MOTYWACJA POPRZEZ WARTOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOTYWACJA POPRZEZ WARTOŚCI"

Transkrypt

1 MOTYWACJA POPRZEZ WARTOŚCI Metoda oparta na wynikach jest jedynie jedynym z wielu podejść do zagadnienia motywacji i może zadziałać lub nie. Jej prawdziwa wartość kryje się w tym, że zmusi menedżera do otwarcia sensownych dróg porozumienia pomiędzy nim a pracownikami. Metoda ta oparta jest na teorii mówiącej, iż ludzie działają ze ściśle określonych powodów: -że każdy przedstawiciel do spraw sprzedaży jest skomplikowaną osobowością o unikalnych dążeniach i potrzebach -że aby skłonić ludzi, by dla Ciebie pracowali, musisz dostarczyć im motywację w kategoriach naprawdę mających dla nich znaczenie a nie, jak to robi wielu menedżerów- w kategoriach mających znaczenie dla Ciebie. Oto najważniejsze z tych kategorii: 1. UZNANIE Namacalne nagrody uzyskane za dobre wykonanie pracy, takie jak lub przemówieniu. wzmianka w publikacji Zachowanie: -Zwykle lubi wzmianki w mediach -Lubi, gdy jego nazwisko ukazuje się w biuletynie organizacji. -Pragnie otrzymywać odznaczenia i inne namacalne dowody świadczące o dotychczasowych sukcesach. -Łaknie zasłużonej pochwały -Czuje żal z powodu braku uwagi Uznanie dla nowego przedstawiciela do spraw sprzedaży początkowo płynie głównie z miejscowego biura. Kiedy pracownik się rozwija, uznanie powinno objąć cztery następujące kategorie:

2 Uznanie lokalne-w nagrodę za osiągnięcie przez nowego przedstawiciela do spraw sprzedaży jakiegoś celu zawodowego, zorganizować lunch dla pracownika i małżonki. Wspomnieć o danym osiągnięciu w lokalnym biuletynie biura. Dla lidera miesiąca przyznać miejsce do parkowania najbliżej drzwi. Umieścić zdjęcie lidera miesiąca w biurze, w miejscu widocznym dla wszystkich. Uznanie przez firmę-zorganizować zaproszenia do klubu liderów za sprostanie wymaganiom produkcyjnym. W czasopiśmie firmowym mogą ukazać się odpowiednie zdjęcia i artykuły. Pozytywny skutek może mieć również publikacja w czasopismach krajowych. Uznanie przez branżę-uznanie wyrażone przez branżę: powinno także wyrażać się uznanie za zdobycie stopni czy stanowisk oraz za pracę w różnych organizacjach i komitetach branżowych Uznanie przez środowisko- osiągnięcie natury środowiskowej niekoniecznie będą miały związek z interesami, mimo to powinny zostać zauważone. Zwracając uwagę na wartość, jaką stanowi dana osoba dla środowiska, organizacja wskaże być może,że popiera takie zachowania wśród przedstawicieli do spraw sprzedaży. Stosowne byłoby ogłoszenie w gazecie z gratulacjami za zasługi dla środowiska. Wyrażane uznanie musi zawsze być stosowne i szczere. Zbyt długie posługiwanie się tymi samymi wyrazami uznania może sprawić, że staną się powierzchowne, a pracownicy działu sprzedaży przestaną się nimi interesować. Wyrażaj uznanie tylko wtedy, kiedy na nie zasłużono. Nie ulegnij naciskom by przyznać nagrodę nawet wówczas, kiedy nikt nie kwalifikuje się do jej uzyskania. Wraz z rozwojem kariery pracownika, uznanie powinno się wyrażać za większe osiągnięcia. Na początku powinno się nagradzać drobniejsze osiągnięcia, ale wraz z rozwojem pracownika należy przyznawać wyróżnienia za osiągnięcia adekwatne do tych nowych poziomów. dopilnuj, aby pracownicy działu sprzedaży wkładali cały swój wysiłek zdobycie uznania. Typ samotnika może sprawiać wrażenie obojętnego na tego rodzaju uznanie, jednak wewnętrzna potrzeba bycia uznanym jest niemal uniwersalna. nie lekceważ wyrażania uznania dla tego typu ludzi. Pragnący uzyskać odpowiedni prestiż pracownik skwapliwie szuka okazji do zdobycia rozgłosu. Motywacja takiej osoby może sprowadzić się do pragnienia odgrywania roli gwiazdy i robienia dobrego wrażenia,a nie zrozumienia prawdziwych wymagań branży. Nigdy nie ignoruj osoby, której motywacja najwyraźniej sprowadza się do uznania. Wyważ pomiędzy konstruktywna krytyką a pochwałą. stwórz pracownikowi okazję do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i wymianie poglądów w trakcie wspólnych sesji. 2. Niezależność Swoboda w prowadzeniu czynności zawodowych, niezależność od nadzorujących..okazja bycia sobie samemu szefem Unika narad na temat sprzedaży. Czuje się dotknięty ścisłym nadzorem. Woli kierować niż przyjmować polecenia. Jest raczej samotnikiem. Samowystarczalny. Zorientowany na osiąganie celów-na własnych warunkach. Inicjuje czynności zorientowane na osiągnięcie

3 celów-na własnych warunkach. Inicjuje czynności zorientowane na osiąganie celu. Zazwyczaj miewa trudności w nawiązywaniu bliskich stosunków. Może spowodować trudności przy wspólnym opracowaniu koncepcji. Raczej nie jest dla innych źródłem zachęty. W przypadku nie osiągnięcia pożądanych rezultatów może składać winę na innych. Zapewnić prywatność. raczej słuchać niż mówić. Raczej współpracować indywidualnie niż w grupie. Pytać o radę: bardzo ważny jest współudział w zarządzaniu. Ciągle wykazywać, że cele osobiste i cele organizacyjne są zbieżne. Dostarczać okazji do sprawowania ról kierowniczych w organizacji. Szczegółowiej przeglądać rezultaty. Zapewnić dostęp do materiałów źródłowych. Bezustannie udzielać pozytywnego wsparcia. Nie przedstawiać zaleceń. Nie zmuszać go do przeprowadzania rozmowy na temat sprzedaży. Nie prowokować postaw konformistycznych. 3. Osiągnięcia Uczucie, jakie czerpie się z odniesionego w pracy sukcesu pokonania przeszkód oraz osiągnięcia celów. Samowystarczalny. Sam wyznacza sobie cele. Można się spodziewać, ze wyznaczane cele zostaną osiągnięte(umiarkowane). Jest raczej bardziej zorientowany na zadanie. Mniej angażuję się w związki międzyludzkie. W trudnych sytuacjach pomnaża wysiłki i zwiększa wobec siebie wymagania. Nie oczekuje namacalnej nagrody za zwiększony wysiłek. Czerpie szczególną radość z wygranej :czerpie radość z prób prześcignięcia wysokiego standardu. Pieniądze są pewnego rodzaju środkiem mierniczym, sposobem na oszacowanie postępu i porównanie własnych osiągnięć z osiągnięciami innych ludzi. Osiągnięcia wraz z zyskiem są silniejszym bodźcem niż jedynie bezpieczny czy łatwy zysk. Będzie ciężko pracował i zagłębiał się w konkretną sprawę, nie licząc na szczęśliwy traf przy próbie sprzedaży. Przy wszelkiego rodzaju pracy przyjmuje postawę zawodową. Bądź zawsze do dyspozycji, gdyby chciał poprosić ciebie o radę: pomagaj tylko wtedy, kiedy o to zostaniesz poproszony. Poproś pracownika, aby sam wyznaczył sobie cele. Porównaj rezultaty z postawionymi celami a nie z rezultatami innych pracowników. Chwal konkretne rzeczy a nie ogólne zagadnienia. Nie prowadź ścisłego nadzoru. Nie wyznaczaj pracownikowi celów. Nie narzucaj mu swoich standardów. Zapewnij zmiany i nowe wyzwania. Dostarczaj okazji do konkurowania, którego celem będzie sprostanie pewnym standardom a nie zdobycie nagrody. Nie rozmawiaj z pracownikiem o tym ile może zarobić pieniędzy. Nie urządzaj współzawodnictwa co tydzień i nie mów o tym ile mogą zdobyć nagród. Nie układaj listy ścisłych zasad. Nie planuj współzawodnictwa, które ciągnęłoby się przez dłuższe okresy czasu. Nie klep pracownika cały czas po ramieniu i nie powtarzaj mu, że wszystko co robi

4 dobrze. Nie wymagaj aby był konformistą. Niech twój nadzór będzie elastyczny-nie narzucaj tego typu osobie swoich standardów. 4. Władza Poczucie posiadania kontroli nad własnym losem i losem innych, wrażenie posiadania możliwości kierowania zachowaniem innych ludzi. Miewa ograniczona perspektywę. Reaguje pośpiesznie w sytuacji zagrożenia swojej władzy. Będzie chciał przewodniczyć naradom. Jego styl przeprowadzania sprzedaży będzie zwykle miał charakter manipulacyjny. Jest dumny z tego, że zdominuje każdą rozmowę. Można by go opisać jako twardego, władczego, dominującego, wrogiego, agresywnego, kłótliwego. Raczej słuchaj niż mów. Obdarzaj go osobną uwagą. Wyrażaj uznanie wówczas, gdy zostaje osobą numer jeden, na przykład najlepszym przedstawicielem do spraw sprzedaży miesiąca. Pozwól mu na prowadzenie narad pracowniczych. Wykaż, ze cele firmy i cele osobiste uzupełniają się nawzajem. Przedstaw rezultaty przeprowadzania takich czynności jak rozmowy telefoniczne, wywiady, ustalanie wskaźników: podkreśl rezultaty tych czynności. Jeżeli jest ktoś lepszy od niego, daj mu to do zrozumienia. Taki pracownik może prosić o uwagi, ale tak naprawdę ich nie chce. Przestaw mu ograniczenia dotyczące dopuszczalnych działań. Wykazuj stanowczość przy sprawowaniu nadzoru. Stosuj indywidualny nadzór. Pracownik musi bez przerwy czuć się potrzebny. Wprowadzając jakąś zmianę zrób to tak, aby pracownik odnosił wrażenie,że to jest jego pomysł. Taka osoba potrzebuje ciągłego uznania i byłaby rozżaloną krytyką. 5. Wolny czas Ilość wolnego czasu, który można spędzić tak jak się chce oraz moc radości, jaką można z niego czerpać. Szerokie zainteresowania oraz dowody na skoncentrowanie zainteresowania na czynnościach wykonywanych w wolnym czasie. Starannie zaplanowane wakacje. Widoczny wpływ czynności wykonywanych w wolnym czasie, którego dowodem są: -rynki, na których dany pracownik przeprowadza sprzedaże -wystrój biura, osobista biżuteria, itd. -temat rozmów

5 Staranna kontrola rozkładu zajęć, ścisły nadzór, przedstaw w jaki sposób spędzanie wolnego czasu może pomóc w karierze dostarczając nowych klientów. Wykaż w jaki sposób lepsze rezultaty pracy mogą jeszcze bardziej udoskonalić sposób spędzania wolnego czasu 6. Prestiż Respekt ze strony kolegów,współpracowników oraz ludzi z branży, co inni sadzą na temat tego,jak prezentuje się wśród innych kolegów Bez przerwy prosi o opinie dotyczące osiągniętego przez siebie celu. Pragnie utrzymać korzystny wizerunek siebie w oczach opinii publicznej. Pragnie pracować na rynkach rozwiniętych lub w kręgach biznesu. Może pragnąć pozycji kierowniczej lub robiącego wrażenie tytułu. Prawdopodobnie nie lubi pracować na zwykłym rynku. Pragnie dużego samochodu lub dużego domu-potrzebne są mu materialne wyznaczniki sukcesu. Pragnie prowadzić ekskluzywny styl życia. Zawsze utrzymuje stosunki z ludźmi coś znaczącymi. Wyraźnie faworyzuje wybrane osoby. Pragnie mieć specjalne prestiżowe materiały piśmiennicze oraz wystrój biura. Nagroda przyznawana za osiągnięcie celu zawsze powinna mieć charakter nagrody podnoszącej prestiż, na przykład tego typu pracownik wolałby ogłoszenie w gazecie od radia z zegarem. Obejmij pracownika nieustającym programem prestiżowych ogłoszeń prasowych. Zachęcaj taką osobę do angażowania się w działalność społeczną natury prestiżowej. Zaleć kursy stopnia zaawansowanego. Zachęć go do kontaktowania się z klientami z kręgów biznesu. Przyjmij cele produkcyjne jako minimalne wymaganie w przypadku wejścia na stanowisko kierownicze. Omawiając cele branżowe przedyskutuj materialne wyznaczniki sukcesu(upewnij się, czy pracownik rozumie,iż dobra materialne osiąga się jedynie poprzez produkcję)zachęć pracownika do tego, by stał się ekspertem w wybranych zaawansowanych dziedzinach sprzedaży. Udzielaj ogromnej ilości pochwał, włączając w to komentarze dotyczące osiągnięć materialnych i prestiżowych pracownika. Cele mogą być nierealne w porównaniu z rzeczywistymi zdolnościami pracownika. Jeżeli w ramach danej grupy pracownik osiągnie już prestiż, wówczas zahamowaniu może ulec jego dalszy rozwój. Jeżeli samej grupie brakuje prestiżu, wówczas taki pracownik może dążyć do opuszczenia jej. 7. Pieniądze Osobisty dochód jaki przynosi praca Pracuje ciężko, żeby uzyskać premię. Głównym priorytetem jest dochód. Zwykle kwestionuje dostępne w danej sytuacji prowizje. Gdy dochód jest skromny, pieniądze zwykle są silniejszym czynnikiem motywacyjnym. Tendencja do przechwalania się swoim dochodem

6 jako wyznacznikiem własnej wagi. Silne pragnienie kupowania różnych rzeczy jako dowodu swojego sukcesu. Zarobione prowizje powinny być głównym kryterium przy wyznaczaniu Lidera Sprzedaży Roku Pokrywaj opłaty wpisowe na seminaria i instytuty dla tych, którzy osiągną określone poziomy dochodu.za wybitne wyniki pracy można przyznać przywileje dotyczące miejsca parkowania lub poczty. Pogódź cele działania z prowizjami. Kładź nacisk na wytrwałość jako drogę do większego dochodu. Ukierunkuj na rynki rozwinięte w celu zwiększenia prowizji przypadającej na jedną sprzedaż. 8. Presja Ciągłe uczucie i potrzeba wykazywania nieustannego doskonalenia się w wykonywaniu swojej pracy Skłonność do nerwowości i napięcia psychicznego tuż przed osiągnięciem celu. Raczej słabe gospodarowanie czasem. Doprowadza pracę do końca. Reaguje na wyzwanie i potrzebuje go. Ma skłonność do prowokowania presji w celu uzyskania stanu podekscytowania. Lubi obciążenie pracą-nie próbuje tego unikać. Duch współzawodnictwa. Pracoholik Ustanawiaj terminy wykonywania pracy, ostateczne i częściowe. Zachęcaj do pracy zorientowanej na działanie. Stwarzaj okazje do konkurowania ze sobą. Zachęcaj do korzystania z wolnego czasu. Ustanawiaj wyjątkowo wysokie cele. Bezustannie stawiaj przed nim wyzwania. Popieraj zachowanie równowagi pomiędzy pracą a zabawą. Często sprawdzaj jak postępuje praca. Potwierdzaj, uspokajaj, wykazuj zrozumienie i cierpliwość, służ ciągłym wsparciem emocjonalnym, ciepłym i pełnym zainteresowania. Zachowuj spokój, uspokajaj, doszukuj się przyczyn zmartwienia lub stresu w celu zmniejszenia napięcia. 9. Własna wartość Poczucie własnej wartości jak w swoim mniemaniu prezentuje się pośród swoich kolegów Osobnik o wysokim poczuciu własnej wartości będzie wykazywał następujące cechy zachowań: -zdecydowany -uczy się na błędach -traktuje innych z szacunkiem -przyjmuje krytykę

7 -chwali i wyraża uznanie dla innych osób -optymistyczny Zaś osobnik o niskim poczuciu własnej wartości będzie wykazywać następujące cechy zachowania: -brak zdecydowania -rozwodzi się nad błędami -źle traktuje inne osoby -czuły na krytykę -zazdrosny -pesymistyczny Wobec pracownika o wysokim poczuciu własnej wartości -jako wyzwanie wyznaczaj mu zadania do spełnienia -ustanawiaj wysokie cele -dopuść niezależne sądy -obdarzaj zarówno odpowiedzialnością jak i władzą -popieraj nowe zachowania Wobec pracownika o niskim poczuciu własnej wartości -dąż do zbudowania indywidualnej tożsamości -zwróć uwagę na cenne osiągnięcia -ukierunkuj taką osobę na realne cele -unikaj gróźb: zgódź się na naukę na błędach -unikaj rozwodzenia się nad popełnionymi błędami-to nie wpływa na poprawę własnej wartości -właściwie wykorzystuj umiejętności -ustal program indywidualnego rozwoju za pomocą listy lektur -udzielaj większej ilości indywidualnych wskazówek -stwórz okazje do przeżycia pozytywnych doświadczeń

8 Uwaga: Osoba wykazująca na zewnątrz wysokie poczucie własnej wartości może tak naprawdę ukrywać prawdziwe niskie poczucie własnej wartości 10. Życie rodzinne Ilość i jakość czynności jakie wykonuje się wspólnie z rodziną Nie ma takiego zbioru zachowań, których źródeł można automatycznie doszukiwać się pozytywnych lub negatywnych wpływach życia rodzinnego. Można jednak stwierdzić, że liczne pozytywne i negatywne zachowania tkwią korzeniami w zdarzeniach z życia rodzinnego. Przeprowadzając diagnozę pozytywnych oraz negatywnych zachowań w pracy, menedżer powinien zawsze pamiętać, że przyczyna może tkwić w czynniku rodzinnym. Dalsze badanie odkryje obszary, w których menedżer będzie mógł udzielić pozytywnego wsparcia lub pomocy tam, gdzie będą one pożądane. Oto niektóre zachowania wskazujące w jakim stopniu życie rodzinne pełni funkcję czynnika motywującego: -często rozmawia/nie rozmawia na temat rodziny -opowiada o osiągnięciach członków rodziny -spędza/nie spędza większości wolnego czasu z rodziną -opowiada/nie opowiada o nabytkach rodziny(meble, remont domu, wyposażenie domu, ogrodu) -widoczny stosunek do małżonki okazywany na różnego rodzaju uroczystościach i spotkaniach(ciepło, zaangażowanie, uwaga, słownictwo) -opowiada/nie opowiada o przyszłych planach związanych z rodziną(nowy dom, edukacja, wakacje rodzinne) Szczególny nacisk na badanie i wsłuchiwanie się w celu określenia stopnia zaangażowania w sprawy rodzinne. Wizyty u rodziny w celu oszacowania stosunku do rodziny. Okresowo angażuj małżonkę do spraw organizacji. Informuj/angażuj małżonkę w cele indywidualne i cele organizacji. Organizuj wspólne imprezy angażujące całą rodzinę, na przykład wycieczki, pikniki. Służ praktyczną pomocą przy rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących opiekunki do dziecka. Wykaż, że cele rodzinne i zawodowe łączą się i uzupełniają nawzajem. Zainteresowanie i akceptację rodziny przedstaw jako pozytywny czynnik w karierze. Włącz temat rodziny w dyskusję na temat wyznaczania celów. Traktuj czas poświęcany rodzinie jako rzecz istotną w dążeniu do osiągnięcia celów zawodowych. Omawiaj ilość czasu

9 poświęcanego pracy-czasu spędzanego dala od rodziny. Do dziennego planu pracy włącz czas dla rodziny jako element pozytywny(uboczne zalety tego typu pracy) Nie angażuj się w małżeńskie spory. Nie daj się zbyt mocno wciągać w sprawy rodzinne. Szanuj prywatność pracownika. Nie wpychaj się na siłę do rodziny. Nie odgrywaj roli doradcy rodzinnego ani psychiatry. 11. Bezpieczeństwo Posiadana pewność, że utrzyma się swoją propozycję w dziedzinie sprzedaży..poczucie, że dzień jutrzejszy będzie co najmniej tak dobry jak dzisiaj. Wykazuje duże zadowolenie z pracy. Wskazuje pozytywne nastawienie. Wymaga mniej nadzoru ukierunkowanego na zadania Wykazuje zainteresowanie kwestiami pewności swojej pracy Postępuje zgodnie z wytycznymi firmy i lokalnej organizacji Skoncentruj się na technikach nadzoru ukierunkowanych na człowieka. Stwórz atmosferę konsekwentnego postępowania. Bądź przewidywalny jeżeli chodzi o techniki nadzoru. Pomóż w opracowaniu pewnego systemu sprzedaży. Dopilnuj, aby pracownik wiedział co się do niego oczekuje i aby znał standard pracy. Ustal za niego cele. Ściśle nadzoruj opracowywanie planu pracy. Powoli wprowadzaj na nowe rynki. 12. Rozwój osobisty Świadomość rozwoju jako osoby, stawania się bardziej kompletnym, skuteczniejszymlepszym Szuka konstruktywnej krytyki. Przyjmuje i akceptuje wskazówki. Zazwyczaj nie powtarza raz popełnionego błędu. Zwykle z własnej inicjatywy pragnie brać udział w kursach dokształcających. Zwykle świetnie się spisuje się na takich kursach. Pragnie wykonywać profesjonalną pracę polegającą na wyszukiwaniu faktów i planowaniu w przypadku każdego klienta. Zwykle angażuje się w programy dokształcające poza środowiskiem zawodowym. Zwykle jest bardzo zdyscyplinowany. Posiada ciekawą naturę-zawsze pragnie wiedzieć dlaczego Zwykle rozumie własne ułomności, stąd dobrze postępuje z innymi ludźmi. Angażuje się w grupy dostarczające bodźców intelektualnych. Pragnie wiedzieć wzrost we wszystkich dziedzinach pracy-rynku, dochodu, wiedzy, itd. Zwykle przyrównuje cele do rezultatów. Szuka potwierdzenia postępu.

10 Bez przerwy ukierunkowuj pracownika na sprzedaż, żeby coś się działo nie utrwalaj jego oddania nauce. Nadzorując pracownika ściśle kontroluj organizację oraz gospodarowanie czasem-w odpowiedni sposób ukierunkowuj działanie. Rozmowy z takim pracownikiem powinny w wielu przypadkach dotyczyć jego osobistych odczuć obok odczuć dotyczących rezultatów. Podawaj raczej konkretne sugestie a nie ogólne obserwacje przy okazji kontroli.zachęcaj do społecznej mobilności. Nie przeprowadzaj ścisłej kontroli kończonych kursów. Starannie dobieraj kursy tak, aby były przydatne a pracownik mógł potem zastosować zdobytą na nich wiedzę. Nadzoruj i zachęcaj do działania w terenie, które pomoże pracownikowi w wykorzystaniu wiedzy do przeprowadzania wiedzy do przeprowadzania sprzedaży.za każdy kurs ukończony przez pracownika z dobrym wynikiem poklep go z aprobatą po ramieniu. Traktuj takiego pracownika jako eksperta organizacji w dziedzinach w których zdobył szczególną wiedzę. Daj mu do zrozumienia, że zależy Ci na nim. Zawsze wyjaśniaj przyczynę kryjącą się za każdą wytyczną :w przeciwnym wypadku pracownik będzie Ciebie wypytywał.zapewnij różnorodność, która wyprze nudę. Udzielaj pozytywnego wsparcia, które zminimalizuje rozczarowanie wynikające z braku realizacji osobistych celów.

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

Preferencje stylu zachowania a sukces w roli - jak wspierać menadżera w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych

Preferencje stylu zachowania a sukces w roli - jak wspierać menadżera w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych Preferencje stylu zachowania a sukces w roli - jak wspierać menadżera w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych Marzena Budziszewska-Pettyn HR Manager CEE De Lage Landen Leasing Polska S.A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU WYKŁAD 9 MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU 1 1. Istota motywacji i motywowania: Motywacja jest to ogół bodźców, pobudek oraz stan gotowości ludzi, do określonego zachowania się i działania. Motywacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / ŚCIŚLE POUFNE / Osoba badana: Jan Kowalski Data wykonania testu: 2012-07-20 Data sporządzenia raportu: 2012-07-25 i Informacje

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział

4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział 4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział pracowników - podstawowe warunki skutecznego wdrażania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy 4.1. Jakie działania świadczą o zaangażowaniu kierownictwa we

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Zachowania organizacyjne: Motywacja Schemat integrujący podejścia do zarządzania Podejście systemowe uznanie wewnętrznych zależności oraz wpływów otoczenia Spojrzenie sytuacyjne uznanie sytuacyjnego charakteru

Bardziej szczegółowo

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1 CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1 Wprawdzie nie jesteśmy rodzicami doskonałymi, ale wystarczająco dobrymi, jeżeli kochamy nasze dzieci i staramy się, najlepiej jak potrafimy, dobrze je wychować. Bruno Bettelheima

Bardziej szczegółowo

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca mgr Aniela Kobusińska-Luty Pedagog i Doradca Zawodowy w Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 3 kroki do wyboru zawodu 1. SAMOPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I 1. Informacje ogólne: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I Imie i nazwisko nauczyciela Data. Przedmiot/rodzaj zajęć. Problematyka 2. Rozmowa wstępna: Temat obserwowanych zajęć Ogólna charakterystyka klasy/grupy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania

Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania 1.1.5 Empatia Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania innych osób. Można przyjąć, że słowo to oznacza szczególnego rodzaju wsłuchiwanie się w to, co mówi drugi człowiek. Osoby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

marzec 2010 WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI Autor: Edyta Gronowska Dyrektor Przedszkola Lokomotywa

marzec 2010 WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI Autor: Edyta Gronowska Dyrektor Przedszkola Lokomotywa marzec 2010 WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI Autor: Edyta Gronowska Dyrektor Przedszkola Lokomotywa Osoba, która ma poczucie własnej wartości będzie wolna od nacisków, trendów społecznych, mody Nie będzie przejmowała

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnie dla szkół Główne myśli Etap edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ?

NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ? NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ? Kary i nagrody to powszechnie stosowane metody wychowawcze. Nie zawsze jednak wiemy, kiedy i jak nagradzać i karać nasze dzieci, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

Zarabianie przez rozmawianie. Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi

Zarabianie przez rozmawianie. Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi Coaching. Autorzy: Amanda Vickers, Steve Bavister Zarabianie przez rozmawianie. Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi Corporate coaching. Jak zostać trenerem na usługach firm? Life coaching.

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów

Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów Motywowanie pracowników 9 sposobów na sukces bez kosztów Motywowanie pracowników 9 sposobów na sukces bez kosztów Autor Gra yna Boguta dyrektor personalny z wieloletnim doœwiadczeniem Wydawca Beata Rudnicka

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele o swojej pracy i relacje w gronie pedagogicznym

Nauczyciele o swojej pracy i relacje w gronie pedagogicznym Nauczyciele o swojej pracy i relacje w gronie pedagogicznym Dominika Walczak Zespół Badań Nauczycieli Falenty, 10 października 2014 Źródła danych na temat pracy nauczyciela Międzynarodowe Badanie Nauczania

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Adrian Siemieniec AWF Katowice

Adrian Siemieniec AWF Katowice ,,Potrzeby psychiczne dziecka Na podstawie treningu piłkarskiego Adrian Siemieniec AWF Katowice Co to takiego,,potrzeba? Ogólny Podział,,Potrzeby człowieka dzielimy na : A) materialne B) biologiczne C)

Bardziej szczegółowo

Sukces dziecka a rola rodziców. Monika Jaźwińska

Sukces dziecka a rola rodziców. Monika Jaźwińska Monika Jaźwińska Wszystkie dzieci świata są niewinne, wrażliwe i zależne od dorosłych. Są również ciekawe, aktywne i pełne nadziei. Ich czas powinien być czasem radości, pokoju, zabawy, nauki i rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie Kształtujące Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich wyborów i działań które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu

Bardziej szczegółowo

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum.

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. 1. Formułowanie wymagań i dobór kryteriów: - celem ewaluacji wiedzy z historii jest ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa CZY ZNASZ WSZYSTKIE KORZYŚCI Z BYCIA W FM? MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE I MIEĆ DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW! MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WSPÓŁCZESNEGO DYREKTORA Wiesława Krysa Nauczyciel dyplomowany Coach Trener w edukacji Lilianna Kupaj Coach Master Trainer ICI, Trener Transforming Comunication

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

w sprzedaży Klucz do sukcesu Brian Tracy Hotel Marriott 26 maja 2011 9 00-13 00

w sprzedaży Klucz do sukcesu Brian Tracy Hotel Marriott 26 maja 2011 9 00-13 00 International zaprasza na konferencję prowadzoną przez Briana Tracy: Klucz do sukcesu w sprzedaży Nikomu nie udało się jeszcze odnotować sukcesu w interesach, kierując dużą firmą przy użyciu teorii akademickich.-

Bardziej szczegółowo

CZAS jest SKARBEM. Kraków, 01.03.2008. Barbara Krawcewicz. 01.03.2008 SGH Warszawa AR Kraków Wszystkie prawa zastrzeżone

CZAS jest SKARBEM. Kraków, 01.03.2008. Barbara Krawcewicz. 01.03.2008 SGH Warszawa AR Kraków Wszystkie prawa zastrzeżone CZAS jest SKARBEM Kraków, 01.03.2008 Jak to się dzieje, że każdy z nas posiada skarb? Zarządzanie czasem polega na wyznaczaniu celów i priorytetów w działaniu, tak, aby wykorzystać każdą dostępną chwilę

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011

Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011 Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011 Autor: Elizaberh Gnocco Tytuł: Gotowa na sukces Wydanie I Data: 17.11.2011 ISBN: 978 83 7701 294 9 Projekt okładki: Piotr Łabuz Redakcja: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Priorytety RZECZY WAŻNE

Priorytety RZECZY WAŻNE Projekt Prosumenta Priorytety RZECZY WAŻNE Jakie opinie wyrażają ludzie na temat swoich priorytetów? Czy dla Ciebie są równie ważne? Zastanów się i odpowiedz sobie na przedstawione poniżej kwestie Co jest

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę?

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? Jak motywują się Ci, którzy inspirują się sami? MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? 1. DOBRA WIADOMOŚĆ. 2. MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA. 3. TECHNIKI MOTYWACYJNE. MOTYWACJA czyli co? RODZAJE MOTYWACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA VAL Gee JEFF Gee PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA Ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego Zestaw z CD WARSZAWA 2011 Spis treści Zestawienie sesji szkoleniowych według celu szkolenia...............

Bardziej szczegółowo

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Etap I Przygotowanie doradcy zawodowego do przeprowadzenia rozmowy Pytania, które doradca powinien sobie zadać przed podjęciem pracy z klientem/klientką.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Strona1 Kwestionariusza Rozmowy Rekrutacyjnej KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego Numer Identyfikacyjny Deklaracji Data i godzina spotkania Planowana kwota

Bardziej szczegółowo

Nagrody i upomnienia w przedszkolu

Nagrody i upomnienia w przedszkolu Nagrody i upomnienia w przedszkolu Rozpatrując problem upomnień i nagród w przedszkolu trzeba na wstępie podkreślić, iż największą wartością w wychowaniu dziecka mają oddziaływania pozytywne, takie jak

Bardziej szczegółowo

dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku

dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku Wzór Raportu Analiza Profilu Osobowego Thomas International System dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku Pan XY WYNIKI NUMERYCZNIE: I II III D 5 2 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Materiał dla uczniów nr 1.1. Konsekwencje somatyczne zażywania środków psychoaktywnych (tabelka do wypełnienia).

Materiał dla uczniów nr 1.1. Konsekwencje somatyczne zażywania środków psychoaktywnych (tabelka do wypełnienia). Materiał dla uczniów nr 1.1. Konsekwencje somatyczne zażywania środków psychoaktywnych (tabelka do wypełnienia). Konsekwencje SOMATYCZNE Materiał dla uczniów nr 1.2. Konsekwencje psychiczne zażywania środków

Bardziej szczegółowo

WOTUW w Czarnym Borze ogłasza nabór na psychoterapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

WOTUW w Czarnym Borze ogłasza nabór na psychoterapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. WOTUW w Czarnym Borze ogłasza nabór na psychoterapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. List do Was... Dorosłe Dzieci Alkoholików Każdy, kto żyje lub żył w rodzinie, gdzie ktokolwiek nadużywa alkoholu,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 34 w Katowicach

Gimnazjum nr 34 w Katowicach Gimnazjum nr 34 w Katowicach ZARZĄDZANIE KLASĄ 1.3 Proaktywność BUDOWANIE RELACJI 2.1. Posługuj się imieniem dziecka RELACJE DOM SZKOŁA 5.2 Pytaj rodziców Celem naszych działań było zmniejszenie stresu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Jak motywować uczniów do nauki

Jak motywować uczniów do nauki Jak motywować uczniów do nauki Właściwa nagroda/ pochwała zawiera konkretne i precyzyjne informacje, które dokładnie wskazują, co dziecko osiągnęło, w czym się poprawiło docenianie nie tylko końcowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie.

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie. PROCES MOTYWACJI Podstawowy proces motywacji Niezaspokojona potrzeba Napięcie Poszukiwanie Popęd Zaspokojona potrzeba Osłabnięcie napięcia Tabela 1. Przedstawiciel Zestawienie teorii motywacji Teorie treści

Bardziej szczegółowo

O tym nigdy nie zapominaj!

O tym nigdy nie zapominaj! O tym nigdy nie zapominaj! 1. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, zgodnie ze swoimi możliwościami i warunkami w jakich przebywa. 2. Na naukę nigdy nie jest za wcześnie. 3. Podtrzymuj zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Praca z dziećmi i młodzieżą

Praca z dziećmi i młodzieżą Praca z dziećmi i młodzieżą Polish ND 35 Childcare p.1 Praca z dziećmi i młodzieżą? Program New Deal oferuje szkolenia umożliwiające pracę z dziećmi i młodzieżą, które pomóc ci mogą w znalezieniu satysfakcjonującej

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 13 im. Leopolda Staffa w Łodzi RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar : Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 15/1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów.

Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów. Wystąpienie na temat przedsiębiorczości. Temat: Hossa w szkole, czyli o kształtowaniu postaw przedsiębiorczości u uczniów. Elżbieta Wiśniowska Szybki start daje przewagę Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin I. Postanowienia ogólne Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz osoba pracująca na

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Zadbanie, aby dziecko miało stałe miejsce do uczenia się, w którym znajdują się wszystkie potrzebne przedmioty. 2. Podczas odrabiania lekcji ważne jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

Czyli, jak efektywnie współpracować z rodzicami. Radom 2012

Czyli, jak efektywnie współpracować z rodzicami. Radom 2012 Czyli, jak efektywnie współpracować z rodzicami Radom 2012 Katarzyna Ziomek doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli katarzyna.ziomek@rodon.radom.pl Są doskonałym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ Gra symulacyjna nr 5: AUTOPREZENTACJA pt. Moja kariera zawodowa Cel gry: obserwacja i rozpoznanie świadomości obrazu samego siebie (autorefleksji), a także przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 9 grudnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Co to jest inteligencja

Bardziej szczegółowo

Testy z udziałem użytkowników

Testy z udziałem użytkowników Testy z udziałem użytkowników Problem moderowania eryk orłowski dyrektor zarządzający @ Komitywa.com agenda» Role moderatora» Zaangażowanie vs. cel badania» Wywiad wstępny» Niech mówią» Protokół głośnego

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

Samorząd a dyrektorzy szkół

Samorząd a dyrektorzy szkół VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Samorząd a dyrektorzy szkół Marlena Ewa Kazoń W Harmonii Szkolenia i Doradztwo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dajcie ludziom swobodę działania,

Bardziej szczegółowo

views porównawczy profil

views porównawczy profil views porównawczy profil Uczestnik: Jurek Ogórek Wykonanie: 05.02.2007 raport wygenerowano: 24.02.2007 cut-e polska ul. Kochanowskiego 21 80-402 Gdańsk tel +48-50-8269.179 E-post: info@cut-e.com www.cut-e.com

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA Pochwała jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym rozwoju psychicznym i motywacyjnym dziecka. Jest ona ogromnym bodźcem motywującym dzieci do działania oraz potężnym

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Autorytet i wywieranie wpływu

Autorytet i wywieranie wpływu Autorytet i wywieranie wpływu Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Cele szkolenia Celem jest nauczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

RADA SZKOLENIOWA. Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości).

RADA SZKOLENIOWA. Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości). RADA SZKOLENIOWA Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości). Samoocena to wyobrażenienatemattego,kimiczymjesteśmy, a więc postrzeganie samego siebie. Poczucie własnej wartości

Bardziej szczegółowo

Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych

Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych J. T. Hryniewicz Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych Geneza współczesnych organizacji gospodarczych powstanie

Bardziej szczegółowo

Praca z dzieckiem sześcioletnim Konferencja Sześciolatek w szkole 17.12.2012 rok

Praca z dzieckiem sześcioletnim Konferencja Sześciolatek w szkole 17.12.2012 rok Praca z dzieckiem sześcioletnim Konferencja Sześciolatek w szkole 17.12.2012 rok Iwona Bilska Sześciolatek a siedmiolatek We wrześniu 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczną naukę

Bardziej szczegółowo