Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Transkrypt

1 Toruń, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W załączeniu przedkładamy ofertę przeprowadzenia szkolenia pt.: Praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczek dla grupy osób w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Akademia Pierwszej Pomocy specjalizuje się w szkoleniu profesjonalnych służb ratowniczych oraz osób niezwiązanych z branżą medyczną, chcących posiąść i pogłębić wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa. Nasi instruktorzy posiadają liczne kwalifikacje pozwalające na prowadzenie kursów certyfikowanych przez międzynarodowe organizacje szkolące (uprawnienia ERC oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu - mgr Katarzyna Marciniak, uprawnienia AHA oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu - rat. med. Jakub Owsiany, uprawnienia DAN i Akademii Medycznej we Wrocławiu rat.med Jacek Starzyński) Ponadto wszyscy instruktorzy spełniają ustawowy wymóg uprawniający do prowadzenia tego typu szkoleń (Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Dz.U z dnia 20 października 2006 r.) Posiadamy akredytacje Polskiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych, które objęło nadzorem merytorycznym wszystkie prowadzone przez nas szkolenia. Szefem szkolenia jest instruktor Jacek Starzyński, na co dzień prowadzący zajęcia z ratownictwa medycznego w Centrum Szkoleń Specjalistycznych RESCUE oraz w Dolnośląskim Centrum Szkolenia Kadr Medycznych. Jest On również wykładowcą przedmiotu Ratownictwo Medyczne w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych ASESOR na kierunku Zarządzanie Kryzysowe. Jego przygotowanie dydaktyczne gwarantuje dopasowanie programu oferowanego szkolenia do potrzeb, możliwości i oczekiwań słuchaczy kursów. Jest on również odpowiedzialny za zgodność merytoryczną i programową z obowiązującymi procedurami. Dbając o wysoki poziom wyszkolenia praktycznego na jedną grupę ćwiczeniową (liczącą od 6 do 8 osób) przypada jeden Instruktor. W trakcie naszych zajęć zapewniamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy: jeden fantom na dwóch słuchaczy (dysponujemy ponad 300 fantomami, posiadamy jedyne we Toruniu specjalistyczne fantomy do zadławień, fantomy osób otyłych, młodzieńców, dzieci i niemowląt), do ćwiczeń używamy profesjonalnego zabezpieczenia przed zakażeniami krzyżowymi podczas zajęć na fantomach najnowsze defibrylatory treningowe AED, przestrzenne rekwizyty medyczne, sztuczne rany materiały opatrunkowe prezentacje multimedialne, materiały pomocnicze

2 Od słuchaczy wymagamy czynnego uczestnictwa w kursie zajęcia teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami (słuchacze poznają wszystkie techniki badania poszkodowanego, sposoby wzywania pomocy, techniki bandażowania, unieruchamiania, pozycje ratownicze, różnorodne sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia, obsługę AED). Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Nasi instruktorzy w ostatnich kilku latach przeszkolili kilkaset osób, związanych zawodowo z ratownictwem oraz laików (w załączeniu wykaz instytucji), działając m.in. na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak również szkół, przedszkoli oraz firm prywatnych. Wysokie noty uzyskane w ankietach ewaluacyjnych pozwalają nam sądzić, że usługa, jaką Państwu oferujemy okaże się atrakcyjną. Normalny koszt szkolenia waha się od 100 zł do 1400 zł od osoby w zależności od wielkości grupy i przyjętej opcji (w tym certyfikat oraz apteczka indywidualna z maseczką do resuscytacji, oraz materiały dydaktyczne). W ofercie posiadamy szkolenia 4,6,12,18 godzinne, oraz dla służb ratunkowych - kwalifikowaną pierwszą pomoc w wymiarze 66 godzin. Istnieje możliwość łączenia szkolenia dla różnych podmiotów. Z poważaniem, mgr Grzegorz Sagan Akademia Pierwszej Pomocy Załączniki: 1. Program kursu 8 godzinnego str Wycena str Termin szkolenia str Wykaz kadry szkoleniowej str Wykaz przeszkolonych instytucji str Wzór certyfikatu str. 12

3 PROGRAM KURSU - 8 GODZINNEGO Praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczek Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia: wzywanie pomocy przepisy prawne apteczka pierwszej pomocy ocena stanu poszkodowanych obserwacja czynności życiowych, bezpieczeństwo i organizacja miejsca zdarzenia omdlenie i utrata przytomności postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym ciało obce w górnych drogach oddechowych nagłe zatrzymanie krążenia u dorosłych, dzieci oraz topielców automatyczna defibrylacja zewnętrzna postępowanie w zaostrzeniu różnych stanów chorobowych (drgawki, duszność, ból w klatce piersiowej, zaburzenia świadomości i przytomności) rany, krwotoki, ciało obce w ranie złamania zamknięte i otwarte kończyn Łącznie: 4 godziny* Zajęcia praktyczne obejmują następujące zagadnienia: ocena drożności dróg oddechowych, oddechu i krążenia pozycja bezpieczna, pozycja czterokończynowa, pozycja przeciwwstrząsowa odwracanie poszkodowanego z brzucha na plecy, udrażnianie górnych dróg oddechowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej u dorosłych prowadzenie automatycznej defibrylacji zewnętrznej wg różnych scenariuszy tamowanie krwotoków i opatrywanie ran Łącznie: 4 godziny* *godzina liczona jest jako 45 minut. Poruszane na zajęciach zagadnienia mogą zostać zmodyfikowane pod kątem Państwa oczekiwań.

4 I. WYCENA Całkowity koszt 8 godzinnego szkolenia dla grupy osób wynosi 2700,00 złotych. W cenę kursu wliczone są: certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności dla każdego uczestnika, certyfikat w antyramie potwierdzający, przeszkolenie pracowników Firmy, podręczna apteczka pierwszej pomocy z maseczką do resuscytacji dla każdego uczestnika, płyta z materiałami ze szkolenia dla każdego uczestnika, notatki do prezentacji multimedialnej dla każdego uczestnika, maseczka ochronna do ćwiczeń na fantomach dla każdego uczestnika, jeden fantom szkoleniowy na dwóch kursantów w trakcie ćwiczeń, jeden instruktor na grupę liczącą od 6 do 7 osób, materiały opatrunkowe oraz sztuczne rany do ćwiczeń, dojazd instruktorów, W cenie kursu nie wliczone jest wynajęcie sal. Optymalnie do zorganizowani tego szkolenia potrzeba jednej sali wykładowej oraz 3 małych sal do ćwiczeń. Równie dobrze pomieszczeniami do ćwiczeń może być korytarz, lub połowa dużej Sali wykładowej. Aby zachować wysoki standard szkolenia jedna grupa kursowa nie powinna liczyć więcej niż 25 osób. II. TERMIN Szczegółowe terminy szkoleń zostaną ustalone za porozumieniem stron po zaakceptowaniu oferty.

5 III. KADRA: Katarzyna Marciniak Wykształcenie: Studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Studia magisterskie Ekonomii Menedżerskiej na Uniwersytecie Wrocławskim Studia licencjacie Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania - jakością wg ISO 9001: środowiskowego wg ISO 14001: Bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 Szkolenie z technik wysokościowych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Kurs Instruktorski Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Kurs Współpraca w Zespole Kurs Wychowawców Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Grzegorz Sagan Wykształcenie: Policealne Studium Medyczne im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Ratownik Medyczny, Studia magisterskie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instruktor wykładowca Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, Ratownik Drogowy Polskiego Związku Motorowego Kurs języka migowego dla pracowników służb medycznych, Kurs Zaawansowanych Zabiegów Ratujących Życie (ALS), Kurs Podstawowych Zabiegów Ratujących Życie i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (BLS/AED), Kurs pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, Kurs technik wysokościowych GOPR, Kurs trenerów liderów grup organizacji pozarządowych, Szkolenie z postępowania w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych u dzieci, dorosłych postępowania z pacjentem urazowym i warsztatach psychologicznych, Warsztaty z zakresu metodyki nauczania pierwszej pomocy, Doświadczenie zawodowe: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Brodnicy i w Wąbrzeźnie Pracownik Ośrodka Kształcenia Kadr QUERCUS w Bydgoszczy Członek Wojewódzkiego Zespołu Trenerów Kadry NGO w Bydgoszczy Praktyka zawodowa w placówkach służby zdrowia tj. Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć, Oddział Intensywnej Terapii, Pogotowie Ratunkowe Prezes Harcerskiego Klubu Ratowniczego w Toruniu

6 Jakub Owsiany Wykształcenie: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunek - Ratownictwo Medyczne Instruktor BLS/AED Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego Ratownik Drogowy Polskiego Związku Motorowego Doświadczenie zawodowe: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu - praca w zespołach wypadkowych, reanimacyjnych i paramedycznych; Szpital Wojskowy we Wrocławiu - praca w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR); HGR Wrocław - szef wyszkolenia wysokościowego; Marcin Cabel, Wykształcenie: Policealne Studium Medyczne im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Ratownik Medyczny, Szkolenie z postępowania w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych u dzieci, dorosłych postępowania z pacjentem urazowym i warsztatach psychologicznych, Kurs języka migowego dla pracowników służb medycznych, Warsztaty z zakresu metodyki nauczania pierwszej pomocy, Doświadczenie zawodowe: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu Praktyka zawodowa w placówkach służby zdrowia tj. Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć, Oddział Intensywnej Terapii, Pogotowie Ratunkowe Członek Harcerskiego Klubu Ratowniczego w Toruniu Michał Barski Student Ratownictwa Medycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu Instruktor BLS / AED Europejskiej Rady Resuscytacji Kurs wysokościowy Polskiego Związku Alpinizmu Liczne kursy z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej Trzymiesięczne praktyki w Austrii na temat bezpieczeństwa w turystyce Członek GOPR Grupa karkonoska, Instruktor kursów z pierwszej pomocy dla studentów szkół wyższych pod nazwą "Akademia przeżycia". Uczestnik konferencji Oblicza medycyny ratunkowej. Aleksandra Berdzińska, Studentka Pielęgniarstwa na Colegium Medicum w Bydgoszczy Instruktor wykładowca Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, Instruktor BLS / AED Europejskiej Rady Resuscytacji Ratownik Drogowy Polskiego Związku Motorowego Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, Kurs technik wysokościowych GOPR,

7 Martyna Strzyż, Studentka Ratownictwa Medycznego na Akademii Medycznej we Wrocławiu Instruktor BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacji Młodszy ratownik WOPR Instruktor kursów z pierwszej pomocy dla studentów szkół wyższych pod nazwą "Akademia przeżycia". Uczestnik konferencji Oblicza medycyny ratunkowej. Przemysław Żaglewski, Student Ratownictwa Medycznego na Akademii Medycznej we Wrocławiu Instruktor BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacji Kurs pierwszej pomocy w PCK, Członek grupy ratowniczej PCK Instruktor kursów z pierwszej pomocy dla studentów szkół wyższych pod nazwą "Akademia przeżycia". Uczestnik konferencji Oblicza medycyny ratunkowej. Marcin Klejna Student Ratownictwa Medycznego na Akademii Medycznej we Wrocławiu Instruktor BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacji Kurs wychowawców kolonijnych, Kurs podstawowy OSP KSRG, Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, Kurs podstawowy pierwszej pomocy HSR, Ratownik ZHP Młodszy ratownik WOPR Ratownik w Zielonogórskim Sztabie Kryzysowym, Laureat konkursu 8 wspaniałych, Instruktor kursów z pierwszej pomocy dla studentów szkół wyższych pod nazwą "Akademia przeżycia". Uczestnik konferencji Oblicza medycyny ratunkowej. Sławomir Biela Student Ratownictwa Medycznego na Akademii Medycznej we Wrocławiu Instruktor Pierwszej Pomocy Kurs wychowawców-opiekunów na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, Instruktor kursów z pierwszej pomocy dla studentów szkół wyższych pod nazwą "Akademia przeżycia". Uczestnik konferencji Oblicza medycyny ratunkowej. Wieloletni członek Grupy ratownictwa przedmedycznego.( Maltańska służba medyczna).

8 Paweł Wantowski Słuchacz Policealnej Szkołey Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu na kierunku Ratownik Medyczny Instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa Ratownik Drogowy Polskiego Związku Motorowego Instructor Candidate BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacji Szkolenie z postępowania w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych u dzieci, dorosłych postępowania z pacjentem urazowym i warsztatach psychologicznych, Tomasz Horyza, Student Ratownictwa Medycznego na Colegium Medicum w Bydgoszczy Ratownik WOPR Ratownik Drogowy Polskiego Związku Motorowego Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Kurs płetwonurkowy KDP/CMAS ** Kadra składa się z : instruktorów pierwszej pomocy Katedry Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej we Wrocławiu wykładowcy Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Kadr Medycznych wykładowców Ośrodka Kształcenia Kadr QUERCUS w Bydgoszczy nauczyciela akademickiego wrocławskiej uczelni czynnych pracowników Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, Toruniu, Brodnicy i Wąbrzeźnie, ratowników medycznych i pielęgniarek czynnych zawodowo posiadających uprawnienia do sprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy na mocy Ustawy. szefa wyszkolenia medycznego Jednostki Ratownictwa Specjalnego Straży Pożarnej, Instruktora Ratownictwa Drogowego Polskiego Związku Motorowego, IP Instruktorów BLS/AED Polskiej Rady Resuscytacji Instruktorów wykładowców Harcerskiej Szkoły Ratownictwa posiadającej akredytację PRR, współpracującej z Instytutem Ratownictwa Medycznego w Krakowie Instruktora Międzynarodowej Organizacji Ratowniczej DAN Instruktora PADI Emergency First Responce Instruktora Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej Instruktora Obrony Cywilnej Miedzywojewódzkiego Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej we Wrocławiu o Specjalności Ochrona Ludności i Obrona Cywilna Instruktorzy posiadają uprawnienia Kuratorium Oświaty do nauczania i pracy dydaktycznej.

9 IV. REFERENCJE WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRYCH PRACOWNICY ZOSTALI PRZESZKOLENI PRZEZ INSTRUKTORÓW AKADEMII PIERWSZEJ POMOCY APV Manufacturing Poland Sp. z o.o. MAR BUD Grupa Budowlana Sp. z o.o. Firma AIS z Torunia Centrum Integracji Społecznej CISTOR przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne Stowarzyszenie Samarytanin Fundacja PRO-EUROPA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Firma PAK Toruń Osada Karbówko Studenckie Koło Kryminalistyki UMK Toruńska Kuria Diecezjalna Placówka Żandarmerii Wojskowej w Toruniu Nauka Jazdy AUTO LIDER Mirosław Witkowski X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu Zespół Szkół nr 34 w Toruniu Hufiec Toruń oraz Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP wolontariusze i pracownicy - szkolenie zlecone przez Biuro Prezydenta Wrocławia; Zespół ds. Komunikacji i Realizacji Projektów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR - słuchacze studiów podyplomowych Zarządzanie Kryzysowe edycja 2007/2008 oraz 2008/2009 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych pracownicy naukowi uczelni oraz pracownicy działów technicznych obsługujących uczelnię Państwowa Straż Pożarna z Wrocławia Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Ruchu Drogowego

10 Szpital im. Korczaka we Wrocławiu Szpital Onkologiczny w Gdańsku Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim Urząd Gminy w Bolesławcu Urząd Gminy w Borowie Żłobek Miejski w Obornikach Śląskich Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie Bank Zachodni SA. Spółki CONTRA i PLASTICS AQUASPORT w Brzegu Dolnym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie Szkoła Podstawowa w Zielenice ZSP w Borowie Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie Gminna Biblioteka Publiczna w Borku Strzelińskim Miejska i Gminna Bibioteka Publiczna w Strzelinie Urząd Miasta i Gminy Wiązów Dom Dziecka Placówka Wielofunkcyjna w Górce Publiczna Szkoła Podstawowa Niesztowice Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie Gminna Biblioteka Publiczna Wiązów Administracja Budynków i Lokali w Strzelinie Centrum usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie Radio-Net Łukasz Kuźmiński Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (Straż Miejska) Strzeliński Ośrodek Kultury KWS LOCHOW Polska sp. Z o.o. Agrarada sp. Z o.o. Strzelin Salon Fryzjerski "U Grunta" Strzelin

11 Nowbud Tomasz Nowak Strzelin Funke Polska Strzelin Bank PEKAO SA. Spółka AS-BAU Agencja Reklamowa MAK Agencja Reklamowa CZART Biuro Komornika Sądowego Rewir IV Wrocław Biuro Komornika Sądowego Rewir XII Wrocław Pracownicy firmy KSSAS Dzieci i młodzież z dolnośląskich szkół Ratownicy wodni z wrocławskiego WOPRu Pracownicy Działu Sprzedaży Kompanii Piwowarskiej Menadżerzy Zmiany w TESCO Polska Menadżerzy Klubu PRL Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie ul. Jana Pawła II 23, Strzelin; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim Human Resources Manager - Poland and Eastern Europe R&CW - Residential & Commercial Water Division Fluid Technology Group - ITT Corporation BIO CORN Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 34, Ziębice; Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Ziębice" Sp. z o.o. PEDROTTI POLSKA Sp. z o.o. Stolec 1a, Ząbkowice Śląskie; PPHU "Agrol" Sp. z o.o. Bobolice 9, Ząbkowice Śląskie; PH "Ratno Dolne" Sp. z o.o. Ratno Dolne 18, Wambierzyce; Agro-wad Piotr Ślęzak, Wadachowice 18, Henryków; Widex Polska sp.z o.o. Ślęza, ul. Szyszkowa 4, Kobierzyce; Z.P.H.U. Agnieszka ul. Okrzei Kąty Wrocławskie; 150 studentów Wrocławskich wyższych uczelni podczas akcji POTRAFIE POMÓC AKADEMIA PRZEZYCIA Pracownicy i wolontariusze Europejskiego Forum Obywatelskiego Ok. 500 ratowników drogowych PZMoT Ok. 800 chętnych osób, które zgłosiły się do nas na szkolenia indywidualne

12 V. WZÓR CERTYFIKATU

13 WZÓR

OFERTA SZKOLEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

OFERTA SZKOLEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OFERTA SZKOLEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 71-335 Szczecin Al. Wojska Polskiego 164 Szanowni Państwo, Sekretariat: tel. 91 421 15 35 fax. 91 422 54 73 e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC INFORMATOR SZKOLENIA KWALIFIKACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI UPRAWNIAJĄCEGO DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WRAZ Z KWALIFIKACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI NAUCZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014 I Wstęp Sprawozdanie Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach

Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach Beata Łaziuk Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach Wprowadzenie Początki szkoły sięgają roku 1970, kiedy to Kurator

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO

POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO POZNAŃ - GDAŃSK - GLIWICE - BARTOSZYCE - GIŻYCKO - JAWORZNO http://www.facebook.com/poznanwsb http://www.facebook.com/gdanskwsb http://www.facebook.com/gliwicewsb http://www.facebook.com/bartoszycewsb

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Informator 2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Szanowni Państwo, w Wasze ręce trafia właśnie kolejny informator studiów podyplomowych studiów, które

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS

ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA LZDZ w LEGNICY ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS ZESZYTY NAUKOWE Nr 1 (8)/2009 LEGNICA 2009 Zespół redakcyjny serii zeszytów: doc. dr Ryszard Pękała dr Jolanta Pietras

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Krakowska Akademia Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Ratownictwo Medyczne PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego I. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie W Wigilijną noc, gdy śniegu napada moc niech Mikołaj Święty przyniesie prezenty,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH. Szkolenia

NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH. Szkolenia NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH Szkolenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo