Prawidłowy rozwój dziecka poprzez zabawowe formy treningu karate

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawidłowy rozwój dziecka poprzez zabawowe formy treningu karate"

Transkrypt

1 Prawidłowy rozwój dziecka poprzez zabawowe formy treningu karate Shihan Tomasz Zając 4 dan Shorin-Ryu Karate, 2 dan Kobudo lek. med. pediatra NOWOSĄDECKI KLUB OKINAWA KARATE

2 Proszę Paostwa. Zanim przedstawię moje przemyślenia dotyczące prawidłowego rozwoju dzieci poprzez trening karate muszę wyjaśnid, że jako lekarz-pediatra ( z 25 letnim stażem ) i jako instruktor karate ( od kilkunastu lat) mam obowiązek podzielenia się z Paostwem moją wiedzą i doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego tematu, który można zdefiniowad dwoma słowami : zdrowie dziecka. Niniejsze opracowanie jest pierwszym z planowanego cyklu. Cykl, pięcioletni cykl dwiczeo i badao pozwoli na udowodnienie tezy, którą postawiłem na początku : zabawowe formy treningu karate stanowią ważną podstawę prawidłowego rozwoju dziecka.

3 Moje badania zainspirował Profesor Roman Maciej Kalina prekursor naukowych opracowao dotyczących sportów walki zwracając jednak uwagę ( z którą absolutnie się zgadzam), że sformułowanie sporty walki w odniesieniu do treningu dzieci jest w dużym stopniu mylące i w swej istocie nie oddają tej treści, która obejmuje filozofię, tradycję i sztukę karate. Chyba wszyscy Paostwo zgodzicie się ze mną, że karate jest czymś o wiele, obszerniejszym i bardziej uniwersalnym, niż pospolita zbitka słów : sporty walki. To jest jednak temat na oddzielną dyskusję.

4 Proszę Paostwa. Szósty rok życia dziecka to charakterystyczny moment jego życia, w którym osiąga ono pierwszy szczyt swoich możliwości motorycznych. Pierwsze apogeum motoryczności. Musimy to wykorzystad w dwiczeniach wiedząc, że dziecko w tym wieku z łatwością opanuje technikę bezpiecznego upadku i potrafi uczyd się efektywnie unikania zderzeo. W tym wieku wprowadzamy także intensywną rywalizację polegającą na bezpośrednim starciu dwojga trenujących dzieci : bez wzajemnego wyrządzania sobie krzywdy i bólu, przy poszanowaniu reguł walki szlachetnej i życzliwości dla partnera (przykładem niech tu będzie wzajemna asekuracja rywali podczas upadków.

5 Taka forma rywalizacji uwrażliwia młodego człowieka na potrzeby i słabości rywala, czego nie może zapewnid wiele dziedzin prawdziwego a więc bezwzględnego sportu. ( Nie mówiąc już o sporcie na tak zwanym najwyższym poziomie najwyższym poziomie bezwzględności, egoizmu i arogancji tu nawias zamykam i wracam do tematu) :

6 Doświadczony trener dydaktyk wpływa odpowiednimi dwiczeniami i motywacjami na kształtowanie etycznej sfery osobowości dziecka. Stopniowo w dziecku wyodrębnia się wewnętrzny mechanizm samokontroli i w wieku lat z luźnego na pozór zbioru nakazów i zakazów kształtuje się osobista STRUKTURA WARTOSCI. Mechanizm kontroli zaczyna funkcjonowad coraz silniej. Można z dużym, graniczącym z pewnością prawdopodobieostwem stwierdzid, że po pięciu latach właściwego treningu dwunastoletnie dziecko będzie LEPIEJ, DOJRZALEJ funkcjonowad społecznie, niż jego rówieśnicy.

7 A teraz szczegóły : W ubiegłym roku rozpoczęliśmy treningi karate w klasach pierwszych jednej ze szkól podstawowych. Treningi są nieodpłatne, odbywają się w ramach godzin pozalekcyjnych, a na początku roku szkolnego rodzice pierwszoklasistów mieli do, wyboru dla swoich dzieci następujące propozycje zajęd pozalekcyjnych : Piłka nożna, tenis, zajęcia plastyczne, kółko muzyczne, kółko teatralne i karate.

8 Spośród siedemdziesięciorga uczniów karate wybrało 37 osób, a pozostałe dziedziny po kilkoro uczniów, piłkę nożną 15. Wybór zajęd został poprzedzony spotkaniem rodziców z osobami prowadzącymi zajęcia, które przedstawiły swoje propozycje programowe ( próby, treningi, szkolenia, etc.) Dużą ilośd osób, które wybrały karate pozostawiam bez komentarza - wolałbym skomentowad tę liczbę za 5 lat.

9 Wszystkie dzieci zostały objęte następującymi badaniami : - badania lekarskie rutynowe - badania lekarskie wad postawy ( tzw. program proste plecy) - badanie wydolnościowe testem Coopera - badanie równowagi dynamicznej tzw. Test obrotowy

10 badanie równowagi dynamicznej tzw. Test obrotowy Test ten polega na wykonaniu w podskokach sześciu obrotów 360 stopni naprzemiennie w prawo i w lewo i ocenie jak bliski jest kontakt stóp badanego z uprzednio wyznaczoną linią. Próba trwa około 12 sekund,a ocena w największym skrócie wygląda następująco: 0 lądowanie oboma stopami na linii ocena wybitna, 1 lądowanie na linii tylko jedną nogą, 2 lądowanie oboma nogami poza linią, 3 podparcie lub upadek. Po tym teście możemy przyjąd wstępne kryteria indywidualnej oceny zdolności zachowania równowagi i stosowad odpowiednią skalę : od 0 wybitna do 13 niedostateczna.

11 Na wstępie wykonujemy także badanie poziomu waleczności : Test obrazkowy pokazuje zachowania osób w sytuacjach konfliktowych zadaniem badanego dziecka jest wskazanie siebie ( własnego usytuowania) w przedstawionych wydarzeniach.

12 Przykładowo : obrazek I pokazuje zachowanie 9 osób w skrajnie ostrej sytuacji konfliktowej

13 Obrazek II - projekcja ośmiu rozwiązao sytuacji zagrożenia

14 Obrazek III sześd rozwiązao sytuacji, gdy jest możliwośd sprawowania nieograniczonej władzy nad ludźmi

15 Obrazek IV 7 ludzi w sytuacji konfliktowej.

16 Powyższe badania są powtarzane na początku i na koocu roku szkolnego. Po upływie 5 lat będzie można ocenid, w jaki sposób uprawianie karate shorin-ryu wpłynęło na rozwój dziecka fizyczny i psychiczny, a grupę naszych podopiecznych porównamy z grupą dzieci niedwiczących.

17 Proszę Paostwa. Nie ukrywam, że spodziewamy się wyników bardzo pozytywnych, gdyż doświadczenie i intuicja mówi, że właściwe metody muszą dad dobre wyniki ( tak, jak w każdym ludzkim działaniu), co do tego, że nasze metody są właściwe nie mam żadnych wątpliwości.

18 Wybierając grupę badawczą kierowałem się wyłącznie kryterium wiekowym i rozpocząłem pracę z dziedmi sześcioletnimi. Po upływie 5 lat, w czasie których wprowadzany będzie program nauczania dzieci sztuki walki, nazywany umownie elementarnym przygotowaniem obronnym.

19 To elementarne przygotowanie powinno uwzględniad : - wychowanie moralne - etykieta dojo - technikę bezpiecznego upadku - technikę unikania zderzeo - łagodne środki krępowania ruchów przeciwnika - dwiczenia relaksujące i koncentrujące - wiedzę o uwarunkowania postępowania w sytuacjach trudnych - sposoby postępowania w przypadkach urazów, omdleo, itp.

20 Trening wybranej grupy dzieci to przeplatanie podstawowych technik karate i zabawowych form walki. Formy te zgodnie z koncepcją prof. Kaliny uszeregowane są następująco : UNIKNIĘCIE ZDERZENIA Przykład 1: dwiczenie matador. Dziecko z wyprostowanymi ramionami stara się z odległości 3 m dobiec do współdwiczącego i dotknąd jego klatki piersiowej. Konkurent w momencie ataku schodzi z linii przez zakrok lewą lub prawą nogą z jednoczesnym półobrotem. Musi to wykonad skutecznie, ale jak najpóźniej.

21 Przykład 2 : dwiczący tworzą koło w środku stoi prowadzący i obraca uwiązaną na pasku gąbkową piłką dwiczący unikają uderzenia piłką starając się dojśd jak najbliżej prowadzącego.

22 2. WYTRĄCANIE PRZECIWNIKA Z RÓWNOWAGI Np. dwiczący parami trzymają w dłoniach pasy i ciągnąc lub szarpiąc starają się zmusid przeciwnika do wykonania kroku lub podparcia się.

23 3. UWALNIANIE Z CHWYTÓW Np.: Jeden z dwiczących znajduje się w kole, drugi na zewnątrz stara się chwytad go za ubranie i wyszarpad z koła. Stojący w kole broni się zrywając chwyty.

24 4. KRĘPOWANIE RUCHÓW Np. dwiczący leży na brzuchu, przeciwnik kładzie się na nim w poprzek, na dany znak leżący na brzuchu stara się wstad, przeciwnik krępuje jego ruchy.

25 5. USUNIĘCIE PRZECIWNIKA Z KOŁA Np. walka zgodna z zasadami sumo.

26 6. WTRĄCANIE PRZECIWNIKA W USTALONE MIEJSCE Np. przeciwnicy starają się wzajemnie wepchnąd lub wtrącid do wyznaczonego koła ( tzw. kałuża)

27 7. OBRONA TERYTORIUM Np. obrooca jest atakowany przez agresora, który chce wkroczyd na określony teren. 8. STARCIE Kompleksowe rozwiązanie bezpośredniego starcia : wykorzystanie zasobu podstawowych środków walki ( uderzenia, upadki, uniki, odskoki, krępowanie ruchów, etc. Jest to już zaawansowany sposób dwiczenia będącego jednak dla dzieci dobrą zabawą.

28 Ale trener ma tutaj okazję wyodrębnid postawy rycerskie i szlachetne oraz postawy agresywne i zachowania łamiące zasady ( zadawanie bólu, złośd, naruszenie nietykalności osoby neutralnej ( w zabawie kulawy lis). Wiele tu zależy od tego, w jaki sposób prowadzący instruktor wprowadzi zasady zabawy jeszcze przed jej rozpoczęciem.

29 Proszę Paostwa Podałem zaledwie kilka przykładów łączenia treningu z zabawą i kilka haseł dotyczących wprowadzania zabawowych form w treningach karate. Zapoznałem Paostwa z moimi planami treningowymi ( jako karateka) i badawczymi ( jako lekarz). Był to tylko zarys i opracowanie wstępne. Mam nadzieję,że przynajmniej raz w roku będę mógł dzielid się z Paostwem postępami w mojej pracy i coraz szerszym materiałem porównawczym. W przyszłości - po kilku latach przyjdzie czas na obszerne, uogólniające wnioski, które z całą pewnością opublikuję z nadzieją, że koledzy trenerzy skorzystają z moich badao w sposób mądry i twórczy, czego na koniec wszystkim serdecznie życzę.

30 Dziękuję za uwagę Shihan Tomasz Zając 4 dan Shorin-Ryu Karate, 2 dan Kobudo lek. med. pediatra NOWOSĄDECKI KLUB OKINAWA KARATE

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Olga Symołon Nr albumu: 270527 Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Bankowość, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia 62 Problem naboru i selekcji kandydatów do uprawiania sportu na poziomie światowym jest jednym z głównych zagadnień teorii i praktyki sportu. Jan Kosendiak Nabór i selekcja do uprawiania sportu jako wieloletni

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo