Euro (EUR) 100 EUR 1) Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty: a) 1000 USD b) 700 EUR c) 500 GBP należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w placówce Banku prowadzącej rachunek 2) Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. 3) Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: a) Kupna/sprzedaży dla dewiz do rozliczeń operacji bezgotówkowych, b) Kupna/sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych. III. INNE POSTANOWIENIA: 1 Kwota środków pieniężnych wolnych od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego w miesiącu sierpniu 2015 r.: sądowego lub administracyjnego nie więcej niż trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego Kwota zapisu na wypadek śmierci nie więcej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Obowiązkowy system gwarantowania środków przez Bankowy System Gwarancyjny: do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych EUR Maksymalne kwoty wypłat dziennych w bankach Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A ,14 PLN (przeciętne wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2015 r ,38 PLN ,60 PLN (przeciętne wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2015 r ,38 PLN 100 % 1 Realizowanych na podstawie czeków: bez potwierdzenia 500,00 PLN 2 mających potwierdzenie 2 500,00 PLN 2 realizowanych na podstawie książeczki a vista 1 bez potwierdzenia 500,00 PLN 2 3 na podstawie telefonicznego potwierdzenia salda uzyskanego z jednostki operacyjnej prowadzącej konto oszczędnościowe do rąk osoby małoletniej powyżej 13 lat, o ile nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, jednak pisemne zastrzeżenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej może ograniczyć wypłatę do kwoty niższej lub wyłączyć możliwość wypłat przez małoletniego (informacja o zastrzeżeniu zamieszczana jest w książeczce a vista) 2 500,00 PLN 500,00 PLN 4 Stan wkładu na książeczce a vista po podjęciu ostatniej wypłaty nie niższy niż 5,00 PLN 5 Minimalna kwota wpłaty na książeczkę a vista 5,00 PLN 5. Dyspozycje zleceń płatniczych w złotych złożone w placówce Banku: 5.1 na rachunki bankowe prowadzone w Banku i Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. do godz. 17:00, realizowane są w dniu bieżącym. 2

3 a na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 13:30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 13:30, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku. Dyspozycje zakładania lokat terminowych w złotych złożone w placówce Banku do godz. 17:00, realizowane są w dniu bieżącym. placówce Banku pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz Przekazy złożone po wskazanych placówce Banku pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz Przekazy złożone po wskazanych Dyspozycje zleceń płatniczych w złotych składane przez Internet realizowane są w następujących terminach: zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w placówkach Banku realizowane są w bieżącym dniu, zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. złożone do godz. 17:00 realizowane są w bieżącym dniu, zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 14:45 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:45 lub w dni wolne od pracy Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym. Dyspozycje zakładania lokat terminowych w złotych składane przez Internet do godz. 17:30 realizowane są w bieżącym dniu a złożone po godz. 17:30 realizowane są w bieżącym dniu lub w dniu następnym. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł * należy zgłaszać co najmniej na 1 dzień roboczy placówce Banku prowadzącej rachunek, przed dokonaniem wypłaty Zlecenia płatnicze (bezgotówkowe) Bank realizuje w następujących walutach: PLN (zloty polski), EUR (euro), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński), DKK (korona duńska), NOK (korona norweska), SEK (korona szwedzka), CZK (korona czeska). Rozliczenia gotówkowe (wpłaty i wypłaty) Bank realizuje w następujących walutach: PLN (złoty polski), EUR (waluta europejska), CHF (frank szwajcarski). W stosunku do operacji wymiany walut w kwotach EUR lub wyższych istnieje możliwość indywidualnej negocjacji kursu z Bankiem. 1 Obowiązuje do r. 2 Obowiązuje od r. 3

4 KLIENCI INSTYTUCJONALNI I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wpłaty na lokatę terminową składaną w placówce Banku lub przez Internet Minimalna kwota lokaty terminowej 1-dniowej składanej drogą internetową ,00 PLN Maksymalny dzienny limit operacji z kart Wypłaty Transakcje bankowych: gotówkowe bezgotówkowe* 1 Lokalna karta bankomatowa 3 000,00 PLN Visa Business Debetowa ,00 PLN ,00 PLN 3 Usługa biometrii ,00 PLN Jednorazowa wypłata gotówki w ramach usługi cash back** *wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny ** usługa dotyczy kart VISA; warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski- nie jest możliwa sama wypłata gotówki Transakcje bezgotówkowe dokonywane kartą VISA dotyczą również transakcji internetowych Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł * należy zgłaszać co najmniej na 1 dzień roboczy placówce Banku prowadzącej rachunek, przed dokonaniem wypłaty II. RACHUNKI W WALUTACH WYMIENIALNYCH: Rodzaje walut wymienialnych, w których prowadzone są rachunki rozliczeniowe: 1 Dolar amerykański (USD) 2 Euro (EUR) 3 Funt brytyjski (GBP) Minimalna wysokość środków na rachunku rozliczeniowym: 1 Dolar amerykański (USD) 20 USD 2 Euro (EUR) 20 EUR 3 Funt brytyjski (GBP) 20 GBP Minimalna wysokość wpłaty na lokatę terminową: 1 Dolar amerykański (USD) USD 2 Euro (EUR) EUR 1) Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty: a) USD b) 700 EUR c) 500 GBP należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w placówce Banku prowadzącej rachunek 2) Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. 3) Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: a) Kupna/sprzedaży dla dewiz do rozliczeń operacji bezgotówkowych, b) Kupna/sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych. III. INNE USTALENIA: Dyspozycje zleceń płatniczych w złotych złożone w placówce Banku: 1 na rachunki bankowe prowadzone w Banku i Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. do godz. 17:00, realizowane są w dniu bieżącym. na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 13:30 realizowane są 2 w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 13:30, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku. Dyspozycje zakładania lokat terminowych w złotych złożone w placówce Banku do godz. 17:00, realizowane są w dniu bieżącym. 4

5 3a placówce Banku pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz Przekazy złożone po wskazanych placówce Banku pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz Przekazy złożone po wskazanych Dyspozycje zleceń płatniczych w złotych składane przez Internet realizowane są w następujących terminach: zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w placówkach Banku realizowane są w bieżącym dniu, zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. złożone do godz. 17:00 realizowane są w bieżącym dniu, zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 14:45 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:45 lub w dni wolne od pracy Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym. Dyspozycje zakładania lokat terminowych w złotych składane przez Internet do godz. 17:30 realizowane są w bieżącym dniu a złożone po godz. 17:30 realizowane są w bieżącym dniu lub w dniu następnym. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł * należy zgłaszać co najmniej na 1 dzień roboczy placówce Banku prowadzącej rachunek, przed dokonaniem wypłaty Zlecenia płatnicze (bezgotówkowe) Bank realizuje w następujących walutach: PLN (zloty polski), EUR (euro), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński), DKK (korona duńska), NOK (korona norweska), SEK (korona szwedzka), CZK (korona czeska). Rozliczenia gotówkowe Bank realizuje w następujących walutach: PLN (złoty polski), EUR (waluta europejska), CHF (frank szwajcarski). W stosunku do operacji wymiany walut w kwotach EUR lub wyższych istnieje możliwość indywidualnej negocjacji kursu z Bankiem. 3 Obowiązuje do r. 4 Obowiązuje od r. 5

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. Nr 51/B/2012 z dnia 30.05.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo